Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

121. BUDOVA 265

121. BUDOVA 265

od Gaspar / / UFO
Od Roswellu po White Sands až po Areu 51 bylo o zřícení UFO a mimozemských bytostech zdokumentováno a napsáno snad úplně všechno. Penzionovaný zvláštní agent NASA Joe Gutheinz tvrdí, že mnohá tajemství byla držena za masivními dveřmi v komplexu podzemního bunkru známým pod jménem Budova 265 v Johnsonově vesmírném centru.
9 prosince, 2006Gaspar
122. Klony, bioplasmatické tělo…
Ve své poslední reportáži jsem hovořil o skrytém světě diktatury a pečlivě tajených aktivitách ET reptiloidního charakteru jejichž přítomnost můžeme sledovat v celé řadě podzemních vojenských zařízení na různých místech našeho světa. Faktem, historickým faktem je, že tyto entity z jistých nám možná doposud přesně neznámých důvodů udržují velmi těsný kontakt s členy ... Číst více
10 září, 2008Gaspar
123. Ruský Roswell

123. Ruský Roswell

od Gaspar / / UFO
Pravděpodobně žádný příběh nevyšrouboval lidskou představivost do tak velkých nebeských výšin než příběh zřícené vesmírné lodi poblíž Roswellu v Novém Mexiku. Většina informací o zřícených létajících discích a nalezených tělech mimozemšťanů pochází z amerických zdrojů. Ne tak často slýcháváme podobné příhody z jiných zemí. Tento příběh však pochází z ruských ... Číst více
23 prosince, 2009Gaspar
124. Reptiliáni

124. Reptiliáni

od Gaspar / / UFO
Typičtí reptiliáni jsou popisováni jako 180 až 240 cm vysoké, dvounohé bytosti, které mají šupinatou, zelenou pokožku, vydávají nepříjemný zápach, mají velké oči, obvykle žluté nebo zlaté s vertikálními zornicemi. Někdy jsou spojovány s mýty o starých astronautech, kteří údajně přišli na Zem osídlit planetu a slíbili, že se jednoho ... Číst více
18 prosince, 2009Gaspar
125. Případ v Kalahari

125. Případ v Kalahari

od Gaspar / / UFO
Musíme se smířit s tím, že fenomén neidentifikovatelných létajících objektů nelze vysvětlit na základě současné úrovně vědeckého poznání. Pokud jde v tomto případě skutečně o mimozemské kosmické lodě, nelze rovněž očekávat, že by je bylo možné bez problémů začlenit do našeho relativně omezeného stavu fyzikálního a psychologického poznání.
23 října, 2009Gaspar
126. Bob Frissell: Nič v tejto knihe nie je pravdivé…
Prečo sa všetko deje práve teraz, prečo nie 10 000 rokov späť, alebo o 10 000 rokov v budúcnosti? Stalo sa to práve teraz preto, lebo sme dosiahli vrchol rozvoja na rôznych úrovniach. K vysvetleniu všetkého, musím preskočiť dopredu. Melchisedek potvrdzuje, že existujú dva kritické momenty povznesenia našej planéty. Prvý ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
127. Roswell – fakta

127. Roswell – fakta

od Gaspar / / UFO
V únoru 1946 se nechal Earl najmout vojenským letectvem a záhy se ocitl „uprostřed země nikoho“ jak se tenkrát říkalo Roswellu. Byl přidělen k 603mu týmu leteckého strojírenství, 509té bombardovací skupině na vojenskou leteckou základnu v Roswellu jako letecký mechanik a obsluha mechanického zdvižného vozíku. Earl Fulford byl zdrojem informací o tom, jak ... Číst více
9 prosince, 2009Gaspar
128. ROSWELL 1947

128. ROSWELL 1947

od Gaspar / / UFO
4. 6. roku 1947 bylo na obloze během bouřky pozorováno neznámé těleso. Jednalo se o "obvyklé" pozorování, podobající se svým charakterem všem pozorováním tohoto období. Přesto, že se k pozorování přihlásily i jeptišky ze zdejšího kláštera a jiní velice důvěryhodní občané města Rosswell, bylo to pouze pozorování. A asi by ... Číst více
23 října, 2006Gaspar
129. UFO a smrť Marilyn

129. UFO a smrť Marilyn

od Gaspar / / UFO
Dva mesiace po svojich tridsiatich šiestich narodeninách bola v noci zo 4. na 5. augusta l962 herečka objavená v spálni svojho domu v kalifornskom Brentwoode mŕtva a s telefónnym slúchadlom v ruke. Vyšetrujúci sudca do rubriky o príčine smrti uviedol samovraždu, čím sa tento výrok stal po viac ako tri ... Číst více
23 října, 2005Gaspar
130. UFO kongres vyzve Obamu aby…
Medzinárodný UFO kongres (IUFOC) dúfa, že Obamova administratíva uvoľní informácie o UFO zmenou oficiálnej politiky. IUFOC privádza výskumníkov z ôsmich krajín aby diskutovali o nových dôkazoch mimozemskej prítomnosti na Zemi. Organizácia je lídrom v oblasti výskumu a dokumentácie UFO a súvisiacich informácií.
23 října, 2008Gaspar
131. UFO / utajovaná skutečnost
Čtenář pravděpodobně už dávno tuší, co retušují podivně složité popisy záhadného tělesa na fotografiích. Předmětem, který se oficiální a vědecká místa na obou stranách zeměkoule tak úzkostlivě snažila nepojmenovat, je fenomén UFO. Za zkratkou odcizenou původnímu významu se neskrývá nic jiného, než klasifikace U.F.O. Unknown Flying Object – neznámý létající ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
132. Přehlížené přiznání
Faktem je, že od roku 1989 byly mnoha mocnostmi uvolněny desetitisíce tajných dokumentů týkajících se fenoménu UFO - neidentifikovaných létajících objektů, také o výzkumu a vojenském využití bioinformatiky - jevů mimosmyslového vnímání, ESP, bioenergetiky, prekognici a retrokognici, ovládání mysli či psychokineze. Tyto dokumenty, které jasně potvrzují existenci zmiňovaných jevů, ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
133. Co se skrývá na Měsíci?
Každý astronom bez váhání odpoví, že nic převratného. Měsíční povrch je pustý a neutěšený, jen holá skaliska a rozeklané okraje kráterů. Zdálo by se, že už tam ani snad není co zkoumat. Naposledy přistáli lidé na Měsíci v prosinci roku 1972 a od té doby jako by tento náš souputník ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
134. Tajemství Aldebaranu

134. Tajemství Aldebaranu

od Gaspar / / UFO
Dr. Hermann Oberth, průkopník raketové vědy a designu pro německou Třetí říši během druhé světové války a později raketový výzkumník pracující pro americké vesmírné lety s lidskou posádkou, kdysi tajemně prohlásil: „Náš rekordní pokrok ve vědě není pouze naší zásluhou, někdo nám pomohl.“ Když se ho ptali, kdo nám to ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
135. Indie a mimozemšťané

135. Indie a mimozemšťané

od Gaspar / / UFO
Experti na UFO a mimozemský život vědí, že všech pět atomových velmocí už poměrně dlouho udržuje kontakt s bytostmi od jiných hvězd. Poslední dobou se Indií šířily vzrušující novinky o UFO kontaktech a utajovaných bázích nedaleko čínských základen v Himálaji. Například místní obyvatelé Ladaku poukazují na již všední pozorování velkých ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
136. Kontaktéři a jejich sdělení
Celosvětově známým kontaktérem je Eduard Albert Meier, zvaný familierně Billy. V únoru roku 1975 se mu v jeho curyšské vysočině zjevila Plejáďanka Semjase a ustanovila ho svým tlumočníkem ve věcech mezi nebem a zemí. Meier měl jako mezinárodní dobrodruh těžký život. V roce 1965 v tureckém Iskenderu přišel o levou ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
137. Japonský ministr obrany věří na UFO
Problematika UFO v současnosti hýbe japonskou vládou. Již druhý její člen prohlásil, že věří v jeho existenci. Tentokrát je to ministr obrany Šigeru Išiba, který prý soukromě prověřuje i možné reakce své země na potenciální příchod mimozemšťanů. "Nemáme žádný důvod popírat, že existují neidentifikovatelné létající objekty a nějaké živé formy, ... Číst více
20 prosince, 2009Gaspar
138. Bývalý ministr brazilských leteckých sil…
Bývalý ministr brazilských leteckých sil Sócrates Monteiro odpovídal brazilskému UFO magazínu a učinil udivující prohlášení o akci mimozemských inteligencí v zemi
11 prosince, 2009Gaspar
139. Britská vláda odtajnila dokumenty o UFO
Britské ministerstvo obrany v neděli poodhalilo roušku tajemství nad dalšími dokumenty ze spisu týkajícího se UFO (neidentifikovaných létajících předmětů). Mezi jiným sdělilo, že v roce 1990 informovalo další ministerstva o pozorování neidentifikovatelného létajícího předmětu podobajícího velkému diamantu.
22 března, 2009Gaspar
140. Arkturiáni – Sme pripravení?
To čo sa dialo počas posledných mesiacov je postupná predohra toho čo prichádza.Vy, Pracovníci Svetla, spoznáte tieto zmeny také aké sú. Tí, ktorí sú stále zapletení do starých systémov bohužiaľ nie. Neprepožičiavajte im energiu. Prosím naďalej sa sústreďte na spolu-vytváranie toho čo ste spolu s nami začali. Naša spoločná účasť ... Číst více
8 listopadu, 2009Gaspar