Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

1. Mimozemšťané existují

1. Mimozemšťané existují

od Gaspar / / UFO
Americký astronaut Gordon Cooper se stal jedním z prvních lidí v kosmu. Zkušený vojenský pilot a veterán korejské války v minulosti několikrát zcela otevřeně promluvil o problematice UFO. S tajemným fenoménem se na oběžné dráze setkaly také posádky mnoha dalších lodí. Úřad NASA se však snažil jejich svědectví a důkazy utajit všemi způsoby. A ... Číst více
21 října, 2008Gaspar
2. Smlouva se Smrtí

2. Smlouva se Smrtí

od Gaspar / / UFO
Málokdo, žil tak zajímavý a přesto pohnutý život jak Milton William Cooper. Člověk, který se sám za sebe rozhodl bojovat všemi legálními dostupnými prostředky proti skryté globální řídící elitě, která v mnoha ohledech určuje chod události na této planetě. Pojďme se bližším pohledem podívat jakým byl Cooper vlastně člověk, jaký ... Číst více
21 října, 2006Gaspar
3.  Říše Snů ve Skalnatých Horách
Podle mého názoru "obecně" jsou ve vesmíru tři hlavní mimozemské aktivity. Každá z nich může být rozdělena do podskupin, ale zatím se tím nebudu na těchto stránkách zabývat. Jedná se o tato seskupení:
21 října, 2010Gaspar
4. Projekt Aqarius

4. Projekt Aqarius

od Gaspar / / UFO
Podle výzkumníků Johna Leara a Williama Coopera a několika dalších významných badatelů již v průběhu roku 1933 realizovala vláda Spojených Států tajnou dohodu s jakousi pro nás zatím na tomto místě blíže neurčenou mimozemskou inteligencí. Některé zdroje tvrdí, že šlo o velmi dravou rasu saurodiní resp. reptiloidní existence s tím, ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
5. Setkání s ještěří rasou
V roce 1995 se autorka knihy Glimpses of Other Realities Linda Moulton Howe setkala s Jimem Sparksem, který osobně zažil plně vědomá setkání s "malými, šedými dělníky, většími dohlížejícími mimozemšťany a velkými ještěřími bytostmi s mohutnými těly podobnými lidským, pokrytými šupinami". Sparks sám sebe považuje za určitého tlumočníka, zprostředkovatele nebo ... Číst více
4 srpna, 2006Gaspar
6. Astronauté vypovídají

6. Astronauté vypovídají

od Gaspar / / UFO
Velmi pozorně sledujeme všechny aktuální a důležité skutečnosti z oblasti alternativních směrů výzkumu. Nemohlo nám tedy samozřejmě ujít poměrně šokující vyjádření známého amerického astronauta dr. Edgara Mitchella, ke kterému došlo 23. července 2008 během krátkého online rozhovoru na stanici „Radio Kerrang“. Mitchell zcela jednoznačně a velmi vážně sdělil, že více ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
7. Blízká setkání čtvrtého druhu
Ve dnech 13. až 17. června 1992 se konala konference v MIT (Massachusettském technologickém institutu), jejíž součástí byla panelová diskuse s unesenými lidmi ze všech vrstev obyvatelstva. Konferenci zpracoval ve formě reportáže novinář C. D. B. Bryan, do té doby zcela skeptický k celému fenoménu UFO.
17 ledna, 2007Gaspar
8. Brána se otevírá

8. Brána se otevírá

od Gaspar / / UFO
Svět se probouzí. Neprobouzí se jen Příroda této planety, ale planeta sama. Probouzí se síly, které vždy formovaly integritu tohoto tělesa. Probouzí se Zákony a Principy, které si současná Věda není schopna ani náznakem připustit. Probouzí se lidé, kteří masově začínají vnímat a dokonce i chápat podstatu věcí, mnohdy vycházející ... Číst více
21 října, 2006Gaspar
9. Dějiny po Roswellu

9. Dějiny po Roswellu

od Gaspar / / UFO
Zprávy o mimozemšťanech mě přitahovaly již v mládí. Ostatně od té doby, co jsem se na toto téma v šestnácti letech bavil v hospodě "U dvou slunců", mi nikdo ze známých neřekne jinak než Ufon. V té době u nás vyšla první kniha od Ericha von Dänikena Vzpomínky na budoucnost, ... Číst více
21 října, 2001Gaspar
10. Mise

10. Mise

od Gaspar / / UFO
Už hodně se napsalo o Eduardu Albertu Meierovi, zvaném «Billy». Leckdy nic lichotivého, natož potom objektivního. Každý člověk má jaksi svou vlastní subjektivní představu co, či především kdo, Billy Meier je. Málokteří ho znají osobně a když už, potom nikoliv natolik dobře, aby si o něm mohli utvořit nestranné mínění.
21 října, 2006Gaspar
11. Nebe plné UFO

11. Nebe plné UFO

od Gaspar / / UFO
Když jdu, tak nade mne některé objekty nadlétávají a nějakým pro mne někdy dost nepříjemným způsobem, jakoby mne elektronicky skenují (ten pocit je nepříjemný), když se podívám nahoru nad sebe, tak pomalým klouzavým pohybem odlétají (jakoby mě nechtěly vystrašit), ale v zápětí se vracejí, různě se střídají, jeden odletí, druhý ... Číst více
21 října, 2007Gaspar
12. Operace Trojský kůň

12. Operace Trojský kůň

od Gaspar / / UFO
Mám takový velmi zvláštní pocit. Jestliže to co se provalilo na světlo světa začátkem letošního roku je skutečně realitou, pak jsme postavení před největší senzaci existence moderního lidské společnosti na této planetě. A co víc, jednou provždy by se objasnila otázka existence inteligentní mimozemské formy vědomí versus planeta Země.
21 října, 2003Gaspar
13. Šokující odhalení

13. Šokující odhalení

od Gaspar / / UFO
Supertajné výskumné stredisko Area 51, známe aj ako Dreamland, opísali už viacerí bývalí pracovníci tohto tajného centra. Napriek tomu je príbeh Dana Burischa fascinujúci. Už od detstva bol výnimočne nadaný na mikrobiológiu. Jeho vzdelanie bolo neobyčajne rozsiahle: biológ, psychológ, doktor mikrobiológie a molekulárnej genetiky. Pracoval aj v armáde ako kapitán ... Číst více
21 října, 2004Gaspar
14. Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře
ZPE dlouhou dobu čelilo skepticismu z absurdity energie "čerpající z ničeho", ovšem teoretický i experimentální výzkum moderní kosmologie v roce 2003 na základně měření reliktního záření odhalil mnoho cenných informací o vesmíru, ze kterých vědci odhalili konečnost vesmíru, jeho celkový objem a překvapivá zjištění o menšinové účasti nám běžné barionové ... Číst více
21 října, 2007Gaspar
15. Vědci našli mimozemské geny v lidské DNA
Nekódované sekvence jsou společné pro všechny živé organismy na Zemi, od jednoduchých forem přes ryby až po lidi. V lidské DNA tvoří rozsáhlejší část celkového genomu, říku Prof. Sam Chang, vedoucí skupiny. Nekódované sekvence, původně známé jako "junk DNA" (odpadová DNA, v češtině překládá jako "nadbytečná DNK), byly objeveny již před lety ... Číst více
21 října, 2006Gaspar
16. Borisek – dítě z hvězd
"Představ si, když jsme tam v noci všichni seděli kolem táboráku přišel jakýsi malý chlapec (ve věku asi 7 let) a úplně neočekávaně si získal pozornost všech. Chtěl by prý jim povyprávět všechno o životě na Marsu, o jeho obyvatelích a jejich letům k Zemi," sdělil mi jeden ze ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
17. Základne v slnečnej sústave
V noci 29. júla 1953 si John O'Neill, vedecký redaktor novín HARALD TRIBUNE a amatérsky astronóm, opäť pripravil teleskop, aby mohol pozorovať Mesiac. A neveril svojim očiam. Okraj mesačného mora Mare Crisium, ako sa zdalo, bolo premostené obrovským mostom. Neill tomu nemohol uveriť, pretrel si niekoľkokrát oči, ale zistil, že ... Číst více
21 října, 2003Gaspar
18. Skryté skutečnosti – NASA
Skončilo 20. století. Na Zemi se začalo rekapitulovat. Hledal se největší objev, nejlepší fotbalista, největší loupež i největší podvod. Dobře se umístilo rozbití atomu, Pelé i vlaková loupež v Anglii. Veliká nejednotnost panovala u podvodů. Ne, že by podvodů nebylo. Právě naopak. Jako adepti se dobře umístily Hitlerovy deníky anebo ... Číst více
21 října, 2007Gaspar
19. Sibiřské „zařízení“
Následující výňatek je zápis rozhovoru s Valery Uvarovem z Ruské akademie pro národní bezpečnost, který s ním před běžícími televizními kamerami vedl na 12. mezinárodním kongresu o UFO (2. až 8. února 2003 v nevadském Laughlin) vydavatel britského UFO magazínu Graham W. Birdsall.
21 října, 2005Gaspar
20. Nalezena záhadná bytost
Když dělníci, odkrývající nejméně 1500 roků starou hrobku na severním pobřeží Peru, pohlédli náhle do očí podivné trpasličí bytosti, dostali šok. Zdálo se, že zemřela teprve včera. Její tělo neneslo sebemenší známku rozkladu ani nepřipomínalo vysušené trupy mumií. Postava seděla na kamenném piedestalu, jako kdyby jí měla být prokazována zvláštní ... Číst více
21 října, 2004Gaspar