Kategorie: Nibiru

Nibiru

Fakta obklopující planetu X

Stejně jako já, i vy jste v nedávné minulosti možná slyšeli o planetě X a nevěděli, co si o tom myslet. Četl jsem mnoho internetových stránek o tomto tématu a nevěděl jsem, co mám od této zdánlivě rozporuplné nabídky očekávat. V posledním únorovém informačním bulletinu „ Ministerské Evangelium“ pastor F.M.Riley nám předkládá vynikající shrnutí toho, co objevil, a jaké na to má názory. Pro vaši informaci uvedu výtahy z některých článků.

Shrnutí informací o planetě X Úvod 

První zprávu o planetě X jsme v našem informačním bulletinu vytiskli v srpnu 2002. O tomto tématu jsme podali aktualizaci v lednu 2003. Odměnou v této záležitosti bylo mnoho přijatých důkazů, které chci znovu zhodnotit a aktualizovat včetně nových informací, které máme o planetě X.

Co je planeta X? 

Je to planeta obyvateli starověkého Sumeru nazývaná planetou „Nibiru. Toto (starověké sumerské) slovo doslovně znamená „planeta přeplavby“. Sumeřané ji dali toto jméno z toho důvodu, že každých 3.630 roků překročí planetární orbit Země. Označovali ji jako dvanáctou planetu v naší sluneční soustavě, protože do seznamu planet zahrnovali Měsíc i Slunce. Nicméně moderní astronomie ji nazvala planetou „X“ což ji zařazuje jako desátou planetu do sluneční soustavy („X“ zastupuje číslo „deset“). Planeta X má tzv. vysokoeliptický orbit, který je pro planety netypický a podobá se orbitu komety. Planeta směřuje daleko za naši sluneční soustavu, ale pak se každých 3.630 roků se vrátí k vnitřní sluneční soustavě a k orbitu planety Země.

Planeta X je obří, je v průměru stokrát větší než Země a má také stokrát větší hmotnost něž Země. Její magnetické jádro je tak silné, že se jeho elektromagnetické pole sráží s poli jiných planet ve sluneční soustavě. Důsledkem jsou neobvyklé jevy, které astronomové klasifikují jako rozsáhlé elektromagnetické poruchy planet a na základě toho konstatují, že za naší sluneční soustavou musí být další obrovské nebeské těleso. Hledání tohoto neznámého nebeského tělesa začalo už před 400 lety. (Pro ty, kteří to chtějí zkoumat, existuje mnoho dostupné literatury a článků na internetu).

Nakonec díky poznatků astronomů byla objevena planeta X, a  to v roce 1982. Její existenci uznala ještě v témže roce NASA. O rok později (1983) si IRAS (Infračervené astronomické družice) všimly velkého tajemného objektu v hlubinách vesmírného prostoru. Zprávy o jejich objevu byly uveřejněny ve Washington Poste a Newyork Times. Ale krátce po těchto veřejných oznámeních začalo utajování.

Velké utajování.

Bezprostředně po jejím objevu v roce 1982 začali astronomové planetu X studovat. Brzy zjistili, že se pravidelně vrací zpět, ke sluneční soustavě. To znamená, že její přibližování by mohlo být provázeno jevy, které ohrozí život na Zemi (masivní zemětřesení, zvýšená aktivita sopek, přílivové vlny, tání nebo posouvání polárních čepiček, náhlé kolísání teplot a změnu klimatických podmínek a pravděpodobně i posun v polární zemské ose). Tyto informace byly předány politickým vůdcům vlády USA a pravděpodobně i jiných států. Nakonec bylo na nejvyšších vládních úrovních rozhodnuto, že pokud by byly zprávy o planetě X a očekávaných celosvětových pohromách uvolněny pro veřejnost, mohly by způsobit ve světě strach, paniku, hysterii a anarchii. Konečným důsledkem by byl naprostý kolaps světového hospodářství. Lidé si budou chránit svůj majetek za každou cenu a považovat je za větší hodnoty než životy svých bližních. Proto bylo rozhodnuto potlačit informace o planetě X a klasifikovat je jako „ velmi přísné tajné“. Zatím během let 1982-83 NASA a ostatní agentury úspěšně pokračovaly ve studiu planety X, a hromadily o ní obrovské množství informací. Přes největší snahy astronomů a zaangažovaných politických vůdců různých států, pracujících v tajné dohodě potlačovat informace o planetě X došlo k informačním únikům.

Dnes je známé, že Hubbleův prostorový dalekohled byl opakovaně používán k pozorování planety X, ale veškeré získané informace byly veřejnosti skryty. Jen málo vybraných špičkových vědců a vládních představitelů USA mělo možnost vidět stále kvalitnější fotografie planety X. Také se ukázalo, že Hubbleův dalekohled je vybaven zvláštním technologickým zařízením, které zamezí čtení informací jakémukoli jinému cizímu zařízení, kromě NASA. Proč je tak důležité, že jenom NASA je může přijímat? Mají co skrývat? Jistě vědí, co dělají!

Také se ukázalo, že od let 1982-83 vláda USA v tichosti budovala a financovala osm nových observatoří, vybavovala je nejpokročilejším dostupným technologickým zařízením, a to za konkrétním účelem: studia a zkoumání planety X. Tyto observatoře jsou na i různých místech mimo USA, např. dvě z nich jsou v Novém Mexiku. Ale veřejnost nikdy nebyla o financování těchto observatoří z peněz daňových poplatníků informována. Proč?

Vaše starající se vláda

Během dvaceti dvou let od objevu planety X vlády bohatých průmyslových států světa v tichosti stavěly obrovské podzemní komplexy schopné pojmout tisíce lidí. Jejich účelem je, aby měli jistí bohatí političtí vůdci, bankéři, hlavy korporací a mnozí další prominenti zajištěnu (garanci) šanci pro přežití. Jsou vybaveny dostatečnými zásobami jídla, vody, oděvů, léků a technologických zařízení, což lidem garantuje přežití po několik let. Tito „vyvolení“ si uvnitř umístili své poklady ( umělecké předměty, peníze, automobily, apod.), aby je zachránili pro jejich budoucí použití. Ve vhodném okamžiku tito „zvláštní“ lidé plánují vstoupit do svých úkrytů, zesílené proti zemětřesení, přesvědčeni v očekávání, že „přežijí“ devastaci způsobenou planetou X. Tento azyl neopustí, dokud nebudou ubezpečeni, že chaos a nebezpečí je u konce.

Ale co ostatní lidé na Zemi, kdo je ukryje a zachrání? Mocní političtí a finanční vůdcové světa by se možná mohli trochu postarat o přežití „obyčejného člověka“, důležitější ale je, aby přežili oni. Oni jsou „šlechta“? Zdá se, jako by pro „pěšáky“ nebylo v Novém světovém řádu místo.

Zdroje

Jsou informace, které informují o planetě X, spolehlivé? Dojde k devastaci Země, pokud planeta X (nebo nějaké jiné těleso) proletí kolem? Kde lze získat nové informace? Toto jsou otázky, které má právo položit každý z čtenářů, a zaslouží si dostat odpověď. Čtěte dál!

V našem lednovém informačním bulletinu jsem se zmínil o více než 70 webech, které o planetě X podávají informace. Je možné si je zadat ve vyhledávači vašeho počítače výraz„planeta X“ a po kliknutí získáte několik možností.

Upozornění……. Některé místa mající informace o planetě X podporuje Nové světové hnutí, humanismus, různé kulty, okultismus atd. Využívají jejího možného příchodu k podpoře svého vlastního klamného programu. Zejména websajt, který se jmenuje „Zeta“, by měl být odmítnut. Vypadá, že je zástěrkou pro vládní propagandu (CIA), uvádí mnoho dezinformací a pokoušejí dělat z předmětu planety X cirkusovou estrádu. Buďte opatrní!

Na druhou stranu existují websajty, které jsou spolehlivé, zodpovědné, oddané záměru informovat veřejnost o možném příchodu planety X a nebezpečí pro celé lidstvo. Z nich jsem získal hodně svých informací o planetě X, především ze zpráv vydaných Dr. James McCanneyem.

Dr. James McCanney je astrofyzik známý a respektovaný ve vědeckých kruzích po celém světě. V r. 1970 vystudoval dva obory, fyziku a matematiku na  univerzitě St. Maryinu. Získal Masters diplom z Tulane Univerzity za výzkum v r. 1973 za nukleární fyziku. V r. 1979 se připojil k vedení Cornell Univerzity jako instruktor fyziky. Několik roků působil jako expert ve funkci poradce v NASA. Poskytl kopie svých vědeckých publikací zabývajících se „elektrickou povahou vesmíru“ partnerským vědcům propojeným s ruskou vládou. Mnoho jeho studií o planetárním magnetismu bylo uveřejněno v prestižních vědeckých časopisech po celém světě. Vydal např. publikaci s názvem „Elektromagnetický komponent sluneční soustavy“. Dr. James McCanney věděl o příchodu planety X mnoho let, ale byl spojen s NASA, a s jinými vládou financovanými institucemi, kde byl vázán absolutní přísahou mlčenlivosti. V současné době nemá žádné vazby k NASA ani k vládní agentuře žádné vazby, a proto nyní „rozdmýchává píšťalu“ proti vládnímu krytí. Pokud vím Dr. James McCanney není křesťan a nepíše z náboženského pohledu. Protože je znepokojen nebezpečím týkajícím se veřejnosti, má denní rozhlasové vysílání a websajt, poskytující informace o planetě X. Neznám žádného člověka, který by byl lépe informován, kvalifikovaného, spolehlivého, který by mohl mluvit o planetě X než je Dr. James McCanney. Ti, kdo se rozhodnou ignorovat jeho varování, udělají tak jen k vlastní škodě.

Dostávám také informace od Marka Hazlewooda, autora „Blindsided“, knihy o příchodu planety X. Mr. Hazlewood se zabývá planetou X denně a je ve spojení s jinými výzkumníky. Jeho informace se ukázaly být velmi spolehlivé.

O planetě X píší i jiné websajty, podávají spolehlivé informace z mnoha zdrojů, o kterých se zde zmiňujeme, a dostatečně přesvědčují naše čtenáře, že planeta X není nějaký výmysl něčí abnormální představivosti. Planeta X je skutečná! Její příchod je předpovídán i některými dnes žijícími vědeckými mozky. Účinky budou brzo klepat u vašich dveří. Jste připraveni?

Co se očekává?

Podle astronomů, astrofyziků, kosmologů, geologů, meteorologů a různých jiných vědců, kteří vážně studují příchod planety X se vyskytne mnoho neobvyklých jevů:

Slunce – planeta X už má hrozný účinek na Slunce. Astronomové a vědci vlastní dokumenty zápisů slunečních erupcí na slunci od 17. století. Z tohoto časového období bylo zřejmé, že sluneční erupce dosáhnou maxima každých jedenáct roků. Po vrcholu cyklu pak aktivita erupcí klesá přibližně do pěti a půl roku a poté je pak na vzestupu až do chvíle maxima v jedenáctém roce. Tento jedenáctiletý cyklus pokračoval pravidelně po celou dobu od objevení dokumentů o jejich pozorování. Ale cosi se změnilo……

Poslední vrchol jedenáctiletého cyklu, byl pozorován v r. 2000. Pak vědci očekávali stejný pokles sluneční aktivity jako v minulosti. Ale tak se nestalo! Místo toho erupce slabě narostly jak ve frekvenci, tak v intenzitě. Největší sluneční erupce v historii byly zaznamenané od jedenáctiletého slunečního vrcholu v r. 2000. Co se stalo?

Dr. James McCanney a jiní výzkumníci jsou přesvědčeni, že zvyšování sluneční aktivity se mění působením elektromagnetického pole planety X interferujícího s magnetickým polem  Slunce. Jak se planeta X bude přibližovat, lze očekávat, že erupce na Slunci budou pokračovat se zvyšující se frekvencí i intenzitou. Před mnoha stoletími inspiroval Bůh proroka Izaiáše k napsání: „ Bude i světlo měsíce jako světlo slunce, světlo slunce bude sedmernásobní, jako světlo sedmi dnů, v den, v kterýž uváže Hospodin zlámání lidu svého, a ránu zbití jeho uzdraví.“ Izaiáš 30:26.

Je jistá skutečnost, že Měsíc nemá žádné vlastní světlo je pouhým reflektorem světla Slunce. Ale Slunce vydává světlo podle množství tepla produkovaného jen jadernou fází jeho elektromagnetického generátoru. Když se světlo odrážené Měsícem stane tak jasné, jako světlo dnešního Slunce, a světlo Slunce se zvětší sedmeronásobně, zvažte, jak „teplý“ účinek to bude mít pro Zemi a její obyvatele. Čtěte Odhalení 8:7 a 16:8-9 a věřte.

Země – planeta X už také působí na Zemi. Tyto účinky byly rozpoznány planetárními vědci už dříve v r. 1995. Její magnetické pole pravděpodobně začalo působit na Zemi dokonce ještě dříve. Pamatujete si „El Nino“ a 500 ročních zaplav v r. 1993? Povětrnostní podmínky se dramaticky měnily, produkovaly „divné“ počasí. Klimatické podmínky se opravdu mění. Polární ledové čepičky a horské ledovce rychle tají. V roce 1995 se objevila celosvětová „desinformační“ kampaň vypuštěná vládními „zasvěcenci“ USA, obviňující z těchto divných povětrnostních změn globální oteplování. Ale množství velmi respektovaných vědců, kteří nebyli pod přísahou utajování, totálně odmítlo „globální oteplování“. Právě oni poukázali na to, že polární čepičky a horské ledovce tají zespodu a ne od povrchu. Proč?

Kvůli příchodu planety X se sluneční erupce zvětšují. Slunce vyhodí ohromná množství elektromagnetické energie do prostoru. Část této elektromagnetické energie je přitahována a spotřebována zemským magnetickým jádrem a způsobí, že roztavené železné jádro se ohřívá. Zvýšené teplo od zemského jádra prosakuje pláštěm Země k povrchu a způsobuje tavení ledových polárních čepiček a ledovců zespodu. Žádné globální oteplování nikdy nebylo způsobené emisemi z fosilních paliv. To je desinformace vydaná těmi, co jsou vázáni k tajným informacím. Nedávná tisková zpráva ukázala, že pod polárními ledovci je asi 20 – 200 stop vody sloužící jako mazadlo a při velkém zemětřesení a polárním posunu by mohlo přimět ledové čepičky, aby najednou spadly do oceánu. Když se to stane, vytvoří se masivní přílivové vlny, které zalijí celé kontinenty.

Sluneční systém – Psalm 102:25-26 odlišně říká, „že nebe“ a „země“ začínají být „měněny“. To je přesně to, co planetární vědci předpovídají, při průchodu planety X sluneční soustavou. Planeta X není osamocena! Má vlastní měsíce obíhající kolem ní a dlouhý ocas táhnoucí se miliony mil v prostoru. Kvůli nadměrné velikosti síly magnetického pole a velkého kvanta, dlouhé stopě prostorových pozůstatků, které planetu doprovázejí, Dr. James McCanney a jiní planetární vědci očekávají zničující účinky při průchodu naší sluneční soustavou.

Planeta X proletí naší soustavou, mezi Zemí a Merkurem (blíže Merkuru než k Zemi). Merkur je velmi malý a kvůli nadměrné velikosti planety X a síly jejího magnetického jádra planetární vědci očekávají, že Merkur doslovně exploduje a jeho pozůstatky se stanou součástí ocasu planety X. Tak jako Bible říká, očekává se, že Merkur „zmizí pryč mít rád kouř“. Stejná věc se může stát jedné i dalším planetám v sluneční soustavě v závislosti na tom, v jaké vzdálenosti vzhledem k planetě X v té době budou.

Nadcházející události – planeta X vstoupí do naší sluneční soustavy téměř přímo pod jižním pólem Země. Tato pozice je astronomy považována za „slepé místo“. To vysvětluje, proč ji ještě není možno spatřit na noční obloze a už vůbec ne na severní polokouli. Ale velmi brzy se zvedne vysoko na oblohu a z našeho pozemského pohledu (na Zemi) se stane viditelná. Bude pravděpodobně pozorována obrovskými dalekohledy po celém světě. Je očekáváno, že od 15. března 2012 bude viditelná pro astronomy – amatéry používající dobré a silné dalekohledy a pak přibližně za 45 – 60 dnů s rezervou i na noční obloze pro případné další pozorovatele.

Mám před sebou detailní vědeckou hvězdnou mapu ukazující, jakou cestou podle očekávání projde planeta X sluneční soustavou. Na základě údajů z této mapy Dr. James McCanney a jiní vědci věří, že planeta X projde mezi Merkurem a Zemí 15.-16. května (toto datum je podle mnoha názorů sporné). Nicméně vlivem magnetických sil mezi planetou X a jinými nebeskými tělesy se její rychlost a trajektorie může změnit. Je možné, že průlet by se mohl zpozdit do července, ačkoliv to není příliš pravděpodobné.

Přibližně čtyři dny po svém přechodu mezi Zemí a Merkurem, bude planeta křížit orbit Země. To by mělo nastat přibližně 20.-21. května. Ze stejného důvodu překříží orbit o patnáct dnů později i Země, to znamená, že této křižovatky dosáhne 5.-6. června. V tomto čase Země narazí do stopy ohonu pozůstatků za planetou X, táhnoucí stopu přes milion mílí a Země projde ocasem dalších sedm roků.

Pro více informací jděte do www.detailshere.com/niburu.htm

Přeložil a upravil Gaspar

1. Planeta Nibiru a astronomie
V roce 1841, John Couch Adams začal vyšetřovat u později docela velké zbytky v pohybu Uranu. V 1845, Urbain Le Verrier začal vyšetřovat je také. Adams nabízel dvě různá řešení problému, s předpokladem, že odchylky byly způsobeny gravitací od neznámé planety. Adams se pokusil představovat jeho řešení v Greenwich observatoři, ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
2. PLANETA BOHŮ

2. PLANETA BOHŮ

od Gaspar / / Nibiru
Slíbil jsem, že o Nibiru napíši samostatný článek, tak jsem se na to vrhl. Toto bude trochu jiné podání než ho znáte z jiných webů. Protože se budu snažit najít i jisté mystické spojitosti. Také je to balancování na set sakra tenké hraně ostří, protože nic než hypotézy nemáme, faktů ... Číst více
24 října, 2008Gaspar
3. Nibiru

3. Nibiru

od Gaspar / / Nibiru
Před nedávnem mi jeden známý kolega žijící v Austrálii zaslal velmi zajímavý materiál, který se dotýká problematiky tzv. „planety X“, někdy se také nazývá Nibiru. V médiích se nachází velmi mnoho teorií a spekulací o její existenci a dokonce i pravděpodobném přiblížení k Zemi v blízké budoucnosti. Materiál, který mi byl zaslán mne svým ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
4. Ruští vědci hlásí překvapivý fenomén
Tato odvolávka obsahuje podobné informace, ale autor se soustřeďuje na průlet Planety X a domnívá se, že jde o symptomy příchodu rudého/hnědého trpaslíka, Planety X (neuvádí přitom, zda jsou také dotčeny atmosféry ostatních planet sluneční soustavy, což by mohlo vyloučit jako příčinu změn průmyslové znečištění a následné globální oteplení):
5 srpna, 2003Gaspar
5. Nový astronomický význam najstarších egyptských mýtov
Po objavoch týkajúci sa k vzájomných polôh  pyramíd v Gíze a Dášure vzhľadom k umiesteniu  rieky Níl aj nedôverčivý a konzervatívny egyptológovia  začali pripúšťať,  že staré pamätihodnosti v Egypte sú kópiou umiestenie  hviezd a planét na nebi.  Iný významný fakt je,  že tieto pozície monumentov sú pravdepodobne také,  aké bolo ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
6. Vulkán – desátá planeta
Dnes už i mnozí významní astronomové míní, že naše Slunce má protějšek – jeho společníkem je hnědá trpasličí hvězda. Podporováni mnohočetnými výchozími daty říkáme totéž a nazvali jsme ji Vulkán. Doposud byly k podpoře této téze citovány jen nepřímé důkazy, sahající od novinových článků až po prastaré artefakty a postuláty ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
7. Planeta „X“…

7. Planeta „X“…

od Gaspar / / Nibiru
Nepřirozený sklon rotačních os vnějších planet a objev několika nestandardně (protiběžně) obíhajících měsíců, včetně opačné rotace Venuše, to vše poskytuje pádný důvod k podezření, že newtonovskou plynulost běhu systému ruší jakési značně hmotné těleso, obíhající Slunce patrně v protisměru. Za účelem jeho objevení se astronomové už dlouho intenzivně věnují průzkumu ... Číst více
24 října, 2008Gaspar
8. Chameleon se vrací

8. Chameleon se vrací

od Gaspar / / Nibiru
"Neexistují důkazy a vlastně ani žádné autority, žádný prezident, akademik, soudní dvůr, kongres nebo senát na Zemi nemá schopnosti ani znalosti, aby mohl rozhodnout o tom, jaké bude poznání zítřka." Wilhelm Reich Lidé čas od času klopýtnou o pravdu, ale většina z nich pak vstane a spěchá pryč, jakoby se ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
9. Planeta X, komety a změny na Zemi
Možná jedna z nejkontroverznějších postav v astronomii, nabízející důkaz, že těleso o velikosti planety se mohlo přiblížit k Zemi již v květnu (2003), James McCanney, M.S., bývalý teoretický fyzik na Cornellově univerzitě, hovořila s EDGE o svých objevech, o nichž podrobně píše ve své nedávno publikované knize Planet-X: Comets & ... Číst více
20 července, 2006Gaspar
10. Překvapivý objev japonských vědců…
Jak se zdá tak zastánci letité, ale stále neotřelé teorie týkající se existence planety "X", kterou také nazývají Nibiru mají další eso v rukávě. Japonští univerzitní vědci před několika dny oznámili veřejnosti, že na základě velmi složitých a dlouhodobě vedených výpočtů a počítačových simulací, jsou přesvědčeni o existenci další planety ... Číst více
10 dubna, 2008Gaspar
11. Planeta NEAT

11. Planeta NEAT

od Gaspar / / Nibiru
James McCanney ve vysílání 27. února prohlásil, že pořadu naslouchá i spousta vědců z NASA. V průběhu relace byla kapacita přístupu k serveru přetížena stále rostoucím počtem posluchačů. Úvodem profesor McCanney vyslovil kompliment "amatérským vědcům, kteří na svých internetových stránkách odhalili skutečnost, že NASA manipulovala fotografie." Ve shrnutí momentální situace pro nové ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
12. Když započal čas

12. Když započal čas

od Gaspar / / Nibiru
Jedním z vědců, jehož práce vyvolaly velký kladný i záporný ohlas na celém světě, je Zecharia Sitchin. Kniha Když započal čas je Sitchinovou v pořadí pátou knihou a zabývá se zejména analýzou historických staveb, především zikkuratů a pyramid, jako míst, která sloužila k uctívání bohů. Zabývá se genezí a původem ... Číst více
1 září, 2006Gaspar
13. Planeta Nibiru – Šokující souvislosti naznačují…
V médiích se nachází velmi mnoho teorií a spekulací o její existenci a dokonce i pravděpodobném přiblížení k Zemi v blízké budoucnosti. Mnohé z informací zde uvedených jsou výsledkem vlastního bádání výzkumníka a specialisty na problematiku "planety X" pana Cristiana Negureanu. Tento badatel je přesvědčen o tom, že prudká změna ... Číst více
3 června, 2009Gaspar
14. Planeta X – McCanney, M.S.
Možná jedna z nejkontroverznějších postav v astronomii, nabízející důkaz, že těleso o velikosti planety se může přiblížit k Zemi (písané v máji 2003, pozn. red.), James McCanney, M.S., bývalý teoretický fyzik na Cornellově univerzitě, hovořila s EDGE o svých objevech, o nichž podrobně píše ve své nedávno publikované knize Planet-X: ... Číst více
24 října, 2010Gaspar
15. VA 243 – Dvanáctá planeta?
Zecharia Sitchin ve své sérii knih Kroniky země přichází s teorií o existenci vysoce vyvinuté civilizace "bohů", kteří stvořili člověka a řídili život ve starém Sumeru. Bohové - Anunnaki pocházeli z 12. planety zvané Nibiru. Obyvatelé staré Mezopotámie získali od svých bohů vysoké znalosti astronomie, což má dokazovat i pečetítko ... Číst více
12 června, 2009Gaspar
16. Planeta X – návrat Nibiru?
"Neexistují důkazy a vlastně ani žádné autority. žádný prezident, akademik, soudní dvůr, kongres nebo senát na Zemi nemá schopnosti ani znalosti, aby mohl rozhodnout o tom, jaké bude poznání zítřka." Wilhelm Reich Lidé čas od času klopýtnou o pravdu, ale většina z nich pak vstane a spěchá pryč, jakoby se ... Číst více
24 ledna, 2009Gaspar