Kategorie: Proroctví

Proroctví

Allenova vize

Dvě unikátní prorocké vize předpovídají zkázu v nejbližších letech!!!

V poslední době se stále více a více spekuluje nad tím zda Spojeným Státům Americkým ve vyhrocené světové politické situaci, která v současné době panuje, hrozí útok více méně většího rozsahu – diskutuje se dokonce o možnosti atomového útoku. Svého času koloval na internetu materiál jistého bývalého agenta ze zapadních zpravodajských služeb (bohužel již nejsme schopni zpětně dohled tento pramen), který s vážností tvrdil, že existuje dokonce i taková alternativa, že případné atomové nálože jsou již položeny na vybraných místech v USA a to od doby útoku na WTC a jsou připravené k odpálení. Samozřejmě tuto informaci považujeme zatím jako čistou spekulaci, ale…… Dostali jsme se k jinému zajímavému materiálu v podobě velmi zvláštních proroctví – vize, kterou obdržel A. A. Allen v roce 1954 anedávno také poměrně známý prorok Michael Boldea junior. V těchto vizích se hovoří o tom, že USA projdou třemi velkými akty destrukce. K prvnímu podle tohoto proroctví dojde v roce 2001 a bude mít formu výbuchu (destrukce WTC), k druhému by mělo dojít na podzim roku 2005 v oblasti Los Angeles a bude mít formu jakési zdravotní nákazy (epidemie?) a k třetímu by mělo dojít v roce 2006 nebo 2007  a ten prý bude ze všeho nejhorší (jaderný útok?).

V Allenově vizi se objevuje kostra, která se obrací svou tváří k New Yorku a z velkých hrozivě se otevírajících úst tohoto kostlivce se objevují oblaka páry, která vypadá jako kouř z cigarety. Tato bělavá pára počne obklopovat toto město a posléze se začne rozšiřovat na celou východní oblast Spojených Států.

Pak se kostlivec otočí na západ a z jeho úst a chřípí se vyvalí další závan bílého kouře. Ten směřuje k západnímu pobřeží a tak v několika následujících momentech je celé západní pobřeží USA včetně Los Angeles zahaleno do tohoto oblaku.

Pak po třetí se z velkého dokořán roztaženého chřípí kostlivce vyvalí oblaka bílé páry a zahalí města St. Luis a Kansas a nakonec přijde na řadu i Nový Orleans. Nakonec se bílá pára dostane i k známé soše Svobody. Kostlivec se jakoby opile belhá ve vodách zálivu a bílá oblaka páry počínají obklopovat hlavu tohoto monumentu. Ona jakoby začala přerušovaně dýchat a pak se Socha Svobody rozkašle a její plíce se zahalují do bílé páry, která začala vdechovat.

Allen říká: „Jak jsem jako na plátně sledoval tuto vizi, zjistil jsem, že ono kašlání bylo nejhorší. Socha sténala a naříkala. Byla ve smrtelné agonii. Musela zažívat obrovskou bolest, když se snažila znovu a znovu vyčistit své nitro od těch hrozivých bílých par. Tak jak jsem celé to divadlo sledoval nakonec padla na kolena. V posledním zoufalém pokusu se snažila povstat za hrozného kašlání a srazit útočníka před sebou do vod v zálivu. Slzy mi tekly po tváři, když jsem zjistil, že je mrtvá. Jen přílivové vlny přetékaly přes její tělo, které bylo částečně nad vodou. A bylo hrozné ticho…..“

A my se můžeme ptát. Co znamenají tyto oblaka bílé páry? Bakteriologickou válku a nebo nějaký bojový plyn, který by mohl zabít mnoho lidí na tomto kontinentu? Ale vize pokračuje:

„Najednou z ničeho nic  do hrobového ticha začaly řvát sirény. Vypadalo to jako kdyby křičely: Utíkejte a spaste svoje životy! Nikdy před tím jsem neslyšel tak ostrý zvuk, doslova křičící zvuk sirén. Ozýval se odevšad. Ze severu, z jihu, z východu i ze západu. A pak jsem viděl lidi, bylo jich všude plno, ale nepřipadalo mi, že by utíkali. Ba naopak stáli a padali na zem. Byly to snad miliony lidí a všichni padali k zemi a kašlali. Bylo to hrůzné. Ti lidé umírali.

A pak jsem spatřil jak směrem od Atlantiku i od Pacifiku letí rakety. Vyletěly z vody. Bylo to jako když ryba skáče z vody do vzduchu. Každá přicházela z jiného směru, ale všechny směřovaly na USA. A pak když dosáhly té nejvyšší výšky počaly klesat k zemi. V jisté chvíli byly všechny odpáleny najednou. Došlo k obrovské explozi a viděl jsem ohromnou kouli ohně. Cítil jsem jak jde od toho až neskutečné teplo.

Tak jak se rozšířilo panoráma vize před mýma očima a já jsem se díval na tu bídu před sebou způsobenou obrovskými výbuchy nemohl jsem zbavit jedné myšlenky, která se do mého nitra neustála vtírala – tak jak se ochránci našeho národa se dohadovali o tom jaký nejlepší prostředek použít k obraně, nepochopili, že opravdové prostředky přirozené ochrany jakou je harmonická koexistence se zákony morálky přírody hrubě zanedbali.

Pak hluk bitvy pomalu utichal a k mému sluchu přicházela citace z druhé kapitoly Joela v Bibli. „


Je velmi zajímavé, že s podobnou vizí přichází i Michael Boldea junior. Křesťan, který již několikrát své okolí přesvědčil a autenticitě svých vizí. Tak například v rozhlasovém rozhovoru z 1. července 2005 kdy byl hostem „Rádia.net“ se svěřil s následujícím viděním: „V mé vizi jsem spatřil jak velké americké město je odstraněno teroristy. Před katastrofou z 9/11 měl tento člověk také vizi. V ní spatřil archanděla Michaela jak mu hovoří: „nejdříve přijde první pohroma (ta popisem skutečně odpovídala útoku na WTC), poté ale přijde druhá pohroma v podobě velké nákazy, ale ta třetí bude nejhorší…..“.

Michael Boldea ale pokračuje v popisu své vize směrující do budoucnosti: „Jdu přes řídce zalesněný prostor a najednou nad sebou, nad stromy vidím letět orla. Bylo nádherné sledovat jeho ladný krouživý let na modrém nebi. Zrychlil jsem svůj krok a držel jsem se orlího letu. Půda pod mými nohami se začala mírně svažovat. Sledoval jsem tohoto dravce tak dlouho jak to bylo jen možné. Nakonec jsem narazil na mýtinu, kde nebyly žádné stromy, pouze keře a zelená tráva. Zde orel usedl na zem a koukal se na mne.

Jak jsem na něho upřel svůj zrak, zablesklo se a před ním se objevil muž oblečený do bílé řízy a sdělil mi: „Buďte trpělivý, přesně ve stanoveném čase poznáte účel toho všeho“. Byl jsem zticha a pouze se díval. A tu se objevil had, měl hnědou barvu a zakousl se orlovi do levého křídla. Hadí útok byl velmi rychlý a přesný. Orel zareagoval se zpožděním. V obraně své drápy zaťal do těla hada, aby odvrátil nebezpečí. Už, už se zdálo, že orel tuto bitvu vyhrál, když se objevil druhý had. Byl červeno černě úhlopříčně pruhovaný, a ten se zakousl do orlova pravého křídla. Rozpoutala se obrovská bitva. Had ukusoval maso z ptáka a také bylo všude plno peří. Každé následné sousto bylo větší a větší. Pokaždé byl orel tak překvapený….. A pak se objevil ještě větší had. Zářil mnoha barvami a pomalu se plížil k orlovi. Otevřel čelisti a uchopil do nich hlavu orla a zabil ho. Pak se hadi odplazili. Onen muž přistoupil k orlu, poklekl a vzal ho do rukou. Vyzařoval z něho nesmírný žal a zoufalství. Nic podobného jsem v životě neviděl. V jeho mužské tváři jsem zřetel viděl zrcadlit se zlomené srdce.

Pak se muž na mne zadíval a řekl: „Vidíš největší tragédií je, že kdyby tento orel zůstal ve spojení s nebes a neklesl dolů, mohl žít. A pak pověděl. A toto je informace pro vás. Utrpení a bolest přijde ve třech fázích, v podobě tří velkých bolestných událostí“.

Michael dále pokračuje: „Ten muž byl také velmi smutný z toho, že očekával zcela jiný výsledek než ten který přišel. A pak jsem si všiml ještě jedné velmi důležité události. Celá ta scenérie vize v okamžiku, kdy ukazovala druhý útok, onu druhou fázi velké bolesti a utrpení na mne zapůsobila tak, že přijde náhle a z neočekávaného místa. PŘIJDE NÁHLE A Z NEOČEKÁVANÉHO MÍSTA.

Mám svou vlastní verzi vysvětlení této vize, ale nechám si jí zatím pro sebe. Nebylo by moudr nyní předjímat cokoliv jakkoliv. Také si nepřeji, aby tyto informace byly činitelem strachu či paniky. Jsou to informace, které by naopak měly sloužit k hlubšímu a pravdivému pochopení širších souvislostí, podstaty a účelu toho co může být očekáváno“, říka Boldea junior.


Celou originální verzi proroctví A.A. Allena najde čtenář ZDE.

Je přímo unikátní jak se obě vize, které se objevily  zcela nezávisle na sobě v rozpětí mnoha desítek let podobají jak vejce vejci. Kolik shodných fragmentů v nich můžeme nalézt. Prorockou vizi Michaela Boldea sledujeme zajímavou především přítomnosti dvou velkých archetypů lidské společnosti. Jsou jím orel, resp. dravec a had. Tyto dva symboly se velmi aktivně, jak červená linie, táhnou lidskou historií až do současné doby. Připravujeme na toto téma speciální analýzu. Je vysoce pravděpodobné, že orel v této vizi je archetypálním představitelem USA, ale co a nebo koho představuje had? Na celou záležitost bychom se mohli podívat i trochu z jiného úhlu. Jisté prehistorické a velmi věrohodné prameny naznačují, že se do prostředí lidského společenství tyto dva archetypy dostaly z Vesmíru. Ve skutečnosti reprezentují insignie dvou velkých civilizačních společenství, které jsou po mnoho stovek a možná i milionů let v nesmiřitelném souboji. Fakticky „had“ pakliže se někde významně prezentoval pak to byl střední a blízký východ (Babylon, Ningharsag atd.) A proti komu dnes bojuje Orel (USA) skutečně proti Hadovi (Irák, Irán a svým způsobem i Izrael, vždyť vzájemné vztahy mezi USA a poslední jmenovanou zemí za poslední měsíce silně ochladly). To vše ukazuje prorockou vizi Boldea v nesmírně zajímavém světle. Pozn. red.

© 2005 Jack Manuelian

© 2005 Rense.com

Převzato: www.matrix-2001.cz

1. Kniha apokalypsy

1. Kniha apokalypsy

od Gaspar / / Proroctví
Svatý Jan divné vidění, kteréž jemu na ostrově Patmos Pán Kristus zjevil, vypravuje. Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi, Kterýž osvědčil slovo Boží a svědectví Jezukristovo, a cožkoli ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
2. PROROCTVÍ O EVROPĚ z knihoven palmových listů
Odjakživa toužili lidé získat informace o budoucnosti, snad aby mohli žít napříště beze strachu. Jsou však takové informace vůbec dostupné? V Indii existuje dvanáct knihoven palmových listů, v nichž se nalézají informace o osudech miliónů lidí. Každý, před staletími sanskrtem nebo starotamilštinou popsaný, suchý list obsahuje celoživotní peripetie jednoho v budoucnu narozeného člověka. ... Číst více
24 října, 2006Gaspar
3. Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti
Nedávné události ve světě – světová ekonomická krize a geopolitické změny – nutí každého člověka, aby se zamyslel  nad příčinami jejich vzniku. Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru, že za všemi těmito problémy, prudkými změnami, které zasáhly život téměř každého z nás, ... Číst více
10 července, 2011Gaspar
4. Zomrela sestra Lucia….
Fatimské zjavenia patria medzi niekoľko oficiálne uznaných zjavení, ktoré Katolícka cirkev označuje ako pravé. Na jar roku 1916, keď Lucia Santos a jej bratanec Francisko so sestrou Jacintou Marto pásli ovce, uvideli anjela. 13. mája 1917, keď mala Lucia 10, Francisko 9 a Jacinta 7 rokov, a následne 13. dňa ... Číst více
12 července, 2005Gaspar
5. Tutanchamonova proroctví
Toto je pravdivý príbeh o kráľovi-dieťati, zrodenom z nepoškvrneného počatia na brehoch Nílu pred viac ako 3000 rokmi. Učil svoj ľud Slnečnej vede, uctieval slnko ako boha plodnosti a konal zázraky. Hovorí sa, že keď zomrel, odišiel ku hviezdam. Nazývali ho opereným hadom. Najprv vám ale musím rozprávať o kráľovi-dieťati ... Číst více
16 března, 2008Gaspar
6. Proroctví svatého Malachiáše a poslední papež
V souvislosti se smrtí Jana Pavla II. a volbou nového papeže se v internetových diskusích poměrně často objevovaly připomínky proroctví svatého Malachiáše (1095-1148). Malachiáš vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu. V roce 1143 se stal v Derry opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území. ... Číst více
25 října, 2010Gaspar
7. DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE
George Kavassilas (nar.1966) uvádí, že už v dětství prošel mnohými zkušenostmi, kdy byl unášen různými zástupci mimozemských ras, přátelskými (benevolent) i těmi s méně příjemnými úmysly (malevolent). První vzpomínky na kontakty s těmi nepřátelskými sahají do věku pěti let. Vzpomíná, jak dokázali paralyzovat jeho tělo, a když ho následně vrátili, ... Číst více
25 října, 2010Gaspar
8. Veštiaca kniha I-Ching
I-Ching je najviac pozoruhodná, najviac obdivuhodná existujúca  veštiaca kniha.Jej povod, je zahalený tajomstvom, je docela možné, že prvé počiatky I-Ching sú takmer 5 tisíc rokov staré.Čínska legenda vraví, že čínsky vládca Fu-Hsi vytvoril I-Ching okolo roku 2800 pred naším letopočtom, sto rokov po tom ako boli postavené prvé pyramídy  Egypte.I-Ching ... Číst více
29 listopadu, 2009Gaspar
9. Přijde s posledním papežem také poslední soud?
Proroctví o konci světa je bezpočet. Jsou vystavěna na různých základech a pracují s nejrůznějšími klíčovými událostmi té které doby. Existuje i jedno méně známé, avšak o to zajímavější proroctví. Jeho základem je chronologicky sestavený žebříček papežů! Svatý Malachiáš sepsal podle svých vnuknutí tajemný seznam, z něhož je možné dekódovat ... Číst více
25 října, 2010Gaspar
10. Slepý Pastýř z PRAHY
Proroctví provází historii našeho světa od nepaměti, stalo se tématem spisovatelů a jejich povětšině dobře prodávaných knih, pro ty, kteří hledají v budoucnosti. Je založeno na vizích lidí s darem jasnozřivosti, nebo lépe řečeno dálnovidosti. Prakticky každý panovník měl na svém dvoře někoho s těmito schopnostmi, kterých využíval při svém ... Číst více
4 ledna, 2012Gaspar
11. Proroctví maka

11. Proroctví maka

od Gaspar / / Proroctví
Pak přijde jiný Bombero, stejně tak mocný, a ten zavíří všemi. Budou mrtví, ale i nové probuzení. Blýská se. Vidím tisíce blesků v tento čas. Jako když dopadá sluneční světlo na zrcadlo. Takové blesky jsou to, ne bouřka. Jsou jako bodnutí do srdcí zklamaných lidí. Mnozí ztratili víru v dobro. ... Číst více
25 října, 2004Gaspar
12. Proroctví Hopi

12. Proroctví Hopi

od Gaspar / / Proroctví
"Ta doba je blízko. Příjde to, když bude Kačina Saquasohuh (Modrá Hvězda) tančit na shromaždišti a sejme svou masku. On zastupuje velmi vzdálenou a ještě neviditelnou Modrou hvězdu, která se už  brzy objeví. [Někteří mluvčí Hopi tvrdí, že očekávanou Modrou hvězdou byla kometa Hale-Bopp.] Ta doba je předpovězena v písni, ... Číst více
25 října, 2010Gaspar
13. Stane se něco v roce 2012?
Je to soudný den, který je předpovězený v  kalendáři Mayů, čínskou prorockou knihou I Ching i internetově založeným programem. Den, který je předpovězen, jako konec světa. Ale je tu nějaká věda, skrytá za tímto proroctvím? Uměli starověcí proroci opravdu předpovídat budoucnost? 2012. Odpověď by mohla mít dopad na nás všechny. Protože ... Číst více
25 října, 2009Gaspar
14. Proroctví Yorskhirské Sibyly
Po dlouhých nocí sedm a sedm dní člověk bude obzírat to zlověstné znamení. Příliv se zvedne do míst ustrnulých v údivu, zmizí v něm pobřeží, žádného nebude odlivu. Pak hory začnou řvát v bolestech rození, rozštěpí pevninu i břeh děsivé zemětřesení. Pak přispěchají záplavy rychlých vod, jež celou změní Zem ... Číst více
25 října, 2010Gaspar
15. Majská proroctví
Školení astronomové tvrdí, že je astrologie nesmysl, neboť hvězdy nemohou mít na člověka žádný vliv, tvrdí i navíc to, že fyzikální vliv vzdálených planet, Měsíce ba ani Slunce je minimální, nebo žádný. Využívá se přitom argumentů, které odkrývají základní neznalost o skutečné podstatě astrologie. Vítězoslavně odhalují posun zvířetníkových znamení vlivem ... Číst více
25 října, 2010Gaspar
16. Detail osudu Země
Veškeré velké moderní vědecké a technologické výkony byly realizovány v pouhých 100 - 150 letech lidské historie (Nibirských čtrnáct dnů). Dnes jsme se rámci kolektivní zkušenosti schopni pustit do řešení jakýchkoliv problémů, jímž můžeme čelit, a kdybychom se dokázali spojit do světové civilizace osvobozené od regionálních nepokojů (jako například nekonečné ... Číst více
7 května, 2007Gaspar
17. Garabandal

17. Garabandal

od Gaspar / / Proroctví
San Sebastian de Garabandal je malá dedinka vysoko v horách v provincii Santander severného Španielska. Od r. 1961 tam prišlo k viacerým zjaveniam. Vizionárkami boli štyri malé dievčatá: Maria Conchita Gonzalesová, Maria Dolores (Mariloli) Mazonová, Jacinta Gonzalesová a Maria Cruz Gonzalesová. Maria Cruz mala vtedy 11 rokov, ostatné dievčatá 1212. ... Číst více
25 října, 2008Gaspar
18.  Znamenia, že čas sa napĺňa
Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že všetky ich proroctvá sa zatiaľ splnili. V predchádzajúcom čísle sme písali o tom, ako podľa mýtov Indiánov Hopi zanikli tri predchádzajúce svety, a o tom, že podobný osud čaká aj náš, štvrtý svet. ... Číst více
4 ledna, 2008Gaspar
19. Balaám

19. Balaám

od Gaspar / / Proroctví
Na jaře roku 1967 objevila holandská archeologická expedice v jordánské lokalitě Dér allá nedaleko vádí Zarqá (potok Jabok ze Starého zákona) pozůstatky textu, jehož první řádek zmiňoval neizraelského proroka Balaáma, syna Beórova, kterého známe i z biblického textu, v oddíle Nu 22-24. Ze 119 štukových úlomků popsaných červeným a černým ... Číst více
25 října, 2008Gaspar
20. Hare Krišna

20. Hare Krišna

od Gaspar / / Proroctví
Málokdo ví, že kniha, která je více než pět tisíc let stará - Šrímad-Bhágavatam - předpověděla s překvapující přesností mnoho ze současnosti. Šríla Prabhupáda z tohoto sanskrtského textu citoval při přednášce v chrámu Haré Kršna v Los Angeles v létě roku 1974: ,,V Kali-juze se vlastnosti a společenské postavení člověka ... Číst více
25 října, 2008Gaspar