Slepý Pastýř z PRAHY

Slepý Pastýř z PRAHY

Proroctví

Jiří Woodman

 

Proroctví provází historii našeho světa od nepaměti, stalo se tématem spisovatelů a jejich povětšině dobře prodávaných knih, pro ty, kteří hledají v budoucnosti. Je založeno na vizích lidí s darem jasnozřivosti, nebo lépe řečeno dálnovidosti. Prakticky každý panovník měl na svém dvoře někoho s těmito schopnostmi, kterých využíval při svém rozhodování. Je tomu tak dodnes, jen s tím rozdílem, že služeb těchto lidí využívají skuteční vládcové tohoto světa, nikoli hlavy států, které jsou jejich mluvčími.

 

Nostradamovi Centurie zná snad každý, ale pro praktický užitek je využíváno lidí, jejichž jména se nikdy nedozvíte. Není a nikdy nebylo snadné umět žít s tímto darem, představte si, že jedete autem a najednou uvidíte obrazy. Skončíte v blázinci.

 

Před nedávnem mi kamarádka poslala dvě různá proroctví, která jsem hledal.

 

Tady jsou.

 

 


 

 

Slepý Pastýř z PRAHY (1320-1356)

 

Jako jedno z nejdůležitějších proroctví platí i proroctví mladého českého pastýře, která kolují již téměř 650 let v prostorách Čech a Moravy. Věty, s nimiž si nikdo dlouho nevěděl rady a nenašel pravý smysl, najednou dostali v roce 1914 nějakou jasnější podobu, protože okolnosti, které vedly k I. Světové válce, tento pražský jasnovidec zcela přesně popsal, byly šokující. O původu a osobnosti tohoto jasnovidce víme jen velmi málo. V roce 1922 se pokusil farář Emanuel Jungmann předpovědi tohoto slepého mladíka z Prahy zveřejnit, ale narazil na odpor české „cenzury“. V roce 1924 se objevilo již 2. Vydání, ale ty pasáže, které se cenzorům nelíbily, byly vynechány. Farář Jungmann Snort studoval v českých bibliotékách, přičemž došel k přesvědčení, že proroctví slepého mladíka byly česky sázené do tisku již v roce 1559. V roce 1602 se dal najít ještě jeden exemplář ve Vídeňské dvorní bibliotéce. V roce 1678 bylo rozšiřování těchto vidění zakázáno církevní pospolitostí. Už za svého života tento pražský mladík předpověděl pro rok 1347 velké umírání. V Čechách skutečné zuřil v tom roce mor. Tehdejšímu českému panovníkovi Václavu, synu Jana Lucemburského, pozdějšímu králi Karlu IV., nakonec císaři Karlu IV. předpověděl korunovaci na německého císaře samotným papežem. V roce 1356 dovedli slepého pastýře před císaře, který byl těmito proroctvími velmi ovlivněn a hluboce dojat.

 

Proroctví jednotlivě.:

 

 1. / Jeden čas a ještě jeden čas a ještě půl času, bude nad Čechami panovat cizí panovník.
 2. / V jedné době, kdy panovník nad Čechy bude déle panovat 60 let, bude zavražděn kníže a vznikne velká válka (Zde se jedná o císaře Františka Josefa, který vládl 68 let a 28.7.1914 byl rakouský nástupce trůnu Ferdinand zavražděn, což vyústilo do První světové války. Toto byl mezník zjištění významů těchto předpovědí, protože až nyní „sedělo“ jedno z proroctví, které mohlo mít rozhodující význam výroků tohoto mladíka).
 3. / Pak padnou korunovaní pohlaváři jako zralá jablka ze stromu (Éra Habsburků skončila).
 4. / Český lev už nebude nikdy poddaným (Od 28.10.1918 panovaly už jen čeští panovníci).
 5. / Dva národy budou žít v Čechách (Němečtí usedlíci a Češi).
 6. / Část vládnoucího národa bude bažit po životě toho druhého a nedopřává mu žádnou svobodu (vládnoucím národem rozumí národ český).
 7. / Pokud nepřijde velký mocnář (Adolf Hitler – 1938, kterému šlo o moc).
 8. / Potom pražští pánové vyhodí druhému národu svobodu ven oknem, ale bude příliš pozdě (Předseda vlády Hodža nabídl sudetským Němcům autonomii, ale to už bylo velmi pozdě).
 9. / Dojde opět k velké válce mezi všemi národy země (přišla druhá světová válka).
 10. / Německo bude jedna velká hromada zřícenin a ušetřeny zůstanou jen oblasti modrých kamenů (2. Světová válka nás stála 25 milionů obětí).
 11. / Tato velká válka bude končit, když budou kvést třešně (V Květnu 1945 právě kvetly třešně).
 12. / Pokud dozrávají třešně, nechtěl bych být žádným němcem (Symbol dozrávajících třešní poukazuje na rychlý spád událostí, jako skutečně v 1945 došlo k ukončení války, tak 1946 na vyhnání sudetských Němců, když během zrání třešní došlo k hromadným odsunům).
 13. / Když se třešně sklidí, nechtěl bych být žádným Čechem (zde se zdůrazňuje moment období – konce třešní, které je nejen překrásným ročním obdobím, ale i koncem určitých dění v dějinách. Zde slepý pražský mladík vypověděl touhu nebýt Čechem právě tehdy, když jsou třešně činné. K velkému překvapení přijdou ty třešně ještě jednou v prorocké vizi ke slovu).
 14. / Dvakrát bude Česká zem prosévaná.: Poprvé se zvýší jen o tolik Němců, kolik se vejde pod jeden košatý dub (Odsunutím byly sudetští Němci velmi decimováni).
 15. / Opět bude panovat český lev v Čechách, ale jeho lesk je na konci.
 16. / V Čechách bude žít už pouze jeden národ, (… národ slovanský).
 17. / vypukne jedna nová válka, která bude nejkratší („vypukne“, znamená neočekávaně rychlý začátek, přičemž „nová“ může znamenat nový druh vedení války, ale to už mluvíme o té velmi obávané III.).
 18. / Český národ bude touto válkou zničen a vše v zemi bude zasypané (Tato předpověď se zcela shoduje s předpovědí Aloise Irlmaiera, zde není co dodat).
 19. / Dvakrát bude Česká zem prosévaná.: Podruhé se zvýší jen tolik Čechů, kolik se vejde na jednu dlaň ruky.
 20. / Ale nebude mír spíše v Evropě, pokud z Prahy nezůstanou jen zříceniny.
 21. / Zase bude Praha zničena během květu třešní (Třešně do třetice, ale dokonce i nějaká „jinotaj“ – alegorie, že nikdo s tím nepočítá, protože jak vnější symptomy, znamení a předzvěsti, tak nečekaný vstup této události nedají se připustit, natož předvídat ).
 22. / Spadne na zem slunce a zem se bude třást (… Tím měl prorok na mysli jiné slunce jako my známe).
 23. / Ta pomsta přišla zponad velké vody (… To neznamená že je to z Ameriky).
 24. / Když třešně budou dozrávat následující krát (tedy napřesrok), vrátí se vyhnanci z Čech smutní znovu ke svému Pánu, ke svým krosnám (tkalcovská stolice) a ke svým polím (znovu nás prorok upozorňuje na čas zrání třešní, jako kdyby to měl být pro český národ nějaký fenomenální čas. Ke „krosnám“, tedy k tkalcovskému stolu – k ruční práci, vrátí se středověk).
 25. / Ale bude jich jen velmi málo
 26. / A tito „z mála“ se budou vzájemně ptát.: Kde jsi byl ukryt? A kde ty?
 27. / Sedláci budou za pluhem praskat bičem a přitom budou říkat.: Zde stála Praha.
 28. / Na svět přijde nový věk, budou ho nazývat „ZLATÝ“ (To tvrdí i Alois Irlmaier).

 

 

 

 

Alois IRLMEIER (1894-1959)

 

Povoláním hledač vody a studnař, byl jednoduchý a prostý muž z Freilassingu, ne zrovna svatoušek, ale správného křesťanského smýšlení, dobromyslný a ustavičně ochoten pomoci. Ti, co ho blíže znali, se domnívali, že nebyl až tak nadaný, aby své vize a vidění mohl jen tak vymyslet. Jeho fantazie byla skutečně omezená a byl vždy všechno jiné než prohnaný a lišácky trhlý. Měl ale velký dar: byl hledač vodních pramenů a našel každý podzemní tok spodní vody.

 

Už v jeho mládí zjistil zkušeností, že mohl vystopovat spodní vodu. Když se ocitl v blízkosti zdroje pramene, nebo podzemnímu toku, tak mu začali vibrovat prsty. Na rukou mu vystoupaly tučné žíly a proutek v rukou se začal vzpírat na znak existence podzemní žíly vody, že ani cizí ruka by nemohla zabránit pohybu proutku. K této mimořádné schopnosti pak dostal ještě další: Předvídat události.

 

I co se budoucnosti týče, měl Irlmaier mnoho vizí. Viděl třetí světovou válku a ještě mnoho jiných věcí předem:

 

„Všichni volají MÍR, Schalom! A tady a tehdy se to stane. Najednou vzplane nové ohnisko války na blízkém východě, velké flotily bitevních lodí stojí ve středozemním moři proti sobě a situace je velmi napjatá.

 

Ale tato jiskra je vhozená do sudu se střelným prachem na Balkáně. : Vidím „Velkého“ padat, krvavá dýka je položena vedle. – Potom to jde jedna rána za druhou. Mohutné vojska pochodují do Bělehradu od východu a posunou se až k Itálii. Hned na to vyrazí tři pancéřové šiky severně od Dunaje bleskovým přepadem do západního Německa ve směru Rýn – bez jakékoliv výstrahy. Stane se to tak nečekaně, že obyvatelstvo bude v divoké panice utíkat směrem na západ.

 

Mnoho aut ucpe ulice, když obyvatelé přece jen zůstali doma, nebo utekli polními cestami! Co na dálnicích a rychlostních komunikacích překáží pancéřovým jednotkám je převálcováno tanky. Poblíž Regensburgu nevidím už žádný most přes Dunaj. Z velkého Frankfurtu nezůstalo téměř nic. Porýní bude zpustošené, ale více ze vzduchu. Bleskově přichází pomsta přes velkou vodu. Hned nato, přepadá žlutý drak Aljašku a Kanadu. Ale nedostane se daleko.

 

Dva muži zavraždí jednoho výše postaveného. Jsou Podplaceni jinými lidmi. Jeden z vrahů je černoch menší postavy, ten druhý je vyšší světlejších vlasů. Myslím, že je to na Balkáně, nevím to přesně. A stala se třetí vražda. Pak začne válka. Na jiném místě řekl Irlmeier.: Východem slunce přichází válka a jde to strašně rychle.

 

Vidím přicházet tři útočné linie.:

 

Ten spodní „červ“ se táhne od Čech přes les. Pater Norbert Backmund doplnil předpověď, – jejich cíl je Porýní, po ústní zprostředkované výpovědi Irlmeiera.: Dunaj nepřítel nepřekročí, ale uhýbá směrem na severozápad, v údolí Naabi (Naabtal) v Oberpfalz vidí Irlmeier jejich hlavní stan. Město Landau an der Isar těžce trpí jednou „zbloudilou bombou“.

 

Ten druhý „červ“ táhne přes Sachsen na západ, ten třetí „červ“ se táhne od severovýchodu k jihovýchodu. Rusové táhnou den a noc, jejich cílem je Porýní, kde se nachází mnoho vysokých pecí a stojí hodně komínů.

 

Ale pak vidím naši Zemi jako kouli, na níž přede mnou létají bílí holubi, tolik jako písku. A pak prší žlutý prach v jedné linii. (Pozn.adm.: Snad by se mohlo jednat o „nanotermit“ zažhnutý skalární zbraní HAARP. Tímto způsoben by bylo možné zničit vše živé bez použití vojenské síly.) Zlaté město (Praha) bude zničeno a zde to začne. Jako žlutá čára – linie se táhne nahoru až k městu v zátoce. Bude jasná noc, když ji začnou sypat. Obrněná vozidla stále jedou, ale ti, co v nich sedí, zcela zčernali. Tam, kde to spadne, nežije vůbec nic, žádný strom, žádný keř, žádná tráva a žádný dobytek. Vše zvadne a zčerná. Domy ještě stojí. Co to je, nevím a nemohu o tom nic říct. Je to velmi dlouhá linie a kdo se snaží přes ni projít, zemře. Všichni, co jsou tam, nad linií, nemohou jít sem, a všichni, co chtějí jít tam, nemohou. Pak ve vedení armády něco selže a všichni musí utíkat na sever. Vše co měli u sebe, odhazovali. Nikdo z nich se nevrátí už nikdy zpět.

 

Ve verzi podle Athura Huebschera řekl Irlmeier.: Jde to velmi rychle. Od Dunaje až k mořskému pobřeží panuje hrůza a zděšení. Dvěma velkým průvodům uprchlíků se ještě podařilo překročit řeku. Třetí průvod je ztracený a je nepřítelem obklíčen, pak přišli ti bílí holubi a najednou začal padat z nebe žlutý déšť. Je to jedna velmi dlouhá linie. Od Zlatého města (Praha) až nahoru k velké vodě k jedné zátoce. V tomto pásmu linie zemře všechno. Tam, v této linii je jedno město jen spoustou kamení. Jméno města nesmím říct.

 

V další výpovědi Irlmeiera.: Roj holubů vzlétá z písku. Dvě svorky dosáhli prostor bojů ze západu na jihozápad … Eskadra se obrací na sever a odřízla třetímu „červu“ postup. Od východu se to hemží pasáky (tanky). Ale v pasácích jsou už všichni mrtví, přesto rolují dál a po čase se sami zastavují a zůstávají stát. I zde svrhli letci své černé skříňky. Explodovaly dříve, než se dotkly země a rozprskli žlutý, nebo zelený kouř, či prach. Co je pod tím, vše zemře, člověk, zvíře, nebo rostlina. Jeden rok nesmí nikdo do tohoto prostoru vstoupit, aby se nevystavil životnímu nebezpečí. Na Rýně byl útok bezpodmínečně odražen. Z těch tří válečných tahů, se už nevrátí žádný voják domů.

 

Dále Irlmeier říká.: Na hlavní vojenský stan shodili něco dolů, vidím na nějakém kopci kostel, jehož oltář směřuje na sever a ten kostel hoří. Jihovýchodní Bavorsko bude chráněno pod rouškou ochránkyně Frau Altoetting. Sem se nedostane nikdo. Měšťané utíkají na venkov k usedlíkům, aby si vzali kravku ze stáje od těch, co nejsou hospodáři a nemají žádné pracovní síly k hospodaření.

 

Vidím zánik tří míst. Jedno na jihu kleslo do bahna, jiné na severu padne dolů pod vodu a třetí je nad vodou. Město se železnou věží (Paříž), je zničené, vlastní obyvatelé ho zapálili. V zemi kozačky (Itálie) vypukla revoluce. Myslím, že je to náboženská válka, neboť povraždili mnoho duchovních. Za papežem vidím jeden zkrvavený nůž. Jen velmi málo zůstane z těch, co nestihnou utéct. Papež jim ale unikne a uteče převlečený za vodu. Po krátkém čase se ale vrátí, když se obnoví klid. Pásmo Alp bude ze severu a z jihu částečně zataženo do konfliktu, ale východní část je v klidu. Kraje na severním pobřeží až po Belgii jsou těžko zkoušeny vodním příbojem. Moře je velmi neklidné a vlny jsou až do výše domu, vzniká pěna, jako kdyby voda vařila. Ostrovy před pobřežím zmizí z povrchu a klima se změní. Část Anglie zmizí, když spadne ta věc do moře, kterou tam shodí ten letec. Co to je, já nevím. Během, nebo na konci této války vidím na nebi znamení, ukřižovaného s ranami a všichni to budou vidět. Já jsem to viděl už třikrát, přijde to, určitě.

 

Na jaře 1959 vypověděl Irlmeier toto.: Tma bude jednoho dne během války. Pak se spustí krupobití ledovce s hromy a blesky a zemětřesení bude lomcovat Zemí. Tehdy nechoďte ven z domovů! Světla nebudou svítit kromě svíček, elektrický proud přestane fungovat. Kdo se nadýchá toho prachu, dostane křeč a zemře. Neotvírejte okna a zastřete je černým papírem. Veškerá voda vystavena tomuto prachu bude otrávená a veškerá nezabezpečená strava, která není v uzavřených konzervách. Žádná potrava v pohárech a lahvích, nevydrží. Nepijte žádné mléko. Kupte si pár konzerv, rýži a luštěniny. Chléb a mouka vydrží, vlhké zplesniví, jako maso – kromě v konzervách. Venku zuří smrtelný prach a umírá velmi mnoho lidí. Řeky a toky budou mít tak málo vody, že se bude dát snadno přejít na druhou stranu. Domácí zvířata hynou, tráva žloutne a vysychá, mrtví lidé zcela zežloutnou a zčernají. Po třech dnech je po všem. Vítr odežene tyto oblaka smrti směrem na východ. Ale říkám ještě jednou.: Nechoďte ven, nedívejte ven oknem, nechte hořet svíčky, nebo voskovice. A modlete se. Během této tmy (noci) zemře více lidí, než v obou světových válkách dohromady.

 

V Rusku vypukne revoluce a občanská válka. Mrtvol je tak mnoho, že už se nedají odklízet z ulic. Kříž se bude znovu ctít. Ruský národ znovu věří v Boha. Ti nejvyšší mezi politickými stranami spáchají sebevraždy a krví bude smyta vina. Vidím červenou masu, smíšenou se žlutými tvářemi, to je obecná vzpoura a hrozné vraždění.

 

Další Irlmeierova výpověď.: Ta třídenní tma je stále blíž. Vidím tři devítky, ale neumím říct, co to znamená. Třetí devítka přinese mír. Pak se bude Kříž znovu ctít. Když to všechno skončí, přijde mír a dobré časy. Ty zákony, které přinášejí dětem smrt (přerušení těhotenství) přestanou platit po jejich zrušení. Vidím vyhublého starce jako našeho krále. Na loukách kvetou květiny, když se vrátí papež z vyhnanství (exilu).

 

Když se setmí, scházejí se lidé v klidu. Nejprve trpí hladem, ale pak se jim dostane tolik jídla, že budou všichni nasyceni. Lidé bez pozemků se stěhují znovu do přírody na venkov, kde vznikla vyprahlá poušť a každý může sídlit, kde se mu zalíbí a kolik stačí obdělat. Lidí je málo, a Kramář (obchodník) stojí přede dveřmi a říká.: Kup si něco, neb zahynu.

 

Vlivem změny klimatu budou u nás sázeny vinice a budou růst jižní ovoce, je mnohem tepleji, než nyní. Po té velké katastrofě, přijde jedno dlouhé a šťastné období. Kdo přežil, tomu se vede dobře.

 

Prostřednictvím katastrofy, nebo něčeho podobného táhnou Rusové najednou na sever.

 

Kolem Kolína se rozprostřel poslední boj. Po vítězství bude korunován císař prchajícím Papežem.

 

Jak dlouho to všechno trvá? Vidím tři čárky, ale zda jsou to tři dny, tři týdny či tři měsíce – nevím.

 

Vidím tři devítky, ta třetí devítka přináší MÍR.

 

Lidé musí znovu začínat tam, kde začínali jejich dědové.

 

Co dodat? Tak, snad to neklapne…..

jw.

 

Převzato: http://prvopodstata.blog.cz/

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz