Stane se něco v roce 2012?

Stane se něco v roce 2012?

Stane se něco v roce 2012?

 

Je to soudný den, který je předpovězený v  kalendáři Mayů, čínskou prorockou knihou I Ching i internetově založeným programem.

Den, který je předpovězen, jako konec světa. Ale je tu nějaká věda, skrytá za tímto proroctvím? Uměli starověcí proroci opravdu předpovídat budoucnost?

2012. Odpověď by mohla mít dopad na nás všechny. Protože historie ukazuje překvapivě dobrý podklad pro ty, kteří tvrdí, že soudný den je téměř tady.

 

Dešifrování minulosti soudný den 2012: Konec všech dnů

 

Jsou zde války a pověsti o válkách, znamení a varování, jsou zde pohromy a zkázy. Jsou tu ti, kteří říkají, že to jsou temné časy a že tyto pohromy nejsou jen náhodné.

Když si pustíte FOX, nebo CNN zprávy, nebo jinou televizi, neustále vidíte, hrozby terorismu, jaderných útoků, moru a nových nemocí. Zdá se, že procházíme apokalyptickým procesem.

Tyto dny, byly předpovězeny už dávno. Ve stránkách Bible, chrámech starověkého Říma, pyramidách starověkých chrámů Mayů, i internetem.

Máme mnoho proroctví, která, zdá se, naznačují, že se něco stane ve 21. století. Shodují se se spoustou předpovědí Starého Zákona. Tyto varování nadcházejícího soudu, nadcházejícího konce světa, protože lidé nenásledují pravidla Zákona. Více než jeden prorok v historii poukazují na jediný den, katastrofu v nám blízké budoucnosti.

Mayové mluví o 21. prosinci 2012, který znamená konec koloběhu. Starověcí Mayové ve Střední Americe vytvořili kalendář tak přesný, že předpovídá zatmění měsíce tisíce let do budoucnosti. Přesto kalendář tajemně končí v jeden den na zimní slunovrat v roce 2012. Skončí svět v roce 2012, nebo to bude nějaká závažná změna v koloběhu historie? To je otevřená otázka.

A nejnovější verze o konci světa, přichází od proroka, který není dokonce člověk. Jeho vynálezci mu říkají  „WEB-BOT projekt“. Začal pozdně v 90. letech jako program na předpověď možných změn akcií na burze. Po každé, když někdo investuje, dělá také v danou dobu předpověď do budoucnosti. Obchodní poradce George Ure pracoval společně s vývojáři a vytvořili program, který používá nezávislé mikroprogramy, tzv. „pavouky“, nebo „agenty“, aby prohledávali internet po stopách budoucích finančních událostí. Projekt WEB-BOT funguje tak, že masivní skenování jazyka odhalí přímé spojení s kolektivním podvědomím lidí a nastávající budoucností… Je to v podstatě okno do všestranného podvědomí. Ať už to funguje jakkoliv, předpověď WEB-BOTu je působivá. V srpnu 2004 předpověděl zemětřesení a 300 000 obětí vzedmutím vody, což se ukázalo být tsunami v prosinci 2004 v Indonésii. WEB-BOT také předpověděl antraxové útoky na Washington-DC v roce 2001, masivní výpadek proudu východního pobřeží v roce 2003, ničení hurikánem Katrina v roce 2005. A jsou to právě předpovědi WEB-BOTa, které jsou nanejvýš znepokojivé. Pokud se WEB-BOT neplete, měli bychom být svědky řady stupňujících se válek vedoucí k – nerad to píšu – ale k něčemu jako menší jaderné válce v časovém rámci 2008/2009. (Doposud se sice nic nestalo, ale jistí hrozby tu jsou. Například dost aktuální hrozba Severní Koreje, jaderný program Iránu atd. Někdy stačí jen málo a doufám, že se WEB-BOT bude mýlit) Podle WEB-BOTu série katastrof dosáhne vrcholného bodu v roce 2012. Upřímně nevím co se stane v roce 2012. Tato technologie může počítat se spoustou jiných předvídatelných věcí jako kalendářem Mayů. Je to opravdu proroctví, nebo jen shoda náhod? Za odpověďmi se musí člověk vydat za úplným počátkem západní civilizace.

Sibyla

Ve starověkém světě byly za nejvyšší duchovní považováni věštci. Za věštce je považován jedinec, který má nějaké přímé spojení s Bohem, nebo je bohem sám. Jedna z nejdůležitějších vědem starověkého světa se nacházela v Římské říši. Říkalo se jí Sibyla. Žila v jeskyni v přátelství poblíž tehdejších sousedů asi v 6. stol.př.n.l. Státníci, aristokraté počítající s funkčností římské společnosti tak chodí a probírají Sibylina proroctví ve všech možných věcech, od válek až po vnitřní záležitosti. Než napsala proroctví, dostala se Sibyla do transu, o kterém se povídá, že Bůh Apolon převzal kontrolu nad jejím tělem. Bůh ovládl Sibylu, ta udělala promluvu o tomto často zuřivém, krutém státě. Jedna z pozoruhodných věcí na Sibyle je, že prala své výroky na listy dubu. Ale když listy létaly ve vzduchu – a už nebyly znovu spojeny, tak byla zpráva často neúplná. Sibylina proroctví byla nasbírána v sérii svitků a uložena v chrámu Jupitera. Byly považovány za nejdůležitější náboženské knihy starověkého Říma. Mezi Sibylinými předpověďmi byla vzdálená Apokalypsa. Předpověděla, že svět vydrží po 9 generací, každá po 800 letech. Desátá generace začne přibližně roku 2000 našeho letopočtu… a bude také poslední.

„Tyto věci se stanou desáté generaci:

Země se bude třást mocným zemětřesením, které stáhne mnoho měst do hlubin moře. Bude válka. Oheň bude létat z nebes a mnoho měst shoří.

Černý kouř zastíní veliké nebe. Pak pozná se hněv Bohů“.

Vědma Sibyla, kniha IV.

Cítíme, že nadcházející čas tentokrát… však víte, čteme zprávy o tom, jak ledovce tají… Zažíváme věci, jako Tsunami, klimatické změny, otřesy v zemi, potopy…

Ale Sibylina proroctví by moc neznamenala, kdyby nebyla tak přesná ve svém oboru. V 6. stol. př.n.l. předpověděla Sibyla invazi Itálie, vedenou Hanibalem, 700 let před tím, než se to stalo. A předpověděla jeho definitivní porážku. Předpověděla vzestup císaře Konstantina i jeho jméno. Osm set let před tím, než se narodil. Ale její nejvíce ohromující proroctví jí vyneslo místo cti mezi prvními křesťany. V prvním Ekologu „Virgila dal Sibyle“ proroctví o nadcházejícím novém věku. Nového Zlatého věku.

„A budou narozeni děti, které započnou tento Zlatý věk“.

Toto bylo napsáno asi 20 let před Kristem. Později toto začali křesťané považovat jako proroctví o příchodu Krista. Sibylino proroctví o příchodu Ježíše, 20 let před tím, než se narodil, způsobilo, že byla ctěna prvními křesťany. Dokonce i Michalangelo ji dal přední místo v Sixtinské kapli. Nikdo neví, jak mohla Sibyla vidět do budoucnosti, ale nové archeologické poznatky tvrdí, že zdrojem jejich proroctví nebyl snad Bůh, ale plyn.

Delfy

Důkazy přicházejí od jiné vědmy starověkého světa od Delf z Řecka. Nejslavnější ze všech vědem byla vědma z Delf. V Delfách učí, že Bůh Apollón může ovlivnit člověka, který bude jeho kněz, aby předvídal budoucnost. Delfi je malá vesnička asi 100 mil od moderního světa. Od 8. stol.př.n.l. do 4. stol.n.l., poutníci sem cestovali, aby pokládali otázka kněžkám Apolla. Kněžka vstoupila do podzemní komnaty a tam přešla do transu. V tomto transu, poskytovala předpovědi, které byly evokující, poutavé, a často překvapivě přesné. Byla v mimo vědomí. Občas je popisována, jak žvýká vavřínové listy a lidé pak říkali, že to může mít psychotropní účinky. Je tu další úkaz o psychotropních účincích. V roce 1998 objevil geologický tým dvě trhliny, vedoucí pod chrámem Adelfie, které vedly k podzemním zásobám ethanu. V malých dávkách způsobuje ethan radostnou náladu a je klíčovou přísadou nebezpečných praktik. Ve velkých množstvích je plyn silným halucinogenem, který vytváří vize a někdy nesrovnatelné blouznění. Toto může být klíčem k úspěchu vědmy. Hlavní princip dobré věštby, nebo dobré vědmy je, aby to bylo nejasné, aby to mělo celou škálu drobných variant, které zaujmou a vyplňují proroctví. A básně, které pocházely od Delfy tomu byly hodně podobné. Bylo to často nepřesné a otevřené interpretaci. Stejně jako Delfy, Sibylina jeskyně byla také v podzemí, propojená s vulkanickými plyny a prasklinami.

Pokud přijdete do styku s halucinogenem, mozek to analyzuje jako něco vnějšího, ačkoliv víme, že je to vnější, to ještě přidává na „zázraku“ a celkovém dojmu, že se děje něco neobyčejného.

Fakt ale zůstává, že vědmy s Delf přesně a konkrétně předpověděly slávu Sokrata, roky před tím, než se stal známý. Porážku Perské invaze v Řecku 480 let př.n.l. a dobití známého světa Alexandrem Velikým. Antičtí lidé měli velice, velice kultivované myšlení a myslím, že je možné z naší strany, abychom pojali jejich víru a rozum, jejich dějepisectví, jejich inženýrství, abychom pojali všechny tyto věci a přitom se nedohadovali, proč měli antikové takový zájem o věštby a vědmy.

Mayové

Přesnost těchto starověkých vědem není určená jen hnutím nálady, protože tyto předpovědi o konci světa zjevně odkazují na naši současnou dobu. A někteří nacházejí znepokojující potvrzení zkázy v roce 2012 v kalendáři starých Mayů, který určuje mnohem přesnější datum katastrofy, včetně roku, měsíce a dne.

Kalendář Mayů říká, že svět končí v roce 2012. Je to až zarážející a přesné proroctví od kultury, která brala svůj kalendář tak vážně. Civilizace Mayů vzkvétala ve střední Americe od 6. do 9. stol.n.l. Byli posedlí dodržováním času. Jejich kalendář byl neuvěřitelně přesný, dokonce přesnější než ten náš. Je to do sebe zapadající časové měřítko koloběhu měsíce, Slunce a planet. Mohlo  předpovídat zatmění Slunce tisíce let dopředu. Mayové byli takoví šamani, byli posedlí časovým srovnáváním a uvědoměním, strávili okolo tisíce let vracením se do minulosti, do předchozích civilizací a zkoušeli dát do hromady jakýsi model, který ukáže, kdy tato velká změna nastane.

Kalendář je také prorocký. V 8. stol.n.l. předpověděl, že bílí bohové připlují přes moře 5. března 1519. Přesně v ten den Cortez a jeho dobyvatelé dorazili do Nového světa. Byla to náhoda? Nebo byl kalendář tak neuvěřitelně přesný? Na odpovědi záleží, protože Mayský kalendář také předpovídá konec světa, jaký ho známe, v den, kterému Mayové říkají Hunab-Ku. Na zimní slunovrat 21. prosince 2012 se dostane Slunce do linie s temnou průrvou ve středu Mléčné dráhy. Mayové nazývají „Hvězdnou průrvu“ také „Vesmírná Matka“ a odhaduje se, že je to černá díra. A v uplynulých 5 letech astronomové odhalili, že ve skutečnosti je opravdu ohromná černá díra ve středu Mléčné dráhy, dokonce ve středu naši galaxie.

Dnešní astronomové se shodují se starověkými Mayi. 21. prosince 2012 bude Země v přesné linii se Sluncem a středem galaxie Mléčné dráhy, jevem, který se děje pouze jednou za 25800 let. Nikdo neví, jaký dopad bude mít toto mimořádné uskupení, ale Mayové věří, že to bude strašlivé. Mohlo by to znamenat překřížení jakéhosi galaktického rovníku. Když půjdeme dál, jižní a severní magnetické proudy se budou točit opačnými směry. Mohlo by to působení způsobit obrácení pole, právě když se překročí tento galaktický rovník? Geofyzici mají teorii, která je pozoruhodně shodná s událostmi a uspořádáním, které předpověděli Mayové. Tento neobyčejný jev se nazývá „výměna pozice pólů“. Ten by způsobil, že by se celý plášť planety přetočil za několik dní, nebo dokonce hodin, měníc pozice severního a jižního pólu. To by způsobilo celosvětovou pohromu. Zemětřesení by otřásala každým kontinentem. Masivní tsunami by zasáhly každé pobřežní města. Byla by to definitivní celosvětová katastrofa. Ať už se zdá tato teorie jakkoliv nepravděpodobná, je podporovaná vědou. (Přesně tuto teorii a možné dopady popsal vědec a badatel Patrick Geryl ve své knize „Poselství Orionu“. Na tomto webu je z této knihy výpis s názvem „Přijde v roce 2012 konec světa“ – doporučuji prostudovat.) Albert Einstein to poprvé podotknul v roce 1955 a nové studie z Princentonské Univerzity zjistily, že se póly už v minulosti prohodily. Severní pól se nacházel  uprostřed Tichého oceánu před 800 miliony lety a Aljaška byla na rovníku. I kdyby tato výměna pólů trvala roky, mělo by to důsledky v celosvětovém klimatu a změnu úrovní hladin moří. Kdyby se uskutečnila rychle, znamenalo by to celosvětovou katastrofu a masivní vyhynutí života na Zemi.

I-CHING

Na druhé straně světa, se rok 2012 také objevuje v proroctví. Podle jedné teorie, ten samý konec světa se nachází v nejstarším čínském textu I-CHING, nebo-li Kniha změn. I-CHING je nejvíce pozoruhodná a nejvíce obdivuhodná existující věštící kniha. Její původ je zahalen v tajemství. Je docela možné, že první počátky I-CHING jsou téměř 5000 let staré. Čínská legenda praví, že čínský vládce Fu Hsi vytvořil I-CHING okolo 2800 let př.n.l. 100 let před tím, než byly postaveny první pyramidy v Egyptě. I-CHING se většinou používá pro osobní vykládání budoucnosti. Zeptáte se na otázku textu a pak vrhnete 3 mince. Když padnou spíše dolní strany mince, nakreslíte přímou čáru. Když padnou spíše horní strany mince, nakreslíte přerušovanou čáru. To se opakuje 6x, dokud tazatel nemá 6 sérií přímých a přerušovaných čar, kterým se říká „hexagram“. Existuje 64 možných kombinací a na každou z nich připadá jedna odpověď a to vám poskytuje jistý pohled do budoucna. Tazatel vyhledá svůj hexagram v rejstříku a najde proroctví. Pozoruhodné na I-CHING je to, že když položíte otázku tomuto „věštci“, zjistíte, že jste dostali odpověď, která přesně odpovídá na to, na co se ptáte. Rada může být poskytnuta od vztahů, cestování až po rady v kariéře. Ale vědečtí racionalisté tvrdí, že jazyk I-CHING se snaží, aby to jen vypadalo, že přesně odpovídá. Někdy se tomu říká efekt „soucítění“, kdy pro každého opatříte něco. Je to velice podobná výpověď. „Vidím, jak někdo je nesobecký a extrovertní“, avšak někdy může být introvertní…“ Jsou to nesmysly, není na tom nic zvláštního, říkají mnozí.

Navzdory mínění skeptiků, 5000 let stará I-CHING zůstává bestsellerem, používána vykladači, psychoterapeuty a předními Shanghaiskými obchodníky, ale v uplynulých desetiletích se stala starověká  I-CHING věštcem konce světa. Příběh začíná u diskutovaného badatele, Terrence McKanna, který byl takovým tvůrcem teorií v 80. a 90. letech. Vytvářel matematické grafy I-CHING, přeměnil je do takové mapy času. Než zemřel v roce 2000, McKannan si všiml dříve nepovšimnutého vzorce v 64 hexagramech I-CHING. Šest řad a 64 možných kombinací mohou být vyjádřeny jako ukazatel změn v každém hexagramu a zobrazeny v grafu. Když McKannan zaznamenal tento graf do časové linie, našel zajímavé vzájemné vztahy, které odpovídaly všem 4000 roků zaznamenané historie. Jeho grafy začínají s vytvořením I-CHING v dynastii Chang. Ve stejném období, kdy začal rozbřesk civilizace v ostatních částech světa. 64 hexagramů se opakují 64x za celé dějiny. McKannan nazval svoji teorii „Time Wave Zero“. Výšky a pravidla jeho grafu přesně předpověděly například pád Římské říše, objevení Ameriky a světové války ve 20. století. Ale nejpodivnější je to, že McKannenova časová linie končí v jedné přesné době – 21. prosince 2012. Až později McKannan zjistil, že civilizace Mayů zakončila její kalendář v roce 2012. Tušil, že tento rok něco znamená. Shodli se I-CHING ze starověké Číny a kalendář Mayů ze starověkého Mexika nezávisle na sobě na stejném roku o konci světa?

Připadá, že je to obzvlášť pozoruhodné na současnosti, že máme mnoho proroctví, která, zdá se, naznačují, že se něco stane v 21. století. Časové měřítko některých věšteb ze Střední Ameriky je stejné, jako časové měřítko středověkých věšteb Merlina s Walesu. Čaroděj Merlin, je proslavený příběhy krále Artuše. Ale to byl smyšlený Merlin. Opravdový Merlin byl mnohem temnější. S předpověďmi, který předpověděly konec světa.

Merlin

Byl zde starověký jasnovidec konce světa, který je nyní téměř zapomenutý? Jeho jméno je Merlin. Známe Merlina jako moudrého čaroděje z legend o králi Artušovi, ale původní Merlin je dost jiný, než ten populárně známý. Ve skutečnosti byl ve středověku Merlin považovaný za jednoho z nejlepších středověkých evropských jasnovidců. Jeho předpovědi zahrnují teroristické útoky, globální oteplování a celosvětové katastrofy možná v naší době. Jsou zde dva významné středověké texty, které pojednávají o Merlinovi. Vlastně jsou tak významné, že dokud nebyly napsané, moc se toho o Merlinovi nevědělo. Legendy o Merlinovi mají své rodiště ve starověké Anglii. Věštby byly zveřejněny v roce 1135 n.l., ale byly založeny na textech, které pocházely z 5. století. Tyto texty popisují Merlina jako keltského šamana, napůl člověka, napůl démona. Jméno Merlin je anglická verze staršího velšského jména Myrddin. Říkali mu Myrddin Wyllt – Merlin Plachý, napůl bláznivý muž z lesa. Ale byl Merlin postavou legendy, nebo opravdu existoval? Zdá se hodně pravděpodobné, že slovo „Merlin“, nebo „Myrddin“ byl spíše titul, než jméno jedince. A byli pátrači a spisovatelé, kterým připadalo, že budou přinejmenším dvě nebo tři historické postavy, které měly tento titul. „Merlin“ se říkalo bláznivým věštcům.

Proroctví Merlina patně předpověděli události, které se dějí stovky let v budoucnosti. Tisíc let před tím, než kdokoli věděl, že existovala Amerika. Merlin předpověděl první Americkou kolonii i její jméno.

„Kolonie bude založená na nedotčené půdě Virginie“

Merlin také předpovídá britské vítězství nad Napoleonem u Waterloo. Předpovídá hrůzu nacistického holocaustu. Ale jsou to Merlinovy proroctví pro 20. století, které jsou nejvíce udivující.

V té době bude člověk stojící na souši v Anglii hovořit okamžitě s člověkem stojícím na souši Francie přes mluvící kámen“

A tak mnohé napadne mobilní telefon a křemenné technologie našich malých „mluvících kamenů“, které máme.

Ale pak nabírají Merlinovy věštby temnější ráz. Nejdříve vidí katastrofu ve Velké Británii.

„Řeka Severn se rozpoutá a bude pálit po sedm měsíců. Ryby zemrou z tohoto pekla. A vznikne z mnoho odpadu“.

U řeky Severn v Anglii se nachází jaderná elektrárna. Takže nám se zdá, že toto je popis tavení. Předpovědi se ale zhoršují.

„Londýn bude naříkat nad smrtí 20000 a řeka Temže se zbarví krví“.

Je to odkaz na teroristický útok? Merlin ale pokračuje a předvídá spíše globální problém.

„V mžiku oka se vzedme moře. Vítr bude spolu se strašlivým poryvem úročit“

Hodně těchto předpovědí o potopách zní hodně podobně jako moderní vědecké předpovědi o globálním oteplování. Začínají vypadat trochu jako televizní předpovědi. Předpovědi Merlina končí naprostou Apokalypsou.

Apokalypsa v předpovědích Merlina je astrologická. Říká, že planety vyjdou ze svých ustanovených drah a říká taky, že planety vzhledem k událostem „zdivočí“. Je jen jediná možnost, jak by se to mohlo stát a to by bylo, kdyby pohyb naši Země změnila rotace.

Stejně jako kalendář Mayů, Merlinovy proroctví zobrazují patně předpověď „výměny pozice pólů“. Pokud se nepletou, že tyto změny magnetických pólů budou pokračovat a budou tak dramatické, jak je popsali někteří vědci, pak to opravdu znamená, že se změní podstata planety a to samozřejmě navazuje na jisté další proroctví z jiných tradicí.

Matka Symptonová

Staletí poté, co byly napsány proroctví Merlina se objevuje další, anglická věštkyně. Její časová linie soudného dne je téměř shodná. Je to Apokalypsa dějící se nyní.

„Až budou obrázky vypadat živé, volně se pohybovat,

až lodě jako ryby budou plavat pod mořem,

až člověk předčí ptáky a po obloze létat bude,

pak polovina světa, hluboko ponořená v krvi zanikne“.

Tyto proroctví přišly od ženy, známé jako Matka Symptonová. Udává se, že žila v Yorkshiru v Anglii na počátku 15. století. Myslím si, že myšlenka je: vědma, která také žila v jeskyni, stejně jako Delfi, která je zrozena z ducha lidského a jiného světa, stejně jako Merlin. Můžete vidět jisté motivy, které přetrvávají po staletí. Podle jejího životopisu, napsané v 16. století, předpověděla Matka Simptonová správně smrt Henryho VIII a porážku španělského loďstva. Předpověděla královnu Victorii i její jméno a předpověděla příchod první a druhé světové války. Proroctví Matky Simptonové se poprvé objevily v tisku v roce 1641. Ale když se vzdělanci snažili najít původ originálního textu, vyšli z prázdnýma rukama. Navzdory slávě Matky Simpton, není žádný důkaz, že kdy vůbec žila. Většinu proroctví Matky Simpton napsali později lidé. Lidé vytvářeli malé knihy básní a říkali: Nové proroctví Matky Simpton právě objeveny!, něco jako chytlavé články.

Matka Sympton možná byla vymyšlena londýnským spisovatelem Richardem Headem v roce 1684, jehož upadající kariéra byla zachráněna, když začal vydávat tyto proroctví. Richard Head tvrdil, že Matka Simpton přesně předpověděla pád Španělského loďstva, velký mor, a požár v Londýně v roce 1666.

Protože o těchto událostech psal roky poté, co se staly. Vzdělanci nazývali jeho techniku „po-pověď“, místo „před-pověď“. Předpovědí samozřejmě pravděpodobně děláte výpovědi o budoucnosti, „po-povědí“ se jen vracíte zpátky v čase a „předpovídáte“ až po té, co se něco stalo, což samozřejmě není žádná předpověď. Ale tento zvláštní příběh má háček. I kdyby Richard Headen vytvořil proroctví Matky Simptonové v 16. století, množství jeho budoucích předpovědí se nakonec vyplnily.

„Na konci člověk uvidí,

kolem světa budou myšlenky létat mžikem oka,

ženy oblékané jako muži a nosící kalhoty a sestřižené jejich prameny vlasů.

  Matka Sympton

Dostal se podvodník Richard Heads sám do nějaké věštecké vize mezitím, co psal proroctví? Nebo skutečně pracoval s nějakou prorockou knihou, která se ztratila v dějinách? Když editor, třeba takový, jaký sestavil knihu proroctví Matky Sympton, pracuje na něčem, nevymyslí většinou všechno sám. Založí to na věcech, jako ústně podávaná proroctví, a proto si myslím, že se některá z nich vyplnili. V předpovědích Matka Sympton, tato éra světového vývoje bude následována něčím poněkud jiným.

„pak polovina světa, hluboko ponořená v krvi, zanikne“.

 

Bible

Předpovídali Matka Simpton a Merlin stejný soudný den, jako Mayové a I-CHING? Někteří věří, že tyto předpovědi jsou zaznamenány v nejvíce známé prorocké knize všech dob – Bibli.

Od kalendáře Mayů po čaroděje Merlina, po předpovědi sdělené internetem, rok 2012 se objevuje, jako předvídaný konec světa, ale hrozba Apokalypsy přichází z mnohem známějšího zdroje, Bible.

Přesné předpovědi Bible jsou legendární. Prorok Jeremiáš předpověděl, že Jeruzalém bude podrobený Babylonem a taky byl. Ježíš předpověděl, že Jeruzalém bude zničen Římany a tyky byl. Kniha odhalení předpovídá katastrofickou válku ve vzdálené budoucnosti a někteří říkají, že se to už děje. Kniha Odhalení svým stylem, svým obsahem i svým jazykem,  není tolik odlišná od starověkých předpovědí jiných kultur. Ať už Mayské kultury, Egyptské, nebo domorodé Americké kultury. Autor Odhalení měl vizi zkázy, která otřásala světem až dodnes, jeho jméno bylo Jan.

Je tu celá škála proroctví v knize Odhalení a její náplň jsou, takové vize ve snech, které Jan obdrží, když je ve svém vyhnanství na ostrově Patmos. Celá kniha je vlastně proroctví příchodu Apokalypsy, konce světa, posledního střetu dobra se zlem. Kniha Odhalení je plná hrozných bizardních výjevů. Létající stvoření s proudícími vlasy, dělající hluk tisíců koní, samojízdné vozy chrlící oheň, vidí nemoci, které zabily čtvrtinu Země. Jan předpovídá období globálního válečného konfliktu, pocházejícího ze Středovýchodu. Vidí vzestup hrozného démonického světového vůdce, nazývaného Antikrist. Kniha Odhalení předvídá toto všechno pouze jako předehru konce světa. Je to tak podrobně napsané, ale také tak podivné, že cítíme potřebu dát to dohromady s tím, co už známe. Jsme fascinováni nápadem Apokalypsy a v knize Odhalení je pro to jakýsi návrh a tak se snažíme jaksi promítnout tyto předzvěsti a vyřešit je. Zkoušíme prolomit kód.

Ale někteří bibličtí dějepisci pochybují, že by souvisela s dnešní dobou. Je jasné, že Jan na Pathosu očekával nevyhnutelný konec světa. A už je to skoro 2000 let, takže si oni nemyslí, že tím myslel naši dobu. Nemyslí si, že věřil, že svět vydrží vůbec tak dlouho. Mnoho biblických dějepisců věří, že kniha Odhalení byla zakódované poselství, zapadající ale do Janovy doby. Jeden příklad může být nalezen v zlověstném čísle 666. Kniha Odhalení nazývá toto číslo „Znamení bestie“. Někteří teoretizují, že číslo 666 je číselný kód Antikrista, moderního, démonického světového vládce. V současnosti si domýšlíme mnohé o čísle 666. Dějepisci tvrdí, že současnosti není, neexistuje žádná 666. 666 byl císař, který žil kdysi dávno. Číslo 666 může být ve skutečnosti odkaz na řecké jméno Římského císaře Nera. Nero byl nechvalně známý pronásledovatel křesťanů a číselná hodnota jména císaře Nera vychází přesně 666. Příběh, který se vypravuje, který má něco společného s „Bestií“ a „Znamením Bestie“ a tak, nemá nic společného s naší dobou ani s budoucností. Ale ten příběh jak tvrdí souvisí s dobou Římanů, co se dělo v té době, s císaři té doby, s bestialitou té doby.

Ale věřící tvrdí, že popisy v knize Odhalení jsou znepokojivě podobné jiným proroctvím konce světa v roce 2012. Armády velikosti moderních států, zbraně nepředstavitelné v tehdejší době, smrtelné epidemie, objevené teprve nedávno. Naše Bible nás učí, že jednoho dne všechno skončí v ohni a síře. A proto jsme cvičeni, učeni jako kultura, abychom se snažili tento nevyhnutelný konec najít.

 

Indiánský šaman – Balck Elk

Pokud Jan odkazoval na série katastrof v dnešní době, nebyl sám. Staletí poté, na druhém konci světa věštci domorodých indiánů předpověděli podobný odpočet do soudného dne. V 90. letech 18. století, Siouxský šaman, Balck Elk, měl řadu Apokalyptických snů.

Black Elk měl jisté vize, ve kterých se mu zdálo, že jeho lid potká jakési utrpení, jistá porážka… Jeho vize mu přinesl indiánský rituál, nazývaný Tanec duchů. Rituál, o kterém věřili, že obnoví indiánskému národu slávu. Namísto toho, US armáda to špatně pochopila jako indiánské pozdvižení. Armáda USA vyslala vojáky, aby rozprášila Siouxské tanečníky Duchů, právě proto, že představovali jakési strašidelné riziko. Black Elk předpověděl, že poté, co budou jeho vlastní lidé vyhlazeni, další zkáza zasáhne posléze tentokrát celý svět.

„Po celém světě slyším poryv války, jako kdyby bojovaly divoká zvířata. Přišlo mi to temné a hrozné, jako prudký výstřel ze zbraně a vířil se kouř, jak ženy a děti naříkají a křičí po celém světě“.

Od autorů Bible, po domorodé indiány, věštci předpovídají přicházející konec světa v naší době, orientovaný na rok 2012. Je to náhoda? Nebo… proroctví?

 

Bude konec světa 21. prosince 2012? Po celém světě proroctví naznačují, že něco hrozného by se mohlo v té době stát. Některé z nejkonkrétnějších proroctví Apokalypsy, přicházejí z kmene Hopi, z jihozápadu Ameriky.

 

Hopi

Hopi jsou pravděpodobně nejstarším kmenem, který je v US. Hopi se od pozdních 40. let 19. století začínají připravovat, a učí toto proroctví. Je to pochmurné proroctví, ale přitom splývá s ostatními proroctvími, která tu jsou. Hopi věří, že svět byl vytvořen a zničen už čtyřikrát. A my budeme svědky zkázy 4. světa. Hlavní myšlenka proroctví Hopiů je, že jsme na kraji přechodu 5. světa a říkají, že byla celá řada věcí, o kterých předpokládali, že se stanou. Říkají, že se také všechno vyplnilo, až na jedu, nebo dvě malé věci. Jejich znamení pro konec světa jsou:

„moře se začnou vzdmývat, velké zemětřesení otřesou všemi kouty zeměkoule a samo Slunce se stane žhavějším“.

Můžeme si všimnout, jak se věci od 90. let začaly urychlovat. Věci se dějí rychleji a rychleji. Ledovce se rozpouštějí a rozpouštějí se v obrovském měřítku. Každý ví, že se voda vzedme – všude. Některá místa, jak je známe, už tu nebudou. Myslím, že právě teď začínáme vidět, že to o čem mluvili indiáni a dokonce i kniha Odhalení se právě děje. Jedna překvapivá věštba od Hopi:

„Až se budou blížit dny ke konci, svět bude křižovat zařízení, které nazývají pavoučí síť“.

Je to odkaz na internet, který propojuje náš svět, jako nikdy před tím?

 

Internet

Internet je možná víc, než pouhý kontrolní bod na časovém rozvrhu konce světa. Znepokojivé předpovědi se začínají objevovat u věštce, nazvaného WEB-BOT Projekt. Tento program skenuje internet pro stopy po budoucnosti a podává předpovědi, které jsou stejně nejednoznačné, jako od věštců starověkého světa. A stejně tak mrazivé. Jeden problém této technologie je, že nám nepodává dobré zprávy. Dostáváme podrobnosti, jakým byl předpovězený útok na Izrael, nebo velké zemětřesení na Západním pobřeží. WEB-BOT Projekt se pokouší číst podvědomou náladu světa masivním skenováním jazyka, použitým na stovkách tisíců webových stránek. Proces využívá mini-programy tzv. „pavouky“, nebo „agenty“. Pavouci jdou a doslova čtou celý internet. Hledáme klíčová slova, slova zájmu a pokaždé, když přijdou do styku s frází, která ještě není na našem seznamu, udělají snímek. Obvykle nashromáždíme 60 až 100 milionů snímků.

WEB-BOT začal v 90. letech jako nástroj po pátrání po akciích. Začalo to pro dosáhnutí rekordních výšek Microsoftu… Ale předpovědi začaly být brzo zlověstné. V roce 2001 jeden z programátorů WEB-BOTU si všiml, že zde bylo více výsledků, než jen o finančních předpovědích. Začaly se objevovat fráze spolu s daty v kanceláři a nakonec přišel se zarážející předpovědí a ta byla, že v následujících 60-90 dnech nějaká událost, navždy změní způsob, jakým žijeme v Americe. Tato předpověď byla učiněna v červnu 2001. Vývojáři WEB-BOTU věří, že to byla přesná předpověď teroristických útoků 11. září. Myslím že není třeba debatovat o tom, že 9/11 změnil všem život. A od té doby dostáváme sekvenci přesných předpovědí.

Pokud je to pravda, jsou budoucí předpovědi WEB-BOTA všemožné, jen ne utěšující. A stejně jako ostatní věštci po celém světě WEB-BOT také poukazuje na celosvětovou katastrofu v roce…. 2012.

Upřímně neví, co se stane v roce 2012. Tato technologie může počítat se spoustou jiných předvídatelných věcí, jako kalendářem Mayů… Protože se dostáváme do období, kde shodně moc mluví o Slunci, kde se hodně mluví o energii, záření paprsků gama. WEB-BOT tvrdí, že se stane ničivý úkaz na chlup podobný seskupení planet a katastrofě, která má přijít podle Mayů. Už jsme mohli být svědky mimořádných Slunečních jevů. Znamená to, že přijde velká Sluneční erupce, zasáhne naši planetu a spálí velký kus Severní Ameriky, kromě lidí schovaných v jeskyních? Ještě je brzy na to říct něco takového.

Předpovídá vysoce technologicky vyspělá technologie WEB-BOTA to samé postavení planet a katastrofu jako Mayové? Jako I-CHING? Merlin? Sibyla? A kniha Odhalení? Nebo je to vše jen náhoda? Bezvýznamný model náhodných událostí? Během historie lidé vždy věřili, že se blíží konec a mýlili se – pokaždé.

Můžeme zjistit, že lidé po celá staletí předpovídali, že se blíží konec. I po celá tisíciletí. Vždycky to má být do 5 nebo 3 let, akorát bychom stihli shromáždit nějaké peníze do prasátka.

Faktem je, že nemůžeme předvídat budoucnost. Ale to co můžeme, je žít v naději pro budoucnost. Můžeme mít optimistický postoj k budoucnosti a to je opravdu to jediné, co se nám snaží věštba poskytnout.

Jak tikají týdny a měsíce na věšteckých hodinách roku 2012, můžeme jen sledovat s pocity zvědavosti a nedůvěry a doufat, že všichni věštci kolem světa … se sakra pletou.

 

Je rozumnější být ve střehu a připraven,

než být osudově překvapen.

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz