Raphael Rey

Raphael Rey

Předpovědi Raphaela Reye smysl života je duchovní postup

V průběhu věků nakonec přichází pravda ohledně Tvůrce a o Jeho Stvoření je poučováno veškeré obyvatelstvo světa jasně a logicky. To bylo před dvěma tisíci let, za času Immanuela a Jeho apoštolů, kdy tyto pravdy byly naposledy učeny způsobem, který umožňuje jim porozumět.

Tato kniha obsahuje mnoho pravd. Některým z  nich bude pro mnohé z vás obtížné uvěřit, ale chceme, aby se všechny staly v blízké budoucnosti obecnou znalostí po celém světě. Není žádný důvod vám je odepírat jen proto, že něco je pro vás obtížné přijmout. V brzké době budete přijímat mnohé ze všeho, co je představováno na těchto stránkách, jako pravdu, protože to pravda je.

 

 

Toto internetové místo představuje pravdu ohledně následujících předmětů: Bůh, Boží Stvoření, Boží Plán záchrany, Immanuel (Jesus Christ), Immanuelova opravdová vyučování, Křesťanství, Světová náboženství, Reinkarnace, Svatá? seance??, Platnost bible, Vývoj Středů, Středy (Kanály), Jasnovidci (Duchovní), Astrologie, Blízko smrtelných zážitků, Předpovědi pro Budoucnost, Předpovědi zemětřesení, Věk Vodnáře, Minulost vesmíru a Země, Země se mění, Dávné civilizace na Zemi a Marsu, Starověké a gigantické památníky na Zemi a Marsu, Tvář na Marsu, Fotografický důkaz Atlantis a historických památek na Zemi a Marsu, Starověký/á? Atlantis, Lemuria, Mu, Peru, Velikonoční ostrov, Egypt, Mexiko a mnohem více.

 

 

 

„Co je důležité v životě a pro váš duchovní záznam, není to, co uklízíte  v sobě, ale skutky, které vytváříte jiným.“

„Smysl života je  jen v duchovním postupu, který je dokonalý tím, že hledá pravdu.   Jeho nacházením, žitím a sdílením si nakonec zasloužíte místo v Nebi.“

„Kdo žije životem s materialistickou mentalitou a myslí si, že získávání peněz a jejich utrácení jsou nejdůležitější díly života, plýtvá tak celým životem.“

„Je třeba mít duchovní záměr v rozhodnutí hledat pravdu, najít ji, žít ji a sdílet ji. Pro mnohé z vás to znamená, že musíte úplně změnit směr svého smýšlení o životě.“

„Učit se pravdě ohledně velkých otázek života a budoucnosti, k tomu vede jen jedna cesta: přímá komunikace s Božími posly Ducha, kteří jsou zdrojem zprostředkování všech duchovních pravd.“

 

Raphael

 

 

Výňatek Z Kapitoly 18 knihy


Duchovní Vyučování a Univerzální Pravdy


Autorské Právo © 1998 u Raphaela. Všechna práva vyhrazena.

 

 

Předmluva

 

V této první kapitole vám sdělím mnoho předpovědí z budoucího světového dění a objevů. Budou se týkat převážně blízké budoucnosti, část předpovědí je zaměřena na budoucnost pro tisíce let dopředu.. Tyto předpovědi se nemění a události se stanou tak, jak je psáno. Získal jsem je ze zdrojů vysoké duchovní úrovně a ověřil je za použití jasnovidnosti a s pomocí odpovědí duchovních bytostí. Nemohu vám sdělit přesná data, protože kvůli svobodné vůli a volbě lidského rozhodování nejsou a nemohou být známa. Bůh nezamýšlí varovat zlovolné lidi pokud jde o přesná data, protože příliš mnoho z nich by přežilo ničení, které přijde. Protože se ve svém životě na Zemi duchovně nepoučili, je pravděpodobné, že by na troskách původní civilizace budovali další, rovněž odsouzenou k zániku. Přesto vy, kdo studujete tyto předpovědi, budete schopni logicky zjistit přibližnou dobu, kdy k těmto událostem dojde.

Tyto předpovědi jsou psány zde a v tuto dobu proto, abyste jako jednotlivci mohli volit moudře. Jen vaše svobodná vůle a rozhodnutí budou určovat, zda přežijete, nebo nepřežijete to, co vás v budoucnu postihne. Bude-li to volba moudrá, dovolí vám být součástí zbytku lidstva, které bude pokračovat v pozemské lidské rase pod Božím Právem, v klidu, pravdě a v souladu s veškerým Božím Stvořením. Řekl jsem již předtím, že nemám žádný zájem na současných vládách nebo náboženstvích kromě toho, že sleduji a vnímám přesné souvislosti zla, kterého se dopouštějí na lidstvu. Rovněž nerozlišuji umělá rozdělení lidstva, taková jako státy, národnosti nebo víry. Když se Bůh dívá dolů na Zemi, vidí jednu planetu a jedno lidstvo. To je realita situace. Něco jiného je iluze. (2005)

 

 

 

Předpovědi pro planetu Zemi a její obyvatele

 

 

(1.) Fyzická Země se mění

 

 1. Z důvodu kombinace galaktických sil a zločineckých skupin lidí stále se stupňujícího znečištění Země, které zesiluje a zrychluje svůj proces, budou nastávat masivní globální změny. Galaktické kosmické síly, které jsou propojeny s příchodem Věku Vodnáře, způsobí recyklaci Země ve čtyřech fázích Toto je přirozený cyklus zakódovaný do fyzického osudu planety Země s pojistkou, že žádná oblast jejího povrchu není a nebude trvale zničena. Například, jestliže je nyní někde poušť, zůstala by pouští po extrémně dlouhý čas, a tak by se tato oblast zemského povrchu stala navždy neplodnou. Proto musí být zakryta vodou, která ji očistí a obrodí.  Od té doby, co planeta Země byla vytvořena jako domov pro lidi, musí mít dostatečné množství úrodné půdy pro pěstování plodin Nelze je ale na pouštích, ve zmrzlé tundře nebo na dně oceánu.

Recyklovat zemský povrch „výměnou“ tedy znamená, že pouště se stanou dnem oceánu, dna oceánů se zvednou nad vodu, vyschnou a stanou se úrodnou zemí, led se rozpustí, země vyschne a stane se součástí úrodných oblastí, některé stávající pouště se pokryjí ledem, který je ochrání pro budoucí použití. Tato recyklace nastala v zemské historii již mnohokrát. To vše je ale komplexní proces, má tedy další projevy své působnosti. Kvůli hvězdným, slunečním i lunárním vlivům, působení elektromagnetických sil a duchovních energií změní zemské magnetické póly postavení a současně magma kolem zemského jádra bude natažené a donucené tryskat k povrchu. Tato elektromagnetická síla je podobná výkonům obrovského magnetu a je pozorována v pohybu oceánských přílivů vlivem Měsíce. Stejně jako magma je nucena pohybovat se k povrchu. Tektonické talíře, které se na této magmatické kapalině vznášejí, se začnou velmi rychle pohybovat. Důsledkem tohoto procesu dojde k tavení ledových čepiček na obou pólech, objeví se sopečné výbuchy, zemětřesení, hurikány a přílivové vlny gigantických proporcí. Vědci nerozumějí souvislostem těchto jevů protože srovnatelné druhy zemských změn se v nedávné historii nevyskytovaly. Je však mnoho důkazů podobných aktivit v minulosti, když jsou nalézány ulity korýšů ve vysokých horách stovky km od nějakého oceánu, zvířecí a rostlinné fosílie ve zmrzlé tundře atd.

 

 1. Erupce sopky Sv. Helena 18. května 1980 ve státu Washington v USA proběhla za doprovodu silných zemětřesení, která se budou vyskytovat v oblasti San Francisca až do doby, kdy dojde k jejímu totálnímu zničení velmi silným zemětřesením. Erupce Sv. Heleny byly a jsou napojeny na štěpení zlomu San Andreas, který prochází pod San Franciscem. Destrukce tohoto města bude znamenat začátek konce západního pobřeží USA, které zdevastují silná zemětřesení a záplavy. Po této události lze na celé zeměkouli očekávat  pohromy četnější a většího rozsahu.

 

 1. Kalifornie a zbytek západního pobřeží Spojených států budou postiženy dvěma gigantickými zemětřeseními. Po erupcích sopek Etna na Sicílii, Vesuv u Neapole v Itálii a Pelee na Martiniku udeří během čtyř měsíců v západní Indii zemětřesení o velikosti  přibližně 14.0 – 15.0 st.R.s. Voda zaplaví západní pobřežní oblast od Baja (Kalifornie) k Denveru (Colorado) a od Denveru k Anchorage na Aljašce. Každé město a vesnice budou zničeny a velmi málo země zůstane suché. Pohoří budou srovnána, pouště se stanou dnem oceánu.

 

 1. Velká zemětřesení způsobená aktivitou tektonických talířů nastanou kolem celého světa. Budou mít za následek gigantické tsunami, které zničí a zaplaví města a vesnice podél pobřežních čar i ve vnitrozemí mnohých oblastí světa.

 

 1. Zničující divoké ohně, obrovské záplavy, katastrofické sopečné výbuchy, ničivá zemětřesení, hurikány a tornáda s rychlostmi větru z 200-300 k/h to vše se bude odehrávat po celém světě a způsobovat drastické změny každý rok a po mnoho let. V některém roce jich bude méně, jindy více, ale obecně lze říci, že tyto živelné pohromy budou pokračovat s rostoucí intenzitou. Tato skutečnost je způsobena duchovním úpadkem civilizace, který se projevuje bezohlednou devastací planety a bezprostředním ohrožením veškerého života na ní. Vlády, korporace, nezodpovědní a amorální vědci a ve velkém rozsahu apatická veřejnost nesou zodpovědnost za toto hrozné kataklyzma.

 

 1. Kromě Etny, Vesuvu a Pelee vybuchnou sopky v mnoha dalších  částech světa. Tolik sopečného popelu bude v těch oblastech vyvrženo do vzduchu, že denní obloha budou ztemnělá a Slunce nebude viděno dlouhou dobu. Láva a popel z těchto erupcí vytvoří velké problémy pro okolní oblasti.

 

 1. Mnohá území budou zaplavena kvůli velkým kvantům dešťových srážek,  nejvíce má být postižena Evropa. Tento nárůst dešťových srážek bude způsoben oteplením oceánů vlivem globálního oteplování z důvodu znečištění vzduchu a vlivu tepla z roztaveného magmatu sopek pod dny oceánů.

 

 1. Řeka Mississippi v U.S.A. zaplaví velká území a stane se v některých úsecích až 80 km široká, u svého ústí dokonce až 150 km.

 

 

 

(2.) Ekonomika světa & U.S.A.

 

 1. Změny na zemském povrchu a světová válka způsobí celosvětový ekonomický kolaps, který skončí takzvaným Novým světovým řádem. Nastane celosvětový feudalismus s katastrofálními sociálními rozdíly mezi elitou a „poddanými“.

 

 1. Vlády zruší hranice států po  celém světě.

 

 1. Kapitálové trhy budou krachovat a zavírat se, hlavně k vůli válce a strachu, který vyvolá.

 

 1. Ceny ropy a s nimi ceny benzínu vyletí raketově nahoru a hodnota peněz bude zredukována na 10 centů za dolar, který se pak rychle stane bezcenným.

 

 1. Všude na světě budou lidé hladovět. Obtížné bude najít dobrou pitnou vodu.

 

 

 

(3.) USA a světové politické dění

 

 1. Americký prezident bude řízen z kanceláře politickými a vojenskými skupinami, které omráčí svět.

 

 1. Nová země bude založena v oblastech blízko území, kde je dnes Jordánsko. Její vláda bude složená z Palestinců a Jordánců. Toto nicméně neuklidní napětí mezi arabskými národy a Izraelem.

 

 1. Izrael se bude více izolovat od zbytku světa kvůli své touze udržet Jeruzalém.

 

 1. Izrael spolu se svými spojenci USA a Anglií se bude připravovat na válku proti mnohým zemím včetně většiny Arabských zemí, Ruska a Číny.

 

 1. Izraelský premiér bude zabit a během několika měsíců vypukne hlavní válka na Středním východě.

 

 1. Tato válka bude řízena a ovládána z kontrolovaného a drženého Jeruzaléma.

 

 1. Rusko bude pokračovat ve zhoršování se ve všech ohledech. Ruští lidé budou ztrácet víru ve svou vládu, která ztratí kontrolu nad většinou společnosti. Lidé ve městech budou hladovět k smrti a budou se zabíjet pro jídlo a vyvolávat vzpoury. Organizovaný zločin poroste, bude silný jako vláda a bude nezávisle operovat v ruských městech.

 

 1. Čína se postaví do opozice vůči Rusku kvůli konfliktním komunistickým ideologiím. Bude docházet k menším střetům mezi oběma armádami, ale nedojde mezi nimi k velkému ozbrojenému konfliktu. Zatím je toto velmi důležité, protože přes tento hlavní ideologický nesouhlas, tyto dvě významné síly půjdou oddělenými cestami k světové nadvládě.

 

 

(4.) Třetí světová válka

 

 1. Čtyři hlavy státu zemřou během jednoho týdne a během dvou let od jejich úmrtí začne III. světová válka.

 

 1. Horní atmosféra Země bude zcela viditelně zasažena ohněm. Tento jev bude způsoben technologií HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), přísně tajnou zbraní vlády USA k vyvolávání a ovládání přírodních jevů, ale i lidské mysli. Oheň bude jasně červený a bude trvat jeden týden. Tato událost bude prohlášena za nehodu, ale ve skutečnosti půjde o úmyslné testování zbraně. Během jednoho roku po této události začne III. světová válka.

 

 1. Situace na Středním východě, válka pro kontrolu nad „Jeruzalémem“, povede přímo k III. světové válce.

 

 1. Islámští fundamentalisté budou zodpovědní za občanské války, revoluce, války mezi národy a za mnoho hlavních vojenských konfliktů uvnitř vlastních zemí a ve světě kulminace invazí do Evropy a útoky na Izraelcích v Jeruzalému, s použitím malé jaderné zbraně.

 

 1. Saddam Hussein, jeden z tři Antikristů (další dva byli Napoleon a Hitler) rozkázal tajně objednávat chemikálii pro biologický útok na Spojené státy. On také tajně přesvědčil Rusy a komunistického Číňana, aby vstoupili do III. sv. v. proti Spojeným státům a jejich spojencům. Jeho odchycení a soud byl podvod s jedním z jeho mnoha dvojníků, a Saddam bude pokračovat ve své válce z tajného protinukleárního krytu.

 

 1. Čína napadne Severní Vietnam a toto bude z její strany kurs k III.sv.v.

 

 1. Pákistán vstoupí do dohody s Čínou, že uvolní cestu přes Pákistán k Arabskému moři a na Střední východ.

 

 1. Indie se bude formovat do spolku s Ruskem kvůli otevření cesty k Indickému oceánu, což způsobí zděšení USA a značně zkomplikuje tuto oblast světa.

 

 1. Írán se spojí s Ruskem, ale bude zradou donucen přenechat mu moc nad Středním východem.

 

 1. Evropa bude pokračovat ve velmi komplikovaném a rozpolceném postoji k problémům světa.

 

 1. Mnozí „vševědi“, arogantní, vnitřně nenávistní a demagogičtí lidé, budou prohlašovat, že III. sv.v. není žádným nebezpečím. Téměř nikdo však netuší, že tato válka nezačne najednou, ale v podobě starých konfliktů mezi jednotlivými, většinou spolu sousedícími státy, které se obrátí proti sobě. Jedna malá válka se přidá k další malé válce, až v součtu půjde o válku světovou.

 

 1. U.S.A budou mnohé z nich podněcovat, NATO a OSN proti  tomu  nebudou schopné nic dělat. OSN je příliš slabé. Není organizačně dost silné zastavit tyto druhy konfliktů.

 

 1. III. světová válka začne v měsíci listopadu během roku, ve kterém USA použijí vojenskou zbraň HAARP pro rozpálení horní části atmosféry. Válka  bude trvat 3 roky a 11 měsíců.

 

 1. V III. sv.v. nejprve budou používány běžné zbraně, pak chemické, biologické a nakonec nukleární.

 

 1. Severní polokoule Země bude téměř celá zničena nukleárními ohni a radiací. Většina jižní polokoule nebude zasažena jadernými zbraněmi, ale všechna měst a ostatní území budou zpustošena, vypálena a srovnána se zemí konvenčními válečnými prostředky.

 

 1. Pokud bude někdo zasažen v okruhu 50 mil detonací vodíkové bomby, utrpí škodu na své duši, dokonce k hraně úplné zkázy tím, že nebude moci uvolnit svého ducha v energetické formě zpět k Bohu. Tím přestane existovat jako individuální vědomí. Exploze vodíkové bomby totiž způsobí řetězovou reakci výbuchu všech atomů vodíku v dosahu. Duchovní tělo je právě z vodíku částečně složené. I když duše existují uvnitř čtvrtého rozměru, síla a rychlost detonace překlene mezeru mezi třetím a čtvrtými rozměrem. Duch bez duše nemůže existovat jako individuální entita. Duch nemůže existovat v duchovní bytosti bez duše; bez obsahu a formy neexistuje žádná duchovní bytost. Myslete na ducha jako na jiskru čisté Boží energie a na duši jako na druh fyzického těla podobného fyzickým tělům na Zemi, ale s vyššími vibracemi. Jsem si jistý, že toto vyjasnilo některá nedorozumění v této záležitosti. Mnozí jste byli poučováni, že duše je nezničitelná. To je nesprávné. Vodíková bomba je jediná věc na Zemi, která může duši totálně zničit.

 

 1. Mimozemské bytosti, které sledovaly Zemi pro miliony roků, předejdou celému zničení planety a pomohou zachránit malé procento lidstva. Univerzální právo nevměšování, které platí ve většině oblastí vesmíru, však nedovoluje podniknout zásadní kroky proti válce a zastavit ji.

 

 1. Někteří lidé, velmi málo, snad v stovkách tisíců, přežijí III. sv.v. a její následky v komplikovaných protileteckých krytech, vzdálených horských oblastech a v několika oblastech jižní polokoule planety.

 

 1. Poté co III. sv.v. začne, bude severní polokoule 11 let znečištěna zářením. Lidé bude chtít přežít na úkor druhých, v celém světě bude hladomor a vyskytne se i kanibalismus. Velmi málo lidí přežije.

 

 1. III. sv.v. nezpůsobí konec lidského rodu na Zemi ani zničení planety Země, ale bude to konec této současné civilizace. Viz výše

 

 1. Extrémně těžké a smrtelné časy III. sv.v. přijdou na Zemi, když papež už nebude žít v Římě.

 

 1. Evropa jako domov falešných křesťanských náboženství bude zničena ve velkém rozsahu a bude podrobena muslimskými ozbrojenými silami, jehož zbraně budou dodávány jak Ruskem, tak Čínou.

 

 1. V celém světě budou probíhat velké války  mezi fanatickými arabsko-muslimskými silami a takzvanou západní křesťanskou civilizací. Tato západní civilizace není opravdově civilizovaná, protože přehlíží pravou lásku, opravdovou moudrost, svobodu, mír a opravdovou rovnost mezi muži a ženami. Bude pokračovat v konání zla tím, že povede svět nábožensky, politicky, a zejména ekonomicky. Bude podléhat vlivu stejných duchovních sil, které ovládaly Hitlera či Saddama. Arabsko/muslimská civilizace bude také ovládaná zlými duchovními silami a členy náboženského kultu extrémně odhodlaného řídit tento svět. Budou usilovat o zničení západního světa.

 

 1. USA povedou ostatní západní státy k sebedestrukci tím, že napadnou a podrobí si mnoho malých států a potlačí jejich opravdovou nezávislost tak, aby se postavily proti svým sousedům i ostatnímu světu.

 

 1. Mnoho asijských, afrických a evropských států se připojí k silám USA, aniž by si úplně uvědomily, že podrobeny a využívány mají být samy pro americkou touhu a nenasytnost ovládat svět ekonomicky.

 

 1. Mnoho malých válek v rámci III. sv.v. zuřící celosvětově bude zapříčiněno čtyřmi zlými silami, Amerikou, Ruskem, Čínou a arabskými zeměmi, z nichž každá bude usilovat o ovládnutí světa.

 

 1. Evropa bude v troskách, každý kostel a klášter římskokatolické církve bude zcela zničen Boží Soud bude vykonávat tento tvrdý trest na organizaci, která od samého počátku používala své moci k ovládání milionů lidí. Všechny ostatní křesťanské církve a společenství v Evropě budou také zničeny.

 

 1. Po papežovi Janu Pavlu II. budou ustanoveni již jen dva papeži. Posledním bude jmenován “Petrus Romanus”, nebo Peter (Římský). Za jeho působení budou dny římskokatolické církve sečteny.

 

 1. Během III. sv.v. bude veškerá svoboda ztracena a nikdo nebude schopen cokoli produkovat, vyrábět, kupovat nebo prodávat. Velké oblasti hladovění a nemocí se budou nalézat po celém světě.

 

 1. Vojenské síly na celém světě se postupně vymknou vnější kontrole a budou použity nukleární zbraně, Východ proti Západu a Západ proti Východu. Rusko a USA proti sobě vypustí nejvíce zhoubných chemických, biologických i jaderných zbraní.

 

 1. Mnohé Země v III. sv.v. použijí nové zbraně hromadného ničení, do nichž budou zahrnuta všechna vojska klonovaných lidských vojáků, která byla tajně vyvinuta pro tuto dobu a události.

 

 1. Čína napadne Indii a zabije miliony lidí. Rusko odhalí záměr Číny napadnout a podrobit si Írán a Turecko pro jejich zásoby ropných ložisek na Středním východě.

 

 1. Přírodní pohromy včetně erupce Vesuvu, stejně jako III. sv.v., bude devastovat Itálii a její populaci.

 

 1. Francie podlehne arabsko-muslimským vojenským silám a stane se základnou pro jejich celosvětové vojenské operace. Muslimové budou používat francouzské vojáky a zbraně proti svým nepřátelům.

 

 

 

(5.) Budoucí pozemská civilizace

 

 1. Velmi pokročilé, duchovně a technologicky, skupiny z člověk mimozemských lidí, bude přistávat a pomáhat těm co přežijí v III. sv.v. v založení a konstrukci nové civilizace, založené na Božích Přikázáních a Duchovních principech a právu.

 

 1. Lidé na Zemi budou bydlet v harmonii s Bohem a Stvořením, mír a spolupráce se bude nalézat po celém světě. Duchovní města budou postavena na principech shody s Bohem a Stvořením, se záměrem spojujících elementů z lidského sídliště s elementy přírody v duchovním soužití. Cíle vyloučí bývalá společná zla společnosti, jako nenasytnost, hněv, války, znečištění, nemoci, chudoba, nespravedlnost, odpad, a škodlivé technologie. Předpokladem bude změna společenského způsobu života v míru a spolupráci, což je logickým východiskem pro opravdově udržitelné zdravé a duchovní celosvětové společenství.

 

 1. Tato nová civilizace bude mít beztřídní společnost, duchovní založení a technologii k očistění vzduchu, půdy a vody po celém světě.

 

 1. Bude ustavena celosvětová vláda, která zajistí životní prostředí náležité pro  bezpečí a ochranu lidí. Duchovní učitelé a vůdcové budou dosazeni do nejvyšších úřadů ve vládě. Každému jednotlivci budou zajištěny optimální podmínky k životu a k tvůrčí činnosti.

 

 1. V této nové společnosti budou mít muži i ženy stejná práva i povinnosti.  Všechny oblasti života budou mít rovné příležitosti pro muže i ženy bez výjimky, samozřejmě vždy podléhající zvažování rozdílů mezi mužským a ženským principem. Ve všech úlohách, povinnostech a kariérách budou muži a ženy pracovat spolu jako naprosto rovnocenní. V rodinném životě převezmou ženy úlohu vychovatelky a pečovatelky dědí ve všech ohledech s podporou mužů. Výchova dětí nejdříve bude postupovat od duchovního vzdělávání k dalším, vytvářející a podporující osobnost člověka a lépe vedoucí k možnostem lepšího výběru životní kariéry. Dominantní učebním oborem bude astrologie.

 

 1. Jak jsem se zmínil, v této nové civilizaci budou poskytovány všechny životní potřeby v množství bez poplatku světové Vládě (daní), včetně: domova s akry země, jídla, oděvu, vzdělání, zábavy a potřebných zařízení, neomezené zdravotní péče a kariérové příležitosti bez limitu, vše podle Práva Boha a Jeho Stvoření.

 

 1. Peníze budou zrušeny, ale výměnný obchod bude v nové civilizaci dovolen.

 

 1. Chov zvířat pro jídlo bude rušen, rostlinná jídla docílí zvyšování rozmanitosti a hodnot.

 

 1. Ačkoli nové způsoby života budou brzy přirozené, někteří lidé budou pokračovat a držet se staré zlé cesty a touto vůlí budou způsobovat čas od času problémy. Bude nutné zřídit armádu, která ochrání spravedlivé lidi.

 

 1. Soudný Den přijde – Immanuel se vrátí na Zemi s armádou Božích andělů k souzení těch, kteří někdy žili pro Zemi podle jejich individuální Knihy Života, k založení Božího Království na Zemi.

 

 1. Mír a prosperita bude vládnout světem po tisíce roků  kvůli Opravdovému křesťanství.

 

 

 

(6.)Mimozemšťané

 

 1. Nová lidská rasa bude v počátcích odkázaná na mimozemšťany, kteří navštíví Zemi po III. sv.v. a jejích následcích. Tito lidé z hlubokého vesmíru budou mírumilovní, vysokého duchovního stavu existence a velmi pokročilé technologické civilizace. Budou ctít Boha a Immanuela podle svých nejplnějších schopností. Přistanou v lodích podobných vejci velké velikosti a krásy, které jsou schopny vyvinout rychlost mnohokrát vyšší než je rychlost světla.. Přistanou v oblasti bývalé Ameriky a použijí jí jako základny pro svou mírovou a celosvětovou duchovní misi včetně rekonstrukce civilizačních center.

 

 1. Bude objeveno, že starověcí předchůdcové lidí na Zemi byli geneticky zmanipulováni před miliardami let negativními humanoidními mimozemskými skupinami s velmi negativními záměry i výsledky, zahrnujícími zdvojení genu, který řídí touhu být rozzlobený, sobecký, chamtivý, zlý, návykový, soutěživý, barbarský, nelidský, bojovný a mnoho jiných negativních rysů. Tito noví návštěvníci zahájí velké úspěšné úsilí obrátit tuto manipulaci s genovým materiálem.  Tím změní pocity, myšlení, slovní projev i jednání lidí na Zemi směrem k duchovnosti a mírumilovnosti.

 

 1. Mimozemský člověk ze Síria bude hrát velmi důležitou roli v genetických manipulačních změnách, které jsou zásadní v úsilí udělat z planety Země mírové a duchovní místo k žití.

 

 1. V blízké budoucnosti mimozemšťané pomohou pozemským lidem k velmi rychlému pokroku na poli matematiky a fyziky včetně zkonstruování  kosmických lodí a androidů.

 

 1. Skupiny mimozemských lidí, kteří žili hluboko u dna oceánu, navážou kontakt s pozemskými lidskými bytostmi k vzájemnému prospěchu.

 

 1. Bude objeveno, že v  roce 1940 mimozemské skupiny telepaticky „inspirovaly “ filmové producenty a televizi, aby mnoha autory vytvořili některé pravdivé filmy a programy v úsilí vštípit do podvědomí a vědomé mysli diváků připravenost setkání třetího druhu a minimalizovat budoucí paniku, způsobenou veřejným vystoupením mimozemšťanů.

 

 

 

(7.) Astronomické objevy

 

 1. V blízké budoucnosti budou objeveny tři nové planety, které patří k naší sluneční soustavě. Jedna bude uvnitř orbitu Merkuru a bude nazvána Vulcan, dva budou vně orbitu  Pluta, ten bližší bude nazýván Transpluto a ten vzdálenější bude pojmenován Nubiru, který má orbit kolem slunce v délce 3,600 roků.

 

 

 

(8.) Starověké lidské civilizace na Marsu

 

 1. Také na Marsu budou v blízké budoucnosti odhaleny artefakty dávné civilizace. Naleznou se zde celá města s pyramidami, gigantické památníky, stanice propojené s kosmickými lety a mnoho jiných struktur obsahující starověké záznamy. Všechno bude objeveno ve velmi blízké budoucnosti bez ohledu na události na Zemi. Po návratu z Marsu lidé využijí mnohé z objevených technologií pro svůj rozvoj. V budoucnosti založí pozemští lidé kolonie na Marsu a použijí je jako základny pro rozsáhlé kosmické lety, které dosáhnou nakonec do ostatních galaxií.

 

 1. Objevy na Marsu poslouží jako důkazy pro obžalobu církví a dalších konzervativních sil z nátlaku na lidskou rasu, z jejího ovládání, vytváření strachu a udržování ve fatální omezené představě, že lidská existence je jedinou formou života ve vesmíru. Lidstvo pozná a uvědomí si, že naše galaxie i vesmír je plný rozmanitého života a lidský druh ve v něm bohatě zastoupen. Toto poznání nakonec spojí lidstvo do jedné globální komunity.

 

 

 

(9.) Minulost pozemských lidí

 

Lidé najdou důkazy jak tady na Zemi, tak i na Marsu, např. pod starobylými objekty jako je Sfinga, že část jejich předchůdců přišla do naší sluneční soustavy z jiných slunečních soustav v této galaxii. Nejprve se rozhodovalo  o osídlení Marsu, nebo Malony, planety, která byla zničena válkou a nyní je po ní pozůstatek v pásu asteroidů. Nakonec byla k osídlení zvolena planeta Země. Až budou tato fakta o původu lidí na Zemi uvolněna ze spárů mocných vládnoucích kruhů a jim přisluhujících náboženských a dalších organizací, pozemšťané se zbaví obrovského břemene a otevře se jim zcela nová vývojová etapa života.

 

 

 

(10.) Světová náboženství

 

 1. Poté, co opravdová chronologie Země bude známá, bude založeno nové náboženství bez umělých a nepravých tradic, které odvolá takzvanou křesťanskou neděli, islámský pátek a židovský sabbath a dosadí čtvrtek, jako nový den uctívání, stejně jako nový plán prázdnin.

 

 1. Falešná náboženství a kulty, které mají v současnosti pod svým vlivem miliardy lidí, zůstanou živé a jen pomalu ustupující, do okamžiku, než nakonec zaniknou.

 

 

 

(11.) Budoucí duchovní vyučování

 

Lidé budou podporovat hnutí, které budou představovat pravdivé duchovní nauky pro celý svět. Pravdivé nauky Immanuela budou znovu  vyučovány v jejich čisté a prosté formě. V těchto duchovních naukách budou zahrnuty pravdy okolo reinkarnace, které bude přijato celosvětově rokem 2040. Kontakt s Božím duchovým světem, bude přijatý jako fakt a který bude posuzován jako nutnost pro duchovní pokrok a duchovní život na Zemi. Pro rostoucí počet lidí, se stane duchovní vzdělání nejdůležitějším dílem života. Astrologie získá významnou pozici jako nejdůležitější ze všech věd. Falešná náboženství, jako v průběhu lidské historie, projeví vůli bojovat proti novým duchovním naukám, protože se budou cítit existenčně ohroženi, ale čas a pravda zvítězí.

 

 

 

(12.) Vědecké objevy a vynálezy

 

 1. V té době budou na základě nových poznatků opraveny chyby v řadě vědeckých  teorií, např. hodnota čísla Pí apod. To umožní objevení velkých energetických zdrojů pro lidi Země.

 

 1. Lidstvo odhalí princip pohybu v čase, který umožní lidstvu cestovat do minulosti i budoucnosti.

 

 1. V té době budou objevy ostatních dimenzí a vynálezu k cestě z jedné dimenze k jiné, tím skončí klasická komunikace a umožní zpětnou vazbu s inteligentním životem v mnoha rozměrech.

 

 1. Bude vyvinut velmi levný energetický zdroj odvozený z vody. Celosvětová výroba jídla se jeho pomocí  mnohonásobně zvýší v takové míře, že jeho distribuce a konzumace bude pro každého zdarma.

 

 1. Další forma použitelné energie, která je založená na zdravých vibracích, bude také objevena.

 

 1. Pozemští vědci se dozvědí, že u centra naší galaxie existuje „černá díra“ , která má téměř neomezené množství energie, a najde metodu jak ji využít a nahradit dosud známé používané energie.

 

7.Na základě odhalení principu světla budou k dispozici nové prostředky pro kosmické lety.

 

 1. Genetičtí vědci odhalí netušené možnosti genetiky, včetně vzájemnému křížení rostlinných a zvířecích genů. Budou odstraněny veškeré známé nemoci. Vzniknou firmy, které budou produkovat umělou živočišnou bílkovinu, která plně nahradí masový chov jatečních zvířat a odstraní se tak nesmyslné mučení a zabíjení zvěře.

 

9.Pozemští vědci se budou učit tajemství gravitace a s tímto objevem začnou ovládat prostor a materiální přeměnu.

 

 1. Einsteinova teorie relativity podpoří objev několika dalších modifikací a vědci odhalí pravdu o principu čtvrtého rozměru.

 

 1. V budoucnosti bude na orbitě kolem Země umístěno obrovské umělé slunce, které vyloučí noc tím, že osvětlí zatemněnou stranu planety Země. Budování bude trvat jen padesát let.

 

 1. Velmi velká vesmírná stanice bude postavená a umístěná na orbitě kolem Slunce.

 

 

 

(13.) Lékařské vynálezy

 

 1. V blízké budoucnosti lidské orgány budou „pěstovány“ pro účel transplantací. Tyto orgány budou geneticky přizpůsobené k specifikám těla příjemce. Při poškození orgánu tak bude zaručena jeho funkčnost a přijmutí bez rizika odmítnutí, jak je v dnešní době u cizích dárců orgánů.

 

 1. V lidském těle bude také objevena zbývající třetina kódu DNA.

 

 1. Bude potvrzeno, že většina nemocí přichází z fyzického kontaktu se zvířaty, stejně jako z přijímání zvířecího masa. Jeden z výsledků těchto znalostí bude, že v budoucnu nebude žádoucí, aby zvířata žila uvnitř lidských příbytků.

 

 1. Délka lidského pozemského života se na základě aplikace nových poznatků zvýší až na 450 let, později až ke dvěma tisícům. Povede k tomu objev jednoho z největších negativních objevů z dávné historie, genetické reverzní inženýrství starověké mimozemské manipulace s genovým materiálem lidstva, které způsobuje předčasné stárnutí.

 

 1. Lidská dlouhověkost je ohrožována pozemskou atmosférou. Budou vyvinuty přenosné  láhve se vzduchem  takové kvality, který umožní prodloužit  lidský život do tisíce let.

 

 1. Lékaři pochopí, že v boji proti rakovině a jiným virovým onemocnění je nesmyslné používat k léčení drogy, jedy, vakcíny a radiaci, protože nikdy nemohou být kompletně vyléčeny a touto cestou se ničí lidský organismus. Léky trvale odstraňující tyto onemocnění budou vynalezeny až v době, kdy pochopí a porozumí vědě lehké frekvenci léčby.

 

 

 

(14.) Kosmické lety.

 

 1. Výzkum vesmíru v budoucnosti nepřestane a bude objeveno mnoho nových světů včetně planety dokonale vhodné k lidskému životu. Existují stovky tisíců planet s podmínkami, které jsou na Zemi v naší galaxii. Tato skutečnost začne být s postupujícím časem aktuální, protože vědci nakonec objeví, že naše Slunce je zanikající hvězda a že doba, po kterou lidé mohou žít dál na planetě Zemi je mnohem kratší než se předtím domnívali.

 

 1. Kosmické lodě s rychlostními schopnostmi miliónkrát rychlejšími než světlo umožňující bezproblémový pohyb nejen v prostoru, ale i v času a v budoucnosti budou celkem běžné, jejich vlastnosti a podoba se budou po tisíce let stále zdokonalovat. Dosáhnou do vzdáleností mezi galaxiemi a dokonce i mezi vesmíry.

 

 1. Kosmické lety způsobí mnoho pozitivních i negativních výsledků. Jedním se záporných střetnutí bude nebezpečné střetnutí s mimozemšťany porušující zákony a způsobí smrtelné epidemie, které přijdou z jiných planet.

 

 1. Bude nabízena spolupráce z domácích planet pozemských lidí v Síriu a jeho souhvězdí, ale při kosmických cestách bude docházet ke konfrontacím se zlými mimozemskými civilizacemi.

 

 1. Roboti a androidi budou vysoce nezávislé bytosti a  biologické inteligence budou v budoucnosti využity pro mnoho účelů, např. k  řízení kosmických lodí a k jiným činnostem, kde nahradí chybující lidský faktor.

 

 

 

 

Převzato:

http://raphaelonline.com/home.htm

Zpracoval: Gaspar

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz