Kategorie: Proroctví

Proroctví

Allenova vize

Dvě unikátní prorocké vize předpovídají zkázu v nejbližších letech!!!

V poslední době se stále více a více spekuluje nad tím zda Spojeným Státům Americkým ve vyhrocené světové politické situaci, která v současné době panuje, hrozí útok více méně většího rozsahu – diskutuje se dokonce o možnosti atomového útoku. Svého času koloval na internetu materiál jistého bývalého agenta ze zapadních zpravodajských služeb (bohužel již nejsme schopni zpětně dohled tento pramen), který s vážností tvrdil, že existuje dokonce i taková alternativa, že případné atomové nálože jsou již položeny na vybraných místech v USA a to od doby útoku na WTC a jsou připravené k odpálení. Samozřejmě tuto informaci považujeme zatím jako čistou spekulaci, ale…… Dostali jsme se k jinému zajímavému materiálu v podobě velmi zvláštních proroctví – vize, kterou obdržel A. A. Allen v roce 1954 anedávno také poměrně známý prorok Michael Boldea junior. V těchto vizích se hovoří o tom, že USA projdou třemi velkými akty destrukce. K prvnímu podle tohoto proroctví dojde v roce 2001 a bude mít formu výbuchu (destrukce WTC), k druhému by mělo dojít na podzim roku 2005 v oblasti Los Angeles a bude mít formu jakési zdravotní nákazy (epidemie?) a k třetímu by mělo dojít v roce 2006 nebo 2007  a ten prý bude ze všeho nejhorší (jaderný útok?).

V Allenově vizi se objevuje kostra, která se obrací svou tváří k New Yorku a z velkých hrozivě se otevírajících úst tohoto kostlivce se objevují oblaka páry, která vypadá jako kouř z cigarety. Tato bělavá pára počne obklopovat toto město a posléze se začne rozšiřovat na celou východní oblast Spojených Států.

Pak se kostlivec otočí na západ a z jeho úst a chřípí se vyvalí další závan bílého kouře. Ten směřuje k západnímu pobřeží a tak v několika následujících momentech je celé západní pobřeží USA včetně Los Angeles zahaleno do tohoto oblaku.

Pak po třetí se z velkého dokořán roztaženého chřípí kostlivce vyvalí oblaka bílé páry a zahalí města St. Luis a Kansas a nakonec přijde na řadu i Nový Orleans. Nakonec se bílá pára dostane i k známé soše Svobody. Kostlivec se jakoby opile belhá ve vodách zálivu a bílá oblaka páry počínají obklopovat hlavu tohoto monumentu. Ona jakoby začala přerušovaně dýchat a pak se Socha Svobody rozkašle a její plíce se zahalují do bílé páry, která začala vdechovat.

Allen říká: „Jak jsem jako na plátně sledoval tuto vizi, zjistil jsem, že ono kašlání bylo nejhorší. Socha sténala a naříkala. Byla ve smrtelné agonii. Musela zažívat obrovskou bolest, když se snažila znovu a znovu vyčistit své nitro od těch hrozivých bílých par. Tak jak jsem celé to divadlo sledoval nakonec padla na kolena. V posledním zoufalém pokusu se snažila povstat za hrozného kašlání a srazit útočníka před sebou do vod v zálivu. Slzy mi tekly po tváři, když jsem zjistil, že je mrtvá. Jen přílivové vlny přetékaly přes její tělo, které bylo částečně nad vodou. A bylo hrozné ticho…..“

A my se můžeme ptát. Co znamenají tyto oblaka bílé páry? Bakteriologickou válku a nebo nějaký bojový plyn, který by mohl zabít mnoho lidí na tomto kontinentu? Ale vize pokračuje:

„Najednou z ničeho nic  do hrobového ticha začaly řvát sirény. Vypadalo to jako kdyby křičely: Utíkejte a spaste svoje životy! Nikdy před tím jsem neslyšel tak ostrý zvuk, doslova křičící zvuk sirén. Ozýval se odevšad. Ze severu, z jihu, z východu i ze západu. A pak jsem viděl lidi, bylo jich všude plno, ale nepřipadalo mi, že by utíkali. Ba naopak stáli a padali na zem. Byly to snad miliony lidí a všichni padali k zemi a kašlali. Bylo to hrůzné. Ti lidé umírali.

A pak jsem spatřil jak směrem od Atlantiku i od Pacifiku letí rakety. Vyletěly z vody. Bylo to jako když ryba skáče z vody do vzduchu. Každá přicházela z jiného směru, ale všechny směřovaly na USA. A pak když dosáhly té nejvyšší výšky počaly klesat k zemi. V jisté chvíli byly všechny odpáleny najednou. Došlo k obrovské explozi a viděl jsem ohromnou kouli ohně. Cítil jsem jak jde od toho až neskutečné teplo.

Tak jak se rozšířilo panoráma vize před mýma očima a já jsem se díval na tu bídu před sebou způsobenou obrovskými výbuchy nemohl jsem zbavit jedné myšlenky, která se do mého nitra neustála vtírala – tak jak se ochránci našeho národa se dohadovali o tom jaký nejlepší prostředek použít k obraně, nepochopili, že opravdové prostředky přirozené ochrany jakou je harmonická koexistence se zákony morálky přírody hrubě zanedbali.

Pak hluk bitvy pomalu utichal a k mému sluchu přicházela citace z druhé kapitoly Joela v Bibli. „


Je velmi zajímavé, že s podobnou vizí přichází i Michael Boldea junior. Křesťan, který již několikrát své okolí přesvědčil a autenticitě svých vizí. Tak například v rozhlasovém rozhovoru z 1. července 2005 kdy byl hostem „Rádia.net“ se svěřil s následujícím viděním: „V mé vizi jsem spatřil jak velké americké město je odstraněno teroristy. Před katastrofou z 9/11 měl tento člověk také vizi. V ní spatřil archanděla Michaela jak mu hovoří: „nejdříve přijde první pohroma (ta popisem skutečně odpovídala útoku na WTC), poté ale přijde druhá pohroma v podobě velké nákazy, ale ta třetí bude nejhorší…..“.

Michael Boldea ale pokračuje v popisu své vize směrující do budoucnosti: „Jdu přes řídce zalesněný prostor a najednou nad sebou, nad stromy vidím letět orla. Bylo nádherné sledovat jeho ladný krouživý let na modrém nebi. Zrychlil jsem svůj krok a držel jsem se orlího letu. Půda pod mými nohami se začala mírně svažovat. Sledoval jsem tohoto dravce tak dlouho jak to bylo jen možné. Nakonec jsem narazil na mýtinu, kde nebyly žádné stromy, pouze keře a zelená tráva. Zde orel usedl na zem a koukal se na mne.

Jak jsem na něho upřel svůj zrak, zablesklo se a před ním se objevil muž oblečený do bílé řízy a sdělil mi: „Buďte trpělivý, přesně ve stanoveném čase poznáte účel toho všeho“. Byl jsem zticha a pouze se díval. A tu se objevil had, měl hnědou barvu a zakousl se orlovi do levého křídla. Hadí útok byl velmi rychlý a přesný. Orel zareagoval se zpožděním. V obraně své drápy zaťal do těla hada, aby odvrátil nebezpečí. Už, už se zdálo, že orel tuto bitvu vyhrál, když se objevil druhý had. Byl červeno černě úhlopříčně pruhovaný, a ten se zakousl do orlova pravého křídla. Rozpoutala se obrovská bitva. Had ukusoval maso z ptáka a také bylo všude plno peří. Každé následné sousto bylo větší a větší. Pokaždé byl orel tak překvapený….. A pak se objevil ještě větší had. Zářil mnoha barvami a pomalu se plížil k orlovi. Otevřel čelisti a uchopil do nich hlavu orla a zabil ho. Pak se hadi odplazili. Onen muž přistoupil k orlu, poklekl a vzal ho do rukou. Vyzařoval z něho nesmírný žal a zoufalství. Nic podobného jsem v životě neviděl. V jeho mužské tváři jsem zřetel viděl zrcadlit se zlomené srdce.

Pak se muž na mne zadíval a řekl: „Vidíš největší tragédií je, že kdyby tento orel zůstal ve spojení s nebes a neklesl dolů, mohl žít. A pak pověděl. A toto je informace pro vás. Utrpení a bolest přijde ve třech fázích, v podobě tří velkých bolestných událostí“.

Michael dále pokračuje: „Ten muž byl také velmi smutný z toho, že očekával zcela jiný výsledek než ten který přišel. A pak jsem si všiml ještě jedné velmi důležité události. Celá ta scenérie vize v okamžiku, kdy ukazovala druhý útok, onu druhou fázi velké bolesti a utrpení na mne zapůsobila tak, že přijde náhle a z neočekávaného místa. PŘIJDE NÁHLE A Z NEOČEKÁVANÉHO MÍSTA.

Mám svou vlastní verzi vysvětlení této vize, ale nechám si jí zatím pro sebe. Nebylo by moudr nyní předjímat cokoliv jakkoliv. Také si nepřeji, aby tyto informace byly činitelem strachu či paniky. Jsou to informace, které by naopak měly sloužit k hlubšímu a pravdivému pochopení širších souvislostí, podstaty a účelu toho co může být očekáváno“, říka Boldea junior.


Celou originální verzi proroctví A.A. Allena najde čtenář ZDE.

Je přímo unikátní jak se obě vize, které se objevily  zcela nezávisle na sobě v rozpětí mnoha desítek let podobají jak vejce vejci. Kolik shodných fragmentů v nich můžeme nalézt. Prorockou vizi Michaela Boldea sledujeme zajímavou především přítomnosti dvou velkých archetypů lidské společnosti. Jsou jím orel, resp. dravec a had. Tyto dva symboly se velmi aktivně, jak červená linie, táhnou lidskou historií až do současné doby. Připravujeme na toto téma speciální analýzu. Je vysoce pravděpodobné, že orel v této vizi je archetypálním představitelem USA, ale co a nebo koho představuje had? Na celou záležitost bychom se mohli podívat i trochu z jiného úhlu. Jisté prehistorické a velmi věrohodné prameny naznačují, že se do prostředí lidského společenství tyto dva archetypy dostaly z Vesmíru. Ve skutečnosti reprezentují insignie dvou velkých civilizačních společenství, které jsou po mnoho stovek a možná i milionů let v nesmiřitelném souboji. Fakticky „had“ pakliže se někde významně prezentoval pak to byl střední a blízký východ (Babylon, Ningharsag atd.) A proti komu dnes bojuje Orel (USA) skutečně proti Hadovi (Irák, Irán a svým způsobem i Izrael, vždyť vzájemné vztahy mezi USA a poslední jmenovanou zemí za poslední měsíce silně ochladly). To vše ukazuje prorockou vizi Boldea v nesmírně zajímavém světle. Pozn. red.

© 2005 Jack Manuelian

© 2005 Rense.com

Převzato: www.matrix-2001.cz

21. Ježíš Kristus

21. Ježíš Kristus

od Gaspar / / Proroctví
V roce 487 př. n. l. prorok Zachariáš předpověděl: "I řekl jsem jim, jestliže tak smýšlíte, dejte mi mou mzdu, jestliže ne, ponechte si ji. A tak mi vyplatil 30 stříbrných." (Zachariáš 11:12) O té noci, co byl Ježíš uvězněn svými nepřáteli, nám Nový zákon říká: "Jeden ze dvanácti apoštolů, ... Číst více
26 června, 2007Gaspar
22. Král Agharti

22. Král Agharti

od Gaspar / / Proroctví
Pro mnoho století, tajemná a mystická tradice Agharti a jeho pravítko, Král Světa, existoval v Tibetu a Mongolsko. Agharti je věřil u mnoho být skutečný svět existovat pod náhorní plošinou v horách Centrální Asie. To je řekl, aby byl série obrovských jeskyní s tajnými vchody všude po zemi. Starověké kmeny ... Číst více
25 října, 2008Gaspar
23. Lyara

23. Lyara

od Gaspar / / Proroctví
V roce 1982 jsem měla vizi budoucích událostí. Předkládám vám ji, abyste si ji mohli pročíst a sami procítit. Tenkrát jsem ji sama plně prožívala jako "přítomnost", a proto jsem měla pocit, že se změny na Zemi projeví mnohem dříve. Později jsem dospěla k závěru, že i mnozí další měli ... Číst více
25 října, 2009Gaspar
24. Matka Shiptinová

24. Matka Shiptinová

od Gaspar / / Proroctví
O životě a předpovědích největší legendární anglické vědmy a věštkyně.  Uršula Sontheilová se podle legendy narodila v roce 1488 za bouřky v jeskyni u řeky Nidd v anglickém Severním Yorkshiru. Ve dvou letech ji matka Agatha Sontheilová, známá svými nadpřirozenými schopnostmi, odložila a na zbytek svého života se uchýlila do ... Číst více
6 prosince, 2006Gaspar
25. Merlin

25. Merlin

od Gaspar / / Proroctví
Kořeny a větve si vymění své místo a novost věcí překvapí jako zázrak. Jas slunce pohasne do barvy jantarového Merkuru a hrůza zachvátí všechny, kdo to spatří. Stilbon Arkadský změní svůj štít: Marsova přilbice povolá Venuši a vrhne svůj stín. Merkur ve svém hněvu vykročí z oběžné dráhy. Železný Orion ... Číst více
25 října, 2010Gaspar
26. Bible

26. Bible

od Gaspar / / Proroctví
Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli Země, protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha na Zemi. Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. Proto Země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ... Číst více
25 října, 2006Gaspar
27. Sibyla

27. Sibyla

od Gaspar / / Proroctví
Sibyla předpovídala jak vynálezy, pokrok, auta, letadla, podmořské čluny, tak i osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů. A snad pro zachování dědičnosti trůnu pro svůj rod, zakazovali panovníci čísti tato proroctví. Sibyla předpověděla mnohé a mnohé se také vyplnilo a ještě se vyplní i další předpovědi, až ... Číst více
26 června, 2007Gaspar
28. Svatý Jan

28. Svatý Jan

od Gaspar / / Proroctví
I pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a aj, zemětřesení veliké stalo se, a slunce se zčernalo, jako pytel žíněný, a měsíc všechen byl jako krev, a hvězdy nebeské padaly na zemi podobně jako dřevo fíkové smítá ze sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A nebe se ... Číst více
25 října, 2008Gaspar
29. Indiáni

29. Indiáni

od Gaspar / / Proroctví
Na počátku cyklu tohoto času, kdysi dávno, Velký Duch sešel dolu, zjevil se a shromáždil lid této planety dohromady, „říká se, že to bylo na ostrově, který je nyní pod vodou“, a řekl lidským bytostem: „Pošlu vás čtyřmi směry a skrze čas, proměním vás do čtyř barev, ale dám vám ... Číst více
25 října, 2008Gaspar
30. Nostradamus

30. Nostradamus

od Gaspar / / Proroctví
O roku 1606 ... Rok bude klidný a bez zatmění Slunce nebo Měsíce. Nestane se nic důležitého. A přece to bude počátek toho, co potrvá dlouho. V tomto roce totiž začne pronásledování křesťanské církve, jaké nebylo nikdy ani v Africe. Potrvá do roku 1792, kdy se bude věřit, že musí ... Číst více
27 června, 2007Gaspar
31. Řád nevědomí

31. Řád nevědomí

od Gaspar / / Proroctví
Archetyp s tajemným názvem Vize budoucnosti a minulosti jsem byl nucen vytvořit pro další významný aspekt lidského nevědomí, kterého si místo psychologů spíše všímali malíři, básníci, spisovatelé, tvůrci vědeckofantastických i historických filmů, mystici a duchovní vizionáři. Jimi podněcované lidské duše se snaží rozpoznat tajemný fenomén času, snaží se nahlédnout do ... Číst více
25 října, 2008Gaspar
32. A.A. Allen

32. A.A. Allen

od Gaspar / / Proroctví
V poslední době se stále více a více spekuluje nad tím zda Spojeným Státům Americkým ve vyhrocené světové politické situaci, která v současné době panuje, hrozí útok více méně většího rozsahu – diskutuje se dokonce o možnosti atomového útoku. Svého času koloval na internetu materiál jistého bývalého agenta ze západních ... Číst více
25 října, 2006Gaspar
33. Sestra Lucie – prorok z Fatimy
       Fatimské zjavenia patria medzi niekoľko oficiálne uznaných zjavení, ktoré Katolícka cirkev označuje ako pravé. Na jar roku 1916, keď Lucia Santos a jej bratanec Francisko so sestrou Jacintou Marto pásli ovce, uvideli anjela. 13. mája 1917, keď mala Lucia 10, Francisko 9 a Jacinta 7 rokov, a následne 13. ... Číst více
25 října, 2005Gaspar
34. Palmové listy

34. Palmové listy

od Gaspar / / Proroctví
Odjakživa toužili lidé získat informace o budoucnosti, snad aby mohli žít napříště beze strachu. Jsou však takové informace vůbec dostupné? V Indii existuje dvanáct knihoven palmových listů, v nichž se nalézají informace o osudech miliónů lidí. Každý, před staletími sanskrtem nebo starotamilštinou popsaný, suchý list obsahuje celoživotní peripetie jednoho v budoucnu narozeného člověka. ... Číst více
25 října, 2006Gaspar
35. Rada moudrých žen
Ženy nesou prastarou moudrost Ženství v každé buňce svého těla. Moudrost Ženy je spojená s vesmírem, neboť její tělo je ovlivňováno mocnými cykly měsíce a hvězd. Její vrozená moudrost provázející ji porodem, životem a smrtí je mocnější než mužská a nikdy by neměla být ovládána náboženskými či právními předpisy. Ve ... Číst více
30 ledna, 2008Gaspar
36. Tiše Kráčející Vlk
Ve dvacátých letech minulého století (1922) měl Apač jménem Tiše Kráčející Vlk (Stalking Wolf) čtyři varovné vize. Předpovídají destrukci a zánik lidstva, nevpustí-li do svého života "Spirit". Spirit -- duch. "Duchovno" v tomto smyslu ovšem neznamená "chození do kostela", odříkávání modliteb či čtení v Bibli, ale uvědomění si a uznání ... Číst více
25 října, 2004Gaspar
37. Raphael Rey

37. Raphael Rey

od Gaspar / / Proroctví
V průběhu věků nakonec přichází pravda ohledně Tvůrce a o Jeho Stvoření je poučováno veškeré obyvatelstvo světa jasně a logicky. To bylo před dvěma tisíci let, za času Immanuela a Jeho apoštolů, kdy tyto pravdy byly naposledy učeny způsobem, který umožňuje jim porozumět. Tato kniha obsahuje mnoho pravd. Některým z  nich ... Číst více
25 října, 2010Gaspar
38. Svatý Malachiáš
V souvislosti se smrtí Jana Pavla II. a volbou nového papeže se v internetových diskusích poměrně často objevovaly připomínky proroctví svatého Malachiáše (1095-1148). Malachiáš vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu. V roce 1143 se stal v Derry opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území. ... Číst více
1 října, 2005Gaspar
39. Vanga

39. Vanga

od Gaspar / / Proroctví
Čo majú spoločné udalosti, ako rozpadnutie Sovietskeho zväzu, černobylská katastrofa, volebné víťazstvo Borisa Jeľcina, dátum Stalinovho úmrtia, potopenie ruskej ponorky Kursk a Topalovovo víťazstvo na majstrovstvách v šachu?  Prv, než sa rozbehnú úvahy konšpiratívnych teoretikov, všetky tieto udalosti predpovedala "Baba Vanga". Evangélia "Vanga" Dimitrová (alebo Baba Vanga, ako ju poznali ... Číst více
3 ledna, 2006Gaspar