Nostradamus

Nostradamus

Vyplněné proroctví Nostradama

Použito z : http://pyramida.kom.cz/clanky/Nostradamus/nindex.htm

Zde je na ukázku několik ze splněných Nostradamových proroctví, včetně jejich interpretace.

O roku 1606

… Rok bude klidný a bez zatmění Slunce nebo Měsíce. Nestane se nic důležitého. A přece to bude počátek toho, co potrvá dlouho. V tomto roce totiž začne pronásledování křesťanské církve, jaké nebylo nikdy ani v Africe. Potrvá do roku 1792, kdy se bude věřit, že musí být provedena změna v měření času.

Předmluva Jindřichovi II.

V září 1792 se Francie stala republikou a tato událost měla sloužit jako důvod k zavedení nového kalendáře. Tento rok měl být prvním rokem nového letopočtu.

1559 Smrt Jindřicha II. v osobním souboji

Prvního velkého úspěchu se dočkal Nostradamus ještě za svého života. Ve své první centurii napsal:

“ Mladý lev překoná starého
v turnaji v osobním střetnutí.
Skrze zlatou mříž mu vyrazí oči
při třetím zkřížení zbraní.
A on zemře strašnou smrtí. „

c 1/35

Událost, kterou popisuje tento verš se odehrála 1.července 1559. Kdy král Jindřich II. (starý lev) na svatbě svého syna vyzval mladého poručíka hraběte z Montgomery (mladý lev)na souboj, oba měli ve svém erbu symbol lva.

Při třetí rozjížďce Montgomeryho kopí zasáhlo krále, rozlomilo se a rzštěpený konec zasáhl krále do hledí, které bylo zdobeno zlatem. Pronikl skrze něj do levého oka a uchem ven.

Král umíral za nepředstavitelných bolestí deset dní. Zemřel 10. července 1559.

V tomhle verši, jak vidíme odpovídá každé slovo. Co dodat ?

1649 poprava anglického krále Karla I.

“ Pevnost na Temži – vězení
pro Lordy. Král je zadržován.
U mostu bude viděn v košili.
Zasvěcenec smrti. Pak umístěn v zámku. „

c 8/37

Pevnost na břehu Temže je Windsorský palác, kde byl král zadržován. Král Karel I. byl veden na popravu po dřevěném mostě, zbudovaném pro tento účel tak, aby se král vyhnul pokřikujícímu davu. Před popravou si musel sundat kabát a tak jej lid viděl poprvé v košili. (30.1.1649)

1665-1666 Morová epidemi a požáry v Londýně

“ Velký mor neopustí mořské město,
dokud nebude smrt usmířena:
krev spravedlivého byla zločinci prolita,
aniž by se sám provinil.
Velká dáma ho nezradí a neublíží mu. „

c 2/53

Nostradamus chápal popravu krále jako nepředstavitelný zločin, kdy byla prolita krev spravedlivého a proto problémy Londýna (velké mořské město), které viděl v budoucnosti chápal jako boží pomstu.

Velká dáma je zřejmě Francie, která nemohla popravě zabránit, ale na druhé straně tento čin ani příliš nesankcionovala.

Nenávist vůči Ludvíku XVI

Pak se jeden z Bourbonů ukáže jako velice dobrý.
Nese na sobě znamení spravedlnosti.
Ale též nese (nenáviděnou) krev a jméno.
Proto bude po svém útěku neprávem odsouzen k smrti.“

c 7/44

Ludvík XVI – jeden z Bourbonů byl dobrotivým a milým člověkem, ale lid se na něm pomstil (znamení spravedlnosti) za to čím se provinil jeho otec a děd (nese nenáviděnou krev a jméno).

1791 Útěk Ludvíka XVI a jeho dopadení

V lese u Remeše se nalézají dva na
bloudivé cestě, nevinný bílý drahokam a první
a jediný, oblečený v šedém. Přicházejí do Varenne.
Hlava Kapetovců vyvolá bouři, oheň, krev, gilotinu.

c 9/20

Ludvík XVI. se pro neshody se stavy pokusil v r. 1791 spolu s královnou Marií Antoinettou, dcerou Marie Terezie o útěk. Byli však dopadeni a tehdejší časopis Gazette Nationale ze 14. června 1791 popisuje útěk následovně: “ Útěk královského páru – bloudění. Kdyby král utíkal směrem na Verdun, byl by se útěk podařil. Při útěku do Varenne měla královna bílé šaty a král byl oblečen do šedého.“

Nevinný bílý drahokam – je možná narážka na známou historku o náhrdelníku, která se vyprávěla o Marii Antoinettě. Náhrdelník, který jí měl dát jeden z jejích milenců, později zmizel do Anglie.

Poprava Marie Antoinety

Velká královna si připadá ztracena.
Ale ukáže se veřejnosti s mužskou odvahou.
Skoro nahou ji přenese kůň přes řeku.
Bude zabita železem.
Zároveň bude víra smyslně hanobena.

c 1/86

Již před tribunálem se M.A. chovala odvážně. S mužskou odvahou byla vezena na popraviště na pověstném dvoukolovém voze taženém jedním koněm, oblečena pouze v prosté bílé košili jako zločinec. Byla popravena tradičně, tedy gilotinou – železem.

Napoleon

Před jménem, jaké nikdy nenosil žádný francouzský král,
– nikdy nebyl blesk strašnější –
se bude třást Itálie, Španělsko a Anglie.
Bude pronásledovat vysoce postavenou zahraniční dámu.

c 4/54

Napoleon nejdříve napadl Itálii a Španělsko. Jeho hlavním nepřítelem byla Anglie. Chtěl se oženit s dcerou rakouského císaře, aby se vyrovnal evropské šlechtě.

Nostradamus se zde opět snaží naznačit více, když používá termín zahraniční – estrange, čož připomíná Rakousko.

Narodí se Hitler

U Rýna z norišských hor se narodí
velikán z jednoho národa, který přišel pozdě.
Bude bránit zemi mezi Vislou a Dunajem.
Nikdo netuší, jak to nakonec dopadne.

c 3/58

Rýnem z norišských hor je řeka Inn. Hitler se narodil v Braunau na Innu. Norica byla římská provincie v Alpách. Národ, který přišel pozdě je Rakousko, které bylo předstiženo Prusy. Když Hitler vtáhl s velkou slávou do Vídně, netušil nikdo jak to všechno dopadne.

1927 objevení hrobky Tutanchamona + Mussolini

Až bude nalezen nápis D.M.,
a bude objeven starý hrob při svitu lampy,
bude královo a princovo právo vystaveno těžké zkoušce.
Do té doby, než bude stažena králova vlajka s vlajkou Duceho.

c 8/66

D.M. zřejmě neznamené Depeche Mode, ale Duce Mussolini. Nápisem DM bylo v době jeho nástupu počmárano mnoho zdí v Itálii. Ve stejné době, kdy odebral Mussolini moc italskému králi, byl objeven hrob egyptského faraona Tutanchamona.

Na konci války byl italský král opět povolán na trůn, ale po jejím skončení padly obě vlády současně

1936 Franko

Franco vyjde z kastilské junty.
Posel se nemůže líbit. Způsobí rozpad.
Riverovi příznivci s ním drží.
Nepovolí přístup velkému původci neštěstí.

c 9/16

Franko založil juntu v Kastilii. Nelíbil se španělské vládě a způsobil rozpad Španělska na dva tábory, které se později utkaly v občanské válce (18.7.1936). Primo de Rivera se přidal k Frankovi. 1.10.1936 byl deklarován jako hlava Španělského státu. Franko se nikdy nezapojil do II.sv. války a hitlerovská vojska ani nemohla projíždět španělským územím na frontu.

Hitler zakáže Nostradama

Spisy velkého proroka budou zabaveny.

Dostanou se do rukou tyrana.

Jeho počínání spočívá na podvodných základech.

Jeho lupičství ho brzy připraví o rozum.

c 2/36

V r.1939 Goebelsova manželka objevila c 3/8, která předpovídá vpád Hitlera do Francie, tak se Nostradamovy spisy dostaly do rukou tyrana. Zpočátku byla Nostradamova proroctví využívána k propagandě. Později však byla zakázána a všechny jeho spisy v Německu byly zabaveny a spáleny.

A nyní pozor !!! Důvodem k tomu bylo to, aby na jejich základě nemohly být odhaleny Hitlerovy nejtajněší plány !!!

Počínání Hitlerovo opravdu spočívalo na podvodných základech viz. Goebelsova propaganda.
A jak to bylo s jeho rozumem ? Těžko říct, ale Jack Bergier ve své knize Jitro kouzelníku píše, že si údajně Hitler stěžoval jednomu svému spolupracovníkovi, že ho v noci navštěvují obři.
Dále mimo jiné věřil tomu, že kam postoupí noha německého vojáka, tam zvítězí živel ohně, jehož byl zastáncem a to je důvod proč se němečtí vojáci vydali do Ruska tak „na lehko“ a pozmrzali tam :-))). Chyba lávky. Hitler byl rozčílen a nedokázal pochopit, proč zima neustupuje před jeho vojsky. Bylo mu namluveno, že toto pravidlo začne platit teprve tehdy až na zemi nebude žít jediný Žid a proto právě v tuto doby začaly ty nejhorší pogromy na Židy. Já osobně bych řekl, že pokud Hitler vůbec kdy měl rozum, rozhodně o něj brzy přišel.

Hitlerovské Německo

Vůdce třetí (říše) provede horší čin než Nero.

Kolik krve statečných lidí prolije !

Znovu postaví pece pro oběti.

„Zlatý věk“ je věkem smrti. Nový vladař je skandál.

c 9/17

Co dodat ?

Hitlerovské Německo II.

Velké Německo si chce připojit Brabantsko

a Flandry, Gent, Bruggy a Boulogne.

Palácový mír je pouze předstírán.

Velký vůdce z Arménie nechá dobýt Vídeň a Kolín.

c 5/94

Hitler napadl Francii přes Holandsko a Belgii. Palácový mír, který je pouze předstírán je smlouva se Stalinem o neútočení. A vůdce z Arménie, to je Stalin.

10.5.1940 Napadení Francie

Cimbernové, spojeni se svými sousedy,

přijdou, aby vylidnili Francii až k španělské hranici

c 3/8

Cimbernové – starý germánský kmen, který opustil svůj domov u Baltského moře a vydal se napříč Evropou do Itálie, přičemž za sebou zanechal spoušť.

1945 Konec války a Hitlerova sebevražda

V tomto konfliktu vykoná velikán, který měl malou cenu,

nakonec ještě zázrak:

když Hadrie uvidí, co všechno je ztraceno,

zastřelí se velký pomatenec při hostině.

c 2/55

Velikánem který měl malou cenu je míněn Stalin, byl zaskočen Hitlerovým vpádem a když stála německá vojska před Moskvou zdálo se že je v koncích. Na konec se ale válečné štěstí obrátilo. A Stalin jakoby zázrakem přispěl k porážce Hitlera.

Hitler (Nostradamem nazýván jako – pomatenec, Hadrie ap.) poprvé uznal, že je vše ztraceno, teprve tehdy, když ruská vojska dobyla předměstí Berlína. Nechal se sezdat s Evou Braunovou a po svatební hostině ji i sebe zastřelil. Jejich těla byla podle jeho přání polita benzínem a spálena, aby se nedostala do rukou nepřítele.

Dva budou opečeni na dláždění

c 4/65

Chomejní

Déšť, hlad a války v Persii nepřestanou.

Víra je příliš silná. Ona zradí vládce.

Konec přijde z Francie, kde vše začalo.

Tajemná znamení pro bohyni osudu.

c 1/70

Absolutní vládce Iránu Rezá Šáh Pahlaví se snažil za každou cenu zmodernizovat život v Iránu, nepodařilo se mu však překonat obrovské problémy. A když se reformy rozjely příliš rychle, pociťovalo obyvatelstvo čím dál více touhu k návratu ke svým tradičním hodnotám.
Konec přišel z Francie, jak Nostradamus předpověděl, kde žil Chomejní v exilu. Byla mu zde trestuhodně ponechána možnost politické činnosti a příprav převratu v Íránu.

United Arabian Republic

Na hranicích VAR se přemění vše velmocenské.

Na pobřeží se narodí tři krásné děti.

Zánik národa přišel, doba je zralá.

Vláda v zemi se změní, ale nebude více vzrůstat.

c 7/97

V Nostradamově době se písmena „v“ a „u“ používala ve stejném významu a zcela libovolně. Je tedy možné, že původní Nostradamovo UAR bylo později v tiskárně nahrazeno VAR.

UAR založil Gamál Abd an-Násir, který se dostal k moci v Egyptě v r. 1954. K Egyptu se tenkrát přidala Sýrie a Jemen. Násir se stal prvním prezidentem UAR.

Na hranicích UAR se skutečně změnily velmocenské poměry. Krátce před tím, 14. května 1948 odešel z Palestiny poslední britský voják. Poté po konfliktu v Suezském průplavu ztratila Anglie a Francie definitivně své postavení v této oblasti. Později byli zadržování déle než rok američtí civilisté v Teheránu a okupaci Afghánistánu Ruskem odsoudil celý svět.

(* Další tři řádky se zdají být narážkou na vznik Izraele, kdy zanikla Palestina a území přidělené Izraeli bylo rozděleno na několik celků, přičemž tři z nich byly na středomořském pobřeží. Doba je zralá – vznikem Izraele Nostradamus datuje jiné závažné skutečnosti. *)

Pád SSSR a sjednocení Německa

Neudrží se déle než 73 let a 7 měsíců. Pak vzejde ze svého rodu, který byl tak dlouho neplodný, ten, jenž se narodí na 50. rovnoběžce a obnoví celou křesťanskou církev. Nastane mír, jednota a porozumění mezi lidmi, kteří byli zmateni a odděleni hranicemi ( !! ) . Tento mír bude rozdílnými vládami tak upevněn, že síly, usilující o válečné rozštěpení pro odlišné světové názory, zůstanou přikovány v nejhlubším podzemí. Říše posedlého, který si hrál na moudrého, bude sjednocena.

Předmluva Jindřichovi II.

(* Přičteme – li 73 let a 7 měsíců k onomu nechvalně známému datu – říjen 1917, dostaneme květen 1991. Přesné datum zániku SSSR nelze stanovit, lze jen říci že počátek rozpadu byl v lednu 1991 a že v prosinci 1991 už SSSR neexistoval. Zopakujme některá základní data:

začátek ledna – Litva,
červen – Boris Jelcin zvolen prezidentem Ruské republiky,
srpen – puč,
konec října – dohoda o ekonomické spolupráci mezi osmi republikami,
začátek prosince – dohoda mezi Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem, která se stala základem pro vytvoření SNS,
25. prosinec – Gorbi abdikoval.

Tím, který se narodí na 50.rovnoběžce by mohl být míněn papež Jan Pavel II (Krakow – 1920). Jeho vliv na obnovu a posílení katolické církve je bez diskuze.

Říše posedlého je jednoznačně Německo, které bylo skutečně sjednoceno po pádu komunismu. *)

O konci komunismu ve východní Evropě píše také na jíném místě téže předmluvy:

Nepřátelské vesnice, města, oblasti a provincie, které opustily prvotní cesty, aby se osvobodily (jak jim slibovali komunisté), se tím ale dostaly do ještě horšího zajetí a ztratí svou celkovou svobodu (jak už to tak chodí). Po úplné ztrátě náboženství začnou opouštět levou stranu (socialismus), aby se opět vrátily k pravé (nutno podotknout, že v Nostradamově době pojmy levice a pravice neexistovaly). Dlouhou dobu utlačovaná svatost nabude opět svých práv.

Předmluva Jindřichovi II.

Smrt Lady Diany

 

Poslední syn muže se jménem proroka

přivede Dianu k jejímu dni odpočinku.

Daleko bude panovat nejhlubší zármutek

a zachrání velký národ před zhroucením.

C 2/28

Jméno otce Dodiho al-Fayeda je Mohammed al-Fayeda, je tedy Dodi syn muže jménem proroka.

 

 

Proroci

Zdroj : http://tajemno.com

Lidé mají strach z nejrůznějších věcí. Podle průzkumů hraje v této oblasti dominantní úlohu strach z budoucnosti. Doba je nejistá, k zásadním zvratům může dojít každým dnem, každou hodinou, minutou. Snad proto v poslední době lidé stále častěji navštěvují nejrůznější věštce, kartáře, astrology, senzibily. Každý chce znát odpověď na nejrůznější otázky, které mají vazbu směrem k budoucnosti. Tento trend není v dějinách lidstva ale žádnou novinkou. Už v dávné minulosti se po Zemi pohybovali nejrůznější proroci a věštci, aby lidstvu sdělovali své vize do budoucna.

Určitý časový úsek v dějinách lidstva můžeme právem označit jako dobu proroků. Alespoň tak se o období před Kristem zmiňuje starozákonní část Bible. Kdo byli proroci? Encyklopedie Diderot je definuje jako osoby mluvící božím jménem, pronášející boží sdělení, pokyny a úsudky ohledně minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Starozákonní proroky bychom mohli rozdělit do dvou hlavních kategorií. Tou první jsou proroci kultovní, kteří byli spjati především s královskými svatyněmi. Druhou skupinu tvořili proroci bibličtí. Ti se prohlašovali za boží posly a zvěstovatele. Všichni tito věštci byli pevně a nezlomně přesvědčeni o tom, že právě ta jejich proroctví jsou pravdivá a dozajista se uskuteční. Tito lidé často vynikali i v magii a dokázali křísit mrtvé. Informace o věcech budoucích k nim přicházeli prostřednictvím snů, vidění či slyšení.

K nejznámějším starozákonním prorokům patřil například Eliáš. Žil na přelomu 10. a 9. století před Kristem. Tento boží služebník ostře vystupoval proti modlářství. Jeho život prý provázely nejrůznější zázraky. Ty vyvrcholily tím, že byl v ohnivém voze odvezen do nebes. O něco později se na scéně objevuje Ezechiel. Působil jako duchovní vůdce a opora Židů v babylónském zajetí. I tento člověk vyřkl řadu proroctví. Izajáš je dalším prorokem. Je po něm pojmenována nejrozsáhlejší prorocká kniha Starého zákona. Klíčovým Izajášovým proroctvím byla předpověď narození Ježíše Nazaretského.

A to už se dostáváme k největšímu člověku a prorokovi, který kdy žil, k Ježíši Kristu. Když se jednoho večera před svým odchodem sešel se svými učedníky na Olivové hoře poblíž Jeruzaléma, slíbil jim, že se na pozemský svět vrátí. Učedníci se ho ptali, jak poznají jeho příchod. Tehdy jim pán řekl:“ Zatmí se Slunce a m?síc ztratí svou zá?i, hv?zdy budou padat z nebe…. Nastane veliké zemětřesení, Slunce zčerná jako smuteční šat, měsíc se zkrvaví. Apoštolové tehdy neměli ani potuchy, že tato slova jsou spíše než jim, určena budoucím generacím. Vše nasvědčuje tomu, že toto proroctví se začalo naplňovat už v roce 1755.

Země se zachvěla. Zpočátku to byly drobné otřesy, takové, jakých modrá planeta zažila nesčetně. Rychlostí, jakou se vteřinová ručička sunula vpřed, nabíraly záchvěvy na intenzitě. Nikoho by v tu chvíli nenapadlo, že se stává svědkem nejstrašnějšího zemětřesení v dějinách lidstva. Země se otřásla v Evropě, Americe i Africe. Záchvěvy byly patrné i v Indii, Velké Británii, Norsku či Švédsku. Katastrofa zasáhla přinejmenším deset milionů čtverečních kilometrů. Mizely kostely a chrámy, veřejné budovy, obytné domy. Z nitra Země se ozýval strašlivý hřmot a dunění. Moře ustoupilo od břehů, ale vzápětí se objevila přívalová vlna, která smetla vše, co bylo na pobřeží Španělska a Afriky. Na mnoha místech vypukl požár. Během šesti minut lisabonského zemětřesení, které připomínalo konec světa, zahynulo na devadesát tisíc obyvatel. Od té doby se katastrofy podobného typu objevují na planetě Zemi v mnohem větší míře. Přesto, že věda s sebou přinesla nové komunikační prostředky jako telefon, telegram a další, lidé jsou si stále vzdálenější. V devatenáctém století se objevuje katastrofa v podobě dvou válek, které zasáhly celý svět. Rozvodňují se řeky a zaplavují rozsáhlá území, dochází k vzestupu kriminality a násilí.

Žijeme v období, kdy jsme svědky naplnění řady proroctví. O jednom jsme se již zmínili. Jsou tu ale další. V letech 970 až 870 před Kristem obývala území Sáby v Arábii královna Sybila Kumana. Tato žena předpověděla řadu událostí, které se vztahují k dvacátému století a dnešní moderní době. Ve svých vizích zmiňovala auta, letadla, podmořské čluny, pády velkých říší a království. Mimo jiné ředpověděla i to, že ženy budou mít tendenci se oblékat podobně jako muži (ženy sukní svých odloží, a sukněmi mužů odívati se budou).

Dalším známým prorokem, který vznášel věštby k dnešní době byl Nostradamus, vlastním jménem Michel de Notre-dame. Žil v letech 1503 – 1566. Působil jako francouzský lékař a astrolog. Byl osobním lékařem francouzského krále Karla IX a astrologem Kateřiny Medicejské. Je autorem astrologických předpovědí. Vize psal ve znameních a šifrách. Proto je někdy obtížné najít jejich pravý smysl. Podobně, jako tomu bylo třeba v případě slavného prorockého čtyřverší X/72. V doslovném překladu se v něm píše: Rok tisíc devět set devadesát devět, sedm měsíců. Z nebe (boží prozřetelností) přijde velký Král Strachu. Probudit (znovu pozdvihnout) velkého krále Angolmois, daleko potom panovat Mars naštěstí. Toto proroctví se stalo podkladem pro nejrůznější katastrofické scénáře. Podle jednoho z nich se měla ruská stanice Mir zřítit na Paříž. V jiném případě měla nastat jaderná válka. Mnoho lidí spojovalo toto proroctví se zatměním slunce, které nastalo 11. srpna 1999. Nic se nestalo. Nepřišel ani konec světa spojený s příchodem roku 2000. A tak bychom mohli spekulovat, co se za těmito prorockými slovy ve skutečnosti skrývá. Snad jen čas dokáže tuto hádanku rozluštit.

Existují ale proroci, o kterých nikdo neví, a kteří se mnohdy pohybují v naší blízkosti, aniž bychom tušili jejich schopnosti. Takovým člověkem by mohl být i 28letý Daniel z Prahy. Tento mladý muž se intenzívně zajímá o ezoteriku, paranormální jevy a jiné záhady. V dětství měl několik snů, které se dříve či později vyplnili. V červenci roku 2002 měl Daniel zvláštní vizi. Byl večer a on pracoval u počítače. Najednou se mu zatmělo před očima a náhle se objevil obraz pražského hradu, který plakal. Slzy pak stékaly uličkami, které se změnily v potoky. Na Malé Straně se potoky spojovaly a utvořily řeku, která ústila do Vltavy. Daniel své vizi nerozuměl. Jen cítil, že stane něco dost nepříjemného. O této události informoval svoji známou. Po třech týdnech přišlo rozluštění. Hladiny mnoha řek stouply a přišla povodeň, jakou Česká republika dlouho nezažila.

Teoreticky lze konstatovat, že kousek proroka je v každém z nás. V běžném životě se čas od času setkáváme s různými předtuchami. Mnohdy je nazýváme intuicí. Ve skutečnosti se může jednat o zárodek prorocké umu.

 

 

Proroctví Nostradama

Zdroj : http://www.miguela.estranky.cz

Genetika: nejvyšším cílem bude dosáhnout skřížení rostlin se zvířaty pro živočišnou bílkovinu

Příroda: oteplování ovzduší a odtávání ledovců na obou pólech způsobí Africké podnebí v Itálii a Norsko postihne jihoněmecké klima

– velké oblasti kontinentu kvůli době ledové ztratí zelenou vegetaci

2006:

– sebevědomí palestinci rozehřívají náladu

– vrchol světového ekonomického rozmachu

– snížení produkce ropy a boj o ni

– objev přístroje ke štěpení jádra

– konflikt Itálie a Francie

2007:

„Velký spor, jenž člověk ve starém roce připravuje, vychrtle hovoří ke všem: Já jsem polévka, Ostrov britů bude slaným vínem váben, dvě vlákna v půlkruhu – 11 časů nejí.“

– 11 let potrvá hladomor proti Británii

– nasazeny chemické zbraně

– Británie bude zemí nejvíce postiženou neštěstím z kosmu

– Spiknutí s Nancy-francouzské město

– Blížící se válka – „Velký spor, který nepřipravoval nestarém roce, skrze starého východního osla.“ (označení osel užívá Nostradamus jako synonymum pro Araby – poháněči oslů, podle pracovního zvířete, pro tuto oblast charakteristické)

2008:

„Indie u 10 a koule tají – čas vzduchu. Ze senátu hořkosti jde hrabě ke svému čistému synovi, myrhou naplněn většinou vyvolených hlasů, čtyři králové v sedmi dnech smrtelně zraněni.“

– začíná odpočítávání před velkým třesem

– 4 státníci zavražděni v 7 dnech

– účinná látka z hluchavky by mohla ochránit

– změna ve vedení politického hnutí

„Pletivo v sedmi dnech smrtelně zraní.Tři v 7 dnech zblednou. Šedesát mrtvých a tři tančí. Čtyři králové v sedmi dnech. Jedna hodina – dva provazy se zabijí. Německý medvěd smrtelně zraněn.“(před velkým neštěstím bude přerušen či zničen obranný systém. V průběhu sedmi dnů budou zavražděni 4 představitelé států. Zahyne 60 lidí. Tři co tančí jsou pachatelé, radují se z vydařeného atentátu, či státy, které za nim stojí. Nostradamus nazývá lidi podle jejich nápadných rysů, takže hlavou Německa bude člověk připomínající vyhledem či chováním medvěda.

2009:

„Po 100 hvězd jež člověk zobrazuje dny zrání. Z prohnané paní se narodí 2 samostatní princové. Pro 100 států nastávají dny osudové zkoušky.“

2010 / 2011Třetísvětováválka

„Čtyři nájemní vrahové – strašlivá válka nastane. Veliký nepřítel lidského rodu. Bude ještě horší ten děd – jedenáctka zplodí 2 války. Železem, ohněm, vodou – krvavé a nelidské.“

– třetí světová válka, začínající koncem roku 2010 a počátkem roku 2011, trvající do roku 2015 bude vlastně dvojími válkami, které na severní polokouli zredukují počet obyvatelstva na 50%

– ti co přežijí vojenské údery, zahynou žízní nebo na následky chemických zbraní

– příčinou války bude vzájemná nenávist křesťanů a muslimů

– zničena bude Kába, největší svátost Islámu

– válku rozpoutá starý státník, hlavní úder bude namířen na velkou Británii

– „V Římě bude zvolen syn krvavé vlny“ – papež, který po válce volá

– oběti války mají co dělat samy se sebou, celé oblasti jsou neobyvatelné, protože byly zasazeny chemickými bojovými látkami, infrastruktura země je rozbitá

– náplní života lidí co přežili na severní polokouli jsou modlitby

– jedinci, kteří včas odešli do hor či na jižní polokouli se vrátí a začnou budovat nový život

– na celé severní polokouli začnou boje o pozemky a půdu

– bude válčit Severní Amerika, Evropa a Asie

– Válku povede Anglie a Amerika proti světovému společenství všech islámských států

– ještě dalších 500 let bude nesmiřitelné nepřátelství mezi křesťany a muslimy

– 100 let po 3. světové válce bude vládnout velmi početná, čistě feministická náboženská sekta, Nostradamus ji nazývá „vítězná matka“.

2011a následujícíroky:

– budou dobou nebezpečnou pro celý rod

– třetí svět prodělá velký rozmach a velké stěhování obyvatelstva, zatímco mnohé průmyslově vyspělé země čeká bída a nouze, až klesnou na úroveň feudálních vesnic

– tento čas souvisí se třetí světovou válkou a na ni navazujícími přírodními katastrofami

– lide, vyhledej bezpečnější krajinu na jižní polovině zeměkoule.

2030:

– 3 vědci vynaleznou nevyčerpatelný zdroj energie a s její pomocí se bude uskutečňovat let do kosmu

– toto plavidlo bude mít rychlost světla

2060:

– nasazení klimatických zbraní

2064:

– Itálie se vzdá křesťanství po té, co tam zavládnou extrémní vedra a sucho a stane se pro lidi neobyvatelnou

– Země se bude vyklidňovat a ovládne ji Islám

– Ten se v průběhu dalších 500 let rozšíří po celé Evropě, s výjimkou Španělska a Portugalska

– Severně od Alp zůstane křesťanství zachováno

– Sídlo papeže bude ve střední Evropě

2070:

– najdou se záznamy, které potvrdí staré biblické texty a to spojí židy a křesťany v jedno světové náboženství

2140:

– peníze se mají stát nezákonnými = zrušení peněz, pouze však na několik desítek let

2300:

– války se stěhují do kosmu, pouze drobné náboženské skupiny se budou bít na zemi

– na kosmických stanicích bude žít čím dále více lidí, a to je jediná možnost na přežití lidstva jako druhu, země totiž bude přelidněna a zničená bombardujícími kosmickými tělesy v důsledku změny v silových poměrech sluneční soustavy.

2500:

– křesťanství svede boj o přežití s expanzivním a dominantním Islámem

– zjeví se nový vůdce „Jindřich Šťastný“, lide,spoj se ke společnému boji

2700:

– lide, znič určitou inteligenční formu bytosti, jež nazývám „skrčenci s rozpláclými nosy“, ti se k nám dostanou kosmického prostoru a jedině tak bude zajištěno přežití obyvatel Země

3005:

– je to začátek konce naší sluneční soustavy, nikoliv však konce lidstva

– varuji před domýšlivými vědci, kteří tvrditi budou, že dokáží zabránit srážce Země s kometou

– odejdi lide do kosmu, kde najdi si nový domov

 

 

http://sewczech.blog.cz/0702/nostradamus-valka-a-svet-po-roce-2011

 

Nostradamus – válka a svět po roce 2011

« Válka a svět po roce 2011

Válku rozpoutá nějaký starý státník – na vrcholu blahobytu přijde nečekaně válka. V jedenáctém – ke konci r.2010 nebo začátkem 2011. V této válce bude hlavní úder namířen proti Velké Británii.

To jsou zajisté neradostné vyhlídky pro začátek tohoto tisíciletí. V roce 2015 se bude svět nacházet doslova v troskách . Ale to nejhorší, co si světové dějiny v příštích letech připíší na účet, teprve přijde.Už ve 20. století bylo vždy s poraženými agresory tvrdě zúčtováno; po skončení této – první skutečně globální – války, to proběhne zvláště tvrdým způsobem. Podle Nostradama bude vzájemná nenávist křesťanů a muslimů pravou příčinou vzniku války. Ta skončí pomsti-chtivým tažením, v němž má být zničena Kaaba, největší svátost islámu.

Nostradamus se na toto tažení, jehož důsledky zná, dívá s obavami. Se slovy „v Římě bude zvolen syn krvavé vlny“ odsuzuje papeže, který volá po tažení volá. Co bude dál? Oběti války mají co dělat samy se sebou, celé oblasti jsou neobyvatelné, protože byly zasaženy chemickými bojovými látkami, infrastruktura zemí je rozbita.

Nostradamus popisuje situaci na severní polokouli s tím, že náplní života lidí, co přežili, budou modlitby. Šok odezní a jedinci, kteří včas odešli na jižní polokouli či do hor, se vrátí a začnou budovat nový život. A jak jinak: Na celé severní polokouli začnou boje o pozemky a půdu, státní hranice…

« Naše a budoucí doba očima proroka

“ V boha věříme, “ napsali praotcové Spojených států amerických (převážně svobodní zednáři a svobodomyslné duše) na svá nová platidla. Vyzdobili bankovky egyptskou pyramidou, okem Boha a tajemným mottem : „Annuit Coeptis Novus Ordro Seclorum.“ To znamená: „Nový pořádek světa slibuje nový začátek.“

Peníze jsou svým způsobem moderní magií – každý sleduje jen události na burze..

Lidé při jedné neobvyklé expedici záznamy, které nejenže potvrdí staré biblické texty, ale též objasní pozadí některých věcí v nich obsažených, jež jsou nám dosud nejasné. Mnohé zprávy o Mojžíšovi budou nečekaně doplněny a vyjasněny. Pod tlakem tohoto nového nálezu a poznatků zkorigují svá dogmata jak křesťané, tak židé.

V průběhu několika let se Islám rozšíří po celé jižní Evropě.

Co se větších válečných konfliktů týká, jeden vypukne okolo r.2011 na severní polokouli (třetí světová válka – Severní Amerika,Evropa,Asie). Válečný střet znamená údery a proti údery, které povede anglicky mluvící dvojstátí „Anglie a Amerika“ (aspoň tak to vidí Nostradamus) proti světovému společenství všech islámských států, a naopak. Hrůzný přízrak války v r.2011 je reálný, neboť islámské státy by mohly intrikami přetáhnou na svou stranu některé státy bývalého SNS. Nakonec válku nikdo nebude chtít. „Mešita je ponížena, papežský stolec povýšen,“ říká Nostradamus a varuje křesťany, kteří přežili, před odvetnými trestnými akcemi proti muslimům. Tato pomsta, která se bohužel přes papežovo varování uskuteční, bude příčinou nesmiřitelného nepřátelství mezi křesťany a muslimy a následným vyvražděním většiny křesťanů.

Jako byl ve 20. století vědcem číslo jedna Albert Einstein, tak budou v příštích letech vážení tři vědci, kteří vyvinou levnou, bezproblémovou a výkonnou technologií k získání prakticky nevyčerpatelného zdroje energie. Žádný vědecký počin všech dob se nedá srovnat s významem objevů těchto tří mužů.

Do kosmu budou umístěny velké počítače, protože v tamních podmínkách budou optimálně fungovat. Naše planeta bude v noci uměle osvětlena. (Kupříkladu v r.1993 proběhla televizí zpráva, podle níž Rusko zaměřilo na Zemi prostřednictvím oběžné družice sluneční reflektor, aby ozářil část Sibiře, na níž je v zimě téměř neustálá tma.)

Bude odhaleno několik velkých tajemství vědy o vzniku a funkci slunce ve vesmíru. Člověk dokonce dokáže zažehnout umělé slunce! ( Tím se jasněji odkrývá výše uvedený „nevyčerpatelný zdroj energie“, umělé slunce – fúzní reaktor, který dokáže stejně jako Slunce přeměňovat Vodík jadernou reakcí na Helium. )

Zbraně a zbrojní systémy budou vždy nelidské. Okolo r.2013 dojde k prvnímu nasazení klimatických zbraní. Budou vznikat kosmické stanice. Častým sporem bude zásobování kosmických stanic a péče o ně. Bude na nich žít čím dál tím více lidí. Tyto stanice jsou jedinou nadějí na přežití lidstva jako druhu, doposud vegetujícího na zničené Zemi, kterou bombardují kosmická tělesa v důsledku změn v silových poměrech sluneční soustavy. Obyvatelé stanic budou potřebovat přísun potravin, ze Země jim ho možná budou odepírat.

Nejvyšším cílem bude dosáhnout zkřížení rostlin se zvířaty, aby se dala vyrobit umělá živočišná bílkovina.( Už dnes byly v USA rybí geny uměle „vbudovány“ do rajčat, aby získala lepší vlastnosti. ) Příští vývoj bude zaměřen na vyřešení problému stárnutí a jeho genetické ovlivnění.

Příroda naší planety stojí před drastickou proměnou. Oteplování ovzduší a odtávání ledovců na obou pólech způsobí africké podnebí v Itálii a Norsko postihne jihoněmecké klima. Velké oblasti kontinentu naopak kvůli „době ledové“ ztratí zelenou vegetaci až do r.2600. Viděli jsme už dříve, že věštec poukazuje na nebezpečí požáru v amazonských deštných pralesích a varuje před neuváženými zásahy.

Komentář

[1] Radim, 24.3.2007 16:43

Co lidské ruce pracovitě vydřely, to lidská nadutá pýcha zastřela. Zušlechtěme lesnictví, zemědělství a zahradnictví a budeme bohatstvím blahodárným oplývati. Pravdivý Bůh je největší, spravedlivý prorok je nejvyšší. Optimisté žijí věčně.

[2] world, E-mail, Web, 27.3.2007 13:25

bohužel, optimista neysem, ysem realista.

[3] Shal, 13.5.2007 12:05

Moc by mě zajímala jedna věc! Kde ty věci bereš? Si to cucáš z prstu? Četl jsem to a nikde neuvádíš z čeho vycházíš. Sem tam tam prdneš větu od Nostradama(jestli to vůbec je od něj), která se stejně netýká toho co píšeš a zbytek je fikce, kterou si vymýšlíš po večerech. Pokud tomu tak není a máš nějaké zdroje, tak je prosím uveď.

[4] world, E-mail, Web, 14.5.2007 05:48

ano, zdroye ysou.. zroyem ysou ccenturie, poqud se Ti zdá, že si wešqeé informacce cuccám z prstu, taxe na mě nezlob, ale ysi fantasta, paranoiq a idiot. Na stranu druhou musím být yáá neuwěřitelný fabulátor, poqud dowedu něcco taqého wymysleti.

[5] Fredy, 14.5.2007 18:54

Shal, blázne sám uvidíš jaká je pravda a Ti co nevěří přijdou na řadu jako první….

[6] Radim, 27.5.2007 00:29

Lásku si lide český nekoupíš, svou svobodu ztratíš. Propusti vězně z Jihu, uzavři s Ním přátelství o neutralitě. Kdo ví, zda Kozel Usama bin Ladin prostřednictvým Iránu v budoucnu nezaútočí chemickými zbraněmi na český národ. Plíce jsou dechem Tvého drahocenného života. Byliny jsou Tvými ochránci dlouhověkého života. Miluji Tě.

[7] titan, 30.5.2007 01:11

ej co rikes mi pride to neni pravda hodne veci sis tam prikreslil vim otom svi

[8] cipisek, E-mail, 24.8.2007 13:38

zemedelstvi,ochrana prirody,neutralita,jine chovani lidi vuci sobe,prijimat rady starsich daleko zkusenejsich pak je malicka sance

[9] sis, E-mail, 21.1.2008 00:49

ach jo…

[10] želka, Web, 9.6.2008 13:44

Myslíte, že Nostradamus niekedy tušil alebo predpovedal, že si raz tu o ňom budeme písať???? :-))

[11] zbycho, E-mail, 18.7.2008 23:29

world: nezlob se na mně , ale píšeš jazykem jaký jsem v životě neviděl.Někdy si říkám , jestli nejsi sám Nostradamus 🙂

[12] Agent000, E-mail, 6.8.2008 20:19

baba vanga předpovídala válku na listopad 2010, takže nostradamovo v 11 bych taky spíše přisuzoval listopadu 2010, ovšem zjistil jsem, že čína rozmístila okolo pekingu rakety s jodidem stříbrným nebylo by možné, že by nějaký ten terorista toto stanoviště dobyl vyhodil původní raketu a dal tam svojí a poslal to přímo doprostřed zahajovacího ceremoniálu, přece jen nostradamus sliboval, že smrt bude pršet z nebes!(co se proroctví na OH v Pekingu týče)

[13] Kolemjdoucí, 10.8.2008 20:34

To world: Piš jako člověk proboha =D

[14] Lenka, 13.8.2008 09:11

Taky by mě zajímalo podle čeho to překládáte… Nicméně jestli je i polovina z toho opravdu předpovězena tak se máme na co těšit. Já se nedávno vdala, chtěli bychom miminko, manžel je bývalý voják z povolání a ta válka mě teda opravdu dost znepokojuje. Byla jsem ráda že jsem nezažila 1. a ani 2. světovou, nikdy by mě nenapdalo že zažiju 3. světovou. Dost se toho bojím. Achjo.

[15] Adun, 17.8.2008 16:56

Kdo je povoláním voják a dotáhl to dost vysoko, tak bude mít hodně přehled a nebude na tom zas tak špatně.

Ovšem rád bych se přidal k té straně co říká, že vše zde uvedeno není pravda. Ten kdo píše tento blog centuii nečetl, neboť tam mnohé věci z tohoto blogu nejsou, jsou to výmýsly kolující po internetu, který nějáký hlupák přeložit do češtiny. Weby jako tento zbytečně pletou lidi. Viz předpověď na 11. září, nikde nic takového v centurii není a ten hlupák co píše jako teenager asi opravdu teenager je, nebo je úplně mimo.

[16] R@mbi, E-mail, 28.8.2008 14:32

tak tak 🙂 esi word řiká že je realista , tak mu to nebrete , udělá si před barákem barikádu. doma si vyleští AKčko a počká si na svoji válku esi po ní tak touží …

[17] Nid, 31.8.2008 14:00

Já bych řekl že Nostradamovi verše by se neměli brát na lehkou váhu. Nemělo by se podle nich řídit nebo tak, v tom případě se vyplní. Ale uvědomit si pomoci nich hrozící nebezpečí. Přeci jen dřívější „verše“ mu vyšli a opravdu vcelku přesně uvedly budoucnost.

[18] stregobor, 26.9.2008 19:47

Lidi uvědomte si, že každý řídíme svůj vlastní osud. Pokud nám někdo předpoví válku, je možné že právě proto vypukne.

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz