Indiáni

Indiáni

Proroctví amerických indiánů

Tento článek je převzatý z duchovího serveru www.osud.cz. Pro tento server jsem jej přeložil já ze stránek http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=38. Na stránkách osud.cz se píše: Jiří Mašek, autor svoluje k volnému nekomerčnímu šíření a využití původních materiálů s uvedením zdroje, pro ostatní užití kontaktujte redakci. Tak také tak činím 🙂

A nyní k samotnému článku:

Výňatek z rozhovoru poskytnutém Lee Brownem na 1986. Kontinentálním Domorodém Shromáždění, Tanana Valley, Fairbanks, Aljaška.

Na počátku cyklu tohoto času, kdysi dávno, Velký Duch sešel dolu, zjevil se a shromáždil lid této planety dohromady, „říká se, že to bylo na ostrově, který je nyní pod vodou“, a řekl lidským bytostem: „Pošlu vás čtyřmi směry a skrze čas, proměním vás do čtyř barev, ale dám vám několik učení a vy je budete nazývat Původními Učeními a až se zase k sobě dostanete, budete je moci sdílet tak, že budete moci žít s mírem na zemi a zrodí se úžasná civilizace“ A On pak řekl „V průběhu časového cyklu dám každému z vás dvě kamenné tabulky. Když vám dám jednu z nich, neodhoďte jí na zem. Pokud někdo z bratrů a sester čtyř směrů a čtyř barev odhodí své tabulky, pak nejenže lidstvo bude zažívat těžké časy, ale téměř samotná země zemře.“

A tak dal každému z nás odpovědnost a my jí nazýváme Opatrování. Indiánskému lidu, rudochům, předal Opatrování země. V průběhu tohoto časového cyklu jsme se učili o zemi, rostlinách rostoucích ze země, jídlech, které lze jíst, léčivých rostlinách, takže až se opět sejdeme dohromady s ostatními bratry a sestrami, budeme s nimi moci sdílet tuto znalost. Pro zemi se stalo něco dobrého. Na Jih předal žluté rase lidí Opatrovnictví nad větrem. Naučili se o nebi a dýchání a jak to využít pro duchovní postup. Mají to s námi sdílet v tomto čase. Na Západ dal černé rase Opatrovnictví nad vodou. Měli se naučit učením o vodě, která je hlavním živlem a je nejprostší a nejsilnější. Když jsem jel do Washingtonské Univerzity a zjistil, že to byl černoch, který objevil krevní plasmu, nepřekvapilo mě to, protože krev je voda a stařešinové mi již řekli, že černoši mají přinést učení o vodě. Na Sever dal bílé rase lidí Opatrovnictví nad ohněm. Pokud se podíváte do základu mnoha věcí, naleznete oheň. Říká se, že žárovka je ohněm bílých lidí. Pokud se podíváte do jádra auta, naleznete jiskru. Pokud se podíváte na základ letadla či vlaku, naleznete oheň. Oheň pohlcuje, ale také dává. To proto bílí bratři a sestry, kteří se začali pohybovat po zemi, nás spojují jako lidskou rodinu…

Takže jsme prošli tímto cyklem času a každá ze čtyř ras šla svým směrem a naučili se své dovednosti. Není to tak dávno, co v časopisu Newsweek vyšel článek o tom, že osm z deseti jídel, které lidé na zemi jedí, se vyvinuli zde na západní polokouli, protože to bylo naše Opatrovnictví, abychom se naučili o zemi a o věcech rostoucích ze země. Byl nám dán skrytý souhlas, abychom je ukázali až zase přijdeme k sobě jako bratři a sestry, že si stále pamatujeme na naše učení. Toto bylo vyjeveno na kamenné tabulce, kterou měli Hopiové – že první bratři a sestry, kteří k nim přijdou, přijdou jako želvy přes pevninu. Měli to být lidské bytosti, ale měli přijít jako želvy. Takže když se ten čas přiblížil Hopiové byli ve zvláštní vesnici, aby přivítali želvy, kteří přijdou přes zemi. Vstali ráno a podívali se ven na východ slunce. Podívali se skrze poušť a uviděli přicházející španělské dobyvatele pokryté brněním jako želvy putující skrze zemi. Tak to byli oni. Takže vyšli ven ke španělským mužům, napřáhli své ruce a doufali, že si s nimi podají ruce, ale do ruky Španělů padly laciné cetky. A tak se šířila po Severní Americe zpráva, že pro lidi nastanou těžké časy, protože nejspíš jedni z bratrů a sester zapomněli na posvátnost všech věcí a za to budou trpět všichni lidé na zemi.

A tak začali kmeny vysílat lidi na pahorky s posláním zkusit a zjistit, jak by mohli přežít. V těch časech se stavěla města na velkých pahorcích v Mississippi nazývané „pahorky civilizace“. Tyto pahorky zde stále jsou. Pokud pojedete někdy do Ohia nebo Údolí Mississippi, jsou nyní turistickými atrakcemi. Bylo tam tisíce měst domorodých obyvatel a uvažovali, jak by mohli přežít. Začali zkoušet se učit žít mimo svou oblast, protože věděli, že přijdou těžké časy. Začali vysílat lidi, aby měli představy o tom, jak lze přežít… A ty byly vysloveny v proroctvích, které měli zkusit připomenout všem lidem, kteří sem přijdou, posvátnost všech věcí. Pokud bychom to dokázali, byl by na zemi mír. Ale pokud bychom to neudělali, pak pokud cesty povedou čistě jen z východu na západ a když by ostatní rasy a barvy lidí na Zemi jen putovaly skrze tuto zem, pak pokud bychom v tomto čase nebyli spolu jako lidská rodina, tak by Velký Duch vzal zemi svou rukou a zatřásl jí…

… Stařešinové, kteří jsou si vědomi těchto proroctví říkají, že by si lidé měli začít vytvářet černé pásy. A na těchto černých pásech by se měl pohybovat brouk. A pokud uvidíte brouka pohybujícího se po zemi, je to znamení Prvního Zatřesení Zemí. První Zatřesení Země bude tak prudké, že tento brouk bude setřesen ze země do vzduchu a začne se pohybovat a létat ve vzduchu. A na konci těchto otřesů bude tento brouk ve vzduchu po celém světě. Za ním bude cesta špíny a nakonec celé nebe celého světa bude znečištěné od těchto cest špíny a to způsobí mnoho nemocí, které budou čím dál více komplikovanější. V roce 1908 byl model T Ford poprvé masově produkován. Takže stařešinové věděli, že brzy přijde První Zatřesení Zemí. V první světové válce se poprvé rozšířilo používání letadel. To byl ten brouk pohybující se po nebi. … Takže oni věděli, co se stane. Vše se trochu zrychlí. Okolo země bude vybudována pavučina a lidé budou hovořit skrze tuto pavučinu. Když se hovoří o pavučině, myslí se tím vybudování telefonu na zemi; znamení života se objeví na východě, ale zvrhne se a přinese smrt. Přijde to se sluncem. Ale slunce samotné jednoho dne vyjde ne na východě, ale na západě. Takže starší řekli, že pokud uvidíte slunce vycházet na východě a uvidíte znamení života obrácené a zvrácené na východ, budete vědět, že Velká Smrt přichází na zem, a v ten okamžik Velký Duch opět vezme Zem svou rukou a zatřese s ní a toto třesení bude daleko horší než to první. Ten znak života obrácený a zvrácený nazýváme svastikou a vycházející slunce na východě bylo vycházející slunce Japonska. Tyto dva symboly jsou vytesány v kameni v Arizoně. Když starší viděli tyto dvě vlajky, byly to znamení, že se země opět otřese.

Nejhorší zneužití Opatrování ohně se nazývá „dýně z popelu“. Říkají, že dýně z popele spadne ze vzduchu. Udělá z lidí ostří trávy v prériích ohně a ze země neporoste nic po mnoho ročních období. Není to tak dávno, co jsem viděl v televizi, jak mluvili o atomové bombě jako o dýni z popela. Nazývali jí nejlépe střeženým tajemstvím v historii Spojených Států; stařešinové o ní chtěli mluvit v roce 1920. Mluvili by o tom a předpověděli její příchod, pokud by byli připuštěni do Ligy národů. Stařešinové se snažili kontaktovat prezidenta Roosevelta a požádat ho, aby nepoužíval dýni z popelu. Protože by to mělo velký dopad na zemi a nakonec by to vyústilo v ještě větší destrukci a Třetí Zatřesení Zemí, třetí světovou válku. Dostanu se k tomu za pár minut.

Takže oni věděli po Druhém Zatřesení Zemí, že když viděli dýni z popela padající z nebe, že nastane další pokus učinit mír na druhé straně země. A protože pokus o mír na západním pobřeží neuspěl, postavili zvláštní dům na východním pobřeží těchto Želvích ostrovů a všechny národy a lidé této země přijdou do tohoto domu a budou ho nazývat Dům ze Slídy a bude zářit jako slída v pouštním slunci. Stařešinové tedy začali vidět, že se staví budova Spojených Národů vytvořená ze skla, která se odráží jako slída v pouštním slunci, takže věděli, že to byl Dům ze Slídy a všichni lidé světa do něj mohli přijít. Ve 20.letech 20.století napsali a nebylo jim odpovězeno, takže nyní si řekli: raději půjdeme předními dveřmi, protože jinak se vše může daleko více zhoršit. Takže stařešinové reprezentující kmeny přijeli do New Yorku. Když Spojené Národy otevřeli, přišli k předním dveřím Domu ze Slídy a řekli tato slova: „Jsme zástupci domorodých kmenů Severní Ameriky a rádi bychom oslovili národy na Zemi. Dáme vám čtyři dny na to, abyste uvážili, zda budeme nebo nebudeme moci mluvit.“

Ustupovali jednomu ze Šesti Národů Rezervací ve státu New York… O čtyři dny později se vrátili a věřili, že národy země zastoupené indiány přišli ke dveřím. A oni odhlasovali, že Indiány pustí dovnitř. Ale Spojené Státy jsou jedním z pěti států s pravomocí dát veto, a přesto byli znepokojeni, protože suverenita domorodců byla ještě silnější. A já věřím, že to byli oni, kdo vetoval vstup domorodých obyvatel.

Poté věděli o dalších věcech, které se stanou na Zemi a Spojené Národy nepřinesly mír, ale byl zde pokračující a prohlubující se zmatek. A ty malé války se zhoršovaly… Takže řekli: „Rozdělíme Spojené státy na čtyři části a každý rok budeme mít schůzi. Budeme to nazývat „Bílé“ nebo „Mírové schůze“ . Ty začaly mít kolem roku 1950. A oprávnili některé, aby napoprvé promluvili v angličtině. Jeden, o kterém jsem mnohokrát slýchával znovu a znovu, byl Thomas Benyaka. Je to muž z kmene Hopi. Věřím, že stále ještě žije. Měl oprávnění hovořit o tom, co bylo na kamenných tabulkách a zasvětil tomu život. A tak začali hovořit na shromážděních; řekli: „V čase vašeho života uvidíte, že se stane mnoho věcí“… Bylo podivné, když toto řekli v 50. a 60. letech 20.stol., ale nyní se to zdá být velice jasné. Ale tehdy to bylo neobvyklé. Řekli: „Ve vašem životě uvidíte čas, kdy se muži budou stávat ženami. Velký Duch stvoří na zemi muže. Udělal ho mužem, ale tento muž řekne: „Vím víc, než Velký Duch. Změním se na ženu“ A oni dokonce budou vychovávat děti. Velký Duch stvoří na zemi ženu. A ona řekne: „Vím víc, než Velký Duch. Chci být mužem.“ A ona bude fyzicky mužem. Toto tehdy znělo podivně a možné jen v představách, které viděli u Chlapce-George.

Říkali: „Spatříte dobu ve vašem životě, kdy lidské bytosti naleznou program, který nás vytváří.“ Dnes se to nazývá DNA, kyselina deoxyribonukleová. Říkali: „Budou moci střihat tento program.“ Dnes se to nazývá genetické spojování. A říkali: „Budou moci dělat nová zvířata na zemi a budou si myslet, že nám to pomůže. A budou se snažit dělat jako že nám to pomáhá. Ale možná vnuci a pravnuci budou trpět.“

Nevím, jestli jste slyšeli poslední zprávy minulé noci ve Spojených státech, ale geneticky sloučili nový mikroorganismus, který nikdy předtím nebyl vypuštěn do vnějšího prostředí. Chtějí vypustit tuto bakterii na pole s bavlnou na jihu, protože říkají, že to posílí a oživí bavlnu. Další večer měli pozvaného vědce do večerních zpráv televize CBS, aby o tom promluvil. Jeden vědec řekl to, co řekli stařešinové v 50.letech, že nám to neublíží. Udělali jsme na toto mnoho testů. A jiný vědec řekl, také to, co stařešinové –ne, toto nikdy předtím nebylo v přírodě. Nevíme, co to udělá. Stařešinové o tom mluvili dávno předtím. Řekli, že se to bude zdát neškodné, ale že to možná zasáhne naše budoucí potomky. Stařešinové kdysi řekli: „Vypustí tyto věci. Budou je používat.“ Stařešinové o tom mluvili. Říkali: „Uvidíte nová zvířata a dokonce se vrátí stará zvířata, zvířata, o kterých si lidé mysleli, že zmizeli. Najdou je tady a tam. Začnou se znovu vyskytovat.“

Říkali: „Uvidíte dobu, kdy orel poletí nejvýš v noci a přistane na měsíci.“ A v tom čase říkali: „Mnoho domorodých lidí bude spát“, což symbolicky znamená, že ztratí své učení… „Až orel poletí do nejvýš v noci, bude to první světlo nového dne. Bude to první jarní tání.“ Pochopitelně, při prvním světlu nového dne, pokud zůstanete vzhůru celou noc, zjistíte, že je opravdu temno. A první světlo chcete vidět, ale nemůžete. Připlíží se k vám. Budete chtít vidět změnu, ale temnota, a poté velice brzy přijde světlo než to zjistíte. Právě se nacházíme v tomto čase. Orel přistál na Měsíci roku 1969. Když ta raketa přistála, poslali zpět zprávu „Orel přistál“.

… V tom čase jsme nyní. Jsme mezi prvním světlem nového dne a východem slunce. Východ slunce přichází a až vyjde, všichni to uvidí. Ale víte jak je to ve vesnici –je pár lidí, kteří vstanou brzy a někteří budou spát do poledne.

Jsem pravděpodobně ten, kdo bude spát do poledne.

… V tomto čase uvidíte, že se mnoho věcí zrychlí, že se lidí pohybují rychleji a rychleji. Budoucí potomci nebudou mít čas na jejich prarodiče. Rodiče nebudou mít čas na své děti. Bude se zdát, že se čas stále více zrychluje. Starší nám poradili, že tak jak se bude čas zrychlovat, vy sami se budete zpomalovat. Čím rychleji věci půjdou, tím pomaleji půjdete vy. Protože nastává čas, kdy se země zatřese potřetí. Velký Duch třásl zemí dvakrát: první a druhá světová válka nám připomíná, že bychom se všichni měli pozdravit jako bratři a sestry. Měli jsme šanci po každém otřesu k sobě přijít do kruhu a přinést na zemi mír, ale zmeškali jsme to.

Dnes v noci mluvíme ve zprávách o znameních Třetího Zatřesení Zemí. Slyšel jsem to, když jsem seděl na letišti poté, co jsem zmeškal letadlo. Říkali, že se chystají vybudovat to, co stařešinové nazývali „dům v nebesích“. V 50. letech 20.století mluvili o tomto: postaví dům a vsadí ho do nebe. Pokud uvidíte lidi žijící natrvalo v nebesích, víte, že Velký Duch se chystá chytit zemi, a tentokrát ne jednou rukou, ale oběma. Mnoho z vás s domorodým původem jste možná slyšeli: „duchové vás budou varovat dvakrát, ale potřetí zůstanete sami.“ Měli jsme dvě varování, první dvě války, ale nyní stojíme sami před třetí. A jak říká Písmo Bahy: nikdo nebude chráněný. Pokud tento dům bude v nebesích, Velký Duch zatřese zemí potřetí a kdo pustil dýni z popela, na toho spadne.

Říkají, že toho času budou vesnice této země tak velké, že pokud se ve vesnici postavíte, neuvidíte z ní ven a v proroctví jsou nazývány „vesnice z kamene“ nebo „kamenné prérie“. A říkají, že kámen vyroste ze země a vy nebudete schopní vidět za vesnici. V centru každé z těchto vesnic budou domorodí lidé, kteří budou chodit jako „duté mušle“. Říkají „duté mušle“, což znamená, že ztratí své tradiční porozumění; uvnitř budou prázdní. Říkají, že poté, co orel přistane na měsíci, někteří lidé začnou opouštět „kamenné prérie“ a budou přicházet domů a vezmou s sebou některé ze starých cest a začnou se znovuzrozovat, protože to je nový den. Ale mnozí ne. A říkali,že přichází čas, kdy ráno vyjde slunce a tato vesnice z kamene tam bude, a večer tam bude jen pára linoucí se ze země. A ve středu mnohých z těchto vesnic z kamene, když se stanou párou, domorodí lidé se obrátí k této páře také proto, že nikdy nevstali a neopustili vesnici. A tohle mě trápilo, když jsem byl mladý. Ptával jsem se starších: „Je něco, co můžeme udělat?“. A oni říkali, no, to je přesně ta cesta, jestli člověk má duchovní oči, kterými by se díval; je velice obtížné jim to ukázat. Nebo pokud nemají uši, aby poslouchali, je velice těžké s nimi mluvit. Přáli bychom si je všechny oslovit, ale nemůžeme. Někteří se zkrátka neprobudí. Ale někteří se probudí.

A tak říkají, že přijde Třetí Zatřesení Zemí. Nebude to nic dobrého, ale přežijeme to. My to přežijeme.

… Dlouhou dobu sdílím zprávu těchto poslání a lidé se ptají: „Můžeme to změnit? Můžeme to zastavit?“. Odpověď je, ano. Proroctví jsou vždy „buď… anebo“. Mohli jsme k sobě přijít v roce 1565 a mohli jsme mít skvělou civilizaci, ale neudělali jsme to. Vždycky v průběhu cesty těchto proroctví jsme mohli přijít k sobě. Stále můžeme. Pokud zastavíme tuto rasovou a náboženskou disharmonii, nebudeme muset projít tímto třetím zatřesením. Stařešinové říkají, že ta šance je velice tenká. Mně osobně se také zdá velice tenká. Ale co můžeme udělat je, že to „zmírníme“. Slovo, které používáme je „zmírnit“. „My to můžeme zmírnit, takže to nebude tak špatné. Jak toho můžeme docílit? Můžeme to dokázat sdílením učení, které nás znovu sjednotí.“

Když jsem poprvé slyšel o těchto proroctvích, ani jedno mi nedávalo smysl. Nyní mi většina z nich začala pasovat. Minulou noc jsem slyšel zprávy; říkaly „dům v nebesích“ bude vztyčen v roce 1996. Mělo to být postaveno dříve, ale mělo to čtyři roky zpoždění. Možná to bude znovu odloženo. Ale nebude to dlouho trvat a vyroste. Země, tak jak jí známe, se změní.

Víte, jednou vědci přišli za Hopii a řekli: „Chceme udržet mír kamenných tabulek.“ Řekli: „Chceme dát kamenné tabulky do vědecké laboratoře, abychom určili, jak jsou staré.“ Hopiové řekli: „My víme, jak jsou staré.“ „Dobrá“, řekli vědci, „rádi bychom to potvrdili“. Tak jim Hopiové dovolili vzít malý kousek a oni ho testovali uhlíkovou metodou. Zjistili, že ty tabulky jsou alespoň 10.000 let, možná 50.000 let staré. Takže když říkám „Před tisíci lety žili domorodí lidé, kteří o těchto věcech mluvili.“, tak je to přesně to, jak to myslím. Řekli to svým dětem a jejich děti pak vyrostli a řekli jejich dětem. A mluvili o věcech, které zažíváme v této době.

A nyní jsme to my. My jsme ti, o kterých kdysi dávno mluvili. Mluvili o tom, aby to bylo stále živé; přijít do stvoření a žít na zemi v tomto čase je obrovská pocta.

V cyklu času, od začátku do konce, tento čas v němž žijeme, změní pročištění všech věcí. Říkají, že toto je nejtěžší čas pro život, ale je to zároveň obrovská pocta být na živu a vidět to.

… My nyní zažíváme pročištění všech věcí. Nedomorodci toto nazývají „Apokalypsa“. Domorodci to nazývají „Pročištění“. Chci se s vámi podělit o jedno nedomorodé proroctví. V Evropě žil prorok, jehož jméno bylo Nostradamus. Jsem si jistý, že mnozí z vás o něm slyšeli. Předpověděl tři Velké Otřesy Země. Řekl, že Třetí Velký Otřes začne, když se Malá Arábie a Persie zapletou do války. Před pěti lety… Irák napadnul Irán. Malá Arábie se dnes nazývá Irák. Persie se nazývá Irán. Tato dvě proroctví se shodují. Jak domorodí stařešinové, tak Nostradamus řekli, že to začne pomalu, téměř nezaznamenáno lidmi na zemi, ale nakonec nás to všechny zasáhne. Nakonec „dýně z popela“ spadne z nebe, takže… se řeka Mississippi bude vařit z tepla „dýně z popela“, která spadne na tuto zem. Ale nezoufejte. Zní to hrozně, ale my přežijeme. Budeme i přesto žít. Nemyslím, že je tu někdo vyvolený k přežití, ale někteří lidé budou.

Takže na závěr bych rád vyzval každého bez ohledu na to, kdo jste, mladý nebo starý, domorodec nebo nedomorodý, aby nyní povstal a vzbudil se a přijal tento čas, naučil se vše, co lze o Učení a Písmech, aby pozvedl probuzení a vyšel ven… Lidé všude jsou nyní přístupní této Zprávě… Tam venku jsou lidé, kteří čekají naslouchat, čekají, aby poslouchali…

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=38

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz