Proroctví Hopi

Proroctví Hopi

Proroctví Hopi

„Uslyšíte o bydlišti na nebesích, nad zemí, které bude padat s velkým burácením. Bude to vypadat jako modrá hvězda. Velmi brzy nato ceremonie hopijského lidu ustanou.“

 

Je to válka, nejedná se o projev emociálního vzteku jako u pumových útoků v Izraeli či Severním Irsku. Byl to naprosto promyšlený útok! Někdo nejenže vymyslel jak ho provést, ale jistě má připravené další scénáře a celkový postup jak dosáhnout cíle – tento útok nebyl vlastním cílem, ale prostředkem k dosažení něčeho jiného.

 

Nejdůležitější otázkou, kterou bychom se měli zabývat je:

O jakou válku jde – kdo, nebo co, o ní rozhodl, a co tím chce získat?

 

Možná, že nás prapravnuci jednou budou zobrazovat takto, jako rozporuplné bytosti z dávných časů zašlých „božských technologií“, které jejich prarodiče vyvedli na novou cestu ze světa, v němž už se bez masky nedalo přežít.

  • Budeme se snažit předat svým dětem jen dobré, a protože od nich budeme chtít držet daleko všechno, co způsobilo zkázu našeho světa, ZAKÁŽEME JIM POUŽÍVAT KOLO…

    • Budeme se snažit naučit je jednotě mezi sebou a vést je k životu v jednotě s přírodou.

    • Budeme se snažit naučit je ctít tradici a memorovat potřebné tak, aby tyto myšlenky, ne v zaprášených knihách, ale v živých mozcích přetrvaly věky. Nebudeme podporovat písmo, protože živou myšlenku mohou přenášet jen živí lidé. Zaznamenané myšlenky nežijí.

    • Protože se vývoj fyzikálního světa uskutečňuje v rámci jeho možností a nadto existují cyklické události kosmického rázu, budeme předpokládat, že se vývoj za jistých okolností může do jisté míry opakovat tak, jak jsme to zažili. Vštípíme budoucím, aby sledovali jisté příznaky. Pokud se projeví, musí pro ně být varováním. Tomuto odkazu se později bude říkat „proroctví“.

    • Bohové a kačiny nebyli mimozemšťané, BYLI JSME TO MY!

 

PROROCTVÍ HOPI aneb Přechod do pátého světa

„Konec všeho ceremonialismu Hopi přijde, když jeden z Kačinů sejme svou masku během tance na shromaždišti před neiniciovanými dětmi. Načas tu nebudou žádné ceremonie, žádná víra. Až bude Oraibi omlazeno, i se svou vírou a obřady, bude to znamenat začátek nového cyklu života Hopi.“

 

„Třetí světovou válku rozpoutají lidé v jiných starých zemích, kteří zradí dávno získané světlo (boží moudrost nebo rozum). Spojené státy budou zničeny, země i lidé, atomovými bombami a radioaktivitou. Jen Hopi a jejich mateřská země bude zachována jako oáza, v níž budou hledat útočiště uprchlíci.“

 

„Protiletecké kryty jsou podvod. Jen materialisté se snaží budovat kryty. Ti, kdo mají mír ve svých srdcích už jsou v tom nejmocnějším útočišti života. Pro zlo není úkrytu.“

 

„Ti, kdo se nepodíleli na dělení světa ideologiemi jsou připraveni pokračovat v životě v jiném světě, at už jsou černé, bílé, rudé, nebo žluté rasy. Všichni jsou bratři.“

 

„Tato válka bude konfliktem ducha s materiální podstatou. Hmotné věci budou zničeny duchovními bytostmi, které zůstanou aby vytvořily jeden svět a jeden národ pod jedinou mocí, mocí Stvořitele.“

 

„Ta doba je blízko. Příjde to, když bude Kačina Saquasohuh (Modrá Hvězda) tančit na shromaždišti a sejme svou masku. On zastupuje velmi vzdálenou a ještě neviditelnou Modrou hvězdu, která se už  brzy objeví. [Někteří mluvčí Hopi tvrdí, že očekávanou Modrou hvězdou byla kometa Hale-Bopp.] Ta doba je předpovězena v písni, zpívané během obřadu Wuvuchim. Ta píseň, která zazněla v roce 1914, chvíli před první světovou válkou a znovu roku 1940 před tou druhou, popisuje rozpolcenost, zkomolení a nenávistí poskvrněné hopijské rituály, následované stejnými zly rozprášenými po celém světě. Tutéž píseň jsme zpívali během obřadu Wuvuchim roku 1961.“

 

„Přechod do budoucího Pátého světa započal. Přičinili se o to skromní lidé malých národů, kmenů a rasových menšin. Můžete to pozorovat na samotné Zemi. Rostlinné formy předchozích světů začínají klíčit ze semen. Kdyby byli lidé dost moudří, aby to viděli, mohli by začít se studiem nové botaniky. Tytéž druhy semen byly zasety na nebe jako hvězdy. Stejný druh semen byl zasazen do našich srdcí. Všechna jsou stejná, záleží jen na tom, jak se na ně díváte. To je to, co způsobí přechod na příští, pátý svět.“

 

„To je obsahem devíti nejdůležitějších proroctví Hopi, ve spojení se stvořením devíti světů: tří předešlých světů, na nichž jsme žili, současný čtvrtý svět, tři budoucí světy které máme ještě poznat ze zkušenosti, a svět Taiowy, Tvůrce a jeho synovce Sotuknang.“

 

[Podle knihy The Book of the Hopi od Franka Waterse]

 

White Feather z klanu Medvěda

 

„Čtvrtý svět brzy skončí a pátý svět bude začítat. To všichni starší všude vědí. Znamení se vyplnila už před mnoha lety, a tak málo ještě zbývá.“

Toto je první znamení:

 

„Bylo nám řečeno že přijdou lidé bílé pleti jako Pahana, ale nežijí jako Pahana. Jsou to lidé, kteří berou zemi, která není jejich, a kteří uhodí své nepřátele hromem. (Střelné zbraně)

 

Toto je druhé znamení:

„Naše země uvidí příchod točících se kol naplněných hlasy.“ (Kryté vozy)

 

Toto je třetí znamení:

„Podivné zvíře, jako buvol ale s velkými dlouhými rohy, vpadne do země ve velkém počtu.“ (Dlouhorohý dobytek)

 

Toto je čtvrté znamení:

„Země bude překřížena železnými hady.“ (Železniční koleje )

 

Toto je páté znamení:

„Zemi křížem krážem překříží obrovská pavučina.“ (Elektrická a telefonní vedení)

 

Toto je šesté znamení:

„Zemi budou křížovat proudy kamene, který dělá obrázky na slunci. (Betonové silnice produkující efekt, známý jako zrcadlení či fatamorgána)

 

Toto je sedmé znamení:

„Uslyšíte o moři zbarveném na černo, a mnoho žijících věcí kvůli tomu zahyne. (Rozlitý olej)

 

Toto je osmé znamení:

„Uvidíte mnoho mladých, kteří nosí své vlasy dlouhé jako náš lid, přijít a připojit se ke kmenovému národu, aby poznali naše způsoby a moudrost.“ (Hippies)

 

A tohle je deváté a poslední znamení:

„Uslyšíte o bydlišti na nebesích, nad zemí, které bude padat s velkým burácením. Bude to vypadat jako modrá hvězda. Velmi brzy nato ceremonie hopijského lidu ustanou.“

 

Toto jsou znamení, že velká zkáza je tady:

„Země se bude kolébat sem a tam. Bílý člověk bude bojovat s lidmi v ostatních zemích – s těmi, kteří jako první ovládli světlo moudrosti. Bude tam mnoho sloupců dýmu a oheň jako ten, který bílý člověk udělal v poušti nedaleko odtud. Ti kdo zůstanou a žijí na místech jako Hopi budou v bezpečí. Pak tu bude hodně k obnovení. A brzy, velmi brzy nato, se Pahana navrátí. Přinese s sebou úsvit pátého světa. Budeme sít semena jeho moudrosti do svých srdcí. Stejně tak i nyní už byla zaseta semena. Mají uhladit cestu k přechodu do pátého světa.“

 

 

Martin Gasheseoma

 

Jiné staré proroctví Hopi upozorňuje, že by na Zemi nemělo být dopraveno nic z Měsíce. Pokud se tak stane, varují Hopi, bude narušena rovnováha přirozených univerzálních zákonů a sil , následovat budou zemětřesení, výrazné změny vzoru počasí a sociální nepokoje. (Všechny tyto věci se dnes dějí, ač přirozeně ne nutně jen kvůli dovezené měsíční hornině.)
Sedmého srpna 1970 došlo ke spektakulárnímu pozorování UFO, dosvědčenému tucty lidí a doloženému fotografiemi, které pořídil Chuck Roberts z Prescott Courier. K události došlo poté, když několik indiánů Hopi „vyvolávalo UFO“. Příhoda byla některými Hopi vyložena jako částečné naplnění události Druhého Mesa, jako varování upozornující na přicházející Den očištění, po němž budou věrní Hopi přeneseni na jiné planety v „lodích bez křídel.“

 

Lidé, kteří před tisíciletími přežili Velkou Záplavu, se rozdělili do čtyř skupin, které se rozešly všemi čtyřmi směry. Jen jedna skupina dokončila svou cestu – k severnímu pólu a zpět – pod dozorem zářící „hvězdy“, na níž cestoval Velký duch Massau’u. Po přistání jim vydal petroglyf Druhého Mesa, zobrazující dívku sedící v bezkřídlé, kopulovitě profilované lodi. Tento petroglyf označuje příchod Dne Očišťování, když opravdoví Hopi poletí k jiným planetám v „lodích bez křídel.“

 

Hopi rovněž prorokují, že pokud bude vykopáno srdce hopijské země, dojde k velkým poruchám rovnováhy v ostatní přírodě; pro Hopi je jejich posvátná země obrazem mikrokosmu celé planety; jakékoliv porušení přírody v oblasti Four Corners se zesíleně odrazí všude na Zemi.

 

Martin Gasheseoma nedávno řekl: „Hopijští starší nám řekli, že až byliny rozkvetou uprostřed zimy, měli bychom jet do Santa Fe varovat každého před utrpením a zkázou, která přijde, jestliže lidé nezmění své způsoby. Vloni, uprostřed zimy, začaly rostliny kvést.“

 

Kolik utrpení a zkázy bude provázet dobu očišťování, a jaký bude konečný výsledek?
Martin Gasheseoma předpovídá soud před velkým zrcadlem a smrt všech zlých a zkažených, s pouhou hrstkou lidí, přeživších ze všech zámořských národů, kteří pak přijdou na tento kontinent, „jemuž říkáme nebe.“

 

„Veškerá utrpení vstupující do této země s tornády, záplavami, a zemětřeseními vyvolává dech Matky Země, která je v bolestech,“ říká Roberta Blackgoat, jedna ze starších národa Independent Dineh (Navajo), sídlícího v Big Mountain. Vysvětluje, že oblast Four Corners je obzvlášť posvátná, protože doslova obsahuje vnitřní orgány matky Země – uhlí a uran, který Úřad pro indiánské záležitosti dovolil těžit společnosti Peabody Coal Mine…

 

„Zkoušejí jí vzít drahocenné vnitřnosti pro peníze,“ říká Blackgoat. „Můj dědeček mi říkal, že uhlí je jako játra a uran je obojí – srdce i plíce Matky Země.“

 

Hopijští a navajští tradicionalisté bojovali proti dolování.

 

Všechny záležitosti života a smrti budou podle Hopi rozhodnuty až se vrátí Pahana, včetně teorií, které se vyrojily okolo jeho identity. Protože Pahana také byl nazýván Bílým Bratrem, a protože se má vrátit z východu, chtěli Hopi po staletí vědět, zda by mohl být Španěl či Anglosas, a proto vynalezli test pro určení pravého Pahany, včetně znalosti pozdravu bratrství, shod náboženské víry a držení pohřešovaného kusu kamenné tabulky. Mnozí byli zkoušeni, včetně katolíků, baptistů a mormonů, ale nikdo neprošel k spokojenosti hopijských tradic.

 

Vyplněná proroctví –  Dan Evehema, starší kmene Hopi

 

[Z různých zdrojů – Thomas E. Mails & náčelník Dan Evehema]

 

„Přijde čas, kdy ze země bude vystupovat mystická mlha, oslabující mysl a srdce všech lidí. Vodítka moudrosti a znalostí se rozkymácejí a Velké Zákony Tvůrce v lidské mysli zaniknou. Děti budou mimo kontrolu, už nebudou poslouchat vůdce a rozbují se nemravnost a konkurenční válka z hrabivosti.“

 

„Když už konec bude blízko, spatříme polární záře (aureolu) kolem nebeských těles. Čtyřikrát se objeví i kolem Slunce jako memento, že musíme reformovat, že se lidé všech barev musí spojit a povstat za přežití, a že musíme odhalit příčinu našich dilemat. Jestliže předtím neudeří lidské zbraně, pak nastane mír.“

 

„Přijde čas, kdy zakusíme opožděné jaro a brzké mrazy, to bude znamení návratu ledové doby.“

 

„Máme za to, že militarismus se rodí z nespravedlnosti, bídy a nevědomosti tam, kde absolutistický vládní systém nechce vyslechnout stížnosti menšin. Takže lidé se uchylují k násilí, demonstracím a dokonce k terorizmu, protože nevidí žádný jiný způsob jak být vyslyšeni. Co můžeme dělat, když vůdci našeho světa a národů jednají jako blázni, pokoušející se řešit problémy konfrontací s nimi? Můžeme jen znovu citovat proroctví našich předků. Doufáme, že vás to bude zajímat, abyste byli lépe informovaní, protože se za nějaký čas vyplní.“

 

„V souladu s tímto proroctvím, ten den přijde, když budou pronásledováni lidé ve vysokých postaveních. To bude příčinou, že se nakonec všechno vymkne kontrole. Hon nabude na síle a bude se šířit. Tuto situaci možná dokonce spustí sama Země. Nakonec nás to dožene až k tomu, čemu biblická verze říká Armageddon ( hopijská verze je velmi podobná ). Bude to finální, rozhodující bitva mezi dobrem a zlem. Přihodí se to pod jedním Bohem nebo náčelníkem. Proroctví říká, že pak budeme všichni mluvit stejným jazykem, a že právě v hopijské zemi, ve vesnici Oraibi , budou podle modelu a koloběhu náboženství koncipovány plány nového života. Zde také bude vynesen závěrečný soud nad zkaženými. Budou sťati a už víckrát nepromluví. Jestliže se to neuskuteční, nakonec dojde k totální zkáze přičiněním člověka nebo zásahem přírody. Pak bude nový život muset znovu začínat z jednoho děvčete a chlapce. Toto je děsivé proroctví a mnohými nebude podporováno.“

 

„Je v proroctví Hopi, že v případě, jako je tento, mohou Navajo pomáhat naší věci. Také kmen Bahannas nebo Paiutů nám může pomáhat. Pochybujeme, že U.S. vláda bude chtít jen tak lehce uznat naši suverenitu.“

 

„Jsou dva vodní hadi, jeden na každém pólu, s válečníky sedícími na jejich hlavách a ocasech. Tak to přikázala příroda, aby nás varovala před svými aktivitami a abychom věděli, že čas, který jsme obdrželi je krátký a musíme napravit sami sebe. Pokud odmítneme dbát jejích výstrah, válečníci propustí hady, ti se vzepnou do výše a všechno zahubí.“

 

„Velmi se zajímáme o podnebí. Nikdo zdá se není schopen přesně předpovídat počasí ze dne na den. Avšak my, v souladu s našimi časovými značkami, víme kdy je správná doba aby určitá semena byla zaseta ve správnou chvíli. Jenže v posledních jarech jsme nebyli ochotni sázet přímo do pozdního sněhu a chladného počasí. Tady se znovu ukazuje, že snad jsou správná  naše starodávná proroctví o tom, že jednoho dne budeme sít s pytlíky na prstech (v rukavicích) a předtím odstraňovat sníh nohama. Léta budou stále kratší, aby kukuřice dozrávala pro sklizeň. Závěr si každý domyslí.“

 

Otázka: „Bude to platit pro celý svět?“

 

„To závisí na zeměpisných oblastech. V místech s odlišným podnebím se budou dít rozdílné věci. Například tropické země se mohou stát zeměmi pokrytými ledem, a Arktida se může změnit v tropy. K tomu ale nemusí dojít, jestliže my, lidé, přivedeme své vůdce k tomu aby něco udělali se zhoubnými záležitostmi páchanými na životním prostředí.“

 

„Říká se, že až nová generace zjistí, že jsme nedělali nic pro udržení správného směru, mohla by nás vyhnat z našich domů na ulici. Toto utrpení bude odměnou za naše vlastní dílo. Nedostatek míru v našem duchovním bytí může spustit revoluci. Náš skutečný Bílý Bratr možná přijde a zjistí, že jsme opustili posvátné příkazy. Pak nás bude bičovat bez milosti.“

 

„Pohlédněme do budoucnosti očima našich proroků. Hopi byli instruováni, aby vypravovali o Velkém Očišťování právě v době, kdy se lidstvo bude opět stávat vysoce civilizovaným, se sklonem k bezstarostnosti vedoucí k sebezničení. Říkali, že na této cestě bude mít industrializovaný svět jisté problémy. Lidé budou znepokojeni změnami časů, a budou se muset přizpůsobovat, aby nalezli nový životní styl.“

 

„Průmyslové národy se stanou bezstarostnými při opatřování stále větších zdrojů ze země. V domnění, že všechny tyto věci jim vydrží navždy, brzy vyčerpají přirozené zásoby. Projeví se nedostatek paliv a průmyslová mašinerie se zastaví. Stroje užívané k sázení, sklizni a dopravě se stanou zbytečnými. Police supermarketů s farmářskými produkty budou brzy prázdné; zemědělci a ti, kdo pěstují své vlastní potraviny, nebudou chtít prodávat své produkty. Peníze se stanou bezcennými. Bílý člověk s celou svou inteligencí a technologiemi nebude schopen napravit škody. Budeme svědky zvláštních událostí v přírodě i na Zemi, včetně lidstva.“

 

„Moderní člověk pohlíží na dávné moudrosti a znalosti jako na mrtvé a neužitečné a už si jich neváží.  Když jde o jídlo, spoléhá moderní člověk na finanční systém a ne na Matku Zemi. Když se tohle stane v souladu s proroctvím Matka Země skryje svou výživu kvůli názoru, že starobylé jídlo není pro člověka dost dobré. Až když všechno jídlo zmizí, bude se moderní člověk pokoušet napravit svůj omyl a podmínky, které způsobil na Zemi, svými vynálezy. Bude se pokoušet najít nějakou metodu k zahojení způsobených ran, což nebude možné, když dosáhne bodu z něhož není návratu.“

 

„Hopi hrají klíčovou roli v přežití lidské rasy díky vitalitě jejich společenství a schopnostem udržovat přírodu v rovnováze. Vzorec je prostý: Celý svět se bude otřásat a zrudne a pak se obrátí proti těm, kteří omezují Hopi.“

 

„Toto proroctví je podobné biblické verzi toho, co se možná ještě přihodí. Říká, že prostí lidé se začnou zajímat o souvislosti a budou znechuceni hektickým světem. Budou obzvlášť proti krvežíznivé politice a prolhanosti světových vůdců. Tito obyčejní lidé světa se spojí a společně pustí do boje za světový mír. Uvědomí si, že jejich vůdci selhali. Lidé na vysokých místech budou štváni jako zvířata, možná terorismem. Vůdci naopak sáhnou k represím a začne vzájemná štvanice. Tento stav bude nabývat na síle a rozšíří se široko daleko. To dostane svět mimo kontrolu. Revoluce by mohla vypuknout i na naší půdě.“ (v USA)

 

„Osvoboditelé přijdou ze západu s velkou silou. Budou padat z nebe jako déšť. Nebudou mít žádný soucit. Nesmíme vycházet na střechy domů a dívat se. Vytahají nás za uši, jako neposlušné děti. Bude to definitivní, rozhodující bitva mezi dobrem a zlem. Tento boj očistí lidská srdce, uzdraví Matku Zemi z nemoci a zbaví nás zkažených.“

 

„Pokud se toto nevyplní, náš Velký Tvůrce prostřednictvím přírody udělá své v souladu s vlastními plány. Může to být totální zkáza v jakékoliv formě. Pouze bratr a sestra přežijí na počátku nové cesty života. Tento proroctví je děsivé a a nejasné. Asi je bezcenné pro většinu lidí.“

 

„Možná bude vynalezena tykev plná popela, který kdyby spadl z nebe by vařil oceán a popálil půdu, na níž by pak mnoho let nic nerostlo. To by bylo znamením pro jisté Hopi, aby vydali své učení za účelem upozornit svět, že brzy může dojít k třetí a poslední události, která by mohla přinést konec veškerého života, kdyby lidé včas nekorigovali sami sebe a své vůdce.“

 

„Závěrečná etapa, nazývaná Velký den Očišťování, je popsána jako Tajemství vejce v němž síly svastiky a Slunce, plus třetí síla, symbolizovaná červenou barvou, kulminují buď v celkovém obrození nebo totální anihilaci. Jak to dopadne, nevíme. Ale volba je na nás; válka a přírodní pohroma mohou spojit své síly. Úroveň násilí bude daná stupněm nespravedlnosti, která je příčinou sporů mezi lidmi celého světa a povahou narušení přírodní rovnováhy. V tento krizi budou bohatý i chudý nuceni prosazovat se stejnou měrou za účelem holého přežití.“

 

„Skutečnost, že to bude velmi násilné, považují hopijští tradicionalisté za téměř jistou, ale člověk přesto ještě může snížit očekávanou míru násilí korekturami svého zacházení s přírodou a bližními. Především prastará duchovně založená společenství, jako Hopi, musí být zachována, a ne nucena opustit moudrou životní cestu a přírodní zdroje, které přísahala chránit.“

 

„Umělý systém, který se teď snaží zničit lidi jako Hopi, je hluboce zapleten do obdobných znásilnění všude na světě. Zničující obrat předpovídaný v proroctvích, je součástí přirozeného pořádku. Jestliže ti, jimž se daří v tomto systému s jeho penězi a zákony, mohou zařídit aby bylo ničení hopijské kultury zastaveno, pak budou mnozí schopni přežít Den Očišťování a vstoupit do nového věku v míru. Ale jestliže nezbude nikdo, kdo by pokračoval v cestě Hopi, doufat v takový věk je marné.“

 

„Protože se lidé znesvářili a ztratili mír kvůli rozporům vyvolaným způsobem života potrestal je Velký duch, Velký Tvůrce, už několikrát rozličnými způsoby. Přes to všechno tu vždy byla malá skupinka, která přežila, aby uchovala naživu původní způsob života. Tato skupinka pozůstává z lidí, kteří lpí na zákonech Tvůrce a drží duchovní cestu otevřenou, mimo koloběh zla. V souladu s našimi znalostmi ani my nejsme zcela mimo tento kruh.“

 

„Nyní vstupujeme do období zkoušky, jejíž složení může potvrdit pouze Velký Tvůrce. Seskupení planet, o němž byli přátelsky informováni hvězdopravci, Hopi už dlouho očekávali. Jak se čas schyluje, předpověď přesně popisuje chování lidí v devadesátých letech tohoto století (zaznamenáno v roce 1990). Až bude konec blízko, uvidíme polární záři (aureolu) okolo nebeských těles. Čtyřikrát se objeví kolem Slunce jako varování, že MUSÍME přikročit k reformám.“

 

„Ctižádostivých duší bude ubývat, zatímco počet lidí dobrého srdce, kteří žijí se Zemí v harmonii, bude narůstat, až do doby, kdy se Země zbaví zla. Pokud mají Hopi pravdu, bude nový svět dokonalý a Země znovu rozkvete. Duchovní brána je otevřená. Proč nespojit spravedlivé lidi? Ženě Horny Toad dala Massau’u slib, že přijde na pomoc v čas potřeby. Traduje se, že ona také měla kovovou přilbu. Když budou Hopi dodržovat svůj způsob života, Massau’u je povede, ale ne předtím, protože on je tím Prvním a on také má být Posledním.“

 

 

 

Rudé nebe

„Seděl jsem pak ještě dlouho nahoře na kopci. Oheň vyhasl a všichni odešli spát. Příroda se v očekávání příchodu nejtemnější části noci zdála být klidná. Jen já se najednou cítil osamělý a zranitelný, a stvoření jakoby zkoumalo každou mou myšlenku.“

Tom Brown

 

 

Ve dvacátých letech minulého století (1922) měl Apač jménem Tiše Kráčející Vlk (Stalking Wolf) čtyři varovné vize. Předpovídají destrukci a zánik lidstva, nevpustí-li do svého života „Spirit“. Spirit — duch.

 

„Duchovno“ v tomto smyslu ovšem neznamená „chození do kostela“, odříkávání modliteb či čtení v Bibli, ale uvědomění si a uznání existence věčné všemohoucí tvůrčí síly, která byla, je a bude za vším a ve všem živém i neživém. Síly neustále proudící Vesmírem, Zemí i námi; síly s níž lze splynout, ale nikdy ne bojovat. Spiritualita, oduševnělost, je pokorné pochopení, že tato síla nezávisí na nás, ale my na ní, neboť nejsme ničím víc než jen jednou z mnoha jejích součástí. Tato věčná a všemohoucí tvůrčí síla vždy byla, je a bude — i bez nás.

 

Tiše Kráčející Vlk (zde Grandfather) byl velmi moudrý muž. V době kdy měl tyto čtyři vize byl už dědem a měl za sebou řadu předpovědí, které se vždy vyplnily. Říkával, že není jen jedna budoucnost – vždy je výběr z řady možných budoucností. Která z nich se materializuje závisí na tom, jakou budoucnost si člověk svým jednáním vybere. Stejný názor zastával i na následující čtyři vize: v případě, že se splní první dvě vize budoucnosti, stále ještě máme možnost odvrátit třetí a čtvrtou, probudíme-li se včas. Spatříme-li však třetí signál, nebudeme už mít žádnou šanci zvrátit či změnit směr cesty, kterou jsme si sami vybrali…

 

První znamení

Ve světě v němž byl mu nic nepřipadalo známé. Bylo to suché místo se sporou vegetací. V dálce uviděl vesnici, nicméně obydlí nesestávala z přirozených přírodních materiálů, byly tam jen plátěné stany. Jak přicházel blíž k vesnici, přemohl ho pach smrti a šla na něj nevolnost. Slyšel pláč děti, sténání starších lidí, zvuky dávení a zoufalství. Hromady mrtvol ležící v otevřených jamách čekaly na pohřbení. Jejich pokřivené tváře a vyzáblá těla podobná skeletům, vypovídaly o smrti hladem. Děti, dospělí i staří lidé, všichni vypadali stejně a jejich dříve tmavohnědá plet byla popelavá. Když Grandfather vstoupil do vesnice, zasáhla ho hrůznost živoucí smrti hladem ještě hlouběji. Děti stěží chodily, starší lidé umírali a všude bylo slyšet jen pláč výkřiky bolesti a hrůzy. Zápach smrti a beznaděj ho zdrtily tak, že chtěl z vesnice odejít.

 

Tehdy se mu zjevil alder („starší“, v originálu také „duch bojovníka“). Zprvu hovořil jazykem jemuž Grandfather nerozuměl, ale po chvíli pochopil, že s ním mluví duch muže, který už nebyl z masa a kostí. Byl to člověk, který kdysi šel duchovní cestou, možná šaman tohoto kmene.

 

A pak náhle rozuměl všemu, co se mu alder pokouší říct.

 

Mluvil zlehka: „Vítej v tom, čemu jednou budou říkat ‚země hladovění‘. Svět se bude jednoho dne dívat na to všechno se zděšením a obviní z hladomoru počasí a Zemi. Toto ale bude první výstraha, která světu řekne, že člověk nemůže žít mimo zákony stvoření, ani bojovat s přírodou. Pokud svět rozpozná, že příčinou tohoto hladomoru a nesmyslného strádání je on sám, pak pochopí důležitou lekci. Ale obávám se, že svět lidí neobviní sám sebe, ale že vina bude svalována na přírodu. Civilizace nebude chtít vědět nic o tom, že vytvořila toto místo smrti tím, že donutila tyto národy aby měly velké rodiny. Vždy když byly přirozené zákony země porušeny, lidé hladověli. Stejně tak příroda umoří v zimě hladem jeleny, když je jich příliš mnoho aby je země unesla.“

 

Alder pokračoval: „Tito lidé měli být ponecháni sami sobě, své kultuře. Kdysi věděli jak žít se Zemí a svůj majetek měřili štěstím, láskou a pokojem. Ale to všechno jim bylo odňato, protože svět v nich viděl jen jakousi primitivní společnost. A pak jim tento svět ukázal jak hospodařit a žít méně primitivním způsobem. Byl to tento svět, který jim vnutil život mimo zákony stvoření a v důsledku toho je jim teď souzeno zemřít.“

 

Stařec pomalu odcházel, zpět k smrti a zoufalství. Náhle se otočil a řekl: „Toto bude první znamení. Budou i jiná, před tímto i po tomto hladovění, ale žádné z nich nezíská takovou pozornost světa a nebude mít takový dopad jako toto. Děti Země pochopí poučení skryté v této bolesti a smrti, ale svět, který za ní uvidí jen sucho a hladomor, bude vinit přírodu místo toho aby obvinil sám sebe.“ Poté zmizel a Grandfather viděl, že ze zase ocitl zpátky u vchodu do Věčné jeskyně.

 

[Poznámka autora: Šlo o velký africký hladomor, kvůli němuž Bob Geldof vyvinul úsilí, ústící v akci Live Aid – „We are the World“.]

Grandfather si lehl na zem a přemýšlel čeho byl svědkem.

 

Věděl že to byla vize možné budoucnosti, a že mu ji duch válečníka přinesl proto aby ho poučil, co se může stát. Grandfather věděl, že po celé Zemi jsou místa, kde lidé umírají hlady, ale proč byla tato smrt hladem tak odlišná, o tolik důležitější než všechny ostatní, dokonce ještě významnější než současné hladovění?

 

Pak si vzpomněl, že ten kmenový starší (alder) řekl, že to celý svět sice vnímal, avšak nevzal si z toho, co se mu smrt a krajní nedostatek pokoušejí sdělit, žádné ponaučení. Děti umíraly zbytečně.

 

Grandfather vyhlédl přes neplodnou zemi obklopující okolí Věčné jeskyně a pokoušel se zcela vrátit do své přítomnosti. Říkal nám, že nebylo snadné rozpoznat rozdíl mezi probuzením do reality a světem přízraků, ale nakonec cítil, že je zpět ve svém čase a na stejném místě. Řekl mi, že Věčná jeskyně byla vždy místem, kde přicházely vize možných, pravděpodobných budoucností. Pro toho kdo je hledal nebylo nic zvláštního mít je už v jejím ústí, nejen uvnitř.

 

Ve stavu fyzického a emočního vyčerpání upadl Grandfather do hlubokého spánku, ale stalo se, že ve spánku se duch zjevil znovu se zbytkem výkladu a ukončením prvního znamení.

 

Ve snu duch promluvil: „Prvním varováním v průběhu let nedostatku bude lidstvo sužující nákaza, choroba, která bude vymetat země a terorizovat lid. Bílé pláště [lékaři/vědci] nebudou mít pro lidi žádnou odpověď, a velký pokřik povstane na celé Zemi. Tuto chorobu vyvolají opice a rozšíří ji drogy a sex. Bude lidi zabíjet zevnitř, tak, že udělá z běžných onemocnění vražedné choroby. Lidstvo si ji přivodí jako důsledek svého způsobu života, uctíváním sexu a drog a životem vzdáleným přírodě. Toto je také součástí prvního znamení, ale člověk opět nebude věnovat pozornost ani této výstraze a bude pokračovat v uctívání klamných bohů sexu a nevědomého ducha drog.“

[Poznámka autora: Toto je pravděpodobně narážka na AIDS.]

 

Duch pokračoval: „Drogy vyvolají boje ve městech a společnost nakonec povstane proti nim i proti vražedné nákaze. Ale toto snažení národů nepovede správným směrem; budou jen mlátit kolem sebe, spíš pro efekt než proti příčině. Žádný národ v tomto boji nikdy nezvítězí, až do doby, kdy společnost změní své hodnoty a zastaví cizelování božstva sexu a drog. Pak, v letech prvního znamení, může lidstvo změnit běh pravděpodobné budoucnosti. Poté může pochopit a vzít si větší poučení z hladomoru a nemocí. Pak ještě může doufat. Ale jakmile se objeví druhé znamení záhuby, Země už nemůže být léčena na fyzické úrovni. Běh pravděpodobné budoucnosti lidstva pak může změnit už jen duchovní léčba.“

 

S tím ho duch nechal upadnout do hlubokého a bezesného spánku, dovolujícímu odpočinutí než ho rozruší další vidění.

Druhé znamení

 

Když se Grandfather opět probudil ve vstupu do jeskyně, byla vzpomínka na ducha válečníka v jeho mysli ještě živá, duchova slova se stala součástí jeho duše.

 

 

Když pohlédl do krajiny, všechno bylo změněno. Krajina se jevila sušší; nebylo tam žádné rostlinstvo a zvířata hynula. Silný pach smrti vycházel ze země, všude byl hustý a dusivý prach a nesnesitelné vedro. Když se podíval vzhůru k nebi, slunce se zdálo být větší a intenzivnější, nebylo vidět žádné ptáky ani oblaka a hustý vzduch stál bez pohnutí. Pak se obloha jakoby vzedmula a začaly se v ní objevovat obrovské díry. Trhaly se s dunivým, burácením až se Země, skály a půda otřásaly. Slupka oblohy vypadala jako rozdrásaná řadou otevřených ran. Těmito zraněními prosakovala tekutina připomínající mokvání infekce, velké moře plovoucích odpadků, oleje a leklých ryb. Když pohlédl jedním z těchto zranění na druhou stranu, uviděl Grandfather plout těla delfínů, doprovázených hroznou sopečnou činností, zemětřesením, záplavami a zuřivými bouřemi na celé Zemi. Pevně se držel třesoucí se Země, odvrátil oči od oblohy a uviděl, že všude kolem něj byla najednou katastrofa. Hromady odpadků sahaly až do nebe, lesy byly vykácené nebo hynuly, obrysy pobřeží byly pod vodou a burácení bouře nabývalo na mohutnosti. S každým okamžikem se Země otřásla s větší intenzitou a zdálo se mu, že ho roztrhá a spolkne.

 

Náhle se Země přestala třást a nebe se vyjasnilo. Z prašného vzduchu se vynořil duch válečníka, který došel téměř až k němu. Když mu Grandfather pohlédl do tváře, uviděl, že mu očí kanou velké slzy a každá ta slza padla na zem ze zasyčením.

 

Duch na něj dlouho mlčky díval a nakonec řekl: „Díry v obloze.“

 

Grandfather chvíli přemýšlel a pak se nevěřícně zeptal: „Díry v obloze?“ A duch odpověděl: „Budou druhým znamením signalizujícím brzký zánik lidstva. Díry na obloze a všechno co jsi viděl se může stát skutečností. Zde, na začátku druhého znamení, už lidstvo nemůže vyléčit Zemi žádnou fyzickou činností. Lidé musí věnovat pozornost této výstraze a tvrději pracovat na tom aby změnili možnou budoucnost. Ale člověk nesmí pracovat jen fyzicky, musí také pracovat duchem, modlitbou, protože pak už může jen doufat, že Spirit vyléčí Zemi i jeho samotného.“

 

Následovala dlouhá přestávka, když Grandfather přemýšlel o nemožnosti děr v obloze. Jistě, Grandfather věděl, že tam mohou být spirituální díry, ale otvory, kterých by si mohlo povšimnout celé pozemské společenství – to mu připadalo nepravděpodobné.

 

Duch přistoupil blíž a opakoval znovu, téměř šeptem: „Tyto díry budou přímým důsledkem lidského života, jeho cestování i prohřešků jeho předků. Tyto díry, které jsou druhým znamením, znamenají smrt jejich vnoučat a jsou dědictvím lidského způsobu života vzdáleného přírodě. Doba objevení těchto děr se bude vyznačovat velkým přerodem ve smýšlení lidstva. Člověk bude postaven před volbu: může pokračovat v cestě ničení, nebo se vrátit zpět k filozofii Země a prostšímu životu. Zde se budete muset rozhodnout, jinak bude lidstvo ztraceno.“

 

Duch se beze slova otočil a odešel zpět do mračna prachu.

Třetí znamení

Grandfather strávil další čtyři dny u vchodu do jeskyně, a po celé čtyři dny ho nikdo neoslovil, ba ani Země. Řekl, že to pro něj byla doba velkého zármutku a osamocení, v níž musel strávit všechno, co se přihodilo.

 

Věděl, že se tyto vize neuskuteční za jeho života, ale také to, že musí být předány dál lidem budoucnosti s toutéž naléhavostí a silou, s níž byly doručeny jemu. Ale nevěděl jak někomu vyložit tak nepravděpodobné události. Jistě, starší a šamani kmenů by porozuměli, ale ne společnost a jistě ne nikdo z těch, kteří dávno odtrženi od Země i duchovna netuší, co je Spirit.

 

Nehybně seděl plné čtyři dny jako by byl vytesán z kamene. Srdce mu tížilo těžké břemeno, které nyní nesl. A koncem čtvrtého dne se dostavila třetí vize.

 

Díval se do krajiny směrem k zapadajícímu slunci, když tu se obloha zčistajasna jakoby změnila v kapalinu, která vzápětí zrudla jako krev. Kam až dohlédl vypadala jako pevná rudá hmota. Žádné střídání stínů, žádný vzorek či světlo – nic.

 

Celá scéna zdánlivě stále ještě narůstala, jakoby čekala na jakýsi neviditelný příkaz. Čas, místo a osud, vše se pod touto krvavou oblohou zdálo být zanedbatelné. Zíral na ni dlouho s bázní a hrůzou, ta rudá obloha se nepodobala ničemu, co kdy při západu nebo východu slunce spatřil. Ta barva byla dílem člověka, ne přírody, a šířila odporný zápach. Zdálo se, jakoby spalovala Zemi kdekoli se jí dotkla. Když západ slunce přešel v noc, svítily jasně červené hvězdy. Ta barva nikdy neopouštěla oblohu a odevšad bylo slyšet výkřiky hrůzy a bolesti.

 

A opět se projevil duch bojovníka, ale tentokrát jen jako hlas přicházející z oblohy. A ten hlas třásl krajinou jako když bije hrom: „Toto pak je třetí znamení, noc krvácejících hvězd. Uvidí ho všichni na celém světě, nebe ve všech zemích zrudne krví a zůstane tak ve dne v noci. Po tomto znamení už není třetí šance pro lidstvo, neexistuje ani budoucnost ani žádná naděje. Způsob života jakým žil člověk na Zemi skončí. Z tohoto bodu už není návratu, ani fyzicky ani duchem. Stane se tak, pokud věci nebudou změněny po druhém znamení, kdy člověk už bude jistě sám vědět, že zničení Země je nablízku. Pak děti Země musí utéct na divoká místa a tam se skrýt. Protože až obloha vypustí svůj oheň, nebude bezpečného místa na světě pro člověka.“

 

Grandfather ještě seděl šokován hrůzou, když tu hlas pokračoval:

 

„Od okamžiku kdy budou hvězdy krvácet, zbudou do čtvrtého a finálního znamení čtyři sezóny klidu [to znamená jeden rok]. V těchto čtyřech sezónách musí děti Země uprchnout hluboko do divokých míst, a nalézt tam nový domov blízký Zemi a Stvořiteli. Jen děti Země přežijí. Musí však žít filozofii Země a nikdy se nevracet k lidskému uvažování. Fyzické přežití nepostačí, děti Země musí také žít blízko u ducha. Říkám vám neváhejte! Až se toto třetí znamení manifestuje ve hvězdách máte jen čtyři roční sezóny k úniku.“

 

Grandfather říkal, že hlas a rudá obloha prodlévala týden, a pak vše zmizelo tak rychle, jak přišlo.

Čtvrté znamení

Nepamatoval si už kolik dnů strávil v ústí jeskyně a ani ho to nezajímalo; přijal vize za nimiž sem přišel.

 

Stalo se to poslední noc ve Věčné jeskyni. Grandfather měl čtvrtou vizi, tentokrát podle hlasu nesenou dítětem.

 

Dítě řeklo: „Čtvrté a finální znamení se objeví během dalších deseti zim [to je deseti let] počínaje nocí, v níž krvácely hvězdy. Tentokrát se Země bude hojit sama a lidstvo zahyne. Po celých těchto deset let musí děti Země zůstat skryté na divokých místech, nedělat žádné stálé tábory, stále putovat a vyvarovat se kontaktu s posledními zbývajícími vojenskými silami lidstva. Musí být neviditelní jako staří zvědové a potírat ty, kteří se budou chtít vrátit zpět na ničivou stezku člověka. Zvědavost by mohla zabít mnohé.“

 

Pak nastalo dlouhé mlčení. Pak Grandfather oslovil dětského ducha a zeptal se: „Co se stane se světem člověka?“

 

Následovalo dlouhé mlčení, ale nakonec dítě promluvilo znovu:

 

„Po celém světě bude hladomor, jaký si člověk vůbec nedokáže představit. Vody budou závadné, mnoho jedů, lidských prohřešků, bude ve velkém množství ve vodách, půdě, jezerech a řekách. Úrody budou velmi chabé, domácí zvířata pojdou a nákazy zabijí masy lidí. Vnoučata budou krmena zbytky nebožtíků a všude kolem bude křik bolesti a muk. Bandy toulavých lidí budou lovit a zabíjet jiné lidi pro jídlo. Voda bude provždy jen vzácností, vzácnější s každým uplynulým rokem. Země, voda, nebe – všechno bude otrávené a člověk bude žít v nepřízni Stvořitele. Zpočátku se bude skrývat ve městech, ale tam bude jen umírat. Pár se bude snažit uprchnout do divočiny, ale ta je zničí; měli to udělat už dávno, když ještě byla možnost výběru. Lidstvo bude zničeno a jeho města v ruinách, protože vnoučata budou muset zaplatit za prohřešky předků.“

 

Grandfather se zeptal: „A opravdu tu pak už není žádná naděje?“

 

Dítě promluvilo znovu. „Doufat lze jen v čas prvního a druhého znamení. Po třetím znamení, po krvácející noci, už pro lidstvo není žádná další naděje, jen děti Země tu zbudou. Lidstvu budou poskytnuta varování; bude-li je ignorovat, už nemůže být žádná naděje, jen děti Země budou očištěny od rakovin lidstva a pustošivého lidského myšlení. Budou to děti Země jenž vnesou novou naději do nové společnosti, žijící blíž k Zemi a duchu.“

 

Pak vše utichlo, krajina se vyčistila a vrátila se do normálu. Vize Grandfathera opustily. Říkal, že pak otřesen putoval celou další sezónu a pokoušel se pochopit vše, co mu bylo sděleno; pokoušel se pochopit proč byl vybrán právě on.

 

Grandfather mně ten příběh vylíčil velmi detailně během noci, jíž říkám Noc čtyř věšteb. Nemyslím, že by tenkrát cokoli vynechal. Jeho pohnutí a zanícení bylo takové, jakoby to ve skutečnosti všechno znovu prožil pro nás.

 

Tak se síla jeho vize stála součástí našeho ducha, naší hnací silou a významnou částí naší bázně.

 

„Seděl jsem ještě dlouho nahoře na kopci. Oheň vyhasl a všichni odešli spát. Příroda se v očekávání příchodu nejtemnější části noci zdála být klidná. Jen já se najednou cítil osamělý a zranitelný, a stvoření jakoby zkoumalo každou mou myšlenku.“

 

Tom Brown junior se od Tiše Kráčejícího Vlka, který byl skutečným dědečkem tehdejšího Tomova nejlepšího přítele, extenzivně učil dvacet let. Při jejich prvním setkání mu bylo sedm. Text zachycující čtyři předpovědi o budoucnosti lidstva je vybrán z Tomovy knihy „The Quest“ („Hledání“).

 

Převzato:http://www.gewo.cz/

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz