Planeta X – návrat Nibiru?

Planeta X – návrat Nibiru?

Planeta X – návrat Nibiru?

CHAMELEON SE VRACÍ

autor: Jiří Wojnar

„Neexistují důkazy a vlastně ani žádné autority. žádný prezident, akademik, soudní dvůr, kongres nebo senát na Zemi nemá schopnosti ani znalosti, aby mohl rozhodnout o tom, jaké bude poznání zítřka.“ Wilhelm Reich

Lidé čas od času klopýtnou o pravdu, ale většina z nich pak vstane a spěchá pryč, jakoby se nic nestalo…Počáteční otřes z pravdy vyvolává rozruch přímo úměrný hloubce lží, jimž se až do té doby věřilo…

Graemme Hammond, ve vydání australského deníku Herald Sun z 3. března 2002, pod titulkem

HLEDÁNÍ PLANETY X, napsal:

Kdesi tam venku je TO. Velké, hnědé a nebezpečné – a nezadržitelně jde svou cestou.
Jde o legendární desátou planetu sluneční soustavy, „planetu X“.

Jako první začal po její pravděpodobné pozici pátrat britský astronom John C. Adams, který si povšiml prapodivných odchylek oběžné dráhy tehdy nejvzdálenější známé planety, Uranu, které považoval za důsledky ovlivňování gravitací jiného tělesa.

Po něm následovalo stejné tušení více než deseti významných astronomů. Pátrání až dosud přineslo dvě další planety – Neptun (1846) a Pluto (1930) – ale žádného mimořádného „hnědého trpaslíka“, jehož existenci i nadále tuší.

Bude desátá planeta nalezena? V tomto ohledu je zde stejné množství skeptiků jako těch, kteří v to věří. „Pokud tam venku je,“ říká John Anderson z pasadenské JPL, „pak je pětkrát hmotnější než Země, oběhne Slunce jednou za 1000 let a je momentálně tak vzdálená, že se její vliv na nejzazší planety projeví nejdříve v roce 2600.“

Tím ovšem mystérium jen houstne. Pokud toto těleso existuje a vrací se zpět, jak se to projevuje na Zemi? Může být, že příčinou vymizení dinosaurů byla právě planeta X?

Navíc se otevírá otázka: Kdyby nejlepší astronomové světa prokázali její existenci a věděli, že se vrací, řekli by nám o tom?

Australská spisovatelka Stephanie Relfe patří k skupině aktivistů New Age, kteří jsou přesvědčeni o existenci „tajné dohody o mlčení“. Relfe, která vydala knihy jako „The Mars Records“ nebo „The Dangers of Eating Microwave Food“, shromáždila seznam důkazů, signalizujících, že Zemi očekává bližší setkání s planetou X dříve, než bychom si přáli – už koncem roku 2003.

Na její webové stránce http://www.metatech.org/ mimo jiné (no, místy jsou tam i věci vskutku „úžasné“… 🙂 pp.) stojí:

• NASA objevila a vzrušeně uvedla ve známost existenci planety X už 30. prosince 1983. Deník Washington Post přinesl příští den článek, v němž citovaný výzkumník Dr. James Houck sdělil: „Jestliže tento objekt skutečně je pouze 80 miliard kilometrů od Země – čemuž se opravdu dá říct těsně, byl by součástí naší sluneční soustavy.“ Avšak zodpovědní vědci byli rychle umlčeni „kontrolory médií“. Experta NASA, Dr. Roberta Harringtona, který přes všechna varování o znepokojivém objevu hovořil i nadále, stihla v roce 1993 předčasná smrt (Harrington byl přítelem Zecharii Sitchina a jedním z jeho hlavních informátorů. pp).

 

• OBSERVATOŘE pokračovaly ve sledování této planety i v loňském roce. NASA, aby zabránila rostoucímu znepokojení, oznámila objev „největšího asteroidu v historii“ za Neptunem…

(observatoř Areceibo)

• EXISTENCE PLANETY X je záměrně zesměšňována; smyslem nabízené záměny je odvést zájem veřejnosti od hlavního problému.

• DRAMATICKÉ změny povětrnostních vzorců, včetně náhlého nárůstu zemětřesení a vulkanizmu v devadesátých letech, jsou předzvěstí toho, co přichází. Hmotnost, přitažlivost a hustota tělesa X nutně naruší povrch každé míjené planety.

• NASA a US vojenští velitelé v tichosti budují kryty k přečkání nadcházejícího kataklyzmatu. „Mnozí ví, že NASA už dlouho zastírá důkazy o UFO, ET a stavbách na Měsíci a Marsu,“ píše na své webové stránce http://www.prep2003.com/ také Mark Hazlewood, který se obává, že následnou devastaci zemského povrchu přečká jen několik set miliónů lidí.

Jak přežít? Odejděte do hor, radí http://www.zetatalk.com/, kde mimo jiné stojí, že průchod planety X bude mít natolik dramatický vliv na geomagnetické póly a tektoniku, že takřka třetina východní Austrálie zmizí ve vlnách.

 

—————–
Originál článku byl na

http://www.heraldsun.news.com.au/common/story_page/0,5478,3864813^11869,00.html

ale brzy zmizel. Archivní záznam najdete na

http://www.metatech.org/Herald_Sun_Searching_for_Planet%20X%20[03mar02].htm

—————-

Poznámka:
Zeta Talk je mysteriózní zdroj, označovaný za „mimozemský“. Druh a obsah informací poskytovaných přes „kontaktérku“ ovšem naznačuje, že tento pseudonym skrývá skupinku velmi dobře informovaných astronomů a jiných lidí, hluboce zasvěcených do této problematiky. Pokud se totiž vyskytne nějaký skutečný nebo domnělý únik informací, je ZT potvrzen, poopraven, doplněn nebo naopak velmi konkrétně dementován. Osoby zúčastněné na tomto „projektu odhalení“ evidentně nemohou samy přicházet s nejnovějšími informacemi, protože by pak byla velmi rychle zjištěna jejich totožnost. Jeden Harrington stačí… Mimozemš»ané – nemimozemš»ané – rozhodující je, že poskytované informace mají velmi konkrétní charakter a jako celek nepostrádají důslednou logiku! Rozhodně bych ZT nepodceňoval. Obsah je důležitější, než možná mnohé čtenáře odrazující „mimozemská“ kamufláž! Jiným takovým zdrojem, poskytujícím především grafy a hvězdné mapy, je SENTINEL – „The Night Watchmen“ ( viz

http://www.gewo.cz/earth/chameleon/chameleon_data.htm ).

 

 

 

 

 

 

 

Co se týče rozšíření pozorovacích schopností astronomů lze v poslední době zaznamenat doslova „horečné zbrojení“. Budují se stále dokonalejší teleskopy, kosmický Hubble se dočkal náročného upgrade, zvyšujícího jeho pozorovací schopnosti na pětinásobek. To vše pochopitelně lze maskovat „požadavky běžného výzkumu“. Zajímavé ovšem je, že tyto v neobyčejně krátké době naplánované a provedené nesmírně nákladné projekty jsou realizovány v době, kdy je v kosmickém výzkumu z finančních důvodů škrtáno všechno možné – koncem roku 2001 málem nepřežil ani životně důležitý program sledování NEOS arecibským teleskopem.

—————————–

Překlad a poznámky gewo 2002

http://www.gewo.cz/earth/chameleon/chameleon_data.htm

Data by SENTINEL We Are the Night Watchmen


 

 

(CHAMELEONOVA NEJZAZŠÍ OBĚŽNICE?)

 

 

Message Date: 12/27/01 3:26:23 PM Pacific Standard Time

 

Nesnažím se vyvrátit hodnověrnost pozorování objektu 2001 KX76, ale nenechme odlákat naši pozornost touto maličkou a bezvýznamnou sněhovou koulí od toho, co na nás možná přichází z jiného směru. Vypadá to jako součást taktiky, sloužící odvrácení pozornosti, připravené proto, aby se lidé dívali opačným směrem, protože se blíží rok průchodu. Nevím, zda objev 2001 KX76 (který byl najednou „objeven“ i na mnohem starších fotografiích; p. překl.) je míněn jako jakési rozptýlení či ne, nicméně tento nález přišel v přesně pravý čas a leží v podstatě v opačném směru.

 

Pokud máte zájem o Nibiru / planetu X , měli byste se dívat nalevo dolů od místa, kde je nyní na obloze Saturn (máte-li přístup k vyšší třídě hvězdářského IR teleskopu). Viz modrá čára dole.

 

 

 

 

Povšimněte si, že oběžná dráha Pluta je protažená zcentra zhruba ve směru a sklonu předešlého „exodu“ Nibiru ze středu sluneční soustavy. Možná, že odchylku oproti přiblížení při poslední pasáži, kdy s sebou strhl Pluta, lze objasnit pomalým orbitálním pohybem sesterské hvězdy Slunce, tvořící druhé ohnisko oběžné dráhy Nibiru (podtrženo překladatelem).

ZDROJ


 

Message Date: 12/31/01 3:06:12 PM Pacific Standard Time

 

Znázornění současné pozice a přibližná dráha planety X v příštích 15 měsících, podle údajů ZetaTalk, zaznamenaná s přesností, již lze dosáhnout použitím astronomického programu StarFinder II.

 

Od 3.3.2003 ji patrně bude možné lokalizovat pomocí vysoce kvalitních amatérských teleskopů, ale momentálně je ještě příliš temná a vzdálená, aby ji bylo možné pozorovat bez IR vybavení.

 

Lze předpokládat, že až se po 3.3.2003 ještě více přiblíží ke středu sluneční soustavy, bude vykazovat poměrně rychlý zdánlivý pohyb pod úrovní ekliptiky, po dráze vedoucí za a pod Sluncem. Poté, když se vynoří z pozadí, pod Sluncem, nakonec ve sklonu 33° definitivně vstoupí do soustavy okolo 15.3.2003. (Pozice Saturna bude přesně stejná jako 31. prosince 2001.)

 

 

 

 

Poté, když protne ekliptiku mezi oběžnými drahami Merkuru a Venuše, projde těsně nad a před Zemí a posléze téměř přímo nad Marsem. Mějte na paměti, že velikosti planet na níže prezentovaných orbitálních diagramech jsou pro lepší rozlišitelnost (ve vztahu k relativní velikosti jejich oběžných drah) přehnané, přičemž se situace jeví ještě o něco děsivější, než sama o sobě už je. Planety jsou znázorněny v pozicích, v nichž budou 15. května 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato:  http://www.mnohovesmir.estranky.cz/

/ Nibiru / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz