Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

221. Svět mimozemšťanů
Toto mé sdělení je první a úvodní informací o změnách, které musí na Zemi nastat, má-li pokračovat vývoj civilizace na této planetě. Základem těchto změn je změna myšlení a jednání lidí. K této změně je nutné, aby většina obyvatel pochopila, kde jsou chyby v dosavadním společenském systému, který panuje na Zemi a ... Číst více
14 dubna, 2009Gaspar
222. JAK VYPADÁ UFO?

222. JAK VYPADÁ UFO?

od Gaspar / / UFO
Neidentifikovateľné lietajúce objekty zmáme pod skratkou UFO (z anglického Unidentified Flying Objects) pozorovali po celom svete mnohí ľudia od astronautov a  polotov až po farmárov a policajtov. Tieto tajomné objekty odfotografovali a nafilmovali (hoci mnoné z fotografií neskôr odmietli ako podvrhy), napísali o nich medzinárodné konferencie. Ale čo sú a ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
223. Nad Německem prolétlo extrémně rychlé UFO
Kontroloři letového prostoru nad Německem oznámili 19. ledna svým nadřízeným, že se nad zemí pohybuje extrémně rychlý neidentifikovatelný létající předmět – UFO. Svědectví podpořili také stíhací piloti německé Luftwaffe, kteří se s objektem setkali ve vzdušném prostoru. Oficiální zprávu o pozorování UFO nyní předložil Úřad pro leteckou bezpečnost (DFS).
28 dubna, 2009Gaspar
224. Nejtemnější stránka fenoménu UFO
Jde o nevysvětlitelná zmrzačení dobytka ve velkých částech USA. Něco takto bestiálního není novinkou. Pravděpodobně se to děje odedávna a v historických dobách to pouze zaniklo v moři krve, kterou prlévat bylo a je nejoblíbenější činností homo sapiens. První použitelný záznam o záhadném zmrzačení dobytka pochází z roku 1810. ,,Místem ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
225. Rozhovor s Wendellem Stevensem
Wendell Stevens je dnes jedním z veteránů badatelů UFO. Krátce poté, co dokončil vysokou školu na začátku 50tých let, sloužil v ozbrojených složkách, byl přidělen jako vojenský pilot k Air Force. Stevens začal zkoumat mnoho podivných jevů v oblasti Aljašky, kam byl umístěn. Tato bádání nastavila kormidlo jeho života směrem, o kterém se ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
226. Mimozemšťané

226. Mimozemšťané

od Gaspar / / UFO
Ve vesmíru existují miliardy a miliardy galaxií, každá galaxie má několik miliard hvězd. ( a to není přesné množství, jelikož počet galaxii určujeme jenom v námi pozorovatelné oblasti vesmíru. Pro představu galaxii je víc než zrnek písku na všech plážích světa) A hvězdy jsou vlastně Slunce, kolem kterých obíhají planety. ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
227. Mimozemská historie a sexualita
Mohli bychom také začít s polarizovaným hlediskem. Začneme s civilizací nazývanou Orion - která je jak zjistíte z vaši úrovně Země. Trochu si popovídáme o tom, jak vás jejich společenská struktura ovlivňuje na Zemi v současné době. Pochopme, že tyto zvláštní civilizace,o kterých mluvíme, reprezentují buď vaše fyzické prapředky nebo ... Číst více
23 října, 2004Gaspar
228. Rauni Kilde pro dokument Bases
Rauni Kilde mi nedává pokoj, tak se pouštím do dalšího videa, tentokrát titulkuju. Co dělat, když jejích knih se asi hned tak nedočkáme, anglicky zatím nevyšly a finština je moc odlehlá. To video je dost dlouhé, 52 minut. Jsou tam věci, které už jsme slyšeli, a taky něco nového. Třeba ... Číst více
3 září, 2009Gaspar
229. „Zen Hvězd“: Mimozemské vedení
Je rozhodování se totéž co vnitřní vedení? Rozhodování je něco, co jsem se musel naučit nejpozději do věku 22 let, kdy jsem byl v armádě. Dokonce i u švýcarské armády, v níž jsem sloužil, jsem byl povzbuzován, abych naslouchal svému vlastnímu vnitřnímu vedení. Inteligentní Kosmos má způsob, jak se mnou ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
230. Tajemná fotografie od Scotta Stevense
Téměř denně dostávám obrázky/fotografie, abych se vyjádřil a) k chemtrails, b) k divným tvarům nebo formacím mraků a c) k orbům či ufo či jiným zvláštním vzdušným jevům. Toto tvoří asi 75% obsahu pošty v mé schránce. To je ta řádná pošta... Počet spamů je však nekřesťanský a jsem si ... Číst více
9 února, 2009Gaspar
231. V Peru našli pozůstatky zakrslého stvoření …
Antropolog Renato Davila Riquelme pracující pro muzeum Privado Ritos Andinos v peruánském Cuzku oznámil nález podivných tělesných pozůstatků. Až doposud se mělo za to, že ostatky patří malému dítěti. Jenže podle nové zprávy španělských a ruských antropologů není kostra 50 centimetrů vysokého stvoření lidského původu.
21 listopadu, 2011Gaspar
232. Šok přišel z Arkansasu
Lidé, žasnou, vědci mlčí a ufologové si mnou ruce. Tak je opět o čem diskutovat. Před několika dny některé tiskové agentury zveřejnily velmi zajímavou fotografii (viz. níže) podivného tvora v jeskyním labyrintu ve státě Arkansas v USA. Dle dostupných informací byla fotografie pořízena jedním ze speleologů, kteří byli na místo ... Číst více
16 června, 2008Gaspar
233. Námořníky i rybáře děsí tajemné objekty …
Neidentifikovatelné letecké objekty na obloze jsou dávno ohraný úkaz. Co byste ale řekli na podivné mimozemské objekty prohánějící se pod hladinami moří a jezer? Hlášení o neznámých podmořských plavidlech z celého světa (pardon ze všech hlubin) totiž přibývá.
23 října, 2011Gaspar
234.Mapa pozorovaní UFO v Európe
Táto mapa zobrazuje pozorovania UFO v Európe. Na domovskej stránke (otvoriť ju môžete kliknutím na Zdroj) je pravidelne dopĺňaná. Každé pozorovanie je označené štyrmi svietiacimi bielymi bodmi. Značku pre štáty sú vyznačené zelenou farbou. Napr. RUS pre Rusko. Hustota zaznamenaných pozorovaní je pre každú krajinu značne závislá na aktivite jej ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
235. Manévry neznámých světelných objektů …
Objekt (objekty) byl natočen na videozáznam, který přikládáme k této reportáži. Podle zpráv z Buenos Aires došlo k tomuto velmi podivuhodnému případu dne 24. ledna 2009 v 20.41 v oblasti, která sousedí se silně znečištěnou přehradou Cascallares. Doslova omráčení svědci tohoto případu doslova vybíhali z aut a snažili se celý ... Číst více
23 října, 2005Gaspar
236. Thomas Castello a písemnosti o Dulce
V roce 1987 jistý informátor zorganizoval uveřejnění 30 fotografií, video záznamu a sady písemností do rukou badatelům UFO, kde byly zřetelně fyzické důkazy o společné vládní/mimozemské základně, dvě míle pod Archuletta Mesa, blízko města Dulce v Novém Mexiku. Tato sbírka dostala název „Písemnosti o Dulce“ a přinášela grafické důkazy operací ... Číst více
15 března, 2009Gaspar
237. Leží v Africe hřbitov mimozemšťanů?
Švýcarští archeologové nalezli v africké Rwandě pohřebiště velmi podivných bytostí. Tvorové byli vysocí přes dva metry a měly nezvykle deformované lebky. Buď se jedná o zcela neobvyklou mutaci druhu Homo sapiens, anebo tu vědci objevili skutečnou senzaci – hřbitov mimozemšťanů.
23 října, 2018Gaspar
238. Ľudí vystrašili svetelné úkazy
Názory na svietiace objekty, ktoré sa objavili nad Nitrou a okolím, sa rôznia. Boli to kúsky rozpadnutého satelitu, lampióny alebo mimozemské stroje? LUŽIANKY/ZBEHY. Neobvyklé svetelné objekty na oblohe prekvapili ľudí v okolí Nitry. Astronóm najskôr povedal, že mohlo ísť o rozpadajúci sa satelit. Neskôr nám napísal, že svetelné javy môžu ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
239. Channeling s členkou Galaktické rady
Lidstvo jako celek má své kolektivní vědomí. Tak jako je vědomí Země souhrn všech vědomí bytostí obývajících Zemi, tak i vědomí lidstva je souhrn všech vědomí lidí obývajících Zemi. Tím je míněno opravdu vědomí lidí, ne některých mimozemských nebo odlišných ras. A toto kolektivní vědomí má vlastní volbu, tak jako ... Číst více
1 října, 2008Gaspar