Leží v Africe hřbitov mimozemšťanů?

Leží v Africe hřbitov mimozemšťanů?

Leží v Africe hřbitov mimozemšťanů?

Švýcarští archeologové nalezli v africké Rwandě pohřebiště velmi podivných bytostí. Tvorové byli vysocí přes dva metry a měly nezvykle deformované lebky. Buď se jedná o zcela neobvyklou mutaci druhu Homo sapiens, anebo tu vědci objevili skutečnou senzaci – hřbitov mimozemšťanů.

Otevřeme-li stránky denního tisku či sledujeme-li zprávy v televizi, v rozhlase či na internetu, narazíme téměř denně na nějaké zpravodajství o UFO. Informace o tom, že na tom či onom místě spatřili svědkové neidentifikovatelné létající objekty, už většinu čtenářů přestaly udivovat. Mnoho lidí si však už dávno položilo otázku, proč se návštěvníci z jiných světů při tak vysoké frekvenci návštěv naší planety už dávno nepokusili navázat s pozemšťany nějaký bližší kontakt. V ufologické literatuře nalezneme na toto téma řadu nejrůznějších spekulací – od úvah, že jsme pro návštěvníky příliš primitivní a jejich lodi k nám přilétají jen podobně, jako my jezdíme na safari až po militantní názory, že jde vlastně o vojenský průzkum kvůli plánované invazi. Co když je ale všechno jinak? Co když tu cizinci už dávno přistáli a naše pozemské prostředí se pro ukázalo jako smrtící? Objev, který loni učinili švýcarští archeologové v Africe, této verzi překvapivě nahrává.

 

 

 

 

 

Prapodivný nález

 

 

K významnému nálezu došlo vlastně náhodou. Tým archeologů ze země helvetského kříže pod vedením doktora Hugo Childse prováděl archeologický průzkum poblíž města Kigali ve Rwandě. Při té příležitosti využívali i několika místních domorodců, kteří tu pracovali na výkopových pracích. Jeden z nich vedoucímu výpravy sdělil, že o několik kilometrů dále se nachází „prokletá planina“, kam se všichni místní bojí chodit.

 

 

Doktor Childs byl touto zprávou pochopitelně zaujat. Ze zvědavosti se proto nechal na ono místo zavést a provedl zde několik výkopů. Záhy narazil na kosterní pozůstatky. Jejich tvar a velikost vyrazily vědcům doslova dech.

 

 

Jednalo se o dávný hřbitov velmi podivných bytostí. Kostry byly vysoké přes dva metry a měly zvláštně utvářenou lebku. Mozkovna byla mnohem větší než lidská, týlní část byla zdeformovaná do protáhlého tvaru a na několika lebkách dokonce úplně chyběly otvory pro oči a nos. Těchto tvorů tu bylo pochováno velké množství. Archeologové nalezli celkem čtyřicet hrobů, z nichž v každém odpočívalo pět těl. Celkem tu tedy kdosi pohřbil na dvě stovky jedinců, jejichž výška a především uspořádání hlavy se výrazně lišily od normálních lidí. O koho ale šlo?

 

 

 

 

 

Mimozemšťané nebo lidští mutanti?

 

 

Na tiskové konferenci, kterou o tomto objevu uspořádali Švýcaři letos na jaře v Kigali, odhalil doktor Childs některé další zajímavé skutečnosti. Radiokarbonová analýza prokázala, že těla ležela v zemi přibližně pět století. Tím byly vyvráceny argumenty některých oponentů, že se nejedná o starobylé pohřebiště, nýbrž o zakopané oběti nějakého šíleného, možná nacistického genetického experimentu.

 

 

Pozoruhodné rovněž je, že nikdo neví, odkud tyto bytosti pocházejí. V okolí hřbitova se nenachází žádná vesnice ani její pozůstatky. Dokonce tu není ani voda. To znamená, že těla kdosi na toto odlehlé místo záměrně přivezl a zde je pohřbil.

 

 

Ještě podivnější výsledky přinesl rozbor DNA z několika vzorků. Ukázalo se, že se jedná o humanoidní bytosti, jejichž genom sice není lidský, ale příliš se od lidského neliší. Kdo ale potom byli oni záhadní tvorové?

 

 

Novináři okamžitě zavětřili senzaci. Řada zpravodajských serverů ihned vyrukovala s prohlášením, že se jedná o hřbitov mimozemských bytostí, nebo alespoň jejich kříženců s lidmi. Kdysi tu prý havarovala jejich loď a jim se nepodařilo navázat spojení s jejich domovinou. Byli proto odsouzeni zůstat tu navždy. Možná se pokusili zkřížit se s místním obyvatelstvem, ale tento experiment neskončil úspěšně. Všichni návštěvníci z vesmíru i jejich potomci zemřeli.

 

 

Pokud jde o způsob smrti těchto bytostí, ani na jedné kostře nenalezli archeologové nějaké stopy násilí. To znamená, že zemřeli přirozeným způsobem. Jako nejpravděpodobnější se jeví nějaká nákaza. Média proto spekulovala, že mimozemšťany zahubil některý z pozemských virových kmenů, proti kterému nebyli imunní.

 

 

Samotný doktor Childs je však k těmto úvahám opatrný. Podle něho existuje i možnost, že jde o kosterní pozůstatky lidí, ovšem zasažených nějakou neznámou formou genetické mutace. Jedince se zvláštně zdeformovanými lebkami totiž nalezneme po celém světě. Také v muzeích a antropologických ústavech lze najít stovky lebek, které prokazatelně patřily lidem, přestože je ufologové velmi často označují jako lebky mimozemšťanů. Dalším faktorem, který podle doktora Childse zpochybňuje teorii o mimozemšťanech, je absence jakékoliv stopy po jejich kosmické lodi či alespoň po nějaké technice.

 

 

Oponenti však tvrdí, že to nemusí nic znamenat. Vesmírný koráb mohl shořet nebo ho návštěvníci z obav před zneužitím pozemšťany mohli zničit. Stejně tak mohla dopadnout i jejich další technika. Jinou možností je, že tyto artefakty doposud existují, jsou ale ukryty na úplně jiném místě. Možná, že podivné bytosti zemřely ve skutečnosti daleko odtud a místní obyvatelstvo jejich těla ze strachu odvleklo co nejdál od svých obydlí a pohřbilo je v hromadných hrobech.

 

 

Pokud tedy nevyjdou najevo nějaké nové skutečnosti, zůstává otázka, zde jde o mutanty druhu Homo sapiens, anebo o návštěvníky z vesmíru, stále otevřená.

 

 

Ing. Vladimír Červinka

 

 

 

 

Dávná havárie?

 

 

Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, k objevu mimozemského pohřebiště už dávno došlo. V létě roku 1937 zkoumala skupina čínských vědců pod vedením profesora Chi Pu-tei jeskyně v čínských horách Bayan-Kara-Ula. Uvnitř nalezli vysušená těla bytostí s nadměrně velikými hlavami a drobnými těly. Nedaleko mrtvolek leželo obrovské množství kamenných kotoučů. Archeologové jich napočítali celkem 176. Nálezy vypadaly jako ze žuly vytesané gramofonové desky. V centru každé z nich byl kruhový otvor, od kterého se spirálovitě odvíjely pásy znaků. Kromě toho nalezli odborníci na stěnách jeskyně obrazy Slunce, Měsíce a některých souhvězdí.

 

 

Čínští vědci se o dešifrování znaků na kamenných kotoučích marně pokoušeli desítky let. Teprve rozmach výpočetní techniky v 70. letech minulého století umožnil profesorovi pekingské university Zum Um Niovi rozluštit tajemné písmo. To, co přitom vyšlo najevo, vyrazilo i zkušeným odborníkům dech.

 

 

Před přibližně dvanácti tisíci lety havarovala v horách Bayan-Kara-Ula cizí kosmická loď. Když její posádka zjistila, že ji nedokáže sama opravit ani se dovolat pomoci, pokusila se navázat spojení s místními obyvateli. Kočovné kmeny, které tu v té době sídlily, však příchozí z hvězd považovaly za démony a bez slitování na ně zaútočily. Mimozemšťané sice útok odrazili, z obav před dalšími nájezdy se však stáhli do hor a zde po několika letech všichni zahynuli. Jako poselství svým druhům, kteří by je hledali, tu zanechali vzkazy na kamenných kotoučích. Z neznámých příčin je však nikdo nenašel a rozluštění jejich trpkého osudu čekalo až na vědce 20. století.

 

 

O koho šlo?

 

 

Archeolog Gaston de Villars nalezl na počátku 90. let minulého století při vykopávkách v Egyptě poblíž Luxoru hrobku svrchovaně podivné bytosti. Mumie, jejíž stáří určila analýza na čtyři tisíce let, byla oblečena do roucha vysokého šlechtice. Podle všeho se ale nejednalo o člověka. Mrtvý byl velmi malé postavy, měl ale neobyčejně vyvinutou lebku s výrazně velkýma očima. O jaký druh bytosti se jednalo, to dodnes nikdo neví.

 

 

 

 

Převzato:  http://www.magazin2000.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz