Zákon na ochranu informátorů

Zákon na ochranu informátorů

ZÁKON NA OCHRANU INFORMÁTORŮ

12.3.2009 bylo v americké sněmovně reprezentantů vydáno rozšíření návrhu zákona o ochraně informátorů, který poskytuje ochranu informátorům v národních bezpečnostních složkách a pro federálně financované dodavatele (smluvní strany). V současné době informátoři, kteří odhalí případy zneužívání v národní bezpečnosti a v přidružených oblastech, nemají žádnou právní ochranu proti odvetě ze strany jejich zaměstnavatelů. Rozšíření zákona o ochraně informátorů z roku 2009 by poskytlo poprvé ochranu informátorům, kteří odhalí zneužívání v národní bezpečnosti a v přidružených oblastech. Jistý počet informátorů vystoupil, aby odhalil zneužívání týkající se záměrného zamlčování, manipulace a ničení důkazů týkajících se UFO a mimozemského života agenturami národní bezpečnosti krytých zákonem.

Kdyby tento návrh prošel v současné podobě, rozšíření zákona o ochraně informátorů usnadní informátorům vyjít na veřejnost, aby mohli taková zneužívání odhalit, aniž by se jim za to byli vystaveni mstě. To může nakonec vést k odhalení důkazů týkajících se UFO a mimozemského života.

 

Původní zákon na ochranu informátorů z roku 1989, neposkytoval ochranu zaměstnancům národní bezpečnosti. Počáteční verze rozšíření zákona na ochranu informátorů prošla poprvé ve sněmovně reprezentantů v březnu 2007, ale neprošla senátem díky opozici republikánů. Obnovená verze tohoto zákona byla představena na 111tém zasedání kongresu 12.3.2009. Jak sněmovní verze z roku 2007, tak verze z roku 2009 tohoto zákona ochání informátory v různých agenturách národní bezpečnosti a federálně financovaných smluvních stran před odplatou za „donášení“ na vládu nebo na „donášení“ o korupci v korporacích či před jiným zneužíváním.

 

Jeden ze spolu sponzorů tohoto sněmovního návrhu zákona, je kongresman Chris Van Hollen (D-Md), který řekl:

 

„Jsme zde, abychom znovu uvedli do oběhu legislativu, která zajistí, že budou informátoři z národní bezpečnosti chráněni. Pokud již někomu bylo uděleno pověření nejvyššího utajení, pokud již někdo byl určen naší vládou, že se seznámí se všemi bezpečnostními pověřeními, a pokud se tito jedinci cítí zničeni, podvedeni nebo zneužiti, musíme mít pro takové jedince mechanizmus, aby to mohli oznámili, aniž by měli strach z odplaty a propuštění z práce.“

 

Sekce 10 návrhu zákona, rozšiřuje ochranu informátorů pro zaměstnance „Federálního úřadu pro vyšetřování – FBI, pro ředitele národního zpravodajství, pro Ústřední zpravodajskou službu – CIA, pro Zpravodajskou službu ministerstva obrany – DIA, pro Národní agenturu pro zpravodajství o Zemi – NGA, pro Agenturu národní bezpečnostní – NSA a pro Národní úřad pro průzkum – NRO.“ Kromě toho, Sekce 11 rozšiřuje ochranu informátorů na zaměstnance společností s vládními zakázkami. Tohle je velmi významný posun, který dává postavení korporacím ve vládou financovaných projektech týkajících se vyspělých technologií, které se mohou týkat obnovených UFO a mimozemského života.

 

Senát již dříve představil svou vlastní verzi rozšířeného návrhu zákona o ochraně informátorů v únoru 2009, který byl slabší, protože opomíjel ochranu informátorů z federálně financovaných smluvních stran a z Národního úřadu pro průzkum. Senátní návrh zákona byl později opravený, aby kryl informátory z korporací. Jak sněmovní, tak senátní verze rozšíření zákona o ochraně informátorů (v platném znění), znamená krok vpřed při podněcování informátorů v agenturách národní bezpečnosti a korporacích, vyjít na světlo a odhalovat darebáctví.

 

Jistý počet informátorů vyšel na světlo s tvrzením, že byli svědky zneužívání týkajícího se odstraňování a manipulace s důkazy, které se vztahovaly na UFO a mimozemský život, když pracovali pro federální agentury zabývajícími se národními bezpečnostními otázkami. Mezi těmi nejprominentnějšími je agentura národní bezpečnosti – NSA. Karl Wolf sloužil u US Air Force čtyři a půl roku a jednou byl vzat na zabezpečené zařízení NSA, aby opravil satelitní komunikační systémy. Tam byl svědkem obrázků Apolla, kde byly umělé struktury na odvrácené straně Měsíce, které byly vysoce utajované a nikdy veřejně odhalené narozdíl od pozdějších proseb od FOIA do NSA. Dan Sherman, který strávil 12 let u US Air Force a který byl umístěn v NSA jako elektrotechnický zpravodajský expert. Odhalil svou účast na tajném komunikačním projektu s mimozemskými entitami. Clifford Stone, vojenský veterán, sloužil 22 let, ten tvrdil, že byl dopraven do Pentagonu zaměstnancem NSA, který mu zařídil schůzku s mimozemskou entitou ve střežené podzemní základně. Konečně, Daniel Morris Salter, rovněž 22 let veterán US Air Force, který také pracoval u Národního úřadu pro průzkum, tvrdí, že NSA byla přímo zapletena do umlčování svědků ohledně informací UFO a mimozemského života.

 

Doufá se, že sněmovní a senátní verze rozšíření zákona o ochraně informátorů z roku 2009 budou rychle srovnány a vepsány do zákona prezidentem Obamou. Obama se musí vyhnout tomu, aby nepoužíval při podepisování prohlášení slova o protahování realizace ochrany informátorů, tak jak to udělal 12. března s návrhem zákona o rozpočtu, který prošel Kongresem. Prezident Obama vyjádřil svou podporu pro silnou ochranu informátorů. Podpořil silnější sněmovní verzi návrhu zákona, ale dosud hlasoval pro slabší senátní verzi, když byl ještě senátor a kandidát na prezidenta. Vyhlídky jsou dobré, k tomu, že legislativa (zákony) může být podepsána již v prvních 100 dnech, aby podpořila informátory z národní bezpečnosti a informátory z korporací. To může vést k dalšímu odhalení informátory z národní bezpečnosti mluvících o zneužívání týkající se důkazů o UFO a mimozemského života, aniž by čelili nežádoucí odvetě.

 

Převzato:  http://www.exopolitika.cz

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz