Rezoluce k založení desetiletí kontaktu…

Rezoluce k založení desetiletí kontaktu…

Rezoluce k založení desetiletí kontaktu a diplomatických vztahů s mimozemšťany

Poprvé za téměř 27 let Valné Shromáždění Spojených Národů bude debatovat na téma založení diplomatických vztahů s vyspělými mimozemskými civilizacemi, kteří mohou nyní navštěvovat Zemi. 16 prosince 2005 byla formálně doručena rezoluce k založení Desetiletí Kontaktu Spojených Národů do rukou nadcházejícího prezidenta Valného Shromáždění H.E. Janu Eliassona ze Švédska Institutem pro Spolupráci ve Vesmíru (ICIS), nevládní organizací.

Průvodní dopis doprovázela petice, kterou podepsalo více než 3 700 aktivistů  světového mírového hnutí, aby konference o smlouvě k ochraně vesmíru, zakázala vesmírné zbraně a válečný konflikt ve vesmíru. Téměř na den přesně před 27 lety, 18. prosince 1978 hlasovalo Valné Shromáždění o schválení Rozhodnutí 33/426 zvoucí členské státy SN k „podniknutí vhodných kroků ke koordinaci, na národní úrovni, vědeckého výzkumu a bádání v otázce mimozemského života, včetně neidentifikovaných létajících objektů a informovat generálního tajemníka o těchto objevech, výzkumu a vývoji těchto aktivit.

Valné Shromáždění SN je významným světovým dílčím orgánem k založení etických diplomatických vztahů s kulturami mimo tuto planetu, které nyní navštěvují zemi. Rezoluce zakládá Desetiletí kontaktu SN, což znamená čtyři D: (Disclosure) odhalení ohledně mimozemských civilizací. (Decade of Contact) desetiletí kontaktu, včetně veřejného financování vzdělávacího výzkumu o mimozemských civilizací. (Disarmament) odzbrojení, včetně zákazu vesmírných zbraní a válečného konfliktu ve vesmíru. (Diplomacy) diplomatické jednání s mimozemskými bytostmi, které nyní navštěvují zemi.“

 

 

Paul Hellyer

Rezoluce se objevila krátce po veřejném požadavku dřívějšího kanadského Ministra Obrany Paula Hellyera, která byla zaslána do kanadského parlamentu, aby se konalo slyšení na téma vztahů s mimozemskými civilizacemi. 25. září 2005 na sympóziu exopolitiky v Torontu, která se konala na universitě v Torontu, Hellyer řekl: „UFO jsou tak reálná, jako letadla, která nám létají nad hlavou,“ a „jsem velmi znepokojen tím, jaké následky by mohly vzniknout při mezigalaktické válce, že jsem se k tomu musel vyjádřit.“

Hellyer míní, že lidé země můžou být ohroženi důsledky války ve vesmíru a řekl: „Armáda Spojených Států připravuje zbraně, které by se mohly použít proti mimozemšťanům a které by nás mohly dostat do mezigalaktické války, aniž by nás někdo varoval.“ Zakončil slovy: „Nadešel čas poodhalit tajemství a nechat ukázat pravdu, abychom mohli být ve skutečné a informované debatě o jednom z nejdůležitějších problémů, kterému dnes tato planeta čelí.“

Hellyer a tři nevládní organizace, které se připojily k jeho požadavku o veřejném slyšení o mimozemských civilizacích, plánují obnovit svůj požadavek v kanadském parlamentu po federálních volbách 23 leda 2006. Tyto organizace jsou: Torontské Symposium Exopolitiky, americký projekt Disclosure, a Institut pro Spolupráci ve Vesmíru (ICIS).

 

 

Vyspělé mimozemské civilizace, které nyní navštěvují Zemi

 

 

Špionážní technologie vojenské kontrarozvědky známá jako dálkové nezírání, původně vyvinutá při Standfordském Výzkumném Institutu uprostřed 70 let, přinesla  údaje, týkající se existence mimo planetárních kultur, které nyní navštěvují zemi. Například, generál major Albert N. Stubblebine, bývalý velící důstojník vojenské rozvědky a bezpečnostního oddílu potvrdil údaje dálkově nasbíraných dat ohledně inteligentního života na Marsu. Veřejně potvrdil, že vojenští zpravodajové ovládající dálkové nazírání, lokalizovali možnou inteligentní civilizaci žijící pod povrchem Marsu. Generál řekl: „Dívali jsme se Mars, dívali jsme se na UFO, strávili jsme nějakou dobu sledováním Marsu. Věřím, že zítra uslyšíte, že na Marsu jsou na povrchu struktury. Uslyšíte, že existují také struktury pod povrchem Marse, které kamery Voyageru nemohly v roce 1976 vidět.“ Stubblebine pokračuje: „Pod povrchem Marsu, ale i na povrchu, se pohybují stroje, nevím, zda-li je tam zanechala nějaká civilizace.“ Jiní vědečtí dálkoví „nazírači“ vyvinuli ověřitelné údaje naznačující existenci vládnoucích orgánů v dosahu naší Mléčné Dráhy, jejíž posláním je regulovat záležitosti na planetách, kde je život, jako je Země.

Nezisková organizace Projekt Disclosure pořádala tiskovou konferenci v květnu 2001 ve Washingtonu D.C, na které veřejně popisovalo své zkušenosti a důkazy mnoho vysoce postavených svědků vojenských zpravodajů, lidí z vládního i soukromého sektoru, čímž se upevnila představa o tom, že vyspělé mimozemské civilizace jsou v kontaktu s naší pozemskou civilizací v současné době.

 

 

Členové Národů SN

Rezoluce „Desetiletí Kontaktu“ musí nyní najít sponzorskou podporu u členů národů SN v Valném Shromáždění. Ze 191 členů národů, kteří mají křesla v Valném Shromáždění, má Kanada dlouhou historii v odporu ke zbrojení ve vesmíru. 22.9. 2004 kanadský premiér Paul Martin prohlásil k Valnému Shromáždění: „Vesmír je naší konečnou hranicí. Vždycky vzbuzoval naší představivost. Jaká by to byla tragédie, kdyby se vesmír stal jedním velkým arsenálem zbraní a dějištěm pro nové závody ve zbrojení.“ Martin pokračuje: „V roce 1967 souhlasily Spojené Národy s tím, že zbraně hromadného ničení nebudou ve vesmíru umístěny. Nadešel čas rozšířit tento zákaz na všechny zbraně.“

Bývalý kanadský ministr zahraničí Lloyd Axworthy když mluvil před stálou komisí parlamentu dolní sněmovny o národní obraně a záležitostech veteránů řekl: „Washingtonská nabídka Kanadě není jen pozváním k připojení se k Americe pod ochranný štít, ale představuje jakousi globální doktrínu o bezpečnosti, která porušuje kanadské zájmy na mnoha úrovních. Nekompromisním závazkem by mělo být zabránit umisťovat zbraně ve vesmíru.“ Premiér Martin učinil rozhodnutí oficiálně se neúčastnit obranného programu v roce 2005.

 

 

Brazílie

Také další major SN členské země Brazílie, podniká oficiální opatření na podporu
„Desetiletí Kontaktu.“ A.J.Gaevard redaktor brazilského UFO Magazínu a šéf Brazilského Výboru Badatelů UFO oznámil, že: „20.5. 2005 byl historický den ufologie v Brazílii a i ve světě, když Brazilské Vzdušné Síly poprvé ve své historii, oficiálně přijaly špičkový výbor badatelů UFO, k otevřené diskuzi o pozorování v zemi a k plné prohlídce zařazených dokumentů UFO na několika vojenských základnách v hlavním městě Brasil. „Podniknutím tohoto důležitého kroku,“ řekl Gaevard, „umístily Brazilské Vzdušné Síly Brazílii na velmi krátký seznam zemí, jejichž armáda uznává ufologii jako seriózní aktivity. Je to významné úsilí k plnému pochopení povahy a původu UFO.“

Brigádní generál Telles Ribeiro, šéf Brazilského komunikačního střediska Vzdušných Sil řekl: „Chceme mít všechny informace ohledně tohoto téma, které nám byly po několik desetiletí zatajovány a chceme, aby byly zcela uvolněny pro veřejnost skrze ufologické kruhy.“

Brazilská vláda skrze své Vzdušné Síly se nakonec rozhodla vystoupit a uznat výzkum UFO jako skutečnou aktivitu, tak i jako přímý výsledek intenzivního tlaku činěný kampaní nazvanou „UFO – svoboda informací“, což je hnutí, které odstartoval brazilský UFO magazín v roce 2004. Kampaň byla zahájena Brazilským Výborem Badatelů UFO do které se zapojilo šest neznámějších brazilských ufologů.

 

Karel Rašín

 

Tajné schůze Spojených národů diskutujících o UFO, kterým předsedal prezident Valného shromáždění

Jména starších úředníků, kteří se zúčastnili série tajných schůzí OSN diskutujících o nedávném pozorování UFO již byla oznámena. Gilles Lorant, francouzský letecký expert odhalil tato jména při rozhovoru s novinářem francouzského rozhlasu Didierem de Plaige (překlad níže). Lorant prozradil, že schůzím, kterých se zúčastnil 13 a 14 února, předsedal Srgjan Kerim, prezident Valného Shromáždění OSN.

Z fotografií, které mu byly ukázány, identifikoval Lorant také vatikánského apoštolského nunciuse a stálého přísedícího OSN, arcibiskupa Celestina Migliora; a sira Johna Sawerse, britského stálého zástupce při OSN.

Podle Loranta, bezpečnost při schůzkách nebyla tak upjatá a účastníci museli jen podepsat „formulář o svém hodnocení“ při jejich ukončení. Podle všeho, byly v běhu další schůzky s vysokou bezpečností, které se odehrávaly za dveřmi s ostrahou stojící před nimi.

Lorant řekl, že na schůzi se nerozdávaly žádné dokumenty, ale Zpráva o UFO, kterou připravovala pobočka Národní Gardy USA (a USA Air Force podle dřívějšího prohlášení) byla promítána na velkoplošné obrazovce. Lorant odhalil, že si Zprávu objednali tři američtí senátoři, kteří ji komentovali. Neobjasnil však, zda senátoři se přímo zúčastnili schůze nebo zda jejich komentáře byly pouze projektovány na obrazovce.

V dřívějším prohlášení Lorant prozradil, že jedna a půl hodina ze schůzek byla vyčleněna diskuzi o nedávném pozorování UFO a že se dosáhlo dohody vypracovat oficiální politiku „otevřenosti“ pro hlášení v roce 2009. Stanovily se dva předpoklady: Na prvním místě byl mír a stabilita v demokratických národech. Druhý předpoklad byl, že bude pozorování UFO pokračovat na současné úrovni. Na tajných zasedáních, kterých se Lorant zúčastnil bylo 40 zástupců z 28 států. Lorant dále tvrdil, že závisí na oficiálním charakteru schůzek, a že Zpráva může být oficiálně uvolněna koncem března pro členy národů, kteří se nemohly zúčastnit.

Lorantovo odhalení týkajícího se tajných schůzek OSN, které obsahovaly diskuzi o UFO, ukazuje na oficiální snahu koordinovat mezinárodní politiky při hledání odpovědi na nebývalý počet pozorování UFO v letech 2007/2008. Například předběžná otázka, která vyvstala ohledně pozorování UFO v Japonsku, dovedla nakonec Shigeru Ishibu, ministra obrany 20. prosince k veřejnému prohlášení o oficiální japonské obranné politice, protože se mimozemská plavidla objevila nad japonským vzdušným prostorem.

Tvrdil, že  pokud se neukáže žádný nepřátelský úmysl, japonské obranné složky nevstoupí do vojenského kontaktu s mimozemskými návštěvníky. Ishibův výrok je jeden z mála veřejných politických prohlášení vyřčeném na možnou odezvu  týkající se mimozemských návštěvníků, jedním z velkých národů.

Lorantův seznam návštěvníků posílilo oznámení Vatikánu, které biskup Migliore přednesl v OSN 13. února. Měl řeč na téma globální životní prostředí na Valném Shromáždění. Podle Loranta bylo možné pro zástupce Vatikánu navštěvovat rozmanité schůze, protože to byl důvod setkat se s ostatními návštěvníky. Existuje také podobné svědectví o tom, že sir Sawers byl přítomen v OSN během této doby a mohl by se tudíž účastnit všech nebo některých zasedání tajných schůzek.

Gilles Lorant

Gilles Lorant

Lorant vysvětlil, že sloužil jako výzkumný atašé u prestižní francouzské vědecké organizace CNRS a že byl auditorem u další prestižní organizace IHEDN. Lorantova  důvěryhodnost jako svědka byla nedávno podpořena prezidentem Evropské Federace Letectva Michaelem  Ribardierem, který uveřejnil prohlášení na podporu Lorantovy verze událostií. Také uznávaný francouzský expert na pozorování UFO Gildas Bourdais se veřejně zaručil za Lorantovu věrohodnost coby svědka. Další vyšetřovatelé v současné době pracují na dosvědčení většiny aspektů Lorantovy výpovědi, jeho spolehlivosti jako svědka a shánějí další účastníky ochotné odhalit, to, co se odehrálo na tajných shromážděních OSN ohledně diskuzí o pozorování UFO

 

Michael E. Salla, Ph.D

Kona, Hawaii

03/05/08 [Aktualizováno 03/06/08]

www.Exopolitics.Org

[Poznámka: Zvláštní poděkování Didieru de Plaige za poskytnutí výše uvedených fotografií k veřejné distribuci]

 

***

 

Zdroj: Didier de Plaige, 5. Březen 2008

 

Gilles Lorant, který je nyní citován na mnoha francouzských a anglo-amerických internetových fórech, mě objasnil některé body předtím než jsme zorganizovali plánovaný rozhovor v rozhlase. Nemůže ovšem komentovat všechny informace zprostředkované Michaelem Sallou, které se vztahovaly na den 12. února, kdy se nezúčastnil. Byl v New Yorku sledovat fungování OSN a je shoda okolností, že předmět diskuze UFO se probíral právě během těchto dvou dní.

 

Dnes řekl:

— Bylo to 13 a 14 února na předběžných rozhovorech k přípravě na nadcházející schůzi Ekonomického a Sociálního Výboru.

— Žádné dokumenty nebyly v oběhu, ale výňatky ze zpráv Národní Gardy byly promítány na obrazovku a byly komentované třemi senátory, kteří si zprávy objednali.

— Účastníci nebyli podrobeni žádnému zvláštnímu bezpečnostnímu prohledávání, bylo pouze nutné vypnout mobilní telefony.

— Na konci schůze museli účastníci vyplnit formulář o svém hodnocení.

 

„Schůzím předsedal Srgjan Kerim, bývalý ministr zahraničí bývalé republiky Jugoslávie, Makedonie“ (zvolený prezident 62 zasedání OSN Valného Shromáždění, 24. května 2007). „Některé místnosti schůzek byly zamčené řetězem a střeženy kurýry. Místnost, kde se konalo zasedání a ve které jsem byl já, nebyla tak střežena. “

Mohu potvrdit přítomnost sira Johna Sawyera za Velkou Británii a arcibiskupa Celestina Migliore, stálého zástupce Vatikánu. Stálý zástupce Vatikánu byl v té době přítomen v New Yorku jak dosvědčila Katolická Tisková Agentura: „Arcibiskup Celestino Migliore, stálý pozorovatel Vatikánu při OSN byl přítomen ve středu (tudíž 13.února) na 62 zasedání Valného Shromáždění OSN označeném jako „Klimatické změny“: OSN a svět při hledání řešení.“ Bylo možné připojit se ke schůzi, která se konala v hale Bezpečnostního Výboru, protože mě Gilles Lorant řekl, že ten samý den se jednotlivci účastnili na různých zasedáních.“
Během tohoto krátkého rozhovoru Gilles Lorant také řekl: „Byl jsem pouze výzkumným atašé“ u CNRS, protože se mi v minulosti podařilo uskutečnit dva specifické kontrakty. S ohledem na IHEDN, jsem vlastně byl „auditor“, ale dosáhl jsem věkového limitu.“

 

Z francouzštiny přeložil

Alfred L. Webre

4 března 2008.

Ředitel Instituce pro Spolupráci ve Vesmíru (ICIS)

 

překlad Karel Rašín

 

Převzato:http://www.exopolitika.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz