Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

141. Biblia a mimozemšťania
Na videnie proroka Ezechiela upozornil niekedy v šesťdesiatych rokov Erich von Däniken v niektorej zo svojich kníh (Spomienky na budúcnosť alebo Posolstvo bohov). Jeho myšlienky prevzali ďalší autori. Doteraz som sa však v žiadnej literatúre nestretol s porovnaním opisu Ezechiela s tým, čo opisuje Izaiáš a Ján v Apokalypse. (V ... Číst více
23 října, 2006Gaspar
142. Boli sme na Mesiaci už v roku 2309 pred Kristom?
Vo vzdialených miestách severného Tibetu ležia ruiny mesta Hsiung Nu, objaveného Durpacom v roku 1725. V centre mesta sa Durpac stretol s množstvom monolitov, pyramídou, časťou veže z modrého porcelánu a s kráľovským palácom, obsahujúcim miestnosti s fotkami Slnka a Mesiaca. Taktiež našiel veľký biely kameň obklopený nádhernými maľbami.
23 října, 2012Gaspar
143. Objekty z jiných dimenzí

143. Objekty z jiných dimenzí

od Gaspar / / UFO
Pocházejí neideintifikovatelné létající předměty z jiných planet nebo sídlí na Zemi? Záhadné stroje se prý zjevují znenadání možná z jiné dimenze a většinou unikají nejen lidským smyslům, ale třeba i pozornému hledáčku radarových stanic. Mezi ně patřilo i zvonovité červenooranžově žhnoucí těleso, kterému stíhačky F 106 málem nestačily.
15 července, 2009Gaspar
144. Záznamy UFO mexickej armády z 5.3.2004
MEXICO (EFE) - Bezprecedentní posun pro tuto zemi - a zřejmě pro celý svět - vojenské úřady zveřejnily video, zachycující 11 neidentifikovatelných létajících objektů (UFOs) prostřednictvím letadla přináležejícího k Sekretariátu národní obrany (SEDENA). Toto video bylo prezentováno včera na tiskové konferenci novinářem a UFO badatelem Jaimem Maussanem.
23 října, 2006Gaspar
145. Thajci tvrdí, že jejich vesnici navštívil mimozemšťan
Několik obyvatel z thajské vesnice Huaj Nam Rak prý na vlastní oči vidělo mimozemšťana. Záhadná postava měla velkou hlavu a malé tělo. Tajemný cizinec se údajně hodinu motal v rýžovém poli a přítomným vesničanům nevěnoval žádnou pozornost. Ti ihned uvědomili místní úřady.
13 září, 2005Gaspar
146. Eisenhowerovo setkání s mimozemšťany z roku 1954
Během jedné noci, brzy k ránu z 20 na 21 ledna 1954 zatímco měl být prezident Dwigh Eisenhower na „dovolené“ v Palm Springs v Californii, byl Eisenhower údajně vzat na Edwardsovu leteckou základnu na tajnou schůzku. Když se objevil druhého dne ráno na bohoslužbě v Los Angeles, novinářům bylo řečeno, ... Číst více
8 prosince, 2009Gaspar
147. Kennedy a UFO

147. Kennedy a UFO

od Gaspar / / UFO
K porozumění tomu, že o mnohém co se děje, nejsme správně informováni, se hodí příběh zavraždění Johna F. Kennedyho, jelikož neleží v temné minulosti, nýbrž díky existujícímu obrazovému materiálu můžeme dodnes získat dobrou představu o otřesné události, když Amerika ztratila svoji nevinnost. Na první pohled to nemá nic společného s ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
148. Zastavenie lunárneho projektu spôsobil strach z UFO
NASA zverejnila po prvýkrát výsledky svojho lunárneho bádania v roku 1973. Vo vyhlásení uviedla, že všetkých jej 25 astronautov sa stretlo počas letu na Mesiac s aktivitami UFO - Unidentified Flying Object (neidentifikovaného lietajúceho predmetu). Bývalý šéf lunárneho programu USA Wernher von Braun v jednom interview o niekoľko rokov neskôr ... Číst více
23 října, 2005Gaspar
149. LUDVÍK SOUČEK: Kapitán Achab a bílá velryba
Jednou z nejpříjemnějších nutností, s nimiž jsem se setkal při sestavování této knihy, bylo znovu a gruntovně přečíst Bílou velrybu Hermana Melvillea, nejskvělejší »propadák« osvíceného 19. století, uznaný naším ještě skvělejším dvacátým stoletím za gigantický literární bludný balvan, majestátně čnějící k samým vrcholům literatury. Kolem bludného balvanu se ovšem hemží ... Číst více
23 října, 2004Gaspar
150. Bulharská akademie věd oznamuje…
Toto vědecké setkání, při kterém se oznamovaly výsledky experimentu komunikace  s kruhy v obilí se odehrálo v Sofii, v Bulharsku,11. června 2009. Setkání bylo zorganizováno, aby se oznámily výsledky projektu konaného mezi březnem a květnem 2009, ve kterém si vědci z Bulharska, přední vědecké kapacity a jeden vědec z Británie, kladli otázky globální ... Číst více
11 září, 2009Gaspar
151. Astronauté a UFO

151. Astronauté a UFO

od Gaspar / / UFO
Je možné, že se astronauti při svých cestách setkali s něčím, co je pokládáno za UFO? Někdy v roce 1985, jeden z prvních amerických kosmonautů, kteří obletěli zeměkouli, prohlásil před komisi OSN. "Domnívám se, že tuto planetu navštěvují plavidla a posádky z jiných planet, které jsou technicky mnohem vyspělejší, než ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
152. Byl Venušan Orthon nacistický důstojník?
Většina lidí zabývající se UFO, je s postavou George Adamského obeznámena. Jeho tvrzení o kontaktu s Venušany, jakož i fotografie jejich lodí, jsou známy již z dřívějška. Dnes se však Adamského fotografie považují za podvod. Je známý jako jeden z podvodníků, který se zajímal o UFO a prodával svá fantastická ... Číst více
9 prosince, 2009Gaspar
153. Andělé v kosmických lodích
Setkání se konalo večer v jednom výstavném domě v centru Říma a příznivý dojem, který tento muž na mne udělal, mě provázel během celého našeho setkání. Když jsem jej spatřil poprvé, pozdravili jsme se, aniž by nás někdo představoval, vzájemným srdečným objetím, neboť v podvědomí jsme se cítili okamžitě jako ... Číst více
23 října, 2006Gaspar
154. Jihoafrická kontaktérka Elizabeth Klarer
V mnoha případech včetně Elizabeth Klarerové a Dany Howardové se zdá, jako by kontaktéři byli připravováni nebo možná monitorováni mimozemšťany po mnoho let předtím než nastane přímý kontakt. Kdo nebo co za tím stojí? Skuteční mimozemšťané, vláda nebo nějaká lidská či nelidská agentura, pozemská entita? Je to jednoduše příliš snadné a ... Číst více
8 prosince, 2009Gaspar
155. Oficiálne odhalenie mimozemského života sa bezprostredne blíži
Oficiálne vyhlásenie Obamovej administratívy o skutočnosti mimozemského života sa bezprostredne blíži. Po niekoľko mesiacov najvyšší administratívni predstavitelia v tichosti rokovali za zatvorenými dvermi nakoľko odhaliť svetu fakty o mimozemskom živote. Nespokojnosť medzi mocnými inštitúciami ako je Námorníctvo Spojených Štátov ohľadom desaťročia trvajúcej politiky utajovania urýchlila snahy o odhalenie skutočnosti mimozemského ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
156. Ruští vědci: Našli jsme mimozemský přístroj
Nález zbytků přístroje vyrobeného mimo Zemi ohlásili tento týden účastníci ruské vědecké expedice. Kovový předmět se měl nacházet nedaleko řeky Tunguska na Sibiři, kam v srpnu roku 1908 dopadl největší meteorit ve 20. století. "Jsem zplnomocněn učinit oficiální prohlášení, že jsme byli zachráněni nějakou vyšší civilizací," citoval vedoucího expedice Jurije ... Číst více
13 srpna, 2004Gaspar
157. Rozhodnutí 33/426 (1978)
Ustanovit kancelář nebo oddělení Spojených Národů pro přijetí, koordinaci a rozšiřování výsledků výzkumu neidentifikovaných létajících objektů a souvisejících jevů. Na svém 87 plenárním zasedání 18.12.1978, Valné shromáždění, na doporučení Zvláštního politického výboru (dokument A/33/512, odstavec 9), přijalo následující text, který representuje shodu členů Shromáždění:
14 března, 2009Gaspar
158. Pozemští mimozemšťané
Začnu s u nás nejrozšířenější skupinou a často též nejobdivovanější, ergo se společenstvím, v jehož čele je Aštar Šeran. Já sama z Aštara samotného nemám zrovna nijak snadno definovatelné pocity. Stalo se mi, že jednoho dne vešel spolu se svojí gardou do mé meditace, bylo to na mé přání a tedy protože jsem ... Číst více
20 ledna, 2009Gaspar
159. Co se skrývá na Měsíci?
Každý astronom bez váhání odpoví, že nic převratného. Měsíční povrch je pustý a neutěšený, jen holá skaliska a rozeklané okraje kráterů. Zdálo by se, že už tam ani snad není co zkoumat. Naposledy přistáli lidé na Měsíci v prosinci roku 1972 a od té doby jako by tento náš souputník ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
160. Arkturiánský koridor
Gratulujeme! Načítali a začlenili ste vysokofrekvenčné svetlo do vášho pozemského vozidla (hmotného tela, pozn. prekl.) a zlúčili ste svoje osobné čakry s planetárnymi čakrami Gaie. Vďaka tomu sme ku vám, my Arkturiáni, prišli aby sme vám pripomenuli dohodu, ktorú ste s nami urobili predtým, ako ste prijali svoje súčasné pozemské ... Číst více
1 srpna, 2009Gaspar