Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

161. Galaktická rodina

161. Galaktická rodina

od Gaspar / / UFO
GERMAINE: Posílám k Vám pozdravy. Je potěšením, že mohu být opět jednou s Vámi. Tentokrát bychom Vám rád podal informace o základních fyzikálních genotypech Vaší galaktické rodiny. Pokud si pamatujete tak tyto informace jste od nás před nějakou dobou žádali. Tak plníme slib a nyní Vám předáme alespoň základní prvky ... Číst více
12 srpna, 2009Gaspar
162. Jitro cizích světů

162. Jitro cizích světů

od Gaspar / / UFO
Zajímáte se o problematiku UFO? Pak byste si určitě měli přečíst knížku Colina Wilsona: Jitro cizích světů, pokud jste tak ovšem dosud ještě neučinili. Obsahem této knihy jsou zejména jevy UFO zasazené do širšího kontextu mimozemšťanů, přízraků, vyšších dimenzí, mizejících osob, obrazců v obilí, různých okultních fenomenů atd. Autor se ... Číst více
23 října, 2006Gaspar
163. Mimozemšťané v pozadí
Během roků, které následovaly po druhé světové válce celily Spojené státy americké řade událostí, které měly změnit nejen jejích vlastní budoucnost, ale i budoucnost celého lidstva způsobem, který se vymyká veškeré lidské představě. Odstupující prezident Truman a jeho nejvyšší vojenští generálové tomu museli bezmocné přihlížet, ačkoliv vyhráli nejdražší a nejpustošivější ... Číst více
23 října, 2005Gaspar
164. Tajné spisy o UFO

164. Tajné spisy o UFO

od Gaspar / / UFO
Britské ministerstvo obrany dnes (23.3.2009) poodhalilo rúšku tajomstva nad ďalšími dokumentmi zo spisu týkajúceho sa UFO. Okrem iného ministerstvo oznámilo, že v roku 1990 informovalo ďalšie ministerstvá o spozorovaní neidentifikovateľného lietajúceho objektu, ktorý sa podobal na diamant. Štátne archívy povolili prístup k siedmim spisom, ktoré medzi novembrom 1987 a aprílom ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
165. Pravda přichází z Galaxie Andromedy
Pokračujeme i nadále ve velmi zajímavých informacích, které nám podává přední americký badatel a kontaktér Alex Collier, který přes 25 let byl v kontaktu s dvěmi vysoce pokročilými bytostmi, které pocházeli z naší domovské galaxie Andromedy. Jde o inteligenci Morenae a Vissaeus. Tyto inteligence sdělili, že nejstarší genetickou rasou této ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
166. Muži v čiernom

166. Muži v čiernom

od Gaspar / / UFO
Muži v čiernom (alebo Men in Black) sú veľmi známym fenoménom, ktorý sa ešte dodnes nikomu nepodarilo vysvetliť. Sú pokladaní za príslušníkov tajnej služby, mimozemšťanov, ale často aj za robotov s obmedzeným zdrojom energie. Z ich pôsobenia si dokonca zobrali príklad aj hollywoodski producenti a natočili komédiu Men In Black, ... Číst více
23 října, 2011Gaspar
167. Zmanipulované, nebo dobře utajené informace?
Všechna společenství národů, znepokojují v současné době stále častější a rozsáhlejší přírodní katastrofy, které postihují naší planetu, občanské a světové války, které se odehrávají na různých místech naší zeměkoule, hladomory a epidemie, které rozsévají svou smrt. Dá se však, ale říci, že svět do značné míry znepokojují i informace o ... Číst více
23 října, 2004Gaspar
168. Vatikán se připravuje na mimozemské…
Vatikán právě dokončil pětidenní konferenci o astrobiologii, kde svolaní vědci diskutovali o odhalení a důsledcích mimozemského života. Základní hnací silou za touto konferencí byl ředitel vatikánské observatoře, jezuitský kněz otec Gabriel Funes. V květnu 2008 poskytl Funes rozhovor vatikánským novinám „Vatican´s L´Osservatore Romano“, kde říkal, že existence inteligentních mimozemšťanů nepředstavuje ... Číst více
8 prosince, 2009Gaspar
169. Vatikán: Mimozemšťania môžu existovať
Vedecký poradca pápeža Benedikta uviedol, že viera v možnú existenciu vyspelej mimozemskej civilizácie nie je v rozpore s vierou v Boha. "Podľa môjho názoru táto možnosť (života na iných planétach) existuje," povedal José Gabriel Funes, 45-ročný jezuitský kňaz, ktorý je šéfom Vatikánskeho observatória.
23 října, 2008Gaspar
170. Projekt modrá kniha (Bluebook)
Viac ako dvadsať rokov (1948 - 1969) sa vyšetrovaniu správ o UFO venovalo americké letectvo. Tento projekt viedol kapitán Edward J. Ruppelt. Štáb projektu mal vypracovanú jednoduchú metódu vyhodnocovania pozorovaní. Svedkovia vyplňovali dotazník, skupina analyzovala fotografie a negatívy. Preskúmané boli astronomické údaje, trate lietadiel a informácie o počasí. Úspešne boli ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
171. Andělé v kosmických lodích
Když mi byl předložen návrh, abych se sešel s Giorgiem Dibitontem, rád jsem tento návrh přijal. věděl jsem přece důvod pozvání, totiž složit dobrozdání o věrohodnosti jeho zážitků s mimozemšťany.
23 října, 2007Gaspar
172. Postavili pyramidy v Číně UFOni?
O tom, že v Číně jsou pyramidy se díky současnému režimu ví velmi málo. Stejně tak je komunistický režim zodpovědný za to, že tyto pyramidy dodnes nejsou pořádně vědecky prozkoumány. Nyní se možná situace změní. Dosavadní vědecké bezvládí dost nahrávalo různým UFOlogům a hledačům senzací, kteří spoustu pyramid označili za ... Číst více
20 června, 2002Gaspar
173. Flotila neznámych svetiel a stratené americké stíhačky
Před několika dny přišla z prostředí ruských kosmických vojenských sil (VKS) zpráva, že dne 30. března došlo u amerického pobřeží k velmi podivnému incidentu. V podstatě jde o to, že přes 75 letounů amerického vojenského válečného letectva se v nočních hodinách doslova a do písmene utkalo zhruba z pěti neidentifikovatelnými, ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
174. George Adamski: Uvnitř vesmírných lodí
Když jsem s Georgem Adamskim vydával knihu „Létající talíře přistály“, neznal jsem ho ještě osobně. Můj nakladatel i já jsme tehdy zastávali názor, že Adamského místopřísežné prohlášení, že měl skutečně kontakt s létajícím talířem, postačuje jako důkaz a plně ospravedlňuje vydání této knihy. Pozdější událostí potvrdily, že jsme jednali správně.
23 října, 2010Gaspar
175. Vatikán, Anglie a Francie tlačí na USA…
Značně rozličný program za účelem vynakládání úsilí v otázce tlaku na nezvolenou vládu USA odhalit přítomnost ne-lidských entit a technologií, se kterými se operuje v pozemské biosféře, činí další krok kupředu v závěru pětidenního studijního víkendu o astrobiologii pořádaném vatikánskou biskupskou akademií věd minulý týden. „Astronomové si myslí, že je ... Číst více
18 listopadu, 2009Gaspar
176. Mimozemšťané prý zachránili Zemi…
Může to znít velmi šíleně, ale teorie ruského vědce Jurije Lavbina stojí přinejmenším za vyslechnutí. Lavbin se domnívá, že Zemi zachránili v roce 1908 od totální devastace mimozemšťané, kteří zapříčinili výbuch Tunguzského meteoritu ještě před samotným dopadem. Kdyby totiž meteorit dopadl na zemský povrch, znamenalo by to konec života na ... Číst více
27 května, 2009Gaspar
177. Tajné projekty

177. Tajné projekty

od Gaspar / / UFO
Po všem, o čem jsme doposud mluvili, asi stěží někdo zapochybuje o tom, že v Egyptě neprobíhá všechno úplně standardně. Naše pátrání po souvislostech a pravých důvodech nás vždy přivádělo k neobvyklým fenoménům a velmi často k časoprostorovým jevům.
23 října, 2010Gaspar
178. Sibiřské „Zařízení“
Následující výňatek je zápis rozhovoru s Valery Uvarovem z Ruské akademie pro národní bezpečnost, který s ním před běžícími televizními kamerami vedl na 12. mezinárodním kongresu o UFO (2. až 8. února 2003 v nevadském Laughlin) vydavatel britského UFO magazínu Graham W. Birdsall.
23 října, 2006Gaspar
179. Planeta LOGO

179. Planeta LOGO

od Gaspar / / UFO
Autor děkuje známému pražskému akademickému malíři mistru Miloši Kurovskému za ilustraci titulní stránky obálky a také za obraz uprostřed knihy. Oba obrazy znázorňují postavu duchovního mistra Avu z planety Logo. Mistr M. Kurovský, který se dlouhou dobu zabývá malováním vesmírných civilizací vkládá do svých maleb mystycký duchovní prvek, která má ... Číst více
23 října, 2004Gaspar
180. Rovnováha mezi vyspělými technologiemi mimozemšťanů…
„Nyní, když jsme seděli kolem stolu, všechny oči se stočily na staršího vesmírného muže, když začal mluvit. Ačkoli mě vysvětlili později, kdo byl touto postavou na všech planetách, bylo nemožné si nevšimnout, že jsem byl v přítomnosti vysoce vyvinuté bytosti a postoj všech přítomných jasně naznačoval, že oni, jakož i ... Číst více
8 prosince, 2009Gaspar