Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

101. Ag-agria

101. Ag-agria

od Gaspar / / UFO
Ve všem chaosu vždy byla vyvažovací energie. Je to převládající síla Světla a pokračuje v růstu a její odkrytí na Zemi. Více z vás začíná chápat jakou úlohu Světlo hraje, a nadnáší mnoho z těch, kteří by jinak byli svrženi do bahna. Musela být naděje a světlo na konci tunelu, ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
102. Giorgio Dibitonto: Andělé v hvězdných lodích
Když mi byl předložen návrh, abych se sešel s Giorgiem Dibitontem, rád jsem tento návrh přijal. věděl jsem přece důvod pozvání, totiž složit dobrozdání o věrohodnosti jeho zážitků s mimozemšťany.
23 října, 2006Gaspar
103. Co Plejáďané přejí lidem na Zemi
Pozemšťanům přejeme, aby ve vší lásce a rozumu směřovali k ukončení veškeré agresivity, násilí a válek, stejně jako jakékoli kriminality, nenávisti, nepokojů, nesvobody, právě tak jako i dychtivosti po pomstě či odvetě.
30 září, 2006Gaspar
104. Dokumenty Lacerta

104. Dokumenty Lacerta

od Gaspar / / UFO
Potvrzuji tímto, že následující text popisuje realitu, toto není fikce. Je částí přepisu rozhovoru, který jsem měl s bytostí plazího původu v prosinci 1999. Tato bytost ženského rodu byla ve styku s mým kamarádem (jehož jméno v textu uvádím jen jako E.F.) po několik měsíců. Rád bych uvedl, že co ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
105. Eridanus a civilizace v něm
"Epsilon Eridani je SS tvořený 3 slunci A,B,C, které mají tu zvláštnost, že jsou seřazeny stále v jedné linii se stejnými vzdálenostmi, a C a B obíhají kolem A, A je 3,5 x větší než vaše Slunce, B a C jsou zhruba stejně velké jako vaše Slunce. Doba oběhu ... Číst více
15 července, 2009Gaspar
106. James E. McDonald

106. James E. McDonald

od Gaspar / / UFO
Jak jsem naznačil ve svém zde přiloženém prohlášení pro Group of the Outer Space Affairs, domnívám se, že je velmi nutné vzít v úvahu možnost, že tyto podivné objekty představují nějaký druh mimozemských sond. Než jsem podnikl osobní výzkum v této oblasti, byl jsem ochotný přijmout tento předpoklad jako možnost. ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
107. Milton William Cooper: Mimozemšťané v pozadí…
Vůdci uvnitř tajných mocenských struktur mají za to, že planetu Zemi zničí naše vlastní hloupost nebo Boží dopuštění. Tito muži jsou skálopevně přesvědčeni, že dělají vše pro to, aby zachránili lidskou rasu. Je strašnou ironií, že jsou nuceni vyvolit si za partnera negativní mimozemšťany, kteří sami stojí na pokraji zničení.
23 října, 2009Gaspar
108. Objekty z jiných dimenzí
Pocházejí neideintifikovatelné létající předměty z jiných planet nebo sídlí na Zemi? Záhadné stroje se prý zjevují znenadání možná z jiné dimenze a většinou unikají nejen lidským smyslům, ale třeba i pozornému hledáčku radarových stanic. Mezi ně patřilo i zvonovité červenooranžově žhnoucí těleso, kterému stíhačky F 106 málem nestačily.
23 října, 2008Gaspar
109. REZOLUCE – Valné shromáždění spojených národů…
Valné shromáždění, potvrdí rozhodnutí Valného shromáždění Spojených národů č. 33/426, 1978, schváleného 18.12. 1978, kde se konstatuje, že: „Valné shromáždění zve zainteresované členské státy k tomu, aby na národní úrovni podnikly vhodné kroky při koordinaci vědeckého výzkumu a vyšetřování mimozemského života, včetně neidentifikovaných létajících objektů, a aby informovaly Generálního tajemníka o ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
110. Sedmdesát civilizací z jiných planet na Zemi
Podle videonahrávky, učiněné bývalým agentem CIA Johnem Learem, založené na tom, o čem říká, že jsou svědectví vojenských agentů s prověřením přísně tajné, existuje asi 70 různých mimozemských civilizací, které monitorují Zemi. Podle rozhovorů civilních výzkumníků UFO z organizací občanského profesionálního výzkumu UFO existují lidé, kteří hlásili únosy bytostmi při ... Číst více
23 října, 2007Gaspar
111. UFO v historickom umení
Toto je čínska ilustrácia z fantastickej knihy s názvom "Ilustrovaný výskum podivných krajin" z roku cca 1400. Pôvodný titulok hlása: "krajina Ji Gung: Ľudia by mohli vyrábať lietajúce vozy ktoré s vhodným vetrom letia ďaleko" Počas Tarngovho dňa (cca .1700 pred Kristom), ľudia z Ji Gung doleteli na voze západným ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
112. UFO v prehistorickom umeni
Tieto petroglyfy boli vytvorené pred tisícmi rokov starovekými Indiánmi na americkom juhozápade. Podla indiánskych povestí sa dva objekty zrazili na nebi a jeden stroskotal v oblasti Údolia Smrti. Dorazili nejakí ľudia (pravdepodovne v inej lodi) a niekolko dni stravili opravou zniceneho vozidla, pocas coho is indiani sledovali.
23 října, 2008Gaspar
113. Britská vláda potvrdila UFO
Britská vláda potvrdila UFO Britská vláda potvrdila UFO LONDÝN, BRATISLAVA. Dostal príkaz strieľať podľa uváženia. Písal sa rok 1957, 19. máj. Rozkaz obdržal americký pilot Milton Torres z britskej leteckej základne Manston. Narušiteľ vzdušného priestoru, ktorý bol veľký asi ako bombardér B52, však nepochádzal z bývalého východného bloku. Bolo to UFO a pilot ... Číst více
23 října, 2008Gaspar
114. Na Sibiři se zřítilo UFO
Neidentifikovatelný létající objekt se podle páteční zprávy ruské agentury RIA Novosti zřítil v oblasti Krasnojarsku na Sibiři, kde nehoda způsobila rozsáhlý lesní požár. K nehodě došlo mezi městy Jeniseisk a Lesosibirsk, cituje agentura místní ředitelství Ministerstva vnitra. Nehodu nahlásili vesničané a na místě lze ještě sledovat hořící stopy v lese. ... Číst více
1 prosince, 2006Gaspar
115. Výchovný program

115. Výchovný program

od Gaspar / / UFO
11. září 1952 oznámil maršál Chadwell, zástupce ředitele vědeckého oddělení CIA, řediteli Ústřední zpravodajské služby, že "byl vytvořen celosvětový systém hlášení a všechny významné letecké základny dostaly rozkaz zachytit jakékoliv neidentifikovatelné létající objekty. (?) "Létající talíře" s sebou přinášejí dva nebezpečné momenty. Prvním z nich je psychologický účinek na masy ... Číst více
23 října, 2005Gaspar
116. Řád nového světa

116. Řád nového světa

od Gaspar / / UFO
Plán Řádu nového světa nevznikl na Zemi – je to systém vymyšlený mimozemšťany. Koncept Řádu nového světa je založen na starém systému Annunaki, který byl zaveden v jiných galaxiích před velmi dlouhou dobou. Tento systém je nyní prosazován a zaváděn na Zemi zbytky Annunaki, kteří na Zemi zůstávají. Těmito pozůstatky ... Číst více
18 prosince, 2009Gaspar
117. Galaktická Federácia Svetla
"Prvý Kontakt" je činnosť, ktorá začala v r.1990 ako jednoduchý príkaz Rady Sírianskej Oblasti jej rozsah bol rozšírený keď bola táto činnosť potvrdená Hlavnou Galaktickou Radou v r.1991. "Prvý Kontakt" začne potom, keď budu hlavnými svetovými vládami vydané zvláštne sledy oznámení čo nastane takmer súčasne. Oznámenia, že ET (Mimozemšťania) sú ... Číst více
23 října, 2006Gaspar
118. Fyzika mimozemských civilizací…
Na přednášce o „Fyzice mimozemských civilizací“, profesor Michio Kaku prosazoval důležitou typologii, kterou zavedl pro mimozemské civilizace. Tato typologie je založena na současných teoriích fyziky zabývajících se odlišnými energetickými zdroji a tím, jak se taková technologie vyvíjí k tomu, aby k těmto zdrojům získala přístup a využila je. Za posledních ... Číst více
8 prosince, 2009Gaspar
119. Prokletí a msta oceánu …
Pokud dychtivě sledujete vše tajemné a neznámé, není třeba vám připomínat, že už déle než jedno století se východně od pobřeží Spojených států děje cosi podivného. Beze stopy zde zmizely stovky letadel a lodí. Teorie pokoušející se tuto záhadu vysvětlit jsou stejně početné jako množství tragédií, které si vyžádaly tisíce ... Číst více
23 října, 2006Gaspar
120. Ra

120. Ra

od Gaspar / / UFO
Najúchvatnejší a vysoko duchovný kontakt prišiel prostredníctvom Carly Rueckert, Dona Elkinsa, Jamesa Allen McCartyho. Carla bola v telepatickom spojení s mimozemskou rasou ktorá sa volá Ra. Pristáli na Zemi približne pred 11,000 rokmi v rámci mimozemského poslania pomôcť Pozemšťanom pri ich duševnom a duchovnom vývoji. Geograficky sa sústredili hlavne na ... Číst více
23 října, 2005Gaspar