Eridanus a civilizace v něm

Eridanus a civilizace v něm

Eridanus a civilizace v něm

Jaká je stavba slunečního systému Epsilon Eridani ? Jaké jsou na ní civilizace nižších stupňů ?

Epsilon Eridani je vzdálen 10,8 světelných let od naší SS a nachází se v souhvězdí Řeka Eridanus (Eridanus).

„Epsilon Eridani je SS tvořený 3 slunci A,B,C, které mají tu zvláštnost, že jsou seřazeny stále v jedné linii se stejnými vzdálenostmi, a C a B obíhají kolem A, A je 3,5 x větší než vaše Slunce, B a C jsou zhruba stejně velké jako vaše Slunce. Doba oběhu B a C kolem A je tedy shodná. (Nyní jsou v zákrytu k Zemi, takže astronomie o nich neví).

Planety neobíhají po kruhových drahách, ale po drahách ve tvaru osmičky, a to kolem hvězd A a B, nyní u slunce B jsou 4 planety, u slunce A jsou nyní 3 planety, nedávno to bylo opačně, obíhají po různě vzdálených drahách a dráhy jsou orientovány do dvou rovin. Celkem je zde 7 planet. Kolem slunce C nejsou planety vůbec. 2 a 2 planety mají stejnou vzdálenost od sluncí A a B (2 roviny drah), jsou jinak vychýlené (celkem 4), nejbližší , tam je velmi čilý život, měsíce nemají, tyto 4 planety slouží k rekreačním účelům pro Achelany a Jargiďany. Je zde velmi bohatá příroda, ale nelze zde trvale bydlet, neboť je zde velké dusno a horko, pobývají hlavně v zimě.

Jargiďané obývají 1 planetu v 5. dimenzi, Achelané 1 planetu v 5. a 7. dimenzi.

Je tam krásná příroda, krásnější než na Erře, jsou zde průhledné rostliny (jako skleněné), zpívající stromy a rostliny, vše je krásné, velmi barevné a harmonické.

Jargiďanů jsou 4 miliardy, jejich planeta je asi 2x větší než Země, je dost přelidněná, nyní je stabilizovaný stav, regulovaný, nemají moc přírody, mateřská planeta je s Jargiďany spokojená, žijí na horní hranici harmonického soužití s planetou, značná část pracuje ve Vesmíru, rádi cestují, tím odlehčují jejich planetě. Mají velmi přátelské vztahy s Achelany, setkávají se na dovolených, vznikají pěkná přátelství, dříve tomu tak nebývalo. Trvalo mnoho tisíciletí, než se naučili žít v lásce. Jargiďané jsou savci (biologická stavba těla hrubohmotného, portrét je v I. díle „Rozhovorů“), stejně jako ptačí lidé, krmí děti mateřským mlékem. Ptačí lidé mají měkké zobáky, jako rty, mluví jako vy, někdy hvízdavým hlasem. Ještírci rodí také živá mláďata, krmí mateřským mlékem. Některé negativní rasy zdegenerovaly natolik, že se nemohou normálně rozmnožovat, zdegenerovaly i pohlavní orgány (viz film „Pitva mimozemšťana“). Jargiďané jsou prapůvodní třída savců na jejich planetě, jejich dřívější fylogenetický vývoj probíhal i ve vodním prostředí.

Jargiďané moře mají, techniku mají na povrchu, prý neničí podzemí, u Achelanů je to naopak, mají s tím věčný názorový spor.

Achelanů jsou 2 miliardy, z toho přímo na planetě v 5. dimenzi žije okolo 500 miliónů Achelanů, 1,5 miliardy se pohybuje ve Vesmíru a v 7. dimenzi mateřské planety. Vypadají jako vy, pozemšťané. Můžete se od nich hodně učit, všechny výrobní sféry mají pod zemí, neničí povrch. Přijímají potřebnou výživu při koupání v olejových jezerech a bazénech i přes kůži kromě běžného způsobu. Jsou kultivovaní, mají rádi pěkné věci a umění. Přišli z Plejád. Velikost jejich planety je 1,5 x průměr Země.

URCHE – kosmodrom Achelanů, průměr kosmodromu je asi 100 km elipsovitého půdorysu v kráterovém terénu. Denně startuje a přistává 1000 -2000 vesmírných lodí do Vesmíru. Pod povrchem je velké množství podzemních garáží pro vesmírné lodě, které jsou naváděny k odletu po nadzemních částech podobných našim mimoúrovňovým křižovatkám. V tomto kráteru je gravitačně zrušena atmosféra pro zlepšení startu kosmických lodí (je zde kosmické vakuum).

Jargiďané žijí 17 000 let ve fyzickém těle.

Achelané žijí 25 až 30 000 let ve fyzickém těle.“ Oprava informace z knihy J. von Buttlara „Mimo prostor a čas“, tam údaj 840 let je chybný, byl špatně přijat, a to i z toho důvodu, že předkové Achelanů žili v Atlantidě a již tam žili víc než 10 000 let v jednom těle. Jinak všechny údaje o Achelanech v této knize jsou správné.

Toto jsou jen doplňující a upřesňující informace k přehledu civilizací v příloze této knihy – pozn. zpracovatele.

 

Zdroj: www.sirver.neutral.cz

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz