Vesmírní přátelé

Vesmírní přátelé

Vesmírní přátelé

Vesmírné bytosti, které nás kontaktují ve svých mentálních tělech, jsou většinou z 5. dimenze, jsou se svými kosmickými loděmi pod clonami. Z pochopitelných důvodů se neodcloňují, aby nezpůsobili chaos v době, kdy lidé na to ještě nejsou připraveni. Vesmírné bytosti se nám odcloní, až se existence hrubých vibrací na planetě sníží až pod 50% (nyní cca 82%) a současně až masy lidí budou sami tento kontakt žádat Jinak ne.

Ve Vesmíru neexistuje planeta, která by nebyla pod dohledem nějaké civilizace Sil světla, která pracuje pro Stvořitele dle jeho plánu tvorby.

Život na vyspělých vesmírných planetách

 

Ve Vesmíru je spousta ras a druhů mimozemských civilizací, které vypadají stejně anebo zcela jinak jako my. Mají pevná těla jako my, mají však vyšší vibraci – jsou duchovně více vyvinutí. Dostaly se na jiné planety mj. i hromadným exodem při katastrofách planety Země (např. AtlantidaI.II.III.). Jenom v naší Galaxii existuje cca 5 miliónů vyspělých planet Sil světla. Některé civilizace žijí na flotilách /lodích/. Informace o tom, že ve Vesmíru jsou bytosti nejrůznějšího vzezření jsou pochopitelné, zamlžující mystifikace Ještírků, kteří sami realizují šíření strachu u nás přes média, vlády a UFO skupiny – viz dále.

· Na planetách našich vesmírných přátel pracují lidé, androidi a roboti. Své lodě tvoří myšlenkami, je

nepřípustné cokoliv vyrábět na sklad nebo jinak zbytečně – plýtvání energií.

Vesmírným bytostem je povoleno cestovat po Vesmíru. Mohou navštěvovat vyspělejší civilizace, čímž mají přístup k informacím, o jakých se nám lidem ani nezdá. Dohlížejí dále na Rozvojové planety a na planety, kde se rozvíjí život a pomáhají jim ve vývoji – tím zároveň povyšují duchovní úroveň svou /kosmický zákon/.

Cestování probíhá formou vystupování z dimenzí, čili dematerializací a opětovnou materializací. Materiál lodě a těl se rozloží ve svazek energie a informace a zase se zhmotní v jiném časoprostoru neboli v jiné dimenzi (paralelním vesmíru). Je to pro ně tak samozřejmé, jako pro nás cestování letadlem nebo autem.

Vesmírné přátelské bytosti Sil světla (kterých je ve Vesmíru většina) neznají negativní myšlení,

 

 

– nevědí, co to je někomu ubližovat, nejsou agresivní, úskoční, prolhaní

– nikoho k ničemu nenutí, nepřikazují,

– mají schopnost pomáhat slabším – umí vycítit jak,

– milují i zlé lidi na Zemi, protože dobře vědí, že se jedná o vývojovou fázi člověka,

– dokáží pracovat s prožitky z minulých životů svých i jiných bytostí.

 

 

Na planetu Zemi jsou někteří z nich dobrovolně inkarnováni, každý má určitý úkol, který si vybral. Existují zde určité frekvenční prvky – rozkódovací mechanismy, prostřednictvím kterých se rozpomenou, kdo jsou a jaké je jejich poslání. Jejich úkolem zde na Zemi je informovat lidi v jaké situaci se oni a planeta nacházejí a pomáhat jim situaci řešit.Toto je v souladu s Kosmickým zákonem

Nemají peníze, nepotřebují je. Peníze na Vyspělých planetách neexistují, nejsou tam žádné burzy, měny, banky, finanční systém, neboť je to systém okrádájící lidi o energii, která je neúčelně vynaložena (státní instituce, armáda, reklama, sklady, obchody atp.)

Ve svých příbytcích mají telestěnu, což je pro ně multimédium pro spojení s čímkoli a kýmkoli.

Nemají nemocnice, protože nevědí, co to nemoc je. Proto se dožívají tisíců nebo i desetitisíců let věku. Zde na Zemi ve 3. dimenzi je nemoc jediný účinný způsob, jak změnit myšlení lidí, tam nikoli.

Vzhledem k tomu, že jejich úroveň vývoje jim umožňuje šířit informace rychlostí větší než rychlost světla, je  pro ně snadné nás trvale každého monitorovat a vyhodnocovat naše chování a jednání. Sledují nás milióny civilizací.

Vyspělé civilizace pracují pro společnost cca 2 hodiny denně. Pak se věnují zájmům a zálibám (četba, kultura, tanec, hudba, turistika, návštěvy, sebevzdělávání – 30 vědních oborů současně, atd.,)

Způsob jejich duchovní pomoci lidem:

 

 

– snaží se tlumit konflikty,

– vnuknou člověku dobrý nápad,

– posílají směrem k nám láskyplné vibrace, které nás ovlivňují, aniž si to  uvědomujeme,

– kdo má zájem a parametry se spojit myšlenkou, dodávají mu informace k jeho duchovnímu rozvoji.

 

 

Plejádské vesmírné lodě Jsou na takové technické úrovni, proti které je naše technika pouhým šrotem. Cestují Vesmírem ne metodou posouvání se, ale metodou předimenzování, změny vibrací látky lodi i s inventářem. Mohou cestovat jak do minulosti, tak do budoucnosti. Provádí běžně mezigalaktické lety. 500 světelných let z planety Erra překonají za 7 minut.

 

Jedna z evakuačních průzkumných lodí, která hlídkuje určitý prostor:

 

 

– výška : 80 m (7 pater, 3 pracovní, 1 příroda-zeleň, 3 odpočinkové)

– průměr : 1 500- 750 m (elipsa)

– posádka : 600 bytostí, zástupkyně velitele je Pleja, 3 hodiny směna

– nad Zemí : 45-130 km – standartní operační prostor nad povrchem

– další lodě : vypouští další pilotované i nepilotované průzkumné lodě Evakuační flotily jsou již od 13.11.1997 v pohotovosti nad celým zemským povrchem

– Karného Evakuační flotila (z galaxie v Andromedě – vzdálena 2,3 miliónů světelelných let)

– Izákova Evakuační flotila (z naší Galaxie)

 

 

 

 

Komunikace probíhá dále s mírumilovnými vesmírnými lidmi z :

 

– Aštarovy Velké vesmírné flotily (10 miliónů lodí s vedením na stanici Šáre)

– Šáre je mateřská loď, má délku 42 km, je doutníkového tvaru /rozloha Prahy/ a je stará přes 1 milión let.

– stráží 4. vesmírný sektor (Bela, Kvadra), bdí trvale nad Zemí (podzim-jaro)

– Ptaahovy Vesmírné flotily z Plejád (planeta Erra, systém Taygeta, hvězdokupa Plejády-Kuřátka)

– bdí trvale nad Zemí (jaro-podzim)

– Sol-tecovy flotily (planeta Ajacit, systém Ajacita, hvězdokupa Hyády)

– Kohunovy flotily (planeta Zetor, systém ProximaCentauri)

– Ebermachovy flotily (planeta Riddh, systém Epsilon Tukana)

– Antekovy flotily a dalších flotil.

 

 

Sudé dimenze (4., 6., … ) (paralelní vesmíry) jsou dimenze “studené” – jsou zde často negativní bytosti bez lásky, liché “dimenze” jsou teplé, obydleny pozitivními vesmírnými bytostmi vyzařujícími lásku.

20.2. 1954 byla v USA na vojenské letecké základně Muroc AFB (dnes Edwards AFB) mimozemšťany z pěti lodí z planety EISA od hvězdy Betegueze v Orionu poprvé nabídnuta Zemi nabídka k nastolení nového řádu – prezident Eisenhower ji odmítl, protože by to znamenalo pád mocenské struktury. Pak následovaly nabídky mnoha dalším vládám, včetně naší, v České republice. Vše dosud bez odezvy. (Viz “I.Rozhovory” str.48 sdělení 77).

 

 

 

 

Planeta Země

 

 

Planeta Země se nachází ve 3. dimenzi 4 sektoru Vesmíru. Dohled nad celým 4. sektorem, tedy i nad  planetou Zemí má Aštar Šeran, který je zároveň také strážcem reinkarnace na planetě Zemi.

V rámci začátku nového věku, věku Vodnáře, vstupuje naše sluneční soustava, tedy i planeta Země po 24 000 letech do fotonového pásu Galaxie (pás jemnovibrační láskyplné energie bohaté na informace).Končí tím fáze působnosti Sil temna na této planetě a nabízí se tak jedinečná možnost vymanit se z jejich vlivu (jejich myšlenkových impulsů, které jsou nízkovibrační), zvýšit si vibraci a v případě nutnosti převibrovat do 5. dimenze (zde jsou připraveny životní podmínky – avšak pouze pro duchovně vyzrálé jedince). Slunce vstupuje do fotonového pásu od r. 1998 a tento vstup ukončí v r. 2001.

Země má pro ostatní vyspělé civilizace velký význam – je Živou knihovnou tohoto Vesmíru (sbírka

důležitých informací). Každý člověk, zvíře, rostlina je jakoby “knihovním lístkem”.

Na Zemi žije v současné době 6 miliard lidí, což je 10-ti násobek optimálního počtu (520 miliónů). Je tomu tak mimo jiné proto, aby v této výjimečné době byla dána co největšímu počtu bytostí možnost zvednout si svou duchovní úroveň a postoupit do vyšší dimenze – civilizace Vesmírných lidí.

 

 

 

 

Šroubovice DNA

 

 

 • sbírka informací o každém člověku, o veškerém jeho chování a jednání v minulosti a v budoucnosti,
 • v tomto novém věku Vodnáře máme jedinečnou možnost, za pomoci Stvořitele a vesmírných lidí, objevit v sobě a reaktivovat tyto ztracené šroubovice a čakry a schopnosti, které nám Síly temna před 300 tisíci lety vzaly.
 • současně jsou to informační kanály (odpovídají čakrám), pomocí kterých je člověk propojován (technická část propojení) postupně se svými dalšími multidimenzionálními bytostmi (MDB) v paralelních vesmírech (dimenzích). Podmínkou je ale duchovní růst člověkaduchovní propojení se svými MDB.

 

 

 

 

Kontaktéři Vesmírných lidí, duchovních bytostí Sil světla

 

 

 • lidé, kteří komunikují s přátelskými vesmírnými bytostmi plnými lásky, sami jsou sami tací, jinak by to nešlo
 • předpokladem pro spojení je naplnění podmínek pro kontakt – dodržování kosmických zákonů a obrovská touha po poznání s láskou a pokorou
 • po navázání kontaktu mají tito lidé ve svých DNA 6,8 i 10 šroubovic. Cílem je postupná kompletace všech dvanácti. Tento zásah je prováděn vesmírnými lidmi (biolog-lékař) během spánku, aniž by o tom člověk věděl. Následně je však o tom vždy informován
 • napojení na bytosti z vyšších dimenzí probíhá metodou telepatického kontaktu. K nastartování prosíme s upřímnou láskou, pokorou a touhou našeho Stvořitele o spojení. Oslovení – např.: “Drahý Stvořiteli mnou milovaný, prosím o spojení. A to buď s Tebou nebo s mými přáteli z Vesmíru – s Aštarem, Ptaahem, Jamahamou, Plejou nebo dalšími” /připravený papír a tužku, sdělení nutno ověřovat/
 • každý z nás má ve Vesmíru své multidimenzionální protějšky. Tzn., že já jsem v každé dimenzi zastoupen a tyto bytosti touží po kontaktu. Tímto spojením získáváte nový informační kanál – nové schopnosti k lepšímu řešení každodenních životních situací (např. můžete odhadovat vývoj budoucích událostí kolem vás)
 • v českých zemích existují asi v 50 městech neorganizované kontaktní skupiny (celkem asi 200 tisíc lidí)
 • základní prací každého člověka je informovat lidi ve svém okolí a to mírným nevnucujícím způsobem, hlavně ty, kteří jsou těmto informacím otevřeni (už to, že přečtou doporučené knihy, jim zvyšuje jejich duchovní úroveň).

 

 

 

 

Hrozba globální očisty – “katastrofy” Země

 

 

Tím, že se lidé negativně chovají a produkují negativní myšlenky, vysílají do Vesmíru nevědomky hrubé vibrace.

Pokud lidé okamžitě nezačnou měnit své chování a myšlení, hrozí Zemi globální katastrofa, která bude zároveň její očistou od nahromaděné negativní energie. Za tímto účelem jsou připraveny evakuační flotily k evakuaci způsobilých (připravených jedinců), 1/15 až 1/10 obyvatel se tak bude spolupodílet na utváření nové společnosti v 5. dimenzi. Zachránit mohou pouze ty lidi, kteří mají dostatečnou vibrační úroveň. Většina lidí má bohužel tak nízkou duchovní vibraci energie svých těl, že by v 5. dimenzi ihned zemřeli (skončilo by činnost fyzické tělo).

Nejdůležitější tedy teď a nyní je, aby lidé otevřeli svá srdce (nitro), aby mohla do nich vstupovat jemnovibrační energie lásky a aby sami tuto energii lásky vyzařovali.

Každá myšlenka každého ze 6 miliard lidí je zaznamenávána tisíci civilizacemi Sil světla proto, aby mohly být realizovány korekce v rámci Kosmických zákonů tak, jaká je vůle Stvořitele našeho milovaného.

Nezmění-li lidé v potřebné míře svou vibraci (přechod k pozitivnímu chování a myšlení) a bude tak nevyhnutelný očistný proces Země, budou lidé rozřazováni do různých civilizací následovně dle své duchovní vyspělosti :

 

 

– společnost vesmírných lidí, stávající těla – 5. dimenze (vyspělé planety, zde ještě min. do 2 různých st.)

– společnost rozvojové planety, zánik těchto těl – 3. dimenze (rozvojové planety,většinou jako středověk u nás) – společnost lidoopů, zánik těchto těl – …………… (tam se vyřádí současní nejagresivnější lidé)

Přechodu do vyšší dimenze bude předcházet tzv. předimenzování:

– pobyt na lodi (evakuace, dodimenzování ze 3. do 5. dimenze) nebo převibrování na Zemi ze 3. do 5. dimenze

– pobyt na planetě záchrany po dobu očistných procesů planety Země (v případě evakuace)

– přesun zpět na planetu Zemi, ale v 5. dimenzi (v případě evakuace).

 

 

 

Ještírci /Síly temna, jsou tam i jiné rasy/,

 

negativní vesmírné entity, které nedodržují kosmické zákony – zákony Stvořitele a byly proto vyloučeny z Kosmické konfederace (konfederace) planet, definují se tedy chováním, nikoli rasou !

neznají lásku, provádí násilné únosy lidí na planetě Zemi, kteří jim toto svým negativním myšlením dovolí

– žijí ve 4. dimenzi, ale i vyšších dimenzích, na asteroidech, kometách a taky na této Zemi (ve 4. dimenzi !)

– působí na nás svými myšlenkovými impulsy, pouhý příjem informací o nich nám snižuje vibrace, riziko únosu tohoto příjemce, pozor na četbu knih o nich, filmy o nich atd., ihned vás vidí na monitoru a zaměřují

– mají v hrudi krystal, který je přijímačem strachu z pozemských lidí. Strach a úzkost nás lidí je pro ně potravou. Proto tento strach a jiné negativní emoce v nás po celých 300 000 let vědomě vyvolávají. Dělo a děje se tak prostřednictvím náboženství, církví, vlád, ekonomických institucí, vědy a médií, škol, které mají pod kontrolou

– dělají vše pro to, aby způsobili zničení této planety s tím, že by ji pak obsadili, protože na zničených planetách se jim velice dobře daří, jinak žít neumí a sami mají své planety zničené

– v současné době (od ledna 1998) je jim zakázáno se zhmotňovat. Při neuposlechnutí jsou okamžitě rozloženi v neškodný svazek energie, případně jsou eliminováni, a to Aštarovou Velkou vesmírnou flotilou

– naše civilizace je masívním způsobem ovládána Silami temna pomocí tisíců ovládacích programů, protože jsme je přitáhli negativním myšlením z celého Vesmíru jako magnet a dovolujeme jim toto ovládání vlastní neláskou, vlastní inteligencí nemáme šanci na ně vyzrát, neboť my máme IQ 100, oni mají IQ 200.

 

 

Jako ochranu před negativními vlivy si denně vizualizujte okolo sebe láskyplný obal, obal zlatého světla – až do vzdálenosti 1 km, buď ve tvaru vejce (začátečníci) nebo válec (pokročilejší, aby si zachovali spojení s Vesmírem).

Struktura přírody na Zemi je ve Vesmíru jedinečná, ojedinělá – je databankou informací, tzv. Živou knihovnou /viz kniha Poslové úsvitu/.

Pro většinu lidí (bohužel) je zlo zlem v pravém slova smyslu teprve až tehdy, když jej pocítí sami na sobě.

Prostřednictvím zážitků – zkušeností v jednotlivých životech se lidská bytost zdokonaluje. Na Zemi jsou lidé, kteří mají za sebou např. 900-1100 tisíc životů (to jsou ti vyspělejší) nebo 400 tisíc životů (málo duchovně vyspělí), z toho vždy cca max. 1 500 životů na jedné planetě.

Jakmile člověk jde do sebe a existující problémy hledá v sobě a ne v okolí, je to pro něho velký pokrok.

 

 

 

 

Co je to duchovní růst

 

 

Duchovní růst je jediným způsobem, jak využít všech informací a schopností, které v sobě člověk má. To znamená že :

 

 

– bude žít v souladu s kosmickými zákony, především vyzařovat lásku, pozitivní myšlení atd.

– že se bude učit a poznávat

– že se bude ze svého života poučovat

– že bude vyvozovat závěry z konání a jednání svého (v prvé řadě ze svého!) a lidí jiných

– bude pomáhat jiným bytostem

– podmínkou duchovního růstu není absolvování kursů, škol či přednášek

– velmi dobrou metodou duchovního růstu je se nechat vést Vesmírnými lidmi a duchovními bytostmi Sil světla.

 

 

 

 

Jak dosáhneme svého duchovního rozvoje

 

 

Duchovního rozvoje dosáhneme tím, že eliminujeme negativní jednání a myšlenky (hrubé vibrace) a vyzařujeme lásku (jemnovibrační energii) a úctu k sobě, k ostatním lidem, ke zvířatům, k přírodě a k Zemi, dále pak :

 

 

– nepoužívejme sprostá slova, (pozor, slovo strašně je také hrubovibrační, i když není sprosté!)

– odbourejme závist a žárlivost

– vyvarujme se zlosti a hněvu

– minimalizujme myšlení na peníze a mamon, vlastnické potřeby, lpění na majetku

– neopovrhujme planetou Zemí tím, že budeme mít např. 2 domy nebo 2 auta, neboť zdroje potřebné ke vzniku těchto nadbytečných věcí pocházejí ze Země a nejsou nutné – plýtvání.

– učme se být nad věcí, aby nás nic nerozházelo

– nenechejme se ovládat

– zbavme se touhy ovládat (vlastnit) jiné lidi

– buďme ohleduplní, pomáhejme slabším a potřebným

– neupoutávejme na sebe násilnou formou pozornost (odebíráme tím ostatním energii)

– nikomu nic neurčujme, nevnucujme

– buďme tolerantní a mějme pochopení

– nevěnujme se sexu a erotice bez lásky

– nejezme maso, nekuřme a nepijme alkohol

– nesledujme filmy o násilí (akční, katastrofické a válečné) a o únosech lidí mimozemšťany, totéž platí knihách

– nemějme v bytě knihy a videokazety o násilí a erotické časopisy – hrubovibrační zářiče

– udržujme v sobě schopnost stále přijímat kvalitní informace.

 

· Každý člověk by se měl snažit poznat své poslání zde na Zemi. K tomu je nutné na sobě vibračně (duchovně) pracovat. Ten, kdo pomáhá jiným v duchovním růstu, pomáhá i sobě k duchovnímu růstu – přímá úměra.

 

 

 

 

Kosmické zákony

 

 

 1. Nejsilnějším kosmickým zákonem je Zákon čisté lásky :
  – kolik energie vydáte jiné bytosti, mnohem více energie než vydáte, získáváte od Stvořitele našeho. Tím si povyšujete svou duchovní úroveň.
 2. Zákon vývoje: Když vyšší bytost pomáhá nižší v jejím duchovním vývoji a všem ostatním živým tvorům, pomáhá tím i sama sobě, neboť tím povyšuje svou vibrační duchovní úroveň.
 3. Ezoterický zákon: Stejné přitahuje stejné (duchovní – energetické kvality).
 4. Zákon inteligence (moudrosti): Bytosti vědomé uznávají Stvořitele prvotního všech a všeho. (Je na prvním místě pro duchovní bytosti.)
 5. Karmický zákon: Zabezpečuje duchovní růst bytosti formou školy života. Postup závisí na pochopení a zvládnutí učební látky toho života. Nezvládnuté životní kapitoly jsou nabízeny k řešení v některých následujících životech. Člověk je tvůrčí a svou karmu ovlivňuje a vytváří ať v pozitivním či negativním smyslu.
 6. Zákon inkarnace: Platí pro duše odpadlé od Stvořitele prvotního, tyto duše se musí zrozovat v hmotných a polohmotných tělech tak dlouho, dokud neodčiní své přestupky proti Stvořiteli, jeho zákonům. Těchto inkarnací jsou milióny, inkarnaci v lidském těle předchází minimálně 8 miliónů inkarnací do těl minerálií, rostlin a živočichů.
 7. Zákon svobodné vůle: Bytost vědomá je svobodnou bytostí, má právo činit svobodné rozhodnutí, a nikdo ji nesmí ničím ovládat ani omezovat. (Zde na Zemi např. působí masívní ovládání Silami temna – porušení, ale i pozemšťané se ze své vlastní svobodné vůle ovládat nechávají – politika, média, věda atd.) Vyšší civilizaci je zakázáno zasahovat do vývoje civilizace nižší.

 

 

 

Na některých místech Země dochází k intenzivnímu duchovnímu – energetickému vyzařování vyspělých bytostí – příkladem je Indie, kde vzhledem k tomu, že je zde taková bída, se inkarnovala řada bytostí z vyšších dimenzí /kompenzace/.

 

Zdravotní stav populace v ČR (procento zcela zdravých jedinců z celkového počtu) :

 

– r. 1948 – 3 %

– r. 1958 – 45 % …. příčina : – chemizace /voda, potraviny, oděvy, nábytek …/

– r. 1968 – 55 % – neuspokojení v práci – vznik negativních myšlenek

– r. 1978 – 35 % – zvýšená konzumace masa z jatek – továren na zabíjení

– r. 1988 – 15 % – strach z budoucnosti a finanční stres /současnost/

– r. 1998 – 2 % – nefunkční systém zdravotní péče /současnost/

(tj. jen 200 000 lidí z 10 miliónů obyvatel je zcela zdravých)

 

 

V současnosti je zázrakem, narodí-li se dítě zcela zdravé – mají hlavně silně narušený imunitní systém.

Věda a politika jsou ovládány Silami temna – lidé jsou ovládáni jako loutky /dle hrubosti vibrací jednotlivců/.média, která jsou dokonalým nástrojem lží a dezinformací, šíří masivně hrubé vibrace. Je před námi skrýváno mnoho důležitých informací. Rovněž tak jsou ovládána

Naše věda je postavena na materiálních základech. Mezi naší vědou a vědou vyspělých mimozemských civilizací je tak obrovská propast, že snese srovnání světla světlušek se světlem Slunce.

· Je-li na vás někdo zlý, řekněte v myšlence: “Nedělej to, děláš jen co umíš, ubližuje mi to”. Je to účinné.

 

 

 

 

Kineziologie

 

 

– jedná se o metodu, kdy dochází k odblokování člověka za plného vědomí na základě analýzy jeho uplynulého života

– dochází tak k nastartování jeho duchovního růstu prostřednictvím synchronizace levé a pravé hemisféry

– dochází tedy k celkovému zdokonalení člověka odstranění bloků, které brání správnému proudění energií v lidských tělech.

 

 

 

 

Televize

 

 

– současné zastoupení hrubovibračního vysílání v programu jednotlivých televizí :

TV NOVA – 90 %- ovládací program Ještírků ! /firma je vystavěna v místě bývalého židovského hřbitova, kde jsou shromážděny nízké duše z minulosti/, úvodní znělka s asteroidy (tam i jinde jěštírci žijí), výbuch –ničení, červená stužka – ovládací program ve vejci (proti směru hod.ručiček)

 

TV PRIMA – 35 %, ČT 1 – 25 %, ČT 2 – 20 %

 

celkové zatížení diváků hrubými vibracemi z TV v českých zemích je 80 % (k předchozím přistupují oblastní vysílání a zahraniční programy !!!).

 

Ani ve 13. dimenzi (nemají již hmotná těla) nedokážou bytosti celkově pochopit Prvotního Stvořitele /jeho velice

vysoké vibrace by každou bytost při kontaktu s Ním okamžitě spálily/.

Maso je zdrojem hrubých vibrací, které zaplavují tělo a znemožňují tak příjem nízkovibračních informací, které nám mimozemské civilizace posílají /není tedy možný ani kontakt/.

Domácí zvíře je nejvyšší bytost z živočišné říše, další inkarnace už probíhají v lidském těle. Pojídání masa z těchto zvířat je hrubé porušování jednoho z kosmických zákonů.

Naše technika je naddimenzovaná a převálcovává naši duchovní kulturu, naši duchovní úroveň.

Nemoci a úrazy jsou zde proto, aby nám lidem ukázaly, že něco dělají špatně. Vyspělé vesmírné bytosti nemají nemocnice, protože nevědí, co to nemoc je. Proto se také dožívají tisíců až desetitisíců let věku, výše pak neodkládají tělo vůbec. Ke Stvořiteli se bytosti přibližují inkarnací, později v myšlence (bez inkarnací do hmotných těl).

Prioritami dnešního člověka jsou bohužel peníze, kariéra a “úspěch” = negativní myšlenky ničící planetu Zemi.

Pokud bychom nyní změnili náš ekonomický systém za systém duchovní, pracovali bychom pro společnost pouze 4 hodiny v pracovních dnech, to by bohatě stačilo. Toto je i v souladu Kosmickým zákonem, kdy člověk má povinnost pracovat pro společnost jen tolik, kolik je to nezbytně nutné. Nabídka od Vesmírných lidí na Nový řád již byla učiněna v roce 1952 v USA a později jinde v mnoha zemích, vše je zatajováno a zesměšňováno vládnoucími entitami.

Člověk má nárok vstoupit do vyšších světů teprve tehdy, když projde Temnotou (nevědomostí), uvědomí si svůj stav a začne se zdokonalovat. Až pochopí, že je ovládán Silami temna a osvobodí se od tohoto ovládání silou lásky a pozitivity myšlení a jednání. Jinak ne. (Není tedy podmínkou technické řešení, rakety, nové pohony lodí, které nám naše věda ovládána ještírky záměrně předkládá).

 

První veřejný přenos hlasu Vesmírné bytosti – AštaraŠerana se udál v Anglii v neděli 26.11.1977, 17:05-17:10 hodin, přes milióny televizí SouthernTelevision od Hampshiru až po Reading a od Berkshiru a Whitney až po Oxfordshir, přes Londýn, Southampton a další města. Původní obraz byl rušen. Hlas slyšelo cca 8 miliónů lidí, televize nešly vypnout. Viz “I.Rozhovory” str. 180, sdělení 221.

 

 

 

 

Hierarchie Vesmíru

 

 

Prvotní Stvořitel (Nejvyšší Stvořitel, Bůh-Duch)

 

 • – vše, co existuje, pralátka, praenergie všeho co existuje, světlo, inteligence nejvyšší
 • – veškeré Stvoření je jeho tvorbou, všechna stvoření vyšla z Něho a k Němu se opět navrátí
 • – Stvořitel prvotní tvoří vše pomocí Kosmických (Vesmírných) zákonů (Řád dění), které fungují na 100%
 • – skrze veškeré stvoření poznává sám sebe
 • – Jeho tvorbou není jen tento hmotný Vesmír, ale spousta dalších vesmírů, které s naším mají společný znak pouze pohyb, jinak je tam vše jiné (viz Tvoření vesmírů ve II. díle Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru
 • – je možné se s ním spojit, najde-li k němu člověk cestičku, je jím pak již veden, což je krásné a harmonické.

 

 

Stvořitelé pro každý Vesmír

 

 • – všeobjímající láskyplné světelné bytosti
 • – jsme jeho součástí, tak jako vše ostatní, co se v tomto vesmíru vyskytuje
 • – nazývá nás dětmi.

 

 

Rada devíti (Rada 9 světel)

 

 • – světelné bytosti
 • – řídí celý tento hmotný Vesmír (12 dimenzí, paralelních vesmírů) pod Stvořitelem.

 

 

Vysoká rada pro tuto kupu galaxií (v souhvězdí Panny)

 

 • – průměr kupy galaxií 50 miliónů světelných let
 • – Vysoká rada se nachází v blízkosti galaxie M87 s výtryskem.

 

 

Vysoká rada pro místní skupinu galaxií

 

 • – sídlí ve Velké galaxii v Andromedě M31
 • – Místní skupina galaxií se skládá ze 30 galaxií

 

 

Každá galaxie má svou Vysokou /Světelnou/ radu (naše se nachází v souhvězdí Vodnáře)

 

 • – naše Galaxie, ve které se nachází planeta Země, se nazývá Mléčná dráha
 • – má průměr 100 tisíc světelných let
 • – je v ní 150 miliard hvězd ve 115 miliardách slunečních soustav a z nich je 5 miliónů vyspělých planet Sil světla. Z toho 2 milióny planet jsou členy tzv. Kosmické konfederace planet. Podléhají vedení Vysoké rady.
 • – Vysoká rada je tvořena světelnými bytostmi
 • – nejstarší a nejváženější člen Světelné rady naší Galaxie je Gorloj
 • – dalším členem a zároveň duchovním ručitelem této naší Galaxie je Orton /Mesiáš, Buddha, Ježíš – jeho zdejší inkarnace po 2000 letech/
 • – dalšími jsou ArahatAthersata, Arton

 

 

Každá vyspělá /mateřská/ planeta má 1 celoplanetární vládu,

která je reprezentována Radou starších (Radou moudrých)

 

 • – celoplanetární vláda spadá pod Vysokou radu příslušné Galaxie
 • – jeden jazyk
 • – řeší problémy týkající se planety
 • – komunikace s ostatními planetami.

 

5 % všech planet ve Vesmíru je obydleno civilizacemi, a to v různých dimenzích.

Měsíce, planety, slunce, galaktická slunce, vesmírné slunce, duchovní slunce – jsou inteligentní láskyplné bytosti těchto postupných úrovní; nejsou to mrtvá mechanická tělesa, jak nám to předkládá naše materiální věda !

Bližší informace k hierarchii vesmíru naleznete v knize Tajemství kosmu, Adelma Vay, 1996, Santal a ve II.Rozhovorech s poučením od mých přátel z Vesmíru, Ivo A. Benda, 1999, část Tvoření vesmírů.

 

 

 

 

TELEPATICKÉ SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI A DUCHOVNÍMI BYTOSTMI SIL SVĚTLA

 

 

Podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem

Tyto podmínky jsou uvedeny v textu “Rozhovorů”, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér. Tyto podmínky jsou vlastně i dodržováním Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační – duchovní úroveň. Vesmírní lidé touží se spojit s každým člověkem, který splňuje tyto podmínky. 6.7. 1998 se v  českých zemích spojuje 670 000 lidí, z toho 200 000 dětí si denně s nimi povídá. Se Stvořitelem se také může spojit kdokoli po splnění těchto podmínek. K tomuto spojení nepotřebujete žádné teleskopy, ani projekty CETI nebo SETI !!!!!

 

 1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně – citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého ducha i své fyzické tělo, tím milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit si !!!
 2. Milovat ostatní lidské bytosti,i ty,které vám ubližují,neboť oni dělají jen to,co umí.Odpustit jim!
 3. Milovat všechna ostatní Stvoření, “živá” i “neživá”, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí, nežli my sami.
 4. Omezit pojídání masa na minimum, nebo vůbec (lze začít komunikovat cca po 10 dnech od onoho dne).
 5. Zlikvidovat – zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO – únosy, zřícení lodí apod.). Nekomunikovat s negativními mimozemšťany.
 6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.
 7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe …. atp.).
 8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.
 9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.
 10. Neubližovat jiným Stvořením.

 

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

“Drahý Stvořiteli, mnou milovaný, prosím o spojení – s Tebou.

– s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, … atp.

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír, pokud chcete psát.

Dále je vhodné sdělení ověřovat,a to u více lidí !!!

 

Převzato:  www.skola-esoteriky.cz

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz