Dokumenty Lacerta

Dokumenty Lacerta

Dokumenty Lacerta

Potvrzuji tímto, že následující text popisuje realitu, toto není fikce. Je částí přepisu rozhovoru, který jsem měl s bytostí plazího původu v prosinci 1999. Tato bytost ženského rodu byla ve styku s mým kamarádem (jehož jméno v textu uvádím jen jako E.F.) po několik měsíců. Rád bych uvedl, že co se týká UFO, mimozemšťanů a dalších „divných“ jevů, byl jsem po celý život skeptikem a když E.F. mluvil o jeho prvních setkáních s Lacertou, bytostí, která nemá lidský původ, myslel jsem si, že mi vypráví svoje sny nebo vymyšlené příběhy. Lacerta mi během našeho setkání řekla a ukázala tolik neuvěřitelných věcí, že nemůžu popřít realitu a pravdivost jejích slov. Toto není dalších z falešných příběhů UFO, které se jeví jako pravdivé, ale ve skutečnosti jsou jen výmysl. Jsem přesvědčen, že tento dokument je pravdivý, a proto byste si ho měli přečíst. Mluvil jsem s Lacertou přes 3 hodiny, takže následující přepis obsahuje jen zkrácenou část rozhovoru. Lacerta mě po rozhovoru požádala, abych v současné době nezveřejňoval všechno, co mi řekla. Otázky v tomto přepisu nejsou vždy ve stejném pořadí, v jakém jsem je pokládal, takže to pro vás může být chvílemi matoucí. Nebylo jednoduché vynechat všechny důležité části tak, jak jsem o to byl požádán, takže se omlouvám za neobvyklou úpravu. Mám k dispozici nezkrácený přepis rozhovoru (celkem 49 stran s mými nákresy jejího těla a vybavení) a také mám několik kazet s celým rozhovorem, ale dokud nebudu mít svolení Lacerty, nezveřejním je. Posílám zkrácenou, ale i tak fascinující, verzi rozhovoru čtyřem spolehlivým kamarádům z Finska, Norska, Německa a Francie a doufám, že rozhovor přeloží do svých i dalších jazyků a doufám, že si tento dokument přečte co nejvíce lidí a porozumí mu. Pokud se vám dostane do rukou, prosím, pošlete ho emailem svým přátelům nebo ho vytiskněte a rozdejte ho. (Často ve svých materiálech v souvislosti s problematikou reptiloidního faktoru na planetě Zemi upozorňuji na tzv. „Dokumenty Lacerta“. Nezávislý internetový magazín Matrix -2001 vám nyní tento materiál exkluzivně přináší k vašemu studiu v českém překladu. J.CH.).

Potvrzuji také, že během našeho rozhovoru, který trval 3 hodiny a 6 minut, mi Lacerta předvedla různé své „paranormální“ schopnosti, které ovládá její rasa, jako je telepatie a telekineze (včetně pohybování mojí tužkou, kterou nechala „tancovat“ po stole, aniž by se jí dotkla, a vznášení jablka asi 40 centimetrů nad svýma rukama) a jsem si absolutně jistý, že to nebyly triky. Následující text je zajisté těžko uvěřitelný pro někoho, kdo to sám nezažil, ale skutečně jsem se spojil s její myslí a jsem si zcela jistý, že všechno, co během našeho rozhovoru uvedla, je naprostá pravda o našem světě.

Když si ale sám procházím tuto verzi rozhovoru, kterou jsem sám zkrátil, a mnohem víc, mám silný dojem, že všechno zní bohužel dost neuvěřitelně, než aby to byla pravda. Všechno se to jeví jako příběh sci-fi z televize nebo z kina a pochybuju, že někdo mi tuto zkušenost uvěří. Prosím, přečtěte si tento přepis rozhovoru a zamyslete se nad ním, možná v těch slovech spatříte pravdu.

S Lacertou se znovu setkáme (ve stejném domě ve Švédsku) 23. dubna 2000, slíbila mi, že mi možná dá nějaký důkaz o své existenci. Zatím sbírám otázky, na které se jí zeptám. Možná mi dá svolení odhalit něco víc z odstraněných částí rozhovoru, které se týkají přicházející války.

Věřte nebo ne, tolik na tom nezáleží (a doufám, že tomu uvěříte).

Ole K.


 

 

Přepis rozhovoru (zkrácená verze)

 

16. prosince 1999

 

 

Otázka: Nejdřív ze všeho – kdo jsi a co jsi zač? Jsi nějaký mimozemský druh a nebo máš původ na této planetě?

Odpověď: Jak můžeš na vlastní oči vidět, nejsem člověk jako ty a abych řekla pravdu, nejsem druhem ani savec (ačkoliv moje tělo má částečně znaky savce, které jsou výsledkem evoluce). Jsem žena z velmi staré plazí rasy. Jsme původem ze Země a žijeme tady už po milióny let. Jsou o nás zmínky v náboženských textech, jako je křesťanská bible, a staré lidské kultury si byly vědomy naší přítomnosti a uctívaly nás jako bohy, například staří Egypťané nebo Inkové a mnohé další.

Vaše křesťanské náboženství neporozumělo naší úloze ve vašem stvoření, takže jsme ve vašich spisech zmiňováni jak „zlí hadi“. To je omyl. Vaše rasa byla geneticky vytvořená mimozemšťany a my jsme byli víceméně jen pasivními pozorovateli tohoto urychleného procesu vývoje. Měli byste vědět (a někteří vaši vědci to tuší), že váš druh se vyvinul zcela nepřirozenou rychlostí během dvou až tří miliónů let.

To je nemyslitelné, protože vývoj je mnohem pomalejší proces, pokud je přirozený, ale to jste nepochopili. Byli jste vytvořeni uměle, za pomoci genetického inženýrství, nikoliv námi, ale mimozemským druhem. Pokud se mě ptáš, jestli jsem mimozemšťan, musím říct, že ne. Jsme původem ze Země. Měli jsme a máme kolonie ve sluneční soustavě, ale náš původ pochází z této planety. Ve skutečnosti je to naše planeta, ne vaše, nikdy vaše nebyla.

 

 

Otázka: Můžeš mi říct, jak se jmenuješ?

Odpověď: To je těžké, protože váš lidský hlas není schopen vyslovit mé jméno správně (a špatné vyslovení našich jmen je pro některé členy našeho druhu velmi urážlivé). Náš jazyk se od vašeho velmi liší, ale moje jméno je – zkusím to říct měkce za pomoci vašich písmen – asi něco jako „Sssšjássšakkkasskchhhšhh“ s velmi silným důrazem na zvuky „š“ a „k“. Nemáme křestní jména jako vy, jen jedno jedinečné jméno, které je rozděleno a charakterizováno způsobem vyslovení a které nedostávají děti (ty mají svá vlastní dětská jména). Jméno dostáváme během zvláštního obřadu v dospělosti, buď v době náboženského nebo rozumového „osvícení“ nebo uvědomění (jak byste řekli). Ocenila bych, kdybys nezkoušel vyslovovat mé jméno. Prosím, říkej mi „Lacerta“, to je jméno, které obvykle používám, když jsem mezi lidmi a když s nimi hovořím.

 

 

Otázka: Kolik ti je let?

Odpověď: Neměříme čas jako vy – astronomickými roky a otáčením Země kolem Slunce, protože obvykle žijeme pod povrchem planety. Naše měření času se odvíjí od pravidelně se opakujících cyklů v magnetickém poli Země a podle toho (abych to uvedla vašimi čísly) mi dnes je – jen to spočítám, 57 653 cyklů. Dosáhla jsem dospělosti a uvědomění před 16 337 cykly (to je pro nás velmi důležité datum). Podle vašeho měření je mi asi 28 let.

 

 

Otázka: Jaký je tvůj úkol? Máte taky „práci“ jako my?

Odpověď: Vy byste asi řekli: Jsem zvídavá studentka sociálního chování vašeho druhu. Proto jsem tady a hovořím s tebou, proto jsem E.F. odhalila svou podstatu a teď tobě, a proto ti dávám všechny ty tajné informace a zkusím pravdivě zodpovědět všechny otázky, které máš napsané na všech těch papírech. Budu sledovat tvoje reakce a reakce ostatních tvého druhu. Máte mezi sebou na planetě tolik šílenců a lhářů, kteří tvrdí, že o nás vědí pravdu. O UFO, o cizích bytostech a tak dále a někteří z vás těmto lžím věří. Jsem zvědavá, jak bude lidstvo reagovat, až pravdu (kterou ti teď sdělím) zveřejníš, jestli ji zveřejníš. Jsem si celkem jistá, že každý z vás odmítne mým slovům uvěřit a doufám, že se mýlím, protože byste to měli pochopit, jestli chcete přežít nadcházející roky.

 

 

Otázka: Četl jsem o tom celé tvoje prohlášení (které jsi dala E.F.), ale můžeš mi teď krátce odpovědět: Jsou UFO skutečné létající stroje řízené mimozemšťany nebo patří tvému druhu?

Odpověď: Některé pozorované objekty UFO – jak je nazýváte, patří nám, ale většina ne. Většina „tajemných“ létajících objektů na obloze nejsou technická zařízení, ale jen chybně vysvětlené přírodní úkazy, které vaši vědci nepochopili (jako jsou například spontánní záblesky plazmy ve vysokých vrstvách atmosféry). Nicméně některá UFO jsou skutečné objekty, které buď patří vaší rase (zejména armádě) nebo mimozemským druhům a nebo i nám (ale opravdu jen menšina spatřených objektů patří nám, protože jsme při našich manévrech v atmosféře obecně velmi opatrní a máme zvláštní způsob, jak naše lodě ukrýt).

Pokud budeš číst zprávu o výskytu jasně kovově šedého objektu doutníkově válcovitého tvaru, o délce – jsou tři různé typy – řekněme mezi 20 a 260 vašich metrů, a tento objekt vydává velmi hluboké hučení a ten doutník má pět výrazně červených světel na kovovém povrchu (jedno nahoře, jedno uprostřed, dvě vzadu), pak je pravděpodobné, že někdo z vás spatřil jednu z našich lodí a to znamená, že byla buď částečně porouchaná a nebo že někdo z našich nebyl dostatečně opatrný. Máme také málo početnou letku létajících talířů, ale taková UFO většinou patří cizím rasám. UFO trojúhelníkového tvaru patří obvykle vaší armádě, ale k jejich výrobě používají cizí technologie. Pokud bys opravdu chtěl vidět jedno z našich zařízení, měl by ses dívat na oblohu nad Arktidou, Antarktidou a nebo asijskou pevninou (zejména nad horami).

 

 

Otázka: Máte nějaký zvláštní znak nebo něco podobného, podle čeho se dá určit váš druh?

Odpověď: Máme dva hlavní symboly, které reprezentují naši rasu. První (starší) symbol je modrý had se čtyřmi bílými křídly na černém pozadí (tyto barvy pro nás mají zvláštní náboženský význam). Tento symbol je používán určitými vrstvami naší společnosti, ale i tak je dnes dost vzácný. Vy lidé jste ho často použili ve svých starých textech. Další symbol je mystické stvoření, které byste nazvali „Drak“, ve tvaru kruhu, se sedmi bílými hvězdami uprostřed. Tento symbol je dnes mnohem běžnější. Pokud uvidíš jeden z těchto symbolů na létající lodi válcovitého tvaru, kterou jsem popsala v předchozí odpovědi a nebo na nějakém podzemním zařízení, pak ta věc a nebo místo určitě patří nám (a radila bych ti, abys to místo co nejrychleji opustil).

 

 

Otázka: Těch sedm hvězd, které jsi zmínila u druhého symbolu, jsou to Plejády?

Odpověď: Plejády? Ne. Těch sedm hvězd jsou planety nebo měsíce a jsou symbolem našich bývalých sedmi kolonií ve sluneční soustavě. Hvězdy v popředí, modré pozadí a drak v kruhu představují tvar Země. Sedm bílých hvězd představuje Měsíc, Mars, Venuši a čtyři měsíce Jupitera a Saturnu, měli jsme tam v minulosti kolonie. Dvě kolonie jsou ale už opuštěné, a tak by teď spíš odpovídalo pět hvězd.

 

 

Otázka: Když jsi mi nedovolila vyfotit tě – což by bylo velmi užitečné, abych mohl dokázat tvojí existenci a pravdivost tohoto příběhu, mohla bys podrobněji popsat sama sebe?

Odpověď: Vím, že by bylo užitečné, abys mě vyfotil a dokázal tak autenticitu tohoto rozhovoru. Jinak vy lidé jste opravdu skeptičtí (což je dobře pro utajení činnosti na této planetě – nás a opravdových mimozemšťanů), takže i kdybys měl moje fotky, mnoho bytostí tvého druhu by řeklo, že to je podvrh, že jsem jen přestrojená lidská žena nebo tak něco (což by pro mě bylo velmi urážlivé). Pochop, že ti nemůžu dovolit vyfotit mě a nebo moje vybavení. Má to různé důvody, které nechci dál rozvádět, ale jeden z důvodů je utajení naší existence, další důvod je spíš náboženského charakteru.

Nicméně si můžeš dělat nákresy, jak vypadám a nebo mého vybavení, které ti ukážu později. Můžu taky zkusit popsat sama sebe, ale pochybuju, že si ostatní tvého druhu budou moct představit, jak doopravdy vypadám jen z takového popisu, protože automatické popření existence plazího druhu a inteligentních druhů jiných, než jste vy sami, je součástí naprogramování vaší mysli. Ale dobře, zkusím to.

Představte si tělo normální lidské ženy a máte prvotní obrázek mého těla. Stejně jako vy mám hlavu, dvě paže, dvě ruce, dvě nohy a dvě chodidla a proporce mého těla jsou asi jako ty vaše. Jsem žena, takže mám dvě prsa (i přes náš plazí původ jsme začaly naše děti v průběhu vývoje kojit – asi tak před 30 milióny let, protože to je to nejlepší, abychom udržely děti naživu. Stalo se to ještě v době, kdy žili dinosauři a o něco později jsme tento znak zdědily i my. To ale neznamená, že jsme skuteční savci), ale naše prsa nejsou tak velká jako u vašich žen, jejich velikost je u všech našich žen v podstatě stejná. Vnější rozmnožovací orgány mají obě naše pohlaví menší než lidé, ale jsou na první pohled zřejmé a mají stejnou funkci jako ty vaše (další dar, který nadělila evoluce našemu druhu).

Na mojí pokožce převládá zeleno-béžová barva – spíš světle zelená, máme na pokožce a na obličeji nepravidelné hnědé tečky (každá tečka je velká asi 1-2 centimetry), tečky se liší podle pohlaví, ženy jich mají obecně víc, zejména na spodní části těla a na obličeji. V mém případě je můžete vidět jako dvě linky nad obočím, které vedou prostředkem čela, pak na tvářích a bradě. Moje oči jsou trochu větší, než je zvykem u lidí (proto můžeme ve tmě lépe vidět) a dominantou jsou velké černé panenky, které jsou obklopené malými jasně zelenými duhovkami (muži mají tmavě zelené duhovky).

Panenky jsou ve tvaru štěrbiny a můžou měnit velikost od tenké černé čárky až po tvar oválu vejcovitého tvaru, když jsou široce rozevřené, protože naše oční sliznice je velmi citlivá na světlo a panenka se tomu musí přizpůsobit.  Máme zaoblené vnější ušní boltce, uši jsou ale menší a ne tak kulaté jako vaše, ale slyšíme lépe, protože naše uši jsou citlivější na zvuk (slyšíme také širší zvukové pásmo). Máme také sval nebo víčko, které může uši úplně zavřít (například pod vodou). Náš nos je špičatější a mezi nosními dírkami máme prohlubeň ve tvaru „V“, která umožňovala našim předkům „cítit“ teplotu. My už jsme tuto schopnost téměř ztratili, ale díky tomuto „orgánu“ můžeme stále teplotu dost dobře odhadnout.

Naše ústa jsou stejného tvaru jako vaše (ženy mají trochu větší ústa než muži), jejich barva je ale světle hnědá a naše zuby jsou zářivě bílé a silné, trochu delší a ostřejší než vaše savčí zuby. Nemáme různé barvy vlasů jako vy (je ale tradicí si vlasy v různém věku barvit) a naše původní barva je – jako ta moje – hnědá s odleskem zelené. Naše vlasy jsou hustší a silnější než vaše a rostou velmi pomalu. Naše hlava je vlastně jediné místo, kde máme nějaký porost.

Naše tělo, paže a nohy jsou velikostí a tvarem podobné těm vašim, ale mají odlišnou barvu (zeleno-béžová, jako v obličeji) a v oblasti stehen (nad koleny) a na pažích (nad lokty) je pokožka částečně šupinatá. Máme pět prstů a jsou trochu delší a štíhlejší než lidské prsty a naše pokožka na dlani je hladká, nemáme čáry jako vy, ale má šupinatou strukturu a hnědé tečky (tečky na dlaních mají obě pohlaví) a nemáme otisky prstů jako vy.

Když se dotkneš mojí pokožky, ucítíš, že je hladší než ta vaše ochlupená. Na horní části obou prostředníčků jsou malé ostré hroty. Nehty jsou šedé a obecně delší než vaše. Moje nehty nejsou tak dlouhé a kulaté při pohledu z profilu. To proto, že jsem žena. Muži mají ostré špičaté nehty, jejichž délka je někdy i 5-6 centimetrů. Dalším znakem se od vás velmi lišíme, to proto, že jsme plazího původu.

Když by ses mě dotknul na zádech, ucítil bys pod mým oblečením dlouhou tvrdou stříšku. To není páteř, ale složitě tvarovaná vnější struktura složená z destiček a tkáně, která vede nad páteří od hlavy až na úroveň boků. Tato část je protkána obrovským počtem nervů a žil (destičky jsou asi 2-3 centimetry široké a velmi citlivé na dotek, to je také důvod, proč máme problém sedět na židli s opěrkou, jako je tato). Hlavním úkolem malých destiček (kromě role v naší sexualitě) je jednoduše regulace naší tělesné teploty, a když sedíme na slunci – přírodním nebo umělém, destičky se naplní krví a žíly se rozšíří, takže tělo slunce může ohřát naši plazí krev (která cirkuluje destičkami a pak naším tělem), teplota se zvýší o mnoho stupňů a to nám dává slastný pocit.

Jaké jsou další rozdíly? Nemáme pupík, protože se rodíme jinak – na rozdíl od savců. Další vnější rozdíly jsou jen malé, myslím, že teď nemusím vše zmiňovat, protože většina není vidět, když jsme oblečení. Doufám, že popsání mého těla bylo dost podrobné. Radila bych ti, aby sis udělal nějaké nákresy.

 

 

Otázka: Jaké oblečení obvykle nosíte? Předpokládám, že to, co máš na sobě teď, normálně nenosíš.

Odpověď: Ne, oblékám si tyhle obyčejné věci jen když jsem mezi lidmi. Abych řekla pravdu, není pro mě moc pohodlné nosit takové oblečení na tělo, je to vždycky zvláštní pocit. Když jsme doma (myslím tím náš domov pod zemí) nebo na velkých prostorách na umělém slunci a když jsme pohromadě s blízkými našeho jména, jsme obvykle nazí. Šokuje tě to? Když jsme na veřejnosti a ve společnosti ostatních mojí rasy, nosíme velmi volné a lehké oblečení, vyrobené z jemného lehkého materiálu. Jak jsem ti řekla, mnohé části našeho těla jsou citlivé na dotek, zejména malé destičky na zádech, takže se necítíme pohodlně v upnutém oblečení, protože se můžeme poranit. Muži a ženy mívají často stejné oblečení, ale liší se barvami podle pohlaví.

 

 

Otázka: Říkala jsi „s blízkými našeho jména“. To znamená s tvojí rodinou?

Odpověď: Ne, doopravdy ne. Vy byste možná řekli „rodina“, ale tím myslíte jen ty vašeho druhu, kteří k vám náleží geneticky, jako otec nebo matka a dítě. Jak už jsem řekla, máme velmi složité a jedinečné jméno. Vyslovení části takového jména je absolutně jedinečné a žádná jiná bytost takové jméno nemá, ale část jména (prostřední část) je vyslovována tak, že ostatní vědí, do jaké „rodiny“ (musím použít to slovo, protože to správné pojmenování ve slovníku nemáte) patřím.

To ale neznamená, že všichni z takové skupiny jsou se mnou geneticky spříznění, protože skupiny jsou obvykle velmi velké, je nás 40-70. Taková skupina obvykle zahrnuje genetické příbuzné – pokud se někdo z nich nerozhodl skupinu opustit, ale pouto s otcem a matkou je obvykle tím nejsilnějším. Bylo by pro mě velmi složité vysvětlit ti náš velmi starý sociální systém, který je komplikovaný a strávili bychom hodiny a hodiny vysvětlováním jen těch základních věcí. Možná se zase setkáme jindy a můžu ti všechno podrobně vysvětlit.

 

 

Otázka: Máš ocas jako normální plazi?

Odpověď: Vidíš nějaký? Ne, nemáme viditelný ocas. Když by ses podíval na naši kostru, na konci naší páteře za pánví bys viděl malou kulatou kost. Je to neužitečný pozůstatek po ocasu našich předků, ale není viditelný zvenčí. Ale naše embrya mají během prvních měsíců vývoje ocásky, ale ty před porodem zmizí. Ocas má smysl jen u nevyvinutých druhů, které se snaží chodit po dvou a musí za pomoci ocasu udržovat rovnováhu, ale naše kostra se během vývoje proměnila a naše páteř je skoro stejná jako vaše, takže nepotřebujeme ocas, abychom se udrželi na nohou.

 

Poznámka: „Dokumenty Lacerta“ reprezentují alternativní pohled na některé nastíněné skutečnosti. Neexistuje žádný důkaz o jejich pravosti či naopak.  Rozhodně je třeba brát jejich obsah s velkou dávkou rezervy a s opatrností a také ponechat si svůj vlastní názor a pohled na danou věc. Míra pravdivosti prezentovaných skutečností je velmi relativní, takže by měly sloužit pouze jako nástroj dalšího bádání, ale rozhodně by neměly být brány čtenářem za bernou minci jako nějaké jasné faktum. (J.CH.).

 

Otázka: Říkala si, že se rodíte jinak, než my. Kladete vejce?

Odpověď: Ano, ale ne jako ptáci nebo původní plazi. Embryo vlastně roste uvnitř matčiny dělohy v bílkovinné tekutině, ale vše je ještě obaleno velmi tenkou skořápkou, která vyplňuje dělohu. Embryo je uvnitř skořápky naprosto nezávislé na matčině těle a uvnitř skořápky má vše, co potřebuje. Embryo má ale taky něco, jako je vaše pupeční šňůra, která je připojená k místě na zádech mezi destičkami. Když se má dítě narodit, celé vajíčko je vytlačeno vagínou ven, potažené kluzkou bílkovinnou hmotou a dítě se dostane z křehkého vajíčka po několika minutách. Ty ostny na prostředníčcích děti instinktivně používají, aby se prodraly z vajíčka a poprvé se nadechly. Naše novorozenci nejsou tak velcí, měří mezi 30 a 35 centimetry, vajíčko je dlouhé asi 40 cm (to proto, že naše vagína je menší než lidská), ale dorůstáme normální velikosti, 160-180 centimetrů.

 

 

Otázka: A co vaše tělesná teplota? Říkala jsi, že se vyhříváte na slunci. Jaký to má účinek na váš organismus?

Odpověď: Nejsme savci, naše teplota závisí na teplotě okolí stejně jako u plazů. Když se dotkneš mojí ruky, ucítíš, že je studenější než tvoje, protože naše normální teplota je kolem 30-33 stupňů Celsia. Když se vyhříváme na slunci (zejména nazí s naší stříškou z destiček na zádech), naše teplota se může zvýšit až o 8-9 stupňů během několika minut. Tento vzestup zapříčiní v našem těle vznik mnoha enzymů a hormonů, naše srdce, mozek i další orgány začnou aktivněji pracovat a my se cítíme velmi velmi příjemně. Vy lidé si taky užíváte pobyt na slunci, ale pro nás je to ten nejkrásnější požitek, jaký si umíš představit (možná jako vaše sexuální vzrušení). Taky rádi plaveme ve velmi teplé vodě nebo jiných tekutinách, abychom zvýšili tělesnou teplotu. Pokud jsme několik hodin ve stínu, naše teplota se opět sníží na 30-33 stupňů. To nám nemůže ublížit, ale cítíme se mnohem lépe na slunci. Máme v podzemí umělé solární místnosti, ale není to totéž jako skutečné slunce.

 

 

Otázka: Co jíte?

Odpověď: Obecně různé věci – jako vy: maso, ovoce, zeleninu, zvláštní druhy hub (z podzemních farem) a tak podobně. Můžeme také sníst a strávit některé látky, které jsou pro vás jedovaté. Hlavní rozdíl mezi námi je, že my musíme jíst maso, protože naše tělo potřebuje bílkoviny. Nemůžeme se stravovat vegetariánsky, jako váš druh, protože naše trávení by přestalo fungovat a po několika týdnech, možná měsících, bychom zemřeli. Mnozí z nás jedí syrové maso a další věci, které by vám byly odporné. Já osobně dávám přednost vařenému masu a ovoci, které roste na povrchu, jako jsou jablka nebo pomeranče.

 

 

Otázka: Můžeš mi říct něco z historie vývoje vašeho druhu? Jak starý je váš druh? Vyvinuli jste se z původních plazů, jako se člověk vyvinul z opice?

Odpověď: To je velmi dlouhý a složitý příběh a určitě se ti to bude zdát neuvěřitelné, ale je to pravda. Zkusím to ve zkratce vysvětlit. Asi před 65 milióny let mnoho z našich nevyvinutých dinosauřích předků zemřelo během rozsáhlé globální katastrofy. Důvodem zániku nebyla přírodní katastrofa – pád asteroidu, jak si chybně myslí vaši vědci, ale válka mezi dvěma skupinami mimozemšťanů, která se odehrávala převážně na oběžné dráze a ve vysokých vrstvách atmosféry planety. Podle našich neúplných vědomostí o počátku věků byla tato globální válka první válkou mimozemských civilizací na planetě Zemi, ale nikoliv tou poslední (a další válka je za dveřmi, zatímco „studená válka“ – jak to nazýváte, mezi skupinami mimozemšťanů trvá na vaší planetě posledních 73 let). Protivníci v této válce před 65 milióny let byly dva vyspělé druhy mimozemšťanů, jejichž jména nelze ve vašem jazyce vyslovit. Já je můžu říct, ale zranila bych tvůj sluch, kdybych je správně vyslovila. Jedna rasa byli humanoidi, jako jste vy (ale mnohem starší) a pocházela z tohoto vesmíru, ze sluneční soustavy ze souhvězdí, které na dnešních mapách nazýváte „Procyon“. Druhá rasa, o které toho moc nevíme, měla plazí původ, ale nemají nic společného s naším vlastním druhem, protože my jsme se vyvinuli ze zdejších ještěrů, bez vnějšího vlivu (kromě vlastní úspěšné genetické manipulace, o tom více později).

Tato vyspělá plazí rasa nepocházela z tohoto vesmíru, ale z… no, jak bych ti to jen vysvětlila. Vaši vědci nechápou skutečnou povahu vesmíru, protože vaše nelogická mysl není schopna chápat ty nejjednodušší věci a spoléhá se na chybnou matematiku a čísla. Je to součástí genetického naprogramování vašeho druhu, k tomu se vrátíme později. Jen poznámka – teď jste asi tak skoro daleko od pochopení vesmíru, jako jste byli před 500 roky.

Snad to pochopíš takto: Ta druhá rasa nepocházela z tohoto vesmíru, ale z jiné bubliny v pěně omnivesmíru. Možná byste to nazvali jiná dimenze, ale to není správný způsob, jak to popsat (mimochodem, termín dimenze je chybný, tak jak ho obecně chápete). Co by sis měl zapamatovat je, že vyspělé druhy jsou schopné „kráčet“ mezi bublinami za pomoci – vy byste to nazvali – kvantové technologie a někdy velmi zvláštně jen za použití jejich mysli (moje vlastní rasa má také velmi vyvinuté mentální schopnosti v porovnání s vaší, ale nejsme schopni měnit bubliny bez použití technologie, ale jiné druhy, aktivní na této planetě, toho schopny jsou a vám to připadá jako magie – stejně jako vašim předkům).

Ale zpět k naší vlastní historii: Příslušníci první rasy (humanoidi) dorazili na Zemi asi 150 let před plazovci a vybudovali na starých kontinentech kolonie. Na kontinentech, které dnes nazýváte Antarktis a Asie, byla veliká kolonie. Lidé žili bez problémů na planetě pohromadě se zvířaty – ještěry. Když sem přiletěli plazovci, kolonizátoři z Procyonu s nimi zkoušeli mírumilovně jednat, ale bez úspěchu a během několika měsíců začala válka. Pochop, že obě rasy se o tuto mladou planetu nezajímaly kvůli přírodě a nevyvinutým živočišným druhům, ale kvůli jediné věci: surovinám, zejména mědi.

Abys věděl proč, musím ti vysvětlit, že měď je i v dnešní době pro některé vyspělé rasy velmi důležitý materiál, protože je společně s jinými nestabilními prvky schopna produkovat nové stabilní prvky, pokud vyvoláš silné elektromagnetické pole ve správném úhlu k nukleárnímu záření vysoké intenzity, abys vytvořil překřížení kolísavých polí. Spojení mědi s dalšími prvky v takové megneticko-nukleární komoře může vytvořit silové pole zvláštní povahy, které je velmi užitečné pro různé technologické záměry (základem je ale nesmírně složitý postup, který nemůžete odhalit kvůli své jednoduchosti uvažování).

Obě rasy chtěly z tohoto důvodu vlastnit měď na planetě Zemi, a proto vedly nepříliš dlouhou válku ve vesmíru a na oběžné dráze. Zpočátku se zdálo, že humanoidní rasa byla úspěšná, ale v poslední bitvě se plazovci rozhodli použít mocnou experimentální zbraň – zvláštní druh termonukleární bomby, která by zničila na planetě všechno živé, ale nepoškodila by cenné suroviny a měď. Bomba byla odpálena z vesmíru a vybuchla na místě, které dnes nazýváte Střední Amerika. Plazovci ale nepočítali s tím, že vybuchne v oceánu a způsobí nepředvídatelnou reakci s vodíkem, takže efekt bude mnohem silnější. Výsledkem byly smrtelné záření a nadměrný vznik reaktivního kyslíku, spad různých látek a „nukleární zima“ na dalších 200 let. Většina humanoidů zemřela, plazovci po několika letech ztratili zájem o planetu, z (i nám) neznámých důvodů – možná kvůli ozáření. Planeta Země zase osiřela, zvířata na povrchu vymřela. Důsledkem výbuchu termonukleární bomby byl mimochodem i spad různých látek vytvořených při procesu hoření a jedním z nich bylo Iridium. Lidští vědci dnes pokládají nalezení Iridia v půdě za důkaz pádu asteroidu, který zabil dinosaury. To je omyl, ale jak by to mohli vědět?

Takže většina dinosaurů zemřela (ne přímo během výbuchu, ale v důsledku špatných událostí, které se objevily potom, zejména nukleární zima a spad). Skoro všichni dinosauři a plazi zemřeli do 20 let. Někteří, hlavně ti co žili v oceánech, byli schopni přežít příštích 200-300 let, i v tomto přeměněném světě, ale i ti nakonec zemřeli, protože se změnilo podnebí. Navzdory této katastrofě přežily některé druhy: ryby (jako jsou žraloci), ptáci, malí savci (vaši předchůdci), různé druhy plazů (krokodýlové)… a přežil také jeden zvláštní druh malého, ale vyvinutého dinosaura, který se vyvíjel společně s velkými plazy, například tím, kterého nazýváte Tyranosaurus.

Tento nový plaz chodil po dvou a vypadal trochu jako vaše rekonstrukce Iguanodona (vyvinul se ze stejné rodiny), ale byl menší (asi 1,5 metru), měl některé lidské rysy, přeměněnou kosterní strukturu, objemnější lebku, větší mozek, ruku s palcem, která mohla držet předměty, odlišný organismus a zažívání, vyvinuté oči uprostřed hlavy, skoro stejně jako ty vaše a hlavně – měl novou a lepší strukturu mozku. To byl náš přímý předchůdce. Některé teorie říkají, že na mutacích organismu tohoto nového druhu se podílelo nukleární záření, ale nejsou na to důkazy. Nicméně tento malý dinosaurus s lidskými znaky se během 30 miliónů let vyvinul (jak už jsem řekla dříve, rasy potřebují obecně více času k vývoji, než si myslíte, pokud tedy není vývoj uměle urychlený, jak tomu bylo ve vašem případě) od zvířete k víceméně myslící bytosti. Tyto bytosti byly natolik chytré, aby během miliónů let nezemřely, protože se naučily změnit svoje chování, žily v jeskyních, místo ve studené přírodě, naučily se jako první nástroje používat kameny a větve – a naučily se zahřívat ohněm, což bylo pro náš druh zvláště důležité. Během 20 miliónů let příroda rozdělila druh na 27 poddruhů (plazí druh má bohužel sklon dělit se do poddruhů víceméně nelogicky, což je vidět na zbytečně vysokém počtu druhů dinosaurů v dřívějších dobách) a mezi poddruhy řádily většinou nesmyslné boje o nadvládu.

Příroda se k nám nezachovala moc přátelsky. Pokud víme, z 27 poddruhů jich 24 vyhynulo ve zbytečných válkách a vlivem vývoje, protože jejich organismus a mysl nebyly dostatečně vyvinuté k přežití a (jako hlavní důvod) tyto poddruhy nebyly schopné v závislosti na změnách podnebí regulovat svou tělesnou teplotu tím správným způsobem. 50 miliónů po válce a po vyhynutí dinosaurů zůstaly na této planetě společně s jinými nevyvinutými druhy jen tři vyvinuté (teď i technologicky plazí druhy. Přirozeným křížením byly tyto tři druhy sjednoceny v jeden a za pomoci pokroku genetické manipulace jsme byli schopni eliminovat geny způsobující náchylnost k opětovnému dělení.

Podle naší historie a víry byl právě toto okamžik, kdy náš druh, tak jak mě vidíš dnes, díky genetickému inženýrství spatřil světlo světa. To bylo asi před 10 milióny let a náš vývoj se od té doby takřka zastavil na tomto bodě (vlastně existují jisté malé změny v našem vzhledu směrem k více lidské a savčí podobě, ale už nás znovu nerozdělily do poddruhů). Vidíš sám, že jsme velmi starý druh ve srovnání s vaším, jehož příslušníci kolem nás poskakovali jako malé opičky ve větvích stromů v době, kdy my jsme vyvinuli technologii, kolonizovali jiné planety sluneční soustavy, budovali velká města na této planetě (která beze stopy zmizela v běhu historie) a manipulovali naše geny, zatímco ty vaše byly ještě zvířecí.

Před 10 milióny let malé opičky začaly růst a sestoupily se stromů na zem (opět kvůli změně podnebí, zejména na takzvaném africkém kontinentě). Ale vyvíjely se velmi pomalu – tak jak je to u savců normální a kdyby váš druh nezažil něco výjimečného, nemohli bychom tady sedět a povídat si, protože já bych si hověla v pohodlném moderním  bytě a ty bys seděl ve své jeskyni, oblečený do kožešin a zkoušel bys odhalit tajemství ohně. A nebo by někteří z vás seděli v našich zoologických zahradách. Ale události šly jinou cestou a vy si teď myslíte, že jste „výkvětem evoluce“, hovíte si v pohodlných moderních domech a my se musíme schovávat v odlehlých oblastech pod zemí. Před jeden a půl miliónem let na Zemi přistál mimozemský druh (překvapivě první v průběhu 60 miliónů let, překvapilo by vás to, zejména pokud byste věděli, kolik mimozemských druhů je na Zemi teď).

Tento druh, který dnes nazýváte Elohim, se nezajímal o suroviny a měď, ale k našemu velkému překvapení byla jeho předmětem zájmu nevyvinutá opičí rasa. I přes naši přítomnost na této planetě se mimozemšťané rozhodli „pomoci“ opicím, aby se vyvinuly trochu rychleji a aby jim opice mohly v budoucnu sloužit jako otroci v nadcházejících válkách. Váš osud nás příliš nezajímal, ale nelíbila se nám přítomnost Elohim na planetě a jim se zase nelíbila naše přítomnost v jejich nové planetární ZOO, takže se vaše šesté a sedmé stvoření stalo důvodem k válce mezi námi a jimi. O této válce se můžete dovědět částečně ve velmi zvláštním popisu událostí například z knihy, kterou nazýváte bible. Skutečná pravda je velmi dlouhý a složitý příběh. Mám pokračovat?

 

 

Otázka: Ne, teď ne. Udělal jsem si několik poznámek o vaší historii a mám několik otázek.

Odpověď: Ptej se.

 

 

Otázka: Zaprvé, zdá se, že máte povědomí o velmi dlouhém časovém úseku. Tvrdíš, že vaši prapředkové žili v době dinosaurů, přežili – jak to nazýváš, umělou katastrofu, vyvíjeli se dalších 40 miliónů let a svůj vývoj dovršili před 10 milióny let. Zdá se mi to neuvěřitelné. Můžeš k tomu něco říct?

Odpověď: Chápu, že se ti to zdá naprosto neuvěřitelné, protože jste mladá a geneticky zmanipulovaná rasa. Váš historický horizont končí někde u několika tisíců let a myslíte si, že to je správný pohled. Ale není. Je to nemožné. Vaše naprogramovaná mysl si evidentně nedokáže poradit s takovým velkým časovým úsekem. Doba našeho vývoje se vám může zdát neuvěřitelně dlouhá, ale takhle ve skutečnosti příroda pracuje. Uvědom si, že vaši dávní savčí předci se také vyvíjeli v době dinosaurů a stejně jako my přežili výbuch termonukleární bomby. Pak se během dalších miliónů let vyvíjeli, rozdělili se do různých druhů a podob, někteří byli větší, jiní menší.

To je vývoj fyzické stránky. Ale co jejich mysl a inteligence? Jednoduše byli zvířata. Savci se vyvinuli řekněme během 150 miliónů let, ale jen během posledních 2-3 miliónů let se stali inteligentními myslícími bytostmi. A během tohoto krátkého období jste vznikli vy. Přirozeně? 148 miliónů let bylo potřeba na vznik savců a 2 milióny let na vznik (víceméně) inteligentních  bytostí, jako jste vy? Zeptej se sám sebe: Opravdu si myslíš, že tento zrychlený vývoj je přirozený? Pak je váš druh ještě omezenější, než jsem si myslela. To vy jste se vyvinuli divným způsobem, ne my.

 

 

Otázka: Rozumím. Mám ale jinou otázku. Zmínila jsi mnoho skutečností o dávné válce mezi mimozemšťany před 65 milióny let. To se stalo velmi dlouho předtím, než jste se staly opravdu inteligentními bytostmi (pokud jsem tě pochopil správně). Jak můžeš vědět tolik věcí o „první válce“ a o vývoji svého druhu?

Odpověď: To je dobrá otázka (mnohem lepší než ta předchozí) a dostatečně jsem ti to nevysvětlila. Naše vědomosti pocházejí z jednoho dávného artefaktu, který našli naši archeologové asi před 16000 lety na kontinentu, který dnes nazýváte Severní Amerika. Našli kulatou desku o průměru asi 47 vašich centimetrů. Deska byla vyrobená i pro nás z neznámého magnetického materiálu a uvnitř byla menší křišťálová deska, která obsahovala obrovský počet informací zakódovaných v molekulární struktuře křišťálu. Tento „paměťový disk“ byl vyrobený už před 65 milióny let posledními humanoidními bytostmi z Procyonu, které přežily výbuch bomby, ale když jsme ho našli, byl naprosto neporušený.

Naši vědci byli schopni zprávy a informace dekódovat, takže jsme se poprvé dověděli o událostech, které se odehrály ve vzdálené minulosti a které vedly k vyhynutí dinosaurů. Disk obsahoval podrobný popis obou druhů (ale spíše humanoidů), událostí a zbraní, včetně termonukleární bomby. Obsahoval také popis zvířat a ještěrů na Zemi, včetně druhu, ze kterého jsme se vyvinuli. Další část našich znalostí o vývoji pochází z kosterních pozůstatků a dekódování naší DNA. Jak vidíš, známe pravdu o našich kořenech už 16000 let. Předtím to bylo spíše náboženské učení o našem vzniku.

 

 

Otázka: Co se stalo s oběma mimozemskými rasami?

Odpověď: Nevíme přesně. Humanoidi, kteří přežili výbuch, evidentně vymřeli během několika let a ta druhá rasa plazovců se už nikdy na Zemi nevrátila (aspoň co víme). Co se týká rasy plazů, je jistá pravděpodobnost, že nebyli fyzicky schopni se vrátit, protože hmota mezi jednotlivými „bublinami“ se někdy pohybuje dost rychle. Podle dnešního názoru obě rasy během miliónů let vyhynuly.

 

 

Otázka: Zmínila jsi kosterní pozůstatky vašeho druhu. Jakto že naši vědci nenašli žádné stopy vaše nebo vašich předchůdců, když žijete na planetě už tak dlouho? Našli jsme spoustu kosterních pozůstatků dinosaurů, ale žádný vyvinutý druh ještěra s objemnější lebkou, větším mozkem a rukou s palcem, jak jsi popisovala.

Odpověď: Ale ano, našli. Ale vaši „skvělí“ vědci nebyli schopni rekonstruovat kostry správně, protože chtěli vidět ještěry, nikoliv inteligentní bytosti. Smál by ses, kdybys věděl, kolik koster ještěrů (zejména těch malých) ve vašich muzeích jsou naprosto chybné rekonstrukce bytostí, které nikdy neexistovaly, protože mnoho kostí nepatří k sobě, občas jste prostě udělali umělé kosti, když vám nějaké části scházely a vy jste potřebovali znovu vytvořit ještěra – zvíře. Mnoho vědců o tomto problému ví, ale nikdy to nezveřejní, protože to nemůžou dokázat a zkrátka prohlašují, že ty správné kosti chyběly a jejich rekonstrukce je správná. Mnoho našich kosterních pozůstatků doplnilo v muzeích rekonstrukce Iguanodonů, například ruce s viditelným palcem (podívej se v muzeu na Iguanodona a uvidíš, že mám pravdu). Vědci v zemi, kterou nazýváte Spojené státy, složili před několika lety téměř správnou kostru našeho druhu, ale místní vláda (která je částečně informována o naší existenci) rekonstrukci zabavila. A dnes nemůžete najít naše pozůstatky, protože už několik tisíc let žijeme zcela pod zemí.

 

Otázka: Mluvíš o podzemních městech a o umělém slunečním záření. Máš tím namysli něco jako „dutou Zemi“? Existuje uvnitř Země druhé Slunce?

Odpověď: Ne, Země není zcela dutá a uvnitř není druhé Slunce. Tato myšlenka je směšná a je to fyzicky nemožné (i takový druh, jako je ten váš, by mohl být dost chytrý na to, aby nevěřil takové hlouposti). Víš vůbec, kolik hmoty musí Slunce mít, aby mohlo po delší dobu produkovat energii a světlo za pomoci nukleárních reakcí? Opravdu si myslíš, že by uvnitř planety mohlo být malé aktivní slunce? Když hovořím o našem domově pod zemí, hovořím o jeskynních systémech.

Jeskyně, které jste objevili blízko povrchu, jsou velmi malé ve srovnání s obrovskými podzemními prostory hluboko v zemi (v hloubce mezi 2000 a 8000 vašich metrů, propojené mnohými ukrytými tunely vedoucími na povrch a nebo do jeskyní blízko povrchu) a žijeme ve velikých vyspělých městech a koloniích uvnitř jeskyní. Hlavní osídlení se nacházejí za polárním kruhem, na Antarktidě, v pevninské Asii, Severní Americe a Austrálii.

Když hovořím o umělém slunečním svitu v našich městech, nemyslím skutečné Slunce, ale různé umělé zdroje slunečního svitu (včetně gravitačních zdrojů), který osvětluje naše podzemní prostory a tunely. V každém městě máme zvláštní oblasti se silným UV zářením a můžeme tato místa používat, abychom si prohřáli tělo. V odlehlých oblastech máme na povrchu svá místa, kde se můžeme slunit, zejména v Americe a Austrálii.

 

 

Otázka: Kde můžeme na povrchu najít vstup do vašeho světa?

Odpověď: Opravdu si myslíš, že ti řeknu přesnou lokaci? Když chceš najít takový vstup, musíš hledat sám (ale radila bych ti, abys to nedělal). Když jsem před čtyřmi dny přišla na povrch, použila jsem vstupu asi 300 vašich kilometrů severně odtud, poblíž velkého jezera. Ale pochybuju, že bys byl schopen to místo najít (v této části světa je jen málo vstupů, více jich je severním a východním směrem). A malá rada: Když se nacházíš v úzké jeskyni nebo v tunelu a vidíš nějakou umělou šachtu a čím jdeš hlouběji, tím hladší jsou stěny a zezdola cítíš neobvykle teplý vzduch, slyšíš zvuk vzduchu proudícího z ventilace nebo výtahové šachty, tak hledej uměle vybudované hladké stěny v podzemí a dveře vyrobené z šedého kovu. Kdybys byl schopen dveře otevřít (o čemž pochybuji), ocitl by ses v kulaté místnosti s technickým zařízením ventilačním systémem a výtahy vedoucími dolů. To by byl pravděpodobně vstup do našeho světa.

Kdyby ses ocitl na takovém místě, měl bys vědět, že o tobě už dávno víme. Když vejdeš do této kulaté místnosti, ocitl ses opravdu v potížích, ale měl by ses podívat na stěny – jestli uvidíš některý ze symbolů naší plazí rasy. Pokud tam žádné takové symboly nenajdeš a nebo uvidíš jiné, pak jsi v ještě větším průšvihu, než sis myslel, protože ne každé takové zařízení patří nám. Některé podzemní systémy patří mimozemským civilizacím (včetně těch nepřátelských). Pokud se ocitneš v podobném podzemním zařízení, moje obecné doporučení je: Utíkej, jak rychle jen dokážeš.

 

 

Otázka: Zmínila jsi, že pokud jsi mezi lidmi, používáš jméno Lacerta a také že si užíváte pobytu na skutečném Slunci na povrchu. Ale jak můžete být mezi lidmi? Nevypadáte jako my, takže kdokoliv může poznat, že patříte k jiné rase. Jakto že nikdo ještě nepopsal bytost jako ty od doby našeho „vzniku“, když žijeme společně na stejné planetě? Můžeš mi to vysvětlit?

Odpověď: Zaprvé, můj druh byl samozřejmě spatřen na popsán (a uctíván) mnohokrát během vaší primitivní minulosti, například ve vašich náboženských textech, jako je křesťanská bible. A také v různých chrámech v jižní části amerického kontinentu můžeš najít náš popis a dokonce jednoduché kresby, které nás zobrazují. Takzvaní „moudří“ muži z Indie a asijských hor popsali mnohokrát naši rasu ve svých spisech, stejně tak i jiní „moudří“ muži z afrického kontinentu. Myslím, že jsme nejčastěji zmiňovaný „cizí“ druh (možná kromě Elohim) ve vaší historii. Pokud mi nevěříš, zkoumej vaši historii a pochopíš pravdu mých slov. Vaši „skvělí“ vědci nazývají naši existenci „pověrami“ a „náboženstvím“ a dnešní „chytří“ lidé zapomněli na naši dávnou existenci na povrchu.

Náš druh je navíc ve své podobě viděn i dnes mezi lidmi nebo na povrchu poblíž našich vstupů do tunelových systémů, ale naštěstí vaše sdělovací prostředky neberou oznámení takových „bláznů“ vážně (což je pro nás dobře a je to důvod, proč se takovým lidem ukazujeme takoví, jací jsme). Někteří z mojí rasy jsou také v přímém kontaktu s lidskými vědci a politiky z povrchu, ale to je „top-secret“, jak byste řekli, a veřejnost o tom nic neví (předmětem takových setkání je v obvykle blížící se válka s a mezi jednotlivými druhy mimozemšťanů a naše pomoc ve válce). Ale také existuje jiné vysvětlení, proč se mezi vámi můžeme pohybovat a proč nás nepoznáte: maskování.

To co ti řeknu, se ti může zase zdát neuvěřitelné a šokující, ale ptal ses mě, a tak ti to vysvětlím. Už jsem ti řekla, že máme vyvinutější mentální schopnosti, než tvůj druh a „vyvinutější“ znamená, že jsme schopni už od narození používat telepatii a telekinezi (matka a novorozenec ve skutečnosti během prvních měsíců komunikují telepaticky) bez zvláštního učení, potřebujete aktivovat tyto spící části mozku. Struktura mozku se od vás trochu odlišuje, naše hypofýza je větší a aktivnější než vaše – zejména, když jsme na slunci. Naše vlastní schopnosti jsou velmi silné ve srovnání s vašimi, ale slabé ve srovnání s některými mimozemskými druhy na této planetě, které dokáží pracovat s „bublinami“. Nikdy jsem nebyla moc dobrá, co se týče práce s myslí, ale máme základní schopnosti a dokážeme je používat, abychom se chránili nebo dokonce zaútočili.

Když jsme na povrchu a potkáme lidské bytosti (dokonce i velké skupiny, na tom nezáleží, mysli všech jsou jako jedna), jsme schopni se „dotknout“ jejich mysli a vložit jim za pomoci telepatie příkaz „Vidíš nás jako jednoho z tvého druhu“ a slabá lidská mysl přijme bez odporu tento příkaz a uvidí nás (i přes náš plazí vzhled) tak, jako by viděli lidi. Udělala jsem to mnohokrát a vaše slabá mysl mě obvykle vnímá jako atraktivní brunetu, protože jsem si před mnoha lety vytvořila tento zvláštní „maskovací portrét“ ve své mysli a můžu ho do mysli bez problémů vložit.

Na začátku jsem potřebovala trochu času, abych se naučila používat „maskování“ správně, ale pak to fungovalo skoro automaticky a můžu se pohybovat před velkou skupinou vaší rasy a nikdo nepozná, kdo skutečně jsem. Ve vašem vědomí je jednoduchý spínač („Vidíš nás, jací skutečně jsme / Vidíš nás, jak chceme, abys nás viděl“), který tam umístili Elohim, když vás vytvořili a když se na nás podíváte, tento spínač můžeme používat, abychom vás přesvědčili, že jsme lidé (mimozemšťané používají spínač také). Je to jednodušší, než si myslíš. (Když se konají setkání mezi vámi a mimozemšťany, kteří vypadají jako vy, tito mimozemšťané použili spínač a dá se říct, že někteří mimozemšťané vypadající jako lidé, mohou být také příslušníci mého druhu.) Když jsem se poprvé setkala s E.F., viděl mě jako normální lidskou ženu a vzpomínám si, jak byl vyděšený a šokovaný, když jsem odhalila svůj pravý vzhled.

 

 

Otázka: Myslíš, že mě opravdu můžeš přesvědčit, že teď hovořím s atraktivní brunetou místo plazí bytosti?

Odpověď: Pravděpodobně, ale asi ne v tvém zvláštním případě. Když někdo očekává, že uvidí lidskou ženu místo mě, můžu to udělat bez problémů (i s velkou skupinou), protože nikdo neočekává, že uvidí plazí ženu. Ale já jsem tvé mysli už od prvního setkání dovolila, abys mě viděl v mé původní podobě, takže sis už uvědomil, že nejsem člověk. Kdybych to teď zkusila změnit, pravděpodobně by to vedlo ke zmatení a k bezvědomí a já ti nechci ublížit. Jak už jsem řekla, nejsem v těchto věcech moc dobrá.

 

 

Otázka: To je děsivé. Můžeš za pomoci těchto schopností i zabít?

Odpověď: Ano, ale je to zakázané. Ale neznamená to, že se tak v minulosti nestalo.

 

 

Otázka: Mají obě pohlaví tyto schopnosti?

Odpověď: Ano.

 

 

Otázka: A co fotky? Jak vypadáš na fotce?

Odpověď: To je hloupá otázka. Na fotkách vypadám jako plazí bytost, protože na fotce nebo v přístroji můžu ovlivnit jen mysl toho, kdo tu fotku dělá. Pokud fotku nebo film ukáže někomu dalšímu, oni uvidí mojí skutečnou podobu. To je důvod, proč máme zakázáno nechat se fotit nebo filmovat a musíme se na povrchu vyhnout focení a nafilmování (je to velmi těžké, v minulosti jsme byli několikrát nafilmováni bez našeho vědomí, zejména jistými vládními a tajnými agenturami).

 

 

Otázka: Jaké jiné příkazy nám můžete vložit do mysli? Něco jako „Budeš nám sloužit“ nebo „Poslouchej“?

Odpověď: To je zase divná otázka. Nejsme vaši nepřátelé (většina není), tak proč bychom to dělali? Abych odpověděla: To záleží na síle lidské mysli a na síle bytosti, která příkaz dává. V mysli nemáte spínač „Budeš nám sloužit“ nebo „Budeš mi sloužit“, takže vložit takový příkaz je složitější. Pokud jsou lidská mysl a lidské vědomí slabé a plazí bytost, která příkaz posílá, je v této oblasti zkušená a předtím byla několik hodin na slunci, pak by to asi na nějaký čas fungovalo. Používám svoje základní schopnosti na maskování a pro komunikaci s příslušníky mého druhu a někdy na soukromé věci, ale nikdy bych je nepoužila, abych zranila lidi a nebo jejich mysl. Ocenila bych, kdybychom o tom už dál nemluvili.

 

 

Otázka: Poslední otázka: Říkala jsi, že můžete ukrýt svoje UFO. Používáte pro to stejné schopnosti?

Odpověď: Ano, ale na technické úrovni. V každém stroji je silné zařízení, které je schopno poslat do vašich myslí umělý signál, že vidíte jen oblohu nebo normální letadlo místo naší lodi. Není to používáno často, protože se snažíme vyvarovat veřejnosti, když se pohybujeme v atmosféře. Když vidíte naše UFO, znamená to, že zařízení má buď poruchu a nebo je z nějakého důvodu deaktivováno. Kamufláž by nefungovala na fotkách, abych zodpověděla tvojí otázku předem, ale proč by někdo fotil oblohu, když tam nevidí nic neobvyklého. Naše vchody do tunelů na povrchu jsou mimochodem také maskovány takovým zařízením a váš druh obvykle vidí stěny jeskyně místo dveří. To je jeden z důvodů, proč jsem řekla, že pochybuju, že bys byl schopen najít tajné dveře do našeho světa (ale v minulosti se to párkrát stalo).

 

 

Otázka: Zpátky k vaší i naší historii. Zmínila jsi rasu Elohim, která vytvořila lidský druh. Odkud přišli a jak vypadají? Co přesně se stalo, když přišli? Jsou náš „bůh“?

Odpověď: Elohim přišli z tohoto vesmíru, ze sluneční soustavy, kterou na svých mapách nazýváte Aldebaran. Byly to velmi vysoké humanoidní bytosti, obvykle s blond vlasy a velmi světlou pokožkou (vyhýbali se slunci, protože to škodilo jejich pokožce a očím, což bylo neuvěřitelné pro bytosti, které milují slunce, jako jsme my). Na začátku se zdálo, že jsou inteligentní a mírumilovní a začali jsme s nimi víceméně přátelsky komunikovat, ale později se ukázaly jejich skutečné úmysly: Chtěli z opic udělat nové plemeno a my jsme byli na jejich ZOO planetě rušícím faktorem. Na začátku zajali okolo 10000, možná i 20000 vašich opičích předků a asi na sto let opustili planetu.

Když se vrátili, přivezli s sebou vaše předky (kteří vypadali víc „lidsky“). Když znovu opustili planetu asi na tisíc let, lidští předkové s námi žili bez větších problémů (jen se obávali našich letadel a technologie). Elohim učili jejich mysl a vylepšili jejich mozek a tělesnou strukturu, takže teď byli schopni používat nástroje a oheň. Elohim se během 23000 let vrátili sedmkrát a urychlili vývoj některých z vašeho druhu. Musíš pochopit, že nejste první lidská civilizace na této planetě.

První vyvinutí lidé (kteří žili ve stejnou dobu, jako vaši nevyvinutí přeci, protože Elohim experimentovali s různými rychlostmi a fázemi vývoje) s vlastním jazykem a technologií existovali na této planetě asi před 700000 lety (vaši vědci to nepochopili, protože našli jen kosti a pozůstatky – jako primitivní kresby létajících strojů, které se vztahovaly jen k vašim nevyvinutým předkům). Tento geneticky vyspělý lidský rod žil na planetě s námi, ale vyhýbali se kontaktu, protože učitelé Elohim jim dali klamné varování, že jsme zlí a že jim budeme lhát.

Ale po několika stoletích se mimozemšťané rozhodli vyhubit jejich první výtvor a urychlili vývoj druhé a lepší série testů a tak dále a tak dále. Pravdou je, že vaše soudobá lidská civilizace není první na planetě Zemi, ale sedmá. Stavby prvního rodu jsou ztracené, ale pátý rod byl ten, který vytvořil obrovské trojúhelníkové stavby, které nazýváte Egyptské pyramidy, už před 75000 lety (vaši Egypťané jen objevili obrovské staré pyramidy v písku a pokusili se nepříliš úspěšně vybudovat podobné stavby) a šestý rod byl ten, který před 16000 lety vybudoval města, jejichž ruiny můžete dnes nalézt pod hladinou moře v oblasti zvané Bimini.

Poslední stvoření – sedmý rod, což je vaše edice, byl vytvořen pouze před 8500 roky a to je jediné stvoření, které si pamatujete a na které odkazují vaši náboženští pisatelé. Spoléháte se na archeologické a paleontologické artefakty, které vám ukazují nesprávnou a krátkou minulost, ale jak byste mohli cokoliv vědět o šesti minulých civilizacích? A když naleznete důkaz jejich existence, pak to popřete a fakta si chybně vyložíte. Částečně je to vaší naprogramovanou myslí a částečně vaší omezeností. Řeknu ti teď jen o vašem rodu, protože těch šest předchozích je ztraceno, takže se vás už netýkají.

Mezi Elohim a námi byla dlouhá válka a také mezi samotnými Elohim, jistými skupinami, protože někteří z nich byly toho názoru, že znovu a znovu vytváření lidských rodů na této planetě nedává smysl. Poslední bitvy této války proběhly asi před 5000 lety na oběžné dráze a na povrchu. Mimozemšťané použili mocné zbraně založené na principu zvuku, aby zničili naše podzemní města, ale my jsme byli schopni zničit mnoho jejich staveb na povrchu a základen ve vesmíru.

Lidé vašeho rodu byli jen vystrašení, když sledovali naše bitvy a sepsali vše ve formě náboženských mýtů (jejich mysl nebyla s to pochopit, co se skutečně děje). Elohim – kteří vystupovali jako bohové šestého a sedmého rodu, jim řekli, že to je válka Dobra a Zla a že oni jsou dobří a my jsme ti zlí. To skutečně záleží na úhlu pohledu. Než přišli a začali experimentovat s vývojem vašeho druhu, Země byla naše planeta. Podle mého názoru jsme měli právo bojovat za naši planetu. Elohim z neznámých důvodů opustili planetu, podle vašeho měření to bylo přesně před 4943 roky (pro nás je to důležité datum, protože mnozí naši historici to nazývají vítězstvím).

Ve skutečnosti nevíme, co se vlastně stalo. Elohim ze dne na den odletěli, zmizeli beze stopy, se svými loděmi a většinu jejich pozemních staveb jsme našli zničených, udělali to sami. Lidé zůstali sami a vaše civilizace se vyvinula. Mnozí z nás byli v kontaktu po staletí s jistými vašimi domorodci (žijícími spíš na jihu) a podařilo se nám je přesvědčit, že nejsme „ti zlí“, jak mimozemšťané chtěli, aby věřili. Od té doby (během posledních 4900 let) na planetu přišly mnohé další mimozemské rasy (někteří z nich používají až dodnes staré učení a naprogramování vaší mysli a znovu si hrají na „bohy“), ale Elohim se od té doby neukázali. Už předtím opustili planetu na několik tisíc let, takže očekáváme, že se jednou vrátí, aby ukončili svůj projekt a nebo aby sedmý rod zase vyhubili. Nevíme, co se s nimi stalo (abych předem zodpověděla tvou otázku).

Vaše současná civilizace neví nic o svém skutečném původu, o své skutečné minulosti, o skutečném světě a vesmíru i o nás a naší minulosti víte jen velmi málo. A nevíte vůbec nic o událostech, které se mají v blízké budoucnosti stát. Pokud neporozumíš mým slovům a neuvěříš mi – říkám ti pravdu, protože my nejsme vaši nepřátelé, bude vaše rasa v nebezpečí. Vaši nepřátelé jsou už tady a vy nechápete. Otevřete oči nebo se brzy dostanete do neuvěřitelných problémů. Zapamatuj si aspoň to, pokud nevěříš ničemu z toho, co jsem ti říkala.

 

Otázka: Proč myslíš, že ti nevěřím?

Odpověď: Mám určitý pocit, že mi nevěříš, i přesto, že sedím tady před tebou. Všechno, co jsem ti za poslední dvě hodiny řekla, je absolutní pravda o našem světě.

 

 

Otázka: Kolik druhů mimozemšťanů je teď na Zemi aktivních?

Odpověď: Pokud vím, tak 14. Tedy 11 z tohoto vesmíru, dva z jiné „bubliny“ a jeden velmi vyspělý z jiné roviny. Neptej se mě na jména, protože skoro všechna jsou pro vás nevyslovitelná, osm je nevyslovitelných i pro nás. Většina – zejména ti vyspělí, vás jen studují jako zvířata a nejsou ani vám, ani nám příliš nebezpeční a s některými z nich spolupracujeme, ale tři druhy jsou nepřátelské, včetně toho, který je ve styku s některými vašimi vládami a směňuje s nimi své technologie za měď a další důležité věci a který váš druh podvedl. Posledních 73 let vedou dva z nepřátelských druhů „studenou válku“ a ten třetí se zdá být „vítězem“ tohoto zbytečného boje. Očekáváme více „horkou“ válku mezi nimi v blízké budoucnosti (asi tak v příštích 10 až 20 letech) a toho vývoje se obáváme. V poslední době se říká, že na planetě je patnáctý druh mimozemšťanů, přišli asi před 3 nebo 4 roky, ale nevíme vůbec nic o jejich záměrech a dodnes jsme s nimi nebyli ve styku. Možná to celé není pravda.

 

 

Otázka: Co ty nepřátelské rasy mimozemšťanů chtějí?

Odpověď: Různé suroviny, včetně mědi pro svou technologii, vaši vodu (nebo spíš vodík ve vodě, což je zdroj energie pro pokročilý proces fúze) a jisté chemické prvky z vašeho vzduchu. Dále dva druhy těchto mimozemšťanů se zajímají o vaše těla, o vaše tkáně a krev, protože jejich genetická struktura je oslabená kvůli špatnému vývoji a ozáření (pokud víme) a potřebují neporušená vlákna vašeho druhu a vašich zvířat, aby znovu a znovu opravovali svou genetickou výbavu, ale ve skutečnosti nejsou schopni ji opravit defekty trvale, protože jejich DNA a vaše DNA nejsou kompatibilní (naše rasa je s nimi zcela nekompatibilní, takže se o nás moc nezajímají) a zkoušejí jejich a vaším křížením vytvořit kompatibilnější jedince, používají umělé oplodnění a umělé dělohy. Předpokládáme, že nadcházející válka mezi třemi nepřátelskými druhy a nebo mezi vámi a jedním nebo jimi všemi vznikne kvůli surovinám, vodíku, vzduchu nebo DNA.

 

 

Otázka: Je to důvod k „únosům“?

Odpověď: Částečně, zejména když si mimozemšťané berou vaše vajíčka a sperma. Někdy únosci patří k jiné, vyspělejší rase a chtějí jen studovat vaše tělo nebo vaši mysl (což je pro některé z nich zajímavější než vaše hmotné tělo) tak, jako byste vy studovali nějaké nevyvinuté zvíře. Jak jsem říkala, tři z mimozemských druhů jsou nepřátelští a to znamená, že jim nezáleží na vašem osudu nebo životě a lidé, kteří jimi byli uneseni, se málokdy vrátili zpět živí. A pokud je někdo schopen vyprávět o takovém únosu, pak to podle mého názoru znamená, že buď nepotkali žádný z těchto agresivních druhů a nebo že mají veliké štěstí, že jsou naživu. Vyspělé a „přátelské“ rasy si také občas vzali vajíčka nebo sperma, ale z jiných důvodů.

 

 

Otázka: Říkala jsi, že na Zemi je jen 14 aktivních druhů. Proč lidé, kteří viděli cizí bytosti, popisují tolik zvláštních druhů?

Odpověď: Myslím, že už jsem tu otázku zodpověděla. Jak jsem řekla, většina z mimozemských ras má mentální schopnosti vyspělejší než já nebo ty (existuje pouze jedna rasa bez takových schopností). Mají schopnost objevit se před tvýma očima jako cokoliv, co si vymyslí a takový „vložený portrét“ nemá nic společného s jejich skutečným vzezřením. Vybavuješ si je jako normální lidi nebo jako šedivé trpaslíky a nebo dokonce jako prazvláštní zvířata, protože chtějí, aby sis je tak pamatoval a někdy chtějí, abys úplně zapomněl, že ses s nimi setkal.

Další příklad: Pokud si vzpomínáš, že jsi byl v úplně normální nemocnici a vyšetřovali tě doktoři a pak už si nevzpomínáš, co bylo dál (možná do okamžiku, než zjistíš, že na ulici, kde ta nemocnice měla stát, žádná nemocnice není), pak jsi zřejmě vyl vyšetřovaný v jedné z jejich laboratoří. V takovém případě se nemůžeš spolehnout na svou mysl.  Objevují se v různých formách, aby tě zmátli a pokud z tebe udělají takzvaného svědka únosu, který si na tu událost vzpomíná a nebo který věří, že je schopný si na ni vzpomenout a veřejně se zesměšní, pokud víme, pak se jim to povedlo. Věř mi, existuje pouze 14 druhů mimozemšťanů na této planetě a osm z nich v současnosti unáší lidi (opět opakuji – pokud víme). Ještě bych dodala, že ne všichni „unesení“ jsou skutečně unesení a někteří z mimozemšťanů, o kterých mluví, jsou jen jejich představy nebo lži.

 

 

Otázka: Jak se můžeme bránit proti manipulaci mysli?

Odpověď: Nevím. Pochybuju, že se můžete bránit, protože vaše mysl je jako otevřená kniha, ve které si můžu číst nebo do ní psát – téměř všechny druhy to můžou dělat. Je to částečně vina samotných Elohim, protože vytvořili nebo spíš nevytvořili vaši mysl a vaše vědomí způsobem, že nemá skutečné obranné mechanismy. Pokud si jsi vědomý toho, že se tě někdo snaží manipulovat, pak se jen můžeš zaměřit na to podezření a zkus analyzovat každou svojí myšlenku a vzpomínku. Velmi důležité: Nezavírej oči (to vede k jinému druhu mozkových vln, ke kterým je lepší přístup) a nesedej si nebo nelehej si, aby sis odpočinul. Když zůstaneš během prvních minut vzhůru, můžeš se pokusit odfiltrovat cizí myšlenky a vlny ve svém mozku a bytost, která se tě snaží ovlivnit, to po několika minutách vzdá, pokud není úspěšná, protože to začne zraňovat její vlastní mozek. Je to velmi těžké a může ti to ublížit, takže možná nezkoušej klást odpor, ale tohle by byla jediná možnost, kterou máš. Ale můžeš to zkoušet jen u slabších druhů, ne u těch silnějších.

 

 

Otázka: Co máš na mysli tím, že „jeden druh přišel z velmi odlišné roviny“?

Odpověď: Než bych ti to správně vysvětlila, musel bys být schopen pochopit vesmír, jinak to pro tebe bude zbytečné učení mysli (včetně odstranění některých bloků) a i tak by to trvalo mnoho týdnů. A učením mysli nemíním jen učení slov. Popsala jsem to vaším slovem „rovina“ nebo „úroveň“, protože opět nemáte lepší slovo ve své slovní zásobě a „dimenze“ by v tomto případě bylo úplně chybné (i slovo „bublina“ by bylo nevystihující), protože dimenze nemůže existovat bez rovin. Pokud byste byli druh, který žije v jiné rovině nebo nad touto rovinou a pokud byste byli schopní tuto rovinu otevřít bez použití technologie a pokud byste neměli hmotné tělo tak, jak ho máte, pak byste byly ty nejmocnější bytosti, které si umíte představit. Tato velmi vyspělá rasa, kterou jsem zmiňovala, se vyvinula mimo tento svět a ve skutečnosti se vyvíjeli miliardy let. Byli by schopni zničit vás všechny pouhou myšlenkou. Během celé naší historie jsme s nimi byli v kontaktu jen třikrát, protože jejich zájem o planetu je zcela odlišného druhu, než u všech ostatních ras. Rozhodně nepředstavují žádné nebezpečí pro nikoho z nás.

 

 

Otázka: Co se stane, když začne válka?

Odpověď: To je velmi těžké zodpovědět. To záleží na nepřátelské rase a na její taktice. „Válka“ není vždycky tak primitivní, jak si vy lidé představujete, „válka“ může být vedena na různých úrovních. Jedna z možností je zničení vašeho sociálního systému za pomoci vlivu politických lídrů, další může být použití pokročilého systému zbraní, který může způsobit zemětřesení, erupce vulkánů a další katastrofy (včetně počasí), které se vám můžou zdát přirozené. Zvláštní silová pole, která vzniknou reakcí mědi, o kterých jsem dříve hovořila, mohou mít globální vliv na vaše počasí. Nemyslím, že napadnou planetu dříve, než bude lidská civilizace oslabená, protože jinak máte možnost zničit jejich stroje (ale ne mnoho). Ráda bych ti řekla, že si nejsme zcela jistí, že dojde k takové „horké“ válce během několika příštích let. Už o tom nechci dál hovořit.

 

 

Otázka: To je konec našeho rozhovoru. Chtěla bys říct poslední větu nebo vzkaz?

Odpověď: Otevřete oči a dívejte se. Nevěřte jen svojí chybné historii, nevěřte jen vašim vědcům a politikům. Někteří z nich vědí mnoho pravdy o různých věcech, ale neinformují veřejnost, aby nevznikl zmatek a panika. Myslím, že vaše rasa není tak špatná, jak se někteří z nás domnívají a byla by škoda sledovat váš konec. To je všechno, co chci říct. Choďte světem s otevřenýma očima a uvidíte – a nebo možná ne. Váš druh je dost omezený.

 

 

Otázka: Myslíš, že někdo uvěří, že tento rozhovor je pravdivý?

Odpověď: Ne, ale je to zajímavý experiment pro má sociální studia. Za několik měsíců se znovu setkáme a řekneš mi, co se stalo po zveřejnění mého vzkazu. Možná má váš druh ještě naději.

Navíc jsem čistě náhodou objevil data v jakémsi skrytém seznamu adresářů. Název, který se u dat a v seznamu adresářů objevil, byl “E72UJ”. Kamarád, který je počítačovým expertem, nemohl z označení nic vyvodit. Jeden večer jsem našel dveře svého bytu otevřené dokořán, televize byla zapnutá – a jsem si absolutně jistý, že jsem ji vypnul.

Před mým domem parkovala dodávka s britským označením a s názvem jedné celoevropské sítě supermarketů. Stejnou dodávku jsem zaznamenal při mnohých jiných příležitostech, jak jede za mým autem, dokonce když jsem jel do města XXXXXXXXXXX vzdáleného 65 kilometrů. Když jsem se vrátil, dodávka opět stála na druhé straně ulice. Nikdy jsem neviděl nikoho do auta nastupovat nebo z něj vystupovat. Jednou jsem zaťukal na dveře s tmavými skly, ale nedočkal jsem se žádné odezvy. Po dvou týdnech auto zmizelo. Když jsem toto vše osobně sdělil E.F., navrhl změnu místa a data setkání, abychom chránili jak sami sebe, tak Lacertu. Setkání se uskutečnilo 27. dubna 2000 na jiném odlehlém místě. Pokud můžu soudit, nebyli jsme sledováni.

Ještě jednou musím podotknout, že se to všechno může zdát zvláštní a paranoidní, jako nějaký výmysl z levného sci-fi filmu, ale mohu znovu pouze zopakovat a ujistit čtenáře, že vše je čistá pravda. Věřte, nevěřte. Tyto události se staly a budou pokračovat, ať už věříte či nikoliv. Dokud nebude pozdě. Naše civilizace je v nebezpečí.

Ole K., 3. května 2000


 

Přepis rozhovoru (zkrácená verze)

 

Datum: 27. dubna 2000

[Poznámka Oleho. K.: Setkání začalo vznesením mnoha otázek a vyjádřením názorů, které jsem dostal od čtenářů prvního přepisu rozhovoru, anonymní cestou prostřednictvím mých důvěryhodných přátel. Některé z názorů – celkem více než 14 stran, obsahovaly komentáře napsané pod různým vlivem – radikálně náboženského až po fanatické tendence vítající kontakt s plazím druhem. Některé komentáře obsahovaly typická označení jako “přisluhovači ďábla” nebo “služebníci zla”. Nechci vše podrobně popisovat, abych dál nerozšiřoval klamné nebo radikální smýšlení.]

 

 

Otázka: Když čteš ty náboženské a nenávistné názory, co si o tom myslíš? Jak se cítíš? Je opravdu vztah mezi vaším a naším druhem tvořen na základě naprostého popření?

Odpověď: Udivuje tě, že to ve mně nevyvolává žádnou zlost? Takové extrémní reakce jsem očekávala. Program úplného popření jiných druhů (a zejména plazího) je ve vašem případě uložen velmi hluboko ve vašem individuálním vědomí. Dávné podmínění mysli pochází z doby vašeho třetího umělého stvoření a – řečeno z hlediska biologie – je předáváno jako genetická informace z generace na generaci. Prvotním záměrem Elohim, kteří se rádi stavěli do role sil světla (což bylo samo o sobě paradoxem), protože byli přecitlivělí na sluneční svit), bylo, abyste naši rasu ztotožňovali se silami temna. Pokud jsi očekával, že se mě názory čtenářů dotknou, musím tě zklamat. Na těchto temných záměrech nemáte vlastně žádnou vinu, jen jste se podvolili té vaší části, kterou jste zdědili po předcích. Ale je opravdu smutné, že mnozí z vás nejsou schopni si vytvořit silné vědomí sebe sama, protože by vám to pomohlo překonat naprogramování mysli.

Jak už jsem řekla, jsme již po několik staletí v kontaktu s některými vašimi domorodci. Tyto kmeny se dokázaly vymanit z područí starého “primárního naprogramování”, byly schopny se s námi setkat bez pocitu napětí, nenávisti a vědomí naprostého popření. Zdá se, že většina z vašich moderních civilizovaných jedinců není schopna sama přemýšlet, raději se nechávají vést naprogramováním a náboženstvím (což je také projev dávného programu a nedílná součást plánu Elohim). Takže komentáři tohoto druhu se budu za chvíli spíš bavit, než aby mi vadily. Zkrátka spíše potvrzují v širším měřítku moje předpoklady o vašem předurčeném způsobu uvažování.

 

 

Otázka: Takže nejste “služebníci zla”, jak bylo řečeno dříve?

Odpověď: Jak ti na to můžu odpovědět? Vaši lidé stále přemýšlejí v kontextu jednoduchého a naprosto neúčelného zobecňování. Jednoduše řečeno, neexistují žádné výhradně zlé bytosti. V každé rase, ať už pozemské nebo mimozemské, existují oba dva druhy bytostí – dobří a zlí. To platí i o našich lidech. Ale skutečně na světě neexistuje žádná výhradně zlá rasa. Takové pojetí je velmi primitivní. Vy lidé jste už od nepaměti věřili v to, v co věřit máte – bylo to pro vás předurčeno vašimi stvořiteli. Každá známá rasa – i ty vysoce vyvinuté, se skládá z obrovského počtu individuálních vědomí (nebo aspoň části vědomí jsou individuální, i když mezi nimi existují propojené sféry vědomí). Tato soběstačná stvoření se mohou svobodně a sama za sebe rozhodnout, jaký způsob života – podle vašich standardů, je buď dobrý nebo zlý. Ale to záleží na úhlu pohledu. Vy lidé nejste skutečně schopni posoudit,  jestli jsou skutky těchto mnohem vyvinutějších druhů dobré nebo zlé, protože stojíte na nižší pozorovací úrovni, ze které to nemůžete hodnotit. Vaše jednoduché “dobrý” a “zlý” je ukázkou tendence zobecňovat. V mém jazyku máme pro popis individuálního jednání ve vztahu k normám společnosti mnoho různých slov odstupňovaných významů.

I ty mimozemské druhy, které se k vám chovají spíše nepřátelsky, nejsou “služebníky zla”, ačkoliv ve vztahu k vám jednají spíš špatně. Mají pro to své důvody a sami sebe nevidí, jako ty zlé. Kdyby bylo vaše smýšlení přímočařejší a soustředěnější, pak byste jednali stejným způsobem. Vzájemný postoj druhů k sobě navzájem velmi závisí na způsobu uvažování toho kterého druhu. Každá rasa má svoje priority. Hodnotit, co je “dobré” nebo “špatné”, je opravdu dost primitivní, protože přežití jakékoliv rasy ospravedlňuje celou škálu činů, včetně těch vašich, a stejně tak i ty nejhorší z nejhorších. Z tohoto pohledu nevylučuju ani svou vlastní rasu, protože v minulosti se staly věci, se kterými osobně nesouhlasím, ale nechci o nich ani podrobně mluvit. Nic z toho se ale nestalo v posledních 200 letech vašeho měření času. Prosím, zapamatuj si toto: Neexistují bezvýhradně dobré a bezvýhradně zlé rasy, protože každá z nich je tvořena jednotlivci.

 

 

Otázka: V dopisech, které jsem dostal, se často objevuje otázka, zda bys mohla podrobněji popsat vyspělou fyziku, o které ses zmiňovala minule. Mnoho lidí říká, že tvoje popisy nedávají smyl. Například: Jak fungují UFO, jak létají a jakým způsobem jsou řízena?

Odpověď: Měla bych to lidem vysvětlit? Není to tak jednoduché. Něch mě chvíli přemýšlet. Abych ti objasnila základní principy pokročilejšího druhu vědy, musím volit jednoduché obraty. Zkusme to takhle: Nejdřív ti musejí být jasná základní fakta. Prvotní věc je rozdělit celou koncepci fyzického světa, protože každá existence se skládá z různých úrovní. Abych to pojala jednoduše, řekněme, že existence je tvořena materiální iluzí a prostorovou rovinou. Jisté fyzikální podmínky jsou spojeny jen s hmotou, zatímco jiné a složitější podmínky jsou spojeny s prostorovou rovinou hmoty. Vaše koncepce fyzického světa je založena na jednoduché materiální iluzi, která se dále dělí na tři základní nebo hlavní skupenství hmoty. Existuje také čtvrté skupenství, kterému věnujete pozornost podle toho, jak se vám to hodí.

Je to jedna z hranic v oblasti mezi prostorovou rovinou a plazmou. Teorie kontrolované přeměny nebo vzrůstu frekvence hmoty a stabilní existence tohoto čtvrtého skupenství hmoty pro vás není příliš běžná nebo existuje jen na velmi základní úrovni. (Mimochodem, ve skutečnosti existuje pět skupenství hmoty, ale s post-plazmatickým skupenstvím bych zacházela příliš daleko a jen by vás to zmátlo. Navíc to není tak důletžité pro pochopení základní teorie. Toto páté skupenství je spojené s rozličnými fenomény, které byste nezvali jako paranormální.) Takže zpět k podstatě: Plazma: Plazmou nemíním jen “horký plyn” – jak je tento koncept vašimi lidmi často zjednodušován, ale spíš souhrnně skupenství hmoty. Plazmatický stav je zvláštní formou hmoty, která se nachází mezi skutečnou existencí a prostorovou rovinou, kde hmota přestává existovat a přerůstá pouze v energii různých forem, do kterých může být hmota “protlačena”.

Čtvrté skupenství hmoty je velmi důležité pro jisté fyzikální podmínky, díky kterým je možné například… jak bych ti to jen vysvětlila… vytvořit antigravitaci. (To je spíše špatné lidské pojmenování, není to skutečně přesné, ale takto bys to měl být schopen lépe pochopit.) Předně, ve světě skutečné fyziky neexistují bipolární síly, ale pouze “chování odrážející pozorovatelův pohled” na jedinou velkou spojenou sílu rozličných úrovní. Za pomoci antigravitace nebo přemístění gravitačních vlastností do jednotlivých úrovní je možné způsobit například levitaci viditelně pevné hmoty. Tato metoda je námi i mimozemšťany částečně používána pro pohon UFO. Vy lidé spějete na velmi omezené úrovni směrem k podobnému principu v rámci tajných vojenských projektů, ale protože jste tu technologii víceméně odcizili (a později jste ji obrželi od mimozemšťanů v úmyslně chybné podobě), chybí vám skutečné porozumění fyziky a výsledkem je, že čelíte problémům s nestabilitou a radiací vašich „UFO“. Podle mých informací mnoho lidí zemřelo z důvodu silného ozáření a poruch silového pole

Nemyslíš, že tohle je také příklad týkající se záležitostí okolo „dobra“ a „zla“? Vy lidé si hrajete s neznámými silami, a tak s klidem přijmete smrt kolegů vašeho druhu, protože umírají pro velkou věc, konkrétně pro vývoj vaší technologie, která bude ve výsledku znovu použita ve válce, takže pro nekalý záměr. Můžeš si dovolit oponovat, že jen malá část vašeho druhu má nějaké povědomí o cizích projektech nebo některých utajených základních informacích, ale to je pravda jen částečně. Když neumíte tyto síly ovládat, neměli byste se o to zkrátka ani pokoušet. Ale váš druh byl odjakživa omezený a od nepaměti si zahrával se silami, kterým nerozuměl. Proč by se to mělo kdy změnit?

Pamatuješ si na tu záležitost s využitím mědi při fúzi? Za pomoci proudění ve správném úhlu k indukovanému radiačnímu poli reaguje měď s jinými prvky. (Iluze hmoty reaguje, pole v prostorové rovině se navzájem překrývají, ale hlavní síla by se v tomto procesu odrážela a převzala by kvazi bipolární podobu). Výsledné spojení a silové pole by tedy byly při normálním skupenství hmoty nestabilní a nepoužitelné za dalším účelem. Proto je celé spektrum silových polí posunuto do vyššího plazmatického skupenství, celé spektrum se tímto ostrým posunem sjednotí na opačném pólu – to pojmenování není správné – silového pole, což se velmi podobá gravitačnímu posunu.

Posun způsobuje “odklon” odrážející se kvazi bipolární síly, která už neproudí směrem dovnitř silového pole, ale částečně na jeho okraj. Výsledkem je multivrstvení odrážejícího se silového pole, které je vzhledem ke svým vlastnostem velmi složité usměrnit do daných technických limitů. Může být využito k různým účelům, například ke vznášení a řízení velkých objektů. Může být také použito k maskovací funkci v prostředí elektromagnetického záření a nebo k manipulaci dočasného sledu událostí – ve velmi omezené míře, a k dalším věcem.  Znáš váš efekt kvantového tunelu? Za pomoci určitých druhů těchto silových polí, pokud jsou frekvence a vzdálenost pole od stroje dostatečné, je možné dokonce dosáhnout i vyrovnání amplitud ve skutečné hmotě. Obávám se, že celá záležitost, tak jak jsem ji popsala vašimi slovy, se takto bohužel jeví dost omezeně. Zní to trochu zvláštně a zajisté nepochopitelně, ale možná vám toto jednoduché vysvětlení může nějak pomoci vše pochopit. Ale možná nikoliv.

 

Otázka: Existuje vědecké vysvětlení paranormálních sil, například síly tvojí myšlenky?

Odpověď: Ano. Abych to mohla vysvětlit, musíš připustit fyzikální realitu prostorové roviny. Zkusím to… jen malý moment… Budeš se muset mentálně oprostit od představy, že to co vidíš je skutečná podstata vesmíru. Je to v nejlepším případě jen slupka. Představ si, že všechna hmota zde – ty, tento stůl, tužka, technické zařízení, papír, ve skutečnosti neexistují, ale jsou pouze výsledkem oscilace silových polí a koncentrované energie. Všechna hmota, kterou vidíš, každá bytost, každá květina i hvězda ve vesmíru má “informačně-energetický ekvivalent” v prostorové rovině, který se nachází v hlavním poli – v obecné úrovni věcí. Takže neexistuje pouze jedna úroveň, ale mnohé. Minule jsem se zmínila o vysoce vyvinutých bytostech, které jsou schopné měnit úroveň (což je něco naprosto odlišného od jednoduché změny “bubliny”, protože “bubliny” tvoří součást úplně každé úrovně).

Rozumíš? Dimenze, jak je nazýváte, jsou součástí samotné “bubliny”, “bubliny” vesmírné pěny jsou součástí úrovně, jednotlivé úrovně jsou vrstvy prostorové roviny, zatímco prostorová rovina, projevující se svou kapacitou v jedné fyzikální velikosti, je v zásadě nekonečná. Je složená z nekonečného počtu informačně-energetických vrstev a obecných úrovní. V prostorové rovnině nejsou prázdné úrovně. Všechny jsou stejné, ale odlišují se druhem svými energetickými podmínkami. Zaznamenala jsem, že jsi zmatený. Myslím, že bych měla s tímto vysvětlováním přestat.

 

 

Otázka: Ne, prosím pokračuj. Jak se paranormální síly objeví?

Odpověď: Tak tedy dobře. Zkusme něco jednoduššího. Opět to nebude úplně správně, ale začněme tímto: Hmatatelný svět se na naší straně odráží v prostorové rovině jako pole s různými vrstvami. Tyto vrstvy obsahují informace, například o jedoduché struktuře hmoty, o kmitočtu, ale také informace, které vznikly během vývoje hmoty. Znáš lidský koncept „morfologických polí“? Jedna část vrstvy se dá popsat podobně. Ale pak také existuje jedna mezivrstva, pro kterou bohužel nemáte lidský koncept, protože tato teorie není v lidském uvažování obvyklá.

Nazvěme ji „paravrstva“, protože tato vrstva je zejména zodpovědná za vše, co nazýváte PSI (parapsychologické fenomény) a vše paranormální, co leží za hranicemi vaší primitivní vědy. Paravrstva se nachází mezi hmotou a morfogenetickou vrstvou prostorové roviny. Může aktivně ovlivňovat obojí. Vaše tělo se například odráží v prostorové rovině. To ale neznamená, že také neexistuje zde – jako svaly, krev, kosti – ve formě hmoty a atomů, ale nejen to. Existence je vždy duální. Některé vrstvy pole obsahují jednoduché informace o pevné hmotě, hmotě vašeho těla a jejím kmitočtu, zatímco jiné o vašem duchu, vědomí nebo – řečeno z lidského nábožského hlediska – o vaší duši.

Vědomí je v takovém případě jen energetická matice, rozdělená na jednotlivé vrstvy vašeho pole v prostorové rovině – nic víc, nic míň. Skutečné vědomí může také zde existovat na straně hmoty, ale pouze v post-plazmatickém skupenství. Za pomoci znalosti fyziky a odpovídající technologie můžou být matice vědomí a nebo duše odděleny od zbytku pole. I přes toto rozdělení, mohou dále po jistý čas soběstačně existovat. Existuje pro to zvláštní okultní výraz “ukradená duše”. Ale hovoříme tady o vědě, nikoliv o magii nebo temných silách.

[Poznámka Oleho. K.: Pojem “ukradená duše” byl zmíněn v jednom radikálním nábožensky motivovaném názoru v souvislosti s plazí rasou.]

Zpět ke tvé otázce: Bytosti, které mají silné mentální schopnosti, mohou mít přímý vliv na paravrstvu prostřednictvím svých polí vědomí. Tato vrstva není přístupná jen jednotlivci, ale je spíše součástí obecné informační vrstvy – mohl bys to prozaicky nazvat duší společnosti, která je spojená s veškerou živoucí i neživou hmotou a veškerým vědomím, které na této úrovni existuje. Původ těchto schopností leží hlediska biologie na straně hmoty.

Mimochodem to je hypofýza, která vždy vysílá příslušný kmitočet, aby aktivně kontrolovala prostorovou rovinu. I vy lidé byste teoreticky měli mít tyto schopnosti, nicméně je máte silně blokované. Jak jsem tedy zmínila, paravrstva může mít vliv jak na mysl, tak na hmotu. Když se například rozhodnu opět použít mentální sílu, abych hýbala touto tužkou, pak, jednoduše řečeno, si představím svou mysl, svoje vědomí, jak se rozšiřuje na materiální straně v post-plazmatické podobě směrem k tužce.

To současně automaticky vyvolá v prostorové rovině pokyn z vědomí do paravrstvy, aby ovlivnila materiální vrstvu tužky. A protože paravrstva není omezena tělem, není problém, aby tužka ležela tam, kde ji mohu spolehlivě uchopit, aniž bych pohnula fyzickým tělem. Post-plazma na této straně, paravrstva na druhé. Mám nad tužkou kontrolu a vzájemná interakce přivede pole hmoty této tužky do stadia, kdy například změní způsob, jakým se hýbe.

[Poznámka Oleho. K.: Potvrzuji, že zmíněná tužka v tomto okamžiku neočekávaně vyskočila do výšky 20 centimetrů a pak dopadla zpátky na stůl. Zvuk je na nahrávce jasně slyšet. Nikdo se tužky viditelně nedotknul.]

 

 

Otázka: To je fascinující. Jaké paranormální jevy se tímto principrm můžou ovládat?

Odpověď: Všechny. Všechno, co bys nazval paranormální. Jak jsem říklala, tato vrstva se v prostorové rovině nachází mezi vrstvami morfogenetických informací a materiálními vrstvami, takže může ovlivňovat obojí. To znamená, že si poradí jak s pevnou hmotou, tak s myslí a mentální informací, čímž lze docílit čehokoliv, co je popisováno jako telekineze a telepatie. „Vstřebání spojení“ s jiným vědomím se formou obvykle liší od jednoduchého ovlivnění hmoty, protože různá pole vědomí pracují s různými vibracemi.

Před jakýmkoliv možným spojením musí vědomí, které posílá nebo které „poslouchá“, mysl nejdřív zcela přizpůsobit. Většina druhů má také schopnost zablokovat cizí přístup, ale vy lidé ji nemáte. Většinou platí následující: Čím silnější jsou paranormální aktivity nějaké rasy, tím jednodušší je adaptace a přístup. Naše schopnosti nejsou tak silně vyvinuty, takže primárně se musíme naučit ovlivnit cizí mysl, abychom mohli používat maskování, například u vás je celkem jednoduché maskování používat, a to díky vašemu „on/off“ spínači. Některé schopnosti jsme také částečně zdědili.

Matka a dítě mého druhu jsou během prvních měsíců života dítěte přesně vyladěni – a částečně také v době, kdy je dítě ve vajíčku, a komunikují telepaticky. Abychom dokázali ovlivnit vás lidi, potřebujeme určitý čas trénovat, i když máte jednoduchou strukturu mysli. Proto mají dospělí mého druhu zakázáno před dosažením „věku osvícení“ vycházet na povrch Země. (Tento pojem znamená, kromě dalších věcí, totéž, jako mít plnou fyzickou sílu.) V případě nedostatečně vyvinutých schopností by nebezpečí odhalení bylo příliš velké. Mimochodem máme mnohá tajná učení, která umožňují získat skutečné mentální dovednosti, ale moc toho o nich nevím.

Kdykoliv má být ovlivněna cizí mysl, jednotlivé mimozemské druhy mají jasně určené jednotlivé kroky. První a nejdůležitější je vjem cizí vibrace, to dělá mozek automaticky, například – na jedné straně vibrační pole, na druhé kvazi elektrické mozkové vlny, v normálním prostoru. To není nijak zvlášť obtížné. Potom bytost zkrátka otestuje druhé vědomí pomocí post-plazmatického projevu – jestli prostorová rovina reaguje a zda spojení funguje. Pak může jeden načítat informace od druhého a také vložit požadované informace do správného místa určení.

Minule ses mě ptal, jestli lidé mají možnost chránit sami sebe před takovým vlivem a já ti řekla, že pouze bdělá a soustředěná mysl má nějakou šanci obranu zvládnout. V takovém stavu mysli se vibrace náhle změní a přístup se stane těžším, přesněji – může způsobit bolestivou zpětnou reakci. Kdykoliv zavřeš oči, pole se stává „plochým“ a cizí přístup je možný bez jakéhokoliv omezení. Ale proti vyvinutějším druhům nemáte žádnou šanci. Jsou schopni přizpůsobit vibrace rychleji, než je vy dokážete změnit. Mohla bych ti to i ukázat, ale minule jsi byl opravdu vystrašený a zmatený, takže zůstaneme jen u teorie.

Toto vysvětlení ti zní – jak bys řekl – jako esoterika, okultismus nebo magie. Důvodem je, že ti chybí základní pochopení, neznáš souvislosti a příčiny. Paranormální jevy mají čistě vědecký původ. Nic z toho nemá co do činění s nadpřirozenými silami. My s tímto vědomím vyrůstáme, víme, jak tyto síly využívat a odkud se berou. Jsme obeznámeni jak s teorií, tak s praxí. Vy nikoliv. Takže nechápete, co se děje ve vašem světě, vidíte jen jednu stranu existence, tu druhou nikoliv (tím myslím obě ty fyzické). Všechno paranormální je duální a je přítomno v prostoru, který obývá hmota, stejně jako v prostorové rovině. Abych to vysvětlila… může to být vysvětleno pouze v případě, že příjmeš to nové, protože prostorová rovina je základ. Uvítala bych, kdybychom zanechali těchto vědeckých otázek, protože odpovědi stejně moc nechápeš. Ztrácíme tím víceméně vzácný čas.

 

 

Otázka: Jen poslední věc. Na našem prvním setkání v prosinci jsi dost jasně řekla, že se mnou nebudeš mluvit o vědeckých nebo paranormálních tématech. Proč teď ta otevřenost?

Odpověď: Minule jsem opravdu neviděla nutnost tě zahltit fakty tohoto druhu (a teď evidentně zahlcený jsi). Takže jsem chtěla tato témata zmínit jen okrajově. Ale zjevně tě můj dnešní výkon donutil přemýšlet o tvém světě, a to je jen dobře. A mimochodem, vaši lidští vědci budou mít tendenci vidět mé komentáře jako balamucení. Nevidím příliš velké nebezpečí ve zveřejnění těchto informací. Nikdo tomu nebude věnovat příliš pozornosti. Chtěla bych také říct, že víra lidí, kteří mě popsali jako “zlou stvůru”, se opírá o okultní vědy a magii – ani jedno z toho neexistuje. Toto není magie, ale pokročilá věda a všechno, čemu dáváte nálepku “magie”, je jen součástí vědy. Kdybyste to pochopili, znamenalo by to ve vašem vývoji velký krok kupředu. Moje otevřenost zde končí. Prosím o další otázku.

 

 

Otázka: Dobře. Pojďme mluvit o UFO. Můžeš mi vysvětlit, jak vlády získaly takový materiál o UFO, že mohly začít vlastní projekty? Má to něco společného s událostí z Roswellu?

Odpověď: Ano, ale ten incident nebyl první. Nejsem historik, studuji pouze současné chování, takže moje znalosti o těchto událostech z vaší historie nejsou příliš rozsáhlé, jak se dá předpokládat. Zkusím ti říct všechno, co vím o věcech, které se tehdy staly. Nech mě chvíli přemýšlet. V letech 1946 až 1953 vašeho měření času se na povrchu Země událo celkem pět nehod mimozemských lodí. V nehodě, kterou nazýváte “Roswelský incident”, nebyla zapletená jen jedna, ale hned dvě mimozemské lodi, které se po kolizi zřítily v různých částech země na západě, jednu z nich nazýváte USA. (Měl bys vědět, že lodě tohoto konkrétního druhu mohou i přes své poškození po určitou dobu levitovat, to vysvětluje ta odlišná místa.) To ale nebyly první nehody, v té době se jednalo o druhou a třetí. Jiná loď ztroskotala v roce 1946, ale byla tak poničená, že se nedala použít.

Před vysvětlením ještě jedna věc: Určitě ti připadá směšné, že tyto vysoce vyvinuté mimozemské lodě se mohou jednoduše zřítit, a navíc – mít tolik nehod v relativně krátkém období. Vysvětlení je snad ještě nepochopitelnější, je ale správné. Netýká se řízení lodí, ale magnetického pole vaší planety. Tato rasa, o které zde mluvíme – používala tehdy talíře diskovitého tvaru s impulzním pohonem, který fungoval na principu fúze, ale jeden typ talířů používal netypickou metodu zaměřování pole. Tato metoda měla mnoho výhod, ale na druhé straně také nevýhod. Odrážející se pole musí samozřejmě uzavírat přesný úhel s povrchem Země. Mimozemšťané používali u lodí takovou technologii, která pole zamířila do bodů v magnetickém poli Země.

Tato rasa se tehdy na Zemi právě objevila. Jejich domovská planeta má stabilnější magnetické pole, na jehož základě technologii vyvinuli a seřídili. Magnetické pole Země tak stabilní není. Podléhá cyklickým změnám, které za nepříznivých podmínek vytvářejí turbulence. Kdykoliv se loď dostala do takového výkyvu nebo do silnější turbulence, pak se nemohla na malý okamžik správně zorientovat a sklouzla do nekontrolovaného směru letu. Řízena byla správně, ale protože se pole mění ve všech směrech, loď mohla ztroskotat.

K danému případu z roku 1947, který jsi zmínil, mám takové informace, že jedna z lodí byla chycena v turbulenci, pole bylo nechtěně propojeno s vedoucí lodí celé skupiny a lodě se srazily, obě byly těžce poškozené. Důvodem magnetické turbulence bylo počasí. Proto měly obě lodě nehodu. Jedna z nich se zřítila poblíž místa kolize a druhá na místě vzdáleném asi 100 vašich kilometrů. Všichni pasažéři při nehodě zahynuli. Plášť letájícího talíře tohoto typu není přiliš pevný, protože lodě nebyly navrženy, aby odolaly nehodě nebo boji v prostředí, kde jsou k dispozici další vnější síly.

Lidská armáda nejdřív shromáždila jednotlivé kusy, dokud neobjevili celou loď s mrtvými bytostmi na palubě. Vše okamžitě označili jako “Top Secret” a převezli na vojenskou základnu, aby zde zařízení analyzovali. Tajnou snahou bylo využít později cizí technologii proti nepřátelům této velké země. To je primitivní a směšné. Myslím, že si vzpomínám – nechci říkat vaše přesné datum, bylo to pravděpodobně mezi roky 1949 a 1952, kdy se stala rozsáhlá nehoda během výzkumu, který probíhal na jednom z vraků.

Podle toho, co jsem slyšela – co bylo řečeno členy vaší vlády příslušníkům mého druhu, došlo k nechtěné aktivaci řídícího zařízení v nechráněných podmínkách. Výsledkem bylo, že na velmi krátkou chvíli – jak bych to měla formulovat – došlo k nekontrolovatelnému posunu okolí do plazmatického skupenství, což na druhé straně způsobilo přeměnu obvyklého silového pole na magnetický výboj obrovské intenzity. Umíš si představit, jaký efekt má takový plazmo-magentický náraz, když se dostane do styku s živým organismem? Ovšemže ne, jak bys mohl. Samozřejmě že nevíš. Dojde k narušení struktury pole a zpětné bioelektrické vazbě. Představ si, jestli to lze, lidské tělo, které je tři nebo čtyři dny zahaleno do jasných plamenů. Takové plameny nehasnou a spálí tělo do poslední částečky. Tak to je přibližně to, co se stalo. Myslím, že v té laboratoři zemřelo asi 20 nebo 30 vašich vědců.

Další dvě nehody se udály v roce 1950 a 1953 v povodí řek amerického kontinentu. Tyto lodě byly relativně neporušené (Ta z roku 1953 měla, jak si vzpomínám, dokonce i neporušené řídící jádro. Díky tomuto zařízení jste poprvé viděli, že jste celý koncept pochopili zcela chybně a že jste všechno zrekonstruovali špatně. Dokonce ani dnes neznáte správný způsob.) Rasa, která lodě postavila – rasa, kterou mimochodem já osobně počítám mezi vaše nepřátele, se pochopitelně obávala vašeho výzkumu jejich vlastní technologie. Nechtěli – na začátku vašeho prvního kontaktu – s vámi jít do otevřeného konfliktu, takže zvolili diplomatickou cestu a kontaktovali vaši vládu v 60. letech. Samozřejmě že neprozradili pravý důvod své přítomnosti – měď, vodík, vzduch, ale předstírali, že jsou zvědavými “badateli” a nabídli lidem, že jim ukážou princip, na jakém jejich lodě fungují, ale na oplátku očekávali jakési “výhody”. A vy – prostoduché bytosti, jste na to přistoupili… a byli jste podvedeni.

Dali jste jim suroviny, bezpečné oblasti pro jejich základny, dali jste jim přísup k těm nejtajnějším informacím o obraně, otevřeli jste jim přístup k vaší DNA a mnoho dalšího. A to všechno jen proto, abyste ukojili svou chamtivost, touhu po moci a informacích. Cizí druh samozřejmě hned poznal, že jedná s hloupými bytostmi a dal vám o své technologii falešné a druhořadé informace, takže z vaší spolupráce získali oni mnohem mnohem více než vy. Předali vám například informaci, že zařízení může být vyrobeno pouze z nestabilních prvků vyššího protonového čísla, ale ponechali si informaci, že pole může být vytvořeno za pomoci modifikací různých stabilních prvků nižšího čísla, které fungují stejně dobře a je to vlastně i způsob, jak se zařízení obvykle vyrábí.

Drží vás prostřednictvím těchto polopravd v závislosti na syntéze prvků s vysokým protonovým číslem a tím i na jejich vlastní technologii. Každá další doplňující informace k sestrojení “UFO” je vám předávána takovým způsobem, že vyřešení starých problémů zároveň přináší nové. Nikdy vám neřekli celou pravdu, stále vymýšlejí nové a nové vychytralé lži, které vedou k technickým problémům a k vaší závislosti na této rase.

Na konci vašich 70. let a na počátku let 80. došlo k různým událostem mezi cizí rasou a lidskou vládou – nechci zacházet do podrobností, protože mnohými skutečnostmi si nejsem jistá. Tyto události se staly na pozadí nových, přesněji řečeno staronových, technických problémů s loděmi, které jste sami postavili a jejichž maskování částečně selhalo během testování v otevřeném prostoru. Hrozilo prozrazení tajné akce.

Vaše armáda a politici začali pomalu, velmi pomalu, po dvaceti letech, docházet k závěru, že byli touto cizí rasou podvedeni. Mnohé nesrovnalosti a vzájemné porušování závazků vyplývajících z úmluv nakonec vedlo k rozepři mezi vámi a mimozemšťany, která vyvrcholila sestřelením tří cizích létajících objektů speciální zbraní – jak to nazýváte… EMPW? (elektromagnetická pulzní zbraň), a vojenskou bitkou v jedné z podzemních základen. V důsledku tohoto útoku se cizí druh nakonec stáhl z jakéhokoliv kontaktu s vámi a pochopitelně na vás jsou velmi naštvaní.

Proto tyto mimozemšťany zahrnuji do těch tří skupin, které jsou vůči vám nepřátelské, a zatímco se ty zbylé dvě starají o vlastní záležitosti a vedou mezi sebou studenou válku o nadvládu na planetě, vaši staří dobří “přátelé” a jejich partneři se připravují na převzetí výhradní a absolutní vlády nad surovinami a lidskou DNA. Je asi pravdou, že momentálně jim chybí technické možnosti a větší počet sil, jejichž pomocí by dosáhli svých cílů přímo. Ale i přesto očekáváme nepřátelské aktivity namířené proti vám – možná nebudou až tak násilné, v průběhu několika příštích let nebo desetiletí.

 

Otázka: Ostatní mimozemské rasy nepodniknou nic proti těmto válečným aktivitám? Zejména ty vyvinutější druhy na Zemi by měly něco udělat.

Odpověď: Tak to se pleteš. Zejména těm vyvinutějším druhům na vašem osudu nezáleží. Jste pro ně zvířata. Zvířata ve veliké laboratoři. Abys tomu rozuměl, cizí útok by sice narušil jejich projekty na Zemi, ale nemyslím, že to je důvod, aby se zapletli do konfliktu s jiným druhem. Mnoho z nich by mohlo hledat jinou výzkumnou planetu a nebo by mohli z velké vzdálenosti studovat vaše chování a vědomí, protože taková krizová situace by pro jejich studium mohla být zajímavá. Když se vy lidé díváte na mraveniště a někdo další příjde a šlápne do něj, co uděláte? Buď odejdete nebo se poohlédnete po jiném mraveništi a nebo budete sledovat mravence v těchto krizových podmínkách. Ale kdo z vás – i kdyby byl větší a silnější než ten, kdo šlápnul do mraveniště – kdo z vás by bránil bezvýznamné mravence? Nikdo. Musíte se vžít do postavení vysoce vyspělých bytostí. Vy jste ti mravenci. Neočekávejte žádnou pomoc.

My bychom samozřejmě taky žádali o pomoc, kdyby bylo jasné, že se vaši staří známí proti vám spolčili. Někteří členové lidské vlády si jsou plně vědomi naší existence – mimo jiné také kvůli dávným náboženským kořenům. V hlavním městě je obrovská stavba, zapuštěná částečně do země, která je celá věnovaná našemu druhu a má také přímý přístup k výtahové šachtě vedoucí do podzemního systému. V této budově se částečně odehrála a odehrávají setkání mezi námi a lidmi. V posledních letech jsme vám předávali informace. Podle toho, co vím, se budeme od konfliktu držet co nejdál. Měli byste se naučit řešit svoje vlastní problémy nebo byste měli být natolik chytří abyste se do situací podobného druhu nikdy nedostali. Jen čas ukáže, co se stane a kdo se postaví na vaši stranu. Nechci to dále rozvádět.

 

 

Otázka: Mám tady pět fotek různých UFO, které by měly zachycovat UFO. Můžeš se na ně podívat a říct mi, na které z nich je možné spatřit skutečný mimozemský stroj?

Odpověď: Můžu to zkusit. Dnes mi pokládáš mnoho otázek, které nejsem schopna jasně zodpovědět. Nepřeceňuj moje znalosti. Nejsem expert na cizí technologie a výrobu mimozemských lodí. Abys věděl, nejčastěji se na skutečných UFO dají najít technické detaily a zvláštnosti, které pomáhají je snadněji odlišit od přírodních úkazů nebo lidských podvodů. Někdy se dají UFO napodobit, takže není tak snadné stoprocentně říct, o jaký objekt se jedná. Ukaž mi ty fotky.

[Poznámka Oleho. K.: Posuzovala fotky jen několik vteřin a hned vybrala fotky č. 1, 3 a 5.]

Tyto tři fotky jsou viditelně falešné a nebo se jedná o chybnou identifikaci. Na tomto obrázku se mi zdá, že byl vyfocen malý model reálné lodi cizího druhu. Chybí zde důležité vlastnosti, které se týkají technicky a fyzicky spojeného pole. Obecně řečeno, čím jsou jasnější linie a barvy, tím spíš se jedná o podvrh, protože vznášející se loď je obvykle ukrytá v posunutém poli, což rozmlžuje barvy a obrysy. Možná to může znít zvláštně, ale rozmazané fotky s posunutým barevným spektrem mohou být známkou možné autenticity. Mimochodem tento objekt se vznáší nad vodou.

Kdyby to byla skutečná loď, museli bychom v každém případě vidět na hladině buď prohlubeň nebo vypouklé místo. Ale hladina je plochá, takže je jasné, že se nejedná o pravou loď. Podle mě ani jedna z těchto tří fotek nezobrazuje skutečné UFO. Na tomto obrázku není vidět žádný létající umělý objekt, jedná se mnohem pravděpodobněji o odraz světla v optickém přístroji. Opravdu bys měl být dost chytrý na to, abys neuvěřil takovému omylu. Zatímco se veřejnost bude dlouze honit za podvrhy a podvody, objeví nakonec příliš pozdě, co se ve skutečnosti děje v atmosféře před jejíma očima.

 

Foto 2: Albiosc, Francie, 1974

Tato se zdá být pravá, minimálně má nezbytné vlastnosti. Loď bych přiřadila k cizímu druhu, který navštěvuje vaši planetu asi tak posledních 35 let. Tento objekt je kovový, diskovitého tvaru, jeho tvar a barva jsou zdeformovány vlivem pole. Tyto čtyři bílé a velmi dlouhé sloupy na spodu lodi ukazují na druh kvazi gravitační světelné manipulace, což znamená, že například silové pole je posunuto směrem k simulované gravitaci. Není to vlastně skutečné světlo (UFO nejsou většinou osvícena skutečným světlem), ale zvláštní silně nabitý druh pole, který se v úrovni, kterou obývá hmota, projevuje jako kvazi světlo. Není mi jasný důvod, proč byl v atmosféře aktivován tento silně energetický systém, je možné, že se jedná o výzkum nebo o ovlivňování prostředí. Každopádně je neuvěřitelně nerozvážné nechat vyfotit takovou technologii člověkem. Myslím, že většina z vás tomu stejně nerozumí a ti, kteří rozumí, o tom veřejně nemluví.

 

Foto 4: Petit Rechain, Belgie, 1990

Toto je skutečný létající objekt, není v žádném případě mimozemského původu. Trojúhelníkové létající objekty nepoužívají žádné cizí rasy, nebo aspoň ne v takovéto podobě. Tento zaoblený druh je lidský koncept. Je to jeden z vašich tajných armádních projektů, který podporujete nevyspělou cizí technologie – tou, která vám byla předána mimozemšťany v 60. a 70. letech. Obecně není možné, aby skutečná mimozemská loď měla takový tvar pláště, protože uvnitř samotného pole nejsou vnější síly, které by měly nějaký účinek. Lodě mají obvykle kulatý tvar a nemají ostré hrany – mají například tvar talíře nebo válce, aby silové pole němělo žádné překážky a mohlo volně plynout. Podle vašich projektů je společně s mimozemskou technologií řízeného pole do lodí zabudován i klasický tryskový motor, a proto mají trojúhelníkový tvar a zaoblené hrany, aby si stroj poradil i s primitivním zpětně-vazebním mechanismem.

Na příkladu zde je vidět, jak loď klouže na skutečném řízeném silovém poli. Vidíš tu deformaci a kvazi světlo na otáčejících se válcích? To je nepochybný důkaz pravosti této fotky. Mimochodem se můžeš ptát – jsou tam čtyři válce? Je to neobvyklé – ale vzdálenost mezi nimi se nezdá být správná. Zabarvení je velmi tmavé a deformace vnitřní optiky je dost zřejmá. Jedná se asi o původní systém, upravený vašimi vědci.

A protože mimozemšťané vám od doby toho konfliktu nedali žádné další informace, vědci naslepo vyrábějí znovu celý systém, aniž by věděli, s jak nebezpečnou věcí zacházejí. Taková výroba systém nezlepší, ale jen destabilizuje. Oba dva válce vepředu jsou velmi blízko sebe, určitě do sebe narazí. Podle barvy bych usuzovala, že tam je silné druhotné záření, to je zřejmě kvůli prvkům s vysokým protonovým číslem, které byly pro pohon použity. Je v každém případě pro okolí velmi nebezpečné, když stroj není odstíněný. Vykazoval ten člověk, který fotku udělal, nějaké známky popálenin nebo ozáření?

 

 

Otázka: To nevím. Odkud jsou tyto armádní UFO? Ze Spojených států?

Odpověď: Ano, myslím, že se to dá takto obecně říct. Ze západního kontinentu.

 

 

Otázka: Proč tedy přelétávají nad hustě obydlenými částmi Evropy? Tato fotka je z Belgie. Dává ti to nějaký smysl? Můžeš to vysvětlit?

Odpověď: Proč myslíš, že právě já jsem schopna objasnit divné lidské chování? Je možné, že se jedná o testování na velkou vzdálenost a nebo jde o testy systémů elektromagnetického maskování. Odvěký nepřítel amerického národa je na této straně světa, tak proč by tady nemohli dělat testy? Ve své zemi už dost dlouho poletovali tam a zpátky. Možná byli také mnohokrát spatřeni. S tímto druhem nestabilního pole – jak ukazuje tvoje fotka – považuji však za nepravděpodobné, že by loď byla schopna dlouhého přeletu přes oceán. Je možné, že na vašem kontinentě je testovací základna. Bohužel o tom nic víc nevím.

 

Otázka: Mnoho čtenářů prvního přepisu rozhovoru položilo otázku, jak ses poprvé setkala s E.F. Já ten příběh znám už z tvého vyprávění, ale mohla bys ho tady ještě jednou zopakovat, pro tento nový přepis?

Odpověď: Samozřejmě. Příběh začal asi před dvěma roky zde ve Švédsku. Už od mládí mě velmi zajímal váš druh a jeho chování. Tou dobou jsem už studovala vaši literaturu, co nejlépe to šlo. (U nás není tak snadné získat lidské knihy, ale protože moje skupina nebo “rodina” stojí na vyšší pozici, byla jsem schopna nějaké materiály získat a také mám občas možnost hovořit s jinými mého druhu, kteří jsou s vámi v kontaktu.) Velmi mě váš druh zajímal a jakmile mi bylo dovoleno vyjít na povrch, pokusila jsem se ihned nashromáždit informace. Navíc mi bylo výslovně zakázáno lidi zkontaktovat přímo, protože tenkrát to nebylo v mém postavení nezbytné.

Vašeho roku 1998 jsem byla na cestě severním směrem odtud, v odlehlých lesích v blízkosti vstupu do našeho světa, a hledala jsem nějaké biologické vzorky, které využíváme při statistickém sledování znečištění a ničení prostředí vaší fauny a flory, které váš druh zapříčiňuje. Byla jsem právě na cestě zpět – mimochodem, můžeme se bez pomoci jednoduše orientovat prostřednictvím našich smyslů citlivých na magnetické pole Země, a v prostoru velkého jezera jsem ke svému překvapení narazila v lese na srub. Ve srubu jsem ucítila lidské vědomí. Byl to E.F.

Neměla jsem povolení kontaktovat jiné druhy, ale právě proto jsem už předtím úspěšně použila maskování i před větší skupinou lidí (dokonce jsem potkala lidskou bytost, když jsem byla sama). Můžeme to nazvat obyčejnou zvědavostí, ale chtěla jsem si s tou osobou ve srubu popovídat, takže jsem zaťukala na dveře. E. otevřel a měli jsme spolu zajímavý rozhovor. Jeho jazyk pro mě nebyl tehdy moc obvyklý, ale není tak těžké se naučit novou řeč, když můžeš načítat informace z vědomí jedince, se kterým mluvíš. Jednoduše jsem mu řekla, že jsem z jiné země na východě. V té době samozřejmě nepoznal moji pravou identitu. Byl naprosto přesvědčen, že hovoří se stvořením svého druhu, i když to byl jen maskovací obraz.

Měla jsem více úkolů, jedním z nich bylo prozkoumat tento prostor, což mělo trvat několik dní, navštívila jsem ho tenkrát ještě třikrát jako lidská bytost. Nejdřív jsme mluvili zejména o obecných věcech, později jsme se dostali k tématům náboženství a fyziky. Zdálo se, že jsem na něj udělala dojem svými znalostmi a já jsem také byla ohromena jeho jasnými myšlenkami a – na lidskou bytost – velmi jasně strukturovanou osobností a jeho vlastními názory.

Vy se totiž skutečně velmi rádi poddáváte veřejným názorům nebo předurčením, jako je například “plazí druh je zlý” a podobně. Stočila jsem hovor tímto směrem a E.F. řekl něco na způsob toho, že věří v existenci cizích bytostí a že nemusejí být nezbytně zlé, ale jen odlišné od jeho druhu. To mě potěšilo. V tu chvíli jsem s ním nemohla hovořit konkrétně o svých znalostech, protože by mi nevěřil – myslel by si, z si z něj dělám legraci. Rozvíjela jsem ve své mysli představu (zcela neobvyklou pro můj druh) ukázat mu svou pravou podobu, což jsem také během našeho rozhovoru při čtvrtém setkání udělala.

On byl vlastně pro kontakt předurčen: měl otevřenou mysl, byl upřímný, inteligentní, neovlivněný a nepodmíněný náboženstvím. Žil sám na odlehlém místě a kdyby se rozhodl zveřejnit tento příběh, nikdo by mu neuvěřil. Odvážila jsem se k tomu kroku, ale pak jsem zapochybovala – jestli to bylo vhodné, když jsem viděla, jak zareagoval… velmi… prudce. Po chvíli se začal opět kontrolovat a mohli jsme hovořit o konkrétních záležitostech. Teď neměl na vybranou, musel mi věřit. To byl začátek našich setkávání, která se zezačátku konala v lese, později v odlehlém obydlí. No a pak mě seznámil s tebou… a to je důvod, proč tady teď sedíme a hovoříme o věcech, které ti pravděpodobně nikdo z lidské společnosti neuvěří.

 

 

Otázka: Říkala jsi, že jsi tenkrát neměla povolení kontaktovat lidské bytosti. Teď tedy máš povolení mluvit s E.F. a se mnou o těchto věcech a i je zveřejnit?

Odpověď: Ano. Je to složité vysvětlit, abys to pochopil. Řekněme, že jsem v takovém postavení, že si takové povolení mohu obstarat, aniž bych čelila jakýmkoliv důsledkům. V této pozici mám “imunitu” proti některým zákazům. Ano, asi tak to je.

 

 

Otázka: Kdyby se s vaším druhem chtěli setkat jiní lidé, mají nějakou šanci?

Odpověď: Obecně řečeno, nemají. Vyhýbáme se kontaktu a na povrchu se pohybujeme jen v odlehlých oblastech, používáme maskovací techniky pro případ, že bychom nějaké lidi potkali. To, že s tebou teď mluvím, neznamená, že ostatní budou následovat můj příklad. Je ale samozřejmé, že byste mohli zkusit najít vchod do našeho světa a proniknout tam. Nicméně to časem vede k nemilým důsledkům. Když vedle nás budete na povrchu stát, nemáte šanci nás poznat. Nemůžete nás ani přímo kontaktovat, my musíme kontaktovat vás, přesně tak jak se to stalo E.F. Tento typ kontaktů není dané pravidlo, ale velmi vzácný jev.

 

 

Otázka: Můžeš popsat svůj podzemní domov?

Odpověď: Můžu to zkusit, ale určitě ti neřeknu, kde přesně se nachází. Můj domov leží v jedné z našich menších pozdemních kolonií východně odtud. Řeknu ti nějaká čísla, abys měl lepší představu. Jen chvilku… musím míry převést přibližně do vašich jednotek. Je to jeskyně ve tvaru dómu asi 4300 metrů pod povrchem země. Jeskyně byla přetvořena na kolonii před asi 3000 lety. Většina plochy stropu je uměle zapuštěna do skály a tvar byl přestavěn do téměř elegentního tvaru ploché kopule s oválným půdorysem. Průměr kopule je asi 2,5 kilometru.

V nevyšším bodě měří 220 metrů. Pod nejvyšším bodem každé kolonie stojí zvláštní šedo-bílá oválná stavba, jakýsi nosný sloup, který podpírá síť ve tvaru včelí plástve – strukturu dómu. Stavba je nejvyšší, největší a nejstarší z celého dómu, protože je vždy umístěna jako pvní, společně se zajištěním stropu. (Samozřejmě je čas od času přestavována a opravována.) Tato stavba má zvláštní název a náboženský význam. Máme jen jeden takový sloup, větší kolonie jich mají víc, podle toho, jak je postaven strop.

Jedna z hlavních kolonií v pevninské Asii má devět takových sloupů, ale kolonie měří asi 25 vašich kilometrů. Tato centrální stavba je obykle centrem náboženství, také kontrolním bodem klimatu a systému osvětlení a centrem dění. V naší kolonii máme celkem 5 velkých umělých zdrojů světla, které produkují vaše UV záření a teplo z gravitačního zdroje. Větrací šachty a systémy osvětlení vedou těmito sloupy a pochopitelně jsou velice intenzivně sledovány.

Mimochodem, máme tři větrací šachty a dva systémy výtahů a tunel do další hlavní kolonie, která je asi 500 kilometrů jihovýchodně. Jedna výtahová šachta vede do jeskyně blízko povrchu, druhá vede na místo, kde jsou naše lodě – vzpomínáš si – lodě válcovitého tvaru, místo je pochopitelně těsně pod povrchem, za stěnou skalnaté hory. Obvykle tam jsou jen tři lodě – je to jen malé místo. Další stavby jsou umístěny kolem hlavního sloupu v soustředných kruzích a jsou bez výjimky mnohem plošší, vysoké mezi 3 a 20 metry.

Stavby mají tvar kopule. Jsou barevně rozlišeny, podle daného kruhu a v závislosti na vzdálenosti od hlavního sloupu. Severně od sloupu se nachází další velmi velká okrouhlá, ale plochá budova. Svým průměrem 250 metrů narušuje soustředné uspořádání kolonie. Je to prostor s umělým sluncem, intenzivně osvětlenými chodbami a místnostmi. V těchto místech převládá velmi silné UV záření, které je využíváno na ohřátí naší krve. Je zde i lékařská ošetřovna a zasedací místnost.

Za vnějším kruhem kolonie se nacházejí místa, kde jsou chována zvířata – jak víš, musíme konzumovat maso, a zahrady, kde se pěstují rostliny a houby určené k jídlu, máme také tekoucí teplou a studenou vodu z podzemních zdrojů. Generátor je umístěn na okraji kolonie, funguje na principu fúze a zásobuje kolonii a “slunce” energií. Moje skupina nebo “rodina” žije ve čtvrtém kruhu obydlí od centrálního podpůrného sloupu. Tolik na vysvětlenou. Je těžké ti něco takového objasnit, protože je to zcela odlišné prostředí a kultura, než na jaké jste zvyklí ve tvém životě na povrchu. Musel bys to opravdu vidět sám, abys byl schopen tomu uvěřit.

 

 

Otázka: Spatřím někdy vaši kolonii?

Odpověď: Kdo ví, možná. Čas přináší nové příležitosti.

 

 

Otázka: Kolik bytostí žije v kolonii vašeho typu?

Odpověď: Přibližně 900.

 

 

Otázka: To je konec našeho rozhovoru. Máš nějakou zprávu pro čtenáře přepisu tohoto rozhovoru?

Odpověď: Ano. Jsem zcela zaskočena množstvím reakcí na má slova. Samozřejmě jsem zklamaná náboženským zpodobněním mé osoby jako nepřítele, což vám bylo vyryto hluboko do mysli. Měli byste se naučit vymanit z dávného naprogramování a nebýt pod kontrolou něčeho nebo někoho, kdo odešel před 5000 roky. Jste koneckonců svobodné bytosti. To jsou moje poslední slova.

 

– konec –

 


 

Translation ze švédského do anglického jazyka: Chris Pfeiler

(c)2008 Translation do „CZ“: Kateřina Miltner

 

 

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz