Mimozemšťania a vláda USA

Mimozemšťania a vláda USA

Mimozemšťania a vláda USA

Po druhej svetovej vojne čelili Spojené štáty americké mnohým udalostiam ktoré mali vplyv ako na súčasnosť tak aj na budúcnosť celého ľudstva. USA ako prvá mocnosť vyvinula atómovú bombu, vlastnili teda zbraň ktorá bola schopná eliminovať všetkých nepriateľov, ale aj celé ľudstvo. USA sa tak stala neohrozenou mocnosťou s najlepším hospodárstvom, najpokročilejšími technológiami a najvyššou životnou úrovňou. Ako asi reagovala USA keď zistila že vo vesmíre nie sme sami.

V rokoch 1947 až 1952 na Zemi havarovalo 16 vesmírnych lodí, bolo nájdených 65 mŕtvych tiel a iba jediný jeden živý, ktorý bol pomenovaný ako EBE („Extraterestrial Biological Entity“ tj. Mimozemská biologická bytosť). UFO (Unidentified Flying Objects) havarovali napríklad na miestach ako je Aztek v Novom Mexiku, konkrétne 13.2.1948 či 25.3.1948 v Hart Canyon taktiež v Novom Mexiku, pri tejto havárii bolo nájdených až 17 mŕtvych tiel a priemer UFO bol rovných 33 metrov. Asi najznámejšou haváriou UFO všetkých čias aj pre laikov je havária zo 7.7.1947 v blízkosti mestečka Roswell v Novom Mexiku. V dôsledku týchto skutočností vznikol v roku 1947 v Amerike tajný projekt pod názvom „Project Sign“ ktorý, bol obsadený najlepšími vedcami. Tí mali za úlohu tento fenomén skúmať. V roku 1948 sa projekt premenoval na „Project Grudge“. V tom istom roku vznikol aj „Project Blue Book“, modrá kniha mala za úlohu dezinformovať a zhromažďovať dôležité informácie.

 

Jediný živý mimozemšťan ktorý prežil havárie medzi rokmi 1947 – 1952 bol nájdený pri Roswelli v Novom Mexiku. EBE bol vypočúvaný, spočiatku to boli lži či nezodpovedané otázky, no behom prvého roku nastal akýsi zlom a EBE začal byť čoraz viac otvorenejší, všetky výpovede a fakty o EBE bolo uložené v „Žltej knihe“, bolo urobených množstvo fotografií, no tie sa na verejnosť nedostaly. Fotografie však videl aj Milton William Cooper (Senátor USA) ktorý svoje príbehy popisuje aj vo svojej knihe. Koncom roku 1951 začal mať EBE zdravotné problémy. Udržať pri živote sa ho snažil najlepší tým lekárov no nedokázali určiť pôvod ochorenia. EBE vylučoval produkty podobné rastlinám, preto bol povolaný aj botanik. Ten sa ho snažil udržať pri živote, no EBE bohužiaľ v polovici roku 1952 zomrel. Prezident Truman vytvoril 4.11.1952 supertajnú organizáciu NSA. Jej účelom bolo dekódovanie a porozumenie mimozemskej reči a naviazanie kontaktu z mimozemšťanmi. NSA do dnes pracuje na supertajných projektoch, a spotrebováva až 75% všetkých financií určených na spravodajské služby. V roku 1953 nastúpil nový prezident, ktorého táto problematika nezaujímala, a väčšinu problémov riešil odpoveďami ako „Urobte čo musíte“.

Behom pôsobenia tohto prezidenta bolo nájdených ďalších 10 havarovaných UFO spolu s 26 mŕtvymi a 4 živými telami. V roku 1953 nastal zlom, bol naviazaný kontakt z mimozemskou civilizáciou. Komunikácia prebiehala telepaticky, mimozemšťania nás varovali pred inou mimozemskou rasou, a žiadali od nás zastaviť výrobu nukleárnych zbraní. Ich požiadavky boli však zamietnuté. Medzitým bol nadviazaný kontakt z inou mimozemskou rasou. S touto druhou rasou, boli uskutočnené dve stretnutia, ktoré boli nafilmované avšak, sú naďalej prísne strážené v archívoch NSA a CIA. Mimozemšťania od nás žiadali na pozorovanie pár ľudí, ktorých údajne potrebovali aby ich rasa nevyhynula. Ľudia nemali utrpieť žiadnu ujmu na zdravý, no opak bol pravdou. Mimozemšťania nám dali k dispozícii niekoľko technológií, ktoré boli skúmané a používané v prísne tajnej Oblasti 51(Area 51). Do roku 1957 bolo vystavaných niekoľko tajných podzemných základní, v oblastiach ako Utah, Nové Mexiko, Arizona alebo Nevada ktorú môžeme poznať aj ako územie S4.

 

USA ako aj všetky vlády prísne strážia všetky zmienky o mimozemských civilizáciách, a všetci svedkovia sú „obdarený“ 50-ročnou mlčanlivosťou o danom incidente. Údaje sú utajované aj z dôvodu pripravenosti ľudstva priať takéto informácie. Čo myslíte ako by ste reagovali keby sa verejne potvrdila existencia inej civilizácie?

 

 

2

 

Písal sa rok 1957 keď sa uskutočnilo stretnutie špičkových vedcov, ktorý prišli ku krutému záveru. Zem bude mať koncom storočia konečnú. Pravdepodobná príčina zničenia zeme by malo byť masívne preľudnenie a ničenie životného prostredia. Následne bol vydaný prísne tajný rozkaz prezidenta Eisenhowera s jasným cieľom. Vypracovať scenár na záchranu ľudstva, ktorý mal vo finálnej podobe až 3 alternatívy.

Projekt APOLLO a ako chcela USA zachrániť svet

Teraz si popíšeme každú jednu alternatívu postupne. V Prvej Alternatíve sa mala nukleárnymi zbraňami vytvoriť veľká diera v stratosfére, ktorá tak mala do vesmíru odsať všetky jedovaté látky z našej atmosféry. Rovnako tak mala vyriešiť aj problémy globálneho otepľovania. Neskôr sa mala uskutočniť akási prevýchova ľudí a ich vzťahu k prírode.

Druhá Alternatíva mala znamenať vybudovanie akýchsi podzemných komplexov navzájom prepojených tunelmi. Tieto komplexy by nahradili mestá, a boli by v nich uschované historické pamiatky a ľudia zo všetkých vierovyznaní, zamestnaní a kultúr. Samozrejme počet ľudí bol limitovaný a zvyšní „obyčajní“ ľudia mal byť ponechaný na pospas tvrdému osudu.

 

A nakoniec Tretia Alternatíva. Posledná alternatíva hovorila o malej skupine ľudí, ktorí mali vybudovať kozmické kolónie. Prvou kolonizovanou oblasťou mal byť Mesiac za ktorým mala nasledovať planéta Mars. Obe kolónie boli označené krycími menami „Adam“ a „Eva“. Pri tejto alternatíve sa mali využívať ako konvenčné technológie, tak aj mimozemské ktoré sme získali výmenou (O výmene technológie ste sa mohli dočítať v našom článku TU…!). Počas budovania kolónií malo na zemi nastať masové prerieďovanie obyvateľov pomocou vírusu AIDS.

USA a SSSR úzko spolupracovali pri výbere tej správnej varianty. Po následnom uvážení bola 1 Alternatíva zamietnutá. Avšak 2 a 3 alternatíva dostala povolenie na okamžitú realizáciu. Rokom 1959 sa začala realizácia 2 alternatívy s tým, že boli povolané obrovské stroje ktoré dokázali raziť 15 metrov široký tunel rýchlosťou 1,5 metra za hodinu.

 

Počas vesmírnych letov Projektu APOLLO boli na povrchu mesiaca vyfotografované veľké stavby kopulovitých tvarov, pri ktorých stáli obrovské vozidlá. Takisto je známe, že každý let APOLLO bol sprevádzaný neznámymi lietajúcimi objektmi. Všetci účastníci Projektu APOLLO mali prísne zakázané o týchto zážitkoch hovoriť pod hrozbou smrti.

Bob Grodin tak napísal knihu z názvom „Alternatíva 3″ v ktorej bližšie popisuje tento projekt, ktorý však môže obsahovať značné dezinformácie. Autor knihy údajne spáchal samovraždu. Po tom čo sme dostali mimozemskú technológiu do vlastných rúk, bol vybudovaný nový, prísne tajný lietajúci stroj pod názvom „Aurora“. Jej existenciu dodnes USA popiera. Aurora bola vyvíjaná v prísne stráženej oblasti 51 odkiaľ sa s ňou začali pravidelné lety do vesmíru.

V súčasnosti má ľudstvo okrem Aurory aj lietajúci objekt poháňaný atómovým pohonom, založený taktiež na mimozemskej technológii.

 

Územie mesiaca sme tak mohli dobre preskúmať. Zistilo sa, že na určitej časti mesiaca sa darí dokonca rastlinnému životu. Toto tvrdenie bolo podložené fotografiou ktorú sa podarilo spraviť jednej zo sond vyslaných na sledovanie mesiaca. Na mesiaci boli vybudované umelé rybníky. Na mesiaci existuje taktiež akási príťažlivosť, a človek sa na jeho povrchu môže dobre pohybovať po tzv. dekompresii, podobnej ako pri ponorení do vody.

Medzi časom sa na predné miesta dostal teraz už bývalý prezident George Bush. Keďže všetky „čierne projekty“ mali obrovské náklady, jedným zo zdrojov financovania sa stal predaj drog. Drogy dovážali na rybárskych lodiach z Južnej Ameriky, neskôr sa drogy presunuli na zásobovacie lode ktoré neboli kontrolované pobrežnou strážou. George Bush spolu so CIA dali tomuto riešeniu plný súhlas, a drogy sa tak dovážajú dodnes.

 

Převzato:www.uforevue.sk

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz