Nejtemnější stránka fenoménu UFO

Nejtemnější stránka fenoménu UFO

Nejtemnější stránka fenoménu UFO

Jde o nevysvětlitelná zmrzačení dobytka ve velkých částech USA. Něco takto bestiálního není novinkou. Pravděpodobně se to děje odedávna a v historických dobách to pouze zaniklo v moři krve, kterou prlévat bylo a je nejoblíbenější činností homo sapiens. První použitelný záznam o záhadném zmrzačení dobytka pochází z roku 1810. ,,Místem činu byla tehdy anglicko-skotská hranice. Náš případ začíná v roce 1963 – a jeho konec není dosud v dohledu. Událost, které počaly v listopadu tohoto roku v Gallipolis v Ohiu, vyvolaly nakonec pozdvižení, které vedlo k oficiálnímu pátrání a mnoha dalším důsledkům – jako byl i uvedený film. Mezi lidmi panoval neklid, sdělovací prostředky si přisadily, aby z ponuré historie vytěžily co nejvíce, zastánci všech možných teorií si vjížděli do vlasů. V některých státech USA vypukla div ne panika a lokální stav ohrožení. Frmáři organizovali hlídkové oddíly, byly vypsány odměny. Každý hlídal každého – především ale svůj dobytek. Bez ohledu na to mrzačení pokračovalo.

Děsivý nález z listopadu 1963, který postupně vyvolal hysterii v několika státec USA, představoval několik příšerně zmrzačených mrtvol hovězího dobytka. Byly rozřezány s chirurgickou přesností.

 

 

Docela cyběla krev, stejně tak mozky a jiné orgány. Tato modelová situace, která zapříčinila srovnávání s Jackem Rozparovačem, je charakteristická pro všechny zkoumané případy. Až dosud jich bylo registrováno více než 8000, ale počet rok od roku stoupá. Ještě stále. Obvykle to nešťastná zvířata postihne v noci. Stopi nohou, pneumatik nebo kopyt neexistují, anii žádné známky zápasu. Mršiny neobsahují ani kapku krve. Po stříkancích nebo skvrnách od krve se však na zemi pátrá marně. Vždy chybí důležité orgány a části těla, mezi nimi většinou genitálie. V mnoha případech byl přímo operativně odstraněn konečník. Tajemný, mysteriozní pitevní nůž nezřídka odělí jazyk nebo kus kůže. V roce 1963 nebyla těmito morbidním okolnostem věnována pozornost. Jednotlivé případy se ještě vysvětlovaly známými příčinami, jako tuláci, divoká zvěř a podobně.

 

 

O čtyři roky později, 9. září 1967, se objevením zmrzačeného valacha jménem ,,Snippy uvolnila lavina. Nebohého nejmilejšího koně paní Berle Lewisové našli na ranči Harry Kinga poblíž Alomsy v Coloradu. Jeho mrtvola byla v popsaém stavu: bez krve, bez některých částí těla. Patolog z Denveru navíc objevil, že byla neznámým způsobem odstraněna veškerá Snippyho mozková tekutina. Zavládl neklid. Znovu se začal přetřásat případ z roku 1963, už ne jako izolovaná událost. V roce 1970 došlo k dalším zmrzačením, stále ještě poměrně ojedinělím. V roce 1973 však vypukla epidemie, která dosud neskončila a vzbudila vekou pozornost na veřejnosti.

 

 

Za dobu pouhých šesti týdnů – počíbaje 30. listopadem 1973 – byly v severní části středního Kansasu nevysvětlitelným způsobem poraženy a rozřezány 44 krávy. V létě roku 1974 došlo k dalšímu stu obdobných případů v Jižní Dakotě, Nebrasce a Iowě. Na podzim toho roku se pozornost ,dobytčího Jacka Roparovače soustředila na Minnesotu.

 

 

I v našem desetiletí se stále znovu objevují mrtvá dobytčata, která vypadají jako vysátá vampíry nebo rozpitvaná šílencem. 4. září byla zabita nemocná kráva a položena doprostřed pole. Dva policisté z Arkanské státní policie, seržant Rick O Kelley a seržant Doug Fogley, pozorovali mršinu a pořídili fotografie. Po 33 hodinách vykazovaly tělsné pozůstatky krávy učité paralely se zmrzačenými zvířaty. Káně a maařky se pustily do očí, krve a genitálií. Jinak se k mrtvému zvířeti nikdo nepřiblížil. Tímto bylo nalezeno přirozené vysvětlení. Neobjasněné body mohly být zapomenuty nebo připdány jiným dravým zvířatům, která se v pozorovaném případě vzhledem k přítomnosti obou policejních důstojníků neodvážila přiblížit.

 

 

Uklidnění však lidé v dotyčných oblastech rozhodně nebyli. Stanoviska tohoto druhu nebrali vážně. Daleko obvyklejší byly představ, že mimozemšťané – nebo CIA – konají neblahé pokusy na nevinných amerických kravách, že tu své rejdy konají satanistí, že motocyklové gangy se sadisticko-sodomitským způsobem provinily na zvířatech nebo chtěly prostě poškodit farmáře atd.atd. Jak se dalo čekat, začala přicházet hlášení o létajících světlech, podivných nebeských úkazech a exotickýc bytostech plížící se lesy – mimozemšťanech nebo obludách. Bohužel, zase jedno není možné odlišit blud a možnou skutečnost. A tak padali i obvynění na satanisty a motorkáře s názvem ďáblovy učedníci nebo rockery. Ať už rockeři nebo satanisté, obojí by jistě při nočních loveckýh výpravách padali do rukou rančerů nebo hlídačů, kteří od počátku výskytu mrzačení po nocích hlídali ohrožená zvířata. A byli ozbrojeni.

 

 

Mrzačení dobytka zůstalo tísnivým mystériem. Na druhé straně řeky Ohio zmizel počátkem listopadu 1966 německý ovčák pana Williama Watsona. O týden později byla nalezena mrtvola zatoulaného psa uprostřed pole. Průvodní okolnosti byly podivné, ba hrůzné. Po kolena vysoká tráva kolem psí mršiny byla zválená tak, že tvořila přesný kruh o průměru šest metrů. Pes ležel uprostřed. Měl zlámané či lépe řečeno rozdrcené všechny kosti v těle. A nenašly se stopy zápasu nebo krve, resp. vůbec žádné stopy. Srav psa ani nijak nenaznačoval, že by byl obětí nějakého známého dravého zvířete. I komunisté, šílenci nebo CIA by něco takového dokázali jen s velkým úsilím a jistě ne tajně. Jako příklad za všechny, často dojemné, pokusy o vysvětlení uveďme oficiální stanovisko ( NICAP ) k případu koně Snippyho: ,,Skupina pachatelů se odebrala ke Snippymu na pole, tam nepozorovaně umístila necky a postavila velkou trojnožku s kladkou. Pa se zmocnili koně, pomocí kladky a tojnožky ho pověsili nad necky a vykonali svůj hrůzně nesmyslný čin. Pak stejně nenápadně zmizeli.

 

 

Tvář v tvář takovým závěrům člověku připadá nějak snadnější věřit na vampíry nebo na mimozemšťany. Ať je tomu jak kkoli: cosi se stále znovu proviňuje na zvířatech naší planety. Vyskytuje se mnoho zpráv o masakrech na zvířatech, ze které člověk – vyjímečně – není odpovědný.

 

 

Existuje názor, že hlavní cílovou skupinou jsou proto, že hemoglobin krav je z hlediska obsažený aminókyselin a podílu kyslíku extrémě podobný lidskému hemoglobinu a může být neomezeně dlouho skladován. Má jít o pokusy s cílem způsobit zvířecí krev pro lidské krevní banky.

 

 

 

( poznámka autora tak poč si neudělají umělí odchov zvířat? To musí líst do polí farmářům? Když je to tedy pravda?) Hovězí náhražka krve s označením ( hemopure ) je podle dostupných zpráv ve stadiu testování. Vedle krav nezůstávají ušetřeny ani slepice, prasata, srnky, lamy, ovce, kozy. Mršiny vypadají vždy tak, že jsou s chirurgickou přesností rozřezány a že znich byl odstraněn mozek, části střev, genitálie, oči, jazyk, části kůže i jinýcj orgánů, což muselo být provedeno přístroji za velkývh vysokých teplot. Po krvi není ani stopy. Některé řezy provedeny mezi buňkami, pro naši medicínu zhola namožná věc. Na proti tomu je lze často vidět uprostřed kruhů z odumřelé trávy. Mršiny neleží na loukách, ale vedle domů, farem a vojenských zařízení, nezřídka raketových sil, na dálnicích a na jiných možných i nemožných místech. Někdy jsou nacpané d studní, jindy upevněné ocelovými kabely na nejvyšších bodem tabulových hor nebo ve špičkách stromů. Ke zmrzačení nedošlo nikdy na místě nálezu. Mnoho zvířat bylo rozpitváno pod vodou, jiná nemají v těle jedinou neporušenou kost, jako by byla svržena z velké výšky. Skutečně jednou spadla půlka krávy z čistého nebe na zem, jak píše autor Michael Harrison ve své knize Mizení.

 

I když jsou býci, krávy či jiní zástupci fauny mrtví, hádanky žijí vesele dál. Těla znetvořených zvířat se rozkládají pomaleji než normálně. Tráva v okolí přestává růst. U zvířat, která se pásla na pastvinách společně s pozdějšími oběťmi mzačení, dochází k mutacím. Jednomu narostly tak mohutné patnehty, že se srolovaly, u druhého se vyboulilo čelo. Listí v okolí vadne. Moucy, kterí se živily na znetvořeném teleti, pochcípaly a zůstaly přilepené na stromech. Jejich identifikace zní: v případě se nevyskytující laboratorní mouchy. U mnoha zvířecích obětí byla naměřena radioaktivita. Stromy blízko míst, kde byla zvířata nalezena, byly polámané, ploty zválené. Často to připomínalo průseky po náletech, způsobené ovšem druhem létajících přístrojů, které neznáme. Zpomalený proces rozkladu naznačuje spojení s jinými znetvořeními, která výbor NICAP už prozkoumat nemohl, protože vešla ve známost teprve nedávno.

 

Jsou to lidská zmzačení. V posledních letech se v Brazílii začaly objevovat zmrzačené lidské mrtoly. Nešťastníkům kdosi vyoperoval oči, uši, jazyk a jiné orgány, a o tom okraje ran, zuhelnatělé působením obrovského žáru. Mrtví v sobě neměli ani stpu po krvi, a ačkoli smrt nastala již řadu dní předtím, neprojevovaly se na nich známky rozkladu. Mezitím se počet podobně zubožených obětí zvýšil do té míry, že si úděsné vraždy vyžadovalx oficiální vysvětlení. Jako pachateké se zřejmě nejlépe hodily Indiáni, jak se mnozí domnívají.

 

V aktech se o těchto činech hovoří jako o skalpování, i když by se našlo pravděpodobnější vysvětlení než rituální vraždy s vysoce precizními, špičkovými lasery, doprovázené nevysvětlitelnými jevy. Nvíc jsou pitevní zprávy o lidských mrtvolách tak podobné zprávám o znetvořených zvířatech, že je to až zarážjící. Konstantování, že před nálezy znetvořného dobytka jsou pravidelně registrována UFO, asi už nikoho nepřekvapí. I když úřady v této otázce nonšalantně zdrženlivé, podařilo se anglickému autorovi Timothy Goodovi získat tajná akta FBI člověk je skoro v pokušení říci akta X  z roku 1976. Ta obsahují zprávu amerického důstojníka státní policie Nového Mexika, který v zemi vedle jedné znetvořené krávy našel tři kruhové otisky s průměrem čtyřicet centimetrů, uspořádané do tvaru trojúhelníku.  Trávakolem nich byla spálená, radioaktivita nepřirozeně zvýšená. To všechno dohromady hovořilo s velkou pravděpodobností pro přistání létajícího objektu.

 

Kdo se ptá, zda mrzačení lidských obětí probíhá podobně jako u zvířat, tomu opatrně odpovíme ,,ano. Je existence UFO ututláváná, nebo ne?

 

 

V březnu 1983 dotala nezávislá filmová producentka Linda Moulton-Howeová od amerického televizního programu HBO zakázku na výrobu dokumentárního filmu o UFO. Haweová, která vystudovala vědu o komunikaci na Standforské univerzitě ve státě Connection, se od počátku své filmové a televizní kariéry sostředila na dokumenty s vědeckým obsahem,přičemž její doménou byla medicína a životní prostředí. Linda Howeová spolupracovala s patologem a hematologem dr. Johnem Alsthulerem, který prováděl podrobné mikroskopické i kiné výzkumy tkáně četných zvířecích obětí z různých částí země i z jiných zemí. Přitom se naprosto jednoznačně ukázalo, že zvířat byla operována vždy za vysokých teplot, protože jinak si změny buněk a zbytky krve prošlé varem nebylo možné vysvětlit. Tuto diagnozu potvrdila i oregonská Státní diagnozsticjá laboratoř.

 

Tenkrát Lindin tým filmoval v Coloradu Springs zmasakrovaného koně, který více než dvacet dní po svém objevení stále ještě leže na louce. Přestože bylo značně teplo, červi si na něm nepochutnávali. Když lékař řízl koně do slabin a objevila se červená svalová tkáň, Linda se ho zeptala, zda je tak dobrý stav masa normální. NEBYL. Normálně by musel být rozklad již v pokročilém stadiu.

 

 

V rámci práce na svém pozdějším dokumentu Mimozemská forma života natočila televizní žurnalistka řadu rozhovorů s farmáři, kteří tvrdili, že pozorovali mimozemšťany při únosu dobytka. V roce1980 viděl jeden rančer v texaském Waco dvě malé kreatury s velkýma šikmýma očima, které nesly tele. V panice odtamtut utekl. Když se o tři dny později vzmužil a za doprovodu ženy a syny navštívili  inkriminováné místo, našel mrtvolu tele. Bylo zmrzačeno již popsaným způsobem. Starší manželé z Missouri ohlásili, že v roce 1983 pozorovali polním dalekohledem, jak bytosti jiného než lidského druhu nechaly přes rapmu vplout do jakési kosmické lodi nehybnou krávu. Povrch UFO se zrcadlil a odrážel okolí, což zhoršovalo možnosti vidět, co se děje uvnitř. Zřetelnější bylo, když nehlasně odsvištělo vzhůru k obloze.

 

 

 

….konec….

 

 

 

Převzato:  http://www.wirklich-tatsachen.estranky.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz