Integraton – mimozemská technológia

Integraton – mimozemská technológia

Integraton – mimozemská technológia

Kedysi v 20tom storočí bola údajne mimozemšťanmi poskytnutá pánovi van Tasselovi technológia, aby sa ňou konštrukčne zaoberal a zhotovil ju. Konštrukcia dostala názov Integraton. Keď v roku 1978 van Tassel zomrel, bolo toto dielo dokončené na asi 95 percent a vykazovalo hodnotu 200 000 dolárov (náklady). Jeho žiaci pokračovali v učiteľovom diele iba z príspevkov a zbierok, čo viedlo k veľmi pomalému postupu dokončenia Integratonu.

Integraton je elektrostatický magnetický generátor, ktorého význam vám vysvetlím o malú chvíľu. Kupolovitá stavba je 15 metrov vysoká a neobsahuje žiadny kov, tj. ani klince či skrutky. Kupola je obklopená 64 diódami, čo sú vlastne statické prijímače, na ich špičke sa nachádza induktor a jeho dno je pokryté karbonizovanou pryžou (kvôli izolácii).

Guľa je akumulátor, ktorá zabraňuje aby sa elektróny zachytené diódami opäť dostali do atmosféry. Tyče sú pomocou káblu spojené s induktorom a guľou, ktorá privádza elektróny ku kovovému reflektoru iontov vnútri kupoly Integratonu.

 

 

Ako funguje starnutie živých tvorov?

Každý z nás určite pozná reakciu, keď neutrón narazí do jadra uránu. Je to hlavný princíp jadrového štiepenia. Podľa istých vedcov, je periodická tabuľka prvkov nemenná a prvky zapísané v nej majú pevnú formu za normálnych okolností. No existujú názory, podľa ktorých sa každý prvok do istej miery neustále mení. A či už je to rádioaktivitou prítomnou všade, alebo iba obyčajným plynutím času, dochádza k tomu, že každá malá častica sa rozbúrava, narážajú iné častice do iných jadier a tak sa v podstate nezadržateľne ničia všetky látky, respektíve menia formu. Hovorí sa, že Alchymisti toto tajomstvo poznali.

Hmota tvoriaca konštrukciu živých bytostí je tak isto tvorená z látok prítomných na tejto planéte. Už od malička sme vlastne tvorený iba z mäsa a rastlín, ktoré naša matka zje alebo z látok ktoré sa pri oplodnení vytvorili a neskôr prebývali v našej matke. Celé naše telo je preto iba z prírodných látok a keď umrie, zhnije, rozpadne sa, a príroda si opäť „zoberie to, čo jej patrí“.
Bunky, nachádzajúce sa v celom tele, sa dokážu regenerovať či množiť, jediné čo telo nedokáže, je obnovovať princíp, na ktorom je založené toto regenerovanie buniek. Jedná sa o akúsi energiu, ktorá postupom času upadá, až nakoniec je telo neschopné zachovať pôvodné zdravé bunky a po čase sú tieto bunky stále horšie urobené, menej výkonné, inými slovami starnú.
Príčina prečo sa tieto bunky neregenerujú tak, ako v mladosti je tá, že prostredníctvom neustálej zmeny prvkov, rozbíjania jadier, ničenia častíc, ich spájania, má za následok nezadržateľné ničenie schopnosti tela regenerovať stále rovnaké vitálne bunky.

Tak isto aj magnetické pole, žiarenia, či už z vesmíru, mobilných telefónov, televízorov ale aj veľa ďalších môže tento proces občas spomaliť, ale takmer vždy urýchliť.

Integraton má za úlohu prostredníctvom statiky a magnetického poľa tento proces (ničenia častíc, ktoré tvoria bunky) spomaliť a docieliť, že telo bude čo najdlhšie generovať zdravé bunky. A to práve preto, že sa spomalia narážania častíc (zmeny pôsobení) a v magnetickom poli sa budú vytvárať podmienky pre dlhší život daného organizmu.

Z toho dôvodu, je v Integratone nemožné dostať chorobu, pretože choroba je definovaná ako mechanické („jadrové, časticové“) poškodenie buniek. Čo sa neskôr prejaví na samotnej bunke, taktiež na vzťahu s inými bunkami a neskôr na celom tele.

Ak by človek dokázal vyliečiť nie nervový systém v ruke pacienta, ktorý stratil cit, ale konkrétne molekuly a atómy tohto nervového systému, potom by sme dokázali vyliečiť hocijakú chorobu a možno aj predĺžiť život ľuďom.

 

 

Čo na to hovorí sám konštruktér van Tassel?

Starnutie, ako mi povedali mimozemšťania, znamená stratu energie, ktorá sa nedá nahradiť. Starnutie sa dá iba zastaviť, alebo len zmierniť.

V Integratone neliečime žiadne nemoci, skôr sa zaoberáme výhradne regenerovaním buniek. Vitálne telo vlastne nemôže vôbec onemocnieť. Len keď elektrický náboj buniek v určitom telesnom orgáne alebo žľaze poklesne, môže dôjsť k poruchám. Duch (myseľ) je elektrickou bázou, ktorá oživila organické stvorenie. Cílie, čo sú nepatrné vlásky podobné anténam v dýchacom systéme všetkých ľudí, odoberajú elektrický náboj z atómov vzduchu a kyslíku. Taktiež sa celé telo nachádza neustále v takýchto poliach v podstate po celý svoj život.

(Garias: Možno to niekomu nenapadne, ale moje myšlienky sú niekedy divoké. 😀 Spomente si na ľudí, ktorí udržia na hrudi kovové predmety. Niektorí dokonca hliníkové lyžice apod. Dôvodom by mohla byť zvýšená statika v ich hrudiach. Presne tak ako to údajne tvrdia mimozemšťania. Táto statika by mohla byť príčinou, prečo srdce bije akoby „samo od seba“).

(pozn. autora: otáčajúci sa elektrón v atóme vyžaruje nekonečne dlho energiu – príťažlivá, odpudivá. Ako je to možné, nikto zatiaľ nevie).

Tento náboj je potom zachycovaný cez pľúca krvnými bunkami (možné elektricky ľahko nabiť) , ktoré pôsobia ako kondenzátory.

(Garias: Pľúca mi pripadajú ako mechanizmus skonštruovaný mimozemskou technológiou. Podotýkam, že iba pripadá.. :D).

(Garias: Tento princíp je podobný efektu oblako-zem. Oblak aj povrch zeme sú ako nabité platne kondenzátora. Môžeme to tak brať pretože niekedy dôjde k silnej iskre, ktorá medzi nimi prebehne – hovoríme jej občas blesk :D. Ak medzi tieto dve platne prechádza magnetické pole (Zeme), potom je tu prítomná energia, o ktorej ani nevieme. Túto nekonečnú energiu dokázal zachytávať jediný muž, najgeniálnejší vedec aký kedy bol – Nikola Tesla).

Pri obehu krvi je potom tento náboj ďalej predávaní iným telesným bunkám. Ľudia, zvieratá, rastliny a hmyz ako aj všetky ostatné formy života sa riadia týmto univerzálnym elektrickým princípom.

(Dr. Makai Takata, lekár a profesor na univerzite v Toho v Japosnku, zistil, že napríklad záporné ionty (prívod kyslíku!) zpomaľujú proces starnutia, a domnieva sa, že každý, kto používa výhod generátoru záporných iontov, môže byť aktívny až do 90. roku svojho života.)

V Integratone vytvárame spontánnu polarizáciu pre každý jednotlivý iont v každej telesnej bunke a bombardujeme človeka miliardami iontov, ktoré prenikajú telom a týmto spôsobom budia enzýmové reakcie. Dodal van Tassel.

Giant Rock a neskôr Integraton sa stali pútnickým miestom pre tisíce záujemcov, obzvlášť potom v priebehu každoročných stretnutiach s UFO u Giant Rock, ktorá sa veľmi skoro stala fórom a miestom stretávania mnohých nových ľudí prichádzajúcich do styku s mimozemšťanmi. Na týchto stretnutiach bola taktiež UFO takmer pravidelne pozorovaná a fotografovaná. Toto všetko prispelo k tomu, že sa „mudrc z Giant Rocku“ ešte za svojho života stal legendou.

Ostáva na záver otázka vzťahu mysle (ducha bytostí) s ich telom. Ak budeme predpokladať, že by predchádzajúce myšlienky mali pravdivú podstatu, potom myseľ nemôže existovať iba z vyčíňania mozgu. Mozog sa tak isto ničí a poškodzuje ako všetky ostatné časti tela. Lenže namiesto zničovania od detstva mysle, dochádza najprv k jej vývoju (mladý človek), k akémusi stagnovaniu (dospelosť) a neskôr k úpadku (staroba). Domnievam sa, že mozog je iba akýmsi sprostredkovateľom mysle s týmto „hmotným“ svetom. Tak ako sa vyvíja mozog, rastie, tak sa tým upevňuje aj schopnosť mysle presadiť sa v živote. Táto myšlienka by potvrdzovala prípady napríklad reinkarnácie, zážitkov na prahu smrti, ako aj duchov, opustenie tela, levitovanie a mnohé iné aktivity vyvolané v dôsledku sily mysle. Napríklad prípady pitiev, kedy patológovia svedčili o nevýdaných prípadoch, kde obete nehôd iba pár hodín po smrti nemali po otvorení hlavy žiaden mozog, iba nejaký roztok. Boli to zdraví ľudia s normálnym životom a neboli ani najmenej nejako mentálne postihnutí.

Možno ešte stále pripisovať funkcii mozgu prejav inteligencie? Na funkciu tela mozog rozhodne vplyv má, no s mysľou to nemusí byť tak ako si myslíme.

Ďalším faktom, ktorý toto nevyvracia, ale naopak potvrdzuje je ten, že neživé veci nemajú inteligenciu. No živé tvory inteligenciu vykazujú a to napriek tomu, že sú tvorené z tých istých častíc (atómov, molekúl) ako aj tie neživé.

Možno stojí za zmienku veta z fyziky o „zákone zachovania energie“, ktorá sa týka absolútne všetkého. Kľudne môžem konštatovať, že aj mysle. Jednoducho povedané, myseľ dokáže veľa vecí a musí ju sprevádzať istá energia, ktorá po smrti nemôže len tak hocijako zaniknúť. Tu je reč o dosť veľkej energii, ktorú predstavuje naše JA.

A čo spánok? Zdá sa, že každý organizmus potrebuje oddych, tzv. spánok. Mám si snáď myslieť, že keď moje telo zaspí, všetko funguje úplne ďalej, všetky orgány, srdce, mozog, ale práve myseľ sa vypne? Nie je to náhodou tak, že tento spánok bol niekym vytvorený a bolo by dosť podivné pozerať sa osem hodín na plafón a čakať kým sa telo „prebudí“ už oddýchnuté. Môže byť sen niečo, čo má za následok iná zmena polí a častíc v mozgu, čo evokuje návrat mysle a jej nedokonalé sprostredkovanie mozgom v podobe zvláštnych výjavov, obrazov, inak povedané nelogických podivných snov, ktoré nemajú hlavu ani pätu? Povedzme, že myseľ ešte nedostala úplnú moc nad vedomím a preto sa jej zjavujú (či si to robí sama?) rôzne nevysvetliteľné veci, divné sny, prípadne také čo zažila…

Ak myslíme a dokážeme si uvedomiť takú vec, že keď si predstavíte napríklad modrú guľu, máte ihneď pocit, že sa vám objavuje niekde v mieste mozgu? Znamená to, že myseľ je naviazaná iba na mozog a bez neho nemôže existovať? Čo keď si tú guľu predstavím mimo hlavy? Aj to je možné. A čo živé sny, v ktorých nemáte pocit, že to vidíte vo svojej hlave? Čo predstavy z bežného života, kde si sami zjavujete čo asi teraz robí vaša kamarátka a predstavujete si ju ako sedí u seba doma v izbe a píše si úlohu do školy. Máte pocit, že táto myšlienka vznikla v mozgu? Nie je to tak, že sa iba odrazu objaví a ani neviete odkiaľ?

A nakoniec bolesť či dokonca poškodenie hlavy? Existuje vôbec nejaké zranenie, ktoré by vám zabránilo si predstaviť modrú guľu? Ja vravím, že nie. Jedine v takom prípade, že by vám to zranenie poškodilo aj mozog a zabránilo tým možnosti prejaviť sa ducha prostredníctvom vášho mozgu. Skrátka mozog umožňuje mysli (duchovy), vášmu ja, nejakej vyššej bytosti, sa presadiť vo vašom tele. Po zničení tohto prístroja (mozgu) na presadenie sa (ducha), máte menšiu, alebo úplne strácame možnosť naďalej existovať vo svojom tele a náš duch sa vydáva na ďalšiu cestu.

Převzato: http://zahady.mysteria.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz