Kdo nese světelný provazec

Kdo nese světelný provazec

Kdo nese světelný provazec

Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. To, co se právě odehrává na planetě, je doslova mutace vašeho fyzického těla, protože vy je necháváte vyvinout do té míry, že bude počítačem schopným uchovávat informace. Stane se to díky biogenetickému inženýrství, které s vámi ve skutečnosti nemá nic společného. Vy ovšem můžete tento proces usnadnit vědomou spoluprací. Jste biogeneticky měněni jako biologický druh bytostmi, které vás stvořily a jež přetvářejí vaši DNA v uzlových bodech vaší historie. Přítomné časové období bylo zvoleno původními bohy stvořiteli neboli návrháři projektu, aby se mohli vrátit, převzít tuto planetu a navrátit ji původnímu plánu. Milióny byly povolány, aby se projektu účastnily. Milióny pravily: „ Ano, jsme odpadlíci. Pojďme a vezměme si projekt nazpět a uvidíme, jestli se ještě dá napravit. Znovu jej vybudujeme z trosek a dáme ho dohromady.“ A tak dotyční spředli plány vyhotovili projekty a genetikové studovali, kdo nese recesivní geny a světelný provazec v nich. Vybrali jste si s velkou jasnozřivostí rodičovstvo, které vás genealogicky vybavilo nejširším přístupem ke kombinacím světelně zakódovaných vláken, jež se potenciálně mohou vyvíjet.

Než jste vstoupili do tohoto těla, všichni jste se zavázali navodit události, které spustí vaše kódy či technické projekty – čímž aktivují vaši paměť. Pak jste vstoupili do těla a zapomněli jste. Kódy vás všech se však už do jisté míry aktivovaly, protože chápete, že je tu jakýsi božský cíl neboli Božský plán, jehož jste součástí. Spouštění kódů a vaše uvědomění si své identity se stanou fantasticky intenzívní. Důvodem pro to je vyvíjející se DNA. Až bude vašich dvanáct šroubovic DNA na místě začnou se napojovat na systém dvanácti čaker.

Čakry jsou centra vírů, nabitá informacemi, které musíte být schopni přeložit. Vyvíjíte se, i když nejste na planetě a více se zabýváte svými jinými identitami. A proto, abyste se vyvíjeli, je třeba si vybírat obzvláště namáhavé situace, v nichž se musíte povznést nad to, co bylo stanoveno jako strop nebo hranice možného. Musíte se stát nadbytostmi v jakékoli realitě, do níž vstoupíte, protože to je vše silná stránka jakožto členů Světelné rodiny, odnože odpadlíků. Přišli jste na tuto planetu záměrně, protože jste si zvolili náročný úkol být odbojní – nikoli způsobem, který by vám způsobil problémy nebo vyvolal neshody, ale způsobem, jenž by vytvořil harmonickou odbojnost. Prostřednictvím své harmonie se stavíte proti staré vibrační frekvenci.

Část tření, které cítíte mezi sebou a ostatními, spočívá v tom, že jste na této evoluční cestě a řítíte se kupředu. Ostatním se to nelíbí, protože v tuto dobu nejsou zakódováni, aby reagovali jako vy. Někteří lidé nejsou zakódováni vůbec. Někteří věděli o plánu na změnu a přišli sem jako pozorovatelé. Některé ustrašené bytosti sem přišly s vědomím, že když budou mít odvahu vstoupit na tuto planetu – s tím, že si uvědomují, jaký je její původní účel – stane se to nějak potvrzením cesty jejich vědomí a katapultuje je to na vyšší úroveň vědomí, i kdyby jejich podíl na změně měl být jen v tom, že budou prostě tady.

Už jen být v blízkosti takové aktivity vám dodává energii. A tak důvěřujte všem, kdo jsou v tuto dobu na planetě a kdo se rozhodli být účastníky této velké změny frekvence. Všichni tito účastníci jsou potřební, protože čím více frekvencí je tady, tím více energie se může nahromadit, aby změnilo frekvenci starou. Ti, kdo se otevřeli světlu, si nechají doslova přebudovat těla. Někdy se můžete v noci probudit a výslovně cítit, jak jste přebudováváni. Toto přebudování těla je restrukturalizace DNA.

Vaše DNA je vlákno, vědci by je popsali jako vlákno komunikační. Vědci, kteří doposud dělali, co mohli, nalezli v jistých částech DNA jisté kódy. Nalezli také nadbytečné části DNA. Jinými slovy jsou zde části, které nedokáží přeložit ani vysvětlit, takže se domnívají, že tyto části DNA jsou tu jen tak pro legraci a nazývají je „ zbytečná DNA“. Jsou však úplně vedle.

Hovořili jsme o tom, jak vy všichni jste byli stvořeni bohy stvořiteli. Byli jste vystavěni jako domy, které bude v budoucnosti třeba rozšířit či přistavět. Teď jste na křižovatce, kdy ti, kdo vás zkonstruovali, přistavují k tomu, kdo jste. To, co vědci nazývají „ zbytečná DNA“ dřímalo ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je to aktivováno. V našem učení vždy zdůrazňujeme význam oxidace, protože kyslík napájí váš kód a probouzí zbytečnou DNA ve vašem těle (která ovšem zbytečná vůbec není).

        To, co vědci nazývají „zbytečným“, ukrývá hluboko ve vašem těle vjemy, které vám umožní stát se úplným vnímatelem, čtyřrozměrnou bytostí. Toto probuzení DNA vám umožní změnit zrak, změnit sluch, prodloužit život a tak dále. Tato dřímající část DNA, která mátla vědce, se probouzí.

        Mutujete teď tak rychle, že jistí vědci prohlásí tento proces za nemoc. Někteří jsou tím velmi znepokojeni. Přesvědčili vlády, aby do výzkumu DNA investovaly miliardy dolarů. To, co se děje ve vašem těle, rozhodně není nemoc – to jste jen přirozeně mutováni a přebudováváni. Tato mutace probíhá většinou, když spíte, takže se možná ráno probouzíte a zjišťujete, že něco ve vašem těle vám připadá maličko jiné. Můžete očekávat, že změny se začnou projevovat a že získáte nové schopnosti. Mnoho věcí budete vědět automaticky.

        Původní tvůrci lidského těla byli dobromyslnými bytostmi. Tito původní bohové stvořitelé vás štědře obdarovali obrovskou duchovní vitalitou a mimořádnou radostí z vlastních schopností. Značná část těchto informací je uložena ve vašem těle ve světelně zakódovaných vláknech, která jsou zpřeházena a teď se znovu uspořádávají. Vaše kosti a celá kostra s touto informací korespondují. Až bude vaše kostra srovnána, uvolní se energie z posvátných energeticky nabitých míst, kosmické paprsky budou vtaženy do všeho těla a světelně zakódovaná vlákna ve vašich buňkách se přeorganizují a vy zjistíte, že jste ve změně. Ta změna se vám bude odrážet nazpět, kamkoli pohlédnete.

Současný evoluční systém navržený bohy stvořiteli k vašemu povznesení v mnoha dimenzích neboli frekvencích je založen na EVOLUCI DVANÁCTI ŠROUBOVIC, které korespondují s dvanácti čakrami – sedmi ve vašem těle a pěti mimo ně. To je prostě způsob, jak se systém zapojí. Vzhledem k evoluci šroubovic v lidském těle musí být dosažen společný frekvenční jmenovatel, kterého mohou dosáhnout i ti na nejnižších stupních.

        Existují také lidé, kteří se mohou dostat za dvanáct šroubovic. Všeobecně však stav vědomí lidstva nemůže takového urychlení dosáhnout. Pro většinu lidí je přechod od dvou šroubovic ke dvanácti dostatečně velký skok.

Někteří lidé budou v krátké době fungovat s dvanácti šroubovicemi, zatímco jiní touto změnou projdou až v závěru desetiletí. Důvodem je prostě to, že každému jedinci je frekvence dána tehdy, kdy je schopen ji integrovat. Mnozí už teď, v raných stádiích plánu mají s integrováním změn potíže. Velká většina lidí na Zemi přesvědčila sama sebe, že existuje jen jedna realita a žádná jiná být nemůže. To by mohlo znamenat zkázu lidské rasy.

        Když spirály DNA začnou v nějaké osobě naplno fungovat, dojde k probuzení jejího vnitřního vědění, vědění, které jde za vše, co se tento člověk dosud naučil. Toto vnitřní vědění je vědění já, vědění, které praví, že existuje VÍC než jen tento fyzický svět. Věřte tomu. Vězte to. Chápejte to.

Fyzický svět je klíčem ke světu duchovnímu. Svět ducha a sebeevoluce je na pokraji informační exploze: Levná energie, energie zdarma – všechno vám bude dáno. To vše je spojeno s vývojem světelně zakódovaných vláken, která jsou milióny a miliardami nepatrných vlákének.

Jak jsme vám v tomto příběhu vyprávěli, loupeživí bohové stvořitelé, kteří přišli a uchopili moc, potřebovali, abyste fungovali jistým způsobem, aby vás mohli ovládat. Potřebovali odpojit vaši inteligenci což také učinili, zpřeházením a odpojením světelně zakódovaných vláken, která tvoří šroubovice ve vaší DNA. Tato vlákna se teď začínají opět zapojovat do šroubovic. Tyto šroubovice se vyvinou ve skupiny po třech, až zde bude dvanáct řetězců. Až těchto dvanáct šroubovic či řetězců mnoha světelně zakódovaných vláken začne vibrovat v těle, každý z řetězců bude odpovídat jedné čakře.

Čaker, potenciálních šroubovic se může vytvořit mnoho. Právě teď je společným jmenovatelem, pokud jde o počet šroubovic a čaker, který může  vědomí lidstva zvládnout, aniž vy se samo zničilo, číslo DVANÁCT. Takže právě máme co do činění s vývojem dvanácti šroubovic, které se zapojují do dvanácti čaker – jak již bylo zmíněno, sedm čaker je v těle a pět mimo ně. Pracovat se sedmi čakrami v těle není příliš obtížné, protože když se soustředíte na cítění, můžete se jich fyzicky dotknout a lokalizovat je všechny. První tři jsou čakrami přežití, sexuality a percepčního cítění. Čtvrtá čakra je srdce – centrum soucitu a spojení se všemi věcmi. Pátá je krční čakra, která je pojena s mluvením. Šestá je třetí oko, vidění. Sedmá je korunní čakra, která otevírá vědomí, že naše identita překračuje tělesnost. Když dospějete k oněm pěti čakrám mimo tělo, musíte začít nacházet nové způsoby, jak zjistit, co se děje s něčím, o čem ani nevíte jistě, že to existuje.

        Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet centimetrů nebo výše nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek.

Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra jsou mnohem dále. Desátá čakra bude ihned po zapojení ve vaší Sluneční soustavě. Jedenáctá čakra se přesune do vašeho Galaktického systému a dvanáctá bude umístěna a zakotvena někde v tomto Vesmíru.

        Z těchto osobních informačních center budete přijímat informace, protože jsou to kolektivní centra, stejně tak jako vaše ostatní osobní čakry. Až se naučíte překládat zkušenosti vašich čaker, zjistíte, že život už není jako býval.

       Ne všichni lidé na planetě procházejí jmenovanými změnami teď hned, protože nejsou všichni zakódováni, aby právě v tuto dobu reagovali. Každý z vás sem přišel s jistým rozkazem – mapou kdy a kde a jak má nejlépe jednat. Mnozí z vás se teď učí, jak jednat podle tohoto plánu, vedoucího vás k objevu vašeho exaltovaného já. Jakmile se to naučíte, život se stane naprosto snadným, protože se stanete nosičem světla a budete se pohybovat pouhým záměrem dát se do služeb věci.

        Různí lidé budou těmto změnám vystaveni v různou dobu, protože by to rozhodně nešlo, aby se objevili současně. Způsobilo by to chaos tam, kde je zapotřebí jistého řádu. Když jedinec prochází změnami a překládá svou zkušenost, může požádat o pomoc někoho, kdo už změnu prodělal. Pro ty z vás, kdo stojíte na začátku, může proces být velmi obtížný. Vy ukazujete cestu. Jakmile budete schopni projít změnami, můžete prošlapávat cestu a ukazovat ji ostatním. Existují silniční mapy naznačující jisté události, jež se mohou přihodit, pokud si přejete zapojit se do časového referenčního rámce. Čím větší nadšení máte v každé chvíli svého vývoje, tím rychleji proběhne změna u posledních osob.

Byly doby, kdy se lidský biologický druh nacházel na frekvencích vyšších dimenzí a vy jste měli schopnost pohybovat se realitami a manipulovat hmotou. Mnohé z těchto schopností byly záměrně dezorganizovány těmi bytostmi, které mají na starost vaši realitu. Musíte chápat, že každá realita má své strážce a že v různých dobách se vyskytují různí průvodci a strážci.

Užíváme termín strážce neutrálním způsobem. Vy užíváte termín strážce pro někoho, kdo někoho chrání. My říkáme, že strážci mají na starosti realitu a že ji možná střeží před jinými, nenechají jiné, aby přišli a jejich realitu změnili. Strážci, o nichž mluvíme, nejsou nutně dobromyslné entity, které vás chtějí pozvednout. Entity, které střeží vaši realitu, ji možná střeží před těmi, kdo by vás chtěli osvobodit.

       Zapomněli jste toho tolik, protože jste byli přebudováni, a mnohé z vašich inherentních schopností byly dezorganizovány a odpojeny, takže nefungují. Mysli ve vaší společnosti začaly být ovládány. Kolem Země jsou ochranné závoje, protože kdybyste se chtěli napojit na některé z těchto informací, nebudete mít nástroje ani zázemí ani schopnost se v těchto realitách vyznat.

Nyní je celá planeta ponořena do expandujících realit. Abyste mohli do těchto jiných realit vstoupit, budete nejdřív muset velmi důkladně prozkoumat realitu vlastní. Není čas na dvacet let psychoanalýzy. Musíte si během několika hodin vyvinout dovednosti a schopnosti, které vám umožní urazit několik desetiletí ve své vlastní emocionální evoluci. Budete muset cestovat po emocionální dálnici, protože lidské tělo se vyjadřuje prostřednictvím emocí. V tom je jedinečnost a dar vašeho druhu.

Nejprve budete muset otevřít emocionální dálnice do oblastí, které jste před sebou v tomto životě schovávali. Možná vás zaplaví vzpomínky, až se tyto údaje ve vás uspořádají – vzpomínky na události, které pro vás tehdy byly těžké nebo pro něž jste možná neměli kontext. Někteří z vás mohou odkrýt mimozemské kontakty, které jste všichni měli jako děti. Někteří z vás mohou odhalit sexuální vyjádření, které jste nechápali, když se tyto události děly ať už jste byli aktivními či pasivními účastníky. Takovéto věci jsou uloženy v lidském emocionálním těle, protože je velmi citlivé na úsudek, a mentální tělo si vytváří strašlivé úsudky. Emocionální tělo, spojené se spirituálním, se před tím schovává.

Vy všichni si myslíte, že víte, kdo jste. Máte příběhy o tom, kdo jste, založené na událostech, které si pamatujete z tohoto života. To, co vám chceme sdělit, je, že máte množství paralelních, legitimních existencí, které mají jiné vzpomínky než vy. Vy jste ty vzpomínky potlačili nebo se nesoustřeďujete na související události, protože vaše emocionální tělo je nedokáže zpracovat.

Mnohé z toho, na co se napojíte, je svázáno s vaší sexualitou, protože je částí vás samých, kterou jste nepochopili a do níž se musíte ponořit, abyste pochopili její smysl. O čem vlastně sexualita je ? Kdo stanovil všechna ta pravidla o jejích vhodných a nevhodných vyjádřeních ? Čeká vás také uvědomění si kontaktů a energie, které byly neustále s vámi, když jste byli mladší, aby vás učily. Vy jste tyto události odblokovali, protože jste neměli dostatečnou podporu abyste věřili, že se skutečně staly.

Až započnete toto multidimenzionální zkoumání, vzpomínky, které jste před sebou schovávali, se dostaví. Budete žasnout, jak jste mohli celé události a velká údobí vašeho života zapomenout, zvláště události, které se přihodily, když vám bylo méně než dvanáct. Budete se divit, až prozkoumáte schopnost nervového systému odblokovat proud údajů, které mysl nedokáže zpracovat. A přece tu záznamy jsou, a vy si je přehrajete. Teď už budete mít schopnost mnohé z těchto věcí zpracovat, protože se naučíte být neutrální a neposuzovat to, čeho jste se účastnili.

Až budete zkoumat své současné tělo, identitu, život, udělejte to rychle. Nestudujte je celá léta. Jakmile budou informace ve vaší DNA přebudovány a znovu zapojeny, budete schopni cítit, jak se události z tohoto života propojují a nesou ovoce, a najdete nit smyslu která spojuje různá místa, kde jste žili, a různé identity, které jste obývali.

V ideálním případě se dostanete mimo posuzování, a v důsledku toho budete schopni rychle pochopit, co se tady doopravdy stalo, což zakusíte z první ruky skrze buněčnou paměť. Jediný způsob, jak můžete vstoupit do této vyšší frekvence a rozhodnout o budoucnosti svých životů na této planetě, je svou účast v tomto procesu neposuzovat. To je velmi složité a velmi důležité: Cítit to, co jsme právě řekli. Znamená to také rozbít existující paradigma a stát se heretikem reality. Začnete brzy chápat, že legitimní, reálná existence byla prostě před vámi skryta. Je výsostně důležité, abyste si ZAČALI UVĚDOMOVAT, KDO JSTE.

       Nejste osamoceni. Tohle byste sami nedokázali. Přestože říkáme, že jste praporečníky své duše, jsou jiné aspekty vás samých, které celý příběh rozluštily a vracejí se zpět do vašeho života, aby vytvořily vír energie, ovlivňující všechny reality. Nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit důležitost této doby a vzrušení a radost, které s sebou nese – pokud jste ochotni se změnit.

Pokud nejste ochotni se změnit a nechcete se vzdát věcí, budete muset projít zážitky, které nebudou zrovna radostné. Všichni z vás možná máte něco, čeho se nechcete vzdát. V tom může být problém, protože každý z vás má svou oblast, jíž se drží a na níž ulpívá. A přece jste sem všichni přišli, abyste něco uskutečnili, abyste mohli pokračovat ve svých cestách a v tom, co vaše duše touží zažít. Je to jako byste tu měli nějakou nedokončenou záležitost. Některým z vás stáhli závoj hodně těsně, abyste se nemohli rozletět a říci: „ Co tady vlastně dělám ? Padám odsud !“

Ti z vás, kdo chápou vyšší světy, se mnohokrát cítili na této planetě osamělí. V této době jsou tu milióny takových jako vy, kteří tvoří ohromnou skupinu vašich příznivců. Začnete potkávat a nacházet jeden druhého a začnete navazovat své vědomí – jedno jemné hedvábné vlákno k jiným vláknům vědomí. Uvidíte vznikat nejkrásnější stvoření bez velkého úsilí, protože to je součástí plánu a vy jste posunováni, abyste jisté věci uskutečnili.

Celá planeta byla kontrolována tím, že vás poučovali od chvíle vašeho příchodu, že neovládáte vlastní realitu. Učili vás, že všechno záleží na okolnostech a na tom, do čeho nemáte co mluvit. To není pravda ! VY jste ti, kdo ovládají svou DNA.

       Máte úplnou kontrolu nade vším. Dokud to nezjistíte a neuvěříte tomu, budete podrobeni čemukoli, co si kdokoliv jiný přeje v této zóně svobodné vůle udělat. A ve své nevinnosti jste byli vystaveni věcem, které dovolily, aby vaše DNA, vaše inteligence a mnoho dalších věcí byly ovládány.

Ukázka z knihy: Poslové úsvitu

Článek připravil(a): Barbara Marciniak

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz