Disclosure Project

Disclosure Project

Disclosure Project – historie a pozadí

Počátkem roku 1993 jsem odstartoval iniciativu směřující k podchycení vojenských a vládních svědectví o UFO případech a projektech z první ruky, a pátrání po dalších důkazech, které by byly použitelné k veřejnému odhalení pozadí této záležitosti. Od roku 1993 jsme věnovali značně mnoho času a prostředků vypracování přehledu materiálů Clintonovy administrativy, včetně CIA ředitele Jamese Woolseyho a služebně starších vojenských úředníků Pentagonu, a mimo jiné vybírali vhodné partnery mezi členy kongresu. V dubnu 1997 se více než tucet k výpovědi ochotných vládních a vojenských svědků shromáždilo ve Washingtonu DC k rozhovorům s kongresmany, zástupci Pentagonu a jinými úředními osobami. Naším specifickým požadavkem bylo veřejné parlamentní slyšení k uvedené věci. Nenašel se ale žádný volný termín.

V 1998 jsme vyhlásili „privatizaci“ projektu „Odhalení“, přenesli část záznamů na videopásku, editovali a uspořádali přes 100 vojenských a vládních svědectví o UFO událostech a projektech. Odhadli jsme že bychom potřebovali něco mezi 2 až 4 milióny dolarů, abychom mohli udělat totéž v celosvětovém měřítku. Od srpna 2000 se ale sešlo pouze 5% potřebné částky, ovšem i přesto rozhodli pokračovat, protože další odklad jsme považovali vzhledem k vážnosti uveřejnění za nerozumný. Počínaje srpnem jsme začali naplňovat projekt svědeckého archívu a vydali se na cesty po celém světě, kde jsme filmovali rozhovory se svědky na digitální videoformát v televizní kvalitě. Kvůli značnému omezení finančních prostředků jsem na tom zhruba od srpna 2000 až do prosince 2000 pracoval převážně sám, spolu s několika dobrovolníky.

Koncem prosince 2000 jsem doma začal sestřihovat více než 120 hodin nezpracovaného digitálního videozáznamu svědectví. Musím poznamenat, že jsem medicíny doktor a ne editor… Přesto se mi od konce prosince 2000 do konce února 2001 podařilo snížit původních 120 hodin napřed na 33-hodinový výběr, a pak na 18 hodin super-výběru. Těchto 33 vyselektovaných hodin bylo posléze přeneseno na magnetofonovou pásku a z tohoto média přepsáno na přibližně 1200 stran. V březnu a počátkem dubna 2001 jsem opis upravil do čtivé formy, která je k dispozici.

Musím zdůraznit, že to vše bylo děláno za nanejvýš obtížných podmínek a ve finanční tísni, kdy jsem pracoval 7 dnů v týdnu a většinou 18 hodin denně. (A to jsem se předtím domníval že na oddělení lékařské pohotovosti to bylo tvrdé!)

Doufám, že shovívavý čtenář pochopí, že opisy a jiné materiály velmi pravděpodobně obsahují chyby. Hlavně chyb ve vlastních jménech, které vznikly během fonetického přepisu těchto jmen ze zvukových pásek se svědectvím. Za to se už předem omlouvám.

V opisech (které jsou obsaženy v souhrnné dokumentaci) musely být provedeny drobné úpravy kvůli a) délce a b) gramatice a čitelnosti. Vždy jsem se pečlivě snažil vyhnout změnám ve smyslu a obsahu samotného svědectví. Údaje v hranatých závorkách [ ] jsou pro objasnění. Údaje v kurzívě a hranatých závorkách [ ] obsahují můj komentář a jsou na konci označeny mými iniciálami, SG.

Tyto materiály, jak sami uvidíte, jsou pouze špičkou ledovce. Na digitální videopásky jsme zaznamenali přes 120 hodin svědectví více než 100 svědků, z toho je přepsáno pouze 33 hodin, a pak byly materiály dále editovány až na zlomek původní velikosti. Navíc – celý archív zatím obsahuje pouze svědectví 100 svědků, zatím co jich dodnes bylo ztotožněno více než 400. Editovaná svědectví se brzy objeví v knižní formě. Část tohoto materiálu je obsažena v informačním dokumentu projektu Odhalení, v tomto exekutivním přehledu se objeví pouze útlé výpisky a souhrnný videozáznam svědectví. Doufáme, že se nám podaří získat finance pro výrobu 5 – 6 části dokumentární videosérie v televizní kvalitě, kterou připravujeme z originálních záznamů svědectví. Slyšet a vidět jak tito očití svědci vypovídají je velmi působivé.

Až si přečtete tato svědectví, pamatujte, že to je skutečně jen začátek. Zbytek je na vás: Volejte a požadujte aby kongres, president a vůdcové ostatních zemí bezodkladně svolali slyšení v této věci. Naši svědci čekají na úřední obsílku, aby mohli pod přísahou vypovídat o tom, co zažili. Většina odhalených svědectví ovšem teprve čeká na zveřejnění, protože lidé u nejhlouběji skrytých a nejhodnotnějších zdrojů odmítají předstoupit až do doby, kdy budou chráněni institucí oficiálního kongresového výslechu.

Toto mne přivádí k poslednímu bodu: Svědci, kteří vydali svá svědectví k dnešnímu datu, jsou mimořádně stateční muži a ženy. V mých očích jsou to hrdinové, kteří na sebe vzali úžasné osobní riziko a předstoupili. Mnozí z nich byli ohrožováni a zastrašováni. Všichni neustále riskují všudypřítomný výsměch kvůli účasti na této věci. Ani jediný z nich nedostal za své svědectví: poskytli ho svobodně a bez výhrad pro dobro lidstva. Chci jim na tomto místě osobně poděkovat a vyslovit jim za svou osobu projev nejvyšší úcty a vděčnosti.
Prosím, a vyzývám vás: nenechte tohoto úsilí, aby jejich oběť nebyla marná. Pomozte nám dostat tuto věc na veřejnost, do sdělovacích prostředků a mezi vámi zvolené představitele, aby vyšla najevo plná pravda, aby pak tyto dosud utajované Zemi zachraňující technologie mohly být uvolněny. Lidstvo pak bude moci začít psát novou kapitolu vývoje, coby jeden z mnoha národů v kosmu.

Poskytované resumé se zaměřuje na svědectví důležitých svědků „z první ruky“. Máme sice k dispozici tisíce ověřených vládních dokumentů, stovky fotografií, stopy z přistání případů a další materiál, ale je zhola nemožné zahrnout je do exposee této délky. Všechny tyto materiály ovšem budou poskytovány pro účely každého vážného vědeckého nebo parlamentního zkoumání.

Steven M. Greer, M.D.

April 2001

 

 

Převzato:  http://www.gewo.applet.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz