Byl už zachycen signál mimozemské civilizace?

Byl už zachycen signál mimozemské civilizace?

Byl už zachycen signál mimozemské civilizace?

Oficiálně nikoliv. To by se už vědělo. To by vědci z celého světa už jistě začali slavit a bouchat šampaňské. Ale není pravda, že ještě nikdy nebylo zachyceno něco, co by rádiový signál mimozemské civilizace být mohl.

Je ráno 8. dubna 1960 a nalézáme se na observatoři Green Bank v Západní Virginii. Pan profesor Frank Drake právě spouští projekt OZMA, jeden z prvních pokusů o nalezení signálů cizích civilizací. Cílem tohoto projektu, pojmenovaném po bájném pohádkovém království OZ, jsou dvě blízké hvězdy a navíc podobné našemu Slunci. Jde o Tau Ceti a Epsilon Eridani, které jsou od nás vzdálené přibližně 11 a 12 světelných let. První přišla na řadu Tau Ceti. Radioteleskop však zaznamenával jen běžný kosmický šum. Po obědě Drake zaměřil teleskop na druhý cíl – Epsilon Eridani. I zde se nejprve nedělo nic mimořádného. Najednou se však přihodilo něco! Grafický záznam začal poskakovat a začal na papír tak osmkrát za vteřinu vyklepávat rytmické ťukání. Všichni přítomní zpozornili. Co když právě nastala ta dlouho očekávaná situace a lidstvo zachytilo signál mimozemské civilizace? Frank Drake se nenechal strhnout k předčasným závěrům, a tak nařídil, aby teleskop odklonil ze směru hvězdy. Pokud nezmizí, je velká pravděpodobnost, že pochází odněkud ze Země. Ale co když zmizí? A signál skutečně zmizel! A tak Drake přikázal ho natočit zpět v kurz Epsilon Eridani. Jenže už nic slyšet nebylo. A tak to vydrželo po dalších devět dnů. Až desátého dne se signál vrátil, ale tentokrát nejspíš šlo bohužel o něco pozemského. Ale tato událost všem nepochybně vlila do žil nové nadšení pro hledání rádiových signálů. „Nikdy jsme se ve skutečnosti nedozvěděli, co to opravdu bylo. Nikdy jsme nepřišli na to, s kým jsme vlastně prvního dne navázali kontakt.“ Komentoval výsledky projektu OZMA pan profesor Frank Drake.

 

 

A tak vznikl projekt SETI, projekt na hledání mimozemských civilizací, jehož duchovním otcem je právě výše zmíněný prof. Frank Drake. I když se stále hovoří o prozatímní neúspěšnosti tohoto projektu, tak to zas docela pravda není. K zajímavé události, totiž došlo 15. srpna 1977 u radioteleskopu The Big Ear (velké ucho) v Ohiu. Tehdy tam pracoval mladý vědec Jerry Ehman. A ten zde dokázal zachytit silný úzkopásový radiový signál, jenž vykazoval známky původu mimo sluneční soustavu, a to v prostoru souhvězdí Střelce. Jeho doba činila celkem 72 sekund. Ehman byl objevem tak nadšen, že do jeho tištěné podoby vepsal velké „WOW!“ a toto označení tomuto signálu už zůstalo. Vědci se pak následně snažili tento signál opět zachytit, avšak bezvýsledně. Vyskytla se dokonce hypotéza, že mohlo jít i o nějaký pozemský signál, odražený od „vesmírného smetí“, ale i toto je pouze domněnka.  Ale v každém případě signál WOW! patří mezi přední uchazeče o titul signál mimozemské civilizace.  (viz Signál Wow! )

 

 

Projekt SETI byl neustále zdokonalován a pro stále větší a větší objem dat se vědci rozhodli k zajímavému experimentu. Zapojit do tohoto projektu i běžné uživatelské počítače, propojené na internetu. A tak v květnu 1999 vzniklo SETI@home. Tento projekt skončil v prosinci 2005. I když se opět tvrdí, že žádné mimozemské civilizace nenalezl, opět jím byl nalezen minimálně jeden hodně podezřelý signál. Stalo se tak v únoru 2004, kdy ho zachytil obří radioteleskop Arecibo. Vysílání se pak objevilo ještě dvakrát a pocházelo ze zdroje vzdáleného asi 1000 světelných let v oblasti mezi souhvězdími Skopce a Ryb. Signál dostal označení CHGb02+14a a nejpodivnějším na tom bylo to, že vysílal na frekvenci 1420 megahertzů, při nímž si s okolím vyměňuje energii vodík, a tak vědci předpokládají, že právě tento kmitočet by byl nejvýhodnější i pro komunikaci mimozemských civilizací. U některých vědců si však získal nedůvěru tím, a to proto že v místech, kde by se měl objekt vyskytovat, nebyl zatím objeven žádný astronomický objekt. Tak snad časem. Ale jedná se o dalšího nadějného kandidáta a tak si zatím vysloužil zaškatulkování jako „neznámý přírodní jev“. (viz též na Deset let na lovu mimozemšťanů nebo Radio source SHGb02+14a

 

 

Tak jsem se zmínil o trojici asi mediálně nejznámějších případů signálů, které byly zaznamenáni v rámci projektů hledání mimozemských civilizací a o kterých se dá říci, že jejich původ dosud nebyl uspokojivě vysvětlen. Mohli by to teoreticky tedy být i kandidáti na původ u mimozemských civilizací. Otázka však je, zda to jsou jediné případy. A odpověď bude znít „Ne“. Již článek Deset let na lovu mimozemšťanů, ze kterého jsem čerpal pro výše zmíněný odstavec, takovouto možnost připouští: „ve skutečnosti ale bylo zachyceno několik podezřelých signálů, jejichž interpretace není zcela jednoznačná.“

 

 

Další zajímavý příspěvek do této mozaiky jsem nalezl v publikaci „Rozum do kapsy“, vydané nakladatelstvím Albatros v roce 1995, tedy v encyklopedii určené především pro mládež : „jaro 1994 – Vědci z kalifornské univerzity oznámili, že během 14 měsíců zachytili 164 neobvyklých signálů z dalekého vesmíru. Zatím se však neprokázalo, že by pocházely od vzdálených rozumných kosmických bytostí.“ No vida, další možní kandidáti.

 

 

A na závěr nechme promluvit opět pana profesora Franka Drakea, Sice o čtyřiatřicet  zestárlého, ale toho samého, který kromě projektů OZMA a SETI mezitím formuloval i onu známou Drakeovu rovnici, dle které by se v Mléčné dráze mělo nalézat od čtyřiceti do 50 000 000 mimozemských civilizací. A právě pan profesor Drake poskytl v březnu 1994 let rozsáhlý rozhovor pro  časopis Magazín 2000, jenž si lze celý přečíst v jeho české mutaci „Magazín 2000, číslo 7, ročník 1994, vydavatelství ETNA“ A na otázku, zda již zachytili nějaké signály, které by mohly být inteligentního původu, odpovídá:  „Odpověď zní ano. V současné době se uskutečňuje řada projektů, z toho dva mimo USA, v Argentině a v Austrálii a Argentinci již narazili na velice neobvyklé signály. Celkem bylo zjištěno asi 40 signálů, které splňují potřebné podmínky k tomu, aby mohli být považovány za signály z jiných světů“  Pan profesor dále uvedl, že když znova zkoumali stejnou oblast oblohy, tak již nic nezachytili, ale jedná se prý stále o nadějné kandidáty.

 

 

No vida, jsme teprve v první půlce devadesátých let a už víme, že vědci z kalifornské univerzity zachytili přes sto šedesát možných signálů a vědci z Argentiny kolem čtyřiceti. To je dohromady nějakých více než 200 podezřelých signálů. Zajímavé číslo, že? Nezbývá než čekat, až se některý z těch sporných signálů potvrdí nebo zda náhodou nebude rovnou zachycen nějaký další nový. Jsem však přesvědčen, že případné objevení mimozemské civilizace by mohlo lidstvo ovlivnit tak, že by muselo zásadním způsobem přehodnotit své filozofické, náboženské a politické názory, protože by to byla zcela jistě větší událost než například taková koperníkovská reforma v postavení Země vůči Slunci a ostatním planetám.

 

 

 

Použitá literatura: Wikipedie

Blum H.: Odtamtud, Sfinga, Ostrava, 1993

Kol. autorů: Rozum do Kapsy, Albatros, Praha, 1995

Magazín 2000, číslo 7, ročník 1994, vydavatelství ETNA

Odkazy uvedené u jednotlivých odstavců

 

Foto v perexu: www.astro.cz

 

Související články:

Ať žije život mimo Zemi!

Lidstvo jednou stejně dospěje ke Spojeným státům světovým

 

 

Libor Čermák|čtvrtek 8. říjen 2009

 

 

 

Převzato:  http://liborcermak.blog.idnes.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz