Smlouva se Smrtí

Smlouva se Smrtí

MILTON WILLIAM COOPER

 

Málokdo, žil tak zajímavý a přesto pohnutý život jak Milton William Cooper. Člověk, který se sám za sebe rozhodl bojovat všemi legálními dostupnými prostředky proti skryté globální řídící elitě, která v mnoha ohledech určuje chod události na této planetě. Pojďme se bližším pohledem podívat jakým byl Cooper vlastně člověk, jaký život žil a jaká byla jeho filozofie. Tento medailónek patří člověku, který jako jeden z mála dokázal veřejně poukázat na to co by mělo být jasně označeno a definitivně odstraněno.

Jaroslav Chvátal

 

 

William Cooper byl vychováván v rodině, která svou existenci spojila s leteckými silami. V dětství žil v mnoha různých zemích. Střední školu vystudoval v Yamato v Japonsku. Snad právě proto, že od dětství hodně cestoval a navštívil mnoho zemí měl zcela jiný světonázor než většina Američanů. Později William sloužil u strategického vojenského amerického letectva. Stál u výzkumu bombardéru B-52, tankovacího letadla KC-135 a nebo raket Minuteman. Od letectva byl čestně propuštěn v roce 1965.

Jelikož byl chronicky frustrován nemožností cestovat připojil se k americkému námořnictvu. Sloužil na palubě ponorky USS Tiru (SS-416), USS Tombigbee (AOG-11), Naval Support Activity Danang RVN, Naval Security a Intelligence Camp Carter RVN, Danang Harbor Patrol RVN, Dong Ha River Security Group RVN, USS Charles Berry (DE-1035) i na Ředitelství hlavního velitelství Pacifického loďstva a nebo na USS Oriskany (CVA-34). Poté se William stal členem kanceláře námořní bezpečnosti a tajné služby. Získal několik medailí za vedení a způsob boje ve Vietnamu a za srdnatost. Jako pracovník taných služeb byl nositelem nejvyššího stupně utajení (TOP SECRET, Q a SI). Během osmi let námořní služby získal hodnost poddůstojníka I. třídy. William Cooper přijal čestné propuštění ze služeb amerického námořnictva 11. 12. 1975.

William v Long Beach na místní městské koleji vystudoval fotografii a umění fotografování. Později sám založil vlastní obrazové studio a galerii výtvarného umění v Long Beach v Kalifornii. Souběžně zastává místo výkonného ředitele obchodní fakulty „ADELPHI“, pacifického technického institutu a národní technické fakulty. Je také národním marketingovým koordinátorem pro vzdělávání a software. Je producentem několika dokumentárních filmů zahrnující taková témata jako pozadí vraždy prezidenta Kennedyho nebo existence černých projektů v souvislosti s vývojem diskových letounů (Projekt Silverburg). Stává se také pravidelným hostem v mnoha rozhlasových studiích, kde přednáší na různá především konspirativní témata.

K vrcholu jeho tvorby patří pětiset stránkový mezinárodní bestseller “ Behold A Pale Horse“ jejž témata jsou studována a podporována miliony lidmi různých národností a vyznání po celém světě. William Cooper v této jeho produktivní době zakládá zpravodajské celonárodní noviny „VERITAS“, soukromou zpravodajskou službu a vlastní malou rozhlasovou stanici na frekvenci 101.1 FM Eagar ve státě Arizona odkud vysílá zcela nezávislé zpravodajství minimálně k 7000 lidí. Zvláštní pozornost věnuje nezávislému vyšetřování bombového útoku v Oklahomě a snaží se maximálně pravdivě informovat veřejnost o pozadí této události.

Poté je Bílým Domem označen jako „nejvíce nebezpečným rozhlasovým moderátorem“ v USA. William toto oficiální prohlášení bere jako největší kompliment kterého se mu mohlo dostat. V této době na podkladě materiálů, ke kterým měl přístup jako důstojník zpravodajské služby dojde k velmi závažným zjištěním, které mohou plně diskreditovat Bílý Dům. Celá aféra se stává známá jako „FILEGATE“. Krátce po tomto objevu nařizuje tehdejší prezident Clinton všem federálním agenturám začít vyšetřování, perzekuci a stíhání pana Coopera se snahou umlčet jej jednou provždy. Po letech perzekuce a „písemné války“ zahajuje William Cooper protiofenzívu proti „IRS“ a to u okresního federálního soudu ve Phoenixu v Arizoně a nutí „IRS“ aby předložila důkaz jurisdikce a zmocnění což „IRS“ nebyla schopna učinit.

Následně odhaluje zločinné praktiky „IRS“ a skutečnou politiku Bílého Domu. Není ovšem pod tlakem manipulace z pozice státní moci a síly dokázat svá zjištění a je obžalován společně se svou manželkou Annie. Nakonec se daří komplot proti jeho rodině dokázat a žaloby musely být zrušeny. V roce 1998 ovlivněný zlou předtuchou prodává veškerá prává na své knihy a spisy včetně zpravodajských novin Veritas společnosti Hallmark s tím, že tato společnost veškerý materiál pojistí tak, aby byl v případě jeho smrti dostupný veřejnosti. Přes všechny strasti nepřestává William Cooper bojovat za odhalení pravdy a nastolení svobody.

V březnu roku 1999 posílá svou rodinu: manželku Annie a dcery pryč ze Spojených států na bezpečné oficiálně neznámé místo. Již v tuto chvíli tuší, že se k rodině již nikdy nevrátí. Dne 5. 11. 2001 je při policejním útoku na jeho dům Milton William Cooper zastřelen. Jeho hrob můžete nalézt na malém kopci v Eagar ve státě Arizona.

Nezapomeneme Williame !!!!

 

Převzato: http://www.matrix-2001.cz/

 

 

Milton William Cooper

 

 

MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ VLÁDY USA

 

 

Odtajnění instituce MJ 12USA 23. května 1989

 

ZENIT

2 0 0 6

Milton William Cooper

Mimozemšťané v pozadí vlády USA. Odtajnění instituce MJ 12. USA 23. května 1989

 

———

 

Přeložila Zdena Novotná. Překlad byl pořízen z německého textu. Publikace byla pro přehlednost uspořádána do kapitol. Přepis vydání v nakladatelství STAR, Praha 1993. 1. vydání.

———

Katalogizace v databázi Národní knihovny v Praze, Souborný katalog České republiky:

klíčová slova: * mimozemské civilizace * Spojené státy americké * výzkum vesmíru

MDT: 001.9, 629.7

Smlouva se smrtí

 

(Upozornění: mé osobní poznámky jsou v modré barvě)

 

…Tam bylo mnoho příbuzných následných shod okolností skrz celý můj život, incidenty, které by byly u kohokoliv nepravděpodobné. Statisticky, šance pro případ stejného sledu událostí nebo podobných, které by se mohly přihodit někomu jinému, jsou astronomicky vysoké. To je série incidentů, které mě přesvědčily, že Bůh zasahoval do mého života. Já nevěřím v osud. Já nevěřím v nehody…

Učili nás lhát. Realita není pro všechny na tomto světě. Nemůžeme přežít déle tím, že se držíme klamů minulosti. Realita musí být odhalena za každou cenu, jestliže máme mít nějakou budoucnost. Pravda v každém případě musí zvítězit, ať už v záležitostech, které bolí nebo pomáhají, jestliže chceme pokračovat v žití na této zemi. V tomto bodě není podstatné, co chceme. Je důležité, co musíme zajistit pro naše přežití. Stará cesta je v jistém procesu ničení a ustanovení Nového Světového Řádu …

Bojím se o ty malé, nevinné, kteří už platí za naše chyby. Existuje velká armáda osiřelých děti. Ty přicházejí z vládou kontrolovaného centra péče o děti. A osvojené děti, které běhají po divoký? v ulicích, labilní, citově zranitelné děti jiných matek na podpoře, narozených jen z důvodu pro více peněz za mateřskou. Otevřete oči a pohleďte na ně, protože ony jsou naše budoucnost. V nich vidím jistou cestu zničení tohoto kdysi hrdého národa. V jejich prázdných očích vidím smrt Svobody. Vysílají velkou prázdnotu — a někdo bude jistě platit velkou cenu za jejich utrpení.

Jestliže nejednáme ve vlastním zájmu pro zajištění takové budoucnosti, jakou potřebujeme, pak si jistě zasloužíme kterýkoliv osud, který nás čeká.

Věřím celým svým srdcem, že Bůh mě vložil do míst a pozic v mém životě, abych byl schopný vyřídit toto varování lidem. Modlím se, abych byl schopen vykonat určenou práci.

TOTO JE MÁ VÍRA – Věřím ve stejného Boha, v kterého věřili moji předkové. Věřím v Ježíše Krista i tomu, že je můj zachránce. Za druhé věřím v Ústavu republiky Spojených států amerických bez dodatků, tak jak byla napsána v původním znění. Dal jsem svůj posvátný slib chránit a bránit Ústavu Spojených států proti všem nepřátelům cizím i domácím.  Míním tuto přísahu splnit. Za třetí věřím v rodinnou jednotu a v rodinná pouta. Přísahal jsem, že daruji svůj život, jestliže to bude vyžadováno, v obraně Boha, Ústavy nebo své rodiny. Za čtvrté věřím, že není člověk bez principů, který je připravený a ochotný zemřít v kterýkoliv daný moment, když už je mrtvý pro cokoliv. – William Cooper, 3. srpna 1990, Tábor Verde, Arizona.

Následující dokument byl uvolněn William Cooperem pro členy různých UFO VÝZKUMŮ a VLASTENECKÝCH VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ. Rukopis, který spolu svazuje jisté aspekty „Tajné vlády“ a „UFO fenoménu“, byl titulovaný: TAJNÁ VLÁDA (Původ, identita, a účel MJ-12. 23. května 1989. Aktualizovaný 21. listopadu 1990):

Původně jsem tento popis  psal jako výzkumný dokument. Byl nejprve doručen na Symposium MUFON 2. července 1989 do Las Vegas, Nevada. Většina těchto poznatků má původ z v mém vlastním výzkumu, něco je převzato přímo z výsledků ŠPIČKOVÉHO SECRET/MAJESTIC materiálu, který jsem viděl a četl mezi roky 1970 a 1973 jako člen velení instruktážní skupiny velitele u pacifického loďstva. Část informací z této doby byla odvozena ze zdrojů, které nemohu prozradit ze zřejmých důvodů. Jestliže jsou cizinci skuteční, pevně věřím, že MAJÍ PRAVOU POVAHU ZVÍŘETE. To je jediný důvod, který ODPOVÍ NA VŠECHNY OTÁZKY a místa různých základních tajemství v „aréně“. To je jediné vysvětlení, které ukazuje chronologii událostí a dokazuje, že když se shromáždily, ukazují „zápas“ dokonale. Věřím, že většina z toho je pravdivá, jestliže materiál, který jsem si prohlížel v Námořnictvu je původní. Celá řada historických a aktuálně dostupných důkazů tuto hypotézu podporuje.

Tento soubor obsahuje absolutně pravdivé informace o pozorování mimozemské přítomnosti na Zemi a zapletení s těmito cizinci na vládní úrovni. Tento soubor obsahuje pouze mé informace ze zdrojů, které jsem viděl na vlastní oči. Od roku 1974 jsem o nich s nikým nekomunikoval. Bylo to nutné, protože vydáním tohoto souboru si podepisuji rozsudek smrti, jestliže MJ-12 používá během své historie stejné metody. Vše do posledního odstavce bylo ověřeno dvěma dalšími nezávislými lidmi, kteří se mnou nemají žádnou spojitost. Jeden z nich je Tony Pelham, novinář Lasvegaského bulletinu, 300 Západní Boston Las Vegas, Nevada 89102. Musel jsem mlčet do doby, než jsem si ověřil, jestli mé informace nejsou pro mne skutečnou hrozbou a jestli se dají nezávisle ověřit jinak. Nejsem žádný hrdina a myslím, že by mnozí z vás postupovali stejně, pokud byste znali tak závažnou pravdu. Dal jsem slib, že budu podporovat a chránit Ústavu Spojených států amerických a beru tuto přísahu vážně. Už nejsem jako dřív, když jsem bojoval ve Vietnamu. Plním svou povinnost. Prosím, dělejte kopie a pošlete to svému kongresmanovi, senátorovi, generálnímu prokurátorovi a ústavnímu soudu. Pošlete to každému, kdo vás napadne, a všem, kdo inklinují k podpoře informací.

Já, Milton William Cooper, 1311 S. Highland #205, Fullerton, Kalifornie, 92632, (714) 380-9537, vážně přísahám, že informace v tomto souboru jsou pravdivé a skutečné, sepsané podle mých nejlepších znalostí. Přísahám, že jsem tyto informace získal v roce 1972 při plnění svých povinností u armádního námořnictva. Přísahám, že jsem podstoupil hypnózu, abych je ověřil a upřesnil. Rovněž přísahám, že jsem ochoten podstoupit test na detektoru lži nebo jiné zkoušky prováděné kvalifikovaným lékařem či jiným odborníkem, kterého si vyberete pro jejich potvrzení. Nicméně nechci se podrobit žádným testům nebo hypnóze u kohokoliv, kdo nyní je nebo v minulosti byl propojený s vládou v nějaké funkci ze zřejmých důvodů. Následuje krátký výpis toho, co jsem osobně prožil a viděl od roku 1972 a neobsahuje žádné vstupy z jiných zdrojů.

Toto není falešná zpráva ani výmysl a musím vás znovu upozornit na NEBEZPEČÍ. MAJESTÁT DVANÁCT (dále MJ-12) pátral po první sérii důkazů, že létající talíře jsou skutečné, hned po ukončení druhé světové války, když ukořistěné německé dokumenty ukázaly, že Němci v 1939 obnovili havarovaný létající talíř. Němci věnovali zbytek války k pokusům zkonstruovat kopii výrobku na tajném místě, které bylo nalezeno po válce. Výrobek byl postaven a testován ke konci války. Padl do amerických rukou a byl navždy utajen. Němci nebyli schopni vyrobit potřebné kovy ani pochopit tajemství pohonu. Zachráněný talíř byl konglomerací konvenční a okrajové technologie své doby. I když německé dokumenty ukázaly, že skutečný létající talíř byl v německých rukou, žádný takový stroj nebyl nikdy nalezen. (Existují dokumenty, které se popisují, že nacisti skutečně vyrobili létající talíře i jiné tvary strojů s antigravitačním pohonem v roce 1944 a o rok později bylo vyrobeno několik prototypů, které odletěly na základny do Antarktidy. Před tím to byly jen stroje vrtulové nebo turbínové, které ovšem dosahovaly obrovských rychlostí. Poslední prototypy dosahovaly rychlosti přes 5 tisíc km/h a byly schopné i vesmírných letů, ovšem ty antigravitační byly mnohem rychlejší. První prototypy talířů se objevily už v polovině 30. let a například v roce 1943 byly vyráběny v Praze v Avii-Letňany. Po prvním náletu na Prahu byla výroba přemístěna jinam. Nacisti měli plány na vybudování základen na Měsíci a Marsu. (Ty vybudovali v 50. letech až Američané, později se přidali i Rusové) Nacisti údajně uskutečnili cestu na Měsíc a o něco později na Mars, ovšem zpět z Marsu se už nevrátili. Materiál pláště nebyl schopen odolávat kosmickým letům. Cesta na Mars měla trvat pouze 14 pozemských dní. Nacisti ovšem nebyli jediní! V roce 1943 si nechal N. Tesla patentovat létající talíř, který byl na elektrickou energii a antigravitační pohon. Hned po válce se začaly v Americe vyvíjet stroje různých typů, hlavně z dokumentů po nacistech. Z těchto dokumentačních informací se čerpalo ještě dalších třicet let. V 50. letech byly v USA patentovány další létající talíře na antigravitační pohony. Mimozemské technologie se v patentech vůbec neobjevily.) Další výzkum pojal skepticismus. Mnoho těchto informací může být ověřeno ze záznamů a z knihy publikované o letectví 2. sv. války. Jeden důkaz cizineckého talíře se vynořil v roce 1946, když byl generál James H. Doolittle poslán na Špicberky prozkoumat „něco“, co bylo popisováno jako létající talíř, ale nepojmenováno. Jeho oficiální zpráva týkající se neznámé technologie zněla, že se jedná o technologii z jiného světa. Výrobek byl utajen za přísné bezpečnosti, ale zůstal ve Švédsku. Toto je dokazatelná věc, nicméně skepticismus zvítězil. Situace se stala vážnou a uvěřitelnou, až když se stal 07/07/47 incident v Roswellu. (Létající talíře mimozemské technologie se v USA objevily už dřív, např. v 1938 v Arizoně. Další příklad je z února 1942 z bitvy o Los Angeles, kde se objevila na noční obloze celá formace talířů. Prudká palba protiletecké obrany skončila bez valných výsledků. Jisté informace tvrdí, že se jednalo o ukázku nacistické moci s varováním před invazí do USA. K tomu měla sloužit nacistická základna vybudovaná v Grónsku. Hned po válce ji zabralo USA, kde si tam zřídilo svoji vojenskou základnu.V Roswellu se odehrála  první havárie mimozemské technologie, která se nedala utajit,  – jako mnoho jiných pozdějších – i když pro to USA udělalo a dodnes dělá všechno možné, ale marně.)

 

 

OBSAH

ÚVOD…………………………………………………………………………………………………………………………5

ZALOŽENÍ A ÚČEL VZNIKU CIA…………………………………………………………………………………..6

MIMOZEMŠŤAN NA ZEMI…………………………………………………………………………………………..7

NOVÁ KONCEPCE VLÁDY USA……………………………………………………………………………………..8

ZAMÍTNUTÍ NABÍDKY POZITIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ……………………………………………..9

SPOLUPRÁCE S NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY……………………………………………………..10

VYTVOŘENÍ KOMISE MJ 12………………………………………………………………………………………13

KONTROLNÍ KRYCÍ ORGÁN NSC 5412/2…………………………………………………………………..15

SCÉNÁŘE PRO ZÁCHRANU LIDSTVA…………………………………………………………………………17

VLIV KENNEDYHO NA VÝVOJ UDÁLOSTÍ……………………………………………………………………18

PROJEKT APOLLO A UFO…………………………………………………………………………………………..19

KOMPLIKACE, UTAJOVÁNÍ A SKANDÁLY…………………………………………………………………..21

NEBEZPEČNÉ PŮSOBENÍ NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ………………………………………….23

ZÁVĚR JE JEDNOZNAČNÝ…………………………………………………………………………………………..25

 

 

 

 

ÚVOD

 

 

Během roků, které následovaly po druhé světové válce, čelily Spojené státy americké řadě událostí, které měly změnit nejen jejich vlastní budoucnost, ale i budoucnost celého lidstva způsobem, který se vymyká veškeré lidské představě. Odstupující prezident Truman a jeho nejvyšší vojenští generálové tomu museli bezmocně přihlížet, ačkoliv vyhráli nejdražší a nejpustošivější válku v dějinách lidstva.

USA vyvinuly a použily atomovou bombu a staly se tak jediným národem na Zemi, který vlastnil zbraň schopnou zničit nejen všechny nepřátele, ale i celou planetu. . (Jsou informace, že první kdo vyrobili atomovou bombu, byli nacisti, i když vývoj probíhal nezávisle i v USA. Americká armáda tuto německou bombu nalezla a odvezla tajně do USA. Existují doklady, že USA vyrobilo pouze jednu bombu, ale na Japonsko byly svrženy dvě. Ta druhá byla německá. Odlišovala se tvarem i konstrukcí) V ten čas měly Spojené státy nejlépe fungující hospodářství, pokročilou technologii i nejvyšší životní úroveň. Zároveň měly i největší mocenský vliv a vládly největší a nejmocnější vojenskou silou v dějinách lidstva. Ve světle uvedených skutečností si můžeme udělat jen velmi slabou představu o tom, jaký zmatek nastal, když se zasvěcená elita vlády USA musela smířit se skutečností, že se nějaká cizí vesmírná loď s posádkou nám neznámé kultury zřítila na poušti v Novém Mexiku. (Poznámky: Někteří autoři poukazovali, že jistí ‚sauroidi‘ se objevili ‚spolu s bytostmi podobnými hmyzu‘. Jiné indicie naznačují, že to mohou být ‚para-fyzikální‘ entity nějakého druhu, snad údajně povolané, podle Kennetha Granta a jiných, od Illuminátů z jiné ‚dimenze‘ přes díry protrhané v tkanivu prostoročasu častými atomovými testy v Nevadské poušti (pod zemí), v Novém Mexiku a jinde – Branton).

Mezi lednem 1947 a prosincem 1952 se na Zem zřítilo nebo muselo nouzově přistát asi 16 cizích vesmírných lodí. Bylo nalezeno 65 mrtvých cizinců a jeden živý. Další vesmírná loď explodovala, avšak její zbytky nebyly nalezeny. Třináct z těchto případů se odehrálo na území USA (nepočítáme v to loď, která vybuchla), a to jeden v Arizoně, 11 v Novém Mexiku a jeden v Nevadě. Tři další případy nastaly v ostatních zemích: jeden v Norsku a dva v Mexiku. Výskyty UFO1 byly časté a tehdejší prostředky pro zkoumání těchto jevů nebyly dostačující. (Nemálo talířů bylo sestřeleno nebo havarovalo i v tehdejším SSSR, ovšem Rusové dokázali tyto události bezpečně utajit a tají je dodnes.)

Na náhorní plošině v blízkosti Azteku v Novém Mexiku byla 13. února 1948 nalezena jedna cizí loď. Další byla nalezena 25. března 1948 v Hart Canyon v blízkosti Azteku, rovněž v Novém Mexiku. Měřila v průměru 33 metrů. Z lodi bylo vyproštěno asi 17 mrtvých mimozemských lidí. Avšak daleko významnější bylo nalezení a odhalení částí lidských těl pozemšťanů v těchto vesmírných lodích. Sklíčenost se brzy zmocnila všech, kdo o tom věděli.

Z uzavíracího kódu „Tajné“ se stal kód „Přísně tajné“. Síť utajovaných opatření, hustší než dřívější, nazvaná „Manhattan-Project“, se o tyto události rozšířila. V následujících létech se měly tyto případy stát nejpřísněji střeženými tajemstvími v dějinách světa.

V prosinci 1947 bylo v Americe vytvořeno pod krycím názvem „Project Sign“ zvláštní oddělení, sestavené ze špičkových vědců, které mělo tento fenomen zkoumat. Z „Project Sign“ se stal v prosinci 1948 „Project Grudge“ (Projekt zášti). Za účelem desinformací a ke shromáždění méně důležitých informací byl vytvořen podprojekt nazvaný „Project Blue Book“ (Projekt modré knihy). Během let pracovníci „Grudge“ vypracovali 16 svazků informací, včetně sporného „Grudge 13“, jehož dokumenty se podařilo mně i mému příteli Billovi Englishovi vidět, číst a zpřístupnit veřejnosti.

1UFO – neidentifikovatelný létající objekt

 

 

 

 

ZALOŽENÍ A ÚČEL VZNIKU CIA

 

 

Byly sestaveny tak zvané „Blue Teams“ (Modré týmy), jejichž úkolem bylo zřícené vesmírné lodi a jejich mrtvé ukrýt. Tyto „Blue Teams“ se později změnily na „Alpha Teams“ v projektu „POUNCE“. Během prvních let výskytů UFO vykonávaly kontrolu nad těmito fenomeny pouze letecké síly USA a Central Inteligence Agency a staraly se o jejich utajení. Ve skutečnosti byla CIA původně založena na rozkaz prezidenta jako „Centrální informační skupina“ s výjimečným úkolem zabývat se přítomností mimozemských bytostí. Tajnou službou se stala až později, po zrušení zákona o národní bezpečnosti. Instituce „Národní bezpečnostní rada“ byla založena proto, aby střežila tajné informace, obzvláště mimozemské. Řadou nařízení a příkazů ze strany této rady byla CIA uvolňována od svého původního úkolu kompletování tajných mimozemských informací a stále více pověřována tajnými akcemi v USA i v zahraničí.

Dne 9. prosince 1947 dal Truman souhlas k založení NSC 4, který nesl název „Koordinace opatření vztahujících se na zahraniční tajné informace“. Stalo se tak na naléhání ministrů Marshalla, Forestalla, Pettersona a rovněž ředitele plánovacího štábu ministerstva zahraničních věcí Kennana.

V 1. knize „Zahraniční a vojenské zpravodajské služby“ je na stránce 49 text usnesení, vydaný jako závěr zvláštního komitétu ke zkoumání vládních operací vztahujících se ke zpravodajským službám Senátu USA na 94 kongresu, 2. sezení, zpráva č. 94-755, z dubna 1976.

Toto usnesení zmocňovalo ministra zahraničí k odsouhlasení všech aktivit týkajících se informačních zpravodajských služeb proti komunismu a všech ostatních aktivit v zámoří. Přísně tajný dodatek k NSC 4, NSC 4a nařizoval řediteli CIA započít s tajnými psychologickými aktivitami k dosažení cíle vytčeného NSC 4. Původní autorizace k tajným operacím, udělené CIA pod hlavičkou NSC 4, neobsahovaly žádné formální směrnice jak pro koordinaci, tak pro schvalování těchto operací. Tak konečně nařídil ředitel CIA realizovat tyto operace a zajistit ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a ministerstvem obrany, aby se tyto operace prováděly v souladu s americkou politikou. Později měly NSC 4 a NSC 4a nahradit NSC 10 a NSC 10/2, a tak rozšířit možnosti tajných operací.

Úřad pro koordinaci směrnic (OPC) byl ustanoven k provádění rozšířeného programu tajných aktivit. NSC 10 a NSC 10/2 legalizovaly ilegální a mimozákonné praktiky a postupy, pokud budou přijatelné pro vedoucí činitele Národní bezpečnosti. Následky se projevily okamžitě. Byly otevřeny dveře a brány pro všechny zpravodajce. Pod NSC 10/1 bylo sice zatajeno jedno oddělení „Prováděcí koordinace“, které mělo sledovat tajné projekty, ale nemělo pravomoc dávat k nim souhlas. Toto oddělení bylo nyní v tichosti pověřeno koordinací mimozemských projektů. NSC 10/1 a 2 bylo interpretováno tak, že nikdo na špičce se nesměl nic dovědět, dokud to nebylo s úspěchem uzavřeno. Tyto akce se staly jakýmsi nárazníkem mezi prezidentem a informačními službami. Účelem tohoto nárazníku bylo umožnit prezidentovi, aby popřel tento projekt v případě, že by se něco o pravé funkci tohoto oddělení dostalo na veřejnost. Nárazník byl v pozdější době využíván převážně k tomu, aby následující prezidenti dostávali jen velmi málo informací o přítomnosti mimozemšťanů a dostávali je tak, jak se to hodilo vedení NSC 10 a skupině zpravodajské služby. Skrze NSC 10/2 byla založena studijní skupina, která byla utajena a sestávala z předních vědců té doby. Studijní skupina byla nazvána „NIGHT MJ 12“.

Další Memo NSC 10/5 shrnovalo úkoly této studijní skupiny. Další NSC Memos byly zřízeny až v pozdějších letech. Zároveň pak byly vydávány tajné rozkazy jako předpoklad ke zřízení MJ 12.

 

 

 

 

MIMOZEMŠŤAN NA ZEMI

 

 

Ministr obrany James Forestall počal proti tomuto utajování vznášet námitky. Byl to velmi idealistický

a zbožný muž, který věřil, že je nutné veřejnost informovat. Když počal navazovat jednání s vedoucími osobnostmi politických stran a hovořit na kongresu o mimozemských bytostech a celém tomto problému, bylo mu Trumanem nařízeno, aby odstoupil. Ale Forestall dále vyjadřoval svoje starosti a rozhodl se je zveřejnit. Bylo nařízeno jeho sledování. Věděl o tom a byl tím psychicky ničen. Mnozí lidé, kteří pravou příčinu jeho stavu neznali, ho považovali za paranoika. Později bylo uveřejněno, že se Forestall nervově zhroutil a byl hospitalizován v nemocnici Bethseda Marine. Skutečností však je, že toto opatření bylo učiněno ze strachu, že by Forestall počal opět hovořit, a proto musel být izolován a zdiskreditován. V časných ranních hodinách 22. května 1949 mu agenti CIA uvázali kolem krku prostěradlo, jeden konec upevnili v místnosti a Forestalla vyhodili z okna. Prostěradlo se roztrhlo, Forestall se zřítil a zabil se. Byl tak první obětí tohoto státem nařízeného zaretušování.

Žijícího mimozemšťana, který přežil zřícení v Roswellu v roce 1949, pojmenovali EBE. Toto jméno navrhl Dr. Vannever Bush a je to zkratka „Extraterestrial Biological Entity“ (Mimozemská biologická bytost). EBE zcela zjevně vykazoval tendenci ke lžím a během prvních let dával na kladené otázky odpovědi, které od něho byly očekávány. Naproti tomu otázky, které by mohly vést k nežádoucím odpovědím, zůstaly nezodpovězené. Ale od jistého okamžiku během druhého roku jeho pozemského zajetí počal být otevřenější a informace, které sděloval, byly přinejmenším překvapující.

Souhrn jeho informací byl základem k tomu, co bylo později nazváno „Žlutou knihou“. Fotografie EBE jsem mohl já i můj přítel Billy vidět během naší činnosti v „Grudge 13“.

(Na googlu existuje mnoho filmů, nějakým způsobem odcizených z archivů MJ-12, kde je přímo nafilmován výslech EBEHO z protější budovy na vojenské základně v oblasti E 51 v Novém Mexiku. Existují i snímky po jeho smrti, kde je uložen ve skleněné vitríně. Rovněž existují kontroverzní filmy „slavné“ pitvy.)

http://video.google.com/videoplay?docid=4045754698090404944&vt=lf&hl=cs

 

Ke konci roku 1951 EBE onemocněl. Lékařský odborný personál nebyl schopen určit původ jeho onemocnění. Chyběly jakékoliv zkušenosti, kterých by bylo možno použít. Tělesné funkce EBE byly sestaveny z chlorofylu a on proměňoval potravu v energii podobně jako rostliny. Výměškové produkty z něj vycházely ve formě podobné rostlinám. Bylo rozhodnuto, že bude povolán botanik. Dr. Guillermo Mendoza, specialista botanik, byl pověřen, aby podporoval uzdravení EBE. Mendoza se velmi namáhal, aby život EBE zachránil. Ten však v polovině roku 1952 zemřel. Mendoza byl pak jmenován specialistou pro mimozemskou biologii.

Během neúspěšných pokusů zachránit EBE a současně získat přízeň této nám nadřazené rasy počaly Spojené státy vysílat počátkem roku 1952 volání o pomoc do nedozírných dálek vesmíru. Toto volání zůstalo nezodpovězeno, ale projekt byl prováděn dále jako známka dobré vůle. Dne 4. listopadu 1952 vytvořil prezident Truman tajným prezidentským rozkazem supertajnou Národní bezpečnostní radu (NSA). Jejím vlastním účelem bylo dekódování mimozemské komunikace, vesmírné řeči, a navázání kontaktů s mimozemšťany. Tato nanejvýše naléhavá úloha byla pokračováním dřívějších snah a byla nazvána krycím jménem „Sigma“. Dalším úkolem NSA bylo přísně střežit a pozorovat po celém světě všechny komunikace a vysílání nezávisle na jejich původu pozemském nebo mimozemském, aby byly shrnuty zpravodajské informace a aby také byla zaretušována přítomnost mimozemských bytostí. Projekt SIGMA byl úspěšný a NSA navázala komunikaci se základnou LUNA a s ostatními tajnými kosmickými projekty. Vydáním tohoto prezidentského rozkazu bylo vytvoření NSA (Národní bezpečnostní rady) postaveno mimo kontrolu zákona. NSA dnes provádí mnoho dalších úkolů a je ve skutečnosti tím nejdůležitějším oddělením ve zpravodajské službě. NSA dodnes spotřebovává 75 % všech peněz vynakládaných na zpravodajské služby. Přísloví „Peníze vždy přinášejí moc“ se zde plně osvědčuje. Ředitel CIA není dnes ničím více než vývěsním štítem, který je ponecháván na svém místě jen pro veřejné mínění. Vlastním úkolem NSA je dnes nejen komunikace s mimozemšťany, ale ještě další, zcela odlišné věci.

Písmo z Cizí Lodi u Roswellu

Písmo z Cizí Lodi u Roswellu

 

 

(Poznámka: Je zřejmé, že v tomto úsilí poslat „polibek k nebesům“, k technicky vyspělejší civilizaci zvířat, vládní ministři jaksi přehlédli některé vlastnosti EBEHO, zejména jeho pekelnou „tendenci ležet“. Místo toho sami sebe přesvědčili o tom, čemu CHTĚLI věřit – aby uspokojili svoji neukojitelnou chuť získat dokonalejší technologie – že tato zvířata jsou mírumilovná, a to i přes skutečnost, že ve skrýši nejméně dvou létajících talířů byly nalezeny části lidských těl. Podle našeho názoru si tito úředníci zaslouží jakýkoli trest za sobeckými záměry vedené zakládání „vztahů“ s pravděpodobně zlomyslnou cizí inteligencí, přestože vědí, že tato zvířata podnikají akce ohrožující život lidstva. Není jisté, zda právě tento druh tvorů nepatří mezi kudlančí  „ďábelské“ druhy, nebo mezi plazy – sauroidy, kteří jsou jim patrně podřízeni. Tomuto postoji odpovídá i záměrné zkreslování skutečnosti prostřednictvím médií. Např. film DŮVĚRNÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU zakrývá skutečnou povahu cizinců v neuvěřitelné míře. Zobrazené typy bytostí BOTH, malý ještěrčí „šedý“/malí ještěrčí „šedí“ a zubatí „kudlančí“ vystupují jako spolupracující zvířata. Jak jsme již uvedli, zdá se, že touha tajné vlády trvat na získání utajených technologií těchto zvláštních ‚cizinců‘ byla hlavní motivací pro navázání  PRACOVNÍCH kontaktů s šedými sauroidy místo se shovívavější lidskou, ačkoli původně mimozemskou inteligencí. Dokonce by to mohlo znamenat – jak brzy uvidíme – možnost získat starší technologii jejich partnerských mimozemských lidí. Toto – pro obyčejné smrtelníky ‚zakázané ovoce‘, supertechnologie – by podle Brantona zřejmě dovolilo příjemcům hrát si na  ‚Boha‘ nad celým zbytkem lidstva.)

(Poznámka: Val Valerianovi byl poslán dokument, který údajně obsahoval seznam posádky pro ‚Mezinárodní hvězdnou flotilu U.S.S. Harmonie NCC-1989‘, kde bylo vypsaných několik členů vojenského personálu a jejich AKTUÁLNÍ služební čísla. U.S.S. Excalibr se také zmínil o pilotovaném WO4. Trow Graham SFMC-8906-0001; CPL. Trowing Sale SCMC-8908- 0005; CPL. Jon Will SCMC- 8908-0007; a WO3 Mike Wier bez služebního čísla. Branton).

 

 

 

 

NOVÁ KONCEPCE VLÁDY USA

 

 

Po události v Roswellu informoval Truman nejen naše spojence, ale také Sovětský svaz o vývoji mimozemského problému. Toto učinil pro případ, že by se mimozemšťané stali nebezpečím pro lidskou rasu. (Poznámka: Toto by mohlo vysvětlovat náhlý a nečekaný ‚pád‘ Sovětského svazu a ‚komunismu‘? Ačkoli komunismus do značné míry stále existuje v Číně a jinde, takto je síla bolševiků velmi zmenšena. Vyplývající mezinárodní spolupráce může být dvousečnou zbraní, jednou může být dobrá, jindy špatná a závisí na tom, jak je používána. Například globální systém by mohl zahrnovat PRŮMYSLOVOU spolupráci, která by mohla posílit planetu proti cizinecké hrozbě na jedné straně, zatímco stále dovolí národům si udržovat svou politickou nezávislost a kulturní rozmanitost/svébytnost; na druhou stranu by mohlo jít o POLITICKOU spolupráci, která může velmi dobře vést k absolutní diktátorské kontrole nad světem, ať už jednou osobou,č nebo malou skupinou osob, která by zpustošila národní specifika, v rozkazu „odpovídat“ celému světu jako politická „bestie“ – Branton). Byly vypracovány plány, na jejichž základě by bylo možno Zemi v případě invaze z vesmíru ubránit. Mezinárodní utajování těchto skutečností narazilo na největší potíže. Bylo rozhodnuto zřídit zvláštní skupinu, která by střežila koordinaci mezinárodních snah k zachování tajemství a k ochraně vlád před zveřejněním těchto věcí tiskem. Výsledkem bylo vytvoření tajné společnosti, která byla nazvána „Bilderberger“, podle názvu místa a hotelu, kde byla založena (Bilderberger hotel v Knokke AdU). Její hlavní stan se nachází ve švýcarské Ženevě. Z Bilderbergeru vzešla tajná světová vláda, která dnes vše řídí a střeží a jejíž členové se scházejí jednou ročně na různých místech světa. V roce 1988 to byl rakouský Telfz u Innsbrucku, kde byl rovněž přítomen spolkový kancléř SRN H. Kohl. V roce 1989 se setkání konalo v Coloradu v USA a zúčastnil se ho i hrabě Lambsdorf (AdU). Spojené národy tehdy byly a jsou dodnes pouhou mezinárodní fraškou.

V roce 1953 do Bílého domu nastoupil nový prezident. Byl to muž zvyklý na přísně stanovenou organizaci, pevně spjatou rozkazy. Jeho metodou bylo definovat autoritu a vládnout nad komitétem. Když se jeho poradci nemohli shodnout, bylo jeho normálním postupem, jak říká: „Rozhodoval jsem tehdy sám, nechal jsem si předčítat různé alternativy a pak jsem se sám pro jednu rozhodl.“ Nejbližší spolupracovníci uvádějí, že jeho nejoblíbenějším rčením bylo „Dělej, co je nutné“.

Většinu svého času trávil na golfovém hřišti. To nebylo nic neobvyklého u muže, který měl za sebou závratnou vojenskou kariéru a byl během války na nejvyšší pozici vrchního velení, tedy na místě, které neslo 5 hvězd. Tím mužem byl generál Dwight David Eisenhower.

Během jeho působení v úřadu bylo v r. 1953 nalezeno dalších 10 zřícených létajících disků s 26 mrtvými a 4 žijícími bytostmi. Z těchto deseti byly 4 nalezeny v Arizoně, 2 v Texasu, 1 v Novém Mexiku, 1 v Montaně, 1 v Luisianě a 1 v Jižní Africe. Dále bylo pozorováno mnoho stovek UFO.

Eisenhower věděl, že se bude muset problému mimozemšťanů chopit a vyřešit jej. Věděl přitom, že do toho tajemství nebude moci zasvětit kongres. Na počátku roku 1953 se nový prezident obrátil na svého přítele, spolupracovníka a člena Rady pro zahraniční vztahy (CFR) Nelsona Rockefellera a prosil jej o pomoc při řešení tohoto problému. Eisenhower a Rockefeller počali plánovat tajnou organizaci, která měla střežit mimozemské aktivity a která pak byla během jednoho roku založena. Tak se zrodila idea MJ 12.

Aldrich, strýc Nelsona Rockefellera, přiměl Eisenhowera, aby se ucházel prezidentské křeslo. Všichni Rockefellerové a celé jejich rockefellerovské imperium stáli vždy za Ikem (Eisenhowerem). Avšak požádat Rockefellera o pomoc při řešení mimozemského problému bylo pro budoucnost USA a možná celého lidstva tou největší chybou, které se Eisenhower dopustil.

Během prvních týdnů po svém zvolení udělal Eisenhower Nelsona Rockefellera předsedou Poradního komitétu prezidenta v otázkách organizace vlády. Rockefeller byl zodpovědný za plán reorganizace vlády USA. Program New Deal byl podřízen jednomu jedinému ministerstvu, byl nazván Oddělením pro zdraví, vzdělání a všeobecný blahobyt. Kongres v dubnu 1953 schválil složení nového kabinetu a Nelson Rockefeller byl jmenován podsekretářem „Oveta Culp Hobby“.

 

 

 

 

ZAMÍTNUTÍ NABÍDKY POZITIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ

 

 

V roce 1953 odhalili astronomové velký počet létajících objektů ve vesmíru, které se blížily k Zemi. Nejdříve se myslelo, že jsou to asteroidy. (možná duté asteroidy z. asteroidového pole mezi Marsem a Jupiterem? – Branton). Pak se ukázalo, že tyto objekty jsou vesmírné lodi.

Projekt Sigma zahájil s těmito mimozemšťany radiokomunikaci. Když se tyto objekty dostaly do blízkosti Země, začaly kroužit ve velké výšce kolem zemského rovníku. Bylo to velké množství obrovských lodí a jejich vlastní záměry zůstávaly neznámé. Pomocí radiokontaktů za použití „Computeru Binaer Speach“ podařilo se projektu „Sigma“ a rovněž tak novému projektu „Plato“ zaranžovat přistání, v němž došlo ke kontaktu tváří v tvář s mimozemskými bytostmi z jiných planet. Projekt Plato byl pověřen navázáním diplomatických styků s těmito kosmickými cizinci.

(Přistání se konalo v poušti. Film ‚DŮVĚRNÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU ‚ je beletrizovaná verze skutečné události. Úkolem projektu PLATO bylo založit diplomatické vztahy s touto civilizací vesmírných cizinců. Bylo zde zanecháno rukojmí jako slib, že se vrátí společně zformovat smlouvu.)

Mezitím navázala jiná rasa mimozemšťanů, podobných lidem, (Nordic-Blond? – Branton) kontakt s vládou USA. (vysazených u základny vojenského letectva na Floridě, úspěšně komunikovala s vládou USA.) Tato skupina mimozemšťanů nás varovala před mimozemšťany, kteří kroužili kolem rovníku, a nabídla nám pomoc pro náš duchovní vývoj. Jako podmínku spolupráce od nás žádali zastavení výroby nukleárních zbraní a jejich zničení. Odmítli výměnu technologických zkušeností s poukazem na to, že jsme duchovně nevyspělí a že nejsme schopni zacházet s technologiemi, které jsme měli už tehdy k dispozici. Tvrdili, že vědí, že technologii, kterou by nám předali, bychom používali jenom k tomu, abychom se navzájem vyhubili. Tato rasa mimozemšťanů uvedla, že jsme na cestě k sebezničení; museli jsme vyslechnout, že je třeba přestat se vzájemně vraždit, znečišťovat Zemi, znásilňovat přírodní zdroje Země a naučit se žít v souladu. Tyto podmínky se setkaly z naší strany s nejvyšší nedůvěrou, obzvláště požadavek zničení nukleárních zbraní. Věřilo se, že splnění této podmínky by nás učinilo bezbrannými vůči mimozemšťanům. Nemohli jsme použít žádných zkušeností z dějin, které by nám mohly pomoci při rozhodování. Nukleární odzbrojení nebylo považováno za prospěšné pro USA, a tak tato nabídka byla zamítnuta. TO ASI BYLO VELMI NEŠŤASTNÉ ROZHODNUTÍ.

Během roku 1954 přistála rasa velkonosých, šedých mimozemšťanů, kteří kroužili kolem Země, a to na základně Holloman Airforce. Bylo dosaženo zásadního ujednání. Tato rasa se identifikovala jako rasa pocházející z Rudé planety ze souhvězdí Orionu. Tvrdili, že jejich planeta umírá a v nejbližší budoucnosti na ní již nebudou moci žít.

Pak došlo ke druhému přistání, tentokrát na základně Edward Airforce. Tato historická událost byla předem plánována a podrobnosti předvídaného ujednání byly nyní odhlasovány. Eisenhower zaranžoval dovolenou v Palm Springs. V ujednaný den tam přivezli prezidenta na podporu jednání, ale tisku bylo oznámeno, že navštívil zubního lékaře. (Poznámka: Svědci události vypovídali, že tři UFO disky letěly přes základnu a pak přistály. Protiletecká baterie a polekaný personál začaly s ostrou střelbou, jak procházely vzduchem… granáty je minuly a nikdo nebyl zraněn. Tyto tři talíře byly zřejmě vyslány od obíhající „šedé“ technologie, před kterou ‚humanoidé‘ varovali vládu. Toto ‚setkání‘ málem ukončilo navázané vztahy, protože se mělo uskutečnit jako jedna z hlavních součástí smluv mezi vládou USA a Šedými. Skutečnost, že polekaní střelci nedokázali zničit mimozemské lodě, je v podstatě neštěstím, protože tato událost mohla vést k likvidaci takzvané ‚smlouvy ‚ o spolupráci s Šedými.  Branton).

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY

 

 

Prezident Eisenhower se setkal s mimozemskými bytostmi a podepsal úmluvu (20. února 1954) mezi mimozemšťany a USA. Pak byl akceptován první mimozemský vyslanec z vesmíru. Jeho jméno a titul zněl: Všemohoucí výsost Krill. Vzhledem k všeobecně známé nechuti Američanů k monarchistickým titulům nazvali jej „Originální rukojmí Krill“. (Krátce po tomto setkání dostal prezident Eisenhower infarkt)

Čtyři další přítomní na schůzce byli Franklin Allen z HEARST NOVIN, Edwin Nourse z BROOKINGSSKÉHO INSTITUTU, Gerald Blowing z METAFYZICKÉ VÝZKUMNÉ GLORIE, a KATOLICKÝ BISKUP MacIntyre z Los Angeles. Podle názorů založených na jejich reakcích bylo rozhodnuto, že veřejnost nesmí být o incidentu informována.

V dopise odhalujícím citové rozpoložení zúčastněných Gerald Lighting popisuje v mrazivém detailu: ‚Moji milí přátelé, vrátil jsem se z Murocu. Zpráva je pravdivá — katastrofálně pravdivá! Cestoval jsem společně s Franklinem Allenem Hearstem a Edwinem Nourserem z Brookingsu (bývalým Trumanovým finančním poradcem) a biskupem Macintyre?(viz výše) z L.A. (jména jsou důvěrná, prosím). Když jsme měli dovoleno vstoupit do omezené sekce (asi po šesti hodinách, během kterých jsme byli na každé možné položce kontrolováni z hlediska událostí, incidentů a dalších aspektů našich osobních a veřejných životů), MĚL jsem ZŘETELNÝ POCIT, že SVĚT SKONČIL S „NAIVNÍM“  REALISMEM. NIKDY JSEM NEVIDĚL TAK MNOHO LIDSKÝCH BYTOSTÍ VE STAVU ÚPLNÉHO KOLAPSU A ZMATKU,  KDYŽ  SI UVĚDOMILY, ŽE JEJICH VLASTNÍ SVĚT OPRAVDU SKONČIL S TAK JISTOU KONEČNOSTÍ, POKUD JDE O POPIS BEZMOCI. REALITA ‚CIZÍCH‘ LÉTAJÍCÍCH FOREM SE NYNÍ A NAVŽDY PŘESOUVÁ Z OBLASTI SPEKULOVÁNÍ  A PŘEDSTAV A STÁVÁ SE PONĚKUD BOLAVOU ČÁSTÍ VĚDOMÍ PRO KAŽDOU ZODPOVĚDNOU VĚDECKOU A POLITICKOU SKUPINU. Během těchto dvou dnů návštěvy jsem měl možnost vidět pět zřetelně různých druhů letadel, která jsem mohl prostudovat a porovnat s našimi Vzdušnými vojenskými silami — s pomocí a povolením Etherians!

Nejsem schopen dostatečně popsat své tehdejší pocity a reakce. To vše se skutečně stalo. Je to nyní věc historie. Prezident Eisenhower, jak vy už určitě víte, byl nedávno unesen na Muroc jedné noci během návštěvy v Palmě Beach. A byl jsem přesvědčen, že bude ignorovat parádní konflikt mezi různými „úřady“ a půjde přímo k lidem a promluví přes rádio a televizi — jestliže slepá cesta pokračuje mnohem dál. K ČEMU BYCH JINAK SHROMAŽĎOVAL INFORMACE PRO OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ K ZEMI, KTERÉ JE PŘIPRAVENO NA DORUČENÍ OD POLOVINY KVĚTNA.‘

Víme, že žádné takové oznámení lidu nikdy neproběhlo. Silence – kontrolní skupina ten den vyhrála. My také víme, že více než dvě další lodě, pro které nemůžeme najít žádné svědky, přiletěly později. Gerald Light popisuje, že pět přítomných lodí byloprozkoumáno vojenským letectvem. JEHO METAFYZICKÝ ZÁŽITEK JE EVIDENTNÍ V TOM, CO NAZÝVÁ ENTITY ‚ETHERIANS.‘ Rovněž upozorňoval na to, že v minulosti byl zřejmě tyto bytosti považovány za bohy jak uvádí Mr. Swith- Branton).

Musíme zde ještě poznamenat, že vlajka mimozemských byla nazvána Trilaterální insignie. Byla namalována na jejich vesmírných plavidlech a na jejich uniformách. Obě přistání a schůzky byly nafilmovány. Filmy dodnes existují. . (Emblém cizinců známý jako ‚Trojstranný odznak‘ byl zobrazován na různých výrobcích a nošen na cizích uniformách. Obě tato přistání a druhé setkání byla nafilmována. Tyto filmy existují dodnes. Na google je možno zhlédnout několik filmů, jak na základnu přistávaly létající talíře.)

V úmluvě byla podmínka, že se mimozemšťané nebudou vměšovat do našich záležitostí a my zase do jejich. My utajíme jejich přítomnost na této Zemi a oni nám předají nové technologie a pomohou nám v našem vědeckém rozvoji. Dále že neuzavřou žádnou úmluvu s žádným jiným státem. Bude jim umožněn odvoz určitého počtu lidí k lékařskému pozorování pod podmínkou, že tito lidé neutrpí žádnou škodu, budou vráceni na svá původní místa a na nic si nevzpomenou. Mimozemšťané budou instituci MJ 12 předkládat pravidelné zprávy o kontaktech s lidmi a dávat k dispozici zprávy o vlastních usneseních. Dále bylo ujednáno, že každý národ přijme vyslance druhé strany. Dohodlo se rovněž, že budou vystavěny podzemní základny pro používání touto rasou mimozemšťanů a dvě základny pro společné používání. Výměna technologií se měla odehrávat právě na těchto společně zřízených podzemních základnách. Základny určené pro mimozemšťany byly vybudovány pod indiánskými rezervacemi v Utahu, Coloradu, Novém Mexiku a Arizoně. Další základna byla zřízena v Nevadě, na území známém jako S 4, asi 7 mil jižně od západních hranic území 51, známého jako „Dreamland“ (Země snů). Všechna území užívaná mimozemšťany kontrolovalo ministerstvo námořnictví, personál pak byl pod dohledem námořnictva.

Toto vše bylo dohodnuto a navíc měl každý národ (civilizace) přijmout velvyslance na dobu platnosti smlouvy. Dále bylo dohodnuto, že cizí národ a Spojené státy by si vyměnily 16 členů personálu za účelem vzájemného učení. Cizinečtí ‚hosté‘ by zůstali na Zemi. LIDŠTÍ ‚HOSTÉ‘ BY CESTOVALI NA JEJICH PLANETY PRO SPECIFIKOVANÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, pak by se vrátili a stejně tak by proběhla výměna pro druhou stranu. Tato událost byla využita ve filmu ‚BLÍZKÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU.‘ Tipoffova práce je z části založena na SKUTEČNOSTI a je pravda, že DR. J. ALLEN HYNEK SPOLUPRACOVAL NA FILMU JAKO TECHNICKÝ PORADCE.

 

Kdo jsou vlastně tito vesmírní cizinci zvaní Šedí (Grays)?

K tomuto trochu podrobněji!

 

 

Tento web vám získal nejpřesnější popis mimozemských bytostí z planety Zeta 2 Reticuli/ 4. nebo také čtvrté planety ve vnějším orbitu binárního hvězdného systém Zeta 2, Reticuli.

 

 

EBE: Reticulan

Původ: Zeta 2 Reticuli, Reticulum 4.

Pojmenování používaná pro ně na Zemi jsou např.: Greys = malí Šedí cizinci.

 

 

Ústředním orgánem Šedých (viz  ilustrace) je útvar podobný tmavé ledvině umístěné v oblasti hrudníku, zvenku vypadá jako velká hruška.. Uvnitř hrudní dutiny je tento jediný orgán rozškatulkován a zahrnuje srdce, plíce, žaludek a jiné neznámé orgány. Krk těchto tvorů má silné šlachovité svaly a přední pohled na slabý krk je podporován bočními a zadními pohledy, které zobrazují intenzivní svalovou strukturu tohoto těla vzhledem k jeho nepoměru oproti hlavě.

Mimika obličeje je zanedbatelná, nos (dvě mírně zúžené dírky)  a ústa (velmi jemná štěrbina) jsou primárně nepatrné. Když se hlava dívá dolů, hrot brady spočívá na hrudi.

Ušní kanály pokračují k povrchu a nemají „ušní boltce“, jako máme my. Jsou teorie, že se tyto bytosti dorozumívají formou telepatie. Se svou vyrovnanou ušní strukturou mohou komunikovat ve vyšší frekvenci, která  nemusí být vyšší, než jsou schopni zaznamenat psi, lidskému sluchu však uniká. To by také vypadalo logicky – velmi pokročilé bytosti, jestliže komunikují slyšitelně, by si vybraly nejvyšší frekvenci, aby mohly doručovat většinu informací ve stejném množství ?? času. (Nemá čas jiné jednotky než“ množství“?, zní to divně. Co třeba ..ve stejném časovém úseku?)

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=35525172

 

ZETA 2 RETICULI, RETICULUM ČTYŘI

 

Tyto hvězdy jsou lokalizovány v struktuře Reticulum, která může být pozorována na  Zemi jen z jižní polokoule. Zeta Reticuli je binární hvězdný systém jevící se jako dvě hvězdy, který je vzdálen  od Země přibližně 38 světelných let. Tyto bytosti pocházejí ze čtvrté planety struktury Reticulum. Pozemský název pro tuto strukturu –Reticulum– vlastně znamená „síť“, protože se podobá rybářské síti, když si ji prohlížíte ze Země. Šedí určují jméno hvězdy – spíš číselný index planety – tak, že číslují planety od nejbližší k nejvzdálenější od slunce.

 

Například naše hvězda, Slunce, jimi byla určena jako Sol a Země byla označena jako Sol 3 protože je třetí planetou od Slunce. Mars by byl Sol 4, Venuše by byla Sol 2 a tak dále.

Jeden den na Reticulu 4 je dlouhý 90 pozemských hodin, což ukazuje, že jde o velmi podobný jev jako na Zemi – jejich planeta také rotuje kolem osy, podobně jako v orbitu kolem Zeta 2 Reticuli.

Spodní obrázky jsou snímky těl ze srážky u Roswellu.

Spodní obrázky jsou snímky těl ze srážky u Roswellu.

JOU TŘI DRUHY GRAYS:

GRAY-1: 3 a 1/2 stopy vysoký. Velké zešikmené oči. Uctívá technologii. Nemá valné mínění o lidstvu. GRAY-2: – Stejného typu, různé prstové uspořádání, nepatrně odlišná tvář. Důmyslnější než Gray- 1, nepotřebuje vylučovat sekrety (větší nos a větší ústa – Branton). GRAYS-3: Stejný základní typ. Rty tenčí. Podobný jako předešlí dva grays.

NORDICS, BLONDES, ŠVÉDI: Známí pod některou z těchto přezdívek. Podobní lidem (ačkoli není známo, zda jsou příbuzní s některým z pozemských typů). Světlé vlasy, modré oči. Neporušují (takzvaný) ‚všeobecný zákon pro nepřekážení ‚, údajně nám chtějí pomáhat…

INTERDIMENSIONÁLNÍ: Entita, která může nabýt různých tvarů… (pravděpodobně nejčastěji to jsou padlí andělé. Často zřejmě využívají androidní formy, jsou schopni  tvořit dočasnou energii, formy postavené od? přeorganizované fyzické hmoty nebo fyzických ‚skořápek‘, postavených do forem podobných Grays, lidí nebo jiných konfigurací – Branton)

VLASATÝ TRPASLÍK: Čtyři stopy vysoký, 35 liber. Extrémně silný. Vlasatý (možná zvrhlá větev z pravěkých Sasquatch – Branton).

VELMI VYSOKÁ RASA: Vypadají jako lidé, ale jsou sedm nebo osm stop vysocí. Křížení s Blondes.

LIDÉ PODOBNÍ BLONDES BYLI VIDĚNI S GRAYS:…malého vzrůstu.

MIBOVÉ: (Muži v Černém). Oblékají se celí do černého. Nosí sluneční brýle. Velmi bledá kůže. Nechtějí se přizpůsobovat normálním přijímaným vzorům; Extrémně citliví na světlo…“

 

Velitel „X“ také líčil sledování vícedimenzionálních bytostí, kterým získané fyzické tvary dovolují pracovat v materiálním světě.

…Co si vláda neuvědomila, bylo, že Grays plánovali unášet desítky tisíc jednotlivců a implantovat jim sledovací zařízení do mozku, programovat je na specifickou sérií odezev na přímé povely.

„EBES — prováděli experimenty, které měly za následek znetvoření krav a ostatních zvířat, protože měli v úmyslu používat jejich tkáně, aby VYTVOŘILI GENETICKY POKROČILOU  RASU ROBOTŮ Z MASA A KRVE. Když vláda pochopila, co měli EBES v úmyslu, chtěla vycouvat ze společné smlouvy‘ a tak CIZINCI‘ PŘEVZALI NĚKOLIK PODZEMNÍCH ZÁKLADEN, KDE UŽ NAINSTALOVALI PODZEMNÍ LABORATOŘE.“

Tento stručný popis je jen pro názornost představy, o jaké bytosti se jedná. Ve skutečnosti je to všechno daleko složitější, a proto odkazuji na studování jiných webů. Je jich mnoho a existuje i mnoho filmů od těch nejstarších z konce 40. let až po dnešní. Tisíce dalších důkazů! Je nutné vzít na vědomí, že už tu jsou zabydleni a zřejmě se jich díky vládě USA už nikdy nezbavíme.

Bylo dohodnuto, že budou vybudovány základny pod zemí pro používání mimozemskými bytostmi a další dvě podzemní základny by byly postaveny pro společné používání cizinců a americké vlády. Výměna technologie by se konala ve společně obsazených základnách. TYTO CIZINECKÉ ZÁKLADNY BY BYLY POSTAVENY POD INDIÁNSKÝMI REZERVACEMI VE ČTYŘECH ROZÍCH OBLASTI, V UTAHU, COLORADU, NOVÉM MEXIKU A ARIZONĚ, a jedna by byla postavena v oblasti známé jako Říše snů. (Poznámka: Mnoho zdrojů obviňuje ‘cizince‘, že trvali na podzemních základnách pod těmito zvláštními oblastmi. Důvodem bylo, že ve skutečnosti nejsou výlučně z jiných planetárních těles, ale že jsou původně ze Země a mají po celá staletí obsazeny pod zemí hluboké jeskyně hlavně pod těmito oblastmi na jihozápadě. ‚Základny‘, které většinou, jak vláda věřila, jsou výhradně lidské konstrukce pro použití ve ‚společných‘ operacích, byly vybudovány vlastně jako ‚kryty‘ nebo ‚zástěrky‘ pro skutečné podzemní systémy, které jsou v podzemí už pod kontrolou cizí mimozemské civilizace. To by taky vysvětlilo, proč na těchto ‚společných‘ základnách bylo drženo velmi mnoho „rozškatulkovaných“ lidských pracovníků, kteří si ani neuvědomovali, co se děje ve spodních patrech, nebo dokonce netušili, že taková spodní patra existují. Pracovníci z hlubších úrovní byli obviňováni cizinci, proč tam dělají; pro ‚bezpečnost‘, větší vliv a kontrolu; Faktem však je, že čím hlouběji, tím míň lidí tam pracuje. Z toho logicky vyplývá, proč lidský vliv enormně slábne a vliv reproidních šedých cizinců roste, čím hlouběji se do těchto základů dostanete. Branton).

 

 

Je téměř nemožné určit velikost a výšku tohoto objektu. My víme, že to je fotografováno přes čočkou 1000mm. My víme, že satelit obíhá Zemi ve výšce 179 mil. Tento objekt by měřil 350 stop v průměru. Sluneční úhel je přiměřený osvětlení na sousedních pohořích. Jestliže jeho výška by byla vyšší než pohoří Groom, to by neodráželo toto a testovací místo v jeho nižším kvadrantu, jako je to na snímku. Nesouměrnosti se zvýší s ohledem na optickou analýzu, účinek pokřivení čočky by mohl dokreslovat představu o objektu mnohokrát větším, než je jeho skutečná velikost.

Část hangárů na létající disky (snímky od výzkumníka Boba Lazara, který osobně v této základně určitý čas pobýval)

 

Říše Snů byla postavena v poušti Mojave poblíž nebo v místě zvaném Yucca. Nemohu si vzpomenout, jestli Yucca bylo údolí, osada, nebo základna, ale údolí Yucca je to slovo, co se vždy říkalo. NEJVÍCE VYSKYTUJÍCÍCH SE UFO POZOROVÁNÍ A INCIDENTŮ JE V POUŠTI MOJAVE V KALIFORNII NEŽ NA JAKÉKOLIV JINÉM MÍSTĚ NA SVĚTĚ. Je jich tolik, že ve skutečnosti se dokonce nikdo neobtěžuje podat zprávu. Kdo se pustí do pouště získat rozhovor od obyvatelů, bude ohromen frekvencí aktivity a mírou přijetí demonstrovaného těmi, kdo přišli pozorovat UFO jako normální věc.

Všechny cizinecké oblasti jsou pod úplnou kontrolou oddělení Námořnictva (ačkoli někteří mohou argumentovat, že oni jsou jediní, kteří mají pod kontrolou horní patra úrovně těchto ‚základen‘ – Branton), aspoň podle dokumentů, které jsem četl. Veškerý personál, který pracuje v těch komplexech, dostane šeky na výplatu od Námořnictva přes subdodavatele. Při kontrole nikde neexistuje odkaz na vládu nebo Námořnictvo. Stavba základen a podzemí začala bezprostředně po uzavření smlouvy, ale postup byl pomalý. V 1957 BYLO UTRACENO VELKÉ MNOŽSTVÍ DOSTUPNÝCH PENĚZ. Pokračovala práce na Žluté Knize.

Přestože výstavba základen ihned započala, do roku 1957 se podařilo vybudovat jen malou část. Bylo zapotřebí větších finančních prostředků. Dále se pracovalo na „Žluté knize“.

Byl vypracován projekt „Redlight“ (Rudé světlo) a byly zahájeny přípravy na zkušební lety s mimozemskými letouny. V Groom Lake, Nevada, bylo na území, kde se zkoušely nové zbraně, vystavěno supertajné zařízení. Toto zařízení dostalo krycí název „Dreamland“ a bylo podřízeno námořnictvu. (místo bylo označeno Oblast 51)

Personál byl jmenován prezidentem a musel se podrobit zkoušce inteligence „Q“ — zkoušce bezpečnosti. Paradoxní je, že prezidentu Spojených států nebyl vstup na toto území povolen.

Základna mimozemšťanů, kde docházelo k výměně technologií, leží na území 4. Toto území dostalo krycí název „Odvrácená strana Měsíce“. PODLE DOKUMENTACE, kterou jsem ČETL, PŘINEJMENŠÍM 600 CIZINECKÝCH BYTOSTÍ VLASTNĚ BYDLÍ NA PLNÝ ÚVAZEK NA TOMTO MÍSTĚ SPOLU S NEZNÁMÝM MNOŽSTVÍM VĚDCŮ A CIA PERSONÁLEM. KVŮLI STRACHU Z IMPLANTACE JENOM URČITÍ LIDÉ MĚLI DOVOLENO PROPOJIT SE S CIZINECKÝMI BYTOSTMI A TENTO PERSONÁL BYL A BUDE SLEDOVÁN A MONITOROVÁN NEPŘETRŽITĚ. (Cooper)

Armáda byla pověřena výstavbou supertajné organizace na ochranu mimozemských projektů. Tato organizace, nazvaná „National Reconnaisance Organisation“ (Národní výzkumná organizace), se nachází ve Fort Carson v Coloradu. Speciální týmy vyškolené k ochraně tajných projektů dostaly název „Delta Teams“. ARMÁDNÍM VELITELEM BYL JAMES ‚BO‘ GRITZ.

Další projekt s krycím názvem „Snowbird“ (Ledňáček) měl za úkol vysvětlovat nežádoucí pozorování

UFO klamným tvrzením, že jsou to letouny leteckých sil USA s červenou září. Pro tento účel bylo vyrobeno několik letounů za použití konvenční technologie a bylo podniknuto několik letů pro uspokojení tisku. Projekt Snowbird byl použit k zdiskreditování nepopiratelných pozorování UFO. Byl velmi úspěšný a díky tomu zpráv o spatření UFO v tisku stále ubývalo.

Vojenský úřad Bílého domu zorganizoval a zřídil tajný fond mnoha milionů dolarů. Tyto peníze byly použity k výstavbě 75 podzemních základen. Prezidentům bylo na jejich dotazy vysvětlováno, že se jedná o stavby pro prezidenta a vládu v případě války. Ve skutečnosti však staveb s tímto účelem bylo vybudováno jenom velmi málo. Miliony dolarů prošly Vojenským úřadem do MJ 12 a odtud dále do smluvních firem. Z tohoto zdroje byly rovněž financovány vrcholně tajné i jiné vojenské základny a další zařízení, jak bylo předem určeno pod Alternativou 2. Prezident Johnson využil prostředky z tohoto fondu na výstavbu jednoho kina a na rekonstrukci dálnice ke své farmě. Neměl ani ponětí, k jakému účelu jsou tyto peníze určeny.

 

K hlubšímu studiu nabízím namátkou několik web odkazů, týkající se podzemních základen, ať už vojenských, nebo mimozemských cizinců. Je to hrůza, jak je Země proděravěná jako ementál!

Tajemství Mohavské pouště od Brantona:

http://think-aboutit.com/under.htm

http://www.think-aboutit.com/branton/secrets_of_the_mojave1.htm

Dulce New Mexico:

http://think-aboutit.com/under.htm

Jiné vojenské základny a koncentrační tábory:

http://www.geocities.com/northstarzone/CODERED.html

Podzemní základny na celém světě:

http://www.think-aboutit.com/

 

 

Tento tajný fond Bílého domu pro podzemní stavby založil prezident Eisenhower v roce 1957. Prostředky do něho přicházely z kongresu pod záminkou zřízení a udržování tajných zařízení pro prezidenta v případě války s krycím názvem „Nouzové ubytování pro prezidenta“.

Zařízení byla v pravém smyslu slova dírami v zemi, dosti hlubokými, aby čelila nukleární explozi, a byla vybavena nejmodernějšími komunikačními přístroji. Dnes existuje v celých USA 75 takových zařízení, která byla vystavěna z fondu „nouzového opatření“. Komise pro atomovou energii dodatečně vystavěla ještě dalších 32 podobných zařízení.

Údaje o umístění těchto objektů a vše, co s nimi bylo v nějaké souvislosti, bylo vrcholně přísně utajováno. Vojenský úřad měl a dodnes má k dispozici peníze, které přicházejí komplikovanými cestami, takže ani ten nejrafinovanější a nejzkušenější špion nebo účetní jim nemůže přijít na stopu. Až do roku 1980 vědělo o zdroji a účelu této sítě a o určení peněz jenom několik jedinců. Na počátku byli přítomni poslanec George Mahon z Texasu, předseda „přidělovacího reprezentačního komitétu Bílého domu“ a jeho obranného komitétu, a dále předseda podkomitétu reprezentanta Bílého domu pověřeného přidělováním peněz pro vojenské stavby Robert Sikes z Floridy. Dnes se proslýchá, že mluvčí „Reprezentantů“ Jim Wright rozděluje tyto peníze v Kongresu, a dále, že byl dán do pohybu mocenský proces s cílem Wrighta z této instituce vyřadit. Na konci stál prezident, organizace MJ 12, ředitel vojenského úřadu a šéfkomandant námořních sil ve Washingtonu.

Částky peněz byly schvalovány oddělením komitétu a výborem přidělovány ministerstvu národní obrany jako přísně tajná věc pro výstavbu vojenských objektů. Armáda však nemohla s těmito penězi disponovat a vůbec nevěděla, k čemu byly určeny. Autorizace disponování s nimi vycházela ve skutečnosti z ministerstva námořnictví. Peníze šly na oddělení inženýrů mariny Chesapeake, kteří však s nimi rovněž nemohli disponovat. Ani velící důstojník, admirál, neznal pravý účel jejich použití. Jenom jeden muž, komandant mariny, jemuž bylo oddělení Chesapeake podřízeno, ale který byl odpovědný jenom vojenskému úřadu Bílého domu ve Washingtonu, znal skutečnou částku a její konečné použití. Totální utajení, které tento fond obklopovalo, znamenalo, že téměř všechny stopy, vedoucí k několika málo zasvěceným, byly zahlazeny. Nikdy neexistovalo a dodnes neexistuje účetnictví, které by zaznamenávalo použití tohoto tajného fondu.

Obrovské částky tohoto přísně tajného fondu byly transportovány na tajné místo v Palm Beach na Floridě, které náleží k pobřeží Guard a jmenuje se Peanut Island. Ostrov leží v sousedství pozemku, který náležel Josefu Kennedymu. Úmyslně byla rozšířena informace, že peníze jsou používány na rekonstrukci tohoto území a pro okrasné účely. Před nějakým časem bylo v televizních zprávách v souvislosti se zavražděním prezidenta Kennedyho oznámeno, že jeden zaměstnanec a strážce pobřeží Guard předával na hranicích tohoto pozemku v kufru peníze pověřenci rodiny Kennedyů. Mohlo se snad jednat o odškodné rodině Kennedyů za ztrátu jejich syna Johna F. Během roku 1967 následovaly další platby, ale pak ustaly. Výše těchto obnosů a rovněž jejich vlastní použití zůstaly neznámé.

Mezitím Nelson Rockefeller opět změnil funkci. Tentokráte měl převzít starou pozici C. D. Jacksona, která byla označena jako „zvláštní zplnomocněnec pro psychologickou strategii“. Po jmenování Nelsona se označení změnilo na „zvláštní pověřenec pro strategii studené války“. Tento post se měl během roků vyvinout v úřad, v němž později působil Henry Kissinger pod Nixonem. Oficiálně měl Nelson Rockefeller fungovat jako poradce a pomocník pro rozvoj porozumění a kooperaci mezi národy. Bylo to však pouze zamaskování, neboť ve skutečnosti byl koordinátorem prezidenta pro zpravodajskou službu. V této nové funkci podléhal Rockefeller přímo prezidentovi.

Účastnil se zasedání kabinetu SFR (Ekonomické policie) a Národní bezpečnostní rady, tj. nejvyššího grémia uvnitř vlády, vydávajícího směrnice.

Později byl Rockefeller přeřazen na další významnou funkci vedoucího tajného oddělení „Plánovací koordinační skupiny“, která byla vytvořena v březnu 1955 pod NSC 5412. Tato skupina se skládala z různých členů, krátkodobě dosazovaných v závislosti na denních programových bodech. Trvalými členy byli Rockefeller, dále jeden člen ministerstva obrany, ministerstva zahraničí a ředitel CIA. Brzy se ujal název ,,5412 Komitee“ nebo „Zvláštní skupina“. Pravidlem 5412/1 bylo, že tajné operace musí být schvalovány výkonným komitétem, zatímco v minulosti byly podobné operace schvalovány pouze autorizací ředitele CIA.

 

 

 

 

VYTVOŘENÍ KOMISE MJ 12

 

Eisenhowerův tajný rozkaz NSC 5410 předběhl NSC 5412/1, která pak vytvořila trvalou komisi. Byla nazvána „Majority 12“ (MJ 12) a měla střežit a dohlížet na všechny tajné aktivity, řídit je a zabývat se otázkami mimozemšťanů. NSC 5412/1 měla pak najít důvod tak častých schůzek v případě, že by kongres a tisk byli příliš zvědaví. Majority 12 (MJ 12) sestávala z Nelsona Rockefellera, ředitele CIA Allena Welsche Dullese, ministra zahraničí Johna Fostera Dullese, ministra národní obrany Chariese E. Wi1lsona, předsedy Joint Chiefs of Staff admirála Arthura W. Radforda, ředitele FBI J. Edgara Hoovera a ze šesti mužů z ředitelství CFR, známých jako „Moudří muži“ (Mozkový trust). Všichni tito muži byli členy tajné společnosti univerzitních absolventů, kteří se sami nazývali „Jason Society“ nebo „Jason Schollars“. Členové této společnosti se rekrutovali ze spolků „Skull and Bones“ (Lebka a zkřížené hnáty), „Scroll and Keys“ (Svitek a klíče) z Harwardu a Yale. (K lepšímu pochopení doporučuji hloubkovou studii web odkazů na našem webu v sekci o Illuminátech a světovém spiknutí)

„Moudří muži“ byli jádrem organizace CFR. Jednalo se o 12 členů včetně prvních šesti z vládnoucích pozic, tedy o příslušníky Majority 12 (MJ 12). Tuto skupinu tvořili vedoucí úředníci a ředitel CFR a později Trilaterální komise (TC), k níž patřili: Gordon Dean, George Bush (pozdější prezident USA) a Zbigniew Brezinski. Nejdůležitějšími a nejvlivnějšími mezi „Moudrými muži“, kteří spolupracovali s MJ, byli John McCloy, Robert Lovett, Everal Harriman, Charles Bohlen, George Kennan a Dean Acheson. Jejich politický vliv sahal až do roků sedmdesátých. Stojí za zmínku, že prezident Eisenhower a rovněž tak i prvních šest členů MJ a vlády, byli rovněž členy CFR.

JE VÝZNAMNÉ, ŽE PREZIDENT EISENHOWER, STEJNĚ JAKO PRVNÍ Z ŠESTI MJ-12 ČLENŮ VLÁDY BYLI TAKÉ ČLENY RADY PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY. TO DÁVALO KONTROLU NAD NEJTAJNĚJŠÍMI AKCEMI A SILNOU SKUPINOU VE VLÁDĚ K SPECIAL-INTREST KLUBU, který SAMOTNÝ ŘÍDILI ILLUMINÁTI.

Kdo je George Bush a kdo členové Lebek a zkřížené hnáty, si můžete prostudovat na: http://www.tarpley.net/bushb.htm

http://www.bilderberg.org/skulbone.htm

http://www.paradigmresearchgroup.org/Rockefeller%20Documents/Rockefeller_Initiative_Documents.htm

 

 

Brzy se na základě hloubkových šetření zjistilo, že ne všichni „Moudří muži“ studovali v Harvardu nebo Yale a že také ne všichni z řad Skull and Bones a Scroll and Keys byli zvoleni na základě své příslušnosti k Harwardu. Tuto záhadu můžete snadno prohlédnout, když si přečtete knihu „Moudří muži“ od Waltera Isaacsona a Evana Thomase (vyd. Simon a Schuster, New York). Pod vyobrazením 9 uprostřed knihy naleznete poznámku: „Lovett v Yale“ a nahoře vpravo „Na pobřeží“. Jeho snímek ve Skull and Bones vznikl na jedné letecké základně v blízkosti Duenkirchenu.

Z toho jsem mohl dobře poznat, že členové byli běžně přijímáni na základě svých zásluh před studijním obdobím a nikoliv výlučně proto, že navštěvovali Harward a Yale.

Později bylo do Jason Society přibráno několik dalších lidí. Všichni byli příslušníky CFR a v tom čase byli známi jako členové „The Eastern Establishmentu“. Toto může být vodítkem k pochopení vlivu a významu většiny členů tajné College Societies. Jason Society se rozrůstala a prosperuje dodnes, nyní jsou v ní však sdruženi členové Trilateralan Commission. Trilaterálové existovali v tajnosti již před rokem 1973. Název TC má původ ve vlajce mimozemšťanů.

(Tady rovněž odkazuji na souvislosti s dnešním odbalením tajné sekty „Bohemia háj“ a hrůzy, které se dějí v pozadí:

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/bohemian_grove_exposed.htm

http://www.jesus-is-savior.com/)

 

 

MJ 12 existuje dodnes. Za Eisenhowera a Kennedyho byla tato organizace úmyslně nazývána ,,5412 Comitee“ nebo Zvláštní skupina. Za vlády Johnsona se stala ,,303 Comitee“, neboť název 5412 byl odhalen v knize „Tajná vláda“ (The Secret Government). Autoru knihy bylo dovoleno nahlédnout do informací o 5412/1, a to proto, aby se utajila existence NSC 5410. Za Nixona, Forda a Cartera, byla nazvána ,,40 Comitee“ a za Reagana „PI 40 Comitee“. Během těchto let se měnily pouze názvy.

Jen málo vyvolených byli později zařazeni do tajného odvětví Pořadí hledání, známého jako Společnost JASON. Všichni  jsou i členy Rady pro zahraniční vztahy a v tomto čase byli známi jako VÝCHODNÍ ZALOŽENÍ. Toto by vám mělo dát klíč k dalekosáhlé a vážné povaze těchto přísně tajných vysokoškolských společností. Společnost je funkční i dnes, ale nyní zahrnuje rovněž ČLENY TROJSTRANNÉHO POVĚŘENÍ. Trilaterála existovala tajně i PŘED rokem 1973. JMÉNO TROJSTRANNÉHO POVĚŘENÍ BYLO PŘEVZATO Z CIZINECKÉ VLAJKY, ZNÁMÉ JAKO TROJSTRANNÝ ODZNAK. V MJ-12 přežil pravý znak až do současnosti. Pod Eisenhowerem a Kennedym bylo chybně užíváno názvu 5412 Výbor, nebo, správněji Zvláštní skupina. V Johnsonově administraci se to stalo 303 Výborem, protože jméno ‚5412‘ byl kompromitováno v knize ‚TAJNÁ VLÁDA.‘ NSC 5412/1/, vlastně pronikl k autorovi skrytou existencí NSC 5410. Pod Nixonem, Fordem a Carterem to bylo nazýváno 40 Výborem a pod Reaganem se to stalo známé jako PI-40 Výbor. Přes všechny ty roky se MĚNILO JEN JMÉNO.

Prezident Eisenhower pověřil tajnou společnost známou jako SPOLEČENSTVÍ JASON (JASON UČENCI) prověřováním všech fakt, důkazů, technologií, lží a podvodů a nalezením pravdy v cizí otázce. Společnost byla vytvořena v roce 1972 z 32 vysoce prominentních lidí a nejlepších 12 členů bylo určeno pro vedení MJ-12, která má absolutní kontrolu nad vším. Tyto osoby mají stanovené kódy J-1, J-2 atd. předřazené před všemi členy Společnosti Jason. Ředitel CIA má označení J-1, je ředitelem MJ-12 a zodpovídá se jen prezidentovi. MJ-12 provozuje většinu nelegálního obchodu s drogami. Tyto obchody byly prováděny z důvodů utajení financí před Kongresem a občany Spojených států. Cena zaplacená za získání těchto financí je vyšší, než si kdo vůbec dovede představit. MJ-12 se  mj. podílela i na vraždě prezidenta Kennedyho.

http://www.rense.com/general2/jfkufo2.htm

 

V roce 1955 bylo zřejmé, že mimozemšťané Eisenhowera přelstili a porušili ujednání. Na mnohých místech USA se objevovaly zohavené mrtvoly lidí a zvířat. Vzniklo podezření, že mimozemšťané neuzavřeli nějakou stálou a platnou dohodu o svém kontaktu s lidmi a pod záštitou MJ 12, která jim povolila odvážet lidi této země k vlastním pokusům, svou kompetenci překračovali. Vznikly obavy, že odvezení lidé se již nikdy nevrátí. Objevilo se rovněž podezření, že spolupracují se SSSR. Toto podezření se pak potvrdilo.

Dospělo se k závěru, že mimozemšťané za pomoci tajných společností, čarodějnictví, magie a okultismu i za pomoci církví používali určitý počet lidí k pokusům.

Po několika vzdušných soubojích mezi leteckými silami USA a mimozemskými letouny bylo jasné, že na jejich zbraně nestačíme.

V listopadu 1955 byla vydáním prohlášení NSC 5412/2 založena studijní společnost pro zkoumání a šetření všech faktorů, použitelných k provádění směrnic v zahraniční politice v nukleárním období. To ovšem byl opět jenom maskovací tah, aby se zatajil pravý účel studie, zejména otázky související s mimozemšťany.

 

 

 

 

KONTROLNÍ KRYCÍ ORGÁN NSC 5412/2

 

 

Paralelně již v roce 1954 založil prezident Eisenhower prostřednictvím NSC 5411 studijní skupinu, která měla zkoumat všechny skutečnosti, důkazy, lži a podvody, a hledat pravdu ve vztahu k mimozemšťanům. NSC 5412/2 byla tedy jenom zastíracím manévrem pro případ, že by tisk počal hledat příčiny častých tajných schůzek tak důležitých mužů. První schůzky se uskutečňovaly již v roce 1954 a byly nazvány Quantico Meetings, podle místa, kde se odehrávaly, námořní základny Quantico. Studijní skupina se skládala ze 35 tajných informovaných členů CFR a byla známa pod názvem Jason Society nebo Jason Schollars. K účasti byl rovněž přizván Edward Teller. Dr. Zbigniew Brezinski byl vedoucím členem po prvních 18 měsíců a Henry Kissinger pro druhé období, které počalo v listopadu 1955. Nelson Rockefeller byl na těchto schůzkách častým návštěvníkem.

 

 

Seznam studijní skupiny:

Gordon Dean, předseda

Dr. Z. Brezinski, vedoucí v prvním období

Dr. Henry Kissinger, vedoucí v druhém období

Dr. Edward Teller, Maj. Gen. Richard C. Lindsay, Hanson W. Baldwin, Lloyd V. Berkner, Frank C. Nash, Paul H. Nitze, Charles P. Noyes, Charles Payes J., James A. Parkins, Don K. Price, David Rockefeller, Oscar M. Ruebhausen, Lt. Gen. James M. Gavin, Curyl P. Haskins, James T. Hill, Joseph

  1. Johnson, Mervin J. Kelly, Frank Altschul, Hamilton Fish Armstrong, Maj. Gen. James McCormack

Jr., Robert R. Bowic, McGeorge Bundy, William A. M. Burden, John C. Campbell, Thomas K. Einletter, George S. Franklin Jr., I. I. Rabi, Roswell L. Gilpatrick, N. E. Halaby, Gen. Walter Bedell Smith, Henry De-Wolf Smith, Shiels Warren, Carroll L. Wilson, Arnold Wolfers.

 

Ve druhé fázi šetření se sezení pořádala v Quanticu a skupina byla brzy nazvána Quantico 2. Nelson zorganizoval schůzky MJ 12 v Marylandu na tajném místě, které bylo dosažitelné pouze letadlem. Tak se schůzky mohly konat, aniž by měla veřejnost nějaké podezření. Toto tajné místo bylo nazváno „The Country Club“. Nabízelo kromě zasedání i různé možnosti zotavení.

Ke konci roku 1956 byla studijní skupina na oko rozpuštěna a v roce 1957 oficiálně uveřejnil Henry Kissinger výsledky práce této skupiny pod názvem „Nukleární zbraně a zahraniční politika“. Tuto práci vydalo pro CFR nakladatelství Harper and brothers v New Yorku. Kissinger však ve skutečnosti vytvořil 80 % rukopisu již během svých studijních let. Studijní program byl nadále utajován a tajně na něm pracovala i studijní skupina. Význam, který H. Kissinger této skupině přikládal, je možno poznat z výroků jeho ženy a jeho přátel. Shodně udávali, že Henry opouští dům velmi brzy zrána a vrací se až pozdě večer. Po návratu s nikým nehovoří ani nereaguje na žádné otázky. Dělá dojem, jako kdyby žil úplně v jiném světě.

Tyto výroky jsou velmi významné. Výsledky šetření o přítomnosti mimozemšťanů musely být velkým šokem. Henry Kissinger jako by během schůzek studijní skupiny vůbec nebyl sám sebou. Nikdy nebyl tak těžce postižen drtivými událostmi jako v této době. Často pracoval dlouho do noci, a to po prací přeplněném dnu. Tyto události vedly nakonec k jeho odchodu.

Nejdůležitějším výsledkem studie o mimozemšťanech bylo, že se veřejnost nesmí nic dovědět, neboť by to vedlo s největší pravděpodobností ke zhroucení národního hospodářství, všech struktur náboženství a k celosvětové panice, která by mohla vyústit v anarchii. Proto se vše drželo dále v přísném utajení.

(Poznámka: Není na místě žádná pochybnost za předpokladu, že existence těchto ‚cizinců‘ by nemohla být vysvětlena v podmínkách tradičního křesťanského náboženství, závěry by mohly být podávány různě, obzvláště tváří v tvář k ještěrčím ´grays‘, jejichž tělesná konstituce je těžko vysvětlitelná, zejména ve vztahu k výpovědím starověké biblické historie a k proroctvím. Je zřejmé, že takové cizí aktivity ve skutečnosti potvrzují učení křesťanské teologie a byly fakticky prorokované v židovsko-křesťanské bibli již před mnoha tisíci let.  Budou-li současné události a jevy týkající se mimozemšťanů vysvětleny a odůvodněny vhodným způsobem a zejména pak existence mocného a tvůrčího Boha, mnohem silnějšího než oni, bude přijatelně interpretována, lze pravděpodobně předejít panice a utlumit anarchii a ekonomický kolaps, čehož se ‚Studijní skupina‘ obávala..- Branton).

Jestliže se veřejnost nesměla nic dovědět, muselo to být rovněž utajeno kongresu. Financování projektů a výzkumů muselo tedy přicházet z jiných než vládních pramenů. Jako nouzové opatření bylo použito peněz z vojenských fondů a z volně použitelných fondů organizace CIA.

Další nemilou okolností bylo, že mimozemšťané začali používat lidi a zvířata jako zdroj pro různé enzymy, hormony a krev, a rovněž i pro různé genetické pokusy. Mimozemšťané vysvětlovali, že je to nutné pro jejich přežití. Prohlašovali, že jejich genetická struktura je tak narušena, že se nemohou dále rozmnožovat. Tvrdili, že jestliže se jejich genetická struktura nezlepší, jejich rasa přestane existovat. My jsme jejich vysvětlení samozřejmě přijímali s nejvyšší nedůvěrou. Protože však naše zbraně byly proti zbraním mimozemšťanů prakticky neúčinné, rozhodlo se MJ 12 setrvávat s nimi v dobrých vztazích, a to do doby, než se nám podaří vyvinout takovou technologii, která by nám pomohla postavit se proti nim vojensky. Bylo rozhodnuto nabídnout Sovětskému svazu i jiným státům spolupráci v této věci a společně pracovat na přežití lidské rasy. Mezitím byly sestaveny plány na výstavbu dvou systémů zbraní s použitím konvenční a nukleární technologie, které by nám mohly přinést rovnováhu sil.

(Poznámka: Podle zdrojů citací, které popisujeme později, faktické účely zmrzačení jsou daleko jiné, než jak je tato cizinecká zvířata odůvodnila. Některé skupiny propojené na MJ-12 nicméně, jak se zdá, podlehly této propagandě, např. přísně tajná ‚Žlutá Ovocná ‚ jednotka pracující v Nevadě, neboť přinejmenším v jednom případě přesvědčovali, že ‚grays‘ jsou neschopni se množit. Jistí svědci naopak argumentovali, že saurian grays se vlastně hojně množí, na HLUBOKÉ podzemní úrovni, kde využívají solární teplo pro ‚vaječné‘ líhně, v polyembryonálních tancích, ke klonování, atd. Také tělesné tekutiny, podle jiných zdrojů, nejsou používány výlučně pro ‚opravu jejich genetické struktury‘ ale jako výživa atd. Jejich výroky o opaku, stejně jako jiná obvinění, by měly být studovány ve světle jejich předchozích známých ‚TENDENCÍ LEŽET‘ – Branton).

Výsledkem těchto opatření byly projekty Joshua a Excalibur. Joshua byla zbraň, kterou jsme získali od Němců a která byla schopna už tehdy prorazit 10 cm tlustou pancéřovou desku na vzdálenost 2 km použitím nízkofrekvenčních zvukových vln. Věřilo se, že tato zbraň bude proti mimozemským letounům účinná a že bude moci být použito laserových zbraní. Excalibur byla zbraň vystřelovaná raketou a letící ve výšce maximálně 10 000 m, zaměřená na cíl, která dokázala udělat v zemi 1 000 m hluboký kráter, podobný tomu, jaký byl nalezen v Novém Mexiku. Měla nést jednu megatunu výbušné látky a měla zahubit mimozemšťany v jejich podzemních bunkrech.

Vývoj zbraně Joshua byl úspěšný, ale pokud vím, nedošlo k jejímu nasazení. U Excaliburu se s vývinem nepospíchalo. V současné době se však pro její dokončení vyvíjí veliké úsilí.

(K upřesnění ještě doplňující informace. Na základnách v podzemí jsou čtyři druhy cizinců. Typ VELKÝ NOSED ŠEDÝ (GREYS), s kterým máme podepsanou vládní dohodu, typ ŠEDÝ (Greys), je zodpovědný za únosy a mrzačení lidí a slouží VELKÉMU NOSED GRAYS. Další dva typy bytostí  mimozemského původu jsou podle vnějších znaků tzv. lidé NORDIČTÍ a červení bezvlasí lidé nazývaní ORANŽ. Místa původu mimozemšťanů se údajně nacházejí  v oblasti  struktury hvězd Orionu, Barnardovy hvězdy a Zeta Riticuli 1 a 2. Já si bohužel ani v hypnóze nepamatuji, který cizinec patří k jaké hvězdě. EBE je jméno nebo označení cizince, zajatého po havárii u Roswelu. Jeho jméno bylo KRLL nebo CRLL a stal se opuštěným rukojmím, což bylo dohodnuto při prvním setkání jako příslib podepsání vládní dohody. KRLL dal podnět k založení a sepsání „Žluté knihy“, která byla dokončena po jeho smrti. Nemocného KRLLa ošetřoval Dr. G. Mendoza, který se stal později expertem na mimozemskou biologii a medicínu. Přes všechny snahy KRLL zemřel. Jeho informace byly rozšiřovány pod pseodonymem O. H. Crill. Cizinečtí HOSTÉ byli vyměněni za stejný počet lidí. V době, kdy jsem získal tyto informace u nás ještě žili tři cizí jedinci. Jejich skupina byla nazývána Tvořící se život s cizincem pod označením (P&#´s). Prohlašovali, že jsou původci Homo sapiens pomocí procesu hybridizace. Hlásí se rovněž k vytvoření všech čtyř světových náboženství. Ukazovali hologram ukřižování Krista, který vláda nafilmovala, a prohlašují, že Kristus byl jeden z nich. CIZINECKÉ ZÁKLADNY existují ve čtyřech rozích oblasti Utahu, Coloráda, Nového Mexika a Nevady. Šest základen bylo popsáno a dokladováno v roce 1972 a všechny jsou na území indiánské rezervace. Základna Dulce byla jedna z nich. Armádní dokumenty vypovídaly o mnoha vraždách členů vládního personálu (zavražděni bez náležitého soudního procesu), těch, kteří se pokoušeli odhalit nějaká tajemství. Dokumenty vypovídají o mnoha zachráněných a obnovených talířích z dřívější doby z Roswellu, Aztecu, znovu z Roswellu, Texasu, Mexika a z jiných míst a jsou doloženy objektivními důkazy. Únosy prováděli cizinci dlouho před rokem 1972. Dokumenty potvrzují, že byli unášeni a znetvořeni lidé i zvířata  a mnoho jich zmizelo beze stopy. Cizinci odebírali vzorky spermií, vajíček, tkání, prováděli chirurgické zákroky, implantovali kulatý mikročip velký 40 – 80 mikronů poblíž zrakového nervu v mozku. Všechny pokusy odstranit jej končily smrtí pacienta. Dokumenty obsahovaly, že byl implantován jeden ze čtyřiceti za účelem úplné kontroly nad člověkem. William Cooper)

Byly znovu zkoumány události z Fatimy z počátku tohoto století, neboť vzniklo podezření, že se jednalo o manipulaci mimozemšťanů. Za účelem vysvětlení fatimských zjevení byla aktivizována špionážní činnost. USA využily svých kontaktů s Vatikánem, které se vytvořily během druhé světové války a jsou nadále udržovány. Na základě toho obdržely z Vatikánu kompletní studii včetně proroctví. V proroctví je uvedeno, že jestliže se člověk neodvrátí od zla a neklesne k nohám Krista, pak lidstvo zničí planetu Zemi a všechna zjevení popsaná v Bibli se naplní. Uvádí se, že se narodí dítě, které by mělo pod záminkou mírových plánů a pod falešným náboženstvím po roce 1992 sjednotit svět. Kolem r. 1995 však národy poznají, že to bylo zlo, že to ve skutečnosti byl antikrist. Třetí světová válka začne na Blízkém východě v r. 1995 invazí spojených arabských národů do Izraele. Nejdříve budou nasazeny konvenční zbraně, ale vrcholem holokaustu bude kolem roku 1999 nasazení nukleárních zbraní. Mezi r. 1999 a 2003 bude větší část planety strašně trpět a další život bude ochromen. Kristův návrat lze očekávat kolem r. 2011.

Když byli mimozemšťané konfrontováni s uvedenými výsledky šetření, potvrdili jejich pravdivost. Potvrdili, že vždy stáli za všemi zlými událostmi a manipulovali lidskou rasou náboženstvím, satanismem, čarodějnictvím, magií a okultismem. Dále vysvětlili, že umí putovat v čase a že předpovězeny události by se mohly skutečně stát. Pozdější použití mimozemské technologie jak v USA tak v SSSR toto proroctví postupně potvrdilo. Mimozemšťané nám ukázali hologram, který byl nafilmován, který vydávali za skutečné ukřižování Krista. Jsme na pochybách, máme-li nebo nemáme-li jim věřit. Snažili se využít našich pravých náboženství, aby námi manipulovali, nebo byli autory našich náboženství, jejichž prostřednictvím námi běžně manipulovali, anebo to byl scénář skutečného

konce časů a návratu Krista předpovězeného Biblí? Nikdo na to nedokáže odpovědět.

 

 

 

 

SCÉNÁŘE PRO ZÁCHRANU LIDSTVA

 

 

V roce 1957 se konalo symposium v Hutsville, Alabama, AdU, kterého se tehdy zúčastnili špičkoví vědci. Došli k závěru, že ke konci tohoto století se Země sama zničí nárůstem obyvatelstva a ničením a vykořisťováním životního prostředí, pokud se nám nedostane pomoci od Boha a mimozemšťanů.

Na tajný rozkaz prezidenta Eisenhowera byli „Jason Schollars“ pověřeni prověřit scénář a přepracovat

návrh „Jason Schollars“. Potvrdili výsledky zkoumání vědců a sestavili tři návrhy, které byly nazvány Alternativa 1, 2 a 3.

V Alternativě 1 by měly nukleární zbraně vytvořit díry ve stratosféře, kterými by měly jako komínem odtáhnout všechny jedovaté zplodiny z atmosféry i nezdravé oteplení klimatu. Později by měla být podniknuta opatření, aby se civilizace obrátila k přírodě na záchranu této planety. Ale těmto třem možnostem se nepřikládalo mnoho důvěry, neboť je známá všeobecná nechuť lidí k nějaké radikální změně a k eventuálním škodám, které by atomové exploze vyvolaly.

Zde vás odkazuji na můj článek na našem webu o Syntetické telepatii a tajných zbraních, především na HAARP, který je schopen měnit počasí apod. – Gaspar)

Ve 2. alternativě měla být vybudována síť podzemních měst, spojených tunely, kde by byl umístěn výběr nositelů kultury a význačných povolání, aby tak byla zachována lidská rasa. Zbytek lidstva měl být ponechán na povrchu Země svému osudu. (My víme, že tato zařízení byla stavěna, jsou připravena a čekají na vyvolené.)

Ve 3. alternativě mělo být malé skupině lidí umožněno za pomoci mimozemské a konvenční technologie opustit Zemi a vybudovat kosmické kolonie. Nemohu ani vyvrátit ani popřít tvrzení o existenci tzv. „deportované skupiny“ (viz knihu „Alternativa 3“ od Leslieho Watkinse) o lidských otrocích, kteří měli být nasazeni v rámci tohoto plánu jako dělníci. (Mám nyní v majetku od úředníka NASA fotografie jedné z měsíčních základen. Věřím, že kolonie na Marsu jsou také reálné – Cooper)

(Poznámka: Jsou také někteří, co prohlašují, že ke „globálnímu oteplování “ nemůže vlastně dojít, jak původně věřili, a že z toto „zjištění“ je vyplývá na počítačových modelů nebo simulacích, které vždy nesplývaly s aktuálním kolísáním teploty. Je možné, že Země se sama pokouší „hojit“? Mohlo by být pravděpodobné, že „globální oteplování“ je víceméně záminka, která by odůvodnila obrovské výlohy pro super akce, jako „východisko“ pro tajné vládní použití takových řešení, jako v „Alternativních“ scénářích. Neexistuje důvod zničit tuto planetu.  – Branton).

Jako kosmická kolonie byl vybrán Měsíc pod krycím názvem „Adam“ a jako další cíl Mars pod krycím názvem „Eva“. Mezitím mělo dojít na Zemi k nasazení smrtících mikrobů, aby se získal čas a zmenšil počet obyvatel. AIDS je jedním z výsledků tohoto plánu a jsou připraveny ještě další. Protože redukce obyvatelstva Země byla pokládána za důležitou, bylo rozhodnuto, že v zájmu lidstva bude nutno lidskou společnost zbavit nežádoucích elementů. USA a SSSR odmítly společně alternativu 1, ale nařídily ihned realizovat alternativy 2 a 3.

(Poznámka: Bylo rozhodnuto ELITOU, že od této chvíle musí být populace redukovaná a kontrolovaná, což představuje např. zbavit se nežádoucích živlů naší společnosti ‚pro dobro lidského rodu‘. Cílem byly především populace ČERNOCHŮ, HISPÁNCŮ a některé problematické skupiny, např. HOMOSEXUÁLOVÉ.“ Vypadá to, že když udělali toto rozhodnutí, elita byla na pokraji posedlosti po technologiích, které by řešily přelidněnost, jídlo a energetické problémy – dokonce i možnosti, jak transportovat nadměrnou část populace k jiným planetárním tělesům, jestliže to bude nutné. Očividně hlasovali pro masovou genocidu s tím, že by se zachovalo ovladatelné minimum populace – asi jen půl miliardy lidí. Kromě opatření pro udržení příznivých podmínek pro svůj další život na planetě si nepřejí ztratit politickou a ekonomickou kontrolu, kterou vlastní, což by se mohlo stát, jestliže otevřeně dají získané supertechnologie k dispozici masám. – Branton).

V roce 1959 bylo svoláno symposium Rand Corporation pro hlubinné stavby. Na závěr jednání byly demonstrovány stroje, které dokázaly razit 15 m široký tunel rychlostí 1,5 metru za hodinu. Dále byly mimo jiné ukázány obrázky obrovských tunelů a podzemních hal, které, jak se zdá, představovaly dokonalé podzemní zařízení, dokonce celá města. Zdálo se, že předchozích pět let bylo využito ke zdokonalení stavebních metod pro hlubinné stavby.

Mocní rozhodli, že jednou z možností financování těchto staveb, mimozemských a jiných „černých projektů“ je získáváním peněz z prodeje drog.

Tehdy byl do záležitosti vtažen jeden ctižádostivý člen CFR. Jeho jméno je George Bush, pozdější prezident USA a obchodní ředitel ZAPATA OIL Company v Texasu. ZAPATA OIL tehdy experimentoval s novými technologiemi mimo pobřežního výcviku. Bylo rozhodnuto, že nejvhodnější bude, když drogy budou dováženy rybářskými loděmi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtamtud dopravovány na pevninu zásobovacími loděmi, které nepodléhaly celním kontrolám. Tak bylo zabráněno nežádoucí zvědavosti ze strany veřejnosti.

George Bush k tomu dal plný souhlas a zorganizoval spolupráci s CIA. Plán fungoval daleko lépe než se očekávalo a daří se mu výborně dodnes. Mezitím se však objevily i další metody, jak drogy do země ilegálně dopravovat.

MUSÍTE SI VŽDY PAMATOVAT, že GEORGE BUSH ZAČAL PRODEJEM DROG NAŠIM DĚTEM. CIA nyní řídí většinu světových nelegálních drogových trhů. (George Bush nejen že se podílel na distribuci drog, ale má velké podíly v ropných kartelech. Jeho děda byl nacista, s Usámou bin Ládinem založil řadu firem a má podíl v několika z nich, působících v Africe a jinde na světě. V době útoku na Obchodní centra 11.9. Ládina ochraňovala CIA. Jak je vidět, všechno je zřejmě jinak, než nám je sdělováno. Další perličkou, kterou vám nabízím, jsou důkazy o tom, že vláda USA ví o existenci Šedých Grays a spolupracuje s nimi. Podívejte se na zajímavé video z Bushovy vily, kde měl proslov. Všimněte si, za postavou prezidenta jsou zasklené dveře a v nich se odrážejí postavy naslouchajících, mezi nimi postava Šedého Gray. Není to figurka, je skutečný a hýbe se! Upozorňuji, že to není kamufláž!)

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread301267/pg1

http://www.youtube.com/watch?v=SQCFZdxhDLY&feature=related

http://www.coasttocoastam.com/gen/page2194.html?theme=light

http://www.youtube.com/watch?v=yBT8T-pNZqE

http://www.youtube.com/watch?v=rS7ueGGZ0Fc

 

 

 

 

 

VLIV KENNEDYHO NA VÝVOJ UDÁLOSTÍ

 

 

K zahájení oficiálního programu vesmírných letů dal podnět prezident Kennedy, který po svém zvolení vyzval Spojené státy, aby učinily vše pro to, aby USA jako první vyslaly člověka na Měsíc. Třebaže byl jeho plán dobře míněn, umožnil odpovědným lidem, aby pro jejich temné účely byly uvolněny obrovské sumy peněz a vlastní projekt vesmírných letů byl veřejnosti utajován. Stejný program probíhal v té době též v SSSR.

Když Kennedy pronášel svou inaugurační řeč, existovaly již na Měsíci ruské a americké základny.

Oficiální vesmírný program byl posílen prezidentem Kennedym v jeho inauguračním projevu,č když dekretoval, že Spojené státy vstoupí lidskou nohou na povrch Měsíce před koncem desetiletí. Ačkoli v jeho pojetí nevinný, tento mandát umožnil tok financí do bezedného trychtýře, obrovské množství peněz do černých projektů A ZAKRYTÍ REALITY VESMÍRNÝM PROGRAMEM PŘED AMERICKÝMI LIDMI. Podobný program byl realizován Sovětským svazem a měl stejný účel. FAKTICKY VE SPOJENÍ S CIZINCI, SPOJENÝMI STÁTY A SOVĚTSKÝM SVAZEM UŽ EXISTOVALA ZÁKLADNA NA MĚSÍCI V TOM SAMÉM MOMENTU, KDY KENNEDY ŘÍKAL TATO SLOVA. (Tvrdí se a existují důkazy, že první mise na Měsíc byl podvod pro veřejnost a celá šaráda s prvními kroky na jeho povrchu byla natočena ve studiu!)

http://www.youtube.com/watch?v=960vBSKT-Pw&eurl=http://projectcamelot.org/david_wilcock_jumproom_to_mars_transcript.html

 

Dne 22. května 1962 přistála na Marsu sonda bez posádky, která potvrdila existenci životního prostředí, umožňujícího lidský život. Zanedlouho potom bylo započato s výstavbou kolonie na Marsu. Dnes je tam možno najít města, která obývají vybraní a vyvolení lidé různých kultur a povolání z různých zemí. Ve skutečnosti jsme byli a nadále jsme úzkými spojenci SSSR (dnes SNS), aby tak ve jménu národní obrany mohly být získávány peníze na tajné projekty.

(Poznámka: Někteří si mohou vzpomenout na chvíli o mnoho roků později, když první oficiálně UVEŘEJNĚNÁ sonda přistála na Marsu a začala vysílat obrazy z povrchu planety s lehkou modrou oblohou. Bezprostředně po tom jsme řekli „oops“, modrá obloha byla chyba v programování kamery, která začala posílat „fotky“ k Zemi ve špatné barvě. „Naštěstí“ problém byl „vyřešen “ a následující fotografie se objevily s načervenalou oblohou. – Branton). (Tato skutečnost je známa badatelům záhad o Marsu a tyto původní snímky existují) Brzy na to začala být konstrukce kolonie na planetě Marsu vážná. Dnes věřím, že kolonie na Marsu existují a jsou obydleny specificky vybranými lidmi z různých kultur a povolání, pocházejícími ze všech oblastí Země. VEŘEJNÁ ŠARÁDA nevraživosti mezi Sovětským svazem a Spojenými státy byla udržována po všechny tyto roky S ROZKAZEM  FINANCOVAT PROJEKTY VE JMÉNU NÁRODNÍ OBRANY, I KDYŽ VE SKUTEČNOSTI JSME NEJBLIŽŠÍMI SPOJENCI. (Poznámka: M .J. El Pasa, TX poslal dopis k ‚světovým mezinárodním hlídačům ‚– Pád Sovětského bloku v roce 1989, p. 18 – věty se dotýkají ženy, která pracovala na JPL v Pasadeně, CA. v roce 1962 jako kvalifikovaná ‚fotografka a tlumočnice‘. Její manžel také tam pracoval, navrhoval klenuté struktury schopné odolávat vichřicím pro ‚kolonie na povrchu Marsu!‘ Později byl poslán na TAJNOU MISI. Pak jeden den dostala oznámení, že její manžel zemřel, a neřekli jí detaily ani jí nevydali manželovo tělo. Když se někteří ptaly na jeho osud, řekla s naprostou vážností: „Já si myslím, že byl navržen k pobytu na Marsu!“ – Branton).

V určitém časovém bodě se podařilo prezidentu Kennedymu odhalit pravdu ohledně prodeje drog, prováděného za souhlasu USA a SSSR, i pravdu o mimozemšťanech. V roce 1963 dal organizaci MJ 12 ultimatum. Pohrozil jejím členům, že jestliže toto zlo nevykoření, učiní to sám. Informoval MJ o svém úmyslu seznámit v následujícím roce veřejnost s přítomností mimozemšťanů a vypracoval plán k provedení svých záměrů. Prezident Kennedy nebyl členem CFR a nic nevědělo Alternativě 2 a 3. Jejich operace byly internacionálně střeženy a byly řízeny komitétem nazvaným Komitét prováděcích směrnic. Jeho členové podléhali v USA organizaci MJ 12 a v SSSR sesterské organizaci. Rozhodnutí prezidenta Kennedyho vyvolalo velké starosti u odpovědných činitelů. Proto bylo jeho zavraždění nařízeno Komitétem prováděcích směrnic a bylo provedeno agentem MJ 12 v Dallasu. Prezident Kennedy byl během střelby z různých míst zastřelen tajným agentem, který tehdy řídil Kennedyho auto. To je zcela zřetelně vidět na filmu. Podívejte se znovu na film a nepozorujte Kennedyho, ale jeho řidiče. Všichni očití svědkové, kteří se nacházeli v blízkosti Kennedyho auta a viděli, jak William Greer Kennedyho zabil, byli sami během následujících dvou let zavražděni. Vyšetřovací komise vraždy Kennedyho – to byla fraška, neboť v této vyšetřovací komisi převládali členové CFR. Jejich snaha, zmást americkou veřejnost měla plný úspěch. Mnoho dalších vlastenců, kteří se v následujících letech pokoušeli odhalit tajemství mimozemšťanů, bylo rovněž zavražděno.

 

 

 

 

PROJEKT APOLLO A UFO

 

 

V počáteční době vesmírných letů a následujících přistání na Měsíci byl každý start rakety provázen mimozemskými létajícími objekty. (na webech najdete svědecké výpovědi astronautů, kteří potvrdili sledování přítomnosti cizích technologií při každé vesmírné misi. Výpovědi astronautů a jiné): http://www.v-j-enterprises.com/dvpage.html#ros

  1. LISTOPADU 1990 LOSANGELESKÝ TELEVIZNÍ KANÁL 2 OZNÁMIL, ŽE SE ODDĚLIL ČERVENÝ ŽHNOUCÍ OKROUHLÝ OBJEKT, KTERÝ DOPROVÁZEL RAKETOPLÁN ATLANTIS NA CESTĚ, POZDĚJI KLASIFIKOVANÝ JAKO VOJENSKÁ MISE. TO BYLO PRVNÍ VEŘEJNÉ PŘIJETÍ.

Posádka Apollo viděla a nafilmovala jednu měsíční základnu, které dali krycí název „LUNA“. Na fotografii jsou kopule, kuželovité velké stavby, které připomínají sila. Na snímcích je lze zřetelně rozeznat. Je možno vidět též obrovská vozidla tvaru T, která za sebou zanechávala na měsíčním povrchu hluboké brázdy, a také jsou na nich vidět velké i malé mimozemské létající objekty. (Tyto snímky jsou rovněž zveřejněny na internetu a dokladují, jak NASA tyto základny vyretušovala a zatajila)

Oficiální program vesmírných letů je opět fraškou, v jejímž rámci jsou na něj doslova vyhazovány obrovské sumy peněz.

Alternativa 3 je skutečnou realitou a nikoliv jen Science Fiction. Mnozí astronauti Apollo byli touto zkušeností hluboce otřeseni a jejich život a jejich pozdější výpovědi jsou reflexem rozsahu těchto zkušeností a také vlivu mlčení, které jim bylo nařízeno. Bylo jim nařízeno přísné mlčení pod hrozbou trestu smrti, která pak byla opisována výrazem „nutnost“. Jeden astronaut nicméně hovořil s britskými producenty, kteří natočili film o Alternativě 3 a potvrdil pravdivost všech vznesených obvinění.

V knize ,,3. alternativa“ byla totožnost astronauta zamaskována pseudonymem „Bob Grodin“. Tvrdilo se, že v roce 1978 spáchal sebevraždu. To nemůže být v žádném případě potvrzeno a já věřím, že mnoho takzvaných skutečností v této knize jsou dezinformace. Jsem přesvědčen, že je to výsledkem nátlaku, který byl na autory vyvíjen, aby byl neutralizován jakýkoliv účinek, který vyvolala britská televize svým zveřejněním a uvedením filmu o Alternativě 3.

Hlavní stan této zločinecké organizace proti lidstvu je v Ženevě. Vrchní štáb se skládá ze členů příslušných vlád a vedoucích členů „Bilderbergrů“. Schůzky Komitétu prováděcích směrnic se konají dokonce i v ponorkách s atomovým pohonem pod příkrovem polárního ledu. Potřeba utajení je tak velká, že toto je nejlepší metoda jak zabránit odposlechu.

(Pro zajímavost musíme poznamenat, že Spojené státy měly třináct originálních kolonií a 39 delegátů z těchto kolonií podepsalo Ústavu, pak byla přepsaná a adoptovaná v prvním Ústavním shromáždění. Věříte, že to je shoda okolností? Politické výborové schůze jsou uskutečňovány na jaderné ponorce pod polárním ledovcem. Sovětský náhradník a americký náhradní spoj je ve vzduchové kapse, kde je setkání svoláno. Byla to jediná metoda, která by zajistila, že setkání nemohla být prozrazena (Poznámka: V jednoduchých termínech: „Illumináti“ pracující na nejvyšších úrovních americké a ruské vlády spolu po dlouhá léta spolupracují, zatímco obě strany podporují „iluzi“ dvou nepřátelských vojenských sil z důvodů udržování světové populace politicky rozdělenou a snadno kontrolovatelnou. Pravděpodobně je to také metoda pro ospravedlění obrovských vydání na armádu a vědecký výzkum. Dr. John Coleman dokumentoval toto bývalé „komunistické hnutí “ v Rusku a „Eastern Založení“ Ameriky, že obě strany byly od začátků provázány na nejvyšší úrovni přes Freemasonry – Branton).

Z vlastní zkušenosti a z ostatních pramenů mohu potvrdit, že kniha ,,3. alternativa“ se ze 70 % opírá o pravdu. Připouštím, že dezinformace byla pokusem zpochybnit informace uveřejněné britskou televizí. Pravost těchto informací je možno lehce vyvrátit manévry, které má tajná organizace USA k dispozici, a také prohlášením, vydaným pod názvem „Eisenhowerův dokument“, který líčí organizaci MJ 12 jako nutný plán pro ochranu USA.

Jakmile počala technologická výměna s mimozemšťany, dostala se nám do rukou technologie, která předčí naše nejodvážnější sny. Létající stroj s názvem „Aurora“ se nachází v území 51 a jsou s ním pořádány pravidelné lety do vesmíru. Jedná se o jednostupňovou raketu TAV (Trans Atmospheric Vehicle). Může se vznést ze startovací dráhy dlouhé 12 km, stoupat na vysokou oběžnou dráhu Země a zase přistát na původní dráze.

V současné době vlastníme jeden létající objekt na atomový pohon, podobný mimozemskému, který je přechováván v oblasti 4 v Nevadě. Naši piloti již v tomto létajícím objektu podnikli meziplanetární lety a navštívili v něm Měsíc, Mars a další planety.

Byli jsme obelháni o pravém charakteru i přírodě Měsíce a planet Marsu a Venuše a rovněž tak o stavu technologie, kterou v dnešní době vlastníme.

Na Měsíci jsou území, kde se daří rostlinnému životu a jeho barvy se mění podle ročního období. Tento jev, vyvolaný změnou ročního období, probíhá proto, že Měsíc nám i Slunci neukazuje stále jednu a tutéž tvář, jak se tvrdí. Existuje území, které se v každém ročním období vynořuje z temnoty a na tomto území existuje rostlinný život. (Totéž potvrdil George Adamski ve své knize“ Uvnitř vesmírných lodí“. Jeho tvrzení pak bylo doloženo fotografií z jedné sondy vyslané ze Země. Fotografie byla zvětšena vojenskou výzkumnou organizací USA NASA a na snímku je zřetelně vidět, že Adamski říkal pravdu. Pozn. překl.)

(Mimochodem, na Měsíci se například našly důkazy existence mimozemských civilizací, hlavně na jeho odvrácené straně. Jde o základny, města, ale třeba i havarovaný raketoplán snad cizího původu, jak tvrdí někteří výzkumníci, nepředstavitelně starý i se zachovalou mrtvou bytostí. Je ovšem možné, že může jít i o technologii a bytost pozemského původu, což je myslím pravděpodobnější, například ze staré Atlantidy. Všechno bylo nafilmováno a mnohé různými expedicemi prozkoumáno. Vrak byl nalezen Apollem 11 a odhalen při rozboru filmových záběrů. Až Apollo 20 přistálo u místa havárie a provedlo průzkum, při němž byla nalezena uvnitř tato bytost, nazvaná „EBE Mona Lisa“viz mnoho filmů:

http://video.google.com/videosearch?q=apollo+20&www_google_domain=www.google.com&hl=en&emb=0&aq=0&oq=Apolo+20#

http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2145

 

 

Na Měsíci byly zřízeny umělé rybníky a jezera a v atmosféře Měsíce je možné pozorovat oblaka, která byla nafilmována. Existuje také přitažlivost Měsíce a člověk se může na jeho povrchu dobře pohybovat i bez skafandru, pokud se podrobil dekompresi, jako např. před ponořováním se do vody. Měl jsem možnost vidět fotografie a jejich část byla rovněž uveřejněna v knize Freda Stecklinga „Odkryli jsme cizí základny na Měsíci“.

(V roce 1969 vypukla na měsíční základně konfrontace mezi Sověty a Američany. Sověti se pokoušeli převzít kontrolu nad základnami drženými americkými vědci a udělali z nich rukojmí. (Poznámka: Tam je důkaz, že základna na povrchu Měsíce, základna Říše snů v Nevadě-California, a základna Dulce-Archuleta jsou všechny identické. Jiné zdroje, např. bývalý orgán z tajné „bezpečnosti na Dulce Thomas C.“ informoval, že další „hádka“ fakticky uskutečněná propukla na základně Dulce ve chvíli, kdy tam byl přítomen, a možná také ve stejném čase na Nevadské základně, ačkoli hádka v tunelech pod Nevadským armádním komplexem není ‚potvrzena‘. Tyto dva incidenty jsou založené na stejném principu: na pokusu zabrat místo, jeden mezi Američany a Rusy na Měsíci a jeden mezi lidmi a Saurians v základně Dulce. Z různých zdrojů můžeme udělat závěr, že trojstranné spojení Měsíc – Archuleta – Dreamland základny jsou společně obsazené Američany, Rusy a saurian grays různých typů, stejně jako možnými „odpadlíky“ nebo „posluhovači“ od společenství „Nordic-Blond či Aryanů“. Ačkoli Cooperova výpověď není podložena dokumentačními důkazy k nahlédnutí pro obvinění z válek v Dulce, přece prohlašoval, že má četné dokumenty hovořící o hádce ve spojení CIA-ALIEN-RUSSIAN základně na Měsíci – Branton).

 

 

 

 

KOMPLIKACE, UTAJOVÁNÍ A SKANDÁLY

 

 

V roce 1969 došlo v podzemní laboratoři „Dulce“ ke konfrontaci mezi našimi vědci a mimozemšťany.

Mimozemšťané při ní unesli několik našich vědců jako rukojmí. Pro jejich vysvobození byly nasazeny týmy Delta, ale pozemské zbraně byly proti mimozemšťanům neúčinné. Při této akci zahynulo 66 našich lidí. Nejméně na dva roky byly všechny společné projekty přerušeny. Nakonec však došlo k urovnání a byla obnovena spolupráce, která existuje dodnes.

Sověti odstoupili od programu po období dvou let. Nakonec nastalo smíření a znovu jsme se začali ovlivňovat. Nemohu tvrdit, že je celá finanční říše kontrolovaná CIA, NSA a Radou pro zahraniční vztahy, KTERÉ KONTROLUJÍ, OTÁČEJÍ A PEROU PENÍZE Z DROG A JINÝCH VEDOUCÍCH KOMUNIT VLASTNÍCÍCH PODNIKY, ale mohu vám říct, jak to začalo. PENĚŽNÍ TOKY JSOU ZA NĚČÍM, CO SI MŮŽETE PŘEDSTAVIT TAK, ŽE JSOU SKRYTÉ V OHROMNÉ SÍTI Z BANK A VLASTNÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ. Nejprve byste se měli začít dívat na J. Henry Schroder Bankovní korporaci, Schroder úvěrová společnost, Schroders Ltd. (Londýn), Helbert Wagg Držení Ltd., J. Henry Schroder-Wagg & Co. Ltd., Schroder Gerbruder a Společnost (Německo), Schroder Munchmeyer Gengst a Společnost, Hradní banka a její společnosti v držení Asijskou rozvojovou banku, a Nugan Handskou chobotnici bank a držících společností.

Když vypukla aféra Water-Gate, doufal prezident Nixon, že bude moci vše urovnat, aniž by musel opustit úřad. Ale MJ 12 měla docela jiný plán. Pracovníci tajné služby uveřejnili, že během šetření se přišlo na tajné dokumenty kompromitující Nixona. Nixonovi bylo nařízeno, aby se úřadu vzdal. On se zdráhal, a tak se připravoval první vojenský puč, který se měl v historii USA odehrát. Vojenské vrchní velení poslalo přísně tajné nařízení vojenským silám USA, rozptýleným po celém světě. Nařízení znělo: „Po obdržení tohoto dokumentu nebudete nadále poslouchat příkazy z Bílého domu, ani je provádět. Ihned potvrďte příjem tohoto dokumentu!“ Nařízení bylo vydáno pět dní před sesazením a odstoupením Nixona. Já jsem měl možnost toto nařízení osobně číst. Když jsem se zeptal svého velícího důstojníka, jak se zachová, protože nařízení vrchního vojenského velení hrubě porušuje Ústavu USA, odpověděl mi: „Myslím, že vyčkám, zda přijde nějaký příkaz z Bílého domu, a pak se rozhodnu.“ Já jsem již žádný příkaz z Bílého domu neviděl, ale to ještě neznamená, že nebyl vydán.

Během doby, ve které se toto všechno odehrávalo, kongres i americký lid jistě instinktivně cítili, že něco nesouhlasí. Když pronikl na veřejnost případ Water-Gate, každému se ulehčilo a věřil, že nyní dojde k prověření tajných služeb. Prezident Ford k tomu svolal komisi Rockefellerů, což bylo všeobecně přijato. Ale pravým důvodem tohoto kroku bylo udržet kongres v jisté vzdálenosti od skutečnosti a pokračovat v utajování. Nelson Rockefeller, který komisi předsedal, byl členem CFR. Byl to právě on, kdo Eisenhowerovi pomohl mocenskou organizaci MJ 12 vybudovat. Rockefeller předhodil kongresu jenom pár kůstek a zatajování pokračovalo vesele dále.

Později se senátor Church pokoušel zinscenovat proslulé Church Hearings. I on byl vedoucím členem CFR a pouze opakoval to, co již učinil Rockefeller. Utajování mělo nadále přednost. Když se rozhlásila akce „Iran Kontra“, mysleli jsme, že konečně dojde k nějakému šetření. Ale opět to byly pouze falešné naděje. Navzdory horám dokumentů o pašování drog a o ostatních ohavnostech pokračovalo utajování s úspěchem dále. Zdálo se, jako by kongres chtěl úmyslně obcházet pravdu, ležící tak blízko pod povrchem. Bylo možné, že by kongres znal plnou pravdu, a proto nechtěl zasáhnout?

Byli v něm i takoví členové, kteří měli zajištěnu jízdenku do kolonií na Marsu pro případ, že se život na Zemi schýlí ke svému konci?

Nejsem schopen popsat v plném rozsahu finanční impérium, které, kontrolováno CIA, CFR a NSA, hospodařilo s penězi, přicházejícími z obchodu s drogami a z ostatních tajných operací. Ale rád bych řekl vše, co z toho mála vím.

Organizace a manipulace s obrovskými peněžními obnosy přesahuje všechny lidské představy. Těmito penězi vládne široko daleko rozvětvená síť bank a peněžních společností. Měli byste si jednou ty banky prohlédnout a stejně tak i jejich majitele. Jedná se například o J. Henry Schroeder Banking Corp., Schroeder Trust Corp., Schroeder Ltd. London, Herbert Wagg Holdings Ltd., J. Henry Schroeder-Wagg and Co. Ltd., Schroeder Gebrüder and Co. Germany, Schroeder Munchmayer, Hengst and Co., Castle Bank.

MJ 12 připravilo nouzový plán, který má každého, kdo se přiblíží k pravdě, od ní odvést a zdiskreditovat.

Plán byl nazván Majestic 12. Byl realizován zveřejněním údajně pravých dokumentů Eisenhowera, které připravili Moor, Schander a Friedman. Tento dokument je falsifikát.

Udává sériové číslo prezidentských rozkazů 092447. Tedy číslo série, která neexistuje a také v dohledné době existovat nebude. Truman psal rozkazy s čísly pod 9000, Eisenhower 10 000, Ford byl právě u 11 000. Reagan dosáhl čísla 12000. Kvůli kontinuitě, lepší registraci, a aby se předešlo omylům, budou prezidentské rozkazy nadále číslovány nezávisle na tom, kdo v Bílém domě na prezidentském stolci sedí. Číslo série je jednou z hrubých chyb v tomto dokumentu. Plán však dosáhl toho, že v následujících letech byly zastaveny všechny rešerše. To vyústilo v neužitečnou činnost, totiž pátrání po informacích, které neexistovaly. Vyvrcholilo to promrháním peněžních fondů na výzkum UFO, které Friedman obdržel.

Tak byly při hledání tohoto fantomu promarněny tisíce a tisíce hodin studia a práce. Jestliže byste snad začali pochybovat o schopnosti Tajné vlády vnutit vám písmeno X jako U, pak byste měli své mínění zrevidovat.

Byl vytvořen a realizován další nouzový plán, který působí do dnešních dnů. Je to plán jak připravit veřejnost na očekávanou konfrontaci s mimozemskou rasou. Veřejnost je nyní doslova bombardována televizními a ostatními filmy a rozhlasovými relacemi, v nichž je přesvědčována, že téměř každý přírodní jev potvrzuje přítomnost mimozemšťanů. To má své dobré i špatné stránky. Podívejte se jednou pozorně kolem sebe. Mimozemšťané zde chtějí potvrdit svou přítomnost a vlády nás na to mají připravit, aby bylo zabráněno panice. (Nevídané množství celosvětového pozorování UFO ukazuje, že veřejný projev není vzdálený. Nikdy v historii nebylo tolik oficiálních poděkování. Například v současné době v předvolební kampani na nového prezidenta USA kladou novináři a reportéři pro nás nepochopitelné otázky, které svědčí o faktu, že v určitých kruzích se otázka mimozemšťanů bere vážně. Například dotaz k Hillary Clintonové, co by dělala vláda v případě invaze mimozemšťanů a jestli bychom se ubránili. Odpověď zhruba byla, že americká armáda má vyvinuté zbraně, které by útok odrazily. Sledujte a podívejte se na weby, co se mluví a děje v politice ve světě, třeba na BBC. U nás se o takových věcech nemluví)

Nejohavnější z těchto nouzových plánů je již v chodu a ovlivňuje nás. Po mnoho let jsou do USA importovány drogy a jsou prodávány zejména chudým a méněcenným lidem. Byly sestaveny sociální programy na pomoc menšinám k vytvoření závislého a neproduktivního elementu v naší společnosti. Pak se tento sociální program zredukoval, aby se tak dala zelená rozšíření kriminálních živlů, jejichž počet nebyl v padesátých a šedesátých letech ještě tak velký.

Tajná vláda si pro potřebu těchto kriminálních živlů vyžádala výrobu a dovoz velmi efektivních zbraní. To mělo vyvolat pocit nejistoty a donutit americkou veřejnost k dobrovolnému zavedení zákona proti těmto zbraním. (v „odzbrojené“ společnosti  by vzorní občané nevyužili svých práv k ozbrojování, zatímco „zločinci“, kteří stejně nerespektují dodržování zákonů, by stejně stále vlastnili svoje střelné zbraně. Tak budou pro „nezákonné“ držení zbraní souzeni, ale porušování práv pro ně není stejně nic nového – Branton). Aby poštvala veřejnost proti těmto zbraním, střílela CIA v rámci plánu Orion za pomoci duševně chorých pod vlivem drog a hypnózy dokonce nevinné děti na školních dvorech. Plán probíhal dobře a vedl k žádoucím výsledkům. Tento plán musí být zastaven.

(Poznámku: Tento aspekt „hypnózy “ byl používán i u vraždících atentátníků. Oproti obecnému názoru osoba MŮŽE být nucena spáchat v hypnóze takový čin, kterého by se v probouzejícím se vědomí normálně nedopustila. Je mnoho důkazů, obsažených v Sirhan Sirhanu deníku i jinde, že tento údajný vrah Roberta Kennedyho byl psychologicky zmanipulován jistou skupinou pomocí hypnózy. Tento Sirhan Sirhan, byl neuvěřitelně zranitelná oběť hypnózy, a protože si nic nepamatoval po události střelby na Roberta Kennedyho. Svědci prohlašovali, že „hlídač“ vytáhnul zbraň na Kennedyho, a že přinejmenším bylo vypáleno 10 střel, dvě z nich byly později nalezeny ve „spižírně“ v zárubni a které nemohly být vypáleny Sirhan Sirhanem z jedné zbraně, jak ze které mohlo být vypáleno pouze osmi střel. Bylo to potvrzeno Geraldem Rivery a u několika jiných TV „zpravodajských časopisů“, které obnovily šetření vraždy Roberta Kennedyho. Hned potom následovala akce, zveřejnění filmu „J.F.K.“ – Branton).

„AUTORSKÁ POZNÁMKA: SHLEDAL JSEM, ŽE TYTO UDÁLOSTI SE OPRAVDU STALY PO CELÉ ZEMI. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, OD KTERÉHO MÁM VYŠETŘOVACÍ SPIS — INCIDENT V ŽENSKÉ ŠKOLE V KANADĚ, INCIDENT V NÁKUPNÍM STŘEDISKU V KANADĚ STOCKTON, KALIFORNIE, MASAKR A VRAŽDA RABBIE MEIR KAHANE — STŘELCI BYLI VŠICHNI EX- MENTÁLNĚ NEMOCNÍ PACIENTI, NEBO TO BYLI MENTÁLNĚ NEMOCNÍ PACIENTI, KTEŘÍ BYLI ZÁVISLÍ NA DROGÁCH PROZAC! JISTÁ DÁVKA TÉTO DROGY ZVÝŠÍ U PACIENTŮ ÚROVEŇ SEROTONINU, ZPŮSOBUJÍCÍ CHOVÁNÍ S EXTRÉMNÍM NÁSILÍM. SPOJENÍM S POSTHYPNOTICKOU SUGESCÍ NEBO PROVEDENÍM PŘÍKAZU PŘES ELEKTRONICKÝ MOZEK, MIKROVLNNÉ ZÁŘENÍ NEBO E.L.F. VLNY DOSTANETE VÝSLEDEK: HROMADNOU VRAŽDU, KONČÍCÍ V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SEBEVRAŽDOU PACHATELE. MYSLÍM SI, ŽE BUDETE PŘEKVAPENI. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘI ŠETŘENÍ BY BYLO UTAJENO JMÉNO VRAŽEDNÉHO DOKTORA NEBO DUŠEVNĚ LÉČEBNÉHO ZAŘÍZENÍ. VĚŘÍM, ŽE BUDEME SCHOPNI VYTVOŘIT INTELIGENČNÍ SKUPINY K ŠETŘENÍ SOUVISLOSTÍ AND/OR SPOJENÍ KE ZNÁMÉMU PROGRAMU EXPERIMENTÁLNÍ MYŠLENKOVÉ KONTROLY POUŽÍVANÉMU CIA A NAKONEC OBJEVÍME, KDO TITO LÉKAŘI SMRTI OPRAVDU JSOU. (O tom jsem psal již v článku o Syntetické telepatii na tomto webu. Mimochodem, hromadné vraždy spolužáků na školách i jinde a následná sebevražda vraha není doménou jen USA, jak vidíme občas ve správách v naší televizi, ale už i v Evropě a celkově to vypadá, že má rostoucí tendenci. Celkově narůstá násilí a extremizmus všude na světě. Podle mých výzkumů to potvrzuje předpovědi a proroctví o uskutečňování plánů Illuminátů. Za prvé to povede k posilování policejních složek a absolutní kontroly všude, kde se pohybujete, a k odzbrojení obyvatel. Za druhé v souladu s dnešní celosvětovou finanční krizí dojde následně ke spoustě sebevražd, občanské nepokoje s množstvím mrtvých povedou k následnému vyhlášení stanného práva. Začne to a vlastně už začalo v USA a důsledek všeho bude ten, jak je prorokováno, že do dvou let vznikne celosvětová válka. Uvidíte sami, jestli to bude pravda. Já si to nepřeji, ale není v mé moci to ovlivnit. V této době, jak je naplánováno, má dojít i k invazi Šedých Grays a k obsazení Země. Všechno je vytvořeno uměle a nic není náhoda!- Gaspar)

Inscenátoři uvedených akcí využili vlny kriminality, která v dnešní době panuje, aby americkou veřejnost přesvědčili, že stadium anarchie v našich velkých městech dosáhlo vrcholu. Toto téma se omílalo denně v rozhlase, televizi i ve všech novinách v důrazných argumentacích. Až bude veřejné mínění dostatečně zpracováno, začne se tvrdit, že na území USA pronikla teroristická skupina vybavená atomovou zbraní, která chce tuto zbraň nechat explodovat v našich městech. Vláda pak bude donucena zrušit Ústavu a vyhlásit výjimečný stav. Potom mimozemšťané vytvoří armádu zmanipulovaných lidí a lidí žijících mimo společenský pořádek, a zavře je do koncentračních táborů, které jsou již v zemi připraveny. Jsou tito lidé, kteří mají být zavřeni do koncentračních táborů, určeni pro pracovní nasazení v mimozemských koloniích? (Místo pánu použít teroristy s atomovou zbraní byl použit plán napadení USA, jinou zbraní – viz 11. září 2001, i když není vyloučeno použít a uskutečnit původní plán)

Všechna média, rozhlas, televize a noviny, síť komputerů budou v tomto případě zabaveny a zestátněny. Kdo bude klást odpor, bude zatčen a usmrcen. Již v roce 1984 prováděla vláda a armáda generální zkoušky těchto operací pod krycím názvem REX 84 a zkoušky proběhly úspěšně.

Až nastanou výše uvedené události, převezmou stí nová vláda nebo mimozemšťané svrchovanou moc nad lidmi. Naše svoboda má být navždy ztracena a máme žít až do konce života jako otroci. Musíme procitnout, a to okamžitě.

 

 

 

 

NEBEZPEČNÉ PŮSOBENÍ NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ

 

 

Phill Klass je agentem CIA, což je potvrzeno ve všech dokumentech, do kterých jsem měl možnost v letech 1970 až 1973 nahlédnout. K jedné z jeho povinností jako leteckého experta patří, aby bagatelizoval a popíral všechny informace, které se týkají UFO. Všem vojenským velitelům bylo nařízeno, aby se na něj obraceli v případech, kdy po nich budou žádány informace o UFO, které lidé viděli, a o všech kontaktech s mimozemšťany. Tisk a veřejnost musí být vždy mylně informovány.

William Moore, James Schandera a Stanton Friedman byli bud‘ vědomě nebo nevědomě pomocníky tajné vlády. Já si spíše myslím, že nevědomě, i když William Moore prokazatelně používal kartu ID vojenské zpravodajské služby a Lee Graham naproti tomu udával, že je agentem vlády. Přesto mám pochybnosti, že by se daly najít ještě pádnější důkazy. Lee Graham mě zavolal domů a potvrdil mi Moorovy výpovědi.

Stanton Friedman vyprávěl mně a ještě mnoha dalším, že se před lety podílel na výstavbě nukleárního reaktoru. Reaktor byl určen k pohonu letadel. Byl velký jako basketbalový míč, byl čistý, bez škodlivých odpadů, vycházel z něho pouze vodík a pracoval přímo fantasticky. To říká on, nikoliv já. Pohonnou látkou pro takový motor, jehož odpadním produktem je vodík, může být jedině voda. A to je právě pohonná látka jednoho z mimozemských objektů: atomová síla a voda.

Takovou technologii mohli v té době dodat pouze mimozemšťané. Je Friedman skutečně tak neznalý situace? Nejsem si jist. Byl členem skupiny Moore, Schandera a celé výzkumné skupiny a oni to byli, kdo uvedli do chodu nouzový plán MJ 12.

V dokumentech, do kterých jsem mohl nahlédnout v letech 1970 až 1973, jsou jména osob, které by mohly informovat veřejnost o nouzovém plánu MJ 12, protože byly dobře známé a těšily se veřejnému uznání. Jsou to mj. Bruce Macabee, Stanton Friedman a William Moore.

Nevím, zda byli skutečně najati. Třebaže však, následující události nepotvrzují účast Bruce Macabee, jednání Stantona Friedmana a Williama Mooreho je nanejvýše podezřelé.

Vím, že všechny významné výzkumy UFO jsou tajnou vládou infiltrovány, podobně jako NICAP. Její snahy, jak se domnívám, byly vždy úspěšné. Je nanejvýše pravděpodobné, že všechny zveřejněné informace o UFO byly tajnou vládou řízeny.

MUFON je velký příklad. Stovky členů všude po celém světě provádějí šetření a zasílají fyzické důkazy do ředitelství MUFONu, kde ale rychle mizí. Všichni volají po fyzických důkazech. Nedávno byly sbírány vzorky kapaliny, která kapala z UFO talíře na školním dvoře v Gulfském vánku na Floridě. Vzorky byly poslány k MUFONu, KDE BEZPROSTŘEDNĚ ZMIZELY. Walt Andrus říkal, že to byla nehoda. NESMYSL! TOTO NENÍ POPRVÉ, KDY MUFON ‚ZTRATIL‘ DŮKAZY. JÁ SI MYSLÍM, ŽE MUFON JE VELKÁ ČERNÁ DÍRA PRO UFO KOMUNITY. KONTROLA NAD INFORMACEMI JE TAK TĚSNÁ, ŽE NIC NEUNIKNE. Kdo řekne, jaká je skutečná situace, je odhalen a znemožněn na sympoziích. Členové! MUFONu říkají, čemu věřit a čemu nevěřit. Členové jeho správní rady a členové poradního výboru poradců jsou z větší části kontrolováni i podporováni Vládou ve formě platů, grantů nebo důchodů. Kdo by věřil, že toto nepředstavuje konflikt zájmů? KDO MŮŽE VYŠETŘOVAT A NAPADAT RUKU, která JE KRMÍ? (Poznámka: „Krmí“ je, to znamená NAŠIMI daňovými dolary. „Vláda“, na kterou se odkazujeme, tady není tato „zvolená ústavní“ vláda, která je NUTNÁ PRO stabilitu tohoto národa a která odpřísáhla bránit Ústavu; ale NEZVOLENÁ samozvaná „tajná“ vládní elita, která vytváří svoje vlastní pravidla – Branton)

Určitě uvěříte, že ‚Vláda‘ nemohla nabádat lidi k placení do bezedného trychtýře. PENÍZE JSOU ZÁKLADNÍ METODOU KONTROLY (Jak říká Bible: „LÁSKA K penězům je kořenem VEŠKERÉHO ZLA!“ – Branton)

MJ 12 existuje až do dnešních dnů a pracuje ve stejné podobě jako dříve: Šest zástupců vlády, šest ředitelů CFR nebo Trilaterální komise. Majority Agency for Joint Intelligence byla oficiálně označena jako „The Senior Interagency Group“ (SIG).

Dále je velmi důležité pochopit, že CFR a jeho odbočka TC nejen že toto vše kontrolují, ale mají v rukou celou zemi. Dlouho před druhou světovou válkou měli v politice Spojených států rozhodné slovo. Od druhé světové války jsou jediným pramenem všech směrnic vlády. CFR a TC a jejich zahraniční protějšky jsou podřízeny Bilderbergrům. Od druhé světové války jsou všichni čelní vládní a vojenští vůdcové včetně prezidenta příslušníky CFR nebo TC. Všichni američtí členové TC byli nebo jsou členy CFR.

Každá země, která má nějaký význam, vlastní odbočku CFR a její členové společně mezinárodně spolupracují pod vedením Bilderbergrů. Zahraniční příslušníci TC jsou zároveň členy jejich národní organizace. I povrchní průzkum by ukázal, že členové CFR a TC kontrolují všechna důležitá média, mají pod svou mocí a kontrolou špičky, všech vlád a další životně důležité oblasti světa.

Jejich členové jsou vyhledáváni a na svá místa dosazováni. Mají velkou finanční moc a zvláštní zájmy. Příslušníci CFR a TC jsou nedemokratičtí a v žádném případě nereprezentují většinu obyvatel USA. Jsou to však osoby, které rozhodnou, kdo z lidí přežije nastávající holokaust a kdo ne!

Bilderbergrové, CFR a TC jsou tajnou vládou a vládnou národu přes MJ 12 a studijní skupinu, nazývanou Jason Society nebo Jason Schollars. Řídící skupiny vlády sestávají hlavně z jejich členů.

Z uvedeného poznatku je zřejmé, že po celé lidské dějiny manipulovali mimozemšťané lidskou rasou skrze různá náboženství, magii, čarodějnictví a okultismus. CFR a TC ovládají technologie mimozemšťanů a ovládají rovněž celosvětové hospodářství. Eisenhower byl posledním prezidentem, který měl plný přehled o problému „mimozemšťanů“. Následující prezidenti se dověděli jenom tolik, kolik jim MJ 12 dovolila. A věřte mi, i to málo, co jim bylo umožněno poznat, nebyla vždy pravda.

MJ 12 předkládá každému prezidentu obraz o jedné ztracené mimozemské kultuře, která touží po obnově a přeje si zřídit novou vlast na této planetě. Za to nám daruje svou technologii. V některých případech nebyl třeba prezident informován vůbec. Každý prezident spolkl tuto pohádku a po všechen čas muselo tisíce nevinných lidí trpět pod rukama „mimozemšťanů“ a našich vědců, kteří se zabývali barbarskými výzkumy, a proti kterým byli nacisté andělskými kůry.

Dokumenty, do kterých jsem měl možnost nahlédnout, hovoří o 40 lidech, kteří byli připoutáni k přístrojům, jejichž účel jsem až do dnešního dne nepochopil. Tajná vláda doufá, že mimozemšťané jsou schopni vytvořit ze zmrzačených lidí armádu, která by podle potřeby byla aktivována a nasazena proti nám, proti nám všem. Tito lidé jsou uměle zbaveni vůle, jejich mozky jsou poškozené a jsou vlastně pouhými automaty, vykonávajícími vůli těch, kteří jimi vládnou. A věřte, že takto zmrzačených lidí je již velké množství. V budoucnu nesmíme zapomínat, že nemáme žádné účinné prostředky, které bychom proti nim mohli použít. A ptám se, jakou cenu má technologie, kterou nám předali?

Dne 26. dubna 1989 jsem rozeslal všem členům senátu pro informaci 536 opisů žádosti, aby byla podána žaloba proti strůjcům těchto zločinů, a adresoval jsem to rovněž reprezentantům Bílého domu. Do dnešního dne jsem obdržel pouze dvě odpovědi. Jedna přišla od senátora Daniela P. Moynihana a druhá od senátora Richarda Lugara. Oba mi oznámili, že můj dopis předají senátorům Transtonovi a WiIlsonovi v Kalifornii. Oba mne ujistili, že mne tito senátoři určitě v mé záležitosti podpoří. A tak stále čekám na reakci státu Kalifornia a ostatních států, kterým jsem svoje varování poslal.

 

 

 

 

ZÁVĚR JE JEDNOZNAČNÝ

 

 

(1) Vůdci uvnitř tajných mocenských struktur mají za to, že se planeta Země zničí naší vlastní hloupostí nebo Božím dopuštěním. Tito mužové jsou skálo pevně přesvědčeni, že dělají vše pro to, aby lidskou rasu zachránili. Je strašnou ironií, že jsou nuceni si za partnera vyvolit negativní mimozemšťany, kteří sami stojí na pokraji svého zničení. Při tomto úsilí došlo k mnoha morálním a právním kompromisům. Tyto kompromisy jsou všechny mylné a musí být napraveny. Všichni, kdo za ně odpovídají, by měli ze svého jednání skládat účty. Chápu strach a naléhavost, která se skrývá za jejich rozhodnutím neinformovat veřejnost. Nicméně však tento přístup odmítám. V celých lidských dějinách vždy opět a opět malé, ale mocné skupiny lidí věřily, že pouze ony jsou schopné řídit osudy milionů lidí. A v našich současných dějinách se to ukázalo jako omyl. USA, tento velký stát, děkuje za svoji existenci principům svobody a demokracie. Celým srdcem věřím, že Spojené státy nebudou mít úspěch v ničem, co těmto principům odporuje. Veřejnost musí být informována a všichni společně se musíme pokusit zachránit lidskou rasu.

 

(2) Jsme ovlivňováni spojenou lidskou a „mimozemskou“ mocenskou strukturou, která si stanovila za cíl zotročit lidskou rasu. Musíme udělat vše pro to, abychom tomu zabránili.

 

(3) Vláda USA byla oklamána a my máme být mimozemskou mocí zmanipulováni až k úplnému zotročení nebo zničení lidské rasy. Musíme opět učinit vše pro to, abychom tomu zabránili.

 

(4) Nadto se děje něco, co naši současnou schopnost představy daleko překračuje. Musíme si vynutit odhalení všech skutečností, musíme se dozvědět pravdu a podle této pravdy jednat. V každém případě se musíme dozvědět pravdu, ať se děje cokoliv. Máme na to plné právo! Situace, ve které se nacházíme, je výsledkem našeho vlastního jednání během posledních 44 let. Je to naše vlastní selhání a my jsme jediní, kteří to můžeme změnit. Nevědomostí a špatně chápanou důvěrou jsme se jako národ vzdali své úlohy dohlížet na jednání vlády. Naše vláda byla založena na hesle: Z lidu, skrze lid a pro lid. Nikdy se nepomýšlelo na to, abychom se této úlohy vzdali a svou důvěru vložili do rukou několika lidí, kteří se scházejí potají a rozhodují o našem osudu. Ústavní struktura naší vlády byla založena tak, že tomu bylo možno zabránit. Kdybychom svoji roli brali vážně a odpovědně, nikdy by se něco podobného nestalo.

 

 

Mnozí z nás žijí v dokonalé nevědomosti, pokud jde o funkci naší vlády. Stali jsme se skutečně národem ovcí. A ovce budou nakonec dovedeny na jatka. Je čas povstat, jako to udělali naši praotcové, a jako muži vykročit za pravdou a záchranou nás samých.

Chci vám připomenout, že evropští Židé jako ovce poslušně kráčeli do pecí, ačkoliv byli předem varováni. Po celý čas byli přesvědčeni, že něco takového nemůže být pravda. Když byl okolní svět informován o holokaustu, který Hitler způsobil, nikdo tomu nechtěl věřit. A já nyní na tomto místě tvrdím, že Hitler byl zmanipulován týmiž negativními mimozemšťany.

Tímto jsem vám předal pravdu, jak ji sám vidím. Je mi úplně jedno, jak ji přijmete vzhledem k mé osobě. Splnil jsem svoji povinnost a je mi úplně jedno, jaký osud mne za to stihne. Pro mne je důležité stát s čistým svědomím před svým Stvořitelem. Věřím především v Boha, téhož Boha, ve kterého již věřili všichni moji předkové. Věřím v Ježíše Krista, který je mým zachráncem.

Dále věřím v Ústavu Spojených států amerických, tak jak byla napsána a myšlena. Složil jsem přísahu na tuto Ústavu, že ji budu chránit a bránit proti všem nepřátelům, jak vnitřním, tak vnějším.

Jsem rozhodnut tuto přísahu splnit.

Milton William Cooper, senátor

 

 

 

 

POZNÁMKY

 

PLNÉ ZNĚNÍ INFORMACÍ O TEXTU UVEDENÝCH V KNIŽNÍM VYDÁNÍ

PROTITITUL

Publikace byla pro přehlednost uspořádána do kapitol. Překlad byl pořízen z německého textu.

Praha 1993

TITUL

Mimozemšťané v pozadí vlády USA

Odtajnění instituce MJ 12

USA 23. května 1989

Milton William Cooper

REDAKČNÍ POZNÁMKY

© Milton William Cooper

Mimozemšťané v pozadí vlády USA

Přeložila Zdena Novotná

Recenze Květa Šišáková

TIRÁŽ

Milton William Cooper

Mimozemšťané v pozadí vlády USA

Odtajnění instituce MJ 12

Vydalo nakladatelství STAR

  1. vydání

Návrh obálky a grafická úprava Antonín Kalcovský

Vytiskly grafické závody SVOBODA, a. s.

Nakladatelství STAR

Benátská 3, 128 00 Praha 2

 

 

 

Článek, který napsal M. W. Cooper, je více než pouhé svědectví a v mnoha směrech vypovídá otřesnou pravdu. Doporučuji, abyste ho brali zcela vážně a nemysleli si, že jde o nějakou mystifikaci. Většinu informací zde popsaných lze z více jak 90% ověřit z jiných zdrojů, ať už se to týká čehokoliv. Některé odkazy jsem vám sám nabídl. Dnes není problém si na internetu stáhnout třeba Modrou, Červenou, Žlutou knihu a kdoví kolik jich ještě je. V Modré knize jsou tisíce stránek mikrofilmů dokumentů, které můžete porovnat se svědectvím jiných lidí a ověřit. Prostudujte odkazy a články o podzemních základnách vlastně po celém světě. O Šedých Grays a jiných entitách se můžete dozvědět z výpovědi svědků únosu rovněž po celém světě. I o tajných praktikách politiky a ekonomiky. V úvodním článku k našemu webu jsem napsal, že všechno je spojeno se vším a všechno je jinak. Pokud začnete studovat jednotlivá témata do hloubky, zjistíte, že to je pravda. Nelze dělat závěr z jednoho zaměřeného tématu, k celkovému pochopení je třeba širší záběr. Pak pochopíte, jak na tom jako lidstvo jsme a proč se ve světě děje to nebo ono. Proč lidé musí neustále trpět, proč je na Zemi hlad a bída a na druhé straně je nepoměrný blahobyt, proč jsou války a utrpení, proč jsou jedinci, kteří touží po absolutní moci apod.

Tento článek považuji za základ pro odpíchnutí se k dalším informacím, pokud budete hledat a chtít si ověřit, zda to, co je zde psáno, se zakládá na pravdě, nebo je to pouhá fikce.

Trvalo mi pět let, než jsem za cenu dennodenního stahování materiálů z internetu a jejich studia vše výše popsané pochopil, a musím přiznat, že díky tomu se mi vytvořil obrovský archiv, nejsem schopen ho celý prostudovat.  Dnes ale vím, jak na tom jako lidstvo jsme. Pokud začnete brát tyto informace vážně, možná dojdete ke stejnému názoru jako já, že je bezpodmínečně nutné začít něco dělat pro naši záchranu.

Gaspar

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz