Tajný projekt KGB „ISIS“

Tajný projekt KGB „ISIS“

Tajný projekt KGB „ISIS“

Všem, kdo se zajímají o historii, je známo, že bylo napsáno mnoho knih a i na internetu je obrovské množství informací o egyptských pyramidách, egyptských bozích, prastaré kultuře, která se náhle objevuje někdy před 2 500 lety př.n.l. zcela rozvinutá, jako kdyby se vynořila odnikud.

Dr. Viktor Ivanovič, astrofyzik a neurolog, působil v Kremlu jako vědecký poradce pro vyspělé pohonné systémy. Během doby této působnosti získal přístup k tajným svazkům KGB, k akci, která se nazývala „Projekt ISIS“. Byla zaměřena na tajný výzkum jednoho z nejvýznamnějších objevů lidstva. Malá skupina vědců spolu s vojenskými experty na radioaktivitu a chemickou válku objevila v roce 1961 na základě instrukcí několika beduínů v Egyptě hrobku. To, co nalezli uvnitř, však nikdy nebylo veřejně odhaleno a až doposud zveřejněno. Z tajných materiálů vyplývalo, že v sarkofágu byly ostatky mimozemské bytosti, která zemřela v Egyptě asi 10 000 let př. n. l. Ivanovič ve své knize Projekt ISIS – z tajných svazků KGB píše, že celý soubor historických a vědeckých důkazů svědčí o tom, že k této konkrétní mimozemské návštěvě došlo asi 11 000 let př. n. l.

Následující snímky jsou z filmu natočeného skupinou KGB při odkrývání a průzkumu hrobky.

 

…..

Ruský voják používá k otevření páčidlo

 

 

…..

Záběry z filmu, který KGB natočila v hrobce „Návštěvníka“, ukazuje neodborné a nebezpečné otvírání sarkofágu. Plyn, který se následně nato uvolnil, byl silně toxický a po zkolabování jednoho z vojáků museli zavolat chemickou skupinu v plynových maskách.

 

Po otevření se ze sarkofágu vyvalil toxický dým.

 

 

Když se dým rozptýlil, bylo  možné spatřit  mumii  neznámého humanoida.

 

 

 

 

…..

Na snímcích je vidět, jak muži v maskách zachraňují a odnášejí zkolabovaného vojáka.

 

 

 

 

Astronavigace mimozemských bytostí

 

Podle dokumentů KGB začali vědci přemýšlet, a nebyli jediní, koho tato myšlenka napadla, jestli celý komplex v Gíze nebyl navržen a konstruován pro jediný účel, přičemž tato teorie byla podpořena pozdějším výzkumem, a to k astronavigaci mimozemských bytostí. Také jiní vědci se domnívají, že pyramidy a zvláště Velká pyramida jsou „přístroje“ s jasným účelem. I její rozměry jsou mimořádně přesné. Např. poměr mezi výškou pyramidy a jejím obvodem je stejný jako poměr mezi poloměrem Země a obvodem Země. Jako kdyby měl být nějaký důvod k tomu, aby pyramida rezonovala s planetou. Zájemci o pyramidologii jistě vědí, že toto není jediná možnost a dalších matematických a geometrických či jiných objevů a záhad je mnoho. Takže se jedná jen o jednu z možností.

Astronom Jurij Vladimir říká, že pyramidy jsou schopné soustřeďovat velké množství energie. Zachycení světla z hvězd by spustilo proces, který by z Velké pyramidy udělal mezihvězdný přenašeč. Vědci projektu tvrdí, že tři pyramidy a Sfinga mohou být součástí obrovského zařízení, projektovaného mimozemskými bytostmi. Zapomíná se i na možnost projektování starými předpotopními civilizacemi a připouštím, že třeba i za pomocí mimozemských entit.  Podle vědců jsou všechny monumenty v Gíze ovládány hlavním řídícím mechanismem uvnitř Velké pyramidy. Je tu chodba vedoucí do královské komnaty. Nad sarkofágem je tunel, který se nazývá „hvězdná šachta“. Jestliže dojde k určité hvězdné konstelaci, hvězdná záře probleskne šachtou dolů. Možná se jednalo o něco podobného laserovému energetickému paprsku vyslanému z nějaké planety v orbitu hvězdy. Když tato vyzařovaná energie dopadla na sarkofág, mohlo to vyvolat něco jako syntézu za studena. Jehlanovitý tvar pyramidy zesílí a přenese energii na ostatní monumenty. Způsobem vědcům ne zcela jasným by pak mohl vzniknout směrový paprsek, který by z Velké pyramidy udělal kosmický maják. Nesmíme ovšem zapomínat, že pyramidy byly kdysi zrcadlovitě hladké a jejich špice byly pokryty zlatem, čímž odrážely světlo daleko do vesmíru. Komplex v Gíze pak mohl sloužit k astronavigaci.

Možná to tak mohlo být, ovšem vědci zapomínají i na další možnost: že mohlo nějakým způsobem docházet ke spojení a přenosu astrálního těla, tedy k astrálnímu cestování do jiných vesmírných míst.  Jisté prameny to přímo potvrzují.

 

 

Hvězdná šachta vedocí z královské komory, kde byl umístěn sarkofág, má tvar trojúhelníku.  Před  10.500 lety je objevila ve středu šachty v jisté konstelaci hvězda, která byla spojením s mimozemskou civilizací. Nepřipomíná vám tento obrázek oko nad pyramidou, známé hermetickým a okultním kruhům? V církvi symbol Boha? Božího oka vytištěného i na dolarové bankovce? Jistě nemusím vysvětlovat, co mám na mysli.

 

 

 

 

 

Stavby v okolí pyramid dávají vzorec konstelace hvězd  v okolí souhvězdí Orion a cílové hvězdy mimozemského spojení

 

 

Parametry z Gízy přenesené do hvězdné oblohy v souhvězdí Orion.

 

 

 

Přehodnotíme legendy starých národů ?

 

Ruští vědci došli také k názoru, že i jiné kultury mohly být motivovány stejnými impulsy jako pyramidy v Egyptě. Starověké pyramidy stojící na tak odlišných místech, jako jsou Mexiko, Čína aj., vedou mnohé vědce k závěru, že zde musí být historická spojitost. Že existovala civilizace nebo jisté předané znalosti, jež působily na ostatní a byly nepozemského původu. Všechny tyto legendy a mýty hovoří o bytostech, které byly lidmi nebo podobné lidem, ale měly dlouhé životy (300 až 1000 let!). Byly obrovitého vzrůstu, cestovaly v různých strojích mezi hvězdami a přinesly nám poznání jazyků, abeced a kalendářů. Ovšem ne vždy a snad jen některé. Dnes existuje dostatek informací, které to mohou objasnit. Možná to mohla být i Atlantida nebo Lemurie. V Číně se např. objevili „synové z nebes“, jak jim říkali, za vlády prvních císařů. Podobné legendy obklopují pyramidy v Mexiku a na Yukatanu. Egypťané těmto vysokým bytostem říkali „ti, co chodí po hvězdách“. Proto tato skutečnost vede některé vědce k teorii, že všechny kultury lze vystopovat k jedné, mateřské civilizaci. Tato záhadná rasa může být zodpovědná za nejstarší známou civilizaci na americkém kontinentě, za národ peruánských Inků, kteří konkurovali technickým schopnostem Egypťanů a jejich předchůdců Sumerů.

 

 

 

 

Cílové místo

 

 

O těchto zjištěních tvůrci projektu okamžitě informovali KGB. Proto bylo nařízeno zkoumat možná cílová místa přenosů z pyramid. Vědci museli pomocí počítačové simulace reprodukovat nebeskou sféru tak, jak vypadala snad před vznikem civilizace. V období kolem  2 500 let př. n. l., kdy měly být pyramidy údajně vytvořeny, nenašli nic, co by odpovídalo nějaké shodné vesmírné konstelaci. Postupovali zpět v čase, aby nalezli spojitost mezi pyramidami a astronomickým objektem. Až 10 500 let př. n . l. byly pyramidy v Gíze v rovině se souhvězdím Orion, a to nemohla být náhoda. Vědci projektu se domnívali, že tyto pyramidy musely být postaveny někdy kolem 11 000 let  př. n . l. Jenže podle jiných informací a badatelů jsou pyramidy  ještě starší (kolem 70 000 let př. n. l.) Takže shod se souhvězdím Orion muselo být zpátky v čase více.

 

 

Počítačovým programem bylo zjištěno, že  správná konstelace v postavení hvězd a tím i propojení trojúhelníkové šachty s královskou komorou nastaly před 10.500 lety.

 

Vědci začali zkoumat artefakty, které z hrobky evakuovali vojáci KGB celkem v patnácti bednách. Radioaktivita byla negativní. Zkoušky nalezených kovů v hrobce naznačily, že jde o směsi kovů a syntetických materiálů neznámého původu nebo nevyskytujících se na Zemi. Radiokarbonová metoda a další testy ukazovaly, že jde o dobu stáří více než 10 000 let. Senzibilové prováděli v hrobce paranormální průzkum. Došli ke zjištění, že zdi vyzařovaly odpudivé magnetické pole.

 

Přítomní senzibilové

 

 

…..

Vojáci vynášejí bedny z vchodu do hrobky, který je zakrytý stanem.

 

 

Známý symbol létajících bohů.

 

 

Na nástěnné malbě je zobrazen návštěvník s nazelenalou kůží oproti červenohnědé barvě Egypťana.

 

 

….

Velitelská návštěva a kontrola důstojníkem KGB

 

 

 

 

Zatímco práce v Gíze pokračovaly, vědci v moskevských laboratořích se chystali vytvořit nejúžasnější portrét v historii. Pomocí forenzní rekonstrukce byli schopni replikovat tvář humanoida nalezeného v hrobce. Vědci z dat určili fyziologii bytosti. Lebka měla neobvykle velké oči, malou bradu, ústa a dlouhý krk. Odhadovaná výška bytosti byla asi dva metry.

 

 

Bližší pohled na mumii focené fotoaparátem

 

 

Počítačová animace téhož

 

 

 

Počítačová animace lebky humanoida

 

 

 

Forenzní počítačová replika lebky podoby nalezené bytosti v sarkofágu.

 

Konečný výsledek. Znalci UFO, nepřipomíná vám tento obličej někoho? Je naprosto totožný se  Zetas (Šediváci- Grays). Možná jde i o jinou podobnou vesmírnou rasu.

 

 

Pomocí podpovrchového skenování radarem byla znázorněna a zachycena hrobka v pyramidě. Výzkumníci zaměřili skener hlouběji, ale neobjevilo se nic neobvyklého. Když už to chtěli vzdát, posunuli skener naposledy ještě hlouběji a ten začal zachycovat chodbu, pod kterou se pak ještě hlouběji objevila velká kulovitá síň. Mnozí z projektu se domnívali, že našli legendární komnatu poznání. Podle všeho byla záhadná bytost pohřbena s obrovskou knihovnou vědomostí z vyspělé mimozemské kultury, což by mohlo mít nesmírný vojenský význam. KGB však nechala hrobku uzavřít. Ze záznamů odstranila veškeré zmínky o její poloze a v roce 1981 byl Projekt ISIS oficiálně ukončen.

Podle mého názoru hrobka a radarem nalezená síň nebyly mezi sebou propojeny a vchod do síně pod hrobkou byl někde jinde, nedaleko od vchodu do hrobky. Radar totiž neukazuje žádnou návaznost na hrobku, ale jako by tunel ke komoře vedl odjinud.

 

Postupné snímky záznamů z radaru. Až dole byla záhadná komora. Skutečně do ní příslušníci KGB nepronikli? Skutečně došlo k tomu, že vše zavřeli a zamaskovali, když došlo k tak významnému a strategickému objevu?

Ve filmu se objevily záběry, jak členové KGB jednali u velice zajímavých technických nákresů čehosi zcela zvláštního, podobajícího se docela složitému technickému zařízení. V hrobce nic podobného nalezeno  nebylo. Pocházelo to z níže položené komory objevené radarem?Pak by to znamenalo, že komoru nejen objevili, ale i prozkoumali. Dozvíme se někdy, co bylo objeveno?Existuje v archivech KGB ještě více filmů?

 

 

Nejvyšší utajení a sekta Následovníků

 

 

Mnozí z těch, kteří na Projektu ISIS pracovali, byli vědci a učenci a ti byli zvyklí o své práci diskutovat. Začaly unikat informace. Brzy se zformovala skupina lidí – bývalých zaměstnanců, techniků a počítačových odborníků, kteří se domnívali, že pohřbený mimozemšťan je „bůh“ – Usir, jenž tu jako jediný zůstal poté, co se ostatní bohové vrátili na Orion, a který se zasloužil o rozvoj civilizace. Tito lidé si začali říkat „Následovníci“ podle staré egyptské legendy o návratu bohů, a tak se tento kult začal připravovat na návrat bytostí. KGB se o tento kult příliš nezajímala. Příslušníci „Následovníků“ vypočítali, že po otevření hrobky byl vyslán signál a že se bytosti vrátí 23.4.1985. Tato skupina zmizela v Egyptě beze stopy, jak o tom informoval tamější tisk. Bývalý diplomatický kurýr prodal novinářům zajímajícím se o Projekt ISIS videokazetu, kterou mu kdysi dala egyptská policie. Nejprve se zdálo, že jde o domácí video z něčí dovolené, jak skupina lidí někde v noci vystupuje z autobusu. Náhle se objeví oslnivé namodralé světlo, lidé udiveně vzhlížejí vzhůru, někteří padají na kolena a náhle video končí, jako by ten, co filmoval, odhodil kameru na zem. Jedna žena, které novináři video promítali, identifikovala konečně mezi přítomnými své léta pohřešované rodiče.

 

 

 

 

Dodatek

 

 

Rusko jako jeden z největších států světa mělo a má největší množství UFO pozorování, ovšem která jsou většinou utajena –  stejně jako jinde na světě. Pokud by mohli zachytit jeden z těchto létajících objektů a zpětně ho zrekonstruovat, mohli by mít postupy technologií leteckých návrhů mimozemského původu aplikované do pozemských poměrů.  Musíme ovšem připustit, že nejsou jediní. Druhou velmocí je USA.

Štěstí se dostavilo, možná ne jediné a snad jedno z mála odhalených,  v lednu 1986, kdy kosmická loď havarovaná v Dalnegorsku zůstala skoro nedotčená. Technologie byla rekonstruována a proces byl podle jistých pramenů docela úspěšný!

 

 

Nalezený havarovaný disk

 

 

Plechovky filmů k „Projektu ISIS“, které se původně dostaly z přísně tajných archivů KGB, byly koupeny organizací SCI-FI od ruské Agenty Mafie. Nicméně mnoho důstojníků KGB se po rozpadu Sovětského svazu stalo mafiány, což je veřejné tajemství. Tyto plechovky obsahovaly film KGB, kde byl zaznamenán proces otvírání komory a sarkofágu. SCI-FI tento film před nákupem analyzovala odbornými experty v problematice znalosti a ověření pravosti dokumentu. Závěr nálezu potvrdil, že neexistuje důkaz o podvodu, a tak SCI-FI koupila plechovky filmů. Jedná se o aktuální stopáž a pravý dokument vedoucí k přehodnocení lidské historie.

Byly částečně dekódovány zprávy ze stěn hrobky, poukazující na proroctví „návratu okřídlených Bohů“.

Kreml vzal kryptologickou zprávu velmi vážně. KGB objednala určení cílové lokality, i.e. planety, hvězdy, galaxie. Bylo nutné nastavit v počítačovém programu takové postavení hvězd, jaké bylo nad Gízou o tisíce let dříve. Nakonec se podařilo najít hvězdu v souhvězdí Orion v  období  10 500 let  př.n.l. O jakou hvězdu a o jakou civilizaci jde? To nebylo prozrazeno.

 

 

 

 

Jsou ale i další informace podobného rázu

 

 

LAHUN, EGYPT – – úředníci tiše utajili něco, co může být největším archeologickým nálezem všech dob, a jak ukazují mnohé informace, není to poprvé, kdy zatajují informace o naší minulosti.  Skupina dokonale uchovaných, pečlivě mumifikovaných cizích mumií byla nalezena ukrytá ve starověké pyramidě! Tři bytosti asi 5 stop vysoké byly objevené  7. ledna letopočet blízko Lahunu archeologem při zkoumání malé pyramidy v blízkosti 12. pyramidy dynastie Senusret II., ale o mimořádném nálezu byla uveřejněna jen malá zmínka a svět se o něm v podstatě nic nedozvěděl.

Další ženská mumie nalezená asi r. 1880 je podobná člověku, ale jasně není pozemského původu, říká zdroj v egyptském historickém muzeu, které poskytlo detaily a fotografie nálezu, ale jeho zaměstnanci vystupovali  pod statutem anonymity. „Je nejasné, co byla mumie za bytost, ale my víme, že to mělo neobvyklou kůži podobnou plazům, žádné zevní sluchové orgány (uši) a moc velké mandlovité oči. Nápisy v hrobce ukázaly, že ta mumie byla poradce krále pojmenovaného Osirunet, což znamená „hvězdný – či seslaný z nebes“. Tělo bylo mumifikované a zahrabané s velkým respektem a péčí, doprovázené řadou cizích objektů, které se nám nepodařilo identifikovat.“

Tato cizí mumie byla odkrytá Dr. Viktorem Lubekem, československým archeologem. Lokalizoval její skrytou pohřební komoru při průzkumu malé pyramidy z jihu hlavní pyramidy v Senusret II., na místě, kde se předpokládalo umístění faraónovy  královny.

Od začátku bylo zjevné, že tato hrobka obsahovala mimořádnou bytost, protože ženská mumie byla uchovaná velmi neobvyklým způsobem,“ říká egyptský zdroj. „Tam byla použita směs zlata a jílu k nátěru mrtvoly, zbývající stopy jsou z ložního prádla-typové látky, která pokryla kůži. Objekty uvnitř hrobky zahrnovaly zařízení zhotovené z neznámého tuhého syntetického materiálu, který nikdo nebyl schopen identifikovat, a použití těchto cizích strojových položek jsou kompletní záhadou. Vůbec nikdo neviděl cokoliv takového v žádné egyptské hrobce.“

Zdroj říká, že bizarní nález způsobil zděšení mezi egyptskými úředníky a vědci, kteří vše zatajili, až do hodnověrného vysvětlení, nalezení ženské mumie neznámého humanoidního původu. Vláda se radila s řadou respektovaných archeologů, ale doposud žádný nemůže vysvětlit artefakt ve vztahu k běžným pozemským podmínkám. „Pravda je, že téměř každý expert, který viděl tuto ženskou mumii, došel k závěru, že není pozemského původu, “ říká zdroj. „Egyptologové získávají pocit, že kolem egyptského krále, tedy faraóna, pobývali lidé, tedy bytosti mimozemského původu, ale každý člověk ve vládě tuto myšlenku zavrhuje, protože to navozuje domněnku, že starověcí Egypťané měli pomoc od vesmírných cizinců v budování své mimořádné civilizace. Egypťané odmítají věřit, že jejich dědictví přišlo z vesmíru,“ řekli. Mumie ženy byla dopravena letecky do univerzity na Floridě, kde ji odborníci budou blíže zkoumat. Určitě?

Jako obvykle, zase byl jistý důkaz mimozemského původu odvezen do USA a navždy ztracen pro veřejnost v naprostém utajení, jako v mnoha jiných případech. A tak se nedivme, že se veřejnost nic nedoví a žije dál v nevědomosti, co se týká naší minulosti.

K „projektu Isis“ se vztahuje ještě jiná skutečnost, že totiž KGB prováděla průzkum už v roce 1930. KGB pracovala s Egypťany na odkrytí hrobky, ve které byl nalezen jistý druh nápisu oznamující základním způsobem, že v hrobce je „cizí Bůh“, a našli malou skupinu  ne-lidského původu. Všude po vnitřních stěnách hrobky byly nápisy. Také tam byl odkaz na „knoflík“, ale žádný odkaz o „knoflíkové“ funkci. Našly se také odkazy na podivné záření v hrobce. Z toho bylo zřejmé, že místo bylo příliš nebezpečné, a potom buď zničili vstup, či zamaskovali to na povrchu tak, že by nebylo možné místo znovu nalézt.

Co když v egyptském muzeu existují genetické důkazy, které dokládají vázanost a doklad o původu egyptské civilizace propojením s cizí Gray rasou? Chápu, že takové důkazy jsou pro mnohé lidi nepřijatelné, a nedivím se na jednu stranu, že důkazy jsou utajené nebo zničené. Ale existuje mnoho videí a fotografických důkazů o této existenci. Stačí chtít důkazy přijmout.

 

 

 

Tento hieroglyf hlavy není jasně lidská hlava. Proč tyto staré národy všude portrétovaly všechny druhy takových cizích hlav a těl? Jediný logický důvod je, že oni je viděli,  že tyto bytosti existovaly. Tyto staré národy nebyly šílenými vyznavači náboženských kultů, jak je egyptologové prezentují. Znali tajemství, jak být nejšťastnějšími a nejzdravějšími lidi na zemi. Zvláštní tvary hlav, jak je vytesali do obrovských monumentů a řezali do kamene,  se zdánlivě  neopírají o žádný logický důvod. Ale tito lidé nebyli šílení nebo degenerovaní, jak se mnohdy vysvětluje. Byli z jiné planety.

Projekt ISIS byla jen navazující událost, následek událostí a dat jisté expedice, shromážděných dříve, v  letech 1920-1930 o tajné komoře pod pyramidou. V pozdějších letech postavili vybavení, pronikli dovnitř dolů do pyramidy a našli kovové dveře asi 125 m pod základnou pyramidy. Poté našli jiné dveře. Otvíraly se pomocí zvukového kódu. Po jejich  otevření se objevila místnost s více jak 30 000 záznamových disků a cizím, tedy mimozemským vybavením. Udělali snímky disků s IR filmy, protože egyptská vláda by jim tehdy nedovolila vzít ven z podzemí žádný artefakt. Disky byly rozluštěné. Popisovaly vzestup a pád civilizací ve jsoucím vesmíru zpětně více než 100 000 roků. Tento archiv vybudovala pravděpodobně mimozemská skupina a teprve potom postavila nad touto komorou pyramidu. Jisté prameny uvádějí, že vše vybudovali a uložili do komory pod pyramidou Atlanťané, než jejich civilizace zanikla. Uvnitř nebyla nalezena žádná UFO, ale hodně vybavení bylo uložených ve třech úrovních. Bylo vyfotografováno  přes 2 700 záznamových kotoučů. Podle Air Force kontaktu jsou tyto disky držené v bezpečí v Kirtland AFB v Novém Mexiku. A opět, jako vždy nechtějí, aby veřejnost znala pravdu.

Toto se stalo před mnoha lety, ovšem jsou zprávy, že Američané před pár lety tajně odvezli z Egypta mnoho artefaktů z těchto míst. Jsem přesvědčen, že jsou takto nenávratně ztraceny a nikdy se nedovíme, co v komoře pod pyramidou bylo a co mělo pro lidstvo nesmírnou cenu. Nebo že by se snad někdy našla opět dobrá duše a jisté informace odhalila? Kdo ví. Necháme se překvapit.

 

Jedno je jisté. Nejsme tu na Zemi ani ve vesmíru sami, jak nám tvrdí vědecké kruhy.

Zpracoval: Gaspar

 

 

 

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz