Bulharská akademie věd oznamuje…

Bulharská akademie věd oznamuje…

Bulharská akademie věd oznamuje, že je v kontaktu s mimozemskou společností (23. listopad 2009)

 

Vědecké setkání, při kterém byly oznámeny výsledky experimentu komunikace s kruhy v obilí v BULHARSKU

 

16. červenec 2009

 

Toto vědecké setkání, při kterém se oznamovaly výsledky experimentu komunikace  s kruhy v obilí se odehrálo v Sofii, v Bulharsku,11. června 2009. Setkání bylo zorganizováno, aby se oznámily výsledky projektu konaného mezi březnem a květnem 2009, ve kterém si vědci z Bulharska, přední vědecké kapacity a jeden vědec z Británie, kladli otázky globální důležitosti o sužování Země krizí životního prostředí a týkající se života na Zemi. Tyto otázky se týkaly komunikace s inteligencí vytvářející kruhy v obilí a odpovědí nacházených ve formacích kruhů v obilí, což interpretovala Mariana Vezneva, vědecká badatelka se schopností telepatie. Komunikace s inteligencí vytvářející kruhy v obilí byla popisována jako  “mentální dialog piktogramu”.

Setkání předsedala Dr. Stefka Nedevska ze západní oblasti, manažerka INART a konzultantka pro chápání globálních kultur z Londýna a s ní se účastnilo pět vědců, čtyři zástupci veřejnosti a tři představitelé Trustee body of NGO (sbor komisařů Nevládní neziskové organizace) “Centrum pro záchranu života matky Země”, které celou událost organizovala. Předseda zdůraznil dík všem účastníkům za jejich čas, zato, že jsou přítomni a za jejich pozornost a přispění aktivitou a neobvyklými myšlenkami k provokujícímu setkání.

Účastníci setkání získali informativní prezentaci Mariany Veznevové o jejim cvičení a dovednostech při telepatické komunikaci a chápání symbolů a alegorií tak zvané duchovní řeči Cenzar. Veznevová http://www.ourplanet.cc/mariana/ také popisovala důvod proč se pustila na tak obtížnou cestu, aby zachránila život matce Zemi. Architektka Veznevová hovořila o okolnostech a podmínkách experimentu zdůrazňujíce své chyby na cestě soustřeďování otázek, za které se omlouvala.

Mariana Vezneva – uznávaná vědecká badatelka v kosmické řeči

Mariana Vezneva – uznávaná vědecká badatelka v kosmické řeči

 

Hlavními podmínkami pro zbudování komunikace s inteligencemi z kruhů v obilí se mohou sumarizovat následovně:

  • otázky globální důležitosti nasměrované k záchraně života planety
  • odpověď není obsažena v předešlých, již existujících formacích
  • otázka a odpověď neosahuje počty (množství), ale je schopna být zobrazena v symbolech a geometrických formách

Mariana Veznevová pak oznámila výsledky experimentu. Mezi dubnem a květnem  2009 v kruzích v obilí z Wilthshire, VB ,vyslala následující otázky a přijala následující odpověď:

1. Máme očekávat kontakt s mimozemskou inteligencí jako součást projektů SETI v blízké budoucnosti? Ptá se prof. Dsc. Garo Mardirossian, Institut vesmírného výzkumu při bulharské akademii věd a lektor Nové bulharské univerzity v Sofii

  • Zodpovězeno ve třech formací kruhů v obilí

2. Která je možná obydlená planeta nejbíže k našemu solárnímu systému? Ptá se  Tsvetan Georgiev, hlavní spolubadatel při Národní astronomické observatoři  Rhozhen, bulharské akademie věd

3. Která je nejbližší našemu solárnímu systému a kde leží? Ptá se mimořádný prof. Valery Golev PhDr., hlava astronomického oddělení univerzity St. K. Ohridského v Sofii

  • Obě otázky zodpovězeny dvěma formacemi kruhů v obilí

4. Je lidký druh produktem evolučního procesu nebo byl na Zem transportován z jiné planety? Pokud ano, odkud, z jedné nebo různých planet, když uvažujeme o podstatných rasových odlišnostech? Ptá se prof. Vrubka Orbezová, doktorka medicíny a patochemobiologie

5. Jaká byla biologická struktura našich předků a jak se bude měnit v další šesté a sedmé rase? Ptá se prof. Veselina Ilievová doktorka biofyziky

  • Obě otázky zodpovězeny jednou formací kruhu v obilí

6. Fyzický genetický kód je umístěn v jádru DNA. Kde leží energický kód a informační kód? Ve fyzickém těle nebo ve vnějším těle? Co je mysl, duše, duch a myšlenka? Ptá se prof. Vrubka Orbezova, doktorka medicíny a patobiochemie.

  • Odpověď v jedné formaci kruhu v obilí.

7. Je záležitost ENSO (El Nino southern oscillation- periodické změny v atmosféře a oceánu v oblasti tropického Pacifiku) něco, co se vztahuje na kruhy v obilí?

Co způsobuje otevírání záhadných dveří klimatu? Může El Nino zapříčinit katastrofu životního prostředí na Balkánu a v Evropě? Vyprovokuje globální zánik globální krizi životního prostředí? Ptá se prof. Dr. Maria Zlatevová biotechnologie a mikrobiologie, prezidentka federace Intereco 21 (výstavy o životním prostředí)

  • Odpověď ve třech formacích kruhů v obilí

8. Zdroje energie budou v budoucnu vyčerpány, globální oteplování povede ke strádání a válce o vodu a zásoby potravin. Jak můžeme zvládnout energickou krizi? Ptá se mimořádný prof. Dr. Lachezar Filipov, zástupce ředitele Institutu vesmírného výzkumu při Bulharské akademii věd.

  • Odpověď ve dvou formacích kruhů v obilí

Shrnutí výsledků experimentu:

Mezi 16ti vědeckými otázkami, na které se ptalo 13 vědců, byla obdržena odpověď na 8 otázek položených 7mi vědci (jeden vědec obdržel odpovědi na  2 své otázky).

Setkání pak byla zakončena produktivní a velmi plodnou debatou, do které se zapojili všichni účastníci. Diskuze byla na specifické téma týkající se krize životního prostředí, jakožto i hledání praktických řešení. Bylo uznáno, že se úspěšně zbudoval unikátní dialog mezi vědci. Bylo dosaženo dohody:

A. Vynaložit více úsilí věnovat se těmto experimentům a jedinečnému komunikačnímu prostředku s inteligencí z kruhů v obilí oblíbených veřejností, publikem a i autoritami.

B. Navrhlo se zbudovat vědecké centrum pro komunikaci s kruhy v obilí.

C. Zorganizovalo se druhé setkáni pro ty, co se nemohli zúčastnit, na němž by se prodiskutoval detailní plán pro tyto akce.

Setkání bylo uzavřeno v povzbudivém duchu a v myšlenkách na uzdravení planety. Jsem vděčná všem těm, co si udělali čas zúčastnit se této události.

 

Stefka Nedevska

London, UK

12. července 2009

———————————————————————————————————–

 

Tato zpráva má velký význam pro lidstvem iniciované kontaktní hnutí, jakož i pro přinesení exopolitického odhalení do vědeckého hlavního proudu.

Zpráva z tiskové agentury Sofie:

http://www.novinite.com/view_news.php?id=110282

 

 

Bulharská akademie věd oznamuje, že je v kontaktu s mimozemskou společností (23. listopad 2009)

 

Frank Salzgeber a prof. Lachezar Filipov

Frank Salzgeber a prof. Lachezar Filipov

 

Vědci z Institutu vesmírného výzkumu Bulharské akademie věd (BAS), oznámili, že jsou v kontaktu s mimozemskými bytostmi.

Bulharské „Novinar Daily“ oznámili, že bulharští vědci v současné době pracují na dekódování piktogramů, o kterých se říká, že přicházejí z jisté formy nazývané „kruhy v obilí“, kterými mimozemšťané již odpověděli na 30 otázek pokládaných badateli z  BAS.

„V současnosti jsou všude kolem nás a pozorují nás. Nejsou vůči nám nepřátelští; spíše nám chtějí pomoci, ale my jsme ještě dostatečně nedospěli, abychom s nimi zorganizovali přímý kontakt. Jsou připraveni nám pomoci, ale my nevíme, co po nich žádat za účelem kontaktu,“ řekl Lachezar Filipov, zástupce ředitele Institutu vesmírného výzkumu, jak citovaly „Novinar Daily“.

Filipov řekl, že dokonce Vatikán souhlasil s tím, že mimozemšťané existují. Jeho slovy, lidstvo není schopné zbudovat kontakt s mimozemšťany přes radiové vlny, ale skrze sílu myšlenek.

Prohlásil, že lidská rasa jistě usiluje o přímý kontakt s mimozemšťany v příštích 10-15ti letech.

Zástupce hlavy bulharského Institutu vesmírného výzkumu řekl také „Novinar Daily“, že mimozemšťané se kriticky vyjadřovali k lidskému nemorálnímu chování odkazujíce se na lidský zásah do přírodních procesů.

Filipův tým oznámil, že analyzoval 150 nových kruhů v obilí, které se objevily po celém světě v minulých letech.

Uveřejnění článku v „Novinar Daily“ o badatelích BAS komunikující s mimozemšťany přichází do středu polemiky nad rolí, proveditelnosti a reformy bulharské akademie věd, což minulý týden dokonce vedlo k výměně útočných poznámek mezi bulharským ministrem financí, Simeonem Djankovem a prezidentem Georgi Parvanovem.

 

(exopolitics institute)

 

překlad Karel Rašín

 

Zdroj: www.exopolitika.cz

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz