UFO v historickom umení

UFO v historickom umení

UFO v historickom umení

V obrazovej prílohe sú očíslované obrázky, tu si prečítajte ich detailnejší popis:

 1. Toto je čínska ilustrácia z fantastickej knihy s názvom „Ilustrovaný výskum podivných krajin“ z roku cca 1400. Pôvodný titulok hlása: „krajina Ji Gung: Ľudia by mohli vyrábať lietajúce vozy ktoré s vhodným vetrom letia ďaleko“ Počas Tarngovho dňa (cca .1700 pred Kristom), ľudia z Ji Gung doleteli na voze západným smerom do Yew Jo. Tarng rozobral ich voz, aby nemohol byť predvedený ľuďom… Neskôr prišiel východný vierot, ktorý im umožnil letieť na ich voze späť do ich krajiny [5,000 km] západne od našej brány.“
 2. Táto maľba je z budhistického kláštora Dharmasala v Hmachal Pradesh, Indii. Je to miesto, kde žije Dalajláma v exile. Môžete na nej nájsť šesť strieborných objektov tvaru lietajúcich tanierov. (Tri z nich sú v blízkosti hlavy stojaceho človeka)
 3. Tieto obrázky dvoch križiakov z rukopisu „Annales Laurissenses“ (zväzky a knihy o historických a náboženských udalostiach) pochádzajúceho z 12eho storočia odkazujú na pozorovania UFO v roku 776, počas obliehania zámku Sigiburg vo Francúzsku. Saxoni obkľúčili a obliehali francúzskych ľudí. Počas bojov sa náhle zjavila skupina diskov (ohnivých štítov) vznášajúcich sa nad vrcholom kostola. Saxonom sa zdalo, že Francúzi sú týmito objektmi ochraňovaní a preto uprchli.
 4. Táto ilustrácia zobrazuje pozorovanie ohnivého kolesa v roku 900 nad Japonskom.
 5. Obrázok pochádza z tibetského prekladu Sanskritského textu „Prajnaparamita Sutra“ z 10eho storočia a je uložený v Japonskom múzeu. Na zväčšenine môžete vidieť dva objekty, ktoré vyzerajú ako klobúky, ale prečo lietajú vo vzduchu? Tiež sa zdá, akoby jeden z nich mal otvory alebo sú to okienka? Indické védske texty obsahujú mnoho popisov vimán. Epos Ramayana opisuje vimany ako kruhové cylindrické vzdušné lode s dvoma palubami s okienkami a kopulou. Lietali rýchlosťou vetra, vydávali melodický zvuk.
 6. Ilustrácia pozorovania vo francúzskom meste Angers v roku 842.
 7. Dva gobelíny vytvorené v 15om storočí. Oba zobrazujú život Mary. Objekty tvaru klobúka sú jasne viditeľné na oboch čalúneniach. Obe sa nachádzajú vo francúzskej bazilike Notre-Dame v Beaune, Burgandy.
 8. Obrázok pochádza z francúzskej knihy „Le Livre Des Bonnes Moeurs“ autorom ktorej je Jacques Legrand. Knihu nájdete v Chantilly Condé“s Museum (rok 1338). Niektorí ľudia vravia, že tá guľa je balón, ale v roku 1338 vo Francúzsku neboli žiadne balóny…
 9. Obrázok fresky s názvom „Ukrižovanie“, ktorá bola namaľovaná v roku 1350. V ľavom hornom a pravom hornom rohu fresky sú viditeľné dva objekty s postavami vovnútri. Ďalšie dva obrázky sú zväčšeninami týchto objektov. Freska sa nachádza nad oltárom v mestečku Visoki Decani okres Kosovo, Juhoslávia.
 10. Obraz s názvom „La Tebaide“ namaľoval Paolo Uccello (1396-1475) v rokoch 1460-1465. Na zväčšenine vpravo je v blízkosti Ježiša vidieť červený tanier v tvare UFO. Obraz visí v Akadémii vo Florencii.
 11. Toto je renesančná ilustrácia pozorovania UFO v Ríme z knihy „Prodigiorum liber“ popísaná rímskym historikom Juliom Obsequens – „Niečo ako druh zbrane, alebo strely, sa zdvihlo s veľkým hlukom zo zeme a stúpalo k nebu“.
 12. Február 1465. Ilustrácia z Notabilia Temporum, ktorej autorom je Angelo de Tummulillis. Popisuje ohnivý trám pozorovaný na nebi počas vlády Enrica IV.
 13. Maľba, ktorej autorom je Carlo Crivelli (1430-1495) nesie názov „Zvestovananie“ (1486) a visí v národnej galérii v Londýne. Objekt tvaru disku vyžaruje kužeľovitý lúč svetla smerom dole na hlavu Márie. Zväčšenina objektu je na ďalšom obrázku.
 14. Obrázok drevomaľby nábytku uchovaného v Earls D’Oltremond v Belgicku. Mojžiš prijíma tabuľky s prikázaniami a nedaleko je viditeľných niekoľko objektov na nebi. Dátum a umelec sú neznáme.
 15. Obraz zobrazuje Ježiša a Máriu na niečom čo vyzerá ako šošovkovité mraky. Maľba nesie názov „Zázrak snehu“, namaľoval ju Masolino Da Panicale (1383-1440) a visí v kostole Santa Maria Maggiore, vo Florencii, Taliansko.
 16. Táto maľba sa volá „Madonna so Svätým Giovanninom“ Bola namaľovaná v 15om storočí. Autor je neznámy. Nad pravým ramenom Márie je diskovitý objekt. Druhý obrázok je zväčšenina, kde je jasne vidieť muža a jeho psa ako hľadia hore na objekt.
 17. Obrázok z knihy s názvom „Prodigiorum Ac Ostentorum Chronicon“, ktorej autorom je Conrad Lycosthenes a pochádza z roku 1557. Zobrazené je pozorovnaie UFO v Arábii v roku 1479. Kniha sa nachádza vo výskumnej knižnici Austrálskeho Múzea.
 18. Obrázok s názvom „Vzostup Panny“ autorom je ANON, z roku cca 1490. Dobre si znova všimnite diskoidné mraky.
 19. Freska z 15. stor. z Kyjeva. Zdá sa že Ježiš sa nachádza v zariadení podomnom rakete.
 20. 1660. Ilustrácia zobrazuje pozorovanie objektu pomaly sa pohybujúceho po nebi dvoma Holandskými loďami v Severnom mori. Objekt vyzeral akoby bol tvorený dvoma diskmi rôznej veľkosti. Zdrojom je jedna z kníh s názvom „Theatrum Orbis Terrarum“ admirála Blaeu. Knihy boli súborom zozbieraných článkov rôznych autorov a pozostávali z podrobných vysvetlení dlhých morských plavieb, kartografických informácií a pod.
 21. Gobelín s názvom Letný triumf bol vytvorený v Brugách v roku 1538. Teraz sa nachádza v Bajerskom národnom múzeu. Môžete jasne vidieť niekoľko diskovito tvarovaných objektov na vrchu gobelínu. Niekto špekuloval, že to sú ostrovy, ak áno, tak tieto ostrovy lietajú na nebi!
 22. Obrázok skutočného pozorovania v Norimbergu 14.apríla 1561. Objavil sa v lokálnom letáku. Autorom drevorezby bol Hans Glasser. Gule, kríže a rúry začali medzi sebou bojovať, a trvalo to asi hodinu. Potom všetky padli k zemi akoby v plameňoch a pomaly sa stratili v množstve pary. Potom bol sledovaný čierny objekt tvaru oštepu a celú udalosť považovali za božské varovanie. Nachádza sa v kolekcii Wickiana, v centrálnej knižnici v Zurichu.
 23. Tento obrázok z letáku, ktorého autorom je Samuel Coccius, ilustruje pozorovanie UFO nad Bazilej vo Švajčiarsku v roku 1566. Veľké čierne gule sa zjavili na nebi. Nachádza sa v kolekcii Wickiana, v centrálnej knižnici v Zurichu.
 24. Maľba Bonaventura Salimbeniho s názvom „Oslavovanie oltárnej sviatosti“ namaľovaná v roku 1600. Všimnite si zariadenie, ktoré pripomína satelit Sputnik. Visí v kostole San Lorenzo v San Pietro. Niekto tvrdí, že je to štylizované zobrazenie Zeme, ale vyzerá to zaujímavo.
 25. Francúzsky žetón vyrazený v roku 1680, výukový nástroj typu mince, ktorý sa bežne používal ako pomôcka pri počítaní peňazí alebo občas ako náhrada peňazí pre hranie hier. V Európe v 16. a 17. storočí sa používalo mnoho podobných žetónov s rôznymi náboženskými a výchovnými motívmi. Zdá sa, že pripomína pozorovanie UFO v tvare kolesovitého objektu. Niektorí výzkumníci ho považujú za Biblické Ezechielovo koleso. Latinský nápis hlása „OPPORTUNUS ADEST“ v preklade „Je v pravý čase“
 26. Freska zo 17. stor. nachádzajúca sa v katedrále Svetishoveli v Mtskheta, Georgia. Všimnite si dva objekty tanierovitého tvaru po stranách Krista. Na zväčšeninách je viditeľné, že sa na nich nachádzajú tváre.
 27. Ďalšie kolesá. Obrázok pozorovania UFO nad Hamburgom, Nemecko 4. novembra 1697. Objekty boli popísané ako žiarivé kolesá.
 28. Obraz vlámskeho umelca Aert De Gelder s názvom „Krst Krista“. Bol namaľovaný v roku 1710 a visí Múzeu Fitzwilliam, Cambridge. Diskovito tvarovaný objekt vyžaruje lúč svetla dole na Jána Krstiteľa a Ježiša.
 29. Skan z 42. dielu Filozofických Transakcií 1742, ktorý popisuje pozorovanie zo 14.decembra 1742. Ďalší obrázok je rekonštrukcia objektu v popísaných farbách.
 30. Ilustrácia pozorovania o 9,45 večer 18. augusta 1783, keď štyria svedkovai na terasw Windsorského Zámku pozorovali žiariaci objekt na nebi v Anglicku. Pozorovanie bolo v ďalšom roku zaznamenané do Filozofických Transakcií Kráľovskej Spoločnosti. Podľa tejto správy svedkovia pozorovali pozdĺžny mrak pohybujúci sa pozdĺž horizonutu. Pod mrakom bolo vidieť žiarivý objekt, ktorý sa čoskoro stal guľovitým, briliantovo sa leskol a zastavil. Táto zvláštna guľa sa zdaka byť najprv modrá ale potom sa zvýšila jej svetelnosť a znova sa vydala smerom na východ. Potom objekt zmenil smer a pohyboval sa pozdĺž horizontu až sa stratil na juhovýchode. Svetlo ktoré vydával bolo zázračné. Obrázok vytvoril Thomas Sandby (zakladateľ Kráľovskej Spoločnosti) a jeho brat Paul, obaja boli svedkami.
 31. Ilustrácia z knihy „Ume No Chiri (Prach marhule)“ uverejnenej v roku 1803. Cudzokrajná loď s posádkou sledovala na pobreží Haratonohama v Hitachi no Kuni (prefektúra Ibaragi), Japonsko tento zvláštny objekt. Podľa vysvetlenia na kresbe, plášť bol vytvorený zo železa a skla a zvláštne znaky zobrazené na tomto obrázku boli viditeľné vnútri lode.
 32. Ilustrácia pozorovania červenej ohnivej gule nad Nankin v Číne 28. septembra 1890. Obrázok nakreslil Wu You-run, maliar a svedok tohoto pozorovania UFO. Bolo prítomných vyše 100 svedkov. Opísali objekt podobný vajcu ale nežiaril. Pohyboval sa pomaly na východ. Obrázok zobrazuje svedkov sledujúcich objekt z mosta Shu Que. Jeden starý muž povedal: „keď sa lopta zjavila, počul som veľmi hlasný zvuk akoby bežiaceho muža…“.. Obrázok je nekvalitný, snáď sa podarí zohnať lepšiu verziu..
1) čínske lietajúce vozy z krajiny Ji Gung

1) čínske lietajúce vozy z krajiny Ji Gung

 

2) 6 diskov na maľbe z budhistického kláštora Dharmasala

2) 6 diskov na maľbe z budhistického kláštora Dharmasala

 

3a) Plamenné štíty ktoré sa objavili počas obliehania Sigiburgu

3a) Plamenné štíty ktoré sa objavili počas obliehania Sigiburgu

 

3b) Plamenné štíty ktoré sa objavili počas obliehania Sigiburgu

3b) Plamenné štíty ktoré sa objavili počas obliehania Sigiburgu

 

4) Ohnivé koleso nad Japonskom v roku 900

4) Ohnivé koleso nad Japonskom v roku 900

 

5a) Indické lietajúce klobúky s okienkami

5a) Indické lietajúce klobúky s okienkami

 

5b) Indické lietajúce klobúky s okienkami - detail

5b) Indické lietajúce klobúky s okienkami – detail

 

6) Pozorovaniie UFO vo francúzskom Angers v roku 842

6) Pozorovaniie UFO vo francúzskom Angers v roku 842

 

7a) Gobelín z 15. storočia Notre-Dame

7a) Gobelín z 15. storočia Notre-Dame

 

7b) Gobelín z 15. storočia Notre-Dame

7b) Gobelín z 15. storočia Notre-Dame

 

8) V roku 1338 vo Francúzsku neboli žiadne balóny

8) V roku 1338 vo Francúzsku neboli žiadne balóny

 

9a) Freska Ukrižovanie z roku 1350, Kosovo

9a) Freska Ukrižovanie z roku 1350, Kosovo

 

9b) Zväčšenina lietajúceho objektu s postavou

9b) Zväčšenina lietajúceho objektu s postavou

 

9c) Zväčšenina lietajúceho objektu s postavou

9c) Zväčšenina lietajúceho objektu s postavou

 

10) Na zväčšenine vpravo je v blízkosti Ježiša vidieť červený tanier v tvare UFO

10) Na zväčšenine vpravo je v blízkosti Ježiša vidieť červený tanier v tvare UFO

 

11) Pozorovanie UFO v Ríme v období renesancie

11) Pozorovanie UFO v Ríme v období renesancie

 

12) Lietajúci ohnivý trám z obdobia panovania Enrica IV.

12) Lietajúci ohnivý trám z obdobia panovania Enrica IV.

 

13a) Na hlavu Márie žiari z disku kužeľ svetla (1486)

13a) Na hlavu Márie žiari z disku kužeľ svetla (1486)

 

13b) Zväčšenina disku

13b) Zväčšenina disku

 

14) Objekty na nebi prihliadajú ako Mojžiš prijíma hlinené tabuľky

14) Objekty na nebi prihliadajú ako Mojžiš prijíma hlinené tabuľky

 

15) Ježiš, Mária a flotila UFO, začiatok 15.stor., Taliansko

15) Ježiš, Mária a flotila UFO, začiatok 15.stor., Taliansko

 

16a) Madonna so Svätým Giovanninom a UFO

16a) Madonna so Svätým Giovanninom a UFO

 

16b) Zväčšenina, muž a pes hľadia na UFO

16b) Zväčšenina, muž a pes hľadia na UFO

 

17) Pozorovnaie UFO v Arábii v roku 1479.

17) Pozorovnaie UFO v Arábii v roku 1479.

 

18) Flotila UFO pri Vzostupe Panny

18) Flotila UFO pri Vzostupe Panny

 

19) Ježiš v rakete

19) Ježiš v rakete

 

20) Pozorovanie UFO holandskými loďami r.1660

20) Pozorovanie UFO holandskými loďami r.1660

 

21) UFO v Brugách 1538

21) UFO v Brugách 1538

 

22) Pozorovanie nebeskej bitvy v Norimbergu 1561

22) Pozorovanie nebeskej bitvy v Norimbergu 1561

 

23) Pozorovanie UFO v Bazileji 1566

23) Pozorovanie UFO v Bazileji 1566

 

24) Sputnik pri oslave oltárnej sviatosti 1600

24) Sputnik pri oslave oltárnej sviatosti 1600

 

25) Francúzsky žetón so zobrazním UFO 1680

25) Francúzsky žetón so zobrazním UFO 1680

 

26) Dva lietajúce taniere po stranách Krista na freske zo 17. stor.

26) Dva lietajúce taniere po stranách Krista na freske zo 17. stor.

 

27) Pozorovanie UFO nad Hamburgom 1697

27) Pozorovanie UFO nad Hamburgom 1697

 

28) UFO ožaruje Jána Krstiteľa počas krstu Krista, 1710

28) UFO ožaruje Jána Krstiteľa počas krstu Krista, 1710

 

29a) Sken Filozofických Transakcií, popisuje pozorovanie UFO v r. 1742

29a) Sken Filozofických Transakcií, popisuje pozorovanie UFO v r. 1742

 

29b) Rekonštrukcia objektu v popísaných farbách

29b) Rekonštrukcia objektu v popísaných farbách

 

30) Pozorovanie UFO z terasy Windsorského Zámku, 1783

30) Pozorovanie UFO z terasy Windsorského Zámku, 1783

 

31) Objekt a znaky pozorované v Japonksu r. 1803

31) Objekt a znaky pozorované v Japonksu r. 1803

 

32) Nankin Čína, vajvovité UFO bolo pozorované 100 svedkami v r. 1890

32) Nankin Čína, vajvovité UFO bolo pozorované 100 svedkami v r. 1890

 

Převzato: http://www.ufoartwork.com/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz