Tajná schůzka vysokých politických a vojenských…

Tajná schůzka vysokých politických a vojenských…

Tajná schůzka vysokých politických a vojenských činitelů na půdě OSN za účelem odtajnění závažných informací týkající se E.T. a UFOs.

Vypadá to, že se děje skutečně něco zajímavého…..

(1)

Následující reportáž se týká údajného tajného setkání skupiny zainteresovaných osob na půdě OSN ke kterému došlo před několika týdny. Toto přísně tajné setkání se týkalo problematiky UFOs se zvláštním účelem. Velmi zajímavé informace k této věci poskytl výzkumník a publicista Robert Morningstar, které se o této vrcholně zajímavé záležitosti dozvěděl od svého přísně důvěrného zdroje. Morningstar získal povolení zveřejnit některé skutečnosti vztahující se k výše uvedenému tématu v napojení na vojenské zdroje. V průběhu prvního komunikačního setkání „Zdroj“ odhalil, že je pod vedením admirála. US námořnictvo má velkou snahu dostat problematiku UFOs a aktivit mimozemského života na program veřejnosti s aktivací podstatně většího globálního uvědomění k této věci. Tyto tendence potvrdila již v roce 2002 Catherine Austin Fitts, bývalá sekretářka asistenta „HUD“ a tyto skutečnosti byly autorizovány prostřednictvím podsekretáře Johna Petersona z „Arlington Intitutu“. Námořnictvo se pokoušelo nalézt způsob jak odhalit směrem k veřejnosti pravdu o mimozemských aktivitách na této planetě včetně jejich možné infiltrace mezi námi. Zde je to co paní Fittsová napsala: „John Peterson mne žádal abych mu pomohla realizovat strategii plánu týkající se výše uvedené věci. V té době jsem byla terčem intenzivní pomlouvačné kampaně, která by za normálních okolností mne dříve či později dovedla do vězení. John mne vysvětlil, že US námořnictvo toto nevzrušuje a že je to všechno politika. Později jsem se setkala se skupinou se skupinou osob na velmi vysokých pozicích ve vojsku včetně „podsekretáře“. Podle Johna a dalších existuje plán do kterého jsou zainteresováni někteří vysloužilí vojenští důstojníci a bývalí členové vlády, kteří jsou ochotni pomoci US námořnictvu nastartovat některé operace, které by umožnily globální veřejnosti ukázat kde stojí skutečná pravda v souvislosti s mimozemským životem. Nezávislý internetový magazín vám přináší exkluzivní informace k této velmi zásadní skutečnosti v následující reportáži??

Otázkou ale zůstává, zda role a aktivita námořnictva stojící za odhalením jistých snah „Spojených Národů“ v souvislosti s otázkami UFOs a mimozemských inteligencí je totožná s tou v roce 2002. Vše ukazuje na to, že americké námořnictvo má k dispozici plán odhalení, který obchází  aktivity (MJ-12/PI-40). Nabízí se také otázka zda existuje kontrolní skupina, která je ve spojení s mimozemskými aktivitami prostřednictvím tajných prezidentských služebních příkazů?

Nalézt odpověď na tuto otázku je nesmírně důležité, viz. avízované odhalené informace o tajném setkání na půdě OSN včetně toho co zde bylo projednáno.

Faktem je, že vojenské důstojníky, kteří jsou loajální vůči americké ústavě silně znepokojují důkazy, které mohou poddolovat veřejnou důvěru v úředníky a instituce, tím, že jsou aktivní v jakémsi „informačním embargu“ vůči veřejnosti. Já jsem věděl o „Zdroji“ zhruba 18 měsíců  poté co jeho totožnost mi prozradil Shawn Pickering v roce 2006. Odhalující skutečnosti týkající se pozadí americké armády o kterých informuje Robert Morningstar jsou ve shodě s fakty se kterými jsem byl osobně seznámen a které se také týkají role amerického námořnictva a jejich podpory a snahy o odhalení fakt týkající se mimozemských aktivit v prostředí naší planety.

Následující informace pochází přímo od Roberta Morningstara, který zveřejnil svou osobní komunikaci s Richardem Hoaglandem

.        Dne 6. března 2008 jsem obdržel výsledky interního šetření od Richarda C. Hoaglanda, známého badatele a publicisty, který se soustřeďuje na výzkum pozoruhodných anomálií v prostředí Měsíce a Marsu. Je také zapojen do výzkumu odhalující možné utajené praktiky a aktivity americké „NASA“. V letech 1994 až 1997 bydlel v New Yorku a společně jsme pracovali na některých projektech. Jsme velmi blízcí přátelé a zůstali jsme kolegy výzkumníky. Zveřejňuji následující poznámky v souvislosti s jistým znepokojením s ohledem na věrohodnost a správnost našich zpráv týkajících se setkání jistých vrcholným představitelů ohledně problematiky UFOs na půdě OSN.

Dne 6. března 200 mi Richard Hoagland napsal:

„Roberte, jsem poměrně na pochybách ohledně onoho setkání uvnitř OSN. Máte skutečně nějaký nezávislý důkaz (toto je klíčový detail), že k tomuto setkání skutečně došlo? Jste skutečně přesvědčen o tom, že muž se kterým jste se setkal byl diplomat a pokud ano nemohl být členem nějaké francouzského skupiny (spolupracující s CIA) vodící vás za nos ohledně nějakého vymyšleného UFO společenství?

A pakliže máš uspokojivou odpověď na své otázky ve tvé mysli, zkus si odpovědět ještě na to jaký faktor mohl (a nebo i může) způsobit mezinárodní znepokojení nad tímto problémem v současné době. Uvědom si, že jsme byli podvedeni již dříve?..

R.C.H.

A zde je moje odpověď Richardovi:

Ahoj Richarde,

Co se týče mého kontaktu se kterým jsem se setkal celkem třikrát není francouzský diplomat, ale americký. Můj kontakt je vysoce postavený vojenský důstojník pracující v Pentagonu v oddělení „JCS“Joint Chief’s of Staff) a v současné době funguje na pozici vojenského diplomata. Byla mi předložena k recenzi jista velmi důležitá dokumentace. Tuto jsem velmi pečlivě zkoumal a shledal jí jako původní a velmi důvěryhodnou. Stejně tak považuji za důvěryhodného onoho odvážného džentlmena z okruhu velmi vysokých důstojníků Pentagonu jenž je nakloněn „misi odhalení“. (

Ptáš se proč právě nyní? Jaká síla rozjela tuto akci právě v této době prakticky po 60-ti letech veřejného podvodu?

V průběhu minulého roku (2007) vzrostl tlak směrem od vlád Británie, Francie, Belgie a konference o problematice UFO na půdě „Press Clubu“, která se konala v listopadu 2007 v New Yorku a to v souvislosti s rozpačitým přístupem USAF a jeho oficiální politikou týkající se akt UFOs. V Pentagonu jsou noví lidé, kteří jsou připraveni změnit dosavadní přístup této instituce k této problematice. Vláda Spojených Států Amerických také dostala přesné osnovy jak postupovat v rámci přípravy veřejnosti na otevřený kontakt s vysoce sofistikovanou skupinou zástupců mimozemské inteligence. K tomuto kontaktu by mělo dojít v roce 2017.

Se svým „Zdrojem“ jsem se nejprve setkal 18. února 2008 a pak znovu v následujících dvou týdnech (26. února 2008 a naposledy 3. března 2008). Během posledního setkání jsem byl informován o výsledku jeho vyšetřovací míse na velitelství NATO, v některých evropských hlavních městech a na Středním Východě. Británie, Francie a Itálie půjde s námi, ale jejich postoj je:

„Vy s tím jděte ven jako první !!

Bohužel Německo, Španělsko, Turecko a Saudská Arábie je neústupné a nepřátelské k plánům Spojených Států týkající se procesu seznámení globálního lidstva s pravou skutečností a stavem věci.

Clay a Shawn Pickering a já jsme byli pověřeni tím, abychom ohledně předmětných otázek pracovali s veřejností a abychom vyvíjeli tlak na politiky a oficiální vedení armád k tomu, aby se v této věci postupovalo ústavním způsobem a byly veřejně podány pravdivé informace týkající se přítomnosti mimozemského života na naší planetě.

V Pentagonu „Joint Chiefs of Staff“ nejsou vůbec nadšeni z archaické politiky tajnůstkářství, která je předmětem falešného respektu, důvěřivosti a podpory americké veřejnosti. A to je stav, který trvá mnoho let. V podstatě obviňují z tohoto nepřijatelného stavu politiky (pěšáky ekonomů, naftových magnátů a bankéřů).

Chtějí zveřejněním klíčových fakt ohledně ET. Přítomnosti obnovit důvěru veřejnosti ve vládu a armádu, ale jako počestní důstojníci loajální ústavě a přísaze nebudou jednat jednostranně nebo takovým způsobem, které by  bylo kolizní se vzpourou což by mohlo být velké riziko pro jejich kariéru a nebo vůbec život jako takový.

Další problém spočívá s ruskou protistranou, která na své obloze zkoumá problém spojený s aktivitou ufos již dlouhá léta. Určitým problémem je zde určitý druh politické paranoii, který spočívá v přesvědčení, že drtivá většina sledovaných technologií na jejich obloze by mohly být produkty pokročilé americké technologie, která takto zasahuje do jejich posvátného mateřského vzdušného prostoru.

Právě proto aby se zmírnily ruské obavy byl jedním z primárních důvodů fakt, že bylo realizováno uzavřené jednání na půdě OSN ke kterému došlo 12. února  2008. Bylo třeba uklidnit Rusy, ale i jiné země oficiálně prostřednictvím našeho vojenského diplomata v tom ohledu, pokud by registrovaly ve svém vzdušném prostoru UFOs – pak to nejsou Američané?..

(2)

Následující reportáž se týká údajného tajného setkání skupiny zainteresovaných osob na půdě OSN ke kterému došlo před několika týdny. Toto přísně tajné setkání se týkalo problematiky UFOs se zvláštním účelem. Velmi zajímavé informace k této věci poskytl výzkumník a publicista Robert Morningstar, které se o této vrcholně zajímavé záležitosti dozvěděl od svého přísně důvěrného zdroje. Morningstar získal povolení zveřejnit některé skutečnosti vztahující se k výše uvedenému tématu v napojení na vojenské zdroje. V průběhu prvního komunikačního setkání „Zdroj“ odhalil, že je pod vedením admirála. US námořnictvo má velkou snahu dostat problematiku UFOs a aktivit mimozemského života na program veřejnosti s aktivací podstatně většího globálního uvědomění k této věci. Tyto tendence potvrdila již v roce 2002 Catherine Austin Fitts, bývalá sekretářka asistenta „HUD“ a tyto skutečnosti byly autorizovány prostřednictvím podsekretáře Johna Petersona z „Arlington Intitutu“. Námořnictvo se pokoušelo nalézt způsob jak odhalit směrem k veřejnosti pravdu o mimozemských aktivitách na této planetě včetně jejich možné infiltrace mezi námi. Zde je to co paní Fittsová napsala: „John Peterson mne žádal abych mu pomohla realizovat strategii plánu týkající se výše uvedené věci. V té době jsem byla terčem intenzivní pomlouvačné kampaně, která by za normálních okolností mne dříve či později dovedla do vězení. John mne vysvětlil, že US námořnictvo toto nevzrušuje a že je to všechno politika. Později jsem se setkala se skupinou se skupinou osob na velmi vysokých pozicích ve vojsku včetně „podsekretáře“. Podle Johna a dalších existuje plán do kterého jsou zainteresováni někteří vysloužilí vojenští důstojníci a bývalí členové vlády, kteří jsou ochotni pomoci US námořnictvu nastartovat některé operace, které by umožnily globální veřejnosti ukázat kde stojí skutečná pravda v souvislosti s mimozemským životem. Nezávislý internetový magazín vám přináší exkluzivní informace k této velmi zásadní skutečnosti v následující reportáži??

Američtí vojenští analytici i na těch nejvyšších vojenských funkcích stále více cítí, že šedesát let stará bezpečnostní politika státu NSA/CIA je v současné době škodlivá pro samotnou bezpečnost státu. To se ve své podstatě odráží například v mnohých politických aktivitách, které jsou neústavního charakteru.

S tím souvisí i jejich snaha motivovat mnohé světově známé a širokou veřejností uznávané publicisty k tomu, aby byl zesilován společenský tlak směrem k politickým vůdcům celé řady světových mocností. Je potřeba aby vrcholná politika přestala obelhávat americkou veřejnost ohledně skutečností týkající se potencionální přítomnosti mimozemského života.

Neznámý trojúhelnikový objekt na oběžné dráze

Neznámý trojúhelnikový objekt na oběžné dráze

 

„USG“ je také pod tlakem samotné mimozemské inteligence. Existuje prý zcela reálný návrh, že by nejdéle do roku 2013 měly být ustanovené diplomatické vztahy mezi pozemskou a mimozemskou inteligenci a pak v roce 2017 by měl proběhnout oficiální otevřený kontakt před zraky světové veřejnosti. Čtenáře bude určitě zajímat tato následující informace:

Podle informací, které Robert Morning získal od svého „Zdroje“ z Pentgonu je avízovaná (a pro nás zatím blíže neznámá) frakce E.T. pevně rozhodnutá jednat ohledně odhalení své přítomnosti jednostranně, a to v případě, že světové mocnosti v následujících letech nebudou v této věci konat tak jak je potřeba. Následující scénář by pak alespoň teoreticky mohl mít formu, kterou v knize „Konec Dětství“ poměrně detailně popsal Arthur C. Clark.

Na druhé straně „Zdroj“ uvádí, že v žádném případě není na místě ani ta sebemenší forma strachu a nebo obavy. Nepůjde totiž v žádném případě o scénář podobný který by byl podobný filmu „Den Nezávislosti“. Naopak, ,mělo by jít o zcela nezpochybnitelné demonstrační znamení jejich přítomnosti, které by proběhlo v jednom okamžiku nad všemi kontinenty našeho světa. Zároveň však by v tomto případě byl přísně zohledněn psychologický prvek naší civilizace.

Určitě by nebylo dobré aby demonstrační akce proběhla v teritoriu autoritářských politických režimů a nebo tam kde dodnes vládne politická diktatura. Existovalo by totiž jité nebezpečí toho, že by právě tyto vládnoucí režimy mohly být posílené v představě, že právě oni jsou ti vyvolení, že oni jsou ti vybraní. Tato situace by byla pochopitelně absolutně nepřípustná. Podle informací „Zdroje“ si tento faktor velmi silně uvědomují a v případě, že budou nuceni jít do jednostranné demonstrace budou mu jednoznačně předcházet.

Podáváme-li se na vývoj událostí za polední roky detailnějším způsobem zjistíme, že do určité míry k jednostranné formě projevu této mimozemské inteligence v prostředí našeho světa již došlo – konkrétně v posledních dvou letech. Víme, že šlo o tato místa: Mexiko, Velká Británie, Kanada, Peru, Argentina a v lednu roku 2008 v Stephenwille – Texas.

Poslední případ v Stephenwille máte možná někteří ještě v živé paměti. Reference o této události proběhla celým světem. Hlavními svědky tohoto případu jsou Steven Allen a Ricky Sorrels. I díky nim jbyl zadokumentován pohyb cizí technologie v bezprostřední blízkosti tzv. „Texaského Bílého Domu“, pouhých několik mil od farmy prezidenta Bushe. Jak daleko je vzdálenost několika mil pro objekt pohybující se rychlostí 3000 mph (jak bylo oznámeno vojenským pilotem Steven Allenem).

Vzpomeňte si při této příležitosti na známou fotodokumentaci tzv. „světel nad Bílým Domem“ z roku 1952.

Nacházíme se v okamžiku, kdy je velké množství známých osobností vyzváno ke spolupráci s širokou veřejností, kterou je potřeba připravit především na psychologické úrovni na proces „odhalení“. Tento krok je extrémně důležitý právě proto, abychom se vyhnuly všeobecné panice ve stylu Orsona Wellse, abychom předešli „kulturnímu šoku“.

 

Nezávislé potvrzení přichází z Francie

Existuje nezávislé potvrzení výše uvedených informací. Jde o francouzského auditora Gillese Loranta, který měl to štěstí, že se mohl účastnit utajovaného setkání na půdě OSN ve dnech 13. – 14. února 2008. Tento muž nezávisle potvrzuje, že toto setkání souviselo s problematikou UFOs, přičemž zahrnovala přítomnost zástupců USAF a Národní Gardy.

Gilles Lorant

Gilles Lorant

Gilles Lorant se seznámil i s dalšími účastníky tohoto UFO schůzky na půdě OSN včetně Srgiama Kerima z Makedonie, který je současným prezidentem valného shromáždění a také muž, který schůzi řídil.

Předseda valného shromáždění OSN Srgiam Kerim

Předseda valného shromáždění OSN Srgiam Kerim

V rozhovoru s francouzským ufologem Gillese, Bourdaisem v Paříži 4. března 2008 pan Lorant uvedl, že na předmětné schůzi se měl nacházet zástupce Britů, velvyslanec pan John Sawyer a zástupce Vatikánu, arcibiskup Celestino Migliore. Celkově se však měl této schůze zúčastnit 28 členů. Mimoto však Gilles Lorant zmínil, že se tohoto setkání zúčastnili ještě tři nejmenovaní senátoři ze Spojených Států Amerických. Můj odhad (Robert Morningstar) je, že se jednání v OSN zúčastnili s největší pravděpodobností senátoři z Arizony (souvislost s UFO incidentem ve Phoenixu) a z Texasu (již zmiňovaný incident v Stephenville – leden 2008).

Sir John Sawyers, anglický velvyslanec při OSN

Sir John Sawyers, anglický velvyslanec při OSN

 

Arcibiskup Celestino Migliore, velvyslanec Vatikánu při OSN

Arcibiskup Celestino Migliore, velvyslanec Vatikánu při OSN

Pakliže je můj odhad správný, pak přinejmenším jeden ze současných amerických kandidátů na americký úřad může být velmi dobře obeznámen se záležitostmi a pozadím celkové scény ohledně problematiky UFOs.

Během UFO konference na půdě „National Press Clubu“ jsem se setkal s bývalým guvernérem a USAF důstojníkem panem Symingtonem. Hovořili jsem společně o problematice a budoucí strategii „procesu odhalení“. Symington mi během našeho rozhovoru popsal své vlastní očité setkání s více jak jednu míli dlouhým trojúhelníkovým objektem vysoko nad hlavním městem USA.. Pan Symington vystoupil na této konferenci a potvrdil, že je v současné době nejvyšší čas skončit se stávající politikou popírání a dezinformací.

Bývalý uvernér Arizony pan Symington referuje o UFO incidentu ve Phoenix

Bývalý uvernér Arizony pan Symington referuje o UFO incidentu ve Phoenix

Ex – guvernér Symington velmi dlouze, podrobně a upřímně všem přítomným vysvětlil, že je velmi důležité uklidnit veřejnost v souvislosti s nedávným UFO incidentem  ve Phoenixu.

(V nejbližších dnech se pokusím přinést na stránky Matrixu komplexní info ohledně dvou nedávných a šokujících událostí v Texasu a Phoenixu. Zjišťuji, že lidé u nás v republice zřejmě nemají tušení co se v USA v posledních měsících děje, pozn. J.CH.).

Následující můj postřeh nemá nic společného s politikou. Dotýká se spíše již zmíněného incidentu v Phoenixu. V současné době je aktivní přinejmenším jeden politik, který má vazbu na Arizonu a který zcela otevřeně a veřejně intervenuje po kompletním otevření „akt UFOs“ směrem k veřejnosti. Jde o senátora Johna Mc Caina.

 Jeden z kanidátů na prezidenta USA John Mc Cain

Jeden z kanidátů na prezidenta USA John Mc Cain

Mimochodem závěrem bych chtěl uvést ještě jednu poměrně klíčovou informaci. Mezi E.T., které jsou ve hře v následujících letech a které jsem ve svém dopise naznačil nejsou ti, kteří jsou mezi veřejností jako „GREYS“ (Šedí). Od této formace inteligence byla Země prý již před několika lety zcela očištěna.

Richarde, toto je konec mého dopisu. Ozvu se opět později s novými skutečnostmi.

Poznámka: Pamatujete si přátele jak jsem před několika měsíci uvedl reportáž, která se týkala celkem 13-ti rozhovorů, které natočil novozelandský štáb se zástupcem ET. Civilizace zvané „Yohira“? Tento štáb financovala jakási vojensko-politická anonymní skupina v pozadí. Rozhovory byly natočené v průběhu jednoho roku (2006) na třinácti místech naší planety. Určitě si tedy pamatujete, že jsem tehdy naznačil, že budu mít k dispozici všech těchto třináct rozhovorů k dispozici. Takže – stalo se. Tento materiál totiž úzce souvisí se skutečnostmi uvedenými v této reportáži. (To je alespoň můj osobní názor). Myslím, že přišel čas k tomu abychom se s tímto materiálem podrobně seznámili. Očekávejte tedy v nejbližší době exkluzivní sérii článků na toto téma., pozn. J.CH..

(3)

Jaroslav Chvátal

Před nedávnem jsem na stránkách nezávislého internetového deníku Matrix-2001.cz uvedl (alespoň dle mého soudu zajímavé informace týkající se údajného tajného setkání celé řady politických a armádních mocností světa na půdě OSN kde mělo dojít k poměrně zásadní diskusi týkající odhalení důležitých fakt ohledně přítomnosti mimozemského života v prostředí naší planety. K tomuto odhalení by mělo dojít v nejbližších letech. Již v tuto dobu jsem připravoval druhou reportáž na toto téma, ale tak říkajíc „z druhé strany“. Na celou zde prezentovanou záležitost totiž existuje dvojí pohled. Ten „druhý“ je přesvědčen o tom, že prakticky všechny skutečnosti týkající se údajných aktivit na půdě OSN je desinformace a komplot za účelem manipulace s vědomím široké veřejnosti. A právě tomuto druhému pohledu chci dát prostor v dnešní reportáži. Ještě než jsem dopsal tuto druhou reportáž ozval se mi jeden velmi dobrý přítel, který je zastáncem (alespoň si to myslím podle informací které mi sdělil), oné druhé strany. V průběhu vzájemné výměny informací se mne jakoby nepřímo zeptal zda jsme tedy zastáncem tvrzení pana Sally, Robeta Morningstára a dalších z této skupiny. Podle toho, že jsem vydal onu prvotní reportáž by to tak vypadalo. Jenže skutečnost je trochu jiná. Kdybych na svém webu vydával pouze ty skutečnosti se kterými vnitřně souhlasím, tak by v záhlaví asi skutečně nemohl mít onen přídomek „nezávislý internetový magazín“ (Matrix totiž není závislý ani na mých osobních názorech a postojích). A tak v případech jako je právě tento se snažím dát prostor oběma stranám přičemž se snažím o tom aby Matrix zůstal pokud možno v onom „zlatém středu“. Někdy se mi to daří více a někdy zase méně, ale taková je má filozofie jako vydavatele. Nic lepšího jsem zatím neobjevil. Pojďme se tedy zaposlouchat do hlasu oponence a zkusme si na celou záležitost učinit svůj vlastní názor?..

Následující informace jsou převzaté z internetových stránek:

http://www.strangeattractor.co.uk/index.html kde je opublikoval (jak jsem snad pochopil) pisatel skrývající se pod pseudonymem „markat“. Osobně jsem přesvědčen o tom, že stojí za to se s tímto materiálem blíže seznámit neb prezentuje velmi zajímavé a dle mého soudu důležité okolnosti, které by měly být brány v potaz čtenářem proto, aby ona mozaika „podivuhodna“ týkající se naší záležitosti byla kompletní. Takže:

„Několik posledních týdnů je světová UFO komunita vzrušená pověstmi o tajném setkání na půdě budovy OSN v New Yorku ke kterému mělo dojít uprostřed února 2008. Účastníky tohoto setkání měli být zástupci většiny členských států při OSN včetně všech světových mocností, stejně tak jako „tři američtí senátoři“. Předmětem tohoto jednání prý bylo určení strategie ohledně uvolnění kritických informací týkající se ečlověčích aktivit v prostředí naší planety.

Tento příběh byl distribuován veřejnosti především prostřednictvím skupiny členů soustředěných kolem Michaela Sally PhD viz.: http://www.exopolitics.org/ a skupiny soustředěných kolem dr. Greera

http://www.disclosureproject.org/ Obě tyto skupiny se snaží inspirovat vlády prakticky všech světových mocností k otevřenému přístupu v souvislosti s jejich utajovanými kontakty s pokročilými ET civilizacemi na naší planetě s tím, že vlastní technologie, které by byly schopné odvrátit hrozící geopolitickou pohromu. viz. internetové stránky

Strukturálně a velmi podrobně se snaží celé pozadí včetně zainteresovaných osob a různorodých kontaktů následující diagram, který by měl být čtenářem detailně prostudován.

 

Detailní grafická struktura našeho případu

K celé věci se velmi zajímavým způsobem vyjádřil veterán ufologie a myslitel Jacques Vallee:

„První věc, která mi přijde podezřelá jsou velmi podivné zdroje předmětných informací (a je otázka zda vůbec existují) a také zřetelné spirituálně/politické pozadí těch skupin, které se snaží tyto informace šířit. Další otázkou je jaké okolnosti předcházející ono „odhalení“ mají tyto skupiny a jejich zdroje na mysli.

Ve skutečnosti jde o ekonomickou, environmentální a politickou stabilitu do roku 2009. A to s ohledem na současný stav světových událostí (či přetrvávající stav světových událostí).

Rok 2009 byl povýšen na období kdy dojde k důležitým změnám v oficiálních postojích ohledně problematiky UFOs jevů. To poukazuje na důležitý politický posun ohledně studie týkající se problematiky UFOs. Jenže to by vyžadovalo, aby jisté globální podmínky byly nastavené pro takové „odhalení“. Především tu jde o sociální stabilitu v zemích G-8 a průběžné udržování liberálně demokratických systémů ve vývoji národů této planety.

Jde také o to, že případný kontakt s inteligentním mimozemským životem by musel být veden přísným globálním rovnoprávným přístupem se možnostmi pro všechny národy našeho světa. Uvědomíme-li si jak v dnešní době se snaží snad každý národ tohoto světa o individuálně mocenskou politiku se snahou strhnout na sebe ekonomickou či politickou výhodu (ty především) jeví se mi jako nemožné realizovat v několika málo letech (kdy se tento trend bude zřejmě ještě více prohlubovat) praktickým způsobem realizovat prezentovanou strategii „odhalení“ bez toho aniž by globální konfliktní atmosférou. Možná že budu posuzován jako pesimista, ale snažím se k věci přistupovat realisticky a korektně“.

Pro mnohé nadšence UFO/konspiračních teorií může ideologicky spočívat záchrana tohoto světa v aktu finálního spojení s mimozemskou inteligencí , která jako jediná možná síla bude schopná „uvnitř“ světské mýtické představivosti 20. a 21. století prosadit mír na naší planetě.

Ve skutečnosti však může jít o další stínovou intrikou OSN uměle udržovat globální politickou a ekonomickou labilitu našeho světa. Ve skutečnosti může být údajný příběh „odhalení“ velmi nápomocný globalistickým zájmům USA a OSN. Takže ve skutečnosti nakonec celá tato epizoda může být další reprízou teorií o spiknutí živených takovými jako jsou William Cooper, John Lear a nebo David Icke.

Je možné, že na půdě OSN k nějakému takovému setkání skutečně došlo. Mohlo jít o soukromě organizované setkání několika osob, ale v této chvíli nám nezbývá nic jiného než pracovat s pouhou „pověstí“. Neověřenou „moderní legendou“.

Přenecháme, ale ještě jednou slovo Jacques Vallee, který náš případ velmi vtipně shrnuje do několika důležitých bodů:

“ V současné době bych se vůbec informacemi tohoto typu nevzrušoval. Doposud jsme nebyli schopni u nás ve Francii ověřit informace pocházející od Gillese Loranta (jde především o jeho tajuplný „Zdroj„). Také nejsme schopni získat jasnou odpověď týkající se základních otázek ohledně jejich vzájemného setkání.

Celá věc se mi jeví jako krajně podezřelá a nedokáži si představit kdo by za těchto okolností přiměl nějakého seriózního vědce a nebo politika ke spolupráci. Tato kauza mi připomíná některé základní body platné pro vedení tzv. „psychologické války“. Posuďte sami:

 

1)   Vytvoříte intrikářský příběh, který vypadá velmi legitimní tím, že uvede velmi reprezentativní osoby skutečně aktivní ve vnitřní infrastruktuře OSN

2)   Záměrně ponecháte prostor pro dohady, tak aby lidé přišli s otázkami a tím se energeticky propojili s uměle vytvořeným problémem

3)   Příběh si ponechává prostor pro „tajemství“, ba dokonce naznačuje, že v brzké budoucnosti se toto „tajemství“ může ještě více prohloubit. Spustíte tak vizualizační aktivitu u čtenáře a tím ho po mentální úrovni spojíte s daným problémem

4)   Potenciál uměle vytvořené fikce se ukotví na předem vybranou legitimní osobu (v našem případě Lorant), která je vědomou součástí možného mediálního komplotu

5)   Jmenovaná legitimní osoba „odhalí“ více detailů přičemž ne zcela ve všem souhlasí co se týče původní verze příběhu. Tímto tahem se získává další potence důvěřivosti z řad veřejnosti

6)   Ve vhodnou chvíli se připojí nová překvapující jména (Ted Kennedy, John McCain) a to prostřednictvím nových anonymních zdrojů „vždyť by dotyčné zdroje se mohly vystavit nebezpečí pokud by byly zveřejněné“??.

7)   Použijí se základní prvky medializace včetně internetu, aby se vyvolal psychomentální chaos u co největšího počtu osob

8)   Nakonec dojde k plnému a nebo částečnému popření původního příběhu s tím, že sami autoři ( ti kteří vymysleli danou desinformaci) se sami stali obětí desinformace). Nástroj svou práci již odvedl?..

 

Tolik „Markat“ a známý ufolog Jacques Vallee. Mám za to, že ve výše uvedených informacích je mnohé k zamyšlení a jsem přesvědčen, že v mnoha případech to takto skutečně funguje. Otázkou je, zda skutečně toto platí pro náš případ. Jsem si ovšem vědom toho, že z této pozice bez dalších objektivních materiálů k této věci to skutečně jen těžko posoudíme.

Naší kauzu ovšem sledoval i badatel Ed Komarek, který je aktivní na serveru „Ufo Digest“ viz. internetové stránky: http://www.ufodigest.com jenž velmi přehledným způsobem zkompletoval časovou osu událostí kterou si nyní v českém překladu můžete sami prostudovat.

 

11.února 2008

Shawn Pickering  a Clay Pickering se setkává s utajeným zdrojem „A“. Zdroj informuje o nadcházející schůzce uvnitř OSN v New Yorku. Schůzka má projednat strategii zveřejnění doposud utajovaných skutečností v souvislosti s fenoménem UFOs a E.T

Zdroj: http//www.exopolitics.org/Exo-Comment-65.htm

 

  1. února 2008

Shawn Pickering a Clay Pickering posílají e-mail Michaelu Sallovi ohledně právě proběhlé schůzky se zdrojem „A“

Zdroj: http//www.exopolitics.org/Exo-Comment-65.htm

 

12.února 2008

OSN – New York. Je vytvořen dokument, který je předán delegátům předmětné schůzky. Dokument byl vytvořen vrchním velením US. Národních Gard a dotýká se vlivu fenoménu UFOs na lidské společenství.

Zdroj: http://www.federation-airplane.eu/site/fr/nouvelles/newsletter/suite.php?newsid=70

 

12.února 2008

Giles Lorant je přítomný na půdě OSN v New Yorku a údajně jako pozorovatel je účasten předmětné schůzky.

Zdroj: http://ovnis-usa.com/2008/03/05/mercredi-5-mars/

 

13.února 2008

Michael Salla publikuje popis setkání z 12.února 2008, který je založen na zprávě kterou přijal dne 12.února 2008.

Zdroj: http//www.exopolitics.org/Exo-Comment-65.htm

Jiná verze: http://www.ufodigest.com/news/0208/unmeeting.html

V obou případech je ovšem zahrnut e-mail od Shawna a Claye Pickeringa

 

13.února 2008

Gilles Lorant je pozván k přímé účasti na utajované schůzi uvnitř OSN. Je přítomno 40 delegátů z 28 národů

Zdroj: http://www.federation-airplane.eu/site/fr/nouvelles/newsletter/suite.php?newsid=70

 

14.února 2008

Gilles Lorant se v dalším dnu účastní tajné schůzky na půdě OSN. Přítomní se shodují na tom, že OSN by měla v roce 2009 odhalit existenci cizích E.T. v prostředí naší planety a to za předpokladu, že bude nadále pokračovat demokratická stabilita u států „G-8“.

Zdroj: http://www.federation-airplane.eu/site/fr/nouvelles/newsletter/suite.php?newsid=70

14.února 2008

Dominique Strauss Khan je vyfotografován v Pekingu – Čína deníkem „China Daily“ na jeho „IMF“ návštěvě.

Zdroj: http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-02/15/content_6458408.htm

 

18.února 2008

Shawn Pickering, Clay Pickering a Robert Morningstar se opět setkávají se svým zdrojem „A“. Ten jim odhaluje finální výsledky schůzky na půdě OSN.

Zdroj: http//www.exopolitics.org/Exo-Comment-66.htm

 

20.února 2008

Shawn Pickering a Clay Pickering posílájí zprávu Michaelu Sallovi ohledně výsledků jejich setkání se zdrojem „A“ ze dne 18.února 2008

Zdroj: http//www.exopolitics.org/Exo-Comment-66.htm

 

20.února 2008

Michael Salla publikuje popis schůzky z 12.února 2008 a to z podkladů zprávy, kterou obdržel dne 20.února 2008 a také na základě informací od neznámého kontaktu „B“. Původní e-mail od Shawna a Claye Pickeringa je v materiálu zahrnut.

Zdroj: http//www.exopolitics.org/Exo-Comment-66.htm

 

25.února 2008

Robert Morningstar a Vnce White vydávají reakci na kritiky vztahující se k předmětnému případu. Zároveň zveřejňují podrobnosti ohledně jejich setkání s utajovaným zdrojem „A“ ze dne 18.2.2008.

Zdroj: http//www.ufodigest.com/news/0208/un_ufo.html

 

25.února 2008

Jean Jacques Yvars publikuje popis setkání od Gillese Loranta.

Zdroj: http://www.federation-airplane.eu/site/fr/nouvelles/newsletter/suite.php?newsid=70

 

2.března 2008

Michel Ribardiere odpovídá na e-mail od Giuliana Marinkoviče. V dopisu sděluje, že jej Gilles Lorant informoval tom, že získal informace o přítomnosti tří neznámých amerických senátorů na schůzi uvnitř OSN. Tyto informace měl Lorantovi předat Dominique Strauss Khan, který byl na schůzi také přítomen.

Zdroj: http//lucianarchy.proboards21.com/index.cgi?board=futuretalk&action=display&thread=1203011953&page=9#1204477040

 

4.březen 2008

„Didier de Plaige“ provádí interview s Gillesem Lorantem. Zde dochází ke sdělení, že předmětné schůzi uvnitř OSN byli také přítomni John Sawers, Celestino Migliore a Srgjam Kerim.

Zdroj: http://ovnis-usa.com/2008/03/05/mercredi-5-mars/

 

5.březen 2008

Robert Morningstar odpovídá na e-mail od Eda Komarka.

Zdroj:

http://lucianarchy.proboards21.com/index.cgi?board=futuretalk&action=display&thread=1203011953&page=14#1204682964

Vážení čtenáři, prostřednictvím obou dvou reportáží jsem se snažil co nejobjektivněji informovat o velmi podivné kauze, která v posledních týdnech oběhla doslova celý svět. Znovu upozorňuji na to, že závěr si každý musí udělat sám. Jsem přesvědčen o tom, že právě blízká budoucnost odhalí jak dalece je náš případ skutečnou pravdou a nebo jen další smyšlenkou. Jakmile získám nové informace k této věci, budu Vás informovat. Zůstaňte na příjmu.

 

(4)

Edd Komarek

Nedávno jsem na Matrixu informoval dva sice protichůdné, ale stěžejní úhly pohledu týkající se problematiky jakéhosi tajného setkání zainteresovaných osob na půdě OSN. Tato skupina měla rokovat ohledně možného odtajnění zatím utajovaných materiálů týkající se fenoménu UFOs a aktivity mimozemské inteligence v prostředí naší planety. Jak vidno, další neméně zajímavé informace na toto téma poskytuje badatel o kterém byla již řeč v předchozí části našeho seriálu. Je jím pan Ed Komarek. V této reportáži mu opět ponecháme prostor tak, aby se vyjádřil k dalším souvislostem jež jsou propojené na naše nosné téma. (J.CH.). Podle mnoha různých zdrojů prosakují informace o tom, že existuje jakási tajná americká pracovní skupina složená z bývalých důstojníků amerického námořnictva, která se snaží o plné a otevřené odhalení mimozemské reality. Tato skupina v jednom ze svých prohlášení mimo jiné uvádí: ??.“nyní je před námi jedinečná příležitost, abychom iniciovali proces odhalení. To znamená skutečnosti, které byly ve své podstatě přes 60 let „kachnou“ směrem k veřejnosti. Lze očekávat, že nová administrace, která se ujme funkce vytvoří podmínky k tomu, aby k avízovanému procesu došlo. Poté co došlo ke zveřejnění podobných informací došlo všude po světě velmi živé debatě především mezi badateli a výzkumníky v oblasti UFO/ET. Nejprve bylo sděleno, že jde o skupinu důstojníků amerického námořnictva. Později se informace ustálily na tvrzení, že jde spíše o jakousi agenturní skupinu osob jejichž část tvoří americké námořnictvo.

Jedna z cest, která by mohla aktivovat „proces odhalení“ jsou jakési teoretické úniky informací týkající se UFO/ET směrem k široké veřejnosti. Otázkou samozřejmě zůstává, že pokud se námořnictvo ujme iniciativy v této oblasti co na to, letecké síly a klasické armádní složky?

V této chvíli je jasné, že válka, která je vedená na středním východě má v sobě mnoho motivů, které směrují ke globální politice a globálním ekonomickém systému. Je otázka jak dalece tyto tendence půjdou proti zájmům amerických občanů a samozřejmě nejen jich. Je zřejmé, že globální elita s jejich zájmy vždy stála proti zveřejnění série skutečností týkající se reality ohledně UFOs/ET a blokovala tento proces.

Ukazuje se, že pracovní skupina „ufo odhalení“ uvnitř amerického námořnictva je jednou z mnoha vojenských pracovních skupin, které se budou postupně vynořovat po celém světě. Jedna z nejsilněji působících a také nejotevřenějších obklopuje brazilské vojenské letectvo jež je v současné době silně propojené s brazilskou komunitou UFO badatelů. Podrobnější informace viz.. http://www.rense.com/general65/braz.htm

Není tomu tak dávno co na veřejnosti vystoupil brazilský letecký brigádní generál Jose Carlos Pereira, který se snažil na veřejnost protlačit sérii doposud přísně utajovaných skutečností týkající se problematiky UFOs. Jiná jihoamerická armáda (jak se ukazuje) se hodlán vydat stejným směrem jako ta brazilská. Podobný duch panuje v některých vyspělých evropských zemích. Zajímavým příkladem mohou být velmi impozantní počáteční aktivity uvnitř francouzské armády. Více informací viz. http://ufos.about.com/b/2007/02/26/france-to-release-ufo-reports.htm

Ve Spojených státech není tlak směřující k odhalení různorodých tajemství mimozemského charakterů stabilního rázu a silný, existuje ovšem naděje, že by se tato situace měla v brzké době zásadně změnit. Existují indicie jež by naznačovaly, že tomuto procesu ET svými aktivitami napomáhají. V posledních měsících dochází k velmi nebývalým pozorování podivným objektů a podobných úkazu prakticky nad celými USA. Tato situace samozřejmě vytváří tlak na oficiální místa včetně letectva, které musí neustále vysvětlovat jeden případ za druhým tak aby čelily potencionální panice. Dnes existují i výborným způsobem zadokumentované snímky různorodé aktivity UFOs tohoto případu  od celé řady amatérů po celé světě. Viz. materiály: http://fraktali.travity.de/text/archive/ufo/ufo_hist.html a nebo http://www.ufocasebook.com/tehraniran.html

Ukazuje se, že „ET“ používají klasické techniky a principy nenásilného vlivu a tlaku na politické a vojenské organizace všech významných národů po celém světě. Jsem pevně přesvědčen o tom, že armáda, ale i vysocí političtí činitelé dnes již nemají žádnou volbu, než pod tlakem okolností odhalit skutečnosti tak jak jsou v celé své přirozenosti. Navíc různé veřejné občanské aktivistické skupiny se vzájemně propojují a získávají tak stále větší a větší vliv na veřejnosti.

Když jsem studoval materiály týkající se aktuální situace ohledně UFOs ve Spojených Státech zjistil jsem, že prakticky denně dochází k narušování vzdušného prostoru objekty, které jsou vyhodnocovány jako nepozemské. Mladí i starší piloti na mnohých amerických leteckých základnách doslova prochází realitní „mimozemskou kocovinou“. Psychologický tlak na tyto lidi musí být abnormální. Jsem přesvědčen o tom, že na důležité politické i vojenské pozice nastupuje zcela nová generace osob, kteří si začínají uvědomovat kritičnost celé záležitosti.

Americký admirál námořnictva Fallon zapleten do „Projektu Odhlaení“ ?

Roscoe Henry Hillenkoetter, byl třetí ředitel centrální zpravodajské agentury Spojených států

„V zákulisí jsou vysoce postavení důstojníci letectva silně znepokojeni záležitostí týkající problematiky UFOs. Ale stále přetrvávající cílenou politikou oficiálních směrnic utajování a výsměchů je velmi mnoho občanů v situaci kdy přítomnost cizí technologie v našem vzdušném prostoru považují za nesmysl.“

 

Admirál Roscoe Henry Hillenkoetter (8. května 1897 – 18. června 1982), první ředitel CIA v dopise americkému Kongresu

Jak čtenáři sami velmi dobře ví, existuje v současné době velmi mnoho zdrojů, kterými prostupují oficiálně utajované informace ohledně problematiky UFOs/ET ven k veřejnosti. Jeden  z těchto zdrojů měl být údajně přítomen speciální schůzky na půdě OSN ke které před nedávnem došlo. Mělo jít o jedince pracující v admiralitě uvnitř Pentagonu – alespoň podle informací, které poskytl výzkumník Robert Morningstar.

Zatímco třeba v Americe a nebo ve Francii panuje zuřivý odpor vůči informacím týkající se tajné schůzky uvnitř OSN v Brazilii se děje pravý opak. Podle redaktora časopisu A.. J. Gevaerda jsou v těchto chvílí generálové brazilských vojenských sil doslova až průbojně otevření poskytnou široké veřejnosti fakta týkající se této problematiky.

Velmi zajímavý diskusní prostor mezi veřejností a armádou ohledně proklamovaného setkání na půdě OSN se nachází zde:

http://lucianarchy.proboards21.com/index.cgi

Admirál William Fallon

Admirál William Fallon

Před několika dny Robert Morningstar sdělil:

“ Pokud mohu hovořit za sebe, mohu ujistit, že jsem se celkem třikrát setkal s významným důstojníkem americké armády, pilotem a diplomatem, který se mnou o předmětném tématu dlouze diskutoval a informace, které mi zprostředkoval jsou legitimní.

Ve hře je jakási „pracovní skupina amerického námořnictva“. Můj zdroj mi sdělil, že jeho nadřízeným poradcem v této oblasti a člověkem, který dal souhlas k tomu, aby došlo k urychlení procesu odhalení problematiky UFOs a ET . Pomlouvačná kampaň, která je proti němu vedená je v podstatě zoufalým pokusem odvést pozornost zcela jiným směrem. Ve skutečnosti se má situace tak, že aktivní proces „odhalení“ by měl být nastartován v příštím roce 2009 a vyvrcholit by měl v roce 2013.“

V tomto ohledu je ovšem zajímavé sledovat brazilskou iniciativu, kterou lze alespoň částečně citovat ze zprávy A.J. Gevaerda:

„Všechna utajovaná fakta týkající se skutečných projevů  aktivit UFOs musí být odhalena“. To říká brazilský brigádní generál letectva Jose Carlos Pereira. Jde o jednoho z nejvlivnějších vojenských důstojníků v Brazílii. Navíc právě s touto osobou otiskl exkluzivní rozhovor brazilský ufologický časopis. Rozhovor vyšel dne 8. března 2008.

Brigádní generál Pereira přiznal, že on je zastáncem naší kampaně týkající se informační svobody v oblasti problematiky UFOs s tím, že právě nyní nastává čas skončit se vším tím tajnůstkařením v Brazílii, ale i jinde ve světě. Brigádní generál Pereira má za sebou velmi působivou vojenskou kariéru.. Má za sebou přes 40 let služby aktivního vojenského pilota, přičemž létal snad se všemi známějšími druhy letadel. Donedávna sloužil jako nejvyšší velitel speciálního vojenského uskupení „Comdabra“. Má přímou linku k prezidentovi Lula da Silvovi.

Brigádní generál Jose Carlos Pereira sdělil:

“ Všechny utajované skutečnosti musí být odhaleny. Neexistuje vůbec žádný důvod udržovat tato fakta v izolaci od široké veřejnosti. Jsem přesvědčen o tom, že tato fakta nereprezentují žádný druh hrozby pro bezpečnost státu a nejsou ani nebezpečím pro letectvo. Širpká veřejnost se může velmi poučit z těchto fakt a jsem velmi rád, že u nás v Brazílii se k této věci přistupuje velmi otevřeně. Sám za sebe mohu prohlásit, že učiním vše pro to, aby výzkumní hnutí zaměřené do této oblasti dostalo širokou podporu a aby byla praktickým způsobem realizovaná vládní informační svoboda.“

(c)2008 Edd Komarek

(c)2008 Translation: Jaroslav Chvátal

Převzato:http://www.matrix-2001.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz