Přehlížené přiznání

Přehlížené přiznání

Přehlížené přiznání

Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.

(Albert Einstein)

Faktem je, že od roku 1989 byly mnoha mocnostmi uvolněny desetitisíce tajných dokumentů týkajících se fenoménu UFO – neidentifikovaných létajících objektů, také o výzkumu a vojenském využití bioinformatiky – jevů mimosmyslového vnímání, ESP, bioenergetiky, prekognici a retrokognici, ovládání mysli či psychokineze. Tyto dokumenty, které jasně potvrzují existenci zmiňovaných jevů, jejich využití ve vojenském průmyslu a zájem tajných služeb, byly uvolněny jak Spojenými státy americkými, tak bývalým Sovětským svazem a Ruskem, také však Čínskou lidovou republikou či státy Jižní Ameriky.

Samotné odtajněné dokumenty v případě jejich přetlumočení by měly větší váhu a sílu, než jakýkoli program změny mínění, neměly by však kýžený efekt. Důležitá je evidentně pomalost, postupné zpracování mysli člověka, jeho přizpůsobení k přijímání nového a neuvěřitelného, nevelký faktický obsah sdělení, iluze vlastních invencí lidu a nezkompromitování a zachování autority současných vlád, jejich tajných služeb, státní a vojenské moci či vědeckých veřejných institucí. Upozorňuji, že někdy v budoucích letech, až velké změny, o kterých zde mluvím, nastanou, a témata výše zmíněná se stanou veřejně uznávanou realitou, budou již schopny příslušné úřady a zodpovědní lidé všem do očí pravdivě tvrdit: „Vždyť jsme to říkali!“ Budou připraveni poukázat na dokumenty, které pravidelně po desítky let odtajňovali, s tím, že nic nezapírali, jelikož ony dokumenty, které veřejnost nechává zapadnout prachem a „slušný“ novinář ignoruje, skutečně obsahují dostatek informací potvrzujících hojnou činnost na poli parapsychologie či výzkumu UFO včetně jejího praktického využití ve špionáži a armádě. Zodpovědní pak budou vypadat jako neviňátka a celý proces změn bude prohlášen za zcela přirozený vývoj nejsprávnější západní civilizace a za procitnutí hloupého anonymního davu.

Odpovědnost vládců bude přenesena na obyčejné lidi, odpovědnost jednotlivců na celé lidstvo, na dav. Se sentimentálním smutkem budeme jakoby vzpomínat na to, jak jsme byli ještě mladí a nerozvážní. Jako vždy, v konkrétní moment budou všichni opět čistí. Proces zametání stop se již rozjel. V druhé polovině devadesátých let začaly vznikat populární videodokumenty o věcech, o kterých se do té doby oficiálně nemluvilo. Myslím tím případy, kdy vláda nebo ona stínová vláda přespříliš překračovala zákon, kdy šlo o největší problémy, prohřešky, nejtajnější akce, vynálezy, kdy měla přespřílišnou drzost vůči lidu. Ony populární televizní pořady samozřejmě neukazují čistou pravdu, prezentují spíše zahlazovací manévry. Zmíním dva příklady, které mi vždy vytanou na mysli. Jedním je již zmiňovaný trojdílný dokument kanálu Discovery – CIA: Američtí skrytí bojovníci. Poprvé v historii tento dokument otevřeně odkrývá mnoho prohřešků CIA proti lidskosti, demokracii a mezinárodním právům. Hovoří o neskutečné samolibosti vedení a celé organizace CIA při tvoření tzv. národní bezpečnosti, o tom, že tito lidé zcela bez práva brali do rukou osud celého lidstva, aniž by si zachovali snad jediné etické pravidlo. Mluví o tom, jak sami tvořili nejkrutější události druhé poloviny dvacátého století, jak si hráli na bohy, jak celá organizace téměř úplně ztratila směr. Tento veřejnosti podstrčený dokument (lépe řečeno uvolněné informace, které daly popud k jeho vytvoření) však téměř nehovoří o vině současnosti, o vině živých lidí ani o skutečné moci. Celý problém je hozen jen na jednu uzavřenou organizaci, se smutkem je vzpomenuto na staré ideály a vše je zakončeno tím, že jde o minulost, za kterou se již nikdo nemůže zodpovídat, přičemž trosky té „hnusné“ tajné služby to již mají sečteno a zlo je věcí minulosti. Nikdo nemluví o tom, co ví každý, kdo se o tajné služby alespoň zběžně zajímá, že totiž největší moc již dávno přešla jinam, do jiných organizací, a že toto sypání popela na hlavu má jen za účel zbavit se staré špíny a začít s čistým štítem ve všem pokračovat, aniž by se jim ta špína sesypala celá na hlavu.

 

Druhým příkladem této politiky byl dokument o vojenském území Area 51, testovacím území pro nejmodernější a nejtajnější americkou vojenskou techniku. Na toto území, které do roku 1994 oficiálně neexistovalo, se pořádaly celé zájezdy zvědavců, kteří zde sledovali pokusné lety zářících letounů, jejichž pohybové schopnosti zcela odpovídaly tzv. UFO. Na této základně, jejíž území je velké téměř jako celá Česká republika a která získávala největší „černé“ částky ze státního rozpočtu, měla být podle různých konspiračních teorií stejně jako podle jejích neúspěšně diskreditovaných bývalých zaměstnanců držena mimozemská plavidla a jejich lidské napodobeniny stejně jako bytosti záhadného původu a nejtajnější genetické výtvory. Základna později bezprávně (jak musela přiznat při soudu) zabrala okolní pohoří, odkud byla vidět. Nyní je oficiální, že zde byly vytvořeny, testovány a vždy přes deset let drženy v tajnosti dnes již známé nejdokonalejší letouny Blackbird a Stealth, vždy do dokončení nového, o poznání lepšího stroje. Člověk si říká, co musejí mít dnes, když Stealth je již tak dlouho odtajněný a dokonce byl užit ve válce a „hozen“ do rukou Evropanů?! Každopádně nejpřísněji střežená základna se stala v roce 1996 předmětem zábavy nejkomerčnějšího filmu všech dob – Dne nezávislosti, a „tajné“ záběry byly uvedeny v televizních dokumentech. Na Snový svět, jak se základně také říkalo, byla zkrátka odvedena pozornost právě v době, kdy ve skutečnosti již byl celý komplex přestěhován. Area 51 byla označena za špatnou. Během její existence se totiž nasbíralo nebývalé množství stížností, na její chod, především týkajících se ublížení na zdraví ze strany místních obyvatel. Šlo o psychické poruchy, nepovolené pokusy s novými technologiemi, fyzickou otravu či tragická ozáření od oněch zářících supertajných strojů s technologií obecně nazývanou jako technologie UFO. Takto byli postiženi lidé v obydleném širokém okolí, přičemž byli ponecháni bez odškodnění a dokonce práva dozvědět se, co se jim přihodilo. Lékaři ani nemohli pomoci, když se nesměli dozvědět, jaká že to tajná technologie přizabila člověka. Dokument však sypal armádě popel na hlavu, protože? prý nebyla zcela korektní a zamořovala přírodu několika volně loženými barely s toxickou látkou.

Pravdu nechce nikdo říci, ani kdyby křivda volala do nebe sebe více. Na druhou stranu se potajmu určitá pravda připravuje, jako vhodné alibi. V těchto letech přípravy se moc přesouvá a historie se zahlazuje. Se vším se počítá, takže vznikají i takovéto dokumenty, které soustředí pozornost na falešné odkrývání kruté minulosti. Důkazy o největších zločinech budou zničeny, naopak jsou v tichosti připravovány doklady o tom, že vše nové, co přijde, vláda a armáda dávno věděla a přiznávala, jen jí nikdo z nás hlupáků nevěnoval pozornost. Svým způsobem je to pravda, když si necháme kálet na hlavu a jedinečné dějiny včetně největších zločinů necháme pohřbít. A jestli nezhyneme, půjde život takhle dál??

Dalibor Novák

vybráno z připravované knihy „Duch doby, fenomén aklimatizace a etika pro nové milénium“

 

 

Převzato:  http://www.zahady.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz