Souhvězdí Centauri a jeho civilizace

Souhvězdí Centauri a jeho civilizace

Souhvězdí Centauri a jeho civilizace

Sluneční systém Alfa-Proxima Centauri se nachází v souhvězdí Kentaura.

 

„Alfa Centauri – Proxima Centauri nebo také Rigil Centaurus – Proxima Centauri je systém, který má 3 složky (slunce, hvězdy), A, B a Proximu.

 

Alfa Centauri A,B nebo také Rigil Centaurus A,B je systém 2 sluncí, který má eliptické dráhy, jsou to rovnocenné hvězdy (obíhají kolem společného těžiště, které se nachází ve větší vzdálenosti od každé z nich, jejich hmotnosti jsou podobné, jsou 4,3 světelného roku daleko od našeho Slunce – pozn. zpracovatele), mají stejný počet planet po 12 planetách (jako u vás), celkem tedy 24 planet. Takový systém rovnocenných sluncí má nestabilní dráhy vnějších planet, jsou elipsovité a střídají složky A a B. V této oblasti dochází k dosti velkým kolizím, dráhy jdou proti sobě, život zde není. Ztěžuje to komunikaci mezi oběma hvězdnými systémy. Vývoj u obou sluncí je stejný, systém je mladší než Sluneční systém váš, první 3 planety každé složky jsou v nejpočátečnějším stadiu, krátce vychladlém, na dalších se život teprve tvoří (fauna a flóra), předpokládá se budoucí osídlování některých z nich. Zde bude asi v budoucnosti ve 3. dimenzi civilizace lidí, kteří dosud nepostoupili výše.

 

Většina planet nemá žádný měsíc, ale naopak má většina pásy asteroidů (jsou mladé).

 

V celé Galaxii je nyní jediná civilizace ve 3. dimenzi jen na planetě Zemi !

 

Alfa Centauri A má v 5. dimenzi tyto civilizace:

 

5. planeta se 6 měsíci, APU, má 15 miliónů lidí, jsou to přistěhovalci, tuláci po hvězdách, rádi cestují, část obyvatel APU je pozemského původu (Atlantida II – např. Antarktida). Tito lidé také z tohoto důvodu sledují dění na Zemi.

 

6. planeta, METARIA , má 20 miliónů lidí, je to vysoká duchovní společnost, ze které pochází také Aštar Šeran, nyní ji ale nenavštěvuje, navštěvuje civilizaci NIRBUA, která sídlí na Venuši v 5. dimenzi našeho Slunečního systému. Aštar sídlí ale převážně (jeho domov) na vesmírné stanici Šáre. Jeho stáří je shodné na den se stářím jeho ženy Ester, je to 28000 let. Obě bytosti mají více těl – jsou vícejediní.

 

Ostatní civilizace jsou v 7. a vyšších dimenzích, z nich známější jsou ptačí lidé v 7. dimenzi se sokolí hlavou a v 9. dimenzi s orlí hlavou. Byli ve fyzickém kontaktu s Atlanťany II, kteří byli původně v 7. a pak 5. dimenzi. My jsme následníci ve 3. dimenzi – takový je pád civilizace Atlantidy ! Mají tělo lidského tvaru ale ptačí hlavy, vzniklo umělým genetickým křížením lidí a ptáků na planetách. Celou kůži mají pokrytu peřím, na něm nosí plášť. Nyní přímo nepůsobí při záchraně planety Země, jednak proto, že selhali při plnění úkolu v Atlantidě (Egypt), jednak zde nyní přímo působí jen civilizace se shodnými těly jako máme my, pozemšťané, abychom se jich nebáli. Ve svých tělech žijí 30 000 let – pozn. zpracovatele.

Alfa Centauri B má v 5. dimenzi civilizaci TELUR:

 

6. planeta se 6 měsíci, civilizace TELUR, nezajímají se o kontakty a cestování Vesmírem, žijí sami pro sebe. Tělo mají lidské, hlavu jako myš – hlodavec, Myší lidé, toto je jejich problémem v kontaktu s jinými civilizacemi. Necestují proto, že nejsou příliš oblíbeni kvůli vzhledu. Vznikli umělým genetickým křížením lidí a hlodavců – pozn. zpracovatele.

 

V 7. dimenzi jsou civilizace ptačích lidí, na 6. planetě Sokolí lidé, na 7. planetě Orlí lidé, na 8. planetě Havraní lidé.

 

Proxima Centauri má celkem 7 planet, 98 měsíců. Je to druhé nejbližší slunce-hvězda po Slunci našeho Slunečního systému, vzdálená jen 4,2 světelného roku – pozn. zpracovatele.

 

Proxima Centauri je gravitačně vázána se systémem Alfa Centauri A,B, délka oběžné dráhy je 80 světelných měsíců, perioda oběhu je 300 až 500 000 let. Vzdálenost od Alfy Centauri A je 50 světelných dní.

 

V 5. dimenzi má 3. planeta civilizaci ZETOR,

 

V 7. dimenzi má 3. planeta jen informační pole po dřívější civilizaci.“

 

 

Zdroj: www.sirver.neutral.cz

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz