Pravda přichází z Galaxie Andromedy

Pravda přichází z Galaxie Andromedy

Pravda přichází z Galaxie Andromedy (3)

Pokračujeme i nadále ve velmi zajímavých informacích, které nám podává přední americký badatel a kontaktér Alex Collier, který přes 25 let byl v kontaktu s dvěmi vysoce pokročilými bytostmi, které pocházeli z naší domovské galaxie Andromedy. Jde o inteligenci Morenae a Vissaeus. Tyto inteligence sdělili, že nejstarší genetickou rasou této galaxie jsou tzv. drakoniánské a reptiloidní formy života. Genetické semeniště těchto forem se nachází v prostředí hvězdy „Alfa Draconis“. Tyto entity mají zvláštní schopnost asimilace do jiných evolučních větví života a tyto jiné formy životů v rámci masivní genetické manipulaci přizpůsobit svým vlastním zájmům. Morenae upozornil na fakt, že to byli entity z oblasti Alfa Draconis, kteří vytvořili genetickou platformu života, kterou na naší planetě známe v podobě „primátů“. Primáti byli nejdříve dopraveni do prostředí planety Mars, která v prehistorických dobách měla zcela jiné klimatické podmínky a možnosti pro život. Teprve později byl vytvořen umělý transfer do prostředí Země. Podle těchto informací se uvnitř finální genetické struktury primátů nachází celkem 21 genetických informačních portů z jiných evolučních kosmických inteligentních ras. Primát sice nebyl zdaleka jediným faktorem, ale jeho pozice byla velmi silná, a tak genetické modelování nakonec dospělo do podoby lidské bytosti. Lidská bytost v ranných dobách svého vývoje i na fyziologické úrovni disponovala 12-ti vláknovou DNA. Deset vláken bylo později odstraněno skupinou inteligencí ze systému Orionu. Důvod byl jeden. Významně zbrzdit evoluční a duchovní vývoj člověka. Otázka zní: Proč?

I když čistá ekvivalence lidské bytosti byla poskvrněna genetickou manipulací 21 cizorodými genetickými kmeny, stále si ještě udržoval velmi vysoký potenciál rozvoje původní čisté báze. Tento čistý energetický substrát původní kolektivní duševní energie se svým zdrojem v galaxii Andromeda se podle Vissaeus nazývá „Paa Tal“ a pozor toto slovo je svým původem drakoniánského charakteru. Reptiloidní entity měli velmi velkou úctu ke jmenovanému typu energie. Ale aby se lidská bytost dala kolektivně dobře ovládat musel se vliv této energie významně omezit. K tomu došlo jednak odstřižením již uvedených deseti vláken biologické DNA a pak tzv. „kolektivní inkarnační amnézou“. Díky tomuto procesu si za normálních okolností nepamatujeme tzv. „minulé životy“. Díky postupně narůstajícímu vlivu lidské bytosti a stávajícími vlivu drakoniánských a reptiloidních inteligenčních sil se v této galaxii postupně rozvinuly dvě vysoce odlišné formy filozofie.

Moreane a Vissaeus opakovaně zdůraznili, že skupina reptiloidních bytostí ze systému Orionu byla velmi šokována ohromujícím rozpětím emotivní energie, které disponujeme. Lidská bytost je ve své podstatě velmi, velmi odlišná od jiných stávajících galaktických inteligenčních forem života. Alex Collier se dozvěděl, že i mnohé ryzí andromedánské inteligence nejsou schopné lidské bytosti porozumět. Jde především o naše počínání a pak emotivní distribuci energie. Vissaeus uvedl dokonce i jasný příklad. V jedné chvíli byl přítomen scény kdy jakýsi policista střelil na jiného muže když se mu to podařilo ihned k němu běžel a pokoušel se mu zachránit život. Toto je vzorová situace okolností, které cizí entity prostě nejsou schopné pochopit. Jsou extrémně zmateni tím proč lidská inteligence, která má takové úžasné možnosti a potenciál vývoje má v sobě zároveň tak extrémně aktivní prvek vlastní sebedestrukce. S tím prý souvisí i systematická destrukce našeho vlastního životního prostředí.

Následující informace perfektně zapadají do rámce posledních objevů na poli lidské DNA a mentální energie viz. jiný seriál na stránkách Matrixu. Podle inteligence Vissaeus a Morenae máme unikátní schopnosti tvořit a operovat v prostoročase BEZ použití klasické formy technologie. Lidská bytost prý disponuje dvěmi formami neuvěřitelné silné energie. Je to síla emocí a síla myšlenky. V souladu s dualistním principem frekvenčního rozhraní 3D se pak mentální energie polarizuje do jangové čili mužské polaritní podoby, kdežto emotivní energie do jinové čili ženské polaritní podoby. Základní rámec té nejefektivnější netechnologické formy realizace je výsledkem napětí mezi výše uvedenými energetickými aspekty Mysle a Srdce.

Podle informací výše uvedených inteligencí je základní obraz reality 3D formován jako základní aspekt iluze. Přičemž název iluze zde není veden ve smyslu nějaké klamavé reality. Vnitřní esenciální podoba reality, která nás obklopuje je pravdivá. Iluzorní je ve svém formálním projevu, který je výsledkem zrcadlení naše vlastní individuálního ale i kolektivního světonázoru a dalších faktorů. Na základě těchto skutečností máme jedinečnou schopnost jakoukoliv realitu, která nás obklopuje měnit na základě předem nastaveného asociačního programu. Měli bychom býti aktivními tvůrci a nikoliv pasivními odevzdanými přihlížejícími.

Jak jsem již sdělil dříve, existují v naší galaxii dvě základní ideologické myšlenkové školy. První z nich je nazývána „regresivní“ a jejich nositelé jsou ty rasové inteligence, které se především opírají o faktor strachu jako nástroj k ovládání druhých. Jsem přesvědčen o tom, že je zde velmi na místě si uvědomit jak tato ideologická forma bohužel pevně zakořenila v prostředí naší planety. Hlavními představiteli tohoto myšlenkového proudu jsou entity z oblasti Alfa Draconis.Moreane znovu naznačil, že tato rasa je nejstarší v celé této galaxii přičemž se doposud nepodařilo zjistit odkud pochází. Mají nejvyšší index přežití a již údajně před 4 miliardami let zvládli poměrně velmi vyspělou techniku kosmických letů. I když jde z hlediska biologického i evolučního o vysoce progresivní a neuvěřitelnou rasu, jsou drakoniánci v podstatě tyrani. Podle Vissaeuse tato inteligence nemá evidentně v lásce lidské bytosti resp. humanoidní formu bytostí, která přišla z prostředí galaxie Andromedy. A do této skupiny pochopitelně patří i lidská bytost. Draconiánci považují lidskou bytost za vetřelce, která v „jejich hájemství“ nemá co dělat.

Současná globální situace je bohužel výsledkem drakoniánské politiky, kterou se podařilo velmi úspěšným způsobem implantovat do všech základních a strategicky důležitých oblastí lidské aktivity. Základní strategií drakonianské politiky, kterou s úspěchem použili v mnoha jiných případech mimo naší planetu spočívá v energetickém podrobení dané rasy s následnou genetickou změnou v jejich prospěch. Tyto genetické změny se odráží především v biologické, citově emoční a mentální deformaci původních čistých vibrací. Jde především o včlenění celé řady silných myšlenkových vzorců, které jsou v některých případech tak silné, že se skrze takto postižené rodiče se tento parametr může dnes geneticky přenášet z pokolení na pokolení.

Jedním z nejlepších příkladů kde můžeme výše uvedené skutečnosti velmi dobře sledovat se váže na problematiku „Greys“. Fyziognomie této rasy původně vypadala zcela jinak. Ovšem zhruba před 891 000 roky došlo k infiltraci drakoniánského faktoru do jejich vlastního civilizačního prostředí což vyvolalo i následný genetický exodus, který vyústil v biologickou formu ve své podstatě hluboce nešťastných entit, které známe pod názvem „Grays“. Takto geneticky modifikovaná civilizace byla přemístěna do jiných míst Vesmíru, a to konkrétně do prostředí hvězd Zeti 1 a Zeti 2 v souhvězdí Reticulinum.

Podle informací, které podal Morenae byl jednou z prvních napadených ras drakoniánským faktorem poměrně vyspělý civilizační shluk systému Orionu. Jedno z prvních opatření, které zde drakoniánci učinili spočívalo v odstranění prakticky všech žen a to proto, aby mohl být vědomě řízen proces plození. Zbylé ženy, které přežily prý byly tak silně geneticky modifikováni, aby i jejich potomci nesli sami na sobě tuto záměrnou modifikaci.

 

 

Převzato:  http://matrix-2001.cz/

 

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz