Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

61. Zákon na ochranu informátorů
12.3.2009 bylo v americké sněmovně reprezentantů vydáno rozšíření návrhu zákona o ochraně informátorů, který poskytuje ochranu informátorům v národních bezpečnostních složkách a pro federálně financované dodavatele (smluvní strany). V současné době informátoři, kteří odhalí případy zneužívání v národní bezpečnosti a v přidružených oblastech, nemají žádnou právní ochranu proti odvetě ze ... Číst více
14 července, 2009Gaspar
62. Byla podepsána smlouva…
První tvrzení, které je třeba analyzovat je v první řadě Bennewitzův a Castellův výrok o tom, že existují společné, vládní-mimozemské základny. To by ukazovalo na nějaký druh formální dohody nebo smlouvy mezi zástupci americké vlády a mimozemskými rasami. Existuje významná výpověď informátora, že mezi Eisenhowerovou administrativou a Šedými ze Zeta ... Číst více
14 března, 2009Gaspar
63. Reakce na mimozemskou infiltraci…
Vzrůstá počet jedinců, kteří sloužili v armádě, zpravodajství nebo ve vládních institucích dosvědčujících přítomnost mimozemských ras, které soutěží mezi sebou a se skrytými (lidskými) organizacemi, o vliv nad globálním lidstvem. Dr. Steven Greer soustředil výpovědi více jak 100 těchto svědků v psané podobě i videoformátech a zpřístupnil je veřejnosti a ... Číst více
14 července, 2009Gaspar
64. UFO v Rusku

64. UFO v Rusku

od Gaspar / / UFO
Koncom januára 1985 sa v tlači objavila zvláštna sprava sovietskej agentúry. Ruskí robotnici našli úlomok skaly, ktorý bol podľa sovietskych vedcov mimozemského pôvodu. V ľadových oblastiach Komskej autonómnej republiky leží mala dedinka Jerd. V lete roku 1976 sa niekoľko robotníkov vybralo na lov rýb k rieke Vaska. Na brehu našli ... Číst více
22 října, 2008Gaspar
65. Dávné civilizace

65. Dávné civilizace

od Gaspar / / UFO
V padesátých letech si první lidé položili otázku: navštívili nás mimozemšťané? Jestli ano, zasáhli do našeho vývoje? A jak výrazně? Další otázky vyvolávala pozorování neidentifikovatelných létajících objektů (UFO) - některá se dají vysvětlit jinak, ale existují případy, kdy se pravděpodobně jedná o setkání s mimozemskou civilizací...
22 října, 2006Gaspar
66. Eisenhowerovo setkání s mimozemšťany
Během jedné noci, brzy k ránu z 20 na 21 ledna 1954 zatímco měl být prezident Dwigh Eisenhower na „dovolené“ v Palm Springs v Californii, byl Eisenhower údajně vzat na Edwardsovu leteckou základnu na tajnou schůzku. Když se objevil druhého dne ráno na bohoslužbě v Los Angeles, novinářům bylo řečeno, ... Číst více
14 března, 2009Gaspar
67. Vimany kosmické lodě

67. Vimany kosmické lodě

od Gaspar / / UFO
Ve staroindických textech psaných původně v sanskrtu lze najít dramatická líčení válečných akcí, překvapivě upomínajících na dnešní bitevní technologie, založené na moderních high-tech bojových prostředcích. Vedle střel, za jejichž účinnost by se nemusely stydět naše dnešní atomovky, jsou zde zmiňovány “vimany“, jakési starověké univerzální bojové letouny, či spíše bojová kosmická ... Číst více
22 října, 2006Gaspar
68. Únosy lidí do UFO

68. Únosy lidí do UFO

od Gaspar / / UFO
Skupině dřevorubců skončil pracovní den. Trewis Walton nasedl k ostatním do auta a to vyrazilo do několik mil vzdáleného Heberu. Trewis si všimnul světla mezi stromy. Netrvalo dlouho a auto se k nim přiblížilo. Mike Rodgers, vedoucí dřevorubců zastavil. Asi třicet metrů od nich visel mezi stromy nehybně disk, vysoký ... Číst více
22 října, 2006Gaspar
69. U.F.O. phone home…

69. U.F.O. phone home…

od Gaspar / / UFO
Planeta Arqui je planetou mimozemců údajně z dávných dob rabbína Josse (tvrdí spis připisovaný rabínovi Bar Jochai). S neznámým cizincem se setkal Jossé, když společně s ostatními uprchlíky, kteří jako on přežili katastrofu a hledali si nová sídliště. Bylo to v dobách, kdy byla jejich země zničena ohněm. Snad za ... Číst více
22 října, 2010Gaspar
70. Svědkové z Roswellu

70. Svědkové z Roswellu

od Gaspar / / UFO
V červnu, v roce 1947 jsem byl přidělen na vojenskou leteckou základnu v Roswellu, kde jsem sloužil jako informační důstojník pro styk s veřejností. Červnový víkend od pátku 4. do neděle 6. jsem trávil v mém soukromém bytě asi 18 km severně od základny, která se nalézala jižně od města. ... Číst více
22 března, 2009Gaspar
71. NEFILIM

71. NEFILIM

od Gaspar / / UFO
Sumerové měli své vlastní znalosti – Sumérské tabulky. Byly nalezeny 1.800 př.n.l. u Assyrianského hl.města Nineveh, 250 mil od dnešního Bagdádu ( Irák ). Obsahují udivující zprávy. Byly zakopány 2.000 př.n.l., ale vyprávějí o dobách Atlantidy a Lemurie-Mu. Z nich vycházelo mnoho knih a byl z nich přepsán Starý Zákon. Popisují, jak král ... Číst více
22 října, 2008Gaspar
72. Politické důsledky mimozemské přítomnosti
Australský vědecký politik PhDr Michael Salla mluvil nedávno na konferenci MUFON v Los Angeles o potřebě rozlišovat tzv. „exopolitiku“ jako sociální vědu, která si zaslouží seriózní studium. Michael Salla má doktorát z filozofie, učil na prestižních universitách po celém světě a pracoval v oblastech postižených válkou jako mírový vyjednávač, který ... Číst více
15 března, 2009Gaspar
73. Mimozemské základny a kontakt odhalen v Itálii
Nová kniha zachycuje podrobnou historii tajemné skupiny lidsky vyhlížejících mimozemšťanů, kteří založili podzemní základnu v Itálii a scházeli se s místními obyvateli mezi lety 1956 a 1978. Autor knihy „Mass Contact“, Stefano Breccia, je velmi považovaným italským ufologem se vzděláním inženýra v elektrotechnice, který vyučoval na několika italských a zahraničních ... Číst více
14 července, 2009Gaspar
74. Byla podepsána smlouva mezi zástupci …
První tvrzení, které je třeba analyzovat je v první řadě Bennewitzův a Castellův výrok o tom, že existují společné, vládní-mimozemské základny. To by ukazovalo na nějaký druh formální dohody nebo smlouvy mezi zástupci americké vlády a mimozemskými rasami. Existuje významná výpověď informátora, že mezi Eisenhowerovou administrativou a Šedými ze Zeta ... Číst více
14 března, 2009Gaspar
75. Anunnaki

75. Anunnaki

od Gaspar / / UFO
Nevyvážená rovnice minimálně o čtyřech notoricky známých neznámých: Zatímco program SETI prý již deset let marně hledá mimozemské signály a mocnáři se naopak snaží potlačit, či znehodnotit informace o reálných technicko – fyzikálních jevech, úzce související vývoj směřuje do naprosté dekadence s fašizoidní policejní nadstavbou povinné virtuální reality plné bezprávných ... Číst více
26 května, 2009Gaspar
76. Válka v Dulce

76. Válka v Dulce

od Gaspar / / UFO
ýpovědi informátorů podporující existenci základny v Dulce naznačují, že takové tajné středisko vskutku spravuje řadu projektů, které se zaměřují na technologickou výměnu, ovládání mysli, genetické experimenty a na porušování lidských práv unesených civilistů. Je pravděpodobné, že jeden nebo více z těchto projektů se stal oblastí sporu mezi mimozemskými rasami a ... Číst více
14 března, 2009Gaspar
77. Zpráva o motivacích a aktivitách mimozemských ras
Existuje velký počet mimozemských ras o kterých je známo, že v současné době působí na Zemi a na lidskou populaci. V rozhovoru z roku 1998, Clifford Stone, penzionovaný seržant americké armády, který sloužil v armádě po 22 let a účastnil se tajných operací, které měly získávat havarované mimozemské lodě a ... Číst více
14 března, 2009Gaspar
78. Nikola Tesla a odhalení skrytých souvislostí
Všichni víme, jak dopadl Detektor. Tvůrci tohoto pořadu mne původně oslovili, zda bych se nechtěl zhostit funkce hlavního scénáristy tohoto seriálu. Připravil jsem podklady pro několik původních dílů tohoto pořadu, ale nakonec stejně vše dopadlo, jak to často v životě bývá, jinak. Zúčastnil jsem se natáčení prvního dílu, který byl ... Číst více
18 února, 2009Gaspar
79. Výměnný program ZETA RETICULI
V roce 2005 „vybuchla“ mezi veřejností a ufology, tak i mezi politiky Spojených Států neobvykle silná „bomba,“ - postupné uvolňování důvěrných dokumentů týkajících se přísně tajného výměnného programu 12ti členů americké armády na SERPO, planetu v systému Zeta Reticuli mezi lety 1965 – 1978. Původně odesílané Anonymem a podle všeho ... Číst více
7 listopadu, 2009Gaspar
80. Rozhovor s Charlesem Hallem
To, co následuje je založeno na rozhovoru s Charlesem Hallem z 2. prosince 2004, který se týkal existence Vysokých bílých mimozemšťanů se kterými se setkal během své služby na letecké základně v Nellis, jako člověk, který sledoval počasí a meteorologické změny mezi lety 1965 – 1967. Jeho zkušenosti jsou zaznamenány ... Číst více
14 března, 2009Gaspar