UFO v Rusku

UFO v Rusku

UFO v Rusku

Koncom januára 1985 sa v tlači objavila zvláštna sprava sovietskej agentúry. Ruskí robotnici našli úlomok skaly, ktorý bol podľa sovietskych vedcov mimozemského pôvodu. V ľadových oblastiach Komskej autonómnej republiky leží mala dedinka Jerd. V lete roku 1976 sa niekoľko robotníkov vybralo na lov rýb k rieke Vaska. Na brehu našli záhadný kus skaly veľký ako päsť, z ktorého prúdilo biele svetlo, keď sa pri obzeraní jednému robotníkovi kameň vyšmykol z ruky, pri náraze na zem iný kameň vyslal údajne veľký svetelný záblesk.
To vzbudilo zvedavosť robotníkov, ktorý ho zobrali do dediny, aby ho rozpílili. Keď to chceli spraviť tak z kameňa, vraj vyslala biela žiara.

Špecialisti z geologického inštitútu v Komi považovali nález po povrchnej obhliadke za taký dôležitý, že ho vo svojom laboratóriu porozdeľovali na niekoľko častí a poslali rôznym vedeckým inštitúciám na presnejšie preskúmanie. Výskumy prebiehali v komisií pre anomálne úkazy pod vedením dr.Valentina Fomenka. Na experimentoch s predmetom sa podieľali tieto inštitúcie.

 

-Inštitút jadrovej geofyziky a geochémie

-Varilov inštitút pre fyzikálne úkazy

-Moskovský inštitút ocele a zliatin

-Vernadského inštitút pre analytickú geochémiu akadémie vied

 

Pracovníci jadrovej geofyziky a geochémie zistili gamaspektrometrickými analytickými metódami, ako sú napr.: aktivácia neutrónov, neutrónová radiácia, toto chemické zloženie:

 

magnézia, znečistenie uránom a molybdénom, 67,2% ceru,

10,9% lantanu , 8,78% neodymu a nepatrný podiel železa.

 

Teraz stála ruská veda pred veľkou záhadou. Takéto zloženie sotva mohlo vzniknúť na našej planéte prirodzenou cestou, pretože prvky vzácnych zemín nazývané aj lantanoidy sa v takejto kombinácií  a koncentrácií vôbec nevyskytujú.

 

To však nie je všetko, pri výskume oxidačného stupňa železa v kameni sa zistilo, že jeden oxidační stupeň chýba. Bola to ďalšia novinka, pretože na Zemi reaguje železo z kyslíkom vo všetkých druhoch hornín. Okrem toho bol v kameni zistený vysoký obsah uránu. Tým sa dá vysvetliť silná rádioaktivita. Napriek tomu neboli prítomne žiadne rozpadové produkty uránu, to znamená, že kameň nebol starší ako 100 000 rokov.

 

Posledné pochybnosti o umelom pôvode kameňa vyvrátila laserová spektrálna analýza. Ako je známe každému geológovi, vo všetkých horninách existujú nečistoty, najmä kalciové
a sodíkové. Dnes sa dajú dokázať aj vo vzorkách, ktoré boli pripravované najdokonalejšími čistiacimi metódami. Nález z Vasky bol však absolútne čistý. Odborníci zastali názor,
že výroba takejto zliatiny bez nečistôt je v našich podmienkach nemožná.

 

Vedci vychydzajuc z tvaru ulomku predpokladaju ze povodny objekt bol gula alebo valec s priemerom 1,2metra .Na zemi vsak neexistuje zariadenie ktore bi to bolo schopne zhotovit.Vedci vychádzajúc z tvaru úlomku predpokladajú, že pôvodný objekt bol guľa alebo valec s priemerom 1,2 metra. Na zemi však neexistuje zariadenie, ktoré bi to bolo schopne zhotoviť.

 

Pri každom druhu mechanickej záťaže úlomok hádže veľa iskier.

 

Okrem všetkého sa zistilo, že má 15 rozličných smerov s rôznymi magnetickými vlastnosťami. Podobný predmet by sa dal využiť pri extrémne nízkych teplotách. Aby však zliatina získala podobné vlastnosti, muselo by studené lisovanie prebiehať vo veľmi silnom magnetickom poli

 

Pochopiteľne, že v sovietskom zväze si vyvodili paralely s tunguskou katastrofou z roku 1908, najmä potom čo vedúci výskumu dr.Fomenko, dr.Miller a dr.Savosin vyslovili presvedčenie, že tento úlomok mohla vyrobiť jedine mimozemská civilizácia (nevedno na aký účel).

 

Tunguska, Siberia 1908

 

Převzato:  http://www.ufo.sk/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz