Rovnováha mezi vyspělými technologiemi mimozemšťanů…

Rovnováha mezi vyspělými technologiemi mimozemšťanů…

Rovnováha mezi vyspělými technologiemi mimozemšťanů a kosmickou moudrostí vesmírných lidí

Adamski popisoval, jak seděl u stolu s mimozemšťany na palubě jejich lodi, kde se poprvé setkal s jedním z jejich „mistrů moudrosti“:

„Nyní, když jsme seděli kolem stolu, všechny oči se stočily na staršího vesmírného muže, když začal mluvit. Ačkoli mě vysvětlili později, kdo byl touto postavou na všech planetách, bylo nemožné si nevšimnout, že jsem byl v přítomnosti vysoce vyvinuté bytosti a postoj všech přítomných jasně naznačoval, že oni, jakož i já, jsme se cítili před ním velmi pokorně. Dozvěděl jsem se, že jeho věk v současném těle byl kolem jednoho tisíce let.“ (z knihy The Flying Saucers).

Adamski jasně cítil, že bytost vlastní mimořádně vysoký stupeň vědomí a disponuje velkou moudrostí. Adamski popisoval další kontaktní zkušenost týkající se „Mistrů moudrosti“, kteří mimozemšťany na lodi ctí, a to i v jiných světech. Jeho zkušenosti pomohou ověřit existenci vesmírných bytostí, kteří v některých případech spolupracují s mimozemšťany a kteří byli viděni jak plní nějakou vyšší duchovní misi.

 

Další kontaktér Enrique Castillo Rincon tvrdí, že měl přímou fyzickou zkušenost s mimozemšťany z Plejád. Rincon, uznávaný inženýr v Kolumbii a Kostarice třikrát popisoval, kdy byl vzat na palubu jejich plavidel a letěl na různá místa. Bylo mu poskytnuto mnoho informací o mimozemských aktivitách a agendách pro lidstvo. Při jedné příhodě popisoval, jak byl vzat mimozemšťany na setkání s jinou skupinou 24 kontaktérů do vzdáleného místa v Andách. Rincon popisoval, jak byl jemu a ostatním

 

udělen zvláštní „vyslanecký“ trénink na přípravu lidstva na pravdu o mimozemském životě. Na konci tohoto cvičení popisoval, jak skupina kontaktérů a jistý počet mimozemšťanů byli vzati k setkání s „Mistrem moudrosti“. Rincon líčil vzhled „Mistra moudrosti“, který se vynořil z tunelu, vybudovaném vysoko v Andách následovně:

 

„Instruktor (mimozemšťan) přistoupil k východu do tunelu vyřazeném do autochtonní horniny (původní hornina-geologický výraz) a dvakrát si potřásli rukama. Uchýlil se na jednu stranu a ta nejneuvěřitelnější bytost se objevila. Stanuli jsme v takovém úžasu, že se to nedá popsat. Ta bytost vypadala přesně jako Ježíš. Okamžitě jsem si pomyslel, že nás sem přivedli Plejáďané za účelem setkat se s Ježíšem Kristem, který tu byl znovu, aby plnil proroctví….“ (UFOs: A Great New Dawn for Humanity, str.184).

 

Pak, „Mistr moudrosti“ rozptýlil Rinconovu představu o tom, že je to Ježíš Kristus:

 

„Nejsem tím, o kom si myslíš, že jsem. Moje jméno je tisíce jmen, dej mi jakékoli a tím jsem. Před tebou jsem velmi starý, ale nikoli věkem, ale znalostmi….Moje jméno je Věk neboť já jsem Věk i Čas. Jsem moudrost a moje jméno je Moudrost. Obsahuji 35% vesmírné moudrosti.“ (UFOs: A Great New Dawn for Humanity, str. 185).

 

Řeč Mistra moudrosti naznačovala, že byl vesmírnou bytostí, která dosáhla mimořádně vysokého kosmického vědomí. To mu poskytovalo schopnost překračovat prostor i čas a učinit ze sebe postavu hodnou úcty i mezi mimozemšťany. Rincon řekl, že: „Inteligence a láska zobrazená v jeho tváři, poskytovala mír, což bylo to nejneuvěřitelnější a nejskvělejší, co jsem kdy cítil.“

 

Rincon odešel od mimozemšťanů s množstvím nezodpovězených otázek týkajících se setkání s vesmírnou bytostí:

 

„Jaká byla role této neobvyklé osobnosti se kterou jsme se setkali? Proč jsou jeho slova tak podobná těm Ježíše Krista a přitom byl někdo jiný? Jaké jsou jeho vztahy s mimozemšťany? (UFOs: A Great New Dawn for Humanity, str. 186).

 

Zatímco mu mimozemšťané na jeho otázky neodpověděli, dospěl Rincon k vlastnímu závěru:

 

„Zkušenost s mimozemšťany, instruktory a s osobností s tisíce jmény, mě zanechala v polo-mystickém stavu, což mohu jen stěží překonat….Nebylo pochyb, pokud se mě týče: Vysoce vyvinutá entita z And byla ta stejná, kterou jsem nazval, a oprávněně nazývám, .“ (UFOs: A Great New Dawn for Humanity, str. 187).

 

Setkání Adamského a Rincona s Mistry moudrosti demonstruje kvalitativní rozdíly v případě zkušeností s vesmírnými lidmi narozdíl od mimozemšťanů. Přestože později to může vést k velmi pozitivně inspirujícímu setkání s vesmírnými bytostmi, jsou život měnící. Tento kvalitativní rozdíl se u mimozemšťanů rozpozná, tím, že nabízejí jistý stupeň respektu a pokory vesmírným bytostem, jejichž schopnosti překračují pokročilé technologie.

 

Protože odhalení mimozemského života založeného na technologii se odehraje do deseti let v budoucnu, bude se lidstvo rychle dozvídat o existenci další kategorie vyspělých bytostí. Těmi jsou ty vesmírné bytosti, jejichž mimořádné schopnosti nejsou závislé na pokročilých technologiích. Jejich „kosmické vědomí“, nezávislost na vyspělé technologii a silné psychické schopnosti nabízí lidstvu další model pro to, jak se může Země převést do galaktické společnosti. Dřívějším lidským civilizacím se nepodařilo nalézt správnou rovnováhu mezi pokročilými technologiemi a vesmírnou moudrostí. Jak se bude objevovat odhalení a otevřený kontakt, bude mít lidstvo znovu příležitost vyvážit technologické vědomosti nabízené mimozemšťany s vesmírnou moudrostí nabízenou vesmírnými bytostmi.

 

 

PhDr. Michael Salla                               4.9.2009

překlad Karel Rašín

 

dodatek: Enrique Castillo Rincon, kontaktér z Bogoty v Kolumbii. Vše se začalo 3.11.1973, když dostal telepatickou informaci, aby se dostavil na určité místo asi 150 km od Bogoty, kde se měl s někým sekat. Bylo mu řečeno, že si s sebou nemá nic brát, že mu nebude ublíženo a ničeho se nemá bát.

 

Převzato:  http://www.exopolitika.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz