PROJEKT ODHALENÍ…

PROJEKT ODHALENÍ…

PROJEKT ODHALENÍ, DŮSLEDKY PRO SPOLEČNOST

Projekt „Odhalení“ (The Disclosure Project) je neziskový výzkumný projekt, jehož cílem je úplné zveřejnění faktů o UFO, mimozemské inteligenci, a utajovaných údajů o progresivním vývoji v oblasti energie a pohonných systémů. Odkrytí této pravdy bude mít dalekosáhlé – využití nových technologií zamezí znečišťování a globálnímu oteplování, definitivně vyřeší energetickou krizi a otevře éru mírových vztahů s ostatními civilizacemi v kosmu.

„Existuje stínová vláda s vlastními vzdušnými silami, vlastním válečným námořnictvem, vlastními fondy a mechanismy k jejich získávání a způsobilostí vyvíjet a provádět vlastní úmysly v rozsahu národního zájmu, vláda osvobozená od všech kontrol a rozvah, vláda zbavená zákona samotného.“ (senátor Daniel K. Inouye v průběhu vyšetřování aféry Iran Contra)

„Ve všech vládních záměrech musíme brát ohled na pokusy o získání neoprávněného vlivu, o který se přímo či nepřímo snaží vojensko-průmyslový komplex. Potenciál zhouby, vyrůstající z chybně umístěné moci, existuje a přetrvá. Nesmíme nikdy připustit, aby tato závažná kombinace ohrozila naši svobodu nebo demokratické procesy. Neměli bychom nic považovat za navždy garantované. Pouze ostražití a informovaní občané si mohou vynutit řádný chod obrovské vojensko-průmyslové obranné mašinérie, společně s našimi mírovými metodami a cíli, aby bezpečnost a svoboda směly vzkvétat společně.“ (president Eisenhower – leden 1961)

 

Kampaň za odhalení utajovaných fakt

 

Ve washingtonském Národním tiskovém klubu došlo 9. května 2001 k historické události. Téměř dva tucty vojenských, zpravodajských, vládních a dalších svědků fenoménu UFO, účastníků s mimozemskou inteligencí spojených případů a utajovaných projektů, se poprvé představilo veřejnosti jako seskupení, jehož cílem je odhalit světu pravdu. Tím byla zahájena akce Odhalení – kampaň za získání veřejného slyšení v kongresu, vypovězení zbraní z kosmu a zveřejnění údajů o Zemi šetřící technologii — příbuzné energii užívané k pohonu U.F.O — pro blaho churavějícího světa.

Tato kampaň bude pokračovat až do dosažení vytčených cílů.

 

Disclosure Project

 

vyzývá kongres Spojených států

* k otevření veřejného slyšení a úpravě legislativy ve věci otevření veřejných výslechů ve věci UFO a mimozemské přítomnosti na Zemi a v jejím okolí;

* k zahájení veřejného slyšení ve věci zdrojů energie a pohonných systémů nové generace, které, pokud budou odtajněny, poskytnou řešení problémů globálního životního prostředí;

* ke zřízení zákonodárství, zakazujícího veškeré zbraně umístěné v kosmu;

* k ustanovení úplného zákonodárství, umožňujícího bádání, objevování a zkoumání vesmíru v míru a spolupráci se všemi pozemskými a kosmickými kulturami.

stránka projektu v angličtine: http://disclosureproject.org/

 

 

 

Kongresmani jsou žádáni o změnu legislativy

Ve středu 9. května předstoupilo přes dvacet vojenských, zpravodajských, vládních, korporačních a vědeckých svědků v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu, DC, aby potvrdili realitu UFO, čili dopravních prostředků, užívaných mimozemskou formou života, a konkrétní výsledky vývoje progresivních energetických a pohonných technologií. Váha těchto přímých svědectví, která se opírají o vládní dokumentaci a jiné důkazy, podle Dr. Stevena M. Greera, ředitele Projektu Odhalení, který byl pořadatelem události, bez jakýkoliv pochyb potvrzuje realitu těchto úkazů.

Projekt Odhalení (Disclosure Project) je nezisková výzkumná organizace, usilující o veřejné parlamentní slyšení ve věci prezence mimozemských UFO a zákonodárství, zakazujícího umisťování zbraní v kosmickém prostoru.

K setkání se zástupci kongresu došlo naposled v roce 1968 v domě Vědeckého a astronautického výboru (v rámci druhého zasedání 90 kongresu, sněmovní tisk č. 7. „Sympózium o neidentifikovaných létajících předmětech.“).

Projekt mezitím shromáždil a verifikoval několik set svědectví z celého světa, zahrnujících veškerá odvětví ozbrojených složek, od National Reconnaisance Office (NRO) přes DIA, CIA, NASA, ruské, britské a agentury ostatních zemí. Přes 100 svědectví bylo zachyceno na videopásku, o 70 byl pořízen ověřený písemný záznam.
Účastníkům proběhlé tiskové konference byl dostupný souhrnný přehledný videozáznam těchto svědectví a velmi obsažný informační dokument s kopiemi svědeckých výpovědí.

Mezi svědky, kteří veřejně vystoupili na této události, byli:

 

 • John Callahan, bývalý šéf oddělení leteckých nehod a vyšetřování (FAA);
  vrchní seržant Dan Morris, který dříve sloužil u US vojenského letectva a operativy NRO a je držitelem prověření pro nejvyšší státní tajemství ve věcech kosmu;
 • Dr. Carol Rosin, konzultant pro kosmickou raketovou obranu a dřívější mluvčí Wernhera von Brauna;
 • Major George A. Filer III., dříve člen tajné služby vojenského letectva;
 • Graham Bethune, velitel pilotů amerického námořnictva ve výslužbě, nositel prověření pro nejvyšší státní tajemství;
 • Michael Smith, bývalý letecký dispečer US vojenského letectva;
 • seržant Clifford Stone, armáda Spojených států
 • a kapitán Robert Salas, někdejší SAC inspektor US vojenského letectva a FAA.

 

Zúčastnění v této fázi úsilí o odhalení utajovaných skutečností vyzývají kongresmany, Bílý dům a OSN k zahájení jednání, s cílem posoudit svědectví, která jsou svědci ochotni podat pod přísahou ve veřejném slyšení. Skupina, v obavě z umlčení svědků zneužitím instance přísahy, žádá presidentskou exekutivu o ochranu svědectví a odtajnění příslušných dokumentů o tajných projektech ve prospěch celého lidstva.

„Tato svědectví jednou provždy potvrzují, že tu nejsme sami. Technologie známé ve vztahu k mimozemským úkazům jsou schopny zajistit řešení globální energetické krize a ostatních problémů bezpečnosti a životního prostředí,“ říká Dr. Greere.

Tým Odhalení a vybraní svědci se chtějí setkat s členy kongresu, seznámit je s informacemi, týkajícími se předmětu diskuse a požádat je o patřičnou změnu legislativy.

Disclosure Project, 9. května 2001

Pro přímé spojení kontaktujte:

Alfred Webre 604-733-8134

Dr. Steven Greer 540-456-8302

 

 

Počátkem roku 1993 jsem odstartoval iniciativu směřující k podchycení vojenských a vládních svědectví o UFO případech a projektech z první ruky, a pátrání po dalších důkazech, které by byly použitelné k veřejnému odhalení pozadí této záležitosti. Od roku 1993 jsme věnovali značně mnoho času a prostředků vypracování přehledu materiálů Clintonovy administrativy, včetně CIA ředitele Jamese Woolseyho a služebně starších vojenských úředníků Pentagonu, a mimo jiné vybírali vhodné partnery mezi členy kongresu. V dubnu 1997 se více než tucet k výpovědi ochotných vládních a vojenských svědků shromáždilo ve Washingtonu DC k rozhovorům s kongresmany, zástupci Pentagonu a jinými úředními osobami. Naším specifickým požadavkem bylo veřejné parlamentní slyšení k uvedené věci. Nenašel se ale žádný volný termín.

V 1998 jsme vyhlásili „privatizaci“ projektu „Odhalení“, přenesli část záznamů na videopásku, editovali a uspořádali přes 100 vojenských a vládních svědectví o UFO událostech a projektech. Odhadli jsme že bychom potřebovali něco mezi 2 až 4 milióny dolarů, abychom mohli udělat totéž v celosvětovém měřítku. Od srpna 2000 se ale sešlo pouze 5% potřebné částky, ovšem i přesto rozhodli pokračovat, protože další odklad jsme považovali vzhledem k vážnosti uveřejnění za nerozumný. Počínaje srpnem jsme začali naplňovat projekt svědeckého archívu a vydali se na cesty po celém světě, kde jsme filmovali rozhovory se svědky na digitální videoformát v televizní kvalitě. Kvůli značnému omezení finančních prostředků jsem na tom zhruba od srpna 2000 až do prosince 2000 pracoval převážně sám, spolu s několika dobrovolníky.

Koncem prosince 2000 jsem doma začal sestřihovat více než 120 hodin nezpracovaného digitálního videozáznamu svědectví. Musím poznamenat, že jsem medicíny doktor a ne editor… Přesto se mi od konce prosince 2000 do konce února 2001 podařilo snížit původních 120 hodin napřed na 33-hodinový výběr, a pak na 18 hodin super-výběru. Těchto 33 vyselektovaných hodin bylo posléze přeneseno na magnetofonovou pásku a z tohoto média přepsáno na přibližně 1200 stran. V březnu a počátkem dubna 2001 jsem opis upravil do čtivé formy, která je k dispozici.

Musím zdůraznit, že to vše bylo děláno za nanejvýš obtížných podmínek a ve finanční tísni, kdy jsem pracoval 7 dnů v týdnu a většinou 18 hodin denně. (A to jsem se předtím domníval že na oddělení lékařské pohotovosti to bylo tvrdé!)

Doufám, že shovívavý čtenář pochopí, že opisy a jiné materiály velmi pravděpodobně obsahují chyby. Hlavně chyb ve vlastních jménech, které vznikly během fonetického přepisu těchto jmen ze zvukových pásek se svědectvím. Za to se už předem omlouvám.

V opisech (které jsou obsaženy v souhrnné dokumentaci) musely být provedeny drobné úpravy kvůli a) délce a b) gramatice a čitelnosti. Vždy jsem se pečlivě snažil vyhnout změnám ve smyslu a obsahu samotného svědectví. Údaje v hranatých závorkách [ ] jsou pro objasnění. Údaje v kurzívě a hranatých závorkách [ ] obsahují můj komentář a jsou na konci označeny mými iniciálami, SG.

Tyto materiály, jak sami uvidíte, jsou pouze špičkou ledovce. Na digitální videopásky jsme zaznamenali přes 120 hodin svědectví více než 100 svědků, z toho je přepsáno pouze 33 hodin, a pak byly materiály dále editovány až na zlomek původní velikosti. Navíc – celý archív zatím obsahuje pouze svědectví 100 svědků, zatím co jich dodnes bylo ztotožněno více než 400. Editovaná svědectví se brzy objeví v knižní formě. Část tohoto materiálu je obsažena v informačním dokumentu projektu Odhalení, v tomto exekutivním přehledu se objeví pouze útlé výpisky a souhrnný videozáznam svědectví. Doufáme, že se nám podaří získat finance pro výrobu 5 – 6 části dokumentární videosérie v televizní kvalitě, kterou připravujeme z originálních záznamů svědectví. Slyšet a vidět jak tito očití svědci vypovídají je velmi působivé.

Až si přečtete tato svědectví, pamatujte, že to je skutečně jen začátek. Zbytek je na vás: Volejte a požadujte aby kongres, president a vůdcové ostatních zemí bezodkladně svolali slyšení v této věci. Naši svědci čekají na úřední obsílku, aby mohli pod přísahou vypovídat o tom, co zažili. Většina odhalených svědectví ovšem teprve čeká na zveřejnění, protože lidé u nejhlouběji skrytých a nejhodnotnějších zdrojů odmítají předstoupit až do doby, kdy budou chráněni institucí oficiálního kongresového výslechu.

Toto mne přivádí k poslednímu bodu: Svědci, kteří vydali svá svědectví k dnešnímu datu, jsou mimořádně stateční muži a ženy. V mých očích jsou to hrdinové, kteří na sebe vzali úžasné osobní riziko a předstoupili. Mnozí z nich byli ohrožováni a zastrašováni. Všichni neustále riskují všudypřítomný výsměch kvůli účasti na této věci. Ani jediný z nich nedostal za své svědectví: poskytli ho svobodně a bez výhrad pro dobro lidstva. Chci jim na tomto místě osobně poděkovat a vyslovit jim za svou osobu projev nejvyšší úcty a vděčnosti.
Prosím, a vyzývám vás: nenechte tohoto úsilí, aby jejich oběť nebyla marná. Pomozte nám dostat tuto věc na veřejnost, do sdělovacích prostředků a mezi vámi zvolené představitele, aby vyšla najevo plná pravda, aby pak tyto dosud utajované Zemi zachraňující technologie mohly být uvolněny. Lidstvo pak bude moci začít psát novou kapitolu vývoje, coby jeden z mnoha národů v kosmu.

Poskytované resumé se zaměřuje na svědectví důležitých svědků „z první ruky“. Máme sice k dispozici tisíce ověřených vládních dokumentů, stovky fotografií, stopy z přistání případů a další materiál, ale je zhola nemožné zahrnout je do exposee této délky. Všechny tyto materiály ovšem budou poskytovány pro účely každého vážného vědeckého nebo parlamentního zkoumání.

 

 

 

Stručné shrnutí

Pro většinu lidi patří otázka, zda jsme či nejsme ve vesmíru sami, mezi filozofické úvahy — je to „něco pro akademiky, ale bez praktického významu“… Dokonce i jistota, že jsme běžně navštěvováni nikoli lidskými vysoce vyvinutými životními formami, se mnohým ve světle globálního oteplování, drtivé chudoby a válečné hrozby zdá být bezvýznamnou. Tváří v tvář reálným výzvám, souvisejícím s dlouhodobou lidskou budoucností, jsou záležitosti jako UFO, mimozemštané a tajné vládní projekty pouze druhořadé, pravda?

CHYBA — osudná chyba!!!

 

Námi prezentované důkazy a svědectví potvrzují následující

 

 • Jde o nejtajnější, takříkajíc vodotěsný program, probíhající v USA a mnoha jiných zemích;
 • tyto projekty, jak ostatně upozornil už v roce 1961 president Eisenhower, unikají zákonnému dozoru a kontrole nejen v USA, ale i v Británii a jinde na světě;
 • vysoce vyvinuté kosmické lodě mimozemského původu, označované zpravodajskými agenturami jako „mimozemské dopravní prostředky“ (ETV – extraterestrial vehicles), byly sestřeleny, zčásti rekonstruovány a studovány při nejmenším od čtyřicátých, a možná dokonce už od třicátých let uplynulého století;
 • ze studia těchto objektů (a podobných lidských vynálezů pocházejících z dob Nicoly Tesly) byl odvozen významný technologický obrat v oblasti generování energie a pohonu. Tato technologie využívající novou fyziku nevyžaduje k výrobě ohromného množství energie spalování fosilních paliv ani ionizující radiaci;
 • přísněji než jako top-secret klasifikované projekty užívají plně funkčních antigravitačních pohonných zařízení a nové energetické zdroje, které, pokud budou odtajněny a zapřaženy k mírovému využití, mohou umožnit rozkvět nové lidské civilizace, bez nedostatku, chudoby a nutné devastace životního prostředí.

Ti, kdož nedůvěřují těmto tvrzením, by si měli pečlivě přečíst svědectví tuctů vojenských a vládních svědků, která uvedené skutečnosti jasně potvrzují. Pod dojmem rozsahu a hlubokých důsledků těchto výpovědí, ať už je někdo přijímá nebo o nich vážně pochybuje, musíme všichni požadovat veřejné slyšení před kongresem, abychom se v této věci dobrali k pravdě. Nejde o nic méně než o budoucnost lidstva, která je na vážkách.

Důsledky pro životní prostředí

Máme k dispozici do případu hluboce zasvěcené osoby a vědce, kteří mohou ve veřejném parlamentním slyšení dokázat, že ve skutečnosti už dávno ovládáme nejen přísně utajovaný způsob výroby energie, ale i antigravitační pohonné systémy, umožňující celkovou a trvalou náhradu všech dosud užívaných metod získávání energie a dopravních systémů.

Tato zařízení zpřístupňují okolní elektromagnetické záření a takzvaný „nulový bod stavu energie“, a dodávají ohromné množství energie bez jakéhokoliv znečišťování. Tyto systémy v podstatě generují energii pomocí napojení na všudepřítomné kvantum energetické hladiny vakua, základní energie, jenž je zdrojem všech ostatních energií a hmoty.

Veškerá hmota a energie vyvěrá ze základní hladiny energetického stavu a může být odčerpávána pomocí speciálně konfigurovaných elektromagnetických okruhů, sloužících k získání nevyčerpatelného množství energie z časoprostoru kolem nás. Toto NENÍ perpetuum mobile a nejsou přitom porušeny ani termodynamické zákony — tyto generátory slouží pouze jako přípojky na všeobklopující energetické pole.

Uvedené systémy nepotřebují palivo ke spalování ani atomy k štěpení nebo fúzi, žádné centralizované elektrárny, přenosová vedení a příslušnou infrastrukturu, pohlcující mnohamiliardové částky v US dolarech, zatím nezbytně potřebné k elektrifikaci a přenosu energie například do odlehlých oblastí Indie, Číny, Afriky a latinské Ameriky. Tyto systémy jsou lokální: mohou být zřízeny kdekoli a vyrábět potřebnou energii přímo na místě. Jde v podstatě o definitivní řešení převážné většiny problémů spojených se životním prostředím, které trápí náš svět.

 

Užitek pro životní prostředí z takového objevu se může jevit značně přehnaný, avšak už krátký seznam zahrnuje eliminaci nafty, uhlí a plynu coby zdrojů výroby energie; ergo odstranění všech rizik znečištění vzduchu a vody během dopravy a použití těchto paliv. Olejové havárie, globální oteplení, nemoci ze znečištěného vzduchu, kyselý déšť, atd. — to vše může a musí být ukončeno do 10 až 20 let; geopolitické napětí, vyvěrající ze soutěže o takřka vyčerpané zdroje fosilních paliv, pomine; již existující technologie, schopné vyčistit průmyslové odpady na nulové nebo téměř nulové emisní hodnoty ve vzduchu i vodě, spotřebují velmi mnoho energie, takže jsou považovány za velice nákladné aby mohly být využity ve velkém rozsahu. Nadto, protože jsou energeticky náročné a proto, že současné energetické systémy jsou dnes hlavní příčinou většiny znečištění vzduchu na světě, je bodu návratu emisí do okolního prostředí dosaženo velice rychle. Tato rovnice se ovšem dramaticky změní, bude-li průmysl schopen získat obrovské množství volné energie „punkcí“ (žádné palivo k zaplacení — pouze cena zařízení, které není dražší než běžné generátory + tyto systémy neprodukují žádná znečištění). Energeticky náročné snahy o recyklaci budou schopny dosáhnout plné míry využití, protože energie potřebná ke zpracování pevného odpadu bude i v tomto případě zdarma a v hojnosti; v současné době energeticky velice náročné a znečišťující zemědělství může být transformováno prostřednictvím čistého, neznečišťujícího zdroje energie; hrozivý postup světových pouští lze obrátit, pokud světovému zemědělství umožníme využití v současné době energeticky náročných a nákladných odsolovacích zařízení, která se však stanou cenově únosná, jakmile budeme moci využívat nový energetický zdroj.

 

Letecká a nákladní doprava, včetně meziměstských přepravních systémů, nahradí dosavadní stroje stroji, využívajícími novou energetickou a pohonnou technologii (antigravitační systémy, které umožní tichý pohyb nad povrchem). Nebudou vytvářeny žádné exhalace a ceny se podstatně sníží, protože náklady na energii budou zanedbatelné. Také hromadná doprava v městských oblastech může využít těchto systémů k provozu tiché a výkonné přepravy;

hladina hluku produkovaná tryskovými letadly, nákladními auty a ostatními dopravními prostředky poháněnými spalovacími motory, bude podstatně snížena použitím bezhlučných zařízení. Elektrárny zmizí, protože každý domov, úřad i továrna budou mít vlastní zařízení dodávající veškerou potřebnou energii. Mimo jiné zmizí i ohyzdná rozvodná vedení, náchylná k poškození za bouří a energetické výpadky se stanou minulosti. Také nezřídka praskající či netěsnící podzemní plynová potrubí, která poškozují půdu a vodní zdroje, už vůbec nebudou zapotřebí;

jaderné elektrárny budou zrušeny; technologie potřebná k vyčištění těchto objektů je po ruce. Ač je to k nevíře, skutečně už existují tajné a funkční technologie k neutralizaci jaderných odpadů.

 

Utopie? Ne, protože lidská společnost bude vždy nedokonalá – ale možná ne tak nefunkční jako dnes.

Tyto nové technologie jsou skutečné — viděl jsem je. Antigravitace je stejnou realitou jako výroba volné energie. Tohle není blouznění ani žert. Nevěřte těm, co říkají, že je to nemožné: jsou intelektuálními potomky těch, kteří kdysi tvrdili, že bratři Wrightové jakživ nebudou létat…

 

Současná lidská civilizace dosáhla bodu, v němž je schopna spáchat planeticidu: zničit celý svět. Můžeme a musíme to dělat lépe. Uvedené technologie existují a každý jedinec, jemuž jde o životní prostředí a lidskou budoucnost, by měl volat po naléhavém slyšení k dosažení toho, aby tyto technologie byly odhaleny, odtajněny a bezpečně aplikovány.

Důsledky pro společnost a světovou chudobu

 

Z dosud uvedeného vyplývá, že v současné době ještě utajené technologie dávají lidské civilizaci příležitost přežít. Samozřejmě, a o tom není pochyb, zde současně hovoříme o největší sociální, ekonomické a technologické revoluci v lidských dějinách. Nelze bagatelizovat celosvětové změny, které by takové odhalení nevyhnutelně provázely. Směřuji k tomuto uveřejnění po většinu svého dospělého života a jsem si přesně vědom toho, jak ohromné tyto změny budou.

 

Toto odhalení, bez ohledu na jedinečné a definitivní všeobecné pochopení skutečnosti, že homo sapiens NENÍ jediným či dokonce nejvyvinutějším tvorem ve vesmíru, postaví lidstvo tváří v tvář těm nejvyšším rizikům, ale i příležitostem ve známé historii. Jestliže neuděláme nic, tato civilizace se následkem přetíženého životního prostředí zhroutí ekonomicky, geopoliticky i sociálně. Nejpozději za 10 – 20 let poptávka po fosilních palivech a naftě vysoce překročí jejich zásoby — a nastoupí šílený Mad Max scénář, v němž budou všichni válčit o poslední barel oleje. Je ovšem velmi pravděpodobné, že geopolitickému a společenskému zhroucení předejde přírodní kolaps…

 

Zveřejnění principů nových technologií poskytne základ pro novou, únosnější civilizaci. Světová chudoba bude odstraněna ještě za našeho života. S příchodem nové energie a pohonných systémů, nebude žádné místo na Zemi muset trpět nedostatkem. Dokonce i pouště rozkvetou.

Hojná a téměř bezplatná energie bude dostupná i v nejchudších oblastech pro zemědělství, dopravu, výstavbu, průmyslovou výrobu a všeobecnou elektrifikaci. Tomu, co může lidstvo s její pomocí dosáhnout, není kladen žádný limit. Je směšné — lépe řečeno nemravné — vědět a mluvit o bídě a hladomoru ve světě, zatím co už léta sedíme na tajné technologii, která může úplně zvrátit tuto situaci.

 

Takže, proč neuvolnit tyto znalosti? Protože by se úžasně změnil sociální, hospodářský a geopolitický řád světa. Každý hluboce zasvěcený, se kterým jsem se setkal, zdůraznil, že by proběhla ta největší změna v celé známé lidské historii. Podstata je, že nové prostředky nejsou tak velice utajované proto, protože by byly pošetilé, ale protože lze očekávat tak hluboké a dalekosáhlé důsledky. V přirozenosti mocných, kteří kontrolují takové projekty, je to, že nemají rádi takovéto změny. Zde ale skutečně hovoříme o největší ze všech ekonomických, technologických, sociálních a geopolitických změn v historii lidstva. Proto je raději udržován současný status QUO, dokonce i přestože se naše civilizace řítí do zapomnění.

 

Jenže v intencích této argumentace by jakživ nedošlo k průmyslové revoluci a šlechta by svrchovaně vládla dodnes!

 

Bude zapotřebí mezinárodního úsilí, směřujícího k minimalizování trhlin v ekonomii a usnadnění přechodu do nové sociální a hospodářské reality. Můžeme a musíme to dokázat. Obzvlášť společnosti zainteresované na naftě, energii a na hospodářském sektoru s tím spojeném, musí být zvládnuty, ale přitom je třeba postupovat velmi citlivě: nikdo rád nepřihlíží tomu, jak se jeho moc a říše rozpadá. Národy dosud závislé na prodeji zemního oleje a plynu budou potřebovat pomoc při oživení, stabilizaci a přechodu k novému hospodářskému pořádku.

 

Spojené státy, Evropa a Japonsko se rovněž budou muset přizpůsobit nové geopolitické realitě, protože v současné době chudé, ale lidnaté země, se dramaticky rozvinou — technologicky i hospodářsky. Budou požadovat a právem také obdrží významné postavení u mezinárodního jednacího stolu. A tak by to mělo být. Mezinárodní společenství ovšem bude muset vytvořit vhodné záruky, předcházející tvorbě potenciálních geopolitických aliancí mezi zeměmi současného prvního a třetího světa, které by snadno mohly přejít v bojovné a rozvratné postupy z titulu nového zplnomocnění.

 

Hlavně USA budou muset vést svět pomocí síly, ale vyvarovat se současnému sklonu směřujícímu k jeho ovládání. Vedoucí postavení a nadvláda není totéž, a čím dříve pochopíme tento rozdíl tím lepší bude náš nový svět. Ten může mít mezinárodní vedení bez nadvlády a hegemonie. Spojené státy si nutně musí uvědomit tento rozdíl, pokud v této věci budou chtít zaujmout velmi potřebnou vedoucí roli.

 

Nové technologie, protože doslova i v přeneseném významu decentralizují moc, umožní miliardám lidí žijících dosud v nepopsatelné bídě a chudobě vstoupit do světa nové hojnosti. S jejich hospodářským a technologickým vývojem poroste i úroveň vzdělání a v důsledku toho postupně poklesne porodnost. Je dobře známo, že se stoupající úrovní vzdělání, prosperitou a technologickým vývojem, převzaly ženy stále rovnoprávnější úlohy ve společnosti, počet porodů prudce poklesl a populace se stabilizovala. Toto je dobrá věc pro přežití světové civilizace a budoucnost lidstva.

 

S každou čistě elektrifikovanou vesnicí poklesnou náklady na zemědělství a přepravu, provozovaným pomocí čisté a bezplatné energie, a nedostatek dramaticky rychle opustí náš svět. Jestliže budeme jednat ihned, pak budeme do roku 2030 schopni efektivně odstranit veškeré dnes na světě známé nedostatky. Musíme pouze najít odvahu přijmout změny a moudře, bezpečně a pokojně uvést lidstvo do nové doby.

Důsledky pro světový mír a bezpečnost

 

Před několika lety jsem o této věci diskutoval s prvním předsedou Výboru pro mezinárodní vztahy (Senate Foreign Relations Comittee), jímž byl senátor Claiborne Pell. Sdělil mi, že ačkoli je členem kongresu už od padesátých let, jakživ ho o těchto záležitostech nikdo neinformoval. Řekl jsem mu, že je v povaze těchto černých projektů, že většina našich vůdců je držena mimo úroveň jakéhokoliv rozhodování o těchto věcech, a za jak ostudné to považuji. Dodal jsem: „Senátore Pelle, v té době, kdy jste byl předsedou výboru pro mezinárodní vztahy, jste zanedbal vhodnou příležitost zabývat se těmi nejzazšími mezinárodními vztahy …“ a přitom jsem ukázal na hvězdy nad našimi hlavami.

 

Odvětil, „Vím, Dr. Greere, a obávám se, že máte pravdu…“

 

Je trpkou skutečností, že našim vrcholným diplomatům a moudrým starším lidem, jako je senátor Pell, exprezident Jimmy Carter, ale i ostatním mezinárodním vůdcům, bylo zásadně a záměrně bráněno v přístupu, o kontrole nad těmito záležitostmi nemluvě. Takováto praxe je temnou hrozbou světovému míru. Ve vakuu tajemstvím zahalených operací, nekontrolovaných žádnými veřejnými osobami, národními reprezentanty, orgány OSN ani žádnou jinou legitimní složkou, probíhá činnost přímo ohrožující světový mír.

 

Ze svědectví, vícenásobně potvrzeného vojenskými svědky, kteří o sobě navzájem nevědí a nikdy neměli žádnou příležitost se dohodnout, vyplývá, že USA i jiné země proti zmíněným ETV podnikly ozbrojené útoky, což v některých případech vedlo k jejich sestřelení.
Mohu jen opakovat to, co jsem kdysi řekl paní Boutros Ghali, manželce tehdejšího generálního sekretáře OSN: jestliže existuje pouze 10% šance, že je to pravda, pak tato skutečnost představuje nejvážnější hrozbu světovému míru v celé lidské historii.

 

Poté, co jsem osobně rozmlouval s mnoha věrohodnými vojenskými a úředními osobami odpovědnými za vojenskou činnost v kosmickém prostoru, tedy s lidmi disponujícími přímými vědomostmi o takových akcích, jsem si jist, že jsme to skutečně udělali. Proč? Protože se neznámé stroje zdržovaly v našem vzdušném prostoru bez našeho povolení — a protože jsme chtěli získat jejich technologii.

 

Nikdo nikdy netvrdil, že tyto objekty představují pro lidstvo jakousi aktuální hrozbu: jenže každá civilizace, schopná rutinně vykonávat mezihvězdné lety, by mohla ukončit naši civilizaci v nanosekundě, pokud by to byl její záměr. To, že stále ještě svobodně dýcháme vzduch Země, je svědectvím o nikoli nepřátelské povaze přítomných ET civilizací.

 

Máme rovněž informace o tom, že iniciativa takzvaných Star Wars (alias Národní protiraketový obranný systém) je ve skutečnosti krytím černého projektu rozmístění zbraňových systémů, které sledují, zaměřují a ničí ETV, pokud se přiblíží k Zemi nebo vstoupí do pozemské atmosféry.

 

O nic menší osobnost než Wernher von Braun ještě na smrtelné posteli varoval před těmito skutečnostmi a šílenstvím takového plánu. Zjevně zbytečně (viz svědectví BB, bývalého mluvčího Wernhera von Brauna). Takže, pokud nezměníme směr, jednou pravděpodobně skončíme tam, kde chvátáme…

 

Při použití nových druhů zbraní, které v současné době spočívají ve skrytých arzenálech — a jsou dokonce ještě hroznější než ty termonukleární — není žádná možnost přežít případný konflikt. Jménem všech lidí byly a jsou podnikány temnotou obestřené akce, které mohou vážně ohrozit naši budoucnost. Pouze úplné a otevřené odhalení může napravit danou situaci. Opravdu nenacházím vhodná slova, jimiž bych vyjádřil naléhavost takového počinu.

 

Po 10 let jsem pracoval jako pohotovostní lékař a viděl, že každý vhodný předmět lze použít jako zbraň. Každá technologie, pokud její použití není provázeno rozumem a touhou po dobré a pokojné budoucnosti — což je naše jediná možnost do budoucna — může být použita k válčení. Strůjcům supertajných projektů, lidem, kteří nepodléhají správě žádných legálně jmenovaných orgánů, jako například OSN, US kongresu nebo britskému parlamentu, nesmí být dovoleno pokračovat v jednání tímto způsobem ve jménu lidstva.

 

Jedním z největších nebezpečí extrémního utajení je, že vytváří neprodyšně utěsněný uzavřený systém, nepřipouštějící s ním neslučitelnou volnou výměnu myšlenek. V takovém prostředí lze vypozorovat, jak snadno lze udělat vážné chyby. Ze svědectví například vyplývá, že se výskyt ETV stal velmi markantním poté, když jsme vyvinuli první nukleární zbraně, a když jsme začali vstupovat do okolního prostoru. V mnoha případech doložených četnými věrohodnými oficiálními vojenskými osobami došlo k tomu, že se tyto objekty vznášely v blízkosti testovaných ICBM (mezikontinentálních balistických střel), ale dokonce je dokázaly neutralizovat.

 

Z čistě vojenského pohledu na věc by v takových případech možná mohlo dojít k ofenzivním protiopatřením, vedoucím až k pokusům o sestřelení takovýchto objektů. Opravdu, to by byla normální vojenská reakce. Ale co když tím ET civilizace chtěly jen říct: „Prosíme vás, nezničte si váš překrásný svět!?“ — anebo toto: „My vás nenecháme vstoupit do prostoru abyste takovým šílenstvím ohrožovali ostatní!“ Jistěže, i snahu naznačit zájem a dokonce ukázat větší kosmickou moudrost si lze opět a znovu vykládat jako akt agrese. Jenže právě z takových nedorozumění a mánií nakonec vznikají nesmyslné války.

 

Ať už jsou naše dojmy z cizích návštěvníků jakékoliv, neexistuje žádná šance, že obdobná nedorozumění mohou být vysvětlena a urovnána prostřednictvím násilí. Uvažovat o takovém šílenství znamená přemýšlet o zničení lidské civilizace.

 

Je načase, aby se naši moudří starší a vysoce postavení diplomaté, jako sen. Pell, začali pečlivě věnovat těmto závažným okolnostem. Ponechat záležitosti tohoto druhu v rukou kliky samozvanců, provádějících jakési záhadné skryté operace, představuje tu největší hrozbu nejen pro US národní bezpečnost, ale pro bezpečnost světa v celé známé lidské historii. Eisenhower měl pravdu, ale ani tehdy ho nikdo neposlouchal…

 

Protože se ve světle svědectví ukazuje, že byla a je prováděna skrytá činnost, která dokonce zahrnuje i násilné střety s cizími návštěvníky, je nevyhnutelné, aby mezinárodní společenství povšechně, a US kongres a president především, udělali následující:

 

Musí umožnit veřejné slyšení svědků ke stanovení výše rizika pro národní a mezinárodní bezpečnost, které představuje současný skrytý management tajných projektů;

 

Musí okamžitě zakázat veškeré zbraně umístěné ve vesmíru a specielně zakázat jejich zacílení na jakékoliv mimozemské objekty, protože takové akce jsou neospravedlnitelné a mohou ohrozit celé lidstvo;

 

Musí ustanovit speciální diplomatický sbor pro styk s mimozemskými civilizacemi za účelem podporovat komunikaci a mírové vztahy;

 

Musí sestavit přiměřeně zplnomocněnou a veřejnou mezinárodní dozorčí skupinu k řízení vztahů mezi lidstvem a mimozemšťany a zaručit tak mírové a vzájemně prospěšné interakce;

 

Dále je třeba podpořit mezinárodní instituce, které mohou zabezpečit mírové využití nových technologií ve spojení s vysoce vyvinutými energetickými a pohonnými systémy (viz dále v textu).

 

Kromě výše uvedeného, vyvstává sice méně zřetelná, ale asi stejně naléhavá hrozba světovému míru z faktu, že skrytá kontrola tohoto subjektu vyústila ve skutečnost, že svět byl dlouhodobě připravován o nezbytně nutné nové energetické a pohonné technologie, o nichž jsem už hovořil.

 

Světová chudoba a propast šířící se mezi bohatými a chudými, obojí je vážnou hrozbou světovému míru, ale lze snadno korigovat zveřejněním a mírovou aplikací výše uvedených technologií. Reálná hrozba budoucí války, vzhledem k tenčící se zásobě fosilních paliv v příštích 10 – 20 letech, jen podtrhuje potřebu tohoto odhalení. Co se stane, když 4 miliardy lidí žijících v chudobě začnou chtít auta, elektřinu a jiné moderní vymoženosti, když tohle všechno závisí na energii, spočívající na fosilních palivech? Každému myslícímu jedinci je jasné, že musíme co nejrychleji přejít na využití dosud utajovaných technologií — aplikovatelná řešení už dávno existují a práší se na ně kdesi v policích.

 

Přirozeně, několik zasvěcenců poukázalo i na to, že tyto technologie nejsou jako pradědečkův Oldsmobil. Protože jde pouze o technologické postupy jako jsou všechny ostatní, mohly by být zneužity teroristy, bojovnými národy nebo šílenci. Jenže tady stojíme před stejným dilema jako v Hlavě 22: Pokud tyto technologie nenastoupí brzy, ocitneme se tváří v tvář nevyhnutelnému úpadku lidské civilizace a životního prostředí; budou-li úžasně výkonné nové technologie odhaleny, vyvstává hrozba jejich eventuálního zneužití.

 

V blízké budoucnosti bude ovšem moudřejší počítat s lidstvem jako s pravděpodobným uživatelem této nové mocné technologie. To ovšem znamená, že musí být už předem vytvořeny mezinárodní agentury k zabezpečení — a uplatňování — výlučně mírového využití nových zařízení. Dnes už dokonce existuje i technologie, umožňující připojení každého takového zařízení prostřednictvím GPS (globálního polohovacího systému) k monitorovacího systému, který by mohl kdykoliv vypnout nebo učinit nepoužitelným každý nesprávně fungující generátor nebo zařízení, zneužívané pro jiné účely než mírovou výrobu energie a pohon. Tato technologie by měla být regulovaná a kontrolovaná. Mezinárodní společenství musí dospět na úroveň, na níž bude kompetentní zaručit její výlučně mírové použití.

 

Jakékoliv zneužívání by se mělo setkat s drtivým odporem všech ostatních národů Země.

 

Sjednání takových smluv představuje nezbytný další krok. Možná, že lidstvo bude jednou žít v míru, bez potřeby podobné kontroly. Ale nyní jsme stále ještě v situaci, kdy máme co do činění se smečkou k řetězům uvázaných psů — jisté silné šňůry poskytnou nepostradatelnou garanci.

Ale ani tyto záporné stránky věci nemohou posloužit k racionálnímu odůvodnění dalšího odkladu zveřejnění nových technologií. Máme potřebné znalosti i prostředky jak zajistit jejich bezpečné a mírové použití. Musí být ovšem aplikovány brzy, pokud ještě jsme schopni zabránit další degradaci životního prostředí, eskalaci celosvětové chudoby a konfliktů.

 

 

Závěrečná analýza

 

Čelíme sociální a duchovní krizi, která přesahuje veškeré technologické nebo vědecké výzvy. Technologická řešení jsou východiskem, ale máme vůbec vůli, rozum a odvahu použít je pro obecné dobro? Když se nad touto věcí zamyslíme ještě hlouběji je stále zřetelnější, že máme jedinou možnou budoucnost: Mír. Mír na Zemi a mír v kosmu — univerzální, moudrý a nevynucený mír; každá jiná cesta vede do záhuby.

 

Toto je největší výzva naší doby. Dokážou se s ní naše duchovní a sociální zdroje vyrovnat?

Na vážkách přitom není nic menšího, než osud lidského druhu…

 

Greerova iniciativa se setkává s „agresivním nezájmem“ zástupců světových i českých ufologických organizací a jejich médií. Jakoby se cítili uraženi a zaskočeni kompetentním člověkem, který si dovolil tímto způsobem rozvířit kal, který se jim za dlouhá léta usadil v mozcích…

Tady totiž už nejde o směšné a žel mnohdy lukrativní „pindání o ničem“, zveřejňované s postranní myšlenkou na co nejvíce „kliků“, což je záležitost úzce spojená se ziskem reklamních zakázek. Je to mnohem víc, než si tito přízemně uvažující lidé plující na vodách komerce umí představit! Jde totiž o již dlouho pendentní přímou akci, jejíž důsledky mohou být obrovské.

 

Vyšetřování Kongresu USA totiž skutečně může vést buď k potvrzení a následnému odhalení skrytých skutečností s nedozírnými důsledky pro další vývoj lidstva, anebo k jejich definitivnímu zavržení.

 

Obě možnosti by měly pro „pindálky“, „přikyvovače“ a „autority“, včetně provozovatelů serverů, kladoucích větší důraz na grafické ztvárnění jinak zastaralých a líbivou komerční všehochutí zalepených stránek než na jejich obsah, naprosto smrtící dopad…

 

Mohla by jim totiž pojít dojná kráva, zvaná „ufologie“…

 

Jak proběhla tisková našimi médii úplně ignorovaná konference, o níž se můžete více dozvědět z webu Národního tiskového střediska USA?

 

Ředitel projektu dr. Greer úvodem seznámil přítomné s činností Projektu Disclosure, představil přítomné svědky a nakonec odpovídal na dotazy před sálem nabitým novináři a zástupci televizních štábů. Na otázku, proč mimozemšťané nepřistanou na veřejném místě a nekontaktují veřejně pozemské vlády, Dr. Greer odvětil:

 

„Kdybyste byli na přátelských výzkumných misích napadáni vojenskými stíhači, sestřelováni a poté odvlékáni jako zvěř do laboratoří, měli byste zájem o oficiální styky?“

 

Přítomní očití svědci setkání s UFO a mimozemskými bytostmi přednesli na tiskové konferenci svá svědectví s přísnou vážností a naprostou seriózností, umocněnou jejich postavením.

Seržant Clifford Stone: „Byl jsem u havarovaného UFO v roce 1969. Někteří členové posádky byli ještě naživu. Zatímco jsme manipulovali s jejich těly a troskami UFO, tvrdili jsme světu, že tam nikdy žádné UFO nehavarovalo. Byla to nebetyčná lež!“. Na otázku, jak mimozemšťané vypadali, odpověděl: „K nerozeznání od nás. Kdyby okolo vás prošli, vůbec by vás nenapadlo, že jste minuli mimozemšťana, vypadají jako vy nebo já.“ Stone prohlásil, že vlastní katalog zahrnující 57 různých mimozemských ras různého vzezření.

 

Michael Smith, bývalý řídící letového provozu USAF potvrdil existenci UFO:
„Měli jsme je na radaru, ve výšce 24384 m. Po deseti minutách se z radaru pomalu vytratila a po dalších pěti až desíti minutách se znovu objevovala v přesně stejné výšce.“

 

Kapitán Robert Salas byl v roce 1967 startovním důstojníkem (launch officer) jednoho z raketových sil v Montaně. Mimo jiné řekl: „… náhle se objevilo UFO a naše rakety nebyly k ničemu. Nemohly by odstartovat, protože kompletní elektronika byla vyřazena. Nahlásil jsem to nadřízeným. Jsem přesvědčen, že tuto událost způsobilo UFO.“

 

John Callahan mínil, že „současné problémy s elektřinou, jako byly například v Kalifornii, by snadno vyřešilo pochopení a využití jejich technologie.“ Potvrdil, že roku 1986 doprovázelo UFO letadlo japonských aerolinií a manévrovalo okolo něho. Přitom bylo sledováno řadou radarů oficiálních vojenských i civilních stanovišť pro zajištění leteckého provozu.

 

Dan Morris pozoroval a zblízka vyfotografoval tři UFO, když byl zaměstnán na radarové stanici v Georgii. Enrique Kolbeck, řídící letového provozu na Mexico City International Airport, často pozoroval výskyt UFO v této lokalitě a musel je zohledňovat při řešení situace letového provozu. Na incidentu, k němuž došlo 4.března 1992, se účastnilo celkem 15 UFO. V létě 1994 se objevovala prakticky neustále, někdy byla pozorovatelná na radarové obrazovce i 5 hodin. Přitom je ze země současně sledovala řada lidí pouhým okem.

 

Seržant USAF ve výslužbě a současný mluvčí Projektu Odhalení Karl Wolfe uvedl, že jedna ze základen bytostí navštěvujících Zemi je umístěna na odvrácené straně Měsíce. Odpovídá to pozorování astronautů, která jsou pod vysokým stupněm utajení. NASA ovšem i nadále tvrdí, že se výzkumem UFO nezabývá a odmítá jakékoliv vyjádření, jak potrvrdil historik NASA Glen Svanson.

 

Dr. Carol Rosin, konzultant pro kosmické zbraně:

„Mimozemšťané nejenže krouží kolem, ale někteří nepochybně jsou i tady, na Zemi. Zcela jasně čekají na to, až s nimi bude někdo ochoten a schopen komunikovat v míru.“ Je přesvědčen o tom, že únosy, případně doprava lidí do UFO, to dokazují – protože všichni „unesení“ jsou v pořádku vraceni domů.

 

 

 

 

Zpět ke Greerovým úvodním slovům.

 

 

V krátké historii organizace uvedl:

„Od roku 1993 jsme kontaktovali nejprve vojenské svědky a poté osoby ve vládních službách, které se přímo podílely na akcích, souvisejících s mimozemšťany. Navštěvovali jsme také informační schůzky Clintonovy administrativy a ředitele CIA Jamese Woolseye, důležité vojenské zástupce Pentagonu, vybrané členy Kongresu i další zajímavé osoby.
V dubnu 1997 se sešlo přes deset vládních a vojenských svědků kontaktů s mimozemšťany ve Washingtonu na schůzce s kongresmany, úředníky Pentagonu a dalšími. Už tehdy jsme žádali o slyšení k tomuto tématu v Kongresu, ale naše žádost zůstala nevyslyšena – nebyl volný termín,“ konstatoval Dr. Greer.

 

„Roku 1998 jsme proces odhalování postavili na oficiální úrověň, založili fond videozáznamů a pustili se do editace a organizace obsahu tehdy už více než stovky svědectví. Náklady na činnost spojenou se sběrem svědectví v celosvětovém měřítku jsme odhadovali na 2 až 4 miliony dolarů, jenže do srpna 2000 se nám podařilo shromáždit jen zhruba 5% potřebné částky.

 

V srpnu jsme založili Projekt Archiv svědectví a i přes skrovné finance se rozjeli do světa s cílem pořizovat digitální videozáznamy rozhovorů se svědky, v kvalitě vhodné k televiznímu odvysílání. V prosinci 2000 jsme měli natočeno přes 120 hodin.

 

Připomínám, že jsem doktor medicíny, ne vydavatel. Přesto se mi do února 2001 podařilo zredukovat záznam ze 120 na 33 hodin vybraných svědectví a posléze na konečných 18 hodin jakéhosi super-výtažku. Tato redukce byla nezbytná s ohledem na čas kompetentních osob, jimž chceme svědectví předložit. V březnu a dubnu 2001 byl audiozáznam svědectví přepsán do textové podoby, vhodné ke zveřejnění. Podotýkám, že jsem pracoval pod tlakem času sedm dní v týdnu a mnohdy i 18 hodin denně a mohou se v tom vyskytnout chyby. Část takto zpracovaných svědectví je nyní přístupná na internetu. Chystáme knižní vydání a pěti až šestidílný televizní seriál,“ uvedl dr. Greer.

 

Na tiskové konferenci i na internetových stránkách byly předloženy výzvy k vládě a Kongresu USA k odtajnění příslušných materiálů a přiznání kontaktů s mimozemšťany. Podle organizátorů projektu Disclosure by to bylo přínosem pro výzkum nových energetických zdrojů a pohonných systémů, šetřících životní prostředí, nezbytně nutných pro budoucnost lidstva. Administrativě prezidenta Bushe je určena výzva k omezení chystaného „kosmického štítu“, přímo ohrožujícího UFO.

 

Obyvatelé USA byli vyzváni, aby zasílali svým kongresmanům žádosti o otevření oficiálního parlamentního slyšení (výslechu) k odhalení pozadí UFO a kontaktů s mimozemšťany.

 

Záběry z konference byly celosvětově odvysílány v CNN Headlines.

 

Tiskové konference bylo možno zúčastnit se „live“ na internetu. Podle vyjádření společnosti ConnectLive.com, která přenos zprostředkovala, se na ni připojilo více než čtvrt milionu účastníků. Po dobu trvání přenosu se v 10 až 15% času projevilo značné přetížení síťových uzlů, což se opravdu nestává tak často. Další statisíce zájemců nyní mají po šest následujících měsíců možnost shlédnout videozáznam, který se v USA prodává na videokazetě.

 

Čistý výtěžek z prodeje videokazet a ostatních materiálů si Dr. Greer nestrčí do vlastní kapsy, je součástí fondu, který obětavcům z The Disclosure Project umožní pokračovat v práci.

 

 

 

Jedinečná tisková konference ve

Washingtonu

 

 

 

Armádní a vládní svědci poskytují svědectví

o mimozemském původu UFO

 

 

 

 

Kongresmani jsou žádáni o změnu legislativy

 

Ve středu 9. května předstoupilo přes dvacet vojenských, zpravodajských, vládních, korporačních a vědeckých svědků v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu, DC, aby potvrdili realitu UFO, čili dopravních prostředků, užívaných mimozemskou formou života, a konkrétní výsledky vývoje progresivních energetických a pohonných technologií. Váha těchto přímých svědectví, která se opírají o vládní dokumentaci a jiné důkazy, podle Dr. Stevena M. Greera, ředitele Projektu Odhalení, který byl pořadatelem události, bez jakýkoliv pochyb potvrzuje realitu těchto úkazů.

 

Projekt Odhalení (Disclosure Project) je nezisková výzkumná organizace, usilující o veřejné parlamentní slyšení ve věci prezence mimozemských UFO a zákonodárství, zakazujícího umisťování zbraní v kosmickém prostoru.

 

K setkání se zástupci kongresu došlo naposled v roce 1968 v domě Vědeckého a astronautického výboru (v rámci druhého zasedání 90 kongresu, sněmovní tisk č. 7. „Sympózium o neidentifikovaných létajících předmětech.“).

 

Projekt mezitím shromáždil a verifikoval několik set svědectví z celého světa, zahrnujících veškerá odvětví ozbrojených složek, od National Reconnaisance Office (NRO) přes DIA, CIA, NASA, ruské, britské a agentury ostatních zemí. Přes 100 svědectví bylo zachyceno na videopásku, o 70 byl pořízen ověřený písemný záznam.

 

Účastníkům proběhlé tiskové konference byl dostupný souhrnný přehledný videozáznam těchto svědectví a velmi obsažný informační dokument s kopiemi svědeckých výpovědí.

 

Mezi svědky, kteří veřejně vystoupili na této události, byli:

John Callahan, bývalý šéf oddělení leteckých nehod a vyšetřování (FAA);

vrchní seržant Dan Morris, který dříve sloužil u US vojenského letectva a operativy NRO a je držitelem prověření pro nejvyšší státní tajemství ve věcech kosmu;

Dr. Carol Rosin, konzultant pro kosmickou raketovou obranu a dřívější mluvčí Wernhera von Brauna;
Major George A. Filer III., dříve člen tajné služby vojenského letectva;

Graham Bethune, velitel pilotů amerického námořnictva ve výslužbě, nositel prověření pro nejvyšší státní tajemství;

Michael Smith, bývalý letecký dispečer US vojenského letectva;

seržant Clifford Stone, armáda Spojených států

a kapitán Robert Salas, někdejší SAC inspektor US vojenského letectva a FAA.

 

Zúčastnění v této fázi úsilí o odhalení utajovaných skutečností vyzývají kongresmany, Bílý dům a OSN k zahájení jednání, s cílem posoudit svědectví, která jsou svědci ochotni podat pod přísahou ve veřejném slyšení. Skupina, v obavě z umlčení svědků zneužitím instance přísahy, žádá presidentskou exekutivu o ochranu svědectví a odtajnění příslušných dokumentů o tajných projektech ve prospěch celého lidstva.

 

„Tato svědectví jednou provždy potvrzují, že tu nejsme sami. Technologie známé ve vztahu k mimozemským úkazům jsou schopny zajistit řešení globální energetické krize a ostatních problémů bezpečnosti a životního prostředí,“ říká Dr. Greere.

 

Tým Odhalení a vybraní svědci se chtějí setkat s členy kongresu, seznámit je s informacemi, týkajícími se předmětu diskuse a požádat je o patřičnou změnu legislativy.

 

Zástupci tisku, kteří se této historické washingtonské tiskové konference nemohli zúčastnit, mohli sledovat její průběh na internetu, kde byla přenášena živě, a to 9. května mezi 9 až 11 hod. dopoledne EDT na webové stránce:

 

http://www.connectlive.com/events/disclosureproject

 

 

ZÁZNAM KONFERENCE (Real Player)

 

 

Část I.

Část II.

 

 

Další zprávy, obsahující především souhrn informací a dokumentů exekutivy projektu Odhalení, budou v nejbližší době zveřejněny na adrese: http://www.disclosureproject.org

včetně videozáznamu z konference.

Veškeré informace budou ihned přeloženy a prezentovány na těchto stránkách.

Originální dokument (E)

Disclosure Project, 9. května 2001

Pro přímé spojení kontaktujte:

Alfred Webre 604-733-8134

Dr. Steven Greer 540-456-8302

The Disclosure Project (E)   Projekt „Odhalení“ (CZ)

 

Zveřejněno 8.5.2001, upraveno 14.5.2001 (Czech Edition, translated and maintained by GeWo)

Greerova iniciativa se setkává s „agresivním nezájmem“ zástupců světových i českých ufologických organizací a jejich médií. Jakoby se cítili uraženi a zaskočeni kompetentním člověkem, který si dovolil tímto způsobem rozvířit kal, který se jim za dlouhá léta usadil v mozcích…

Tady totiž už nejde o směšné a žel mnohdy lukrativní „pindání o ničem“, zveřejňované s postranní myšlenkou na co nejvíce „kliků“, což je záležitost úzce spojená se ziskem reklamních zakázek. Je to mnohem víc, než si tito přízemně uvažující lidé plující na vodách komerce umí představit! Jde totiž o již dlouho pendentní přímou akci, jejíž důsledky mohou být obrovské.

 

Vyšetřování Kongresu USA totiž skutečně může vést buď k potvrzení a následnému odhalení skrytých skutečností s nedozírnými důsledky pro další vývoj lidstva, anebo k jejich definitivnímu zavržení.

 

Obě možnosti by měly pro „pindálky“, „přikyvovače“ a „autority“, včetně provozovatelů serverů, kladoucích větší důraz na grafické ztvárnění jinak zastaralých a líbivou komerční všehochutí zalepených stránek než na jejich obsah, naprosto smrtící dopad…

 

Mohla by jim totiž pojít dojná kráva, zvaná „ufologie“…

 

Jak proběhla tisková našimi médii úplně ignorovaná konference, o níž se můžete více dozvědět z webu Národního tiskového střediska USA?

 

Ředitel projektu dr. Greer úvodem seznámil přítomné s činností Projektu Disclosure, představil přítomné svědky a nakonec odpovídal na dotazy před sálem nabitým novináři a zástupci televizních štábů. Na otázku, proč mimozemšťané nepřistanou na veřejném místě a nekontaktují veřejně pozemské vlády, Dr. Greer odvětil:

 

„Kdybyste byli na přátelských výzkumných misích napadáni vojenskými stíhači, sestřelováni a poté odvlékáni jako zvěř do laboratoří, měli byste zájem o oficiální styky?“

 

Přítomní očití svědci setkání s UFO a mimozemskými bytostmi přednesli na tiskové konferenci svá svědectví s přísnou vážností a naprostou seriózností, umocněnou jejich postavením.

 

Seržant Clifford Stone: „Byl jsem u havarovaného UFO v roce 1969. Někteří členové posádky byli ještě naživu. Zatímco jsme manipulovali s jejich těly a troskami UFO, tvrdili jsme světu, že tam nikdy žádné UFO nehavarovalo. Byla to nebetyčná lež!“. Na otázku, jak mimozemšťané vypadali, odpověděl: „K nerozeznání od nás. Kdyby okolo vás prošli, vůbec by vás nenapadlo, že jste minuli mimozemšťana, vypadají jako vy nebo já.“ Stone prohlásil, že vlastní katalog zahrnující 57 různých mimozemských ras různého vzezření.

 

Michael Smith, bývalý řídící letového provozu USAF potvrdil existenci UFO:
„Měli jsme je na radaru, ve výšce 24384 m. Po deseti minutách se z radaru pomalu vytratila a po dalších pěti až desíti minutách se znovu objevovala v přesně stejné výšce.“

 

Kapitán Robert Salas byl v roce 1967 startovním důstojníkem (launch officer) jednoho z raketových sil v Montaně. Mimo jiné řekl: „… náhle se objevilo UFO a naše rakety nebyly k ničemu. Nemohly by odstartovat, protože kompletní elektronika byla vyřazena. Nahlásil jsem to nadřízeným. Jsem přesvědčen, že tuto událost způsobilo UFO.“

 

John Callahan mínil, že „současné problémy s elektřinou, jako byly například v Kalifornii, by snadno vyřešilo pochopení a využití jejich technologie.“ Potvrdil, že roku 1986 doprovázelo UFO letadlo japonských aerolinií a manévrovalo okolo něho. Přitom bylo sledováno řadou radarů oficiálních vojenských i civilních stanovišť pro zajištění  leteckého provozu.

 

Dan Morris pozoroval a zblízka vyfotografoval tři UFO, když byl zaměstnán na radarové stanici v Georgii. Enrique Kolbeck, řídící letového provozu na Mexico City International Airport, často pozoroval výskyt UFO v této lokalitě a musel je zohledňovat při řešení situace letového provozu. Na incidentu, k němuž došlo 4.března 1992, se účastnilo celkem 15 UFO. V létě 1994 se objevovala prakticky neustále, někdy byla pozorovatelná na radarové obrazovce i 5 hodin. Přitom je ze země současně sledovala řada lidí pouhým okem.

 

Seržant USAF ve výslužbě a současný mluvčí Projektu Odhalení Karl Wolfe uvedl, že jedna ze základen bytostí navštěvujících Zemi je umístěna na odvrácené straně Měsíce. Odpovídá to pozorování astronautů, která jsou pod vysokým stupněm utajení. NASA ovšem i nadále tvrdí, že se výzkumem UFO nezabývá a odmítá jakékoliv vyjádření, jak potrvrdil historik NASA Glen Svanson.

 

Dr. Carol Rosin, konzultant pro kosmické zbraně:

„Mimozemšťané nejenže krouží kolem, ale někteří nepochybně jsou i tady, na Zemi. Zcela jasně čekají na to, až s nimi bude někdo ochoten a schopen komunikovat v míru.“ Je přesvědčen o tom, že únosy, případně doprava lidí do UFO, to dokazují – protože všichni „unesení“ jsou v pořádku vraceni domů.

 

 

Zpět ke Greerovým úvodním slovům.

 

V krátké historii organizace uvedl:

„Od roku 1993 jsme kontaktovali nejprve vojenské svědky a poté osoby ve vládních službách, které se přímo podílely na akcích, souvisejících s mimozemšťany. Navštěvovali jsme také informační schůzky Clintonovy administrativy a ředitele CIA Jamese Woolseye, důležité vojenské zástupce Pentagonu, vybrané členy Kongresu i další zajímavé osoby.
V dubnu 1997 se sešlo přes deset vládních a vojenských svědků kontaktů s mimozemšťany ve Washingtonu na schůzce s kongresmany, úředníky Pentagonu a dalšími. Už tehdy jsme žádali o slyšení k tomuto tématu v Kongresu, ale naše žádost zůstala nevyslyšena – nebyl volný termín,“ konstatoval Dr. Greer.

 

„Roku 1998 jsme proces odhalování  postavili na oficiální úrověň, založili fond videozáznamů a pustili se do editace a organizace obsahu tehdy už více než stovky svědectví. Náklady na činnost spojenou se sběrem svědectví v celosvětovém měřítku jsme odhadovali na 2 až 4 miliony dolarů, jenže do srpna 2000 se nám podařilo shromáždit jen zhruba 5% potřebné částky.

 

V srpnu jsme založili Projekt Archiv svědectví a i přes skrovné finance se rozjeli do světa s cílem pořizovat digitální videozáznamy rozhovorů se svědky, v kvalitě vhodné k televiznímu odvysílání. V prosinci 2000 jsme měli natočeno přes 120 hodin.

 

Připomínám, že jsem doktor medicíny, ne vydavatel. Přesto se mi do února 2001 podařilo zredukovat záznam ze 120 na 33 hodin vybraných svědectví a posléze na konečných 18 hodin jakéhosi super-výtažku. Tato redukce byla nezbytná s ohledem na čas kompetentních osob, jimž chceme svědectví předložit. V březnu a dubnu 2001 byl audiozáznam svědectví přepsán do textové podoby, vhodné ke zveřejnění. Podotýkám, že jsem pracoval pod tlakem času sedm dní v týdnu a mnohdy i 18 hodin denně a mohou se v tom vyskytnout chyby. Část takto zpracovaných svědectví je nyní přístupná na internetu. Chystáme knižní vydání a pěti až šestidílný televizní seriál,“ uvedl dr. Greer.

 

Na tiskové konferenci i na internetových stránkách byly předloženy výzvy k vládě a Kongresu USA k odtajnění příslušných materiálů a přiznání kontaktů s mimozemšťany. Podle organizátorů projektu Disclosure by to bylo přínosem pro výzkum nových energetických zdrojů a pohonných systémů, šetřících životní prostředí, nezbytně nutných pro budoucnost lidstva. Administrativě prezidenta Bushe je určena výzva k omezení chystaného „kosmického štítu“, přímo ohrožujícího UFO.

 

Obyvatelé USA byli vyzváni, aby zasílali svým kongresmanům žádosti o otevření oficiálního parlamentního slyšení (výslechu) k odhalení pozadí UFO a kontaktů s mimozemšťany.

 

Záběry z konference byly celosvětově odvysílány v CNN Headlines.

 

Tiskové konference bylo možno zúčastnit se „live“ na internetu. Podle vyjádření společnosti ConnectLive.com, která přenos zprostředkovala, se na ni připojilo více než čtvrt milionu účastníků. Po dobu trvání přenosu se v 10 až 15% času projevilo značné přetížení síťových uzlů, což se opravdu nestává tak často. Další statisíce zájemců nyní mají po šest následujících měsíců možnost shlédnout videozáznam, který se v USA  prodává na videokazetě.

Čistý výtěžek z prodeje videokazet a ostatních materiálů si Dr. Greer nestrčí do vlastní kapsy, je součástí fondu, který obětavcům z The Disclosure Project umožní pokračovat v práci.

 

Večer, ve čtvrtek 10. května, proběhl ve Washingtonu kontaktní meeting svědků kontaktů s UFO s „velmi důležitými osobami“ (VIP), po telefonu nebo formou chatu, jehož se mimo jiné zúčastnilo více než 20 senátorů a kongresmanů.

Důsledky pro životní prostředí, světový mír,

 

celosvětovou chudobu a budoucnost lidstva

 

 

 

Stručné shrnutí

 

Copyright © Steven M. Greer, M.D. – 2001

 

Pro většinu lidi patří otázka, zda jsme či nejsme ve vesmíru sami, mezi filozofické úvahy — je to „něco pro akademiky, ale bez praktického významu“… Dokonce i jistota, že jsme běžně navštěvováni nikoli lidskými vysoce vyvinutými životními formami, se mnohým ve světle globálního oteplování, drtivé chudoby a válečné hrozby zdá být bezvýznamnou.
Tváří v tvář reálným výzvám, souvisejícím s dlouhodobou lidskou budoucností, jsou záležitosti jako UFO, mimozemštané a tajné vládní projekty pouze druhořadé, pravda?

 

CHYBA — osudná chyba!!!

 

 

 

Námi prezentované důkazy a svědectví potvrzují následující

 

 

Jde o nejtajnější, takříkajíc vodotěsný program, probíhající v USA a mnoha jiných zemích;

tyto projekty, jak ostatně upozornil už v roce 1961 president Eisenhower, unikají zákonnému dozoru a kontrole nejen v USA, ale i v Británii a jinde na světě;

vysoce vyvinuté kosmické lodě mimozemského původu, označované zpravodajskými agenturami jako „mimozemské dopravní prostředky“ (ETV – extraterestrial vehicles), byly sestřeleny, zčásti rekonstruovány a studovány při nejmenším od čtyřicátých, a možná dokonce už od třicátých let uplynulého století;

ze studia těchto objektů (a podobných lidských vynálezů pocházejících z dob Nicoly Tesly) byl odvozen významný technologický obrat v oblasti generování energie a pohonu. Tato technologie využívající novou fyziku nevyžaduje k výrobě ohromného množství energie spalování fosilních paliv ani ionizující radiaci;

přísněji než jako top-secret klasifikované projekty užívají plně funkčních antigravitačních pohonných zařízení a nové energetické zdroje, které, pokud budou odtajněny a zapřaženy k mírovému využití, mohou umožnit rozkvět nové lidské civilizace, bez nedostatku, chudoby a nutné devastace životního prostředí.

 

Ti, kdož nedůvěřují těmto tvrzením, by si měli pečlivě přečíst svědectví tuctů vojenských a vládních svědků, která uvedené skutečnosti jasně potvrzují. Pod dojmem rozsahu a hlubokých důsledků těchto výpovědí, ať už je někdo přijímá nebo o nich vážně pochybuje, musíme všichni požadovat veřejné slyšení před kongresem, abychom se v této věci dobrali k pravdě. Nejde o nic méně než o budoucnost lidstva, která je na vážkách.

 

 

 

Důsledky pro životní prostředí

 

Máme k dispozici do případu hluboce zasvěcené osoby a vědce, kteří mohou ve veřejném parlamentním slyšení dokázat, že ve skutečnosti už dávno ovládáme nejen přísně utajovaný způsob výroby energie, ale i antigravitační pohonné systémy, umožňující celkovou a trvalou náhradu všech dosud užívaných metod získávání energie a dopravních systémů.

 

Tato zařízení zpřístupňují okolní elektromagnetické záření a takzvaný „nulový bod stavu energie“, a dodávají ohromné množství energie bez jakéhokoliv znečišťování. Tyto systémy v podstatě generují energii pomocí napojení na všudepřítomné kvantum energetické hladiny vakua, základní energie, jenž je zdrojem všech ostatních energií a hmoty.

 

Veškerá hmota a energie vyvěrá ze základní hladiny energetického stavu a může být odčerpávána pomocí speciálně konfigurovaných elektromagnetických okruhů, sloužících k získání nevyčerpatelného množství energie z časoprostoru kolem nás. Toto NENÍ perpetuum mobile a nejsou přitom porušeny ani termodynamické zákony — tyto generátory slouží pouze jako přípojky na všeobklopující energetické pole.

 

Uvedené systémy nepotřebují palivo ke spalování ani atomy k štěpení nebo fúzi, žádné centralizované elektrárny, přenosová vedení a příslušnou infrastrukturu, pohlcující mnohamiliardové částky v US dolarech, zatím nezbytně potřebné k elektrifikaci a přenosu energie například do odlehlých oblastí Indie, Číny, Afriky a latinské Ameriky. Tyto systémy jsou lokální: mohou být zřízeny kdekoli a vyrábět potřebnou energii přímo na místě. Jde v podstatě o definitivní řešení převážné většiny problémů spojených se životním prostředím, které trápí náš svět.

 

 

 

Užitek pro životní prostředí z takového objevu se může jevit značně přehnaný, avšak už krátký seznam zahrnuje

 

eliminaci nafty, uhlí a plynu coby zdrojů výroby energie; ergo odstranění všech rizik znečištění vzduchu a vody během dopravy a použití těchto paliv. Olejové havárie, globální oteplení, nemoci ze znečištěného vzduchu, kyselý déšť, atd. — to vše může a musí být ukončeno do 10 až 20 let;

geopolitické napětí, vyvěrající ze soutěže o takřka vyčerpané zdroje fosilních paliv, pomine;

již existující technologie, schopné vyčistit průmyslové odpady na nulové nebo téměř nulové emisní hodnoty ve vzduchu i vodě, spotřebují velmi mnoho energie, takže jsou považovány za velice nákladné aby mohly být využity ve velkém rozsahu. Nadto, protože jsou energeticky náročné a proto, že současné energetické systémy jsou dnes hlavní příčinou většiny znečištění vzduchu na světě, je bodu návratu emisí do okolního prostředí dosaženo velice rychle. Tato rovnice se ovšem dramaticky změní, bude-li průmysl schopen získat obrovské množství volné energie „punkcí“ (žádné palivo k zaplacení — pouze cena zařízení, které není dražší než běžné generátory + tyto systémy neprodukují žádná znečištění). Energeticky náročné snahy o recyklaci budou schopny dosáhnout plné míry využití, protože energie potřebná ke zpracování pevného odpadu bude i v tomto případě zdarma a v hojnosti;

v současné době energeticky velice náročné a znečišťující zemědělství může být transformováno prostřednictvím čistého, neznečišťujícího zdroje energie;

hrozivý postup světových pouští lze obrátit, pokud světovému zemědělství umožníme využití v současné době energeticky náročných a nákladných odsolovacích zařízení, která se však stanou cenově únosná, jakmile budeme moci využívat nový energetický zdroj.
Letecká a nákladní doprava, včetně meziměstských přepravních systémů, nahradí dosavadní stroje stroji, využívajícími novou energetickou a pohonnou technologii (antigravitační systémy, které umožní tichý pohyb nad povrchem). Nebudou vytvářeny žádné exhalace a ceny se podstatně sníží, protože náklady na energii budou zanedbatelné. Také hromadná doprava v městských oblastech může využít těchto systémů k provozu tiché a výkonné přepravy;

hladina hluku produkovaná tryskovými letadly, nákladními auty a ostatními dopravními prostředky poháněnými spalovacími motory, bude podstatně snížena použitím bezhlučných zařízení. Elektrárny zmizí, protože každý domov, úřad i továrna budou mít vlastní zařízení dodávající veškerou potřebnou energii. Mimo jiné zmizí i ohyzdná rozvodná vedení, náchylná k poškození za bouří a energetické výpadky se stanou minulosti. Také nezřídka praskající či netěsnící podzemní plynová potrubí, která poškozují půdu a vodní zdroje, už vůbec nebudou zapotřebí;

jaderné elektrárny budou zrušeny; technologie potřebná k vyčištění těchto objektů je po ruce. Ač je to k nevíře, skutečně už existují tajné a funkční technologie k neutralizaci jaderných odpadů.

 

Utopie? Ne, protože lidská společnost bude vždy nedokonalá – ale možná ne tak nefunkční jako dnes.

Tyto nové technologie jsou skutečné — viděl jsem je. Antigravitace je stejnou realitou jako výroba volné energie. Tohle není blouznění ani žert. Nevěřte těm, co říkají, že je to nemožné: jsou intelektuálními potomky těch, kteří kdysi tvrdili, že bratři Wrightové jakživ nebudou létat…

 

Současná lidská civilizace dosáhla bodu, v němž je schopna spáchat planeticidu: zničit celý svět. Můžeme a musíme to dělat lépe. Uvedené technologie existují a každý jedinec, jemuž jde o životní prostředí a lidskou budoucnost, by měl volat po naléhavém slyšení k dosažení toho, aby tyto technologie byly odhaleny, odtajněny a bezpečně aplikovány.

 

 

Důsledky pro společnost a světovou chudobu

 

Z dosud uvedeného vyplývá, že v současné době ještě utajené technologie dávají lidské civilizaci příležitost přežít. Samozřejmě, a o tom není pochyb, zde současně hovoříme o největší sociální, ekonomické a technologické revoluci v lidských dějinách. Nelze bagatelizovat celosvětové změny, které by takové odhalení nevyhnutelně provázely. Směřuji k tomuto uveřejnění po většinu svého dospělého života a jsem si přesně vědom toho, jak ohromné tyto změny budou.

Toto odhalení, bez ohledu na jedinečné a definitivní všeobecné pochopení skutečnosti, že homo sapiens NENÍ jediným či dokonce nejvyvinutějším tvorem ve vesmíru, postaví lidstvo tváří v tvář těm nejvyšším rizikům, ale i příležitostem ve známé historii. Jestliže neuděláme nic, tato civilizace se následkem přetíženého životního prostředí zhroutí ekonomicky, geopoliticky i sociálně. Nejpozději za 10 – 20 let poptávka po fosilních palivech a naftě vysoce překročí jejich zásoby — a nastoupí šílený Mad Max scénář, v němž budou všichni válčit o poslední barel oleje. Je ovšem velmi pravděpodobné, že geopolitickému a společenskému zhroucení předejde přírodní kolaps…

Zveřejnění principů nových technologií poskytne základ pro novou, únosnější civilizaci. Světová chudoba bude odstraněna ještě za našeho života. S příchodem nové energie a pohonných systémů, nebude žádné místo na Zemi muset trpět nedostatkem. Dokonce i pouště rozkvetou.

Hojná a téměř bezplatná energie bude dostupná i v nejchudších oblastech pro zemědělství, dopravu, výstavbu, průmyslovou výrobu a všeobecnou elektrifikaci. Tomu, co může lidstvo s její pomocí dosáhnout, není kladen žádný limit. Je směšné — lépe řečeno nemravné — vědět a mluvit o bídě a hladomoru ve světě, zatím co už léta sedíme na tajné technologii, která může úplně zvrátit tuto situaci.

Takže, proč neuvolnit tyto znalosti? Protože by se úžasně změnil sociální, hospodářský a geopolitický řád světa. Každý hluboce zasvěcený, se kterým jsem se setkal, zdůraznil, že by proběhla ta největší změna v celé známé lidské historii. Podstata je, že nové prostředky nejsou tak velice utajované proto, protože by byly pošetilé, ale protože lze očekávat tak hluboké a dalekosáhlé důsledky. V přirozenosti mocných, kteří kontrolují takové projekty, je to, že nemají rádi takovéto změny. Zde ale skutečně hovoříme o největší ze všech ekonomických, technologických, sociálních a geopolitických změn v historii lidstva. Proto je raději udržován současný status QUO, dokonce i přestože se naše civilizace řítí do zapomnění.

Jenže v intencích této argumentace by jakživ nedošlo k průmyslové revoluci a šlechta by svrchovaně vládla dodnes!

Bude zapotřebí mezinárodního úsilí, směřujícího k minimalizování trhlin v ekonomii a usnadnění přechodu do nové sociální a hospodářské reality. Můžeme a musíme to dokázat. Obzvlášť společnosti zainteresované na naftě, energii a na hospodářském sektoru s tím spojeném, musí být zvládnuty, ale přitom je třeba postupovat velmi citlivě: nikdo rád nepřihlíží tomu, jak se jeho moc a říše rozpadá. Národy dosud závislé na prodeji zemního oleje a plynu budou potřebovat pomoc při oživení, stabilizaci a přechodu k novému hospodářskému pořádku.

Spojené státy, Evropa a Japonsko se rovněž budou muset přizpůsobit nové geopolitické realitě, protože v současné době chudé, ale lidnaté země, se dramaticky rozvinou — technologicky i hospodářsky. Budou požadovat a právem také obdrží významné postavení u mezinárodního jednacího stolu. A tak by to mělo být. Mezinárodní společenství ovšem bude muset vytvořit vhodné záruky, předcházející tvorbě potenciálních geopolitických aliancí mezi zeměmi současného prvního a třetího světa, které by snadno mohly přejít v bojovné a rozvratné postupy z titulu nového zplnomocnění.

Hlavně USA budou muset vést svět pomocí síly, ale vyvarovat se současnému sklonu směřujícímu k jeho ovládání. Vedoucí postavení a nadvláda není totéž, a čím dříve pochopíme tento rozdíl tím lepší bude náš nový svět. Ten může mít mezinárodní vedení bez nadvlády a hegemonie. Spojené státy si nutně musí uvědomit tento rozdíl, pokud v této věci budou chtít zaujmout velmi potřebnou vedoucí roli.

Nové technologie, protože doslova i v přeneseném významu decentralizují moc, umožní miliardám lidí žijících dosud v nepopsatelné bídě a chudobě vstoupit do světa nové hojnosti. S jejich hospodářským a technologickým vývojem poroste i úroveň vzdělání a v důsledku toho postupně poklesne porodnost. Je dobře známo, že se stoupající úrovní vzdělání, prosperitou a technologickým vývojem, převzaly ženy stále rovnoprávnější úlohy ve společnosti, počet porodů prudce poklesl a populace se stabilizovala. Toto je dobrá věc pro přežití světové civilizace a budoucnost lidstva.

S každou čistě elektrifikovanou vesnicí poklesnou náklady na zemědělství a přepravu, provozovaným pomocí čisté a bezplatné energie, a nedostatek dramaticky rychle opustí náš svět. Jestliže budeme jednat ihned, pak budeme do roku 2030 schopni efektivně odstranit veškeré dnes na světě známé nedostatky. Musíme pouze najít odvahu přijmout změny a moudře, bezpečně a pokojně uvést lidstvo do nové doby.

 

 

 

Důsledky pro světový mír a bezpečnost

 

Před několika lety jsem o této věci diskutoval s prvním předsedou Výboru pro mezinárodní vztahy (Senate Foreign Relations Comittee), jímž byl senátor Claiborne Pell. Sdělil mi, že ačkoli je členem kongresu už od padesátých let, jakživ ho o těchto záležitostech nikdo neinformoval. Řekl jsem mu, že je v povaze těchto černých projektů, že většina našich vůdců je držena mimo úroveň jakéhokoliv rozhodování o těchto věcech, a za jak ostudné to považuji. Dodal jsem: „Senátore Pelle, v té době, kdy jste byl předsedou výboru pro mezinárodní vztahy, jste zanedbal vhodnou příležitost zabývat se těmi nejzazšími mezinárodními vztahy …“ a přitom jsem ukázal na hvězdy nad našimi hlavami.
Odvětil, „Vím, Dr. Greere, a obávám se, že máte pravdu…“

Je trpkou skutečností, že našim vrcholným diplomatům a moudrým starším lidem, jako je senátor Pell, exprezident Jimmy Carter, ale i ostatním mezinárodním vůdcům, bylo zásadně a záměrně bráněno v přístupu, o kontrole nad těmito záležitostmi nemluvě. Takováto praxe je temnou hrozbou světovému míru. Ve vakuu tajemstvím zahalených operací, nekontrolovaných žádnými veřejnými osobami, národními reprezentanty, orgány OSN ani žádnou jinou legitimní složkou, probíhá činnost přímo ohrožující světový mír.

Ze svědectví, vícenásobně potvrzeného vojenskými svědky, kteří o sobě navzájem nevědí a nikdy neměli žádnou příležitost se dohodnout, vyplývá, že USA i jiné země proti zmíněným ETV podnikly ozbrojené útoky, což v některých případech vedlo k jejich sestřelení.
Mohu jen opakovat to, co jsem kdysi řekl paní Boutros Ghali, manželce tehdejšího generálního sekretáře OSN: jestliže existuje pouze 10% šance, že je to pravda, pak tato skutečnost představuje nejvážnější hrozbu světovému míru v celé lidské historii.

Poté, co jsem osobně rozmlouval s mnoha věrohodnými vojenskými a úředními osobami odpovědnými za vojenskou činnost v kosmickém prostoru, tedy s lidmi disponujícími přímými vědomostmi o takových akcích, jsem si jist, že jsme to skutečně udělali. Proč? Protože se neznámé stroje zdržovaly v našem vzdušném prostoru bez našeho povolení — a protože jsme chtěli získat jejich technologii.

Nikdo nikdy netvrdil, že tyto objekty představují pro lidstvo jakousi aktuální hrozbu: jenže každá civilizace, schopná rutinně vykonávat mezihvězdné lety, by mohla ukončit naši civilizaci v nanosekundě, pokud by to byl její záměr. To, že stále ještě svobodně dýcháme vzduch Země, je svědectvím o nikoli nepřátelské povaze přítomných ET civilizací.

Máme rovněž informace o tom, že iniciativa takzvaných Star Wars (alias Národní protiraketový obranný systém) je ve skutečnosti krytím černého projektu rozmístění zbraňových systémů, které sledují, zaměřují a ničí ETV, pokud se přiblíží k Zemi nebo vstoupí do pozemské atmosféry.

O nic menší osobnost než Wernher von Braun ještě na smrtelné posteli varoval před těmito skutečnostmi a šílenstvím takového plánu. Zjevně zbytečně (viz svědectví BB, bývalého mluvčího Wernhera von Brauna). Takže, pokud nezměníme směr, jednou pravděpodobně skončíme tam, kde chvátáme…

Při použití nových druhů zbraní, které v současné době spočívají ve skrytých arzenálech — a jsou dokonce ještě hroznější než ty termonukleární — není žádná možnost přežít případný konflikt. Jménem všech lidí byly a jsou podnikány temnotou obestřené akce, které mohou vážně ohrozit naši budoucnost. Pouze úplné a otevřené odhalení může napravit danou situaci. Opravdu nenacházím vhodná slova, jimiž bych vyjádřil naléhavost takového počinu.

Po 10 let jsem pracoval jako pohotovostní lékař a viděl, že každý vhodný předmět lze použít jako zbraň. Každá technologie, pokud její použití není provázeno rozumem a touhou po dobré a pokojné budoucnosti — což je naše jediná možnost do budoucna — může být použita k válčení. Strůjcům supertajných projektů, lidem, kteří nepodléhají správě žádných legálně jmenovaných orgánů, jako například OSN, US kongresu nebo britskému parlamentu, nesmí být dovoleno pokračovat v jednání tímto způsobem ve jménu lidstva.

Jedním z největších nebezpečí extrémního utajení je, že vytváří neprodyšně utěsněný uzavřený systém, nepřipouštějící s ním neslučitelnou volnou výměnu myšlenek. V takovém prostředí lze vypozorovat, jak snadno lze udělat vážné chyby. Ze svědectví například vyplývá, že se výskyt ETV stal velmi markantním poté, když jsme vyvinuli první nukleární zbraně, a když jsme začali vstupovat do okolního prostoru. V mnoha případech doložených četnými věrohodnými oficiálními vojenskými osobami došlo k tomu, že se tyto objekty vznášely v blízkosti testovaných ICBM (mezikontinentálních balistických střel), ale dokonce je dokázaly neutralizovat.

Z čistě vojenského pohledu na věc by v takových případech možná mohlo dojít k ofenzivním protiopatřením, vedoucím až k pokusům o sestřelení takovýchto objektů. Opravdu, to by byla normální vojenská reakce. Ale co když tím ET civilizace chtěly jen říct: „Prosíme vás, nezničte si váš překrásný svět!?“ — anebo toto: „My vás nenecháme vstoupit do prostoru abyste takovým šílenstvím ohrožovali ostatní!“ Jistěže, i snahu naznačit zájem a dokonce ukázat větší kosmickou moudrost si lze opět a znovu vykládat jako akt agrese. Jenže právě z takových nedorozumění a mánií nakonec vznikají nesmyslné války.

Ať už jsou naše dojmy z cizích návštěvníků jakékoliv, neexistuje žádná šance, že obdobná nedorozumění mohou být vysvětlena a urovnána prostřednictvím násilí. Uvažovat o takovém šílenství znamená přemýšlet o zničení lidské civilizace.

Je načase, aby se naši moudří starší a vysoce postavení diplomaté, jako sen. Pell, začali pečlivě věnovat těmto závažným okolnostem. Ponechat záležitosti tohoto druhu v rukou kliky samozvanců, provádějících jakési záhadné skryté operace, představuje tu největší hrozbu nejen pro US národní bezpečnost, ale pro bezpečnost světa v celé známé lidské historii. Eisenhower měl pravdu, ale ani tehdy ho nikdo neposlouchal…

Protože se ve světle svědectví ukazuje, že byla a je prováděna skrytá činnost, která dokonce zahrnuje i násilné střety s cizími návštěvníky, je nevyhnutelné, aby mezinárodní společenství povšechně, a US kongres a president především, udělali následující:

 

Musí umožnit veřejné slyšení svědků ke stanovení výše rizika pro národní a mezinárodní bezpečnost, které představuje současný skrytý management tajných projektů;

Musí okamžitě zakázat veškeré zbraně umístěné ve vesmíru a specielně zakázat jejich zacílení na jakékoliv mimozemské objekty, protože takové akce jsou neospravedlnitelné a mohou ohrozit celé lidstvo;

Musí ustanovit speciální diplomatický sbor pro styk s mimozemskými civilizacemi za účelem podporovat komunikaci a mírové vztahy;

Musí sestavit přiměřeně zplnomocněnou a veřejnou mezinárodní dozorčí skupinu k řízení vztahů mezi lidstvem a mimozemšťany a zaručit tak mírové a vzájemně prospěšné interakce;

Dále je třeba podpořit mezinárodní instituce, které mohou zabezpečit mírové využití nových technologií ve spojení s vysoce vyvinutými energetickými a pohonnými systémy (viz dále v textu).

 

Kromě výše uvedeného, vyvstává sice méně zřetelná, ale asi stejně naléhavá hrozba světovému míru z faktu, že skrytá kontrola tohoto subjektu vyústila ve skutečnost, že svět byl dlouhodobě připravován o nezbytně nutné nové energetické a pohonné technologie, o nichž jsem už hovořil.

Světová chudoba a propast šířící se mezi bohatými a chudými, obojí je vážnou hrozbou světovému míru, ale lze snadno korigovat zveřejněním a mírovou aplikací výše uvedených technologií. Reálná hrozba budoucí války, vzhledem k tenčící se zásobě fosilních paliv v příštích 10 – 20 letech, jen podtrhuje potřebu tohoto odhalení. Co se stane, když 4 miliardy lidí žijících v chudobě začnou chtít auta, elektřinu a jiné moderní vymoženosti, když tohle všechno závisí na energii, spočívající na fosilních palivech? Každému myslícímu jedinci je jasné, že musíme co nejrychleji přejít na využití dosud utajovaných technologií — aplikovatelná řešení už dávno existují a práší se na ně kdesi v policích.

Přirozeně, několik zasvěcenců poukázalo i na to, že tyto technologie nejsou jako pradědečkův Oldsmobil. Protože jde pouze o technologické postupy jako jsou všechny ostatní, mohly by být zneužity teroristy, bojovnými národy nebo šílenci. Jenže tady stojíme před stejným dilema jako v Hlavě 22: Pokud tyto technologie nenastoupí brzy, ocitneme se tváří v tvář nevyhnutelnému úpadku lidské civilizace a životního prostředí; budou-li úžasně výkonné nové technologie odhaleny, vyvstává hrozba jejich eventuálního zneužití.

V blízké budoucnosti bude ovšem moudřejší počítat s lidstvem jako s pravděpodobným uživatelem této nové mocné technologie. To ovšem znamená, že musí být už předem vytvořeny mezinárodní agentury k zabezpečení — a uplatňování — výlučně mírového využití nových zařízení. Dnes už dokonce existuje i technologie, umožňující připojení každého takového zařízení prostřednictvím GPS (globálního polohovacího systému) k monitorovacího systému, který by mohl kdykoliv vypnout nebo učinit nepoužitelným každý nesprávně fungující generátor nebo zařízení, zneužívané pro jiné účely než mírovou výrobu energie a pohon. Tato technologie by měla být regulovaná a kontrolovaná. Mezinárodní společenství musí dospět na úroveň, na níž bude kompetentní zaručit její výlučně mírové použití.

Jakékoliv zneužívání by se mělo setkat s drtivým odporem všech ostatních národů Země.

Sjednání takových smluv představuje nezbytný další krok. Možná, že lidstvo bude jednou žít v míru, bez potřeby podobné kontroly. Ale nyní jsme stále ještě v situaci, kdy máme co do činění se smečkou k řetězům uvázaných psů — jisté silné šňůry poskytnou nepostradatelnou garanci.

Ale ani tyto záporné stránky věci nemohou posloužit k racionálnímu odůvodnění dalšího odkladu zveřejnění nových technologií. Máme potřebné znalosti i prostředky jak zajistit jejich bezpečné a mírové použití. Musí být ovšem aplikovány brzy, pokud ještě jsme schopni zabránit další degradaci životního prostředí, eskalaci celosvětové chudoby a konfliktů.

 

 

 

Závěrečná analýza

 

Čelíme sociální a duchovní krizi, která přesahuje veškeré technologické nebo vědecké výzvy. Technologická řešení jsou východiskem, ale máme vůbec vůli, rozum a odvahu použít je pro obecné dobro? Když se nad touto věcí zamyslíme ještě hlouběji je stále zřetelnější, že máme jedinou možnou budoucnost: Mír. Mír na Zemi a mír v kosmu — univerzální, moudrý a nevynucený mír; každá jiná cesta vede do záhuby.

Toto je největší výzva naší doby. Dokážou se s ní naše duchovní a sociální zdroje vyrovnat?

Na vážkách přitom není nic menšího, než osud lidského druhu…

 

Originální text

Translation © GeWo 2001, published 8.5.2001

 

Převzato:http://vacek.osoba.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz