Bývalý ministr brazilských leteckých sil…

Bývalý ministr brazilských leteckých sil…

Bývalý ministr brazilských leteckých sil Sócrates Monteiro odpovídal brazilskému UFO magazínu

Bývalý ministr brazilských leteckých sil Sócrates Monteiro odpovídal brazilskému UFO magazínu a učinil udivující prohlášení o akci mimozemských inteligencí v zemi

Další podpora od důstojníka ohledně kampaně UFO: Svoboda informací

 

V sobotu 25. října kladl brazilský UFO magazín otázky bývalému ministrovi vzdušných sil, který sloužil za vlády Fernanda Collora mezi lety 1990-1992, brigádnímu generálovi Sócratu da Costa Monteirovi. Rozhovor se konal v jeho rezidenci v Rio de Janeiru a vedl jej redaktor A. J. Gevaerd ve spolupráci se spoluredaktorem Marcem Antoniem Petiten a s poradci Franciscem Pires de Camposem a Arthurem Ferreire Netoem. Byly to téměř dvě hodiny mimořádně zajímavé a plodné konverzace, ve které se bývalí armádní příslušníci cítili nápomocní při debatě o UFO, stejně jako několik dalších důstojníků, kteří učinili také svá prohlášení do brazilského UFO magazínu v minulosti.

Monteiro je v penzi a sloužil u brazilských leteckých sil (FAB) po několik let, ale držel si odstup s aktivními vojáky a před různými sektory brazilské armády. Má mimořádně jasnou paměť ohledně zásadních skutečností svých aktivit v leteckých složkách a – o zvláštním zájmu o ufologii – o tom, jak země zacházela s těmito záležitostmi  během doby, kdy byl ve službě. Jako ostatní ministři před a po něm, měl také Monteiro přístup k citlivým informacím ohledně vzájemného působení s jinými kosmickými druhy v naší zemi a o několika případech referoval. Byl pilotem mnoha typů letadel včetně stíhačky a nasbíral v nich více jak 5 tisíc letových hodin.

 

 

Technologie daleko vyspělejší než naše

 

Tento důstojník byl tenkrát velitelem 1. sjednocené vzdušné obrany a centra řídící věže v Cindacta v Brazílii, když stanul před událostmi, kdy se začaly registrovat „ufologické okolnosti“ po celé zemi, zvláště v oblasti federálního okresu a jihozápadního regionu. Odhalil, že pozorování neidentifikovaných objektů bylo na monitorech radaru instituce pravidelné mnohem dříve, ještě než ji převzal rozkazem, a že všechny případy se pečlivě registrovaly, některé z nich byly dále vyšetřovány leteckými silami. U této příležitosti již nebylo použito vyjádření „dopravní hotel“, které se k označení UFO používalo.

Monteiro popisoval situaci, kdy radarovou stanici v Cindacta v Gamě přeletěl v nízké výšce jakýsi disk velkých rozměrů a kdy pozemní personál, aniž by věděl o co jde, zahájil palbu na „narušitele“. Když se to dozvěděl, vydal Monteiro okamžitý rozkaz palbu ihned zastavit. „Měli technologii daleko vyspělejší než my a nevěděli jsme, jak by na naší akci reagovali.“ Monteiro také o incidentu řekl, že „jejich reakce by pro nás mohla být tragická“..a připomněl v této souvislosti případ z USA z roku 1949 kapitána Mantella, který při pronásledování UFO nalezl smrt a jeho letadlo bylo zničeno.

Otázky byly také pokládány veliteli IV. oblastního leteckého velitelství (COMAR) v Sao Paulo, což je instituce kontrolující vzdušný prostor jihovýchodní oblasti během slavné „oficiální noci UFO v Brazílii“ 19. května 1986, když byla tato oblast zaplavena přítomností více než 20ti letících koulí každá více jak 100m v průměru, které byly pronásledovány 7mi stíhačkami brazilských leteckých sil F-5E a Mirage, vyslaných z letecké základy v Santa Cruz a Anapolis.

To byl jeden z nejdůležitějších ufologických případů v zemi, který počítal s účastí v té době plukovníka za éry prezidenta Embraera, Ozirese Silva na palubě letadla Xingu směřujícím z Brazílie do Sao José dos Campos. Ozires spatřil objekt a dokonce jej i pronásledoval nad státem Sao Paulo. Jak se ví, ministr leteckých sil toho času Octavio Moreira Lima šel druhý den do televize do národního vysílání, kde připustil „invazi“ UFO do brazilského vzdušného prostoru. Jak Ozires, tak Moreira Lima, jsou přátelé Monteira a jako první mu řekli podrobnosti o pozorování. Ozires byl v této době kontaktován brazilským UFO magazínem pro nové prohlášení.

 

 

Oficiální noc UFO v Brazílii

 

Jak je známo vláda uvolnila důležitý dokument o zmíněné „oficiální noci UFO v Brazílii“, ve kterém se připouští, že pozorované objekty byly „pevné a ukazovaly na nějakou inteligenci“, o čemž svědčí fakt, že předváděly udivující manévry.

Spolu s touto událostí byla hlavním bodem v rozhovoru ona událost z 19. května 1986, která byla potvrzena mnoha zdroji z té doby. Např. tento důstojník řekl, že: „Vzdušné síly tyto případy registrovaly již po mnoho let.“ a že UFO „letěla od 250 do 1500 km/h“. Monteiro také řekl, že „FAB celou událost zaznamenalo na pásek.“ Tato fakta  nyní doplňuje.

S nedostatkem lepšího vysvětlení, co tyto objekty byly, se vždy odkazovalo na termín „elektronické abnormality“. Monteira řekl, že rychlost UFO byla skutečně ohromující a že se stíhačky mohly dostat blízko pouze na pár chvil, protože objekty unikaly extrémně vysokou rychlostí. „Nebyl způsob, jak bychom se k nim dostali blíže, tak jsme zanechali pronásledování, které tu noc trvalo několik hodin.“

Existují také zmínky o tom, že UFO dosáhlo rychlosti 15 Machů a Monteiro řekl, že je možné, ačkoli instrumenty naměřily pouze 3500km/h, že „za touto hranicí mohly být přirozeně načtené odchylky“. FAB zaznamenala skutečnost na videopásek, protože zvláště stanice v Cindactě vždy registrovala to, co se děje na radarových obrazovkách a vše bylo zapsáno na příslušnou nahrávku. Avšak každých 30 dní se pásky mazaly a používaly znovu.

Monteiro byl zpočátku obezřetný, ale později dodal, že i ostatní důstojníci země měli také jasnou představu, že jme byli navštíveni jinými kosmickými druhy. Ačkoli zpočátku referoval o UFO jako o „elektronických abnormalitách“, to proto, aby si piloti počínali opatrně a neskončili jako zmíněný případ kpt. Mantella, postupně začal mluvit o „nich“, jako o členech „jejich“ posádky, popisoval „jejich“ lodě a zmiňoval se také o „jejich“ technologii. Otevřeně mluvil o inteligenci, která za tímto jevem bezpochyby je a zdůraznil, že stojíme před vyšší civilizací.

Konečně brigádní generál Socrates da Costa Monteiro je jen jedna další osoba z brazilských vojenských kruhů, kdo rozpoznal závažnost mise ufologů z brazilského UFO magazínu při řešení těchto otázek a podporují kampaň o UFO: Svoboda informací.

 

A.J. Gevaerd

redaktor brazilského UFO magazínu

koordinátor brazilského výboru badatelů UFO

Národní řiditel, Mutual UFO Network (MUFON) (společná mezinárodní síť UFO)

 

překlad Karel Rašín

Zdroj: ee.exopolitika.cz

 

Převzato:  www.ufo.com.br

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz