UFO dôkazy

UFO dôkazy

UFO dôkazy

Úvod:

Před šesti léty, v roce 1983 jsme jménem ETCON International vyzvali při mimořádné akci vlády Spolkových republik Německa a Rakouska, aby konečně zahájily kroky k řešení problému, který nejen lidi zajímá, ale který může být také klíčem pro řešení současných světových problémů. Již od roku 1947 – bez přestávky – pronikají do zemského vzdušného prostoru „neznámé létající objekty“.

V naší první dokumentaci nazvané „UFO exiistují jsme uveřejnili memorandum Spolkové vládě, při kterém jsme vycházeli z autentických fotografií a uvolněných dokumentů západních vlád a vojenských kruhů. Vyplývalo z nich, že:

 

a) UFO EXISTUJE a znamená problém světového měřítka, ke kterému nemůžeme přistupovat obvyklým, konvenčním způsobem;

b) tento jev se zkoumá při nejvyšším stupni utajení vládami a vojenskými silami států NATO/ Varšavské smlouvy a jinými státy;

c) Četné útoky pozemských stíhačů proti návštěvníkům z jiných světů jsou vedené podle hesla „konfrontace místo kooperace*, a tedy představují skryté nebezpečí;

d) okamžité veřejné a úřední prozkoumáni tohoto jevu a případné navázání kontaktu inteligencemi, které se za tím skrývají, by se mělo stát životně důležitým úkolem lidského rodu.

Zpřístupnění vládních dokumentů, zpráv zpravodajských služeb, iniciativy ufologů z celého světa a také indiskrétnost vojenských a zpravodajských kruhů přinesly další důkazy pro to, co jsme uvedli výše. Když vydání našeho memoranda „UFO existuji“, bylo rozebráno * připomínáme, že poprvé vyšlo r. 1983 – rozhodli jsme se připravit nové, zcela přepracované vydání. Vzhledem k materiálu, který se v posledních letech shromáždil, lze akceptovat následující skutečnosti:

1) UFO existuje. Objekty, jejichž původ nemohl být určen, ale které se svými základními charakteristikami navzájem podobají jako vejce vejci, byly pozorovány v posledních 42 letech na všech místech zeměkoule, lidmi všech profesí, společenských vrstev, ras, náboženského přesvědčení a úrovně vzdělání. Mezi svědky patřili profesionální pozorovatelé, jako jsou astronomové, civilní a vojenští piloti, obsluha radarů, a astronauti; Všechny charakteristiky, které byly vyvozeny z pozorování, ukazují na to, 6e v případě UFO jde o řízené dopravní prostředky supercivilizace.

2) UFO je významným studijním objektem vlád i vojenských sil. Výzkum se držel v nejvyšší tajnosti a zabývaly se jím skupiny vysoce kvalifikovaných odborníků. Ve stejné době byly v plném proudu „výzkumy“ negativními výsledky (např. v USA projekt Blue Book a studie Condon). Měly totiž za úkol klamat a uklidnit veřejnost.

3) Létající tělesa jsou dopravními prostředky mimozemské civilizace humanoidního vzezření, která přišla na Zemi se zcela jasnými záměry. To, že byla hojně pozorována u vojenských zařízení, zvláště u atomových základen, skladišť a testovacích zařízení, i to, že se začala objevovat v masovém měřítku 2 roky po prvním atomovém výbuchu, naznačuje, co společného se vstupem Země do atomového věku… Vláda USA vlastní několik vraků UFO, které ztroskotaly, včetně mrtvých posádek těchto objektů. Kromě toho je rovněž známo, že se vláda USA snažila vyrobit napodobeniny UFO. Dokonce jsou známy případy přátelských setkání ze strany „cizinců“, která se odehrála na amerických, britských a španělských leteckých základnách.

4) Tisíce civilistů se setkalo s mimozemšťany a ti je vzali na paluby svých dopravních prostředků. Sdělili jim, že přicházejí s přátelskými úmysly a jsou připraveni lidstvu pomoci při překonávání globálních krizí.

 

Zatímco v memorandu z roku 1983 jsme pouze otevřeně žádali vlády a Organizaci spojených národů, aby zahájily studie o UFO – a v Bonnu, jak je patrno z dalších stránek, jsme se setkali přinejmenším s hluchotou – jdeme nyní o krok dál.

Věříme že čas pokročil tak daleko, že není nutno shromažďovat důkazy pro něco, co už je dávno dokázáno. Co se týká UFO, vlády zklamaly, Nejen neschopností reagovat přiměřeně na existenci UFO, ale také neschopností řešit problémy, jako je ozónová díra, skleníkový efekt, odumírání lesů a všeobecné zamoření Země. Dokázaly tak, že nezastupují již zájmy lidstva, ale že se snaží udržet systém, který je už dávno překonaný. Proto nastal čas, aby dospělí „anonymní pozemšťané“ vzati iniciativu do svých rukou.

Proto vyzýváme všechny dospělé obyvatele této planety:

UDĚLEJTE DALŠÍ KROK, SETKEJTE SE S MIMOZEMSKOU CIVILIZACÍ, KTERÁ JE ZDE JEN PROTO, ABY NÁM, LIDEM TÉTO ZEMĚ, V DOBĚ NEJVYŠŠÍ KRIZE V NAŠÍ HISTORII PODALA POMOCNOU RUKU.

 

Odvažme se jako lidstvo k dalšímu kroku v naši evoluci Vstupme do kontaktu s jinou civilizací. Zařaďme se my sami i náš svět do velké galaktické rodiny obyvatelných planet

 

za ETCON Int.

Michael Hesemann

Mnichov, červen 1989

 

Převzato:  http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=557

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz