Rozhovor s Charlesem Hallem

Rozhovor s Charlesem Hallem

Rozhovor s Charlesem Hallem motivace Vysokých bílých mimozemšťanů a jejich exopolitický význam

 

To, co následuje je založeno na rozhovoru s Charlesem Hallem z 2. prosince 2004, který se týkal existence Vysokých bílých mimozemšťanů se kterými se setkal během své služby na letecké základně v Nellis, jako člověk, který sledoval počasí a meteorologické změny mezi lety 1965 – 1967.

Jeho zkušenosti jsou zaznamenány ve třech svazcích knih „Millennial Hospitality“ (pro více podrobností: http://members.lycos.co.uk). Již dříve jsem četl první dva díly jeho knihy a své dojmy jsem zaznamenal do krátkého článku (http://exopolitics.org/Exo-Comment-22.htm).
S Charlesem Hallem jsem ve spojení přes Paolu Harris, která tento případ zevrubně zkoumala.
V rozhovoru jsem se ptal na sérii otázek a mým cílem bylo získat lepší představu o motivacích „Vysokých bílých“ a jejich politického významu na Zemi.

 

PROČ JSTE NAZVAL KNIHU PRACÍ S FANTAZIÍ?

Musel chránit sám sebe a muže, kteří s ním sloužili. Změnil jména, aby ochránil nevinné včetně sám sebe a ostatních zaměstnanců. Tito lidé prožili jisté psychologické nátlaky a traumata. Někteří nechtěli být zmiňováni, takže neudával jejich skutečná jména. Potvrzuje, že všechno, co je v této knize je pravda. Je to zdokumentováno, co možná nejblíže k událostem, které zažil.

JAK JSTE SI VZPOMĚL NA VČECHNU TU KOMUNIKACI, KTEROU V KNIZE UVÁDÍTE?

Deník si nevedl, ale prováděl si denní záznamy. V podstatě, při psaní knihy spoléhal na svou paměť a na uvolněné emoce a to mu pomohlo sesbírat události a konverzace. Klíčové epizody byly v podstatě vleptány do jeho mysli. Musel shrnout mnoho konverzací. Některé konverzace musel rekonstruovat. Obvykle konverzace s ostatnímu piloty jsou shrnuty/rekonstruovány. Konverzace s Vysokými bílými jsou doslova, protože Vysocí bílí mnoho nemluvili. Zvláště muži Vysokých bílých nemluvili skoro vůbec. Ženy Vysokých bílých byly hovornější než muži. Kdyby Vysocí bílí nenosili své komunikační zařízení, pak by nekomunikovali vůbec. Charles zachytil všechny emoce, které zažil a ty jsou věrně v knize zaznamenány.

 

 

KDY JSTE ZAČAL TYTO KNIHY PSÁT?

 

Nejprve se snažil říkat lidem ústně o svých zkušenostech během let 1965-1968. Když v roce 1985 získal textový procesor, začal pro svůj proces psaní používat flopy disky. Psaní byl pomalý proces z technických důvodů a také emocionálně, protože se mu uvolňovaly vzpomínky a to zabralo mnoho času. Například, šest měsíců trvalo než mohl zcela kontrolovat svůj strach z Vysokých bílých ještě z roku 1965.

 

 

KDY JSTE KNIHU DOKONČIL?

 

Tenkrát v 80tých letech měl potíže při shánění potencionálního vydavatele pro svou plánovanou autobiografii a také měl zodpovědnost k rodině. V roce 2002 se stal nezaměstnaný a začal zaznamenávat, oprašovat a publikovat to, co až doposud napsal. Vydavatel, kterého našel – Firstbook.com, mu dovolil publikovat, jako knihu „tištěnou na vyžádání“, kde měl autorská práva atd. Stále není spokojen s tím, co bylo publikováno až doposud a chce upravit první díl ještě jednou. V podstatě kniha byla zpracována během let 1985 až do roku 2002. Poslední úprava textu byla učiněna mezi lety 2002 a 2003.

 

 

UDĚLAL JSE NĚJAKÉ FOTOGRAFIE?

 

On nikdy žádné fotky nedělal. Když se sám dostal ven, obával se o svůj život a na dělání fotek neměl ani pomyšlení. Zpočátku si myslel, že jen sní (právě proto, se domnívá, že Area 51 se nazývala Dreamland). To je důvod proč nikdy nepomýšlel na fotografování. Také nechtěl urazit Vysoké bílé a zaujímal k nim raději to nejlepší chování. Nepřemýšlel na fotografování, bylo to moudřejší, mohlo by je to pobouřit a mohli by kdykoli zničit důkazy, protože vždy měli přístup k jeho věcem.

 

 

 

 

UDĚLAL NĚJAKÝ JINÝ ZAMĚSTNANEC FOTOGRAFIE VYSOKÝCH BÍLÝCH, O KTERÝCH BYSTE VĚDĚL?

 

Není si vědom, že by se něco takového stalo, ale vybavuje si nějakou brožovanou knihu vydanou někdy na začátku 90tých let, kde je sada fotografií Vysokých bílých, o kterých si myslí, že jsou autentické. Byly uveřejněny ženou v domácnosti z New Jersey, která jednou cestovala do Albuquerua v Novém Mexiku a říkala, že čekala na dálnici, když uviděla průzkumné plavidlo a udělala šest fotek Vysokých bílých měřících 6 stop a 6 palců (2,2m). On věří, že fotografie jsou autentické. Souvislost zřejmě byla taková, že nějaký zaměstnanec udělal fotky a poslal je autorovi, který vytvořil krycí příběh pro to, jak ty fotky udělal. Nevzpomíná si na jméno knihy ani autora.

 

 

BYL JSTE NĚKDY OSLOVEN AGENTURAMI NEBO SEZNAMOVÁN S TÍM, ABYSTE NEODHALOVAL UDÁLOSTI Z NELLIS?

 

Ne. Říká, že žádné informace nebyly nikdy označeny za tajné. Jako pozorovatel počasí nebyl nikdy součástí utajeného projektu, kde se podstupovala přísaha. Rozkazy, které Charles dostával, nebyly tajné, ale nic z toho, co dělal nebylo utajené. Bylo to rozhodnutí, které učinil výbor včetně Vysokých bílých a ostatních v Pentagonu. Myšlenka byla taková, že Charlie může volně komunikovat s Vysokými bílými, aniž by byl ustavičně instruován. Řekl, že američtí generálové by udělali všechno, aby získali technologickou výměnu. Generálové by klidně dovolili Vysokým bílým zabíjet zaměstnance, kdyby je urazili nebo by jim bylo vyhrožováno či by jim někdo škodil. Ve své knize popisuje incident, kdy zaměstnanec musel prosit o život, když zakřičel na dítě jedné Vysoké bílé. Jediný důvod proč Vysoká bílá muže nezabila, podle Charlieho byl, že nějaký Vysoký bílý muž zašel za Vysokou bílou ženou a řekl jí, že protože zaměstnanec dítěti neublížil, američtí generálové by nepochopili proč toho zaměstnance zabila. Charles řekl, že i když si generálové mysleli, že vojenský zaměstnanec byl postradatelný, nedovolili by zabíjení Vysokým bílým, aby se nezastavil technologický převod.

 

 

BYLI JINÍ ZAMĚSTNANCI ZABITI VYSOKÝMI BÍLÝMI ZA TO, ŽE JE URAZILI?

 

Vyprávěl jeden incident tenkrát ze září roku 1965 poblíž hor u Indiana Springs, kde měli Vysocí bílí svůj hlavní hangár. Jeden z krycích příběhů pro spatření Vysokých bílých byl, že to byli velcí berani v poušti. Jeden lovec chtěl zastřelit jednoho z těchto „beranů“ a najal si koně a vydal se tam se svým přítelem. Lovci se nakonec rozdělili a jeden lovec se přiblížil k hangáru, kde měli Vysocí bílí základnu a zastřelil jedno z dětí. Vysocí bílí se jej zmocnili a předali ho lidské stráži, kteří byli vojenskými zaměstnanci. Ti jej bez milosti na místě zastřelili a vymysleli si pro celý incident krycí příběh o nešťastné nehodě. Hlídka našla jeho přítele, zbila jej a vsadila na šest týdnů do vězení.

 

Charles řekl, že obvykle, pokud někdo někomu neublížil a byl neozbrojen a byl na turistické výpravě apod., Vysocí bílí jej neobtěžovali. V podstatě, by zabili, pokud by je někdo jakýmkoli způsobem ohrožoval. Vyznávali zákon oko za oko, zub za zub. Pokud jste neudělali nic, čímž byste je ohrozili nebo jim ublížili, to nejhorší, co udělají je, že vás ohleduplně zaplaší.

 

 

ŔÍKÁTE, ŽE GENERÁLOVÉ ZOUFALE TOUŽILI PO TECHNOLOGICKÉ VÝMĚNĚ S VYSOKÝMI BÍLÝMI, PROČ TO ŘÍKÁTE?

 

Udělali by cokoli, aby si udrželi dobré vztahy s Vysokými bílými, aby získali technologie. „Učitel“ Vysokých bílých měl s Charlesem rozhovor, který o tom nasvědčoval. Američtí generálové by nezastavili Vysoké bílé pokud by zamýšleli zabít nějaké zaměstnance, kteří by ublížili dětem Vysokých bílých. Vysocí bílí vyměňovali technologie, které se týkaly rádiových a komunikačních systémů, ale nebyly to technologie rychlejší než světlo. Technologická výměna se uskutečňovala na základě toho, která z technologií přinese Vysokým bílým prospěch, jako jsou rádia a komunikace, které by mohli využít, pokud bude třeba.

Uvedl příklad, že Vysocí bílí pomůžou s nukleárním pohonem letounu, ale nebude to pohonný systém na dlouhé vesmírné cesty. O antigarvitační technologie se s generály nepodělili, které byly samozřejmě schopné dalekých cest vesmírem. Američtí generálové byli několikrát na průzkumné lodi Vysokých bílých, takže se o technologie pro průzkumná plavidla v hojné míře podělili, protože průzkumné lodě vyrobili na Zemi z pozemských materiálů za asistence americké armády. Někdy se Vysocí bílí zúčastnili na utajených schůzkách a pomáhali s vývojem technologie. Charles popisuje kolik převodu technologie se uskutečnilo. V podstatě, Vysocí bílí se zúčastnili na tajných schůzkách, aby pomohli s dobře míněnými radami.

 

 

V DÍLE 1, POPISUJETE INCIDENT, KDY VÁM DO HLAVY VZTOUPILY MENTÁLNÍ PŘEDSTAVY O VYSOKÝCH BÍLÝCH NA HRANICÍCH (POMEZÍ) EPOCHY, MŮŽETE TO VYSVĚTLIT?

 

Charles popisoval jak četl „History of the West“ a historii „Death Valley a Indiana Springs“. Vzpomněl si na mentální představy Vysokých bílých na hranicích epochy (éry, údobí, věku, letopočtu). Tyto představy prostě vstoupily do jeho mysli, když byly Vysocí bílí poblíž a zmizely, když se vzdálili.

 

 

V KNIZE ZMIŇUJETE ROK 1954, KDY SE UČINILY PRVNÍ ZPRÁVY O VYSOKÝCH BÍLÝCH V BLÍZKOSTI NELLIS. EXISTUJE NĚJAKÉ DŘÍVĚJŠÍ DATUM NEBO DŮKAZ, O KTERÉM BYSTE SI MYSLEL, ŽE PODPORUJE PŘÍTOMNOST VYSOKÝCH BÍLÝCH V TÉTO OBLASTI?

 

On řekl, že legenda o „Range Four Harry“ (popis používaný pro Vysoké bílé zaměstnanci na základně v Nellis) sahají nejméně až do roku 1954.

 

 

MYSLÍTE SI, ŽE TYTO MENTÁLNÍ PŘEDSTAVY, KTERÉ JSTE POZOROVAL, BYLY SKUTEČNOU HISTORICKOU UDÁLOSÍ NEBO VYMYŠLENÉ?

 

Má pocit, že tyto mentální představy jsou založeny na skutečných historických událostech. Zaznamenal, že když se Vysocí bílí vzdálili, představy přestaly. To naznačuje, že Vysocí bílí jej těmito představami krmili, aby mu poskytli historické informace, které chtěli, aby předával dál.

 

 

 

 

VĚŘÍTE, ŽE VYSOCÍ BÍLÍ BYLI V OBLASTI INDIANA SPRINGS NĚKOLIK STOVEK LET?

 

Ano. Bylo mu řečeno, že Pamela (Vysoká bílá) se narodila v tomto údolí během éry Jamese Madisona. (Čtvrtý prezident USA v letech 1809 – 1817, pozn. přek.) Mají rádi toto údolí protože je tam teplo a to je pro ně důležitá podmínka.

 

 

CO SI MYSLÍTE O MOTIVACÍCH VYSOKÝCH BÍLÝCH V RÁMCI JEJICH PŘÍTOMNOSTI NA ZEMI?

Základnu používali jako místo pro jejich letouny do dalekých vesmírů. Je to stejné jako když americké námořnictvo používá svou základnu v Pacifiku. Používali základnu k doplňování paliva, opravám a seřizování svých letounů do dalekých vesmírů. Charles mluvil o vesmíru velmi dalekém a o potřebě mít základnu na planetě jako je Země, kde mohou mít zásoby, dělat opravy apod. Protože tyto lodě přistávaly a odlétaly podle rozvrhu, znamenalo to, že se zabývali obchodem.

 

 

V ZÁSADĚ SI MYSLÍTE, ŽE SI JEN PŘEJÍ POUŽÍVAT ZEMI JAKO ZÁKLADNU PRO SVÉ LODĚ A NEMAJÍ ŽÁDNÝ SKRYTÝ MOTIV KOLONIZOVAT ZEMI NEBO SI PODMANIT NÁRODNÍ VLÁDY?

 

Ano. To si myslí. Z pohledu Vysokých bílých, jsou šťastní s tím, co mají a se svou délkou života – desetkrát delší než máme my. Tedy desetkrát dále jim trvá než zestárnou a také umějí léčí. Byli udiveni tím, jak rychle Hall mohl léčit a Hall popisuje, jak jej zblízka pozorovali, když si udělal podlitiny a během dne se vyléčil.

Charles argumentuje, že Vysocí bílí – jsou si rádi pro sebe – a nemají žádný zájem o podmaňování si Země nebo o přebírání vlád. Chtějí prostě udržovat přátelské vztahy s americkou vládou, aby mohli pokračovat v používání základny. Potvrzuje, že se nezajímají o nadvládu nebo o kolonizaci Země.

 

 

 

V TŘETÍM DÍLE POPISUJETE INCIDENT, KDY JSTE BYL POPÁLEN MIKROVLNÝMI ZBRANĚMI, MŮŽETE TO UPŘESNIT?

 

Vysvětloval, jak mohou Vysocí bílí použít tužkovou zbraň, aby způsobili velkou bolest, smrt nebo spánek. Líčí incident, kdy se stráž CIA pokoušela pomoci ženě Vysokých bílých vystoupat na schody v kongresové budově, ale strážný ji nedopatřením ublížil a ona strážci CIA vyhrožovala tak, že musel prosit o život. Vysvětluje, že tužková zbraň může být použita, aby stimulovala atomové frekvence vápníku, čímž přivodí velkou bolest, jako když jste popáleni, ale přitom popáleni vůbec nejste. Když se použije uspořádání jódu v omračující zbrani, může to způsobit, že zasažený člověk vykrvácí. Přirovnává to k černému moru, kdy lidé vykrváceli zásluhou oslabení artérií ze kterých uniká krev a způsobí smrt. V emailu, Charles objasnil, jak tužková zbraň funguje: „Tužková zbraň se může nastavit tak, aby simulovala atomické frekvence Sodíku, Vápníku nebo Jódu. Simulace atomů Sodíku způsobuje nesmírnou bolest, protože přivádí nervový výboj. Pokud je zbraň nastavena dost silně, může způsobit okamžitou smrt. Simulace atomů Vápníku zapříčiní opak, protože způsobuje, že nervy se znovu srovnají a uvolňují se (spánek, klid, relaxace apod.). Ovšem simulace atomů Jódu, způsobuje smrt vnitřním krvácením, protože zapříčiní změny, které dovolí, aby krev procházela skrze stěny artérií do štítné žlázy a kolem ní.“

 

Charles řekl, že nálady Vysokých bílých se mohou měnit velmi rychle od přátelských až k nepřátelským. Tužková zbraň byla použita proti Charlesovi v rámci nedorozumění, které popisuje ve své knize, kde bylo použito nastavení Jódu, což způsobilo vnitřní krvácení. Vybavuje si, že viděl spřátelenou Vysokou bílou, jak k němu přichází, když ležel zraněn a doslova kolem něj tancovala. V emailu popisuje, že Vysoká bílá byla „mladá žena, pravděpodobně ekvivalent lidské ženy kolem 19tého věku, byla přibližně 1,70 m vysoká. Měla s sebou mužský doprovod, o kterém jsem si vždycky myslel, že byl její bratr, protože ti dva vypadali jako dvojvaječná dvojčata. Samy sebe jsme se navzájem nebáli. Jednou večer, když jsem běhal s míčem, se u mě objevila a postavila se vedle mě nebo blízko mě a trochu těsně za mnou. Často přicházela na dosah paže a neprojevovala ze mě ani ten nejmenší strach. Podobně, když přišla takhle blízko, já se jí také vůbec nebál. Její bratr, pro srovnání, měl vždycky ze mě nápadně strach a držel si ode mne distanc (obvykle stával v pozadí tak 50-60 stop, tj. 16-20m). Zřejmě mě měl rád, ale také mi zřejmě nikdy nevěřil. Například, nikdy se ke mně neobracel zády, když se ocitl kdekoli v mé oblasti (tak na 100 stop, tj. 33m).

 

 

 

KDYŽ SE VÁM TOHLE PŘIHODILO PO VŠÍ DŮVĚŘE, KTEROU JSTE SI VYVINUL S VYSOKÝMI BÍLÝMI, CO TO NAZNAČOVALO PRO MNOHO LIDSKÝCH JEDINCŮ?

 

Myšlenka, že se Vysocí bílÍ mohou na člověka vrhnout a použít zbraně dokonce navzdory všem dobrým věcem, které mezi vámi byli, je všeobecně správná. Vysocí bílÍ se velmi liší v temperamentu a v osobnosti než lidé. Charles vysvětloval incident, který se týkal nějakého generála Vysokých bílých, který nestrpěl žádnou diskuzi a byl krutý, když vycítil, že není do písmene uposlechnut. Avšak Vysoký bílý doktor byl docela přátelský a navazoval velmi úzký kontakt. Tak jsou v podstatě, Vysocí bílÍ velmi rozmanití pokud jde o osobnost.

 

Vysoký bílý kapitán, popisovaný v Charlesově knize, byl docela milý chlap, ale lidi obcházel pouze, když to bylo nutné. Chtěl jenom vědět o lidech do té míry, do jaké jim to pomůže dělat svou práci. Kulturní rozdíl byl evidentní jako v případech, kdy by se Američané mohli spřátelit s Japonci, ale nechtěli by SE přitom s Japonci společensky stýkat. Zdůraznil, že Vysocí bílÍ se obrovsky mění ve své osobnosti.

 

 

 

KDY SE ODEHRÁLA VAŠE POSLEDNÍ PŘÍMÁ KOMUNIKACE S VYSOKÝMI BÍLÝMI?

 

Odkazuje se na to, co popisuje ve své knize číslo tři, kdy odešel sloužit do Vietnamu v roce 1967. Následně na to, již žádnou komunikaci s Vysokými bílými neměl.

 

 

Závěrečné poznámky o Charlesu Hallovy

 

Existuje mnoho epizod, které do své knihy nezahrnul. Například, v roce 1965 američtí generálové ukazovali generálům Vysokých bílých vojenské kasárny, ve kterých zrovna spal. Když přišli poprvé, myslel si, že sní. Vzpomíná si, jak generálové mluvili s Vysokými bílými o tom, že vezmou důstojníky Air Force s Vysokými bílými na průzkumnou loď. V emailu Charles upřesňuje: „Američtí generálové diskutovali o možnosti, že Vysocí bílí vezmou dva mladé americké důstojníky na palubu černého vesmírného plavidla (na další blízkou hvězdu). Osobně jsem viděl americké generály se svými Vysokými bílými protějšky nastupovat a vystupovat z průzkumného letounu Vysokých bílých.“

Myslel si, že diskuze byla příliš riskantní, protože obsahovala to, o čem cítil, že byl citlivý materiál, který byl pravděpodobně klasifikován jako tajný.

Zdůrazňoval, jak Vysocí bílí plnili smlouvy do puntíku. Uvedl příklad jisté smlouvy, kterou měl s Vysokými bílými. V podstatě nikdy se za ním neplížili, aby mu nahnali hrůzu a on si byl jist, že nikdy neudělá to samé jim. Tato dohoda byla úzce dodržována ve všech vzájemných působení Charlese s Vysokými bílými a to mu pomáhalo přežít. Vlastně věřil, že když s něčím souhlasili, Vysocí bílí mu důvěřovali.

 

 

Hodnocení a exopolitická analýza Charlese Halla

 

Zjistil jsem, že Charles Hall je velmi věrohodný a přesvědčivý v odpovědích na otázky. Projevuje velkou bezúhonnost a je vcelku upřímný při popisování faktů týkajících se jeho zkušeností. Popisuje své zkušenosti s Vysokými bílými velmi objektivním způsobem a emocionální realita jeho zkušeností byla velmi živá a zprostředkovávala mnoho informací o jeho stavu mysli a vážnosti zážitků, které měl.

 

Emoce, které Charles objektivně, zeširoka líčil v podrobnostech, přinášely rozsah toho, co prožil a co otřáslo jeho světonázorem.

 

Charlesovo vědomí o vzájemném působení Vysokých bílých s generály Air Force je velmi poučné v rámci způsobu, jakým se dohody do puntíku plnily. Zdá se, že Vysocí bílí striktně zachovávají zákon a tím pádem existovalo něco, co americká armáda shledává účinným při práci s nimi. To je velmi významné při technologických výměnách, které Hall popisuje, které byly pro armádu USA zásadně důležité. Vysokým bílým bylo naprosto jasné, že se podělí jen o určité kategorie technologie. V sortimentu, který patrně americké armádě neposkytli, měli technologie se schopnostmi dosahovat dalekých vesmírů. Podle Charlese, tato technologická výměna se týkala americké spolupráce na konstrukcích výzkumných plavidel, které Vysocí bílí používali. Když poskytnou požadovaný materiál pro Vysoké bílé, tak ti by pravděpodobně pomohli americkým vědcům vysvětlit principy vesmírných letů. Protože právě tohle vypozoroval Charles uprostřed 60tých let, lze předpokládat, že se v nedávné době mohli pokusili o větší konstrukce, které mají mnohem pokročilejší pohonný systém, než nukleární pohon. Exopolitická otázka zde je, co dostanou, či co získali Vysocí bílí na oplátku, když dovolují americkým autoritám spolupracovat při budování velké vesmírné lodě. Kdyby byla poskytnuta technologie pro menší průzkumnou loď za výměnu základních práv, jaké pozemní zdroje by byly, nebo již byly, vyměněny za větší konstrukce využívající pokročilejší pohonný systém?

 

Charles Hall působí jako velmi přemýšlivý a inteligentní člověk. Má akademickou hodnost v nukleární fyzice a věří, že vypracoval některé hlavní principy pohonného systému Vysokých bílých týkající se dalekých letů. Nesnaží se přibarvovat si svá líčení o zastrašování Vysokých bílých a o jejich připravenost použít smrtelnou sílu k ochraně jich samotných a zvláště dětí proti potencionální hrozbě. Dokonce překvapené nebo polekané děti Vysokých bílých mohou přimět jejich Vysoké bílé dospělé k zastrašování svým vysoce vyvinutým zbraňovým arsenálem, jak vyjasňuje Hallova kniha.

(kresba: Vysoký bílý s dítětem)

(kresba: Vysoký bílý s dítětem)

Významný je také popis v jeho knize o tom, jak Vysocí bílí vyhrožovali zabitím lidem, kteří je ohrozí nebo je neposlechnou (pro citace viz http://exopolitics.org/Exo-Comment-22.htm). V rozhovoru, se soustřeďuje na to, jak Vysocí bílí reagovali, když jim bylo nějakým způsobem vyhrožováno. Zdůrazňoval princip „oko za oko, zub za zub“, který Vysocí bílí dodržovali, což je v lidské společnosti chápáno velmi dobře a je to zákon, který nalezneme v biblických dokumentech. Zdá se, že v rozhovoru Charles vykreslil Vysoké bílé v mírnějším světle než popisoval ve své knize. Zatímco je jasné, že Charles se snažil být co možná nejobjektivnější, rozpor mezi jeho knihou a vyprávěním a rozhovorem v rámci poměrů, kdy Vysocí bílí vyhrožovali zabitím nebo zastrašovali vojenské zaměstnance a lidi obecně, naznačuje, že vykreslil solidárnější obraz jejich chování než v knize. To je něco, o čem doufám, že může vyjasnit později, protože to pomůže zasadit do kontextu motivace Vysokých bílých na Zemi.

Charles říká o Vysokých bílých, že nemají na Zemi žádné postranní úmysly, myšleno v termínech její kolonizace či převzetí moci. Zdůraznil analogii používání zaoceánských základen americkým námořnictvem, tak jako v případě americké základny v Pacifiku. Myšlenka byla taková, že používání takových základen bylo z čistě praktických důvodů k usnadnění operací americké armády, zatímco uznává místní suverenitu a zvyky. Takže, jako americká vláda/armáda nemá žádný vedlejší motiv ke kontrolování Itálie skrze své základny, které tam má, to samé se týká Vysokých bílých, kteří nemají žádný postranní motiv kontrolovat Zemi.

 

Charles říká o Vysokých bílých, že nemají na Zemi žádné postranní úmysly, myšleno v termínech její kolonizace či převzetí moci. Zdůraznil analogii používání zaoceánských základen americkým námořnictvem, tak jako v případě americké základny v Pacifiku. Myšlenka byla taková, že používání takových základen bylo z čistě praktických důvodů k usnadnění operací americké armády, zatímco uznává místní suverenitu a zvyky. Takže, jako americká vláda/armáda nemá žádný vedlejší motiv ke kontrolování Itálie skrze své základny, které tam má, to samé se týká Vysokých bílých, kteří nemají žádný postranní motiv kontrolovat Zemi.

 

Tohle je poněkud kontroverzní argument, protože kontrola základen během různých period v historii je poněkud sporná a byla součástí dynamicky, která zavlekla kolonialismus. Vskutku, existence vojenských základen v Saudské Arábii byly hlavním faktorem ovlivňování regionálního vnímání amerických motivací na Středo východě a ovlivnilo události v Afghánistánu a Iráku. Pokud Vysocí bílí potřebují Zemi jako základnu pro své operace do dalekého kosmu a kvůli obchodu, pak by bylo naivní věřit, že nemají žádný zájem v ovlivňování lidských záležitostí a politických institucí. Je totiž těžké získat takovou moc k tomu, aby se jí někdo jen tak vzdal a zničil si pak možnost vzájemného působení v místních politických záležitostech. Dospěli jsme již zřejmě do tohoto bodu díky dohodám dosaženými mezi tajnými výbory pokračujících v mimozemských záležitostech a s Vysokými bílými.

 

Charles věří, že Vysocí bílí byli na Zemi od začátku 50tých let a možná již stovky let nebo, což je založeno spíše na tom, co mu řekli oni Vysocí bílí a na jeho mentálních představách, které obdržel, když četl o místní historii Indiana Springs. To může být kritická otázka při bádání, protože zřejmě doba, kdy se poprvé Vysocí bílí objevili na Zemi ovlivní náš odhad jejich konečných cílů zde. Kdyby zde byli celé století nebo více, jak zastává Hall a tím je také ovlivněn Vysokými bílými, pak by bylo slušné zhodnotit (ocenit), že nemají žádný vedlejší záměr kontrolovat Zemi. Podle všeho, by mohli snadno převzít kontrolu nad Zemí již v 19tém století. Avšak, kdyby se Vysocí bílí objevili později v roce 1954 při Eisenhowerově mimozemských dohodách, pak je velmi pravděpodobné, že Vysocí bílí mají vedlejší motivy, které významně přesahují pouhé doplňování zásob a opravování jejich vesmírných plavidel na cestách do mezihvězdných prostor. Použitím technologií cestování časem, by mohli Vysocí bílí podepřít myšlenku, že byli na Zemi po staletí, ale to by mohlo být zcela vymyšleno.
Domnívám se, že Vysocí bílí jsou spojováni s Eisenhowerovými mimozemskými setkáními z roku 1954 a že následně na to v tehdejší době, založili své základny v oblasti Indiana Springs v Nevadě. Je jasné, že Charles byl důvtipně ovlivněn Vysokými bílými, aby uvěřil, že zde byli po celou americkou historii. Schopnost Vysokých bílých referovat o dřívějších historických obdobích a o jejich přítomnosti, je možná díky pokročilým technologiím jako je cestování časem, které mohou používat k ovlivnění našeho vnímání jejich historické přítomnosti. To bude přirozeně kontroverzní, ale zásadně důležité jako znalost Vysokých bílých, která je mnohem širší a o jejich exopolitickém významu se musí diskutovat.

Stručně řečeno, z mého pohledu je výpověď Charlese Halla zásadně důležitá informace, která má velký exopolitický význam a je pravděpodobné, že získá široký veřejný zájem. Různá média již nakládají s příběhem Charlese Halla jako s hlavní událostí odhalení a Hallova zřetelná bezúhonnost, čistost a ucelenost získává mnohem většího veřejného zájmu. Hallovo odhalení jeho zkušeností z Nellis na základně Air Force v Indiana Springs z let 1965-1967 bude pravděpodobně hrát hlavní roli při veřejném odhalování mimozemské přítomnosti a bude pomáhat dovytvářet veřejné vnímání o mimozemšťanech a jejich přítomnosti na Zemi.

Dodatek

Úryvek z knihy Charlese Halla o původu Vysokých bílých:

„Vlna emocí prošla davem, když jsem se zmínil o hvězdě Arktus, nějakých 36 světelných let odsud. Po krátké chvíli, starší žena (Vysoká bílá) se zeptala Učitelky s překvapením. „Učitelko, ví Charles odkud pocházíme?“ Učitelka odpověděla: „Ne, ne tak docela, ale je blízko,“

Nikdy jsem nebyl schopen rozlišit, kterou hvězdu Vysocí bílý nazývají svým domovem. Avšak, podle mých nejlepších odhadů, to byla hvězda, která je zhruba 105 světelných let daleko. V každém případě, pokud je Arktus nebo něco poblíž Arktusu významné ve spojení s aktivitami Vysokých bílých, bylo by dobré prozkoumat informace o této hvězdě.“

Charles Hall

Překlad Karel Rašín

 

 

 

Vysocí Bílí mimozemšťané, technologický

 

převod

 

a těžba pozemních zdrojů

 

 

 

14.03.2009 18:33

 

Analýza korespondence s Charlesem Hallem.

Korespondence: M.S. – Michael Salla, C.H. – Charles Hall

M.S. Popisujete Vysoké bílé, kteří staví průzkumné lodě za použití materiálu, který se nalézá na Zemi. Můžete upřesnit, jak jste přišel na tuto informaci?

C.H. Tato informace je založena na mém osobním pozorování. V knize číslo 2 popisuji jedno odpoledne, kdy mě Učitelka a Range Four Harry (přezdívka Vysokého bílého pozn.přek.) ukazovali vnitřek jedné z jejich lodí. Mnoho s předmětů, jako jsou sedadla a stropní interiéry nesou stále formu značek, které na ně umístili různé americké průmysly jako je letadlo Boeing a společnost Lockhead. Stropní interiéry byly zřejmě běžně dostupné položky pro společnosti jako je Airstream. Mnohé věci z oblékání, které Vysocí bílí nosili byli evidentně nakoupeny přímo z katalogů Sears and Montgomery Wards Cataloges.

M.S. Můžete jmenovat některé z materiálů, které Vysocí bílí používali a jakou roli hrála americká armáda v zásobování těmito materiály?

C.H. Jedna z velkých položek bylo oblečení pro děti. Uprostřed 60tých let, při přinejmenším při jedné příležitosti, americká armáda nakoupila za více než 600 000$ dětské oblečení z obchodů Sears a ze skladu v Los Angeles v Califonnii je vyzvedly vládní kamióny a dopravily je do Indiana Springs Auxiliary Field, v Nevadě. Auta dovezla oblečení na hlavní základnu Vysokých bílých na severním konci Indiana Springs Valley.

M.S. Viděl jste někdy Vysoké bílé jíst a jaký druh potravy jedí?

C.H. Osobně jsem je jíst nikdy neviděl, ačkoli jsem si jist, že jedí stravu jako my, lidé. Například, jak popisuji ve své knize, viděl jsem stráž Vysokého bílého v restauraci Aladdin casino (předtím než byla předělána) jak seděl u stolu za mnou a vypadal jako přestrojený člověk do černého obleku a černými slunečními brýlemi i když byla noc (což nebylo v té době nic neobvyklého v Las Vegas). Objednal si kompletní menu s vodou a colou. Leželo to před ním na stole. Avšak nezdálo se, že by to jedl. Moji přátelé, kteří tuto oblast spravují mi řekli, že na podzim viděli často Vysoké bílé v horách jak sbírají travní semena a semena dalších rostlin očividně za účelem konzumace. Myslím si, že Vysocí bílí jedí jen rostliny a nikdy nejedí maso ani obvyklé produkty z masa.

Jídlo, které jsem viděl zabalené a zatavené v plastikových taškách na palubě lodi, vypadalo jako hustý houbový puding. Byl zřejmě připravován pro samotné Vysoké bílé až v jejich obytných čtvrtích a bylo určeno k lehkému jídlu a ke stravování, když byli venku v horách. Tehdy řekla Učitelka, že strava byla určena pro děti, ale že někdy i pro dospělé, když měli hlad. Učitelka si dělávala takový zábavný vtip o malém chlapci, kterému jsem říkal malý tlustý astronaut. Smála se a říkala, že byl jediným, kdo měl rád jejich jídlo, takže možná si mysleli, že strava zde na Zemi nechutnala tak jako strava, kterou jedli, když byli na své domovské planetě. Při jiné příležitosti, Učitelka řekla, že by pro mě nebyl dobrý nápad, jíst všechno to, co jedí oni. Naznačila, že dvě z jejich oblíbených jídel by mohly mít na mě negativní dopad. Pochopil jsem to tak, že by to mohlo mému tělu trvat tak 2 roky ale i 5 let než by si na to zvyklo. Vyrozuměl jsem z toho, že konzumace těchto potravin vytváří v člověku pocity „uvolnění“, něco podobného jako pití alkoholu.

Všiml jsem si z mé studie organické chemie, že chemické molekuly, které poskytují vůni a příchuť jahod, jsou chemicky jednoduché molekuly, které se mohou snadno vytvářet v jak rostlinách, tak chemiky na planetách podobné zemi po celé galaxii. Například, bylo mi řečeno, že jistá množství rostlin na zemi produkuje ovoce, které chutná podobně jako jahody.
Rovněž z mých studií organické chemie vím, že, molekuly cukru a škrobu jsou základem energie potravin a jistě musí být důležitými energickými zdroji na každé planetě podobné zemi v naší galaxii. Proto tedy soudím, že jedny z typů potravin, které mají Vysocí bílí rádi, budou pudinky ochucené jahodami, které jsou bohaté na přírodní cukry a tuky. Pokud si vzpomínám, strážný Vysokých bílých v restauraci Alladin si objednal kus uměle ochuceného koláče jahodami, ačkoli se nezdálo, že by jej vůbec jedl.

M.S. Jaký druh potravin americká armáda dovážela Vysokým bílím?

C.H. Nemám představu. Avšak americká armáda je jistě zásobovala tolika potravinami, o které si jen řekli. Jak píši ve své knize číslo jedna, Vysocí bílí dohlíželi na sklady potravin v Indiana Springs v jídelně mužstva. Pochopil jsem to tak, že něco málo z potravin Vysokých bílých se dělalo z rostlin, které zde na zemi nerostou. Myslím si, že jejich planeta je větší (možná dvakrát tolik) a je sušší, teplejší než Země. Takže je přirozené pro některé jejich rostliny, že by se jim na zemi nedařilo.

M.S. Byla strava, která se Vysokým bílým dávala nad rámec jejich místních potřeb a určená k mezihvězdnému obchodu?

C.H. Americká armáda byla rozhodně ochotná poskytnout jim tolik potravin, kolik by si jen řekli, aniž by se ptala na co. Americká armáda byla rozhodně naprosto ochotná poskytnout jim jak potraviny, tak oblečení vyráběné z nezvířecích materiálů (bavlna, nylon apod.) bez omezení použití, jako obchodní materiál.

 

M.S. Hrála americká armáda nějakou roli při vlastní konstrukci průzkumného plavidla Vysokých bílých?

C.H. Nejsem si jist. Z toho, co jsem viděl, Vysocí bílí pracovali na všech konstrukcích samy. Jsem si jist, že Vysocí bílí vykonávali všechny práce na pohonných systémech a zakřivených optických vláknech samy.

M.S. Měla armáda zaměstnance, kteří sledovali Vysoké bílí při jejich konstrukci nebo pozorovali jejich zařízení pro konstrukci?

C.H. Jsem si jist tím, že Vysocí bílí nedovolili nikdy americkým armádním zaměstnancům pozorovat konstrukční proces. V knize dvě, v kapitole nazvané „Dvě hry na jedné palubě“ popisuji den, kdy jsem mohl pozorovat opravářské aktivity z krátké vzdálenosti. Pokud si dobře pamatuji, jediný člověk, kterému dovolili vidět tyto aktivity z blízka, jsem byl já.
M.S. Líčil jste hangár, který sloužil jako základna pro větší mezihvězdné lodě Velkých bílých. Byly postaveny pouze Velkými bílými nebo v tom hrála roli americká armáda?

C.H. Zdá se, že hangár byl celý postaven americkou armádou pro účely Vysokých bílých. Například: vnitřek hangáru vypadal jako jakýkoli jiný obvyklý hangár pro letadla. Byly tam běžné hasicí přístroje, šipky ukazující východ apod. Navíc písmo a značky na zdech byli v angličtině a pod nimi byly hieroglyfy a ikony, které používali mimozemšťané. Jejich písmo bylo natřené růžově na černém pozadí.

M.S. Kdy podle vašeho názoru byl hangár pro Vysoké bílé postaven a zásoben?

 

C.H. Nemám ponětí. Avšak, jsem si jist, že legendy o Range Four Harry sahají při nejmenším až do roku 1954. Konstrukce hangáru (např. její ocelové podpěry, její další materiály, dizajn osvětlení, betonové dveře, které se zvedají ke stropu v úzkých úsecích atd.) byly v souladu s konstrukčními technologiemi používanými na konci 40tých let a začátku let 50tých.
Vzpomněl jsem si, že prezident Harry Truman věřil, že viděl ducha v Bílém domě během konce 40tých a začátku 50tých let, když byl prezidentem. Ve svém popisu výslovně prohlašuje, že stráž Bílého domu nejprve „usnula“ předtím, než duch přišel. Jeho popis ducha se velmi úzce shoduje se současným vzhledem a chováním starších stráží Vysokých bílých. Prezident Truman si chybně myslel, že viděl ducha prezidenta Abrahama Lincolna. Připomínám, že můžete srovnat příběhy Lincolnova „ducha“ v Bílém domě, „ducha“ Donny Anny v okrese Las Cruces, v Novém Mexiku a White Sands v Novém Mexiku (1947?). Myslím si, že budete překvapen, když uvidíte, že popisy těchto „duchů“ a jejich chování se velmi úzce shoduje se současným vzezřením a chováním Vysokých bílých. Vzpomeňte si na mnohé z oblastních údržbářů, kteří viděli Vysoké bílé a věřili, že viděli „duchy.“

M.S. Jsou všechny základny používané Vysokými bílými v Americe zásobované a stavěné americkou armádou?

C.H. Nemám ponětí. Soudím, že odpověď je nejspíš ano, protože jsem viděl pouze generály americké armády a zaměstnance v oblasti Nellis.

M.S. Porovnáváte nukleárně poháněný pohon jako základní, kterým Vysocí bílí zásobují americkou armádu. Stavíte jej proti antigravitačnímu pohonu, který jim neposkytli. Jsou to jediné dva pohonné systémy, o kterých Vysocí bílí diskutovali nebo s nimi seznámili americké autority nebo vás?

C.H. Pokud vím, ano.

 

M.S. Zmiňujete se, že Vysocí bílí poskytli know-how pro nukleárně poháněné průzkumné lodě. Létali Vysocí bílí na průzkumných lodích s nukleárním pohonem na Zem nebo používali antigravitační pohon ve svých průzkumných lodích?

C.H. Vysocí bílí používali vždycky antigravitační pohon pro vesmírné lodě i průzkumné lodě. Nukleární pohon byl určen pouze pro Air Force.

M.S. Jaký druh rychlosti byl schopen dosáhnout letoun s nukleárním pohonem o proti průzkumné lodi poháněné antigravitačním pohonem?

 

C.H. Nesmírně pomalejší. Antigravitační letouny byly schopné rychlostí větší než je rychlost světla, zatímco nukleární pohon byl schopen běžné rychlosti raketového pohonu.

M.S. Proč si myslíte, že Vysocí bílí vzali americké důstojníky na krátký výlet na Měsíc?

C.H. Kvůli tomu, že jsem mnohokrát osobně viděl Vysoké bílé používat svůj průzkumný letoun (se skupinou generálů Air Force na palubě) startovat více či méně přímo z Indiana Springs Valley hned po východu slunce, když byl měsíc ve své čtvrté čtvrtině. Průzkumná loď totiž vždycky směřovala na Měsíc. Pak později, toho samého dne, jsem osobně viděl tu samou loď jak se vrací těsně pře polednem do Indiana Springs Valley a jak přistává. Když generálové Air Force vystoupili, smáli se jako, kdyby se právě vrátili z nejznámějšího zábavního parku na světě.

M.S. Mají Vysocí bílí základny na Měsíce nebo na jiné planetě poblíž?

 

C.H. Nemám ponětí. Ale, jak jsem popsal v mé knize (díl dvě), ten den kdy mě byl ukázán vnitřek jedné z průzkumných lodí, Range Four Harry prohlásil něco, co považoval za humorný příběh o amerických generálech, že důvod proč Vysocí bílí vzali malou skupinu amerických generálů na krátký výlet ve své lodi měl být prodiskutovat americký požadavek pomoci v budovách základny v dosahu solárního systému. Harry prohlásil, že Vysocí bílí věří, že Země sama byla jedinou rozumnou polohou pro základy v dosahu solárního systému, protože všechna ostatní místa byla chladná a nehostinná.

M.S. Víte, jestli Vysocí bílí asistovali při konstrukci střediska na Měsíci pro Air Force?

C.H. Nemám ponětí. Avšak, nedokážu si představit, že by americká Air Force podnikla konstrukci, aniž by nejprve nepožádala o pomoc Vysoké bílé.

M.S. Slyšel jste někdy o tom, že Vysocí bílí vzali důstojníky na Mars nebo na nějakou jinou planetu na některém ze svých raketoplánů?

C.H. Ano. Jednu příležitost jsem popsal v mé odpovědi výše. Existovalo několik takových příležitostí, které nejsem schopen popsat v emailu.

M.S. Domníval byste se, za téměř 40 let, od té doby, co jste naposledy komunikoval s Vysokými bílými, že mohli poskytnout know-how pro větší lodě americké armádě, jako součást dohody nedávné technologické výměny?

C.H. Můžu se jen dohadovat. Nemyslím si, že by Vysocí bílí bývali změnili svou politiku. Žijí zhruba 10krát déle než-li lidé. 40 let pro ně není mnoho.

M.S. Zmínil jste se, že Vysocí bílí pravidelně používali Zemi jako přístav pro jejich velké mezihvězdné lodě. Máte nějakou představu, jaký náklad byl pro tyto lodě určen, který by se mohl pravděpodobně týkat nějakého druhu obchodu?

 

C.H. Z jistotou mohu říci, že dětské oblečení a potraviny, to byl nejtěžší artikl. Také jsem si jistý, že čistě zušlechtěné kovy jako je hliník a titan, byly také zahrnuty do jejich obchodu.

M.S. Máte nějaký odhad pro celkový počet Vysokých bílých na Zemi?

C.H. V mé třetí knize v kapitole „Konec nevinnosti“ popisuji, jak jsem osobně viděl více než 200 – 300 jedinců seřazených podél základny v horách na východním pásmu tři. Každá dálková loď mohla pravděpodobně pobrat přibližně stejný počet pasažérů, jako typická posádka lodi.

M.S. Bylo by fér říci, že americká armáda omezuje počty Vysokých bílých na Zemi, kvůli obavám z jejich kolonizace Země?

C.H. Můžu jen hádat. Avšak, silně bych pochyboval, že má americká vláda schopnosti klást nějaká omezení tohoto typu Vysokým bílým. Vysocí bílí jsou velmi nezávislí. Jak popisuji ve své knize, nemyslel bych si, že nějaký člověk, americká vláda nebo někdo jiný, by se jim odvážil tvrdit: „Ne“, nebo se snažil je omezovat proti jejich vůli. Byla by to sebevražda to zkoušet. Každá taková dohoda musela být velmi pečlivě projednána.

 

 

Vyhodnocení (M. Salla)

 

Výstavba průzkumné lodě Vysokých bílých, za použití materiálu dodávaného Air Force, okamžitě člověka významně zarazí. Proč by mezihvězdná rasa s pokročilými technologickými schopnostmi požadovala místní materiály místo těch, o kterých by se očekávalo, že se o ně sami postarají Vysocí bílí na Zemi, proč tedy používat místní materiály, které tam byly dostupné? Vysocí bílí se tím ocitají pravděpodobně ve velmi podobné pozici jako první kolonisté Nového světa, kteří potřebovali místní materiál, zatímco čekali na doplnění zásob mateřskou kolonií. Výměnou za místní materiál a základnu postavenou Air Force, poskytnou Vysocí bílí technologické know-how pro konstrukci nukleárního pohonu průzkumných lodí pro navštěvování planet v našem solárním systému. To naznačuje, že USA má kapacity pro vesmírné lety, které zdaleka překračují to, co je veřejně známo a poskytuje důvěryhodnost tvrzením, že na Měsíci a Marsu existují tajné základny.

 

Prohlášení, že Vysocí bílí si berou na palubu svých mezihvězdných plavidel materiály jako je hliník, titan, potraviny, jakož i oděvy pro děti a dospělé ukazuje, že se zde odehrává čilý mezihvězdný obchod. Vysocí bílí se chovají jako mezihvězdní velkoobchodníci, kteří získávají majetek pozemských zdrojů, které Vysocí bílí využívají, jaksi z důvodů, které neodhalili, někde v galaxii. Charles Hall vysvětluje, že Amerika zásobuje Vysoké bílé potravinami, aniž by se jich ptala a že se toho využívá jako součást obchodu, kterým se Vysocí bílí zabývají. Nyní zde vyvstává otázka o tom, jak rozsáhlé to je? Kolik potravin si Vysocí bílí berou a je to výhradně pro jejich použití? Mohli by to použít k zásobení, například pro populace na jiných planetách, kteří mají nedostatek potravy? Nebo, mohly by se použít k potravě zajatých lidských populací přemístěných do jiných světů?

 

 

Co nyní člověka napadne jako poněkud zvláštní je, důvěra v lidstvo odívající a stravující Vysoké bílé. Je mírně podivné, že Vysocí bílí požadují lidské oděvy nad míru svých místních potřeb, pokud je ovšem pravda, že taková potřeba ze strany Vysokých bílých po lidském oblečení existuje, jak Charles Hall říká. Proč nepreferují Vysocí bílí své vlastní výrobky odívání jak na Zemi, tak mimo ní? Konec konců, kolonialismus se vyznačoval koloniálními pravidly, které předpisovaly místní populaci jejich vlastní oblečení a zvyky. Vysocí bílí sotva přijdou jako opravdoví obdivovatelé lidstva a její civilizace, jak Hall odhaluje ve svém popisu jejich opovržlivého přístupu vůči zaměstnancům Air Force, kde zaráží zvláště to, jak pohlíželi na množství méně inteligentních životních forem na Zemi – jako na velmi primitivní. Vskutku, Vysocí bílí prohlásili, že „na mnoha planetách, jakmile se lidé stanou inteligentními, nechtějí mít nic společného se zvířaty, které jsou samozřejmě méně inteligentní než jsou oni, tak je prostě vyhubí.“ (z knihy Millennial Hospitality II, str. 349). Nosila by dobrovolně taková mimozemská rasa s pohrdlivým přístupem k méně inteligentním životním formám oblečení, které patří méně inteligentnímu druhu?

Je těžké přijmout to, že Vysocí bílí mají zálibu v lidských oděvech, protože se toto chování neshoduje s popisy ostatních jedinců, kteří se kontaktovali s lidsky vypadajícími mimozemskými rasami obecně. Pravděpodobnější je, že zásobování oděvy Vysoké bílé americkou Air Force, se mělo využít k jiným účelům než k odívání Vysokých bílých ať na Zemi nebo kdekoli jinde. Jeden věrohodnější záměr je – pro mezihvězdný obchod. To předpokládá, že Vysocí bílí obchodují s mimozemskými rasami, kteří mohou považovat lidské oděvy za exotické a atraktivní stejným způsobem jako moderní Evropa může považovat za atraktivní tradiční čínský trh. Další možné využití je, že Vysocí bílí používají oděvy k zásobování lidí ze Země, kteří byli přemístěni do jiných světů, které navštěvují nebo kontrolují Vysocí bílí.

 

Jako v případě potravin, byl skutečný důvod zásobování oděvy pro Vysoké bílé zamýšlen pro lidi, kteří byli tajně přemístěni Vysokými bílými? Mohlo by být využití lidských oděvů pro Vysoké bílé, jak popisuje Charles Hall, krytím pro skutečné použití oblečení, a to, k odívání lidí dopravených na mezihvězdná stanoviště jako součást programu na výměnu zdrojů? Možná, což je znepokojující, by mohla potrava a odívání dodávaná Vysokým bílým být součástí výměnného programu zdrojů, kterého si je americká armáda vědoma, ale cítí se bezmocná to zastavit? Všechny tyto otázky vyžadují další zkoumání těmi, kteří zveřejnili přesně to, jaké pozemní zdroje byly Vysokým bílým poskytnuty a z jakých důvodů.

To mě přivádí k finálnímu bodu, který se týká Charlesovy reakce na to, že Air Force nemůže žádným způsobem Vysokým bílým nic zakázat. Domnívá se, že je sebevraždou snažit se Vysoké bílé omezovat a že se s nimi mohou uzavřít pouze pečlivě projednané dohody. To připomíná poznámky plukovníka Philipa Corsa o tom, že Amerika vstoupila do jakéhosi druhu „vyjednané kapitulace“ s mimozemskou rasou: „Vyjednali jsme s nimi (mimozemšťany) jakýsi druh kapitulace, protože jsme s nimi nemohli bojovat. Nadiktovali si podmínky, protože věděli, že čeho se bojíme nejvíce je, jejich odhalení“ (The Day After Roswell, str.292). Hall se jistě, spolu s americkou armádou domnívá, že technologická nadvláda Vysokých bílých donutí armádu vstoupit do dohod, které nebudou svědčit o příznivých podmínkách.

 

V „Mllennial Hospitality“, jistá pasáž odhaluje rozsah, do jaké míry Vysocí bílí chtějí vštípit Charlesovi význam (pocit) technologické převahy a neúčinnost jakéhokoli ofenzivního opatření (díl II, str. 274-5). Charlesovy bylo řečeno, aby hodil kamenem na stráž Vysokých bílých a ten neochotně vyhověl pouze k tomu, aby byl svědkem toho, jak oni kámen zastaví uprostřed letu spolu s ostatními kameny, které byly hozeny. Tato přehlídka technologické převahy byla naplánována, aby demonstrovala Charlesovy a pravděpodobně i Air Force, neúspěch jakéhokoli druhu útoku na Vysoké bílé. Avšak spíše než demonstrace technologické převahy, nedosáhl tento bravurní čin opaků? Neodhalil, že jsou Vysocí bílí asi příliš horliví na Charlese zapůsobit a i na Air Force, aby ukázal zbytečnost jakéhokoli druhu útoku na Vysoké bílé? Tato horlivost s největší pravděpodobností nepochází z pocitu nezranitelnosti, ale z uvědomění slabosti, proto se zamýšlejí skrývat.

Lidé se znalostí dálkového nazírání jako je Ingo Swann, spekulovali o tom, že mimozemské rasy s pokročilou technologií jsou zranitelní v oblasti pokročilých psychických schopností lidí (Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telephaty, 1998). Pokud je pravda, že se Vysocí bílí cítí zranitelní na nějaký lidský potenciál, který by je mohl ohrozit, pak to může být tak, že psychické schopnosti jsou to, čeho se Vysocí bílí bojí spíše než americké vojenské technologie. Pokud je to tento případ, pak by mohl vysvětlit proč bylo Charlesi Hallovi dovoleno objevit se a odhalit veřejnosti své pozoruhodné zkušenosti s kontakty během jeho služby u Air Force.

Pokud se Vysocí bílí angažují v těžbě pozemních zdrojů za podmínek, že je z toho americká armáda a/nebo „stínová vláda“ nešťastná, ale cítí neschopnost to změnit, pak americká armáda/stínová vláda může hledat nějaký způsob jak změnit podmínky dohod. Pokud Swann a ostatní mají pravdu o lidských psychických schopnostech a potenciálu lidského vědomí, pak uvolnění těchto informací veřejnosti mohou být prostředkem k zavedení globálního vědomí jako faktor, který se odehrává potají.

 

Na závěr, Charles Hall odhaluje podrobnosti o povaze dohod mezi americkou vládou/autoritami a Vysokými bílými. Těžba zdrojů, která se odehrává není nic více než začátek výměny potravin, šatstva a kovů za pokročilou technologii dodávanou Vysokými bílými. Na druhou stranu, se děje i zlovolnější těžba pozemních zdrojů, ta která v sobě může zahrnovat přemisťování lidí, kteří jsou živeni a oblékáni zbožím, kterým Air Force zásobuje Vysoké bílé, a která se cítí bezmocná tomu zabránit. Ať je pravda týkající se těžby zdrojů kdekoli, je důležité, že veřejnost je informována o tom, co se děje v těchto dohodách o tajném obchodě a že se zabezpečují takové transakce označené za průhledné, odpovědné a že jsou součástí tvůrčího procesu demokratického rozhodování. Nejen že mají tyto žádané politické procesy etickou odezvu vůči obchodním dohodám s Vysokými bílými, pak také mohou tyto procesy dokázat, že jsou velmi moudrým strategickým tahem při jednání s technologicky vyspělejší mimozemskou rasou.

PhDr Michael Salla

Překlad Karel Rašín

  1. prosince 2004

 

Převzato:http://www.exopolitika.cz

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz