Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

21. Mimozemšťania v Číne?
Čína aľ doposiaµ stála akosi bokom a celkom nepovąimnuté, keď sa hovorilo a písalo o UFO fenoménoch a keď sa hµadali dôkazy kontaktov naąej planéty s extraterestrickými civilizáciami v minulosti.
21 října, 2006Gaspar
22. Konferencie UFO

22. Konferencie UFO

od Gaspar / / UFO
Na Východoamerickej konferencii o UFO, ktorá sa konala roku 1993, odznelo štyridsať zaujímavých prednášok. Veľká pozornosť sa sústreďovala na prednášku Colmana von Keviczkého, ktorý pôvodnými zábermi dokázal, že Mesiac je už dlhé storočia miestom pobytu cudzích civilizácií. Spor odborníkov a skeptikov, amatérov a profesionálov zhrnul von Keviczky nasledovne: Nie som ... Číst více
21 října, 2004Gaspar
23.  Hľadá sa planéta na kolonizáciu
Zhoršovanie klimatických podmienok, populačné explózie, ekologické katastrofy, vyčerpávajúce sa prírodné zdroje – to všetko môže prispieť k zániku civilizácie. Väčšina nepriaznivých zmien je nezvratná; môže sa teda aspoň ľudstvo zachrániť kolonizovaním inej planéty?
21 října, 2004Gaspar
24. Astronauté dávnověku

24. Astronauté dávnověku

od Gaspar / / UFO
Jak je možné, že Sumerové toto všechno věděli již před 6000 lety? Jak mohla najednou vzniknout taková vysoce rozvinutá kultura, jen tak, z ničeho? Sumerové odpovídají na tyto otázky sami: všechno naše vědění napsali a nám dali Anunnaki. Slovo Anunnaki znamená doslova "Ti, kteří přišli z nebe (Anu) na Zemi ... Číst více
21 října, 2005Gaspar
25.Erich DÄNIKEN po 20 letech promluvil
V této chvíli, kdy jsem téměř bez ducha vyděšeně zíral na ono místo v pouštním písku, kde se formovalo cosi jako tělo, jsem si vzpomněl na to, co jsem svého času četl o dětech, jež spatřily zjevení ve Fatimě. Neustále hovořily o zjevení s blesky, následovaly prý elektrické výboje, šumění ... Číst více
21 října, 2008Gaspar
26. Viděl jsem mimozemšťany
Mimozemšťané existují! Alespoň to tvrdí ruský kosmonaut Vladimir Kovaljonok, který mezi lety 1977 až 1982 strávil 217 dní na kosmické stanici Saljut 6. Kosmonaut, který patří mezi nejznámější v Rusku, dokonce uvedl, že jeden z neidentifikovatelných létajících objektů (UFO) viděl explodovat.
30 srpna, 2004Gaspar
27. Vesmírné přízraky

27. Vesmírné přízraky

od Gaspar / / UFO
S příchodem nového tisíciletí stoupl počet pozorování neznámých létajících objektů o více než čtyřicet procent. Jejich snímky už dávno nejsou doménou bulváru. Zveřejňuje je i armáda. Vlády některých států uvolnily doposud přísně tajné archivy o sledování UFO. Existenci mimozemšťanů připustil dokonce i Vatikán. Ale jedno tabu stále zůstává. Únosy do ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
28. Robinsoni na Měsíci

28. Robinsoni na Měsíci

od Gaspar / / UFO
Zatímco si stále klademe otázku o naší ojedinělosti ve vesmíru, myslící bytosti se objevily hned vedle nás - na Měsíci. Jak informovaly ruské noviny Večerní Volgograd, objev byl okamžitě utajen, prý aby neotřásl současnými společenskými principy. Výňatek z oficiální tiskové zprávy říká, že vědci NASA a výzkumníci Marsu a Měsíce ... Číst více
21 října, 2005Gaspar
29. Pristátie na mesiaci

29. Pristátie na mesiaci

od Gaspar / / UFO
To, že něco nehraje, lze poznat na většině zveřejněných snímků z mise Apolla. Na tomto snímku není například půda rovnoměrně osvětlena jako slunečním světlem, nýbrž jako reflektorem s nejsvětlejším prostorem za astronautem a odtud se zřetelným úbytkem jasu dozadu a do stran. Na jiných fotografiích jsou vidět např. stíny, ... Číst více
21 října, 2008Gaspar
30. Kto ste, mimozemštania?

30. Kto ste, mimozemštania?

od Gaspar / / UFO
Ôsmeho augusta 1996 spravodajská televízna stanica CNN vysielala senzačnú tlačovú konferenciu amerického národného úradu pre letectvo a kozmický priestor NASA. Riaditeľ úradu Daniel Golden hrdo ohlásil, že v jednom meteorite starom 3,56 miliardy rokov sa na Marse našiel organický materiál - presnejšie stopy baktérií. Vzorka hneď dostala aj odborné označenie: ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
31. Kennedy a UFO

31. Kennedy a UFO

od Gaspar / / UFO
Kennedy a UFOK porozumění tomu, že o mnohém co se děje, nejsme správně informováni, se hodí příběh zavraždění Johna F. Kennedyho, jelikož neleží v temné minulosti, nýbrž díky existujícímu obrazovému materiálu můžeme dodnes získat dobrou představu o otřesné události, když Amerika ztratila svoji nevinnost. Na první pohled to nemá nic ... Číst více
21 října, 2009Gaspar
32. Däniken: mimozemšťané se vrátí v prosinci 2012
Někteří vědci jeho knihy zatracují, čtenáři jej milují. Řeč je o známém spisovateli literatury faktu Erichu von Dänikenovi. Autor slavného knižního titulu "Vzpomínky na budoucnost" poprvé přijel do Ostravy, aby místním lidem představil své teorie o dávném příchodu mimozemských civilizací na planetu Zemi. Postavou malý Švýcar přednášel více než dvě ... Číst více
21 října, 2010Gaspar
33. Co skrývá NASA?

33. Co skrývá NASA?

od Gaspar / / UFO
21. července 1969 miliony Američanů se zatajeným dech sledovaly "živý" televizní přenos Armstrongovy historické chůze po Měsíci. Krátce po jeho proslulém prohlášení "jeden malý krok, jeden velký skok", bylo slyšet jednoho z kosmonautů, jak říká, že na okraji nedalekého kráteru vidí světlo. Kontrola mise na to reagovala žádostí o další ... Číst více
21 října, 2004Gaspar
34. Bitevní úmysly nepozemšťanů
Pokud dychtivě sledujete vše tajemné a neznámé, není třeba vám připomínat, že už déle než jedno století se východně od pobřeží Spojených států děje cosi podivného. Beze stopy zde zmizely stovky letadel a lodí. Teorie pokoušející se tuto záhadu vysvětlit jsou stejně početné jako množství tragédií, které si vyžádaly tisíce ... Číst více
21 října, 2008Gaspar
35. Tajomstvá NASA o Mesiaci

35. Tajomstvá NASA o Mesiaci

od Gaspar / / UFO
Bývalý šéf fotoslužby pre mesačný program NASA, chce v utorok vo Washingtone prezentovať pre verejnosť nesprístupnené dáta o neobyčajných nálezoch amerických astronautov na Mesiaci.
21 listopadu, 2010Gaspar
36. Tajemství Mohave

36. Tajemství Mohave

od Gaspar / / UFO
Autor následujícího příběhu je Indián kmene Navaho. Odhalil tajemství svého kmene, které mu sdělili Pajutové, kmen Indiánů, kteří obývají Velkou pánev a poušť Mojave v Utahu, Nevadě a Kalifornii. Tento domorodý Američan, který je znám pod jménem Oga-Make, je spojován s následujícím příběhem o kmenu Navaho. Článek se objevil na ... Číst více
29 září, 2008Gaspar
37. Letky UFO v Čechách

37. Letky UFO v Čechách

od Gaspar / / UFO
Letky UFO (anglicky UFO fleets) je specifický fenomén náležející k UFO (neidentifikované létající objekty). Spočívá v hromadném výskytu jakýchsi koulí vzhledu třpytivých perel (v noci světel), nepravidelně rozestavěných a přece koordinovaně letících na nebi, v určité "přiměřeně vzdálené" výšce. Do roku 1991 byl vídán jen vzácně, dnes je však již ... Číst více
25 března, 2009Gaspar
38. Tajný projekt „Super – Valkyria“
Existují důkazy o tom, že krátce po pohromě, která dne 28.ledna 1986 postihla raketoplán Challenger byl vyvinut speciální druh miniraketoplánu jehož testovací zkoušky začaly v průběhu roku 1992. Testy byly součástí tehdy aktivního a poměrně tajemného "Projektu Aurora". Tento miniraketoplán měl být o velikosti špionážního letounu "SR-71" v kombinaci s ... Číst více
1 prosince, 2008Gaspar
39. Pyramidy – Mars – Sirius
V posledních létech byly v různých koutech naší planety odhalovány uzdravující účinky konstrukce pyramidální formy. Uzdravující efekt „tvaru pyramid“ je mnohokrát patentován. Podle výzkumu francouzského inženýra J.V. Rena pyramidy, koule, polokoule i krychle samy o sobě svým tvarem představují rezonanty kosmické energie. Pyramidální zařízení, které je orientováno světovými stranami jako ... Číst více
25 prosince, 2008Gaspar
40. Případ Manhattan

40. Případ Manhattan

od Gaspar / / UFO
Případ bývá někdy citován pod názvem „Manhattan Transfer“. Začal jednoho mrazivého a jasného rána asi kolem 3 hodiny, kdy se zastavil motor auta poblíž přístavu South Street v Manhattanu. Pasažéři vzhlíželi vzhůru - známá a vysoce postavená politická osobnost, jejíž jméno zůstane utajeno, a dva vládní agenti - a sledovali ... Číst více
24 října, 2005Gaspar