Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

81. Dick Cheney vzat do S-4
Kolem dubna 1991, byl Dick Cheney (viceprezident George Bushe 2001-2009, vlastním jménem Richard Cheney) odvezen do tajného podzemního střediska ve vzdálené oblasti v Nevadě sousedící s leteckou základnou v Nellis, aby si prohlédl ukořistěné létající talíře a mrtvá mimozemská těla. Toto udivující tvrzení učinil bývalý člen bezpečnostní služby na základně, ... Číst více
15 srpna, 2009Gaspar
82. Neznámé létající objekty nad ČR
V sobotu ve večerních hodinách pozorovalo nezávisle na sobě několik čtenářů Novinek neznámé objekty pohybující se po obloze. Popisují je jako jasně svítící body, přičemž nejsou s to si jejich existenci vysvětlit.
16 srpna, 2009Gaspar
83. Rezoluce k založení desetiletí kontaktu…
Poprvé za téměř 27 let Valné Shromáždění Spojených Národů bude debatovat na téma založení diplomatických vztahů s vyspělými mimozemskými civilizacemi, kteří mohou nyní navštěvovat Zemi. 16 prosince 2005 byla formálně doručena rezoluce k založení Desetiletí Kontaktu Spojených Národů do rukou nadcházejícího prezidenta Valného Shromáždění H.E. Janu Eliassona ze Švédska Institutem ... Číst více
15 března, 2009Gaspar
84. Mimozemšťania a vláda USA
Po druhej svetovej vojne čelili Spojené štáty americké mnohým udalostiam ktoré mali vplyv ako na súčasnosť tak aj na budúcnosť celého ľudstva. USA ako prvá mocnosť vyvinula atómovú bombu, vlastnili teda zbraň ktorá bola schopná eliminovať všetkých nepriateľov, ale aj celé ľudstvo. USA sa tak stala neohrozenou mocnosťou s najlepším ... Číst více
12 května, 2009Gaspar
85. PROJEKT ODHALENÍ…

85. PROJEKT ODHALENÍ…

od Gaspar / / UFO
Projekt "Odhalení" (The Disclosure Project) je neziskový výzkumný projekt, jehož cílem je úplné zveřejnění faktů o UFO, mimozemské inteligenci, a utajovaných údajů o progresivním vývoji v oblasti energie a pohonných systémů. Odkrytí této pravdy bude mít dalekosáhlé - využití nových technologií zamezí znečišťování a globálnímu oteplování, definitivně vyřeší energetickou krizi ... Číst více
22 října, 2005Gaspar
86. NASA ROKY TAJILA PRAVDU

86. NASA ROKY TAJILA PRAVDU

od Gaspar / / UFO
NASA údajne celé roky tajila prítomnosť mimozemskej lode na Mesiaci! Všetky učebnice píšu o Neilovi Armstrongovi, ako o prvej bytosti, ktorá sa dotkla povrchu našej jedinej obežnice. Nemusí to však byť pravda.
22 října, 2012Gaspar
87. Podzemní základna v Dulce
Následující materiál pochází od lidí, kteří znají základnu v Dulce. Jsou to lidé, kteří pracovali v laboratořích; unesení, kteří byli na základnu dopraveni; lidé, kteří asistovali při stavbě základny; stavební dělníci; personál zpravodajských služeb (NSA, CIA, FBI apod.) a také badatelé UFO.
15 března, 2009Gaspar
88. Ako je to s implantátmi?
Implantáty - malé kovové částice v hlavách lidí, které jim byly vloženy mimozemskými návštěvníky během únosů do UFO - jsou častým tématem článků, knih a filmů, rozhovorů i sporů mezi badateli. Není zde třeba opakovat známé názory na jejich původ a účel.
22 října, 2006Gaspar
89. Galaktické COINTELPRO

89. Galaktické COINTELPRO

od Gaspar / / UFO
Na začátku 50tých let začala vybraná skupina jedinců činit veřejná prohlášení o tom, že mají přímý fyzický kontakt s „lidsky vypadajícími“ zástupci různých mimozemských civilizací. Tito „kontaktéři“ tvrdili, že jim byla poskytnuta znalost pokročilých mimozemských technologií, filosofických nauk a nabídnuta pomoc asistovat lidstvu při začleňování se do součásti galaktické společnosti, ... Číst více
15 března, 2009Gaspar
90. Kde jsou všichni ti mimozemšťané?
I když se to může stát podivné, pro zkoumání mimozemského života, jehož existence nebyla ještě hodnověrně prokázána, existuje již samostatná věda. Její jméno jistě nepřekvapí – říká se jí astrobiologie. Ačkoliv je založená pouze na dohadech, existují i vědci, kteří neváhají tyto dohady podložit matematickými modely. Jak tedy vypadají jejich ... Číst více
19 května, 2009Gaspar
91. Záhada

91. Záhada

od Gaspar / / UFO
Kozmická bitka nad Uralom V západnej Európe i v oboch Amerikách existujú stovky organizácií, klubov a združení, ktoré sa Zaoberajú fenoménom UFO. O pozorovanie neidentifikovaných lietajúcich objektov sa dnes zaujímajú desiatky miliónov ľudí na svete.Vďaka sústavnej práci spomínaných klubov verejnosť dostáva množstvo údajov o stretnutiach kozmitov s obyvateľmi Zeme. Je ... Číst více
26 června, 2008Gaspar
92. Vysocí bílí mimozemšťané…
C.H. Tato informace je založena na mém osobním pozorování. V knize číslo 2 popisuji jedno odpoledne, kdy mě Učitelka a Range Four Harry (přezdívka Vysokého bílého pozn.přek.) ukazovali vnitřek jedné z jejich lodí. Mnoho s předmětů, jako jsou sedadla a stropní interiéry nesou stále formu značek, které na ně umístili různé americké průmysly ... Číst více
8 prosince, 2009Gaspar
93. Svetový deň UFO

93. Svetový deň UFO

od Gaspar / / UFO
Toto je mimořádně naléhavé prohlášení ke všem kolegům, seskupením a výzkumníkům, spisovatelům, vědcům, všem UFO příznivcům a hledačům pravdy na celém glóbu.
23 října, 2006Gaspar
94. Dr. Edgar Mitchell: Průlomová informace o utajovaných vládních kontaktech s…
Redakci nezávislého internetového deníku Matrix-2001 se podařilo zjistit, že záhy po šokujícím rozhovoru pro stanici „Kerrang“ následoval dr. Mitchellem ještě jeden rozhovor. S astronautem tentokrát hovořila Lisa Bonnice a to na „Blog Talk Radio v rámci pořadu Shape Shifting“. V tomto dialogu však dr. Mitchell poopravil některá svá původní tvrzení. ... Číst více
23 října, 2006Gaspar
95. Haunebu nebu skutečné UFO?
Dovolte mi, abych se s vámi podělil o můj nejtajemnější zážitek, který mi bylo dovoleno prožít společně se setrou někdy v roce 1987 v tehdejším bývalém západním Německu. Předem se omlouvám za pravopisné chyby, nejsou v této chvíli pro mne podstatné, podstatné je zpravit vás o něčem, co si zaslouží ... Číst více
23 října, 2006Gaspar
96. Incident v Breez

96. Incident v Breez

od Gaspar / / UFO
Jedinečné pozorování UFO v malém městečku na Floridě jsou podloženy přesvědčivými záběry místních obyvatel. Jde o podvod, nebo skutečnost. Mei údajně první pozorování UFO v přímořském městečku Gulf Breeze na Floridě, došlo 11.listopadu 1987 a pozorovatelem byl Ed Walters, který pořídil zhruba 40 fotografií a jeden videosnímek o délce trvání ... Číst více
23 října, 2007Gaspar
97. Ukázka z knihy: „Beyond the heaven, a story of contact“
Ukázka z knihy: „Beyond the heaven, a story of contact“ od Murizia Cavalla 1. Únos   Vše to začalo jednou zářijovou nocí. Stále bylo ve vzduchu teplo léta, které pomalu začalo opadávat v lehkém dešti, byl cítit prach a sladký závan větru... Sobotní noc jsme strávili s přáteli v restauraci a jízdou autem úzkými uličkami ... Číst více
23 října, 2009Gaspar
98. Steven Greer – List Obamovi!
Drahý Prezident Obama, Od polovice 1950-ich rokov operovali utajované projekty spojené s mimozemskými záležitosťami mimo ústavne vyžadovaného dohľadu a kontroly Prezidenta a Kongresu. Toto vytvára smutnú a pretrvávajúcu hrozbu pre národnú bezpečnosť USA a globálnu bezpečnosť a mier. Dôsledky tejto záležitosti sú také, že žiadny aspekt života na Zemi nebude ... Číst více
23 října, 2010Gaspar
99. Havária UFO pri Roswelli
Neďaleko Roswellu v Novom Mexiku havaroval v roku 1947 lietajúci tanier. Stretnete sa tu zo svedectvami ľudí, ktorí boli v blízkom spojení s nehodou. Väčšina údajov pochádza z knihy Crash at Corona od Stantona Friedmana a Dona Berlinera.
23 října, 2009Gaspar
100. Aleister Crowley a Liber Legis
Komunikácia s bytosťami, ktorých podstata nie je pozemská, tvorí jednu z dominantných oblastí mágie. Prepojenie mimozemských entít s prúdmi novovekej mágie je obzvlášť zaujímavé a mnohostranné. V tomto článku sa budeme venovať najznámejším kontaktom významného mága dvadsiateho storočia - Aleistra Crowleyho (1875-1947).
23 října, 2009Gaspar