Svetový deň UFO

Svetový deň UFO

Svetový deň UFO

K neodkladnému zveřejnění!

 

 

 

 

Celosvětová deklarace pro „Světový den UFO“

Toto je mimořádně naléhavé prohlášení ke všem kolegům, seskupením a výzkumníkům, spisovatelům, vědcům, všem UFO příznivcům a hledačům pravdy na celém glóbu.

 

Každoroční Světový den UFO

 

Prosím rozhlaste to všude, v co možná největším rozsahu .

Vážení kolegové a přátelé, jmenuji se Haktan Akdogan a jsem zakladatelem a presidentem střediska ´SIRIUS UFO Space Sciences Research Center´ a ´SIRIUS Publishing House´ se sídlem v Istanbulu; Turecko.

Rád bych se s vámi podílel na velmi významném projektu:

Musíme společně uspořádat každoroční Světové dny UFO, a to vždy druhého července.

Myslím, že tím nejlepším dnem k oslavení Světového dne UFO je datum roswellského incidentu, protože se jedná o nejznámější a nejlépe doložený případ v moderní době.

Věřím, že oslava tak závažného fenoménu v jeden den, 2. července, v mnoha různých zemích a za celosvětové účasti mnoha milionů lidí, vstoupí do povědomí veřejnosti i sdělovacích prostředků a vzbudí veliký zájem o tuto věc.

Lidem na celé zemi nesmírně pomůže, když se dozví co nejvíce a uvědomí si realitu UFO, což je mimořádně důležité pro další vývoj lidstva i celé planety.

 

Co musíme udělat:

1) Toto je velmi významné hnutí za odhalení pravdy o UFO. V tomto okamžiku už mnozí lidé na celém světě začali podporovat Světový den UFO – druhý červenec.

Prosím, přispějte také a dejte do oběhu tento materiál. Použijte své modemy, webové stránky, faxy nebo prostě pište dopisy. Oslovte své kolegy, přátele a příbuzné. Zašlete deklaraci o Světovém dni UFO vašim místním a národním institucím nebo všem lidem, kteří jeví přinejmenším trochu zájmu stavět se k této věci seriozně.

Prosím, použijte všech svých schopností a možností, které máte a informujte veřejnost ve své oblasti a vaší zemi o Světovém dni UFO – druhém červenci.

2) Druhým krokem je rozeslání deklarace o Světovém dni UFO vašim místním, celostátním i mezinárodním sdělovacím prostředkům a sítím. Celosvětově rozprostřeme tuto důležitou kampaň do všech televizních stanic, vydavatelství, rozhlasových stanic, časopisů, internetových zpravodajských portálů, atd. kolem celého glóbu.

3) Průběh akcí druhého července, (počínaje letošním rokem):

Prostřednictvím pokojných demonstrací a společenských událostí by měl být celosvětově předložen požadavek všem vládám všech zemí světa, aby řekly všem lidem na Zemi pravdu! V každé zemi, v každém státě a městě na celé zeměkouli, by všichni UFO badatelé a jejich organizace, vědci, příznivci a filozofové, měli společně organizovat mírové pochody k úředním a vládním budovám s cílem vyvolat tlak, směřující ke skoncování s utajováním a zakrýváním skutečností kolem UFO, které už trvá více než padesát let.

Tímto způsobem bude pozornost veřejnosti a sdělovacích prostředků přitažena k fenoménu UFO. Vyvoláme tak efektivní celosvětovou kampaň za uznání reality UFO, která v lidech na celém světě vzbudí touhu dozvědět se pravdu o skrývaných skutečnostech.

Přišel čas dát najevo, že mnoho lidí všude na světě seriózně vědecky pracuje na zkoumání UFO a příbuzných fenoménů a probudit obecný zájem o tento výzkum. Pokud si lidé všech zemí tohoto světa uvědomí, že jejich vědci a mnoho ostatních seriozních jednotlivců ze všech sociálních tříd má už velmi dlouho co do činění se zkoumáním celosvětově znovu a znovu pozorovaných UFO a podobných úkazů, bude vzbuzena důvěra v realitu, která se skrývá za těmito významnými úkazy.

Musíme se všichni soustředit k dosažení jediného cíle: společně vynést na světlo pravdu o UFO fenoménu!

Je nutné si uvědomit jak hluboce významné to je, a že všichni lidé na celém světě mají nezadatelné právo poznat pravdu o tomto závažném fenoménu. Je na čase skoncovat se spory, které nás obklopují, a to dříve, než bude příliš pozdě!

Je to nesmírně důležité pro změnu v povědomí lidstva, k docílení míru na Zemi a pro další vývoj naší globální společnosti.

Naše planeta vstoupila do kritického období.

Věřím, že odhalení reality UFO vládami na celém světě je tou jedinou šancí, kterou ještě máme, abychom konečně dosáhli míru na Zemi a všichni společně si uvědomili, že jsme dětmi Země – jedna velká pozemská rodina.

Veškeré organizace zkoumající UFO a ti, kteří po celém světě věří v tuto věc, se musí spojit a srůst v jediný, společný a zřetelně slyšitelný hlas pro

2. červenec 2001 – první „Světový den UFO“

Prosím rozšiřte tato slova a zapojte se. Doufáme ve vaši osobní angažovanost a podporu.

Aby na Zemi konečně zavládla pravda a mír!

(titulný obrázok: 1927 Oregon

Snímok bol odfotený v Cave Junction, štát Oregon, USA. Je otázne či bola fotografia urobená v roku 1926 alebo 1927 ale viacmenej ak ide o pravú fotografiu je úžasná. Fotografiu urobil dobrovoľný požiarnik.

zdroj: Best UFO Picture

Stránka je v slovenčine. popozerajte mnoho ďalších krásnych fotografií!)

 

Převzato:  http://matrix-2001.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz