Kategorie: UFO

UFO

Téma, o kterém byly napsány snad statisíce stran, stále se o něm píše a psát se zřejmě bude dál. Spekulace, dohady, podvrhy, ale i fakta, filmy, fotografie, různé dokumenty až na vládních úrovních a hlavně důkazy, které nás zajímají asi nejvíce. Bohužel informace jsou tak obsáhlé, že na prostudování by nám nestačil jeden lidský život. Je na nás, co z toho si vybereme. Zdá se mi nepochopitelné a vadí mi, že se pořád něco tají a mlží. Stejně jako před staletími se vyvstává otázka: „Jsme ve vesmíru sami?“ Ale vládnoucí a vědecké kruhy na Zemi nereagují nebo bagatelizují a laická veřejnost většinou  marně pátrá po něčem pozoruhodném na hvězdné obloze.

Otázka je dávno zodpovězena a nemá smysl vymýšlet nebo hledat nějaké odpovědi. Sám rozum říká na základě našich zkušeností od nejstarších dob po dnešek (pokud nejsme naivní, nejsme hloupí a máme aspoň základní astronomické znalosti), že jen v naší galaxii musí být několik milionů podobných inteligencí jako je ta pozemská. A to je jen naše galaxie, a co zbývající vesmír? Vše nasvědčuje tomu a jsou na to důkazy, že jsou mimozemské inteligence, které ve vesmíru existují mnohem déle než my lidé a mají před námi ve všech směrech mnoho miliónů ne-li více pozemských let náskok.

Jsou důkazy o tom, že mimozemšťané planetu Zemi od dávných dob průběžně navštěvují a mnohdy i do dění a vývoje lidstva zasahovali a zasahují. Jsou ovšem mezi nimi i takové inteligence, které se nás snaží ovládnout. A protože došlo prostřednictvím Illuminátů ke zradě, jsou tu, ať chceme nebo nechceme. Existenci jejich vzdušných plavidel, lze už jen stěží tutlat, to oni zřejmě stojí za únosy lidí a zvěře, na kterých provádějí tajemné pokusy, budují si podzemní města a tunely propojené po celém světě, množí se tu. Až nastane čas, podle dohody s Illumináty provedou na Zemi jednorázovou invazi a je konec svobody a všeho co jsme vybudovali. Staneme se pouhými otročícími loutkami „s biblickým znamením šelmy na čele či na pravé ruce“.

Možná si myslíte, mám bujnou fantazii a příliš podléhám sci-fi filmům. Neříkám, že se nepodívám. Jenže to, co se v nich odehrává, je jenom náznak, varování, před realitou, která už dávno existuje a existovat bude. Pravda je daleko tvrdší a krutější, než si myslíme. Pokud budeme pozorně sledovat dění ve světě a některé www stránky na internetu, dojde nám, že díky propojení Illuminátů s vládou USA už třeba propásli čas pro nějaká protiopatření a jen těžko vybudujeme něco efektivního/účinného/ pro naši záchranu. Pokud se budeme bránit invazi některých agresivních mimozemských inteligencí může dojít k válce, která nemá v naší současné  civilizaci  obdoby – já si osobně myslím, že není vyhnutí – a rozvine se galaktických rozměrů; taková tu už jednou byla. Klíčem k vítězství buď dobra, nebo zla je právě planeta Země a my lidé. Pokud prohrajeme, prohraje celý vesmír. A my zatím – prohráváme vlastní zradou.

Někdo z vás namítne, že nejsou jen ti „zlí“, dračí, které nás chtějí zotročit, že jsou i takové inteligence, která nám chtějí v tomto boji pomoci. Možná proto vznikla pod záštitou NASA  organizace SETI, která má v náplni vyhledávat inteligentní civilizační signály z vesmíru, a navazovat s nimi kontakt.

Pokud začneme podrobně zkoumat, kdo a odkud jsou, můžeme dojít k závěru, že to mohou být zrovna jedni z těch, kteří byli dračí existencí (rasou Reptiliánů) zotročeni – nám známější Grays (Šedivci), ale i mimozemské rasy podobné lidské rase – sloužící jejím zájmům. Zatím se v tom moc nevyznáme, a proto je třeba opatrnosti v posuzování. Existuje o jejich existenci mnoho důkazů a zveřejněných tajných dokumentů i na vládní úrovni několika států. Mnoho podrobností se lze dočíst v jednotlivých článcích v sekci o UFO, kterou jste právě otevřeli.

Je tu ještě jedna věc, velmi důležitá. Pokud prostudujete a pochopíte princip při studiu tajných technologií ovládajících naši mysl (v sekci „Spiknutí“ a „Tajné technologie“), používané Elitou a mocnými korporacemi k ovládnutí lidské populace na této Zemi, dojde nám, že podobné technologie určitě mají a používají i tyto mimozemské civilizace, to zaprvé. Za další, nejsou daleko před námi jen v technologiích, ale i v duchovních otázkách a používání vlastních tělesných energií na vibrační úrovni. Používají k manipulaci vyspělou techniku holografie. Například, velice dobře ovládají přirozenou, ale i syntetickou (technickou) telepatii.

Telepatie je princip univerzální komunikační techniky, kterou se lze pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s kýmkoli ve vesmíru, ať se jedná o hierarchicky duchovně vyšší či vývojově nižší bytost zahrnující druhy všech zvířat. Lze vysílat jakoukoliv představu nebo myšlenku bez překážky a omezení, funguje všude, na každou vzdálenost a za každých okolností. Na Zemi existují lidé, kteří telepatii ovládají, ale je to nepatrné množství v poměru k celému lidstvu. Pomocí telepatie můžeme nejen komunikovat, ale i vsugerovat jakoukoliv myšlenku a vůbec nevíme, že jde o cizí zásah do našeho myšlení. Na tomto principu jsou zkonstruované tajné zbraně v podobě syntetické telepatie a věřte, že to perfektně funguje. Jedinou obranou pro lidstvo je, naučit se ovládat telepatii a s ní spojené energie. Zásadní potíž je ale v tom, že lidé se většinou nechtějí vzdát vnitřních osobních tajemství, hlavně ti se špatným a zvráceným myšlením. Tím brzdí duchovní vývoj celého lidstva.

V identifikaci UFO jsou zmatky a rozpory vyvolané úmyslně, nebo z neznalosti. Náhodní svědci a laici nejsou totiž schopni rozpoznat, jaký úkaz pozorují. Vůbec neberou v úvahu, že by se mohlo jednat o pozemskou technologii, např. tajnou vojenskou. Je třeba uvažovat tak, že na Zemi se vyskytuje už od dávných dob dvojí technologie, pozemská a (vesmírná) mimozemská. Existovaly tu pozemské technologie, které byly použity lidmi k odletu na jiné planety do jiných slunečních soustav, a zrovna tak se objevovaly technologie mimozemské z různých koutů vesmíru. Podkladem lze uvést historické odkazy na mnoho ság, legend, eposů, příběhů z minulosti dávných civilizací. S létajícími stroji se setkáváme v pověstech všech národů. Tisíce let staré tisky. Lze příkladem uvést „Vímanika šastra“, kde se jedná o tak detailní technické údaje, že není pochyby, že před sebou máme odkaz prastarých supertechnologií. Popisy jsou tak přesné, že někteří vědci dokonce dokázali jednotlivé létající stroje (vimany) rekonstruovat. Létající stroje popisuje i Bible, epos o Gilgameši, Smaragdové desky a v neposlední řadě i sumerské tabulky. Mimochodem Sumery popisovaní Anunnakové byli mimozemšťané vydávající se za bohy podobně, jako mnoho jiných bohů v dávné lidské historii.

Jako příklad pozemské technologie létajících disků můžeme uvést konstrukce vyvíjené nacistickým Německem už před válkou v třicátých letech. Během velice krátké doby několika let došlo k obrovskému tempu vývoje, od strojů vrtulových až po antigravitační, které byly schopny za velice krátkou dobu doletět třeba na Mars. Po válce pokračovaly ve vývoji těchto technik USA i Rusko. Za pomocí mimozemských poznatků vyvinuly a postavily stroje, které neuvidíte ani ve filmech science fiction. I když se ve vědeckých kruzích a médiích píše něco jiného, berte to jako fakt. Jedná se přece především o přísně tajné technologie. Nevěříte? To, že nacisti tyto technologie vymýšleli a stavěli je pravda, i když se to popírá a tají. Ale nebyli jediní. Během II. světové války v USA Nikola Tesla vymyslel a zkonstruoval v roce 1943 elektrický létající talíř s antigravitačním pohonem. Ale v USA nebyl jediný, možná jeden s prvních. Hned po válce v padesátých letech se začaly postupně objevovat, desítky vynálezů s vynikajícími antigravitačními pohony, vyznačující se zajímavými vlastnostmi, efekty, a obrovskými rychlostmi.  Samozřejmě vše pod kontrolou armády, vlády, CIA a taky NASA. Stálo to i mnoho životů. Protože žádný kontrolní systém není dokonalý, dají se tyto skutečnosti ověřit zvenčí, třeba na internetovém archivu  patentů. Existuje mnoho svědků i dodnes žijících konstruktérů, existují patentové listiny, které je možno vyhledat a vše si ověřit. Mimochodem, když už jsme u těch patentů a vynálezů, víte, že existují patenty třeba na skutečnou teleportaci osob? Ano, a tak to je i v mnoha dalších případech, ale jsou tajné (patenty lze najít a prostudovat). Proto tolik zmatků a nejasností. Bohužel i když se jedná z našeho pohledu o fantastická a převratná zařízení, ve kterých jsou použity a zakomponovány dílčí části technologie mimozemské, přesto nejsou s těmi mimozemskými srovnatelná. Na to, abychom mohli s někým mimo naši planetu soupeřit, zatím nemáme, natož abychom s nimi vedli válku.

Svět i vesmír jsou úplně jiné, než si myslíme a dovedeme představit!

Gaspar

41. Rasa Illoim

41. Rasa Illoim

od Gaspar / / UFO
Tento příspěvek je ukázkou z knihy JO CONRADA "POČÁTKY. O rozmanitosti života, o řádu a o důvodu našeho vezdejšího bytí"(nakladatelství Paprsky) a nabízí možné vysvětlení vzniku a vývoje naší civilizace. Autor čtenářům předkládá velice neobvyklé až šokující informace, především pokud jde o kapitolu o "plazovitých". Je to část rozhovoru, který ... Číst více
13 února, 2007Gaspar
42. Signály z vesmíru

42. Signály z vesmíru

od Gaspar / / UFO
Jsme ve vesmíru sami? To je pro nás pravděpodobně jedna z nejdůležitějších otázek, ale věda nám zatím není schopná dát odpověď. Je velice pravděpodobné, že život v některé jiné části vesmíru existuje, otázkou je jak je to daleko a jak je vyvinutý. Opravdovým zlomem by byl hmatatelný důkaz mimozemské inteligence, ... Číst více
3 října, 2006Gaspar
43. Příběh

43. Příběh

od Gaspar / / UFO
Tato vzpomínka je věnována všem bytostem. Zejména potom těm bytostem, které se stále plahočí v kruhu samsáry, aby se ony i jejich děti jednou měly lépe. Jsou zajisté dva druhy blahobytu a dva druhy strádání. Ten první postihuje naše tělo a ten druhý se týká naší mysli. A přece harmonie ... Číst více
4 května, 2006Gaspar
44. Přenos z přistání Apolla na Měsíci
Podle Neila Armstronga, prvního člověka na Měsíci, existoval dobrý důvod, proč se americká vláda v roce 1973 zcela náhle rozhodla zrušit další přistání na Měsíci v rámci programu Apollo. Důvodem bylo varování ze strany mimozemšťanů. Dne 21. července 1969 miliony Američanů se zatajeným dech sledovaly "živý" televizní přenos Armstrongovy historické ... Číst více
26 října, 2006Gaspar
45. Umělé instalace uvnitř naší Sluneční soustavy
V noci 29. júla 1953 si John O'Neill, vedecký redaktor novín HARALD TRIBUNE a amatérsky astronóm, opäť pripravil teleskop, aby mohol pozorovať Mesiac. A neveril svojim očiam. Okraj mesačného mora Mare Crisium, ako sa zdalo, bolo premostené obrovským mostom. Neill tomu nemohol uveriť, pretrel si niekoľkokrát oči, ale zistil, že ... Číst více
6 března, 2009Gaspar
46. Kdo nese světelný provazec
Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. To, co se právě odehrává na planetě, je doslova mutace vašeho fyzického těla, protože vy je necháváte vyvinout do té míry, že bude počítačem schopným uchovávat informace. Stane se to díky biogenetickému inženýrství, které s vámi ve skutečnosti nemá nic společného. Vy ovšem ... Číst více
2 dubna, 2007Gaspar
47. Mimozemské civilizace

47. Mimozemské civilizace

od Gaspar / / UFO
Germaine, uvědomělá energie, prohlašuje, že "jeho" působení přichází ze sféry jednoty, která nemá přesně vymezenou hustotu ani prostorový rozměr. Termín "germaine" znamená "příznačná důležitost (significant relavance)" nebo "přicházející ze stejného zdroje (coming from the same source)". Germaine si vybral tento výraz, aby vyjádřil kvalitu své energie. Ani muž ani žena, ... Číst více
29 listopadu, 2001Gaspar
48. Mimozemské návštěvy…
V mých posledních příspěvcích o povaze zjevných "mimozemšťanů" jsem pojímal domněnku, že se tato inteligence snaží adaptovat na převládající psychosociální matrix a účině se tak skrytě prezentovat dané kultuře. Ale je stejně zajímavá možnost, že zjevení se srozumitelným způsobem svědkům odráží omezení vnímání kontaktních zkušeností. "Mimozemšťané," ať už jsou vnímání ... Číst více
26 května, 2006Gaspar
49. Ufo – pakt proti lidstvu
Bytosti z iných planét sú tu oddávna, ale napriek tomu nás vlády presviedčajú, že to, čo vidíme na nebi, únosy dnes už miliónov ľudí, odhalenia bývalých dôstojníkov - sú len výplody našej fantázie. Veľmoci, ortodoxní vedci, astronómovia a iní, ktorí si osobovali mať patent na pravdu, však nedokážu napriek zjavnej ... Číst více
18 března, 2006Gaspar
50. Skutečná hvězdná brána?
Z knihy Spiknutí hvězdná brána se pro nás stal hluboce znepokojivý detektivní příběh - "kauza", která (ať se nám to líbí nebo ne) se v okamžiku spouštění mechanismů směřujících ke "koncům světa" týká každého z nás. Bude se zdát, že po demaskování lidských plánů skrývajících se za tajemstvími Egypta a ... Číst více
21 listopadu, 2008Gaspar
51. Tajná schůzka vysokých politických a vojenských…
Následující reportáž se týká údajného tajného setkání skupiny zainteresovaných osob na půdě OSN ke kterému došlo před několika týdny. Toto přísně tajné setkání se týkalo problematiky UFOs se zvláštním účelem. Velmi zajímavé informace k této věci poskytl výzkumník a publicista Robert Morningstar, které se o této vrcholně zajímavé záležitosti dozvěděl ... Číst více
2 dubna, 2008Gaspar
52. MAJESTIC 12

52. MAJESTIC 12

od Gaspar / / UFO
Odborníci definujú UFO ako neznámy lietajúci objekt alebo svetlo na oblohe, respektíve na povrchu Zeme, ktorého vzhľad, letovú dráhu, všeobecnú dynamiku a luminiscenčné vlastnosti nie je možné vysvetliť konvenčným spôsobom. UFO sú výzvou nielen pre astronómov, fyzikov a inžinierov, ale aj pre etológov. Podľa presvedčivých pozorovaní sa zdá, že sú ... Číst více
10 října, 2005Gaspar
53. Bob Lazar a případ Galileo
Prohlašuje, že ke konci roku 1988 a začátkem roku 1989 pracoval jako inženýr pohonných systémů na jednom z devíti mimozemských lodí, které jsou zkoumány a testovány na letecké základně Nellis ve střední Nevadě. Lazar vypovídá, že od roku 1982 do roku 1984 pracoval pro Národní laboratoř v Los Alamos v ... Číst více
24 října, 2005Gaspar
54. Paul Benewitz a důkazy
Uprostřed 70tých let se začala objevovat v Novém Mexiku vlna zohavování skotu a Dr. Paul Bennewitz, místní businessman z Albuquerqu a specialista na elektroniku, se začal horlivě o tento jev zajímat. V roce 1979, podnikl několik výletů do terénu s Gabe Valdezem, dobře známým státním policistou z Nového Mexika, aby ... Číst více
28 ledna, 2009Gaspar
55. Zakázané dědictví padlé rasy
Anděly si spojujeme s nádhernými předrafaelovskými a renesančními obrazy, kamennými sochami, jež se objevují v gotické architektuře, a nadpřirozenými bytostmi, které nám zasahují do života, když máme potíže. Poslední dva tisíce let v nás tento stereotypní obrázek udržovala a živila křesťanská církev. Ale kým jsou andělé doopravdy? Odkud pocházejí a ... Číst více
24 června, 2009Gaspar
56. Tentokrát o UFO jinak

56. Tentokrát o UFO jinak

od Gaspar / / UFO
Nechceme zde polemizovat s interpretacemi jevu UFO, ani zpochybňovat jeho výskyt. Jenom bychom rádi poukázali na to, že UFO nelze vnímat pouze jako jisté nevysvětlitelné úkazy kdesi v prostoru. Ať chceme nebo nechceme, UFO jako fenomén v sobě zahrnuje značný podíl nikoliv mimozemských, ale naopak výsostně lidských, zejména sociálních a ... Číst více
22 září, 2003Gaspar
57. Žlutá kniha

57. Žlutá kniha

od Gaspar / / UFO
„Žlutá kniha“ nebo také „bible“, je mimozemská historie našeho vesmíru sepsaná samotnými mimozemšťany a popisuje jejich vzájemné působení a účast na pozemském vývoji/rozvoji. Byla přinesena na Zem a představena americké vládě na známé Hollomanově letecké základně v dubnu 1964 mimozemšťanem ženského pohlaví (EBE 2), kterou také přeložila.
14 března, 2009Gaspar
58. Sibiřské „Zařízení“
Sibiřské „Zařízení“ Rozhovor s Valery Uvarovem.  Z časopisu Nexus Magazine, ročník 10, číslo 4 (červen-červenec 2003)     Následující výňatek je zápis rozhovoru s Valery Uvarovem z Ruské akademie pro národní bezpečnost, který s ním před běžícími televizními kamerami vedl na 12. mezinárodním kongresu o UFO (2. až 8. února 2003 v nevadském Laughlin) vydavatel ... Číst více
22 října, 2003Gaspar
59. Setkal se prezident Kennedy…
Podle tvrzení na unikátním videozáznamu,(YouTube „Leslie UFO 1“) se George Adamski setkal s prezidentem Kennedym v Bílém domě na konci roku 1961 a předal mu dopis od lidsky vyhlížejících mimozemšťanů. Kromě toho, že poskytoval radu ohledně kubánské raketové krize, obsahoval tento údajný dopis také pozvání pro Kennedyho k setkání s mimozemšťany. Kdyby se Kennedy ... Číst více
14 července, 2009Gaspar
60. Zapletení prezidenta Kennedyho do UFO…
12. listopadu 1963 dosáhl prezident John F. Kennedy široké dohody se sovětským premiérem Nikitou Chruščevem o společných vesmírných misích a že se podělí o tajné spisy UFO. To vyžadovalo od obou lídrů, aby instruovali své příslušné pracovní skupiny zabývajícími se UFO, aby sdíleli informace. Kennedy to udělal skrze přísně tajné ... Číst více
14 července, 2009Gaspar