Rasa Illoim

Rasa Illoim

Rasa Illoim

Tento příspěvek je ukázkou z knihy JO CONRADA „POČÁTKY. O rozmanitosti života, o řádu a o důvodu našeho vezdejšího bytí“(nakladatelství Paprsky) a nabízí možné vysvětlení vzniku a vývoje naší civilizace. Autor čtenářům předkládá velice neobvyklé až šokující informace, především pokud jde o kapitolu o „plazovitých“. Je to část rozhovoru, který se autorovi dostal do rukou ve virtuálním světě internetu (v této ukázce jsou jen výňatky). Údajně od někoho, kdo se ve Švédsku setkal s plazovitou ženou. Ta se však nejprve vydávala za člověka, pojmenovala se Lacerta, neboť její pravé jméno je pro nás téměř nevyslovitelné. Tito „plazovití“ mají být pravděpodobně původními humanoidními bytostmi zde na Zemi, nyní žijícími převážně v obrovských dutých prostorách pod zemí. (O „Dokumentech Lacerta“ jsem se zmínil v jiném seriálu, který souběžně běží na mých stránkách nezávislého internetového deníku Matrix-2001.cz. Tato ukázka je zaímavá nejen části původní výpovědi entity Lacerta, ale také tím, že zmiňuje podivnou mimozemskou inteligenci z oblasti Aldebaran zvanou „Illoim“. Vzhledem k tomu, že soubežně běží na stránkách rozhovor se zástupcem mimozemské inteligence Yohira ze systému Aldebaran, bude jistá konfrontace názorů jistě užitečná, pozn. J.CH.).

Rasa Illojiim

 

       Otázka: Zmínila jste se, že rasa Illojiim stvořila lidskou rasu. Odkud přišli a kdo jsou? Co přesně se stalo, když přišli? Jsou naším ,Bohem´?

 

       Odpověď: Illojiim přišli z tohoto vesmíru, ze slunečního systému, který nazýváte Aldebaran. Byla to velmi velká, humanoidní rasa s obvykle plavými vlasy a velmi bílou kůží (stranili se slunce, protože jim zraňovalo kůži a zrak.). Zpočátku se zdáli být inteligentní a mírumilovní, a my jsme s nimi započali více či méně přátelskou komunikaci, ale později zjevili své skutečné úmysly a plány: chtěli vyvinout z opice novou rasu a my jsme byli na jejich nové zoologické planetě zneklidňujícím faktorem.

 

Nejprve chytili 10.000 nebo dokonce 20.000 vašich opičích předků a na několik set let opustili planetu. Když se vrátili, přivezli s sebou zpět vaše předky (nyní lidi). Pak zase na pár tisíc let Zemi opustili a my jsme žili s primitivními předlidmi bez zvláštních problémů. Illojiim podpořili jejich rozum a vylepšili mozkovou a tělesnou strukturu, a oni byli nyní schopni používat nástroje a oheň. Illojiim se během 23.000 let sedmkrát vrátili a urychlili vývoj vaší rasy. Musíte chápat, že nejste první lidská civilizace na této planetě. První pokročilí lidé, kteří žili ve stejné době s méně vyvinutými předlidmi, existovali na této planetě už o 700.000 let dříve (vaši vědci to nechápou, protože našli jen kosti předlidí a pár primitivních jeskynních kreseb, zobrazujících létající talíře.) Tato geneticky pokročilá lidská rasa žila s námi, ale vyhýbala se kontaktu s mojí rasou, protože učitelé Illojiim jim vštípili, že jsme zlí.

 

Nuže, mimozemšťané, kteří své první stvoření vyhladili, urychlili o několik set let později evoluci další a lepší pokusnou řadou a tak dále a tak dále. Pravdou je, že vaše moderní lidská civilizace není první na této planetě, nýbrž už sedmá. Budovy prvních ras zmizely, ale pátá civilizace byla ta, která před 75.000 roky zbudovala velké trojúhelníkovité stavby, které označujete jako egyptské pyramidy. (Vaši Egypťané našli staré pyramidy a pokusili se nepříliš úspěšně vystavět podobné stavby). Šestá civilizace byla civilizace, která před 16.000 roky stavěla v takzvané oblasti Bimini města, která dnes můžete najít pod hladinou. Poslední stvoření sedmé rasy – vaší série – bylo učiněno před 8500 roky, a to je jediné stvoření, na které si dokážete vzpomenout a k němuž se vztahují vaše náboženské spisy. Spoléháte na archeologické a paleontologické artefakty, které vám ukazují nesprávnou a krátkou minulost, ale jak byste měli o šesti předchozích civilizacích vědět? A když najdete důkazný materiál pro jejich existenci, popíráte fakta a nesprávně je vykládáte. To je zčásti naprogramování vašeho rozumu a zčásti čirá nevědomost. Budu vás dále informovat jen o vašem stvoření, protože šest předchozích lidstev zaniklo a proto by neměla být důležitá.

 

Došlo k dlouhé válce mezi námi a Illojiim a i mezi určitými skupinami Illojiim samotných, protože mnozí z nich byli toho mínění, že opětovné tvoření lidských druhů na této planetě nedává skutečně smysl. Poslední bitvy v této válce byly vybojovány před 5.000 lety na oběžné dráze a na povrchu. Mimozemšťané použili mocné zvukové zbraně, aby zničili naše podzemní města, ale my jsme byli schopni zničit mnoho jejich povrchových budov a vesmírných zařízení.

 

Lidé vaší série byli velmi vyděšeni, když pozorovali naše bitvy, a zapsali to formou náboženských mýtů (jejich rozum nebyl schopen pochopit, co se skutečně děje). Illojiim se šesté a sedmé rase jevili jako bohové. Vykládali, že je to válka mezi dobrem a zlem a že oni jsou dobrá rasa a my zlá. To samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Než přišli a začali svůj vývojový projekt s vaším druhem, byla to naše planeta. Podle mého názoru bylo naším právem, bojovat za naši planetu. Podle vašeho letopočtu to bylo přesně před 4.943 roky, kdy Illojiim zase opustili planetu z nám neznámých důvodů (to je pro nás velice důležité datum, protože mnoho našich historiků to nazývá vítězstvím). Skutečnost je taková, že nevíme, co se opravdu stalo. Illojiim jednoho dne prostě zmizeli, se svými loděmi, beze stopy, a my jsme našli většinu jejich povrchových budov, které zničili. Lidé zůstali bez cizí pomoci a vyvíjeli svoji civilizaci. Mnozí z nás byli v nadcházejících staletích ve spojení s určitými jižními kmeny vaší rasy, a byli jsme schopni přesvědčit některé z vás, že nejsme ono zlo, o němž mimozemšťané chtěli, abyste na ně věřili. Během doby před 4.900 roky až dodnes přišlo na planetu mnoho dalších mimozemských ras (některé z nich používaly staré programování vaší mysli a hrály pro vás zase boha), ale Illojiim sami se nikdy nevrátili. Opustili planetu na dobu několika tisíc let, a tak očekáváme jednoho budoucího dne jejich návrat, aby ukončili svůj projekt, nebo aby možná vyhladili sedmou rasu, ale nevíme skutečně, co se s nimi stalo.

 

Vaše civilizace neví vše o vašem skutečném původu, o vaší skutečné minulosti, o vašem skutečném světě a vesmíru, a víte velmi málo o nás a o naší minulosti. A nevíte nic o věcech, které přijdou v blízké budoucnosti. Dokud má slova nepochopíte a neuvěříte jim, je váš druh v nebezpečí. Hovořím vám pravdu, protože nejsme vaši nepřátelé. Vaši nepřátelé už jsou zde a vy to nechápete. Otevřete oči, nebo se brzy ocitnete ve veliké nouzi.

 

 

 

        Otázka: Rozhovor končí. Chcete pronést závěrečnou větu nebo sdělení?

 

Odpověď: Otevřete oči a dívejte se! Nevěřte nesprávným dějinám nebo vašim vědcům či politikům. Někteří z nich znají pravdu o různých věcech, ale neinformují veřejnost, aby zabránili zmatku a panice. Myslím, že váš druh není tak špatný, jak si někteří příslušníci mého druhu myslí, a byla by škoda muset se dívat na váš konec. To je všechno, co mohu říci. Procházejte světem s otevřenýma očima a bude vám jasné, že váš druh je do značné míry nevědomý.

 

 

Potud první rozhovor. Chtěl bych znovu poukázat na to, že nemohu dokázat, že texty jsou pravé, ale považuji je za hodné popřemýšlení. Jsem ale i pro to, být skeptický, zda je skutečně všechno v textu pravda. Hovoří se v něm mnoho o dějinách Země a o původu náboženství. Objektivní dějepisectví pravděpodobně neexistuje nikde, a tak je Lacertin příběh možná z pohledu Reptů (plazů) – jak je nazývám – správný. Položil bych ještě spoustu jiných otázek, např. ohledně jejich víry, zdali při svém pohledu na přirozeně probíhající evoluci věří v Boha, který stvořil je i mimozemšťany, kteří urychlili naši evoluci.

 

         Pokud byla naše evoluce skutečně urychlena zásahem mimozemšťanů, musíme jim být do určité míry vděční. Možná bychom dnes jinak nebyli schopni klást otázky ohledně našeho bytí a byli bychom na zcela jiném vývojovém stupni. Jelikož ale zásahy nebyly zřejmě pouze pozitivní, nýbrž i manipulační, vděčnost se opět relativizuje. Neboť mimozemšťané nás zřejmě naprogramovali tak, abychom na ně pohlíželi jako na bohy a tím stvořili náboženství, které nás odtrhlo od všeho-co-jest (tj. od Boha-Stvořitele). Účinek náboženství vidíme. Právě křesťanská, židovská a muslimská náboženství, která se zakládají na téže bázi, totiž na příbězích Abraháma a Mojžíše, jsou náboženství, která způsobila nejvíce válek a krveprolití na základě náboženských dogmat.

 

Jo Conrad

 

 

Nakladatelství Paprsky Vám nabízí tyto knihy:

 

1) Jo Conrad – Rozuzlení (240 s., 249 Kč)

 

2) Jo Conrad – Souvislosti (240 s., 249 Kč)

 

3) S. K. King – Vyléčení pro milióny (192 s., 199 Kč)

 

4) Jo Conrad – Počátky (240 s., 249 Kč)

 

5) Anthony J. Hilder – Lež jako věž (DVD, 299 Kč)

 

Objednáte-li si celý tento program nakladatelství Paprsky, zaplatíte pouze 999 Kč (namísto 1245 Kč), a to bez úhrady poštovného.

 

Platit můžete předem na účet: 78-4726600257/0100 (KB Ústí n.L.) – za 1-4 knihy je poštovné 44 Kč, od 5 knih výše poštovné odpadá. Nebo dobírkou, kde za 1-4 knihy je poštovné 70 Kč, od 5 knih výše poštovné odpadá. Objednávat můžete na adrese paprsky@freenet.de, nebo telefonicky na č. 499 816 482 nebo 608 144 331 u pí Evy Hradecké v Trutnově. Na Slovensku je možné knihy objednat u distribuce Eugenika, Iljušinova 2, 85000 Bratislava 5 – www.eugenika.sk

 

 

 

 

Převzato: http://medium.mysteria.cz

 

Článek připravil(a): Jo Conrad

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz