U.F.O. phone home…

U.F.O. phone home…

U.F.O. phone home…

I.část

Vydáno dne 09. 03. 2009

TV moderátorko… hledáme skutečně „nadzemský“ život?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick – 1998- 2009 Praha

 

Na počest nedávno vypuštěné sondy Kepler, hledající… A nyní, zcela šokován, cituji bezpohlavní genialitu mediální pracovnice: „ nadzemský život“ v dalekém souhvězdí.

Možná někdy po roce 597 př. n. l.

 

Jsem obyvatel Arga (Arqui) odpověděl…

Planeta Arqui je planetou mimozemců údajně z dávných dob rabbína Josse (tvrdí spis připisovaný rabínovi Bar Jochai). S neznámým cizincem se setkal Jossé, když společně s ostatními uprchlíky, kteří jako on přežili katastrofu a hledali si nová sídliště. Bylo to v dobách, kdy byla jejich země zničena ohněm. Snad za časů proroka Jeremiáše, jehož proroctví, poctivě zapsaná písařem Baruchem, vzorně plnil babylonský král Nabuchodonecar.

 

Možná ve středověkém Španělsku, či v Cordobě.

 

Možná někdy jindy a jinde. Co na tom dnes sejde?

 

Cizinec z planety Arga (Arqui), skrývající se zjevně (či, jakoby?) po havárii svého stroje ve skalách, vystoupil ze skalní rozsedliny, aby se kolemjdoucích domorodců optal na zdraví a jméno planety. Živě se zajímaje, kde se právě nachází. A protože byl velmi zcestovalý a zároveň mnohomluvným cizincem, my dnes již víme, že vesmír je beznadějně osídlen množstvím lidských bytostí, a že z každé planety souhvězdí vypadají jinak.

 

Zda cizinec své setkání s osudem přežil ve zdraví nelze již bezpečně potvrdit: Nikdy po té se však o něm již nikdo nezmínil, aniž by kdy byl spatřen alespoň koutkem oka.

 

A jak je v kraji dobrým zvykem, jeho podoba se stala, pro všechny časy, trezorovou záležitostí.

 

Na planetě Herabach (Suchý svět) jsou velké zásobárny vod.

 

Obyvatelé Geh (Gée) všude na své planetě vysazují stromy. Neznají pšenici, ani žádné jiné obilí. Jejich svět je stinný a žije v něm množství velkých tvorů.

 

Na Tébelu přebývají naopak strašné nestvůry, které vytvořili obyvatelé jiných světů křížením různých druhů. Ostatní obyvatelé Tébel, planety obíhající dál od svého Slunce pojídají vše, co žije ve vodě. Jsou silnější, než všechny ostatní bytosti. Jejich svět je rozdělen na pásy a obyvatelé jednotlivých pásů se od sebe dělí barvou i fyziognomií obličeje.

 

Erez je naopak ponuře temná planeta bez jediného slunečního záblesku. Nad tímto světem se neustále výhružně otáčel „ohnivý meč“. Jeho obyvatelé jsou potomci Adama.

 

Na planetě Adamah byla prý naopak vyspěla a vysoce rozvinutá civilizace, avšak její obyvatelé ji zamořovali jedy a ničili tak své životní prostředí. Jsou rovněž potomci Adama.

 

Na planetě Ciah je již velký nedostatek vody, ale jeho obyvatelé jsou prý neobyčejně krásní. Nemusí jíst většinu toho, co jí pozemšťané i lidé na jiných planetách. A neustále hledají prameny vod, kterých je jak již řečeno na planetě Ciah velký nedostatek, neboť z jejich suché planety jsou vidě dvě Slunce.

 

Jejich svět je bohatý a mají mnoho krásných staveb.

 

A já jsem naopak obyvatel Arga (Arqui) odpověděl upovídaný cizinec, jenž se tenkrát dokonce domorodcům přiznal, že Země je jedna z mála planet, kde může bez problému vegetovat.

 

Velké skupiny obyvatelstva jsou na Argu (Arqui) nemilosrdně utlačovány a internovány v přísně střežených zajateckých táborech.

 

Planeta Arga (Arqua) je totiž domovem Kainitů. Rodu, jenž je tvořen zpolovice trpaslíky a z polovice obry. Vedou velmi skromný život, neboť potravin je velmi málo a obilí zde dozrává až několik roků. Často dochází k mutacím a rodí se dvojhlavé bytosti.

 

A protože to byl mimozemec velmi upovídaný víme, že znal i jiné planety. Například planetu Nebsiah na které svítí rudé Slunce a jež byla domovem beznosých trpaslíků, kteří dýchali dvěma otvory v obličeji. Na této planetě se rozšířila epidemie, jež měla za následek ztrátu paměti postižených obyvatel. A tak při práci mnohdy ani často nevědí, proč ji vlastně začali. Živí se keři a rostlinami, které však nepěstují.

 

A protože to byl zřejmě i velmi lstivý mimozemec, jež vůbec neztroskotal, zabezpečený naopak sofistikovaným týmem odborníků, je možné, že přicházel z mocné říše, kde ani čas již není pánem.

 

Zabývající se opanováním příslušných života schopných planetek skrze světelné stezky času. Je totiž možné, že cizinec, o jehož osud jsem projevil krátkodobé obavy, stále hovoří jen o jedné jediné a té samé planetě.

 

Možná o planetě Zemi posouvající se časem.

 

Přesněji… O planetě, jež byla kdysi Zemí a která navždy uvízla v několikanásobné paralelní pasti, kde bude bezvýchodnost lidského společenství, projevující se přijímaním převrácených hodnot a nekončícím spotřebním šílenstvím, společně s jednoduše zaměnitelnými TV seriály, rázně ukončena samotným Stvořitelem tak, že dále bude pokračovat jen časové vákuum.

 

S jednoduchou možností: „A města a ostrovy nebudou již nikdy nalezeny“…

 

II.část

Vydáno dne 09. 03. 2009

 

… co ve skutečnosti hledáme?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick – 1998- 2009 Praha

 

Začněme „pěkně“ od začátku, tedy suchou planetou Herabach plnou vody. Opomenu-li hru na utajování skutečností, kde strategicky významná voda již dnes sehrává subdominantní roli při „opravněném“ plánování útoku tajných společenství na nic netušící národy, žijící si v poklidu uprostřed vodních toků, bystřin, potoků a lesních studánek, pak podobnost s rozsáhlými pouštěmi, HAARP tajícími polárními ledovci s následným nedostatkem pitné vody (všimněme si té logické argumentace), silně připomíná vodní planetu Zemi. Do morku kostí vysušenou, jak tvrdí tajné služby mocí nemocných států.

 

Nicméně proč by se nemohla, kdesi ve vesmíru, Zemi podobná exoplaneta skutečně pohybovat! A hned několikrát?

 

Jedním z věrohodných příznaků (a možná zcela zásadní viz. Berossos), že nejen mimozemské bytnosti, dodnes ovládající Zemi, si pohrávali s genetickými kódy a vytvořenými příšerami. Uvážíme-li, že stejně zvrhlé genetické inženýrství, vyrábějící hrůzná monstra, bylo použito, podle této zprávičky, i na planetě Tébelu (Tubal). Kde od těch dob žijí velká monstrózní zvířata. Vytvořená křížením praktikovaným na Tébel planetě obyvateli cizích světů. Pokud, ve své nevědomosti, nehovoříme o stejné skupině mimozemské entity, jež svými zvrhlostmi, navždy propojila osudy Země a planety Tébelu.

 

Pokud je tomu tak, nezbývá než suše konstatovat, že nebeskými cestami a časovými průchody bystře cestují dravci, aby společně se svými vazaly „hospodařili“ na cizích planetách „k obrazu svému“.

 

Ze stejně zábavného soudku je tvrzení, že planeta Arga (Arqua), domovská planeta upovídaného cizince, jež se tak dobře cítí na Zemi, je plná tajných koncentračních táborů.

 

Podle téhož podivného a upovídaného zdroje, jsou velké skupiny obyvatelstva Argu nemilosrdně utlačovány a internovány v přísně střežených zajateckých táborech. Jakoby upovídaný cizinec právě opustil naši nedalekou budoucnost. Možná planetu Zemi nalézající se v jiné časoprostorové dimenzi, kam jsme beznadějně zapadli, vedeni „Humanitárními bombardéry“, učenci a odborníky z prognostických ústavu moci a navíc… zemskými škůdci… krátce po roce 1989.

 

V dimenzi, stále blíž a blíž pekelné instituci tajných i zjevně drzých společenství, jež se stabilně vyvíjí opačně. Aniž by přinášela cokoli dobrého. Vždy jen v odpočtu od deseti k pěti.

 

Bohužel si musím opět postěžovat na předky politruků zatajovaných skutečností, ale i na všehoschopné cenzory biblických textů, neboť mi dodnes není jasné, zda upovídaný astronaut je trpaslík, či obr. A kdo komu na planetě Arga vládne, či která rasa se právě nalézá v koncentračních táborech. Jediným spojujícím článkem je genetická narušenost obyvatel planety.

 

Přesně tak, jako nedávno nejplodnější planeta okolitého vesmíru naší sluneční soustavy, jež byla navštívena podobným fenoménem, je během několika krátkých desetiletí téměř neplodná a lidstvo zcela vysíleno. Bezmocně zírající na „proti pravdě impregnované“ zvrhlosti, při vzrůstající deviaci domorodých deprivantů ve službách sluhů, kdysi příchozích. Jež na konci věků jedná jako utržené z řetězu.

 

Jak z divokých vajec! Při ústředně řízených krizí a vnucených oslav zvráceností a pokleslostí.

 

Aby v poklidu drancovali, zahaleni zákrytně volebními žvásty o správné zeleni ratolestí, svoji rodnou zemi a planetu.

 

A protože chceme mít jistotu o svém dalším bytí, či nebytí, budou se i následující kapitoly zabývat dávnými příchozími, jednotlivými dějinnými událostmi, když základním důkazním materiálem jsou legendy, eposy, analytická logika a mnohdy rozbor skutečných historických události a hlavně… hledání východiska z průšvihu.

 

Z téhož důvodu je nutné nepříliš jasné a zamlžované – přesně pojmenovat. Když válečný pokřik potrefených vždy směřuje skrze své modifikované lži k zásadnímu omezení svobod, inkvizičním praktikám a totalitní cenzuře.

 

Tím prvním, co nás nyní zajímá, je historicky ověřená fyziognomie mimozemských invazorů a z historických skutečností odvozeně určení i jejich pravděpodobné motivace při manipulacích se zásadními historickými událostmi lidstva skrze rodiny nasazených klonů a deprivantů.

 

Přičemž skutečností zůstává, že mnohé posvátné texty jsou zásadním způsobem zdevastovány přízemní rukou a cenzorskými zásahy tak, že připomínají spíše deníček násilného lupiče doplněný o upravené opisy chaldejských eposů a když jiné zamrzly v barokní podobě neškodného dogmatu určeného pro nesvéprávného a dokonale Inkvizicí vykleštěného katolíka.

 

Jimž Ježíš Nazaretský nemohl být.

 

Ani by nechtěl!

 

Jehož vzácné a původní myšlenky mohou být naopak jedinečným východiskem z průšvihu.

 

Hledám vše, co úzce souvisí s vlivy dotýkajícími se doufajících dětí světa, mé rodné země, mé rodiny a mých přátel a lidu z národů, nám tak jedinečně i jazykově blízkých.

Hledám Tě… Pane! Hledám Tě všude, pod listím i pod kaménky, v zašlých časech i ve dnech globálního spuštění… v časech svého dětství, jak v časech zlých i posledních, kdy řízenými krizemi a sofistikovanými útoky moc mocí nemocných nad pochopení vzrůstá. Tehdy Tě hledám o to upřímněji…

 

Převzato:  http://smit.wz.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz