Výchovný program

Výchovný program

Výchovný program

11. září 1952 oznámil maršál Chadwell, zástupce ředitele vědeckého oddělení CIA, řediteli Ústřední zpravodajské služby, že „byl vytvořen celosvětový systém hlášení a všechny významné letecké základny dostaly rozkaz zachytit jakékoliv neidentifikovatelné létající objekty. (?) „Létající talíře“ s sebou přinášejí dva nebezpečné momenty. Prvním z nich je psychologický účinek na masy lidí, druhým pak je zranitelnost vzdušného prostoru Spojených států. (?) Z praktického hlediska doporučujeme ? vypracovat celonárodní politiku o tom, co může být veřejnosti sděleno o tomto jevu. Na základě našich výzkumných programů měla CIA vypracovat politiku veřejné informace a doporučit ji Radě národní bezpečnosti, která by snížila riziko paniky na minimum.“

To znamenalo, slovy majora Keyhoea, „promyšlenou a bezohlednou cenzuru, aby se vymýtila víra veřejnosti v UFO. Za tímto účelem uspořádala CIA v Pentagonu setkání zástupců vojenského letectva a vědců k provedení tajné analýzy důkazového materiálu o UFO? Vědci vyhledaní CIA však byli známými skeptiky. Většina z nich nevěděla nic o UFO a považovala toto téma za nesmysl. Protože byla CIA vybavena všemi pravomocemi, mohla zadržet důkazní materiál nebo jej upravit tak, jak se jí zlíbilo. Vedení CIA nemělo o úspěchu takové věci žádné pochybnosti.“

Toto setkání se uskutečnilo od 14. do 18. ledna 1953 pod vedením dr. H. P. Robertsona z Kalifornské univerzity, podle nějž byl rovněž nazván tzv.“ Robertsonův panel“. Čas byl také dobře vybrán. Začátkem listopadu byl zvolen nový, republikánský prezident, generál Dwight D. Eisenhower. Koncem ledna měl Eisenhower složit přísahu. Do té doby bylo zapotřebí navrhnout prezidentovi novou, úspěšnou politiku. Již 18. listopadu 1952 uvedl ředitel CIA, admirál Roscoe Hillenkoetter, v úvodním dokumentu pro nově zvoleného prezidenta na téma UFO: „Implikace pro národní bezpečnost jsou dány především tím, že motivy a konečné záměry těchto návštěvníků jsou zcela neznámé. K tomu přistupuje nápadné zvýšení průzkumných letů těchto lodí v době od května do podzimu tohoto roku, které vedly k vážné obavě, že nové kroky budou následovat. Z těchto důvodů, ale také z evidentních mezinárodních a technologických příčin a naléhavé nutnosti zabránit za každou cenu panice, je vyšetřovací komise Majestic 12 svorně toho názoru, že je třeba pokračovat v nejpřísnějších bezpečnostních opatřeních bez přerušení i za nové administrativy.“

Tzv. Robertsonova panelu se zúčastnilo pět vědců a pět agentů CIA. Poslední den schválil výbor „Výchovný program“ pro veřejnost, který má „za účasti všech příslušných vládních míst sledovat dva hlavní cíle: osvětu a banalizaci. Cílem banalizace je snížení veřejného zájmu o ?létající talíře“ a bylo by možno jej dosáhnout prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, jako je televize, film a tisk. Podkladem pro to mají být skutečné případy, které sice vyvolaly zmatek, avšak později byly vysvětleny, Podobně jako u kouzelnických kousků je jen malý zájem tam, kde ?záhada“ již byla vysvětlena. (?) Úřady národní bezpečnosti měly okamžitě podniknout všechny potřebné kroky k tomu, aby zbavily neidentifikovatelné létající objekty zvláštního statutu, aureoly tajemna, kterou si vydobyly.“

„Dostali jsme pokyn spolupracovat na celonárodní dezinformační kampani“, prohlásil v této souvislosti tiskový mluvčí vojenského letectva Albert M. Chop, „uveřejňovat články v tisku a poskytovat interview, kde bychom zesměšnili zprávy o UFO.“ Kapitán Ruppelt doplnil: ,;Ale to ještě nebylo to nejhorší. Dostali jsme rozkaz držet pozorování pokud možno v tajnosti a v případě, kdy některá zpráva již pronikne na veřejnost, ji dementovat. V každém případě jsme měli učinit vše, abychom ji co nejrychleji sprovodili ze světa. Kdyby nás nenapadlo žádné vyhovující vysvětlení, měli jsme prostě svědky zesměšnit.“ V následujících měsících odešli Chop i Ruppelt z vojenského letectva do zálohy.

Politika CIA zaměřená na banalizováni, resp. zesměšňováni, byla až příliš úspěšná. Jak úspěšná ve skutečnosti byla, ukazuje nám otevřený dopis iniciativy „Spravedlnost pro vojenský personál“ J.M.P ze 4. září 1987, adresovaný tehdejšímu prezidentu Spojených států Ronaldu Reaganovi: „Celonárodní kampaň banalizující UFO, kterou nařídila CIA v roce 1953, přinesla dezinformační knihy a infiltrovala tisk stovkami článků s cílem vytvořit kolem tématu UFO atmosféru směšnosti pomocí falešných ?kontaktů s UFO“ a zjevných „podvodů s UFO“. Tato kampaň, která nadále trvá, infiltrovala přední civilní týmy zkoumající UFO agenty CIA, kteří je měli záměrnou manipulací zesměšnit nebo směrovat jejich úsilí k „jiným vysvětlením“. Tato politika ututlávání byla úspěšnější, než kdy sama CIA očekávala, díky brilantní manipulaci tisku pomocí zesměšňovací strategie. Etablovaný tisk ze strachu, aby se nezesměšnil, ukázal se snadno přístupný „oficiálním stanoviskům“.“

Chcete-li poznat, jak nadále úspěšně funguje tato politika zesměšňování UFO, stačí, když si letmo přečtete příští noviny, nebo když si počkáte na kritiku této knihy. Naposledy jsme to prožili na vlastní kůži v podobě ignorantních a zavádějících zpráv v tisku o frankfurtské konferenci o UFO v říjnu 1990. Není však divu, když vyhlášeným citem této politiky bylo tvrzení, že si žádný seriózní vědec nemůže dovolit zabývat se tématem UFO – jinak bude prostě zesměšněn.

Když se Fred Steckling jednou zeptal jednoho vládního úředníka USA na důvody pro tuto masivní politiku zatajování, dostalo se mu lakonické odpovědi: „Jsou to politické, náboženské a hospodářské důvody“. Major NATO Hans C. Petersen analyzoval tyto důvody podrobněji:

  1. Měnový systém by se zhroutil, což by nepřipustila žádná mocenská skupina světa.
  2. Všechna náboženství by se musela změnit, protože pravda je mnohem jednodušší, než nás církve učily. To znamená, že by církve a náboženští vůdcové ztratili svou moc a svůj vliv na lidi. To si žádná církev nepřeje.
  3. Zásobování energií by se změnilo, nebo? bychom poznali zdroj energie, která neznečiš?uje naše životní prostředí. Zároveň by mezinárodní naftařské koncerny, atomové lobby atd. ztratily své odběratele a tím i svoji moc. Jestliže si uvědomíme, jak daleko jde vliv těchto koncernů, pochopíme velikost této protistrany.
  4. Samozřejmě samotní naši politikové – lidé na Zemi by poznali, že jsou součástí lidstva a že národní hranice jako relikty překonané minulosti již nemají žádný význam. Kdo bude ještě věřit našim politickým vůdcům, když se zjistí, že nás po desetiletí obelhávali, aby si udrželi svoji moc?

 

 

Nejhezčí a nejvýstižnější formulaci jako odpověď na otázku, proč stále pokračuje tato politika utajování, nám dal Mathias Bröckers z berlínského deníku TAZ ve své zprávě o frankfurtské konferenci na téma UFO: „?dnes stejně jako tehdy nemají vlády světa již z důvodů sebezáchovy žádný zájem připustit přítomnost technologicky a duchovně nadřazené kosmické autority. Kdo by ještě poslouchal takového pozemského červa, jako je Helmut Kohl, kdo by poslouchal naše nositele Nobelovy ceny a všemocné experty, kdyby náhle v televizi vystoupil malý nebešťan a vyprávěl podrobně o zákonech, pravidlech a historii kosmu ? Naprosto nikdo, a proto musí UFO i v budoucnu zůstat tématem na úrovni Lochnesské nestvůry. Existence mimozemšťanů je totiž podvratná a radikální a boří všechna ?nesporná fakta“, která přinesly dva tisíce let vědy a evolučního výzkumu. A kdopak by se chtěl jako takzvané vrcholné stvoření smířit s tím, že nadpřirozené možná vůbec není nic nadpřirozeného, ale že my zde na Zemi jsme prostě a dojemně podpřirození.?

(na obrázku: Flotila UFO nad Kapitolom ve Washingtone

Vyvrcholenie takmer mesačného trvania pozorovaní UFO. Roj UFOs videli, filmovali a fotografovali v samotnom hlavnom meste USA tisicky ľudí – 26. júla 1952 Washington D.C.)

 

 

Převzato:  http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=226

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz